4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

NEBOJŠA HAFIZOVIĆ: Biofizika raka

37908

Rak je uobičajeni naziv, za preko stotinu pojavnih oblika, oboljenja koje sve plaši. Ne bez razloga. Optimističke izjave, demantuje stvarnost. Savremena medicina rak opisuje kao: skup deformisanih ćelija, koje se ubrzano razmnožavaju na račun zdravih ćelija, kojima oduzimaju hranu.O uzrocima: „Od ukupnog broja umrlih od malignih oboljenja, 35 odsto umire zbog pogrešnog načina ishrane, 30 procenata usled posledica pušenja, za 15 i više odsto odgovoran je neki infektivni činilac (bakterije, virusi ili neki drugi mikroorganizmi), dok je alkohol zadužen za jedan odsto smrtnih slučajeva, kao i sunčanje ili zagađenje vazduha.“

 

(INSTITUT ZA RADIOLOGIJU I ONKOLOGIJU SRBIJE)

U skladu s tim, kao preventivna mera se preporučuje izbegavanje: konzumiranja masnog (naročito svinjskog) mesa, duvanskog dima, infekcija, alkohola, zagađenog vazduha i jakih sunčevih zraka. Preporučuje se ishrana: ribom, voćem i povrćem, uz fizičku aktivnost.   

Lečenje podrazumeva primenu pojedinačnih ili češće kombinovanih terapija, s ciljem da se obolelo tkivo ukloni iz organizma, a zatim, eventualno preostale obolele ćelije, ubiju i onesposobe za dalje ne kontrolisano razmnožavanje. Obolelo tkivo se, kada je moguće i proceni neophodnim, uklanja iz organizma hirurškim putem. Ubijanje ćelija raka se postiže hemioterapijom, koja podrazumeva kontrolisanu upotrebu toksičnih materija ili radioaktivnim zračenjem obolelog tkiva.


Savremena medicina primenjuje i metode imunoterapije, kojima se podstiče imuni sistem organizma da reaguje na pojavu raka, kao oboljenja. Krajnji cilj istraživanja u oblasti imunoterapije je pronalaženje vakcine, kojom bi organizam spremno odgovorio na pojavu raka. Sredinom prošlog veka, hormonoterapija je vrlo obećavala, zbog uočene veze između muško-ženskih hormona i raka. Podrazumevala je primenu hormona suprotnog pola u borbi protiv raka. Istraživanje se nastavlja, ali s manje optimizma.

Ne dovoljno dobri rezultati lečenja (koje nije u velikoj meri uspelo da popravi ni pomeranje „granice izlečenja“ sa 7 na 5 godina), podstiču ljude da, na sopstvenim i iskustvima drugih, traže alternativne metode lečenja. Neke od alternativnih metoda predlažu izbegavanje konzumiranja šećera, kao energetskog pokretača ćelija raka. Predlaže se makrobiotička ishrana i konzumiranje namirnica koje nisu termički obrađene. Vitaminska terapija sigurno ne može da škodi, a pristalice je smatraju putem izlečenja.

Jedna od retkih (još uvek) alternativnih terapija, koja ima uporište u teoriji i praksi, podrazumeva upotrebu ozdravljujućih efekata struja visokih frekvencija. Ovi humani napori će svakako istrajati, do opšte prihvaćene terapije koja će efikasnošću obesmisliti dalje napore.  

Istraživanja

Prvi istraživači, koji su pod mikroskopom posmatrali ćeliju raka, bili su zaprepašteni. Ćelija je, u odnosu na zdravu čeliju, potpuno deformisana i deluje: „monstruozno“, „čudovišno“ i „zastrašujuće“. Razmnožavanje takvih ćelija ugrožava ceo organizam, često do smrtnog ishoda. Kasnije je utvrđeno da 95% obolelih ćeliija, nije živo ili bar sposobno za razmnožavanje, ali da se preostalih 5% razmnožava ubrzano! Ćelije raka ponašaju se: „potpuno divlje“ i „nepredvidljivo“. Frustracije istraživača dobro opisuje francuski onkolog Lisijen Izrael, u svojoj knjizi „Rak danas“. Retko iskreno, on opisuje svu nemoć istraživača da uoče bilo kakvu pravilnost u njegovom ponašanju, osim ..... JEDNE! Period udvostručenja, pretstavlja vremenski period za koji se broj ćelija raka udvostruči. Taj, period udvostručenja, je toliko precizan, da se može matematički precizno izraziti, on je: EKSPONENCIJALAN, S TIM ŠTO MU KONSTANTA S VREMENOM OPADA!

Matematički, se može pretstaviti grafički.


Prema prihvaćenom objašnjenju ove pravilnosti, koju navodi Lisijen Izrael, u već pomenutoj knjizi: „ Rast tumora pretstavlja kompromis između: generaciskog vremena, koeficijenta razmnožavanja i procenta gubitka ćelja“.

Odgovor koji umesto jedne nepoznate, nudi kao objašnjenje tri nepoznate!?

To nije odgovor koji može da zadovolji moju znatiželju. Može jedino da me podseti da je „Prirodi draga jednostavnost i da ne pati od pompe suvišnih uzroka“ kao što je napisao Isak Njutn i da: „stoga, istim prirodnim efektima, moramo (koliko je moguće) pripisati iste uzroke.“ Pravilnost me je zainteresovala, s obzirom na moja osnovna interesovanja za fiziku i saznanja, koja sam pretstavio u knjizi „Oblik vremena“, vezana za radioaktivnost.

Hipoteza o biofizici raka


Rezultat je saznanje da: SVI, pojavni oblici raka, imaju JEDAN zajednički koren, ali dublje skriven u atomskoj strukturi ćelija.

Saznanje je izraženo u tvrdnji da: RAK predstavlja: PROCES FIZIČKE DESTRUKCIJE ĆELIJA, nizom radioaktivnih raspada, radioaktivnih biogenih ultramikro elemenata, koji se nalaze u njihovom sastavu.

Radioaktivnost emituje zračenje čija je štetnost uočena. Alfa, beta i gama zračenje razlikuje se po prodornosti i štete koju nanosi živim organizmima.


Najveća oštećenja tkivu nanosi alfa zračenje, zbog toga što je čestične prirode i čine ga četiri atoma helijuma. Upravo zbog toga, ono ima najmanju prodornost i smatra se opasnim samo u slučajevima „unutrašnjeg zračenja“, pod kojim se (do sada) smatra jedino zračenje koje dolazi iz telesnih šupljina, u koje je dospelo unošenjem radioaktivne materije: udisanjem, pićem i hranom.   

Međutim, u sastav živih organizama ulaze svi hemijski elementi, koji se nalaze u prirodi. Naš organizam pri tome ne pravi razliku između radioaktivnih i ne radioaktivnih hemijskih elemenata. Oni se, ravnopravno i u približnoj srazmeri s zastupljenošću u prirodi, nalaze u hemijskom sastav naših ćelija.

Retki u prirodi, radiaktivni hemijski elementi, u našim organizmima su poznati kao: radioaktivni biogeni ultramikroelementi.


Njihov sadržaj u ćelijama, nije sasvim nasumičan i ukazuje na prvu pravilnost, koja potvrđuje ideju „Drugog pravca“.

1. Nuklearna nestabilnost, radioaktivnog hemijskog elemenata karakterističnog za određeni organ, u direktnoj je srazmeri s brzinom razvoja raka, na tom organu. Sasvim je sigurno da svakodnevno (zbog velikog broja ćelija u organizmu), pojedinačni radiaktivni raspadi ubijaju ćelije, koje organizam zameni novim.

Međutim, kada radioaktivni raspad dovede do uspostavljanja „lančanog procesa“ radioaktivnog raspada, započinje „rast“ tkiva, koje počinje da ugrožava ceo organizam. Za tkivo pluća i organe za varenje, karakterističan radioaktivni biogeni ultramikro element, koji ulazi u sastav ćelija tih tkiva i organa je: Uranijum 238 i 234. Relativno stabilan (s dugim periodom poluraspada), nizom radioaktivnih raspada (uz Alfa zračenje i preko niza vrlo nestabilnih produkata radioaktivnog raspada), dovodi do „rasta“ mrtvog tkiva i uočljivog raka, koji počunje da  zdravstveno ugrožava organizam (približnim prečnikom od jednog santimetra) posle tridesetog udvostručenja i perioda od 20 do 30 godina.

Za ćelije krvi i koštane srži, karakterističan radioaktivni biogeni ultramikro element je Bizmut-214. Vrlo nestabilan radioaktivni hemijski element, svojim radioaktivnim raspadom (u skladu s pretpostavkom) dovodi do pojave Leukemije i raka koštane srži, koje se zbog toga intenzivno i brzo razvijaju.

Pri tome, svaka brzina prati krivu perioda udvostručenja raka, koja je eksponencijalna, stim što joj brzina s vremenom opada, u skladu s radioaktivnim raspadom (bilo kojeg) radioaktivnog hemijskog elementa koji je: EKSPONENCIJALAN, S TIM ŠTO MU KONSTANTA S VREMENOM OPADA!


2. Broj ćelija raka, povećava se: po koordinati, koja opisuje radioaktivni raspad!

Ukazujući da se ne radi o matematički preciznom „razmnožavanju“ćelija raka, nego o: jednostavnom povećanju broja, radioaktivnim raspadom, fizički uništenih ćelija.

3. Da se radi o fizički razorenim ćelijama, potvrđuje činjenica da su ćelije raka natopljene fibrinom, koji je karakterističan za povrede, a ne za oboljenja.

Fibrin je karakterističan za fizičke povrede, sprečava inficiranje rane i zaustavlja krvarenje.

4. Povećanje mase rezultat je povećanja zapremine, istog broja ćelija, koje se fizičkom destrukcijom nalaze u neuređenom stanju, zbog čega zauzimaju veći prostor.

Na povećanje mase mrtvog tkiva raka utiče povećanje broja, radioaktivnim raspadom, ubijenih ćelija u skladu s periodom udvostručenja i periodom poluraspada, koje pri tome imaju veću zapreminu, natopljenu fibrinom.   Dodatno, na povećanje mase,  utiče pokušaj organizma da nadoknadi mrtve ćelije, novim ćelijama.


5. Faze u razvoju raka se kreću po fazama radioaktivnog raspada, od radioaktivnog biogenog ultramikro elementa karakterističnog za određeni organ, do neradioaktivnog olova-206 i zavise od nuklearne stabilnosti produkta i vrste zračenja, koju raspad emituje.


Faze primirivanja odgovaraju fazama u kojima je produkt, radioaktivnog raspada, relativno stabilan, a intenzivira se kada je produkt tog raspada radioaktivno vrlo nestabilan, s kratkim vremenom poluraspada. Faza radioaktivnog raspada koja emituje Alfa zračenje izuzetno je destruktivna i sa znatno izraženijim posledicama, u odnosu na fazu radioaktivnog raspada koja se odvija uz emitovanje Beta zračenja.

Na primeru Leukemije fazu primirivanja predstavlja faza olova-210 s nešto dužim periodom poluraspada. Organizam koji izdrži sve faze, radioaktivnog raspada, do olova-206 je bez opasnosti od ovog „oboljenja“.

6. Ne reagovanje imunološkog sistema na rak, problem sa dosadašnjeg stanovišta, ne samo da je razumljiv, nego pretstavlja i svojevrstan dokaz da se ne radi o oboljenju (u klasičnom smislu) nego o fizičkoj destrukciji ćelija, na koje organizam deluje fibrinom, a ne stvaranjem antitela. Promene u sastavu krvi uzrokovane su izdvajanjem belih krvnih zrnaca u izgradnji fibrina, a stvaranje antitela eventualnom infekcijom, poodmakle faze raka.

7. Zaustavljanje kontaktom, karakteristično za sva tkiva, nije prepreka širenju raka, zato što se radioaktivni raspad ne povinuje biološkim zakonima.

Zaključak:

Razlika između shvatanja raka kao: „skupa deformisanih ćelija, koje se ubrzano razmnožavaju na račun zdravih ćelija, kojima oduzimaju hranu“ i tvrdnje po kojoj: rak pretstavlja proces fizičke destrukcije ćelija nizom radioaktivnih raspada, radioaktivnih biogenih ultramikro elemenata, koji se nalaze u njihovom sastavu, je velika, ali se može svesti na jedno: RAK NIJE ŽIV!

U skladu sa tom tvrdnjom: sve terapijske metode (zvanične ili alternativne), koje se zasnivaju na ideji da: „raka treba ubiti“ su u osnovi pogrešne. Rezultat je i saznanje da: svi pojavni oblici raka, imaju JEDAN zajednički koren, do sada ne shvaćen, jer se nalazi dublje skriven u atomskoj strukturi ćelija. Na ne razumevanje je, od ranije, ukazivala „konfuzija uzročnika“, koja je obuhvata (za svaki slučaj) sve što se i inače smatra ne zdravim. Time je odgovornost za bolest uvek na pacijentu, a ljudima se preporučuje da budu zdravi, da ne bi oboleli. Dosadašnje lečenje  je do te mere ne utemeljeno na znanju, da nije u stanju da odredi, ni kada je pacijent izlečen. Podjednako su ne shavatljivi i slučajevi izlečenja, kao i neuspesi, jer ponovljena, „delotvorna“ terapija ne mora i najčešće ne dovodi do ponovnog izlečenja. „Ispravnost“ se pokazuje kao: slučajnost.

Efekti savremenih terapijskih metoda, se mogu objasniti „efektom bradavica“. Bradavice (na rukama i sl.) nestaju same, posle nekog vremena. Ljudi (u međuvremenu) pokušavaju „sve“, ne bi li ih se oslobodili i zadnje što pokušaju (u periodu njihovog prirodnog nestajanja) ih ostavlja u ubeđenju da je efikasno ... „sami su se uverili“!

Rak se se razvija, u fazama radioaktivnog raspada,  od: radioaktivnog biogenog ultramikroelementa, karakterističnog za taj organ, do neradioaktivnog olova-206. Bezbedna faza olova-206 ili faza primirivanja (relativno stabilan produkt raspada ili beta zračenje), ostavlja utisak o ispravnosti terapije koja se primenjuje u tom periodu. Međutim, „ispravnost“ se pokazuje kao ( ne shvatljiva) slučajnost, jer već pri sledećoj primeni (zbog toga što zatiče oboljenje u drugoj fazi) ne mora i najčešće ne daje očekivane rezultate.


Provera

Na činjenicama zasnovana tvrdnja zahteva proveru, ali nudi i neka razumevanja, jer je po rečima Ernesta Raderforda, sve nemoguće ili trivijalno: „Nemoguće je dok ga ne razumeš, a tada postaje trivijalno“.

Potvrdu će pretstavljati, jednostavno detektovanje zračenja iz inače mrtvog tkiva tumora, naročito iz njegovih perifernih delova. Moguće je prepoznati faze u razvoju raka, u skladu s iznetim.
Slobodan sam, na osnovu uočenog, da tvrdim da je: 80 do 100 puta češća pojava raka na tkivima, koja su tretirana radi uspešnije transplantacije organa, u 100% slučajeva tretirana nekom od radioloških metoda, što je lako proverljiva tvrdnja.

Profesionalno zdravstvo nas ne oslobađa odgovornosti za sopstveno zdravlje, ali ni prava da o njemu razmišljamo.

Nebojša Hafizović

n.hafizovic@yahoo.com

Tags:     rak      biofizika      kancer      tumor      hipoteza      lijek      nebojša hafizović      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Nakon 5G mreže ubrzo stiže 6G

Dok u svijetu traje nadmetanje za što bržom implementacijom 5G mreže, Kina na to odmahuje rukom jer je ta zemlja, zajedno s Velikom Britanijom, još 2015. počela raditi na temeljima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11228

Više...
Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Ratko Martinović s prof. dr. Velimirom Abramovićem u Podcast Inkubatoru

Jedan od vodećih svjetskih istraživača Nikole Tesle i poznati filozof Velimir Abramović u gotovo četverosatnom podcastu opisuje praktički sve poznate i manje poznate detalje iz života Nikole Tesle...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9457

Više...
POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

POVIJESNE SNIMKE: Kina prva sletjela na tamnu stranu Mjeseca!

Kineske vlasti objavile su kako su uspješno spustile svemirsku letjelicu Chang'e-4 na udaljeniju stranu Mjeseca, koja se često popularno naziva tamnom stranom, što je prvi takav pothvat u cijeloj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9908

Više...
Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Svemirski turisti: Slavni milijarderi idu na hit odredište

Osim japanskog modnog tajkuna, svoju kartu za letove u svemir rezervirale su već mnoge zvijezde među kojima je glumac Tom Hanks, pjevačica Rihanna i mag Silicijske doline Peter Thiel.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13380

Više...
Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

Najveća pomrčina Mjeseca u 21. stoljeću stiže VEČERAS, a trajat će 103 minute!

VEČERAS će u svim krajevima Hrvatske biti vidljiva najduža pomrčina Mjeseca u ovome stoljeću.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12008

Više...
IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

IMPRESIVNO! Pogledajte svemirsku šetnju u 360 stupnjeva

Ako ste se ikada zapitali zašto nitko do sada još nije snimio virtualnu šetnju svemira u 360 stupnjeva pa da ga možemo vidjeti kako stvarno izgleda, evo vam prilika za...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13840

Više...
Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Pogledajte kako izgleda DeepFake tehnologija videomontaže

Da su sumnje u kemijski napad u Doumi sve snažnije nakon ulaska zapadnih novinara u grad, vidi se već po naslovima i javljanjima s terena.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15526

Više...
Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Godinu dana je proveo u svemiru, a usporedba s bratovim DNK-om iznenadila je sve

Jednojajčani blizanci Mark i Scott Kelly su kapetani u američkoj mornarici. Osim toga, letjeli su u Discoveryju i Endeavouru kao astronauti te su neko vrijeme boravili na Međunarodnoj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15260

Više...
GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

GENIJALNO ILI PREJEZIVO? Psiholozi stvorili stroj koji vam može zaviriti u um nevjerojatnom preciznošću

Psiholozi su stvorili jezivi stroj koji vam može zaviriti u um s nevjerojatnom preciznošću, piše Daily Mail. Njegova umjetna inteligencija proučava električne signale u mozgu kako bi rekreirala...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16665

Više...
Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Učenici iz Hrvatske uživo postavljali pitanja astronautima na ISS-u

Nakon nekoliko informacija o samoj postaji i predstavljanja škole, u razgovor s učenicima uključio se i astronaut Scott Tingle kojeg su školarci ispitivali o životu na postaji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18909

Više...
Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Evo zašto neki ljudi misle da je Zemlja ravna

Britanski astrofizičar Stuart Clark, autor knjige “Unknown Universe“ objasnio je za Business Insider zašto neki ljudi još uvijek vjeruju da je Zemlja ravna. Evo što je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25049

Više...
Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici buše Zemljinu jezgru

Znanstvenici planiraju probušiti svoj put sve do Zemljine jezgre u potrazi za prvim takvim uzorcima ikada. Unatoč tome što je ovakva ekspedicija ambicija znanosti već stoljećima slijedi tek prvi pokušaj...

Komentari(1) Klikova:44867

Više...
NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

NAJGENIJALNIJA STVAR IKAD: Ako vam je puknuo ekran na mobitelu, samo pritisnete prstom i opet je kao nov

Školarac je slučajno otkrio materijal koji sam sebe popravlja na sobnoj temperaturi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28432

Više...
AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

AMERIČKI ZNANSTVENIK TVRDI: Putovanje kroz vrijeme je moguće! Ali ovisi o jednoj misterioznoj čestici

Iako motivi znanstvene fantastike sve brže postaju stvarnost, od čovjekolikih robota do samovozećih automobila, jedan je koncept do sada cijelo vrijeme ostajao izvan našeg dohvata – putovanje kroz vrijeme.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29506

Više...
Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Transhumanizam - Saudijska Arabija prva odobrila državljanstvo robotu

Saudijska Arabija je u srijedu postala prva zemlja koja je dodijelila državljanstvo jednom robotu, i to ženskog spola.  

Komentari(1) Klikova:22128

Više...
Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Kinezi poslali foton u svemir pomoću kvantne teleportacije!

Prošlog mjeseca kineski istraživači pokazali su da je kvantna komunikacija između Zemlje i svemira moguća, a sada su koristili tehnologiju za slanje fotona u svemir pomoću kvantne teleportacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16168

Više...
Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Evo kako sami možete napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije

Vjerovali ili ne, možete sami kod kuće napraviti uređaj za dobivanje besplatne električne energije koja je ujedno i neograničena zahvaljujući tome što je ovaj uređaj zapravo perpetuum mobile. Video u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26836

Više...
SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

SPEKTAKULARNO: Ekipa iz Hrvatske dobila dozvolu za misiju na Mjesec!

LOS ANGELES (30. kolovoza 2016.) - Danas je XPRIZE timu Synergy Moon službeno odobrio plan lansiranja u sklopu natjecanja za Google Lunar XPRIZE, s fondom nagrada od 30 milijuna dolara,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24452

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno