4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

9000

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi s preispitivanjem statusa prosvjetljenja/prosvjetljenosti. - Kakvi su, koliki moć i dometi uvida i spoznaja koje nam prosvjetljeni daju? Jesu li nam, mogu li nam oni biti nedvojbenim duhovnim uzorima: cjelokupnim svojim životom, svojim izgledom i ponašanjem (ovi posljednji su, vidjet će se, samo naizgled banalni aspekti). Prosvjetljenje i više ili paranormalne sposobnosti ili moći? Prosvjetljenje kao "direktno iskustvo istine"?

Tema o prosvjetljenju i o prosvjetljenosti je jedna od najbitnijih, osobito u duhovnosti istočnjačke provinijencije, te se javlja potreba za dopunom u tezama ili argumentaciji, za tim da razlozima nabrojanima u prvom dijelu dodamo neke aspekte, da sama tema ne ostane nedorečenom. Jedna od najbitnijih duhovnih tema... 1) Jer - tzv. prosvjetljeni se slijede, individualno i masovno slijede, često - i te kako masovno. Dakle, kao da se svoj duhovni rast, procesi u svojoj svijesti, daju u ruke takvim osobama koje se slijede. Ako ima dobrih razloga da se status prosvjetljenih stavi pod debeli znak pitanja, onda su pod znakom pitanja, uvjetno, a i ne samo uvjetno, više sile kojima mase takvih sljedbenika stavljaju na raspolaganje svoju dušu. 2) Prosvjetljenje je nedvojbeno duhovni ideal, vrhunac duhovnih postignuća kojem i takvi sljedbenici, a i mnogi koji imaju svoje inidivudalne pravce, teže. Očita je ta konstatacija i po jednoj od koncepcija, vezanih za prosvjetljenje, po kojoj: svi mi već jesmo prosvjetljeni, samo trebamo toga da se sjetimo; tko se sjeti da već jeste prosvjetljen - aktivira i svoju prosvjetljenost.

Dakle...

...Nastavljamo da tragamo za parametrima ili kriterijima pomoću kojih ćemo se pouzdanije orijentirati u vezi s prosvjetljenima i prosvjetljenjem, ne povodeći se slijepo za statusom koji su im štovaoci, sljedbenici, učenici, te eventualno cijelo društvo u kojem su živjeli i djelovali vremenom izgradili. Masovna i tradicionalna prihvaćenost bilo kojeg autoriteta, u bilo kojoj oblasti, a u svijetu Iluzije i svakovrsnih manipulacija na kojima se takoreći postojeća civilizacija i zasniva (otkrića i radovi D. Icka i drugih na ovom polju imaju svoju težinu) - nije, ne mora biti garancijom  njegovih realnih vrijednosti, odnosno vrijednosti djela koja su ostavili, ili pravca koji su zastupali. Da li ćemo biti na gubitku ako se upustimo u slobodnije kritičko preispitivanje svega, pa i velikih duhovnih autoriteta? Tamo, gdje su nečija duhovna snaga i duhovna postignuća nedvojbeni - neće ni biti prostora za stavljanje pod znak pitanja bilo čega. Gdje ima prostora da se makar samo odškrinu vrata za zapitanost, za revalorizaciju - što da ne prigvirimo na ta vrata, onim što tu nepovoljno po nekog opštepriznatog prosvjetljenog eventualno budemo našli ili vidjeli - nikako ne možemo urušiti njegov oficijelni status, ali može nama osobno biti od pomoći u snalaženju u zamršenostima bavljenja duhovnošću.

Dakle, nastavljamo sa raskrinkavanjem iluzija vezanih za krunski cilj, za ideal vladajuće duhovne paradigme, osobito one njezine linije koja proizilazi iz istočnjačke duhovnosti - iluzija na kojima se zasniva prosvjetljenje.

2. Mudrosti koje su nam prosvjetljeni ostavili?

Stari izraz "mudrosti", tj. ideje, objašnjenja, preporuke, koncepti, teorije, itd. - možda se najviše vezuju za prosvjetljene, možda se nekako uzimaju kao najznačajniji, najuočljiviji refleks statusa prosvjetljenosti. Što je i logično! Ako je prosvjetljeni sinonim za "supersvjesnost u kojoj su pojedinac i univerzum u jedinstvu", ako je prosvjetljenje "direktno iskustvo istine", ako nam on govori iz svog "Istinskog Sopstva" (nama, kojima "nagomilani velovi iluzija (...) stoje između nas i našeg Istinskog Sopstva"), ako "prosvjetljenje predstavlja postizanje sjedinjavanja sa Bogom, božanstvom ili Apsolutom", ako ono samo znači isto što i "kozmička svijest", itd, itd, itd, onda je realno naše očekivanje da od prosvjetljenih čujemo tajne nečuvene, da nam otkriju najdublje istine, i našeg osobnog funkcioniranja, i istine vezane za strukturu i funkcioniranje... nije nam baš zapelo da znamo u vezi s cijelim Postojanjem ili Apsolutom, ali, za naše najbliže kozmičko okruženje, za tajne Zemlje i Sunčevog sustava - naše očekivanje je sasvim realno. Takvo sasvim realno očekivanje dolazi kao logička konzekvenca aspekata prosvjetljenja, koje sami prosvjetljeni daju, koje nitko od nas neprosvjetljenih nije izmislio.

Da li mi to zaista imamo, da li mi to zaista od njih dobivamo?!

Nesporno je da u djelima i izlaganjima prosvjetljenih doista ima veoma mnogo korisnih ideja, saveta, koncepata, koji posebno mogu biti korisni svakome tko tek zakoračuje na put duhovnosti, ali... činjenica je da mi ipak ne dobivamo ni dio onoga očekivanog što proizilazi kao logična posljedica aspekata prosvjetljenja. U suštini, sve priče, objašnjenja i tumačenja prosvjetljenih vrte se u jednom te istom pojmovnom i konceptualnom krugu, kroz "bezbroj" varijacija, u krugu koji je začet i omeđen još najstarijim duhovnim djelima, od "Veda", "Bhagavad gite", "Upanišada", te preko mlađih, zapadnjačkih.

A) U objavama ili tzv. kanaliziranim porukama koje su devedestih godina primali V. Esen, E. Valentajn i K. Keri - između ostalog dobivamo jednu bogatu, vrlo zanimljivu, zaista fascinantnu sliku strukture i samog čoveka, i Sunčevog sustava (pa i šire, ali nam je to nebitno). Jedna od tih slika se odnosi na različita bića koja postoje na svakoj planeti Sunčevog sustava, čak i na Suncu. Ideja koju slama naša uštogljena predodžba o životu: živa bića mogu biti samo u fizičkom obličju koje mi vidimo, život može postojati samo tamo gdje ima vode i hrane. Zaboravlja se da je naša građa vezana za ugljik kao bazični životni element, dovoljno je da dozvolimo da silicij bude takav bazični životni element, i eto radikalne rotacije u shvaćanju izgleda fizičkih bića, najprije u smislu njihove prozirnosti, dakle nemogućnosti da ih registriramo vidljive kao nas same. Itd.

Ti opisi jesu bajkoviti, i ovdje ih ne uzimamo kao poudane, ni najmanje, jer smo vremenom postali sve sumnjičaviji prema objavama ili porukama dobivenim od nekih onostranih bića, budući da nam se pokazalo kako se sveprisutno manipulatorstvo u ovome uplelo dovodeći objave do ranga smiješnih poruka. Uzimamo objašnjenja i informacije iz objava V. Esen, E. Valentajn i K. Keri kao hipotetičke. Bogatstvo energetske pozadine i nama nevidljivh fizičkih ispoljavanja, i našeg osobnog postojanja i funkcioniranja, a tek cijelog Sunčevog sustava - svakako su nemjerljivo veći od onoga što mi sa svojom perceptivnom aparaturom i instrumentima koje kao pomagala imamo - možemo da registriramo. Možda se vremenom čak pokaže da su V. Esen, E. Valentajn i K. Keri u nekoj ili u priličnoj mjeri u pravu sa vizijama koje su nam prenijeli, ali - čak i da nijesu, svakako da mora stojati činjenica da nam je to bogatstvo složenosti života na Zemlji i u Sunčevom sustavu još uvijek predaleko.

Ako su prosvetljeni "po difoltu" u kontaktu sa nečim što bismo, tek kao kroz konceptualnu poštapalicu, nazvali Univerzalnim Umom ili Internoglobalnom Sviješću, onda bi oni, LOGIČNO I OČEKIVANO!, imali kao na dlanu sve to bogatstvo, ili mnogo toga od njega, i bogatu energetsku pozadinu i nevidljive fizičke manifestacije čovjeka kao bića, i Postojanja, bar u Sunčevom sustavu. Mi od prosvjetljenih takve informacije ne dobivamo. Imamo samo pojmovnu i konceptuanu vrtešku koja se vrti još od "Veda" i drugih "svetih djela", vrti se, uz povremene promjene svjetiljčica-ukrasa, ali - suštinskog iskoraka nema. Sumnjamo da bi nas prosvjetljeni uskraćivali za takve informacije, da ih imaju, da su im u posjedu. Prije će biti  da ih nemaju, prije će biti da je njihovo prosvjetljenje, kao "supersvjesnost", kao "izravno iskustvo istine", kao "kozmička svijest", itd. - samo pusta iluzija, ili pusta samoubijeđenost.

B) Prosvjetljeni i naučne zagonetke.

Spoznajna superiornost prosvjetljenih, koja proizilazi iz opisa stanja prosvjetljenosti, bila bi od nemjerljive koristi današnjim znanstvenicima, današnjoj znanosti. Zar je malo zagonetki koje muče suvremene znanstvenike?! Ostavimo po strani rješenja za pitanja koja bi se mogla u ovom svijetu zloupotrijebiti (a što se to sve nije umjelo zloupotrijebiti?!). Ali imamo mnoštvo tih zagonetki, te njihova rješenja, koji bi bili na tragu stvaranja jednog boljeg, pravednijeg svijeta. Uzmimo samo, na primjer, zagonetno nam, a svakako izuzetno važno - DNK-"smeće". Zar se u njemu ne kriju tajne problema, smetnji, blokada sa kojima čovjek kao biće funkcionira?! Tajne njegove-naše isprogramiranosti, zbog ne koristimo ni dio svojih potencijala. Ako prosvjetljeni zaista imaju "izravno iskustvo istine" i "kozmičku svijest" - šta bi ih koštalo da svojim dubokim uvidima makar sporadično pomažu znanstvenicima u karikama koje im nedostaju za važna otkrića?! Ne! Umjesto, na primjer, nekih dubljih otkrića vezanih za čovjekove dublje veze uma, duha i tijela, za veze DNK i DNK-"smeća" sa svim prethodnim "dijelovima" nas samih - nama se od strane prosvjetljenih vrte i vrte do iznemoglosti priče: o eliminiranju ega, o postizanju Sopstva, o karmi, o stapanju sa Bićem, o tišini uma, o nirvani, itd, što nisu suvišne i beskorisne priče, ali, da se vrte hiljadama godina, bez povremeno živo demonstriranih suštinskih iskoraka, u smjeru koncepata, pojmova i znanja bliskih provjerljivosti suvremenih znanosti - malo je i više nego sumnjivo (u smislu realne spoznajne superiornosti prosvjetljenih).

C) Ideje i koncepti prosvetljenih i ideje i koncepti (zapadnjačkih) filozofa, sociologa, antropologa, psihologa, te znanstvenika iz drugih oblasti.

Kao što je već rečeno - prosvjetljeni, kao i sva duhovna djela, svakako nam daju mnoštvo dobrih i korisnih informacija, objašnjenja, itd. Međutim, mi smo, očito pogrešno, bazične informacije o duhu i o duhovnosti naučili da vezujemo samo za njih, nekako odbacujući u tom smislu znanstvena djela, djela zapadnjačkog modela znanosti. Sa duhovnog  stajališta - zapadnjačka znanost je uglavnom i zaslužila takav odnos, zbog dominantne zaronjenosti u materijalizam, pragmatizam, zbog oslanjanja na "znanstvenu proceduru" i na "objektivno mišljenje" koji vrlo često prelaze u manirizam, itd. Međutim, sve to ne znači da unutar zapadnjačkog znanstvenog nasljeđa nemamo brojna i brojna djela koja nam o čovjekovoj psihi, svijesti i duhu, o njegovom funkcioniranju i o tajnama njegovog funkcioniranja - ne govore više I DUBLJE od mnogih, mnogih prosvjetljenih, koji su, uvjetno rečeno - specijalizirali duhovnost. Čak da uzmemo neke loše ekstreme - nihiliste i pesimiste kakvi su bili F. Nietzsche i A. Schopenhauer, u mnogim njihovim djelima, ili na mnogim mestima u njihovim delima naći ćemo toliko odlično otkrivenih tajni ljudskog duha, odnosno, odlično navođenje na raskrinkavanje mnogih iluzija, o nama samima i o svijetu u kojem živimo, više i dublje nego kod mnogih prosvetljenih. A što tek da kažemo o djelima filozofa koji nisu bili pesimisti i nihilisti, koji su bili teisti?! Pa zaključno sa biolozima poput B. Liptona, te Sang K. Lija ("Bog je pijanista na klavijaturi naših gena"), itd! Pa fizičara koji su na tragu "Božje čestice"! Itd! Izravno baratanje istočnjačkim duhovnim pojmovima i konceptima - ne daje samo po sebi dubinu uvidima  i spoznajama koje za njih vezujemo, i koje nam tobože prosvjetljeni prenose, i bez njih se itekako može duboko zaći u tajne ljudskog duha, i to - dubinom logike i znanstvenog fokusa koji sami po sebi obvezuju na silaženje u najdublje moguće tajne.

Dakle, ni na osnovu drugog eventualnog parametra, mudrosti koje prosvetljeni daju ili su nam ostavili - mi ne možemo nedvojbeno identificirati njihovo postignuće: prosvetljenost.

3. Demonstrirane više ili paranormalne sposobnosti ili moći?

Jasno nam je: nitko ne teži prosvjetljenju radi nekakvih osobitih sposobnosti i moći. Ali je također jasno i očekivano da bi se one ipak trebale manifestirati - kao nuspojava, kao logička konzekvenca aspekata prosvjetljenja. Od "čovjeka koji doživljava jedinstvo sa Bogom i postaje jedno sa univerzumom" ne mora se baš tražiti da pomjera planine, ali, da mu se ispolji ponešto od sitnijih paranormalnih moći - ipak se može opravdano očekivati.

A takvih demonstriranja nema! Ili su sporadična, ili su u domeni priča koje nijesu znanstveno bar istraživane, ako ne i potvrđivane (možda jedino Sai Babino materijaliziranje vihbutija nešto u ovom smislu prednjači).

Tome nasuprot imamo dosta bogat materijal o ljudima koji nijesu bili prosvjetljeni, ali su ispoljavali, kakvim stjecajem uvjeta još ne znamo - čak i fascinantne više ili parapsihološke sposobnosti i moći. U nekim slučajevima ljudi su rođeni sa takvim sposobnostima i moćima, u drugima - stjecali su ih vježbanjem i zalaženjem u tajne odnosa tijela, uma i duha (npr. samostan Shaolin). U tom smislu prije djeluju kao prosvjetljeni (a to nijesu bili), i pri tom su njihove sposobnosti i koliko-toliko znanstveno istraživane, na primjer: U. Geler, "zvijezda telekineze" (autentičnost čijih sposobnosti je provjeravao A. Puharić); Dž. Dautašvili, čija je fascinantna snaga bioenergetskog djelovanja istraživana u ruskim institutima; dječak iz Srbije, za čije tijelo se lijepe metalni predmeti; čovjek iz SAD-a, u čijem prisustvu "lude" elektronski aparati; itd.

Dakle, ni na ovaj parametar se ne možemo osloniti...

4. Facijalna ekspresija i fizički izgled prosvjetljenih?

Ovdje smo na klizavom terenu procjena jako podložnih subjektivizmu, možemo ih uzeti u obzir tek kao pomoćne pokazatelje, ali ne i kao posve nepouzdane i beznačajne. Uostalom, povedimo se za primjerom Sherlocka Homesa, koji je umio i iz nekih naizgled marginalnih i jedva opaživih detalja da izvlači suštinske zaključke.

Nije nam potrebna neka osobita pronicljivost i vještina u analizi facijalne ekspresije da bismo identificirali osobe koje djeluju mračno, odbojno, neugodno, i osobe koje zrače nečim prijatnim, koje zrače toplinu, dobrotu, blagost, ljubav... Fotografije nam jesu nezahvalne za ovakvu procjenu, ali se ne moraju unaprijed odbacivati: jeste da uhvate izraz lica u nekom trenutku koji može biti nepovoljan i koji može ne odražavati suštinu nečijeg karaktera ili psihološkog stanja, ali ipak uhvaćenost i u najnepovoljnijoj poziciji ne može iskazivati radikalno drugačiju ličnost od one koju možemo uočiti van fotografije, osobito ne ako je takva osoba u rangu prosvjetljene.

Uostalom, uočimo sve to u jednoj laganoj usporedbi, u jednom malom testu, bez ambicija da nam oni budu nekakvim glavnim pokazateljima.

Ako bi se od nas tražilo da tri slike uveličamo i postavimo ih iznad radnog stola, da svakodnevno  gledamo likove na njima, i da oni nas gledaju, pod uvjetom da ne znamo o kojim osobama se radi, da li bismo se opredijelili za prve tri slike (slike suvremen(ij)ih prosvjetljenih: Babaji Haidakhan, Mohanji, Osho Rajneesh)

Zvanični prosvjetljeni iz prve grupe primjera prije djeluju kao osobe koje nose neki veliki teret u sebi, koje se suočavaju sa energetskim naprezanjima, u sebi i van sebe. Ako bi takva konstatacija odgovarala realnom stanju - samo njihovo stanje, koje se održava u izrazu lica, bilo bi sasvim razumljivo i očekivano: tko napreduje u svijesti, u postojećim zemaljskim uvjetima, upravo je izložen jačim energetskim turbulencijama. Ali, onda nema mjesta vjerovanju njihovim objašnjenjima, ili objašnjenjima koja drugi u vezi sa njima daju, da su se stopili sa "beskonačnom moći", da su doživjeli "jedinstvo sa Bogom i postali jedno sa univerzumom" - jer, što je izloženost i najvećim mogućim ovozemaljskim naprezanjima i energetskim iscrpljivanjima u odnosu na "beskonačnu moć", "kozmičku svijest", u odnosu na stopljenost sa Bogom i sa univerzumom?! Oni bi morali sa lakoćom podnositi i najveće zemaljske pritiske, te bi po izrazu lica morali nedvojbeno odavati osobe koje, poput onih iz druge grupe, zrače toplinu, blagost i dobrotu.

Fizički izgled prosvjetljenih, u smislu stanja tijela - je li nam on može biti nekakvim orijentirom za identificiranje prosvjetljenosti?

Diskutiranje fizičkog izgleda nas, neprosvjetljenih, ukoliko nije sa motivima promatranja zdravstvenih aspekata - bilo bi neumjesno, u slučaju prosvjetljenih, opet u maniri Sherlocka Homesa, može nam dobro doći u smislu nekih pomoćnih signala, nekih pomoćnih premisa za izvlačenje zaključaka.  Nije stvar u tome da mi kritizerski tragamo za i najsitnijim manama, nije stvar u tome da očekujemo da prosvjetljeni izgledaju kao manekeni ili sportaši, ali - jedna vitalnost koja je bar nešto iznad prosječne, optimalni tjelesni izgled: opravdano nam padaju na pamet. "Optimalni tjelesni izgled": u smislu odraza harmonije i snage duha na skladnom metabolizmu tijela, koji se neće očitovati ni u vidu značajnije debljine tijela, ni u vidu izrazitije mršavosti. Da ne navodimo i ovdje primjere, primjere prosvjetljenih upravo sa ovakvim ekstremima, tko je zainteresiran naći će ih.

Uzmimo samo još jedan neobavezni test-usporedbu. Da li nam se snaga i harmonija duha nedvojbeno ispoljavaju u sljedećim slučajevima: a) godinama prije dosta rane smrti bio je krhog zdravlja i bolešljiv (Osho); b) također nekoliko godina prije smrti, nakon dvije prometne nesreće,  (skoro da) nije mogao sam da hoda, pri hodanju je trpio jake bolove (Meher Baba); c) također godinama prije smrti slabog zdravlja, mjesecima prije smrti - bio na bolničkim aparatima (Sathya Sai Baba); itd? Objašnjenja nekih od njih, da su na ovaj način preuzimali karmu svijeta - "ne piju vodu". Kako to da se karma svijeta, kroz bolesti i slabo zdravlje, preuzimaju baš u starosti, kada tijelo prirodno i kod neprosvijetljenih postaje sve slabije i bolesnije? Osim toga, kao važnija i teža primjedba: od osoba koje preko prosvjetljenja doživljuju "sebe kao Boga i doživljuju beskonačnu moć, beskonačno znanje i beskonačno blaženstvo" - kao posljednje se očekuju bolesti i slabosti običnih ljudi. Na drugoj strani, toliko je običnih ljudi koji su primjenom tajnaške metodologije uspijevali ozdraviti i od najtežih bolesti, te postizati i održavati zavidnu vitalnost i u dubokoj starosti. Kod osoba čije je stanje "beskonačna moć, beskonačno znanje i beskonačno blaženstvo" - ne da ne bi ni trebalo da bude potrebe za ozdravljenjem, nego bi zavidna vitalnost trebalo da bude sinonim za takvo stanje.

Uostalom, zar nam više ne liče na prosvjetljene osobe (a koje to nijesu bile): a) Indijac koji je u 104. godini istrčao svoj redoviti maraton; b) Kineskinja koja je sa oko devedeset godina odbranila svoju doktorsku dizertaciju; c) N. Sitin koji je sa oko sedamdeset godina postao otac kćerke i sina?! Nekako nas prije mogu, sa živo demonstriranim pokazateljima stabilnosti i ravnoteže, nadahnjivati ovakvi primjeri, negoli oni koji su prethodno pobrojani!

5. Prosvjetljenje kao "direktno iskustvo istine"?

Predožba čak u biti naivna! Sa prosvjetljenošću uđemo u kozmičku svijest i - znamo sve! Imati pristup informacijama, a tu se mora raditi o moru informacija, na primjer, samo o Sunčevom sustavu, još nam je i prihvatljivo kao koncept, informacije o historiji Sustava, o svakom planetu, itd. Ali, jedno je dobiti takve informacije, a drugo je imati dubinske uvide u organiziranost i funkcioniranje svega toga, uvide koji bi išli po nekakvoj skali naviše. Da takve uvide može tek tako, odjednom, da ima, dobije na tanjuru svijest nekoga čije je tijelo u ograničenom svijetu Iluzije - malo je teže kao "istinu" svariti!

Ova predodžba je naivna i iz drugog razloga: zasniva se na poimanju konačnosti istine, a potpuno u skladu sa logikom ograničenog svijeta u kojem živimo! Svijet u kojem živimo je ograničen, pa mi zamišljamo kako i istine o Sve-Postojanju također imaju karakter ograničenosti, konačnosti. Ne začuđuje takav koncept, jer također ima u pozadini "naviku" postojeće civilizacije da istine pakuje u - sustave, u konačne, ograničene, dovršene sustave. G. V. Hegel je možda najčuveniji po takvom poduhvatu: konačna istina o svekolikom postojanju završava se upravo sa sustavom koji je on napisao!

Tamo gdje ima stalnog rasta i preispitivanja - nema konačnih istina. Ima trenutačnih presjeka "stanja stvari" sa određenim "stavkama" istine, ne i njihove konačnosti. U redu je što mi imamo potrebu za pakovanjem istina u sustave, iz operativnih razloga su nam potrebni presjeci "stanja stvari", ali - bar da ne nasjedamo na iluziju o mogućnosti pakovanja istina u sustave.

Ako malo bolje propratimo spoznajne procese uočavamo spiralnost i cikličnost. Ukoliko nijesmo zatvoreni za spoznajni rast, ukoliko se ne držimo tvrdokorno određenog spektra ideja kao svetinja u koje sebi i drugima ne dozvoljavamo da kritički diramo. Jedna ideja, uvid, spoznaja, o jednoj temi, ima jedan svoj vid u određenom trenutku. I nastaje u presjeku stanja naše svjesti i uvjeta, konteksta u kojima smo tu "stvar" promatrali. Život nas udalji od te teme, po nekakvom implicitnom redoslijedu ideja koje su u našem spoznajnom obzorju. Vremenom, kroz cikličnost, mi se vratimo, život ili naša spoznajna traganja vrate nas na tu temu, ali ovog puta ideja, uvid, spoznaja, moraju biti dublji i sveobuhvatniji. I tako stalno, nezaustavljivo.

Kroz takav proces treba svjesno prolaziti, svoj um i svoju svijest stalno spoznajno razgibavati i proširivati, što je istodobno i spoznajni rast i rast svijesti, a ostavimo za iluzioniste predodžbu o Istini u koju se uđe i - odjednom, gle čuda, sve se zna! (Uz razliku koju treba imati u vidu, a koja je već naglašena: more informacija o nečemu, koje eventualno i možemo nekim ekstrasenzornim kanalima dobiti, ne znači i shvaćanje potpune istine o toj istoj "stvari".) Ne može u jednu posudu stati tečnost koja nije primjerena njezinom volumenu!

6. Ostala pitanja

Tekst se i inače odužio, tema je doista za malu studiju, te da uočimo samo još neka pitanja koja su za diskusiju u vezi s prosvjetljenjem i prosvjetljenima.

- Tijelo u Iluziji - svijest u kozmosu, u Beskraju?!

Da li je to zaista, dakle - bez iluzija, izvodivo, kao što nam se toliko opisuje i naglašava? Znanstvenica Teylor je ostavilo odlično izravno svjedočanstvo, iz kojeg nam jasno proizilazi: onda kada se konektiramo na Beskraj, pozornost nam se rastapa, mi gubimo sposobnost orijentiranja u ovome svijetu i sposobnost normalnog funkcioniranja. Što ima logike i za nekakvo tzv. zdravorazumsko rezonovanje.

Tko je raspoložen za eksperimente doista se može uvjeriti kako se višednevno i višesatno provođenom nepomičnošću, sa zamiranjem, sa utrnulošću svih impulsa za kretanjem - svijest doista kao da počinje da se rastapa. No, tu je čovjek prije na granici gubljenja zemaljskog identiteta, sposobnosti normalnog funkcioniranja, negoli nadomak nekog velikog i korisnog duhovnog postignuća.

Uostalom, zašto smo došli ovdje, zašto smo se inkarnirali? Da bismo se što prije stopili sa Beskrajem?! Nesposobni ili maltene nesposobni za normalno funkcioniranje u zemaljskoj ravni (moram po ko zna koji put da ponovim jedan od uzora koji navodi Osho: nekog istočnjačkog duhovnjaka kojem su od posvjećenosti meditaciji atrofirali mišići nogu), mi idemo u Beskraj! Uz nastojanja na duhovnom rastu, naravno, prije će biti da smo mi došli ovdje pokušati preobražavati ovaj zemaljski Zatvor-Pakao, učiniti ga za ljudska bića normalnijim i pristojnijim kozmičkim mjestom za življenje, a ne da odemo u Beskraj, a da nam tijelo ostane, dok biološki ne kolabira, u ovom Zatvoru-Paklu!

- Prosvjetljeni u Bogu i Beskraju - žarulja od 60W izravno pripojena na hidroelektranu od 1000 MW?

Ima tu očito raznih naivnosti! Ova se odnosi na frekvenciju energija koje možemo primati, na koje se možemo priključivati. Stapanje s Bogom i Beskrajem, iz opisa prosvjetljenja - upravo je iluzorno u skladu sa navedenom analogijom, tko hoće dalje da o ovome razmišlja: može da nastavi i sam.

- Indija - zemlja prosvjetljenih i zemlja siromašnih!

Nije ovo nekakav glavni dokaz, glavni argument, ali: ima mjesta za razmišljanje. Toliko prosvjetljenih u jednoj zemlji: moralo bi utjecati, preko kolektivnog nesvjesnog, na situaciju u njoj. Prava duhovna snaga i harmonija brojnih prosvjetljenih pojedinaca morali bi naći svoje kanale, preko kolektivnog nesvjesnog, da se manifestiraju na širem društvenom planu, ne mora to biti preko zapadnjačkog nehumanog izobilja, ali preko nekih optimalno povoljnih životnih uvjeta, preko socijalne zbrinutosti svih članova društva (što i bez prosvjetljenih imamo u skandinavskim zemljama) - logično se očekuje.

7. Zaključak

Potreba za redefniranjem duhovnih ideala i za novom duhovnom paradigmom isticana je već odranije, i u drugim tekstovima na "Portalu". Prethodno "raščišćavanje terena" podrazumijeva otvoreno suočavanje sa svim iluzijama, raskrinkavanje svih iluzija, a T. Mikušina je odlično (a vjerojatno ne prva) konstatirala kako su one najtvrdokornije i naopasnije u duhovnosti, jer su tu najsuptilnije, najteže uočljive. Jednostavno - čak neočekivane, jer se rast svijesti i vezuje za buđenje za Iluziju. Pri čemu nam dođe kao fascinantna vještina Vladara-Čuvara Matrixa-Zatvora: da nam podmetnu iluzorne koncepte buđenja i prosvjetljenja, te da postignu da ti isti koncepti postanu općeprihvaćeni u svijetu onih koji se interesiraju za duhovnost.

Dva teksta o iluzijama prosvjetljenja su doprinos takvom suočavanju sa iluzijama, sa nekima od ključnih duhovnih iluzija našeg vremena.

Tags:     iskustvo      iluzija      mudrost      prosvjetljenje      duhovnost      razvoj      svijest      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9526

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7642

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6136

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7227

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11946

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7117

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9001

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8083

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8168

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7871

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7886

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7183

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9745

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8599

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10250

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7206

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8870

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno