4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Istina o virusima i epidemijama

51538

 

Nijemac, dr. Stefan Lanka, jedan od malobrojnih virusologa koji je odlučio ne zatvara oči pred znanstvenim činjenicama, tvrdi da ukoliko bi virus (kao na primjer H5N1) koji uzrokuje bolest “ptičja gripa” zaista postojao, svaki znanstvenik bi ga lako izolirao u običnoj laboratoriju iz tijela mrtve ptice. Ali, to se nikada nije dogodilo. Naprotiv, ono što se koristi za utvrdjivanje prisutva virusa su indirektne metode koje ne dokazuju apsolutno ništa.

 Primjerice, ako bi se pokazalo postojanje antitijela koja se kače za tobožnji virus (a virus se kači ćeliju) i ako bi došlo do reakcija tijela na postojanje antitijela, time bi se “dokazalo” postojanje virusa koji može izazvati bolest. Ovdje se očito radi o posrednom “dokazivanju” pretpostavke da postoji virus.

Istina je, međutim, da su ova antitijela rastvorljivi krvni albumini koji imaju centralnu ulogu u strukturnom integritetu stanica koje su u rastu i dijeljenju i sudjeluju u zalečivanju rana.

Krvni albumini, također nazvani globulini, u epruveti koja sadrži odgovarajuće koncentracije kiselina i baza minerala i rastvarača, kombinirat će se proizvoljno sa drugim albuminima.

Tako bilo koji uzorak krvnih albumina uzetih od čovjeka ili životinje kada prođe ovaj test može biti proizvoljno pozitivan ili negativan. Izaći sa nekim određenim rezultatom testiranja na ovaj način predstavlja čist kriminal u kojem sudjeluju odabrani virusolozi spremni za manipulaciju, objašnjava dr. Lanka.

“Također, posredstvom tehnike biokemijskog umnožavanja nazvanog” lančana reakcija polimeraza “, genske supstance (fragmenti DNK) virusa mogu biti umnožene pa se to smatra” dokazom “za postajenje virusa. Ali, samo umnožavanje genske supstance u laboratoriju nije nikakav dokaz da je taj virus uzročnik bolesti “.

Suština je u tome što nigdje ne postoji genska supstanca virusa za koji je dokazano da je izazivač bolesti sa kojom bi se mogli usporediti ovi umjetni umnoženi fragmenti.

Drugo, samo fragmenti genske supstance koji su već postojali i prije u tim tekućinama se umnožavaju i oni su sada upotrijebljeni za indirektno “dokazivanje” postojanja tobožnjeg virusa koji izaziva bolest.

Tisuće dijelova posrednog dokaza, ipak ne čine dokaz. Fotografija objekta nalik letećem tanjuru ne znači i da on zaista postoji, da može letjeti i da su u njemu vanzemaljci, rezonuje dr. Lanka.

“Super stručnjaci” iz engleskih laboratorija

Tako je više puta bilo navedeno u medijima da su vršena nekakva istraživanja u jednoj engleskoj laboratoriju, ali ime te laboratorije se nikada ne priopćava.

Dr.. Lanka smatra da je tu riječ o referentnoj veterinarskoj laboratoriji EU za ptičju gripu u Vejbridžu. Dr.. Lanka kaže da je baš od njih zato više puta tražio dokaz o postojanju virusa H5N1, ali da su mu samo jednom odgovorili pismom u kome su ga obevestili da ne shvaćaju njegovo pitanje.

Lanka je isti dokaz tražio i od Svjetske Zdravstvene Organizacije, ali odgovor nikada nije dobio.

Da podsjetimo još jednom – virusi su suštinski samo dijelovi genetskog materijala u proteinskom omotaču. Oni se mogu reproducirati samo infekcijom (naseljavanjem i prodiranjem) u odgovarajuće ćelije domaćina i prisvajajanjem kemijskog matarijala koji tu nađu. Proteini koji čine jedan virus su karakteristični za svaku vrstu virusa. Za razliku od obmotavanja i prenošenja genetskih infomacija netaknutim, kompozicija proteina za dati virus rezultira jednim specifičnim oblikom za fragment virusa. Ovoliko se općenito zna o njima.

Manje je poznato da postoje čestice (fragmenti) genskog materijala koji izgledaju kao virusi, ali to nisu. Ovi fragmenti se tako nazivaju fragmentima “nalik virusima”. Takvi fragmenti nisu rijetki i nalaze se često u placenti, kao iu okruženju staničnih kultura u laboratorijima.

“Ovi fragmenti su često” mutili vodu “kada su u pitanju istraživanja u vezi AIDS-a jer su neki fragmenti upravo nalik njima nazvani HIV (navodni virus koji izaziva AIDS). Do danas niti jedan nije okarakteriziran i nije pokazano da postoji kao entitet koji bi opravdao naziv virus “, kaže dr. Lanka.

Zadržimo se sada na ptičijem gripu i tehnikama “dokazivanja” priustvo ovog opasnog virusa. Sve one koji primjenjuju ove tehnike Lanka naziva pseudovirusolozima.

Virusolozi kao šibicari?

Tako, ovi pseudovirusolozi smatraju da u zaštitnom omotaču virusa gripa  postoje albumini tipa  hemaglutinina i albumini tipa enzima nuraminidaza.

To su najrazličitije susptance u biohemiji za koje se smatra da uzrokuju međusobno zgrudnjavanje korpuskula crvenih krvnih ztnaca.

Slovo “H” u nazivu H5N1 (ili H1N1 u slučaju “svinjskog gripa”) označava hemaglutinin, dok “N” označi enzim neuraminidazu.

“Pseudoviruslozi su se tako složili da u zaštitnom omotaču virusa gripa postoji navodno 15 različitih vrsta albumina koji imaju svojstva hemaglutinina. Broj 5 ovde označava tip 5 od tobožnjeg albumina, čije postojanje je takodje demonstrirano indirektno.

U nameri da “dokažu” postojanje virusa gripa oni u laboratoriji crvena krvna zrnca pomešaju sa uzorcima u kojima koji su, navodno, patološki virusi. Ukoliko se crvena krvna zrnca zgrudvaju , onda se smatra da je uzrok tome hemaglutinin u virusu gripa, iako virus gripa pre toga nikada nije bio izolovan –  a kamoli vidjen u takvom uzorku ili u samoj miksturi”.

Od toga kako se zgrudnjavanje dogadja pseudoviruslozi onda zaključe, precizno u maniru Oracla u stripu Asterix i Obeliks, koji tip hemaglutinina je, navodno, pronadjen.

Da bi ovo definisali imaju na raspolaganju mnoštvo  procedura u testiranju. Ti testovi su napravljeni tako da tip glutaminina za koji su naučnici unapred pretpostavili da tu postoji, bude i označen kao prisutan”, objašnjava dr Lanka.

Isto je učinjeno i sa  neuraminidaze enzimom, za koji se smatra da je sastavni deo zaštitnog omotača virusa gripa. Tu se smatra da postoji  9 različitih tipova .

Analogno “viralnom” hemaglutininu postoji mnoštvo pokvarenih test procedura koje “demonstriraju” rezultate – tako što se pronađe tip neuraminidaze, za koji su naučnici unapred pretopostavili da tu može da bude – i nju zaista i otkriju.

Dakle, ako pretpostavimo da će iz naftne bušotine poteći nafta, a u bunaru nađemo vodu – onda je nalaz pozitivan. Ako se ispituje da li u bunaru ima nafte, pa se ne nađe, nalaz je negativan – što može da znači da nafte u zemlji nema uopšte.

U stvarnosti, neuraminidaza je jedan enzim koji razdvaja delove jednog amino šećera nazvanog neuraminska kiselina i tako reguliše zategnutost na površini ćelijske opne, pa  zato igra značajnu ulogu u ćelijskom metabolizmu.

Za ovakvo dokazivanje postojanja H5N1 virusa uzorci nisu ni potrebni jer je sve deo planirane akcije koja ima za cilj da preko medija poseje strah i nacionalnim vladama napravi pogodnu atmosferu za donošenje diskriminacionih zakona.

“Tako nije čudno što je ćuran, koji je pripadao grčkom seljaku Dmitrisu Kominarisu iz istočnoegejskog ostrva Inuse i koji je, navodno, umro od virusa H5N1 , nestao bez traga. U referentnu  laboratoriju u Engleskoj nikada nije ni stigao uzorak iz Grčke. Ali su “vidoviti” mediji objavili da je sumnjiv uzorak koji je uzet potvrdio bolest. Oni kriju  laboratorijske nalaze jer su svi prevara i samo obični ekeperimenti sa životinjama. Zato nerado iznose dokaze”, objašnjava dr Stefan Lanka.

Genetska rekonstrukcija virusa

Posebnan vid psiholoških operacija je puštanje glasina preko “nezavisnih” stručnjaka za viruse i “neovisnih” novinara o navodnim genetskim rekonstrukcijama pojedinih virusa.

Tako je iz tajnih krugova u vojsci “procurilo” da je navodno opasan virus španjolske gripe (koji je izazvao pandemiju 1918.) Genetski rekonstruisan i onda prikazan kao ptičiji grip.

Ali što se zapravo može genetski rekonstruirati kada nikakav virus nikada nije izoliran?

Ništa drugo do zamišljeni model genske supstance navodnog virusa gripe. Dakle, rekonstruirano je ono što nikada nije ni bilo izolirano.

Sve što je urađeno u tajnim laboratorijima je, u stvari, bilo umnožavanje genske građe (supstance) biokemijskom metodom nazvanom “lančana reakcija polimeraza”. Ovom metodom je tako moguće umnožiti i nove nikada ranije postojeće dijelove genske supstance jer se njihovi albumini iz omotača, kao što smo rekli, vezuju proizvoljno.

“Upravo je dr. Jeffrey Taubenberger, koji je prvi izašao s informacijom da je izvršena rekonstrukcija virusa španjolske gripe, radio za američku vojsku. On je 10 godina radio na proizvodnji kratkih fragmenata genske tvari (građe) tako što ih je umnožavao upravo tehnikom “lančanih rekacija polimeraza”, i to je činio s uzorcima iz različitih ljudskih leševa. Iz mnoštva tako proizvedenih dijelova izdvojio je genske sekvence koje su bile najbliže modelu genske građe zamišljenog modela virusa gripe. I to je publikovao “.

“Niti iz jednog leša nije izoliran ni jedan takav fragment genske supstance koji bi odgovarao zamišljenom modelu dobivenog virusa”.

“Da su virusi bili tamo prisutni, oni bi mogli lako biti izolirani i iz njih bi se mogla izlovati njihova genska supstanca. Ne bi bilo neophodno da se proizvodi krpež od modela genske supstance. Očiti je sve rađeno da bi se publikovala prijevara.

Smatralo se da ovi kratki fragmenti genetskog materijala, koji u genetskom smislu i nisu kompletni i čak nedovoljni da bi se formirao jedan gen, zajedno mogu napravii čitav gen supstance jednog virusa gripe.

“Treba zato samo pokupiti i svesti publicirane dužine ovih fragmenata da bi se otkrilo da zbroj ukupnih dužina tih pojedinih fragmenata ne odgovara zamišljenom modelu genoma virusa gripe.

Još jednostavnije je pitati u kojoj se publikaciji može naći fotografija preko elektonskog mikroskopa ovog navodno rekonstruiranog virusa. Nema takve publikacije “, objašnjava Lanka.

Dr. Lanka naglašava da se ovom tehnikom može manipulirati i sa genetikom otiska prsta, testiranjem nekoga kao identičnog ili različitog od “nadjenog” uzorka na mjestu zločina. Naime, samo ako je pronađeno mnogo genske supstance koja se može usporediti takav otisak prsta daje izvjesnu vjerojatnost da odgovara osumnjičenom i ukoliko je proces izveden pravilno.

Kako su paraziti postali virusi

Ljudi uglavnom ne razmišljaju kada primaju informacije o pojavi i širenju bolesti koja se naziva „ptičiji grip“ i koju izaziva “opasan virus” H5N1. Ne ulazeći u to što prosečno obrazovan čovek zna o vrusima (odnosno ne zna), neka nelogičnost se ipak može dokučiti i bez mnogo znanja. Ali, treba uključiti mozak.

Tako, po tvrdnji medija i stručnjaka (epidemiologa) ispada da smrtno bolesne ptice selice lete hiljadama kilometara iz Azije i onda u Rumuniji, Turskoj, Grčkoj, Srbiji ili bilo gde inficiraju domaće ptice – golubove ili živinu sa kojima po zakonima prirode nikada ne dolaze u kontakt. Tako ove domaće životinje obole i za kratko vreme uginu. Kamere udarnih medija snime nekoliko mrtvih ptica na jednom mestu i izveste o misterioznom pomoru ptica. Običan čovek ne proverava da li su ptice ubijene vazdušnom puškom ili praćkom, a još manje je u stanju da izvrši obdukciju i vidi od čega su i kada ugunule. Zato postoje “stručnjaci” uvek isti, a to su pojedinci na važnim strateškim državnim funkcijama kao što su epidemiološke službe koji stručno objasne da je u pitanju verovatno teška zaraza među pticama nastala usled virusa koji može i da se prenese na čoveka ukoliko je “mutirao”.

Ptice selice tako nastave svoj put, žive i zdrave, dok običan narod ostane u paničnom strahu.

A onda je nakon Drugog svetskog rata, pod uticajem američkih stručnih autoriteta, uveden naziv “ptičiji grip” (ptičija influenca), da bi se kao njegov uzročnik sve češće pominjao virus koji se prenosi sa jedne jedinke na drugu.

Ipak, od ovoga nije nikada umrlo sto miliona peradi, već se desilo nešto drugo. Ukoliko jedna kokoška leže manje jaja, ima plavu krestu i testirana je pozitivno na H5N1 (na način koji smo opisali), pristupilo ubijanju svih drugih na farmi. Tako se došlo do toga da je od H5N1 uginulo 100 miliona ptica.

“To je dio dugogodišnje strategije kako bi se očuvala cijena peradi na zapadnom tržištu. Naime, uspješan farmerski razvoj u Aziji i ogromna proizvodnja pilića predstavljaju realanu opasnost jer može doći do pada cijene peradi na svjetskom trištu. Zato je bilo neophodno razoriti jeftino tržište na Istoku i to je učinjeno uz pomoć Svjetske Zdravstvene Organizacije, UN i FAO “, kaže dr. Lanka.

Najnovija epidemija “svinjske gripe” ima, vjerojatno, isti cilj. Oni koji prate kretanja ponude i potrežnje svinjskog mesa na svjetskom tržištu to će lako uočiti.

“Zato veterinari na Zapadu šute jer znaju da će i sami biti ugroženi ukoliko cijena peradi na tržištu padne, pa prihvaćaju igru o postojanju infektivne virusne bolesti nazvane” ptičja gripa “, tvrdi dr. Lanka.

Iz svega navedenog, logično je onda pitanje od čega su umrli ljudi od “ptičje gripe” ukoliko on ne postoji?

Doktor Lanka objašnjava da je u javnosti objavljeno vrlo malo izvještaja o tome kakvi su zaista bili simptomi bolesti onih za koje je rečeno da su umrli od “ptičje gripe”.
Također je nepoznato čime su tretirani nakon što su hospitalizirani. Ljudi sa simptomima prehlade su tako mogli biti uhvaćeni na ulici ili na aerodromu (za ovo su u Aziji instalirani i skeneri koji mjere temperaturu putnicima) i oni koji su uhvaćeni i uvjereni da su teško zaraženi, uspaničeno su se prepustili “stručnom tretmanu” ljudi u zaštitnim bijelim odijelima s maskama na licu. Ovi manijaci u bijelom su ih tako lako odveli u izolirane prostorije i šatore gdje su im mogli ubrizgati bilo šta, kako bi navodno zaustavili fantomski virus. Rezultati neovisnih obdukcija su ostali nepoznati. U strahu i općoj panici rodbina teško da bi posumnjala da je u pitanju teška prevara u kojoj sudjeluju i vlade njihovih država.

Kako se “dokazuje” da H5N1 ubija pričiji embrion?

Da bi se dokazalo kako je smrtonosan virus H5N1 ekstrakti iz krvi uginulih ptica se ubrizgaju kroz ljusku jajeta u embrij. Ovisno od toga koliko je materijala ubrizgano i gdje ovisi kako će brzo embrij uginuti. Ukoliko se ubrizga u srce, smrt embrija je trenutna. Naravno, na ovaj način embrij bi uginuo čak i da je ekstrakt bio potpuno sterilan. Ali, nema veze, važno je da se u javnosti prikaže da je fantomski virus H5N1 smrtonosan, bez obzira što prethodno uopće i nije bio izoliran.

Od embrija koji je na ovaj način ubijen prave se milijuni cjepiva.

“Treba samo pogledati publikacije u kojima se opisuju eksperimenti sa životinjama. Kokoške se tri dana polako guše do smrti tako što im se ubacuje kroz dušnik tekućina prepisana kao lijek “, otkriva Lanka. Sve vidljive posljedice se onda pokazuju kao simptomi ptičje gripe i djelovanja “opasnog virusa” H5N1.

Kada je dr. Stefan Lanka o ovim monstruoznim eksperimentima sa životinjama obavijestio njemačkog ministra za zaštitu potrošača, Renatu Künast, koja se inače predstavlja u javnosti kao veliki zaštitnik životinja – uopće nije reagirala.

Tamiflu i Azt – “Lijekovi” za izazivanje bolesti?

Pretpostavlja se da Tamiflu funkcionira tako što blokira neuraminidaze i tako sprečava funkciju šećera neuraminske kiseline, koja treba održavati nategnutsost na površini stanice.

Sporedni efekti koji su označeni u instrukcijama sa kojima se isporučuje Tamiflu su skoro identični simptomima ozbiljnog gripe. Tako u velikoj razmjeri, lijekovi koji su sada u prodaji prouzrokuju iste neželjene efekte kao što su simptomi gripe.

Ukoliko se Tamiflu prepiše nekoj bolesnoj osobi, vjerojatno je da on može prouzrokovati još ozbiljnije simptome nego sam gripu.

Dr. Lanka kaže: “Ukoliko se utvrdi da postoji pandemija, onda će mnogo ljudi uzeti ovaj lijek u isto vrijeme. U tom slučaju imaćemo nedvosmislene simptome Tamiflu epidemije. Tako smrtni slučajevi koje je prouzrokovao Tamiflu trebaju biti očekivani, i to će biti predstavljeno kao opasan simptom ptičje gripe “.

Slično se dogodilo u ranim danima pojave AIDS-a. Jedini lijek koji je tada bio u upotrebi je nazvan AZT, koji je inače prvenstveno razvijen za potrebe u kemoterapiji oboljelih od raka. Vrlo je toksičan. Na pakiranju je bilo uputsvo s “negativnim” efektima i oni se nisu razlikovali od simptoma AIDS-a.

Evo šta piše na kutiji “lijeka” AZT: OTROVAN ako se udiše, u dodiru s kožom i ukoliko se proguta. Ciljani organi: krv i koštana srž (bez ova dva tkiva nema života). Ukoliko osjetite mučninu potražite liječnika (dobar štos!) I pokažite mu što ste popili. Medicinskom osoblju (koje ne misli svojom glavom već glavom farmakotoksikološkog kartela) savjetuje se da prilikom primjene ovog lijeka na pacijentima (čitaj budalama) nose zaštitnu odjeću.

Eto, to je suvremena medicina – trovačnica za lakovjerne. Moderna inkvizicija.

Preneseno sa:  http://www.ivonazivkovic.net/virusi-drugi-deo.html

Prilagođeno na hrvatski:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Bel-Mordok 2012-08-04 01:55


VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONOSI UREDBU O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O RAZINI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA U PROIZVODIMA ISPOD KOJE PROIZVODI KOJI SE STAVLJAJU NA TRŽIŠTE NE MORAJU BITI OZNAČENI KAO PROIZVODI KOJI SADRŽE GENETSKI MODIFICIRANE ORGANIZME
narodne-novine.nn.hr/.../...

Hrvatska Vlada prevarila 80% Hrvata >> GMO HRANA IZJEDNAČENA S PRIRODNOM!
politika.hr/.../...

Milanović isporučio Hrvatsku GMO kapitalizmu, mediji šute
pollitika.com/.../

GMO dolazi u Hrvatsku putem prisile EU komisije
4dportal.com/.../...

Genetski modificirana trava mutirala i ubila krave
4dportal.com/.../...

Kravlje ludilo došlo u Hrvatsku
4dportal.com/.../...

Istina o autizmu
4dportal.com/.../...

Znanstvenici žele objaviti istraživanje o virusu koji bi mogao 'izbrisati' civilizaciju
4dportal.com/.../...

Rusija razvija TAJNO oružje koje ljude pretvara u ZOMBIJE!
novi-svjetski-poredak.com/.../...

Putin targets foes with 'zombie' gun which attack victims' central nervous system
dailymail.co.uk/.../...

MARIJA KOUDELA: Zombiji
4dportal.com/.../...

Tisuće beba u BiH umrlo zbog cjepiva, a Hrvatska taji da ga ispituje na vlastitoj djeci!
4dportal.com/.../...

Masovna oboljenja djece u Vukovaru - Upotrebljeno biološko oružje?
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

WikiLeaks objavio tajne snimke

WikiLeaks objavio tajne snimke "slijetanja na Mjesec" snimljene u Nevadi

Najnovija snimka koju je objavio WikiLeaks prikazuje isječke sa snimanja "slijetanja na Mjesec". U toj snimci možete vidjeti ekipu snimatelja i montažera kako razgovaraju, studio, reflektore, avione, vozila koja su...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25123

Više...
BROJ ZVIJERI: Papa je donirao 500.000 dolara za 75.000 migranata - To je 6,66 dolara po migrantu!

BROJ ZVIJERI: Papa je donirao 500.000 dolara za 75.000 migranata - To je 6,66 dolara po migrantu!

Društvene mreže su se uzburkale oko iznosa donacije pape Franje migrantima u Meksiku. Da li je to prava slučajnost ili zlobna okultnost?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8313

Više...
Zašto je katedrala Notre Dame zapaljena baš pred Uskrs? Inside job?

Zašto je katedrala Notre Dame zapaljena baš pred Uskrs? Inside job?

Mainstrream mediji već istupaju u javnost s informacijom da je uzrok požara kratki spoj na električnim instalacijama, međutim kako doznajemo električnih instalacija na tom drvenom krovu koji je izgorio nije...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10353

Više...
Čudo iz Vatikana (NWO)

Čudo iz Vatikana (NWO)

Novi svjetski poredak (eng. New World Order) zagovara jednu Vladu, jednu vojsku, jednu svjetsku banku/valutu pa tako i jednu religiju. U ovom slučaju imamo priliku pogledati službeni video uradak iz...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11058

Više...
Testirali su može li se lažirati slijetanje na Mjesec: Razlikujete li original od kopije?

Testirali su može li se lažirati slijetanje na Mjesec: Razlikujete li original od kopije?

Još otkako je Neil Armstrong dalekog 20. srpnja 1969. godine prvi put prošetao Mjesecom, teoretičari zavjera tvrde da je taj "mali korak za čovjeka, ali golem za čovječanstvo", zapravo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16941

Više...
Istina o Božiću

Istina o Božiću

Prvo da svim vjernicima kršćanske crkve poželim čestit Božić i sve najbolje tijekom blagdana za koje iskreno žalim što ne traju čitave godine! Nažalost, kao i sve drugo u ovom...

Komentari(5) Klikova:86298

Više...
TOR: Gotovo 100% financijskih sredstava za projekt osigurava američka Vlada

TOR: Gotovo 100% financijskih sredstava za projekt osigurava američka Vlada

Dokumenti dobiveni na temelju Zakona o slobodi informiranja ukazuju i na to da je sposobnost Tora da svoje korisnike zaštiti od špijuniranja vlade vjerojatno ipak tek prazna priča.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12562

Više...
RATKO MARTINOVIĆ - Vladari iz sjene truju nas svakog dana lažima preko medija!

RATKO MARTINOVIĆ - Vladari iz sjene truju nas svakog dana lažima preko medija!

Gost emisije "Intervju" bio je naš bivši glavni urednik 4Dportala gospodin Ratko Martinović, novinar i pisac. Napisao je knjige "Svjetske misterije i tajne", "Subliminalne poruke", "Društveni inženjering" kao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10346

Više...
Kriju li tuneli ispod Teslinog laboratorija tajna istraživanja?

Kriju li tuneli ispod Teslinog laboratorija tajna istraživanja?

Novi dokumentarni serijal o Nikoli Tesli istražuje mogućnost da su ga ubili zbog 'zrake smrti' na kojoj je radio, a povjesničar i vojni istražitelj žele otkriti jesu li ispod njegova...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:43203

Više...
Duhovno kuhanje i krvna žrtva: Je li u pitanju krvavi ritual okultne elite?

Duhovno kuhanje i krvna žrtva: Je li u pitanju krvavi ritual okultne elite?

Anthony Bourdain, Kate Spade, Inés Zorreguieta - tri suicida u tri dana, vješanje. I svi navedeni bili su praktikanti bizarne prakse zvane 'Duhovno kuhanje'.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11594

Više...
Javio nam se čovjek koji tvrdi da je snimio krunski dokaz ravne Zemlje; zamolili smo Sašu Cecija da nas spasi

Javio nam se čovjek koji tvrdi da je snimio krunski dokaz ravne Zemlje; zamolili smo Sašu Cecija da nas spasi

Cijenjeni fizičar s Ruđera usput je analizirao najčešće argumente teoretičara zavjere uvjerenih da Zemlja nije okrugla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:33112

Više...
KEMIJSKI NAPAD U SIRIJI JE LAŽAN - Sirijski dječak sve ispričao:

KEMIJSKI NAPAD U SIRIJI JE LAŽAN - Sirijski dječak sve ispričao: "Polijevali su nas vodom i zauzvrat nahranili"

  Televizijski kanal Rusija 24 objavio je nevjerojatnu reportažu o dječaku sa snimke Hassan Diabu koja je obišla svijet, a koja prikazuje sirijsku djecu kao žrtve napada Asadove...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18307

Više...
Je li moguće da je voda u Slavonskom Brodu bila zdravstveno ispravna za piće cijelo vrijeme?

Je li moguće da je voda u Slavonskom Brodu bila zdravstveno ispravna za piće cijelo vrijeme?

30. ožujka Centar 112 obavještava građane da voda u Slavonskom Brodu nije za piće, a danas 9. travnja Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavještava građane da se voda za ljudsku...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:34791

Više...
Kamo odlaze masnoće iz tijela kad smo na dijeti?

Kamo odlaze masnoće iz tijela kad smo na dijeti?

Svijet je opsjednut dijetama i gubitkom tjelesne težine, ali malo to točno zna kako kilogram masti zapravo nestaje s vage.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19241

Više...
Istanbulska konvencija je genijalni sotonsko-pedofilski uradak. Što je najcrnje u njoj, a nije prepoznato?

Istanbulska konvencija je genijalni sotonsko-pedofilski uradak. Što je najcrnje u njoj, a nije prepoznato?

Istospolne zajednice između dva muškarca ili dvije žene, po našem zakonu, ne mogu usvajati djecu. Verificiranjem Istanbulske konvencije jedan od partnera moći će se izjasniti rodom da je žena. A...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28143

Više...
Molitva u jezicima - Dar Duha Svetoga ili demonska opsjednutost i fanatizam? PROVJERENO (NOVA TV)

Molitva u jezicima - Dar Duha Svetoga ili demonska opsjednutost i fanatizam? PROVJERENO (NOVA TV)

Provjereno istražuje fenomen molitve na drugim jezicima koji vjernici nazivaju darom i smatraju da kroz njih progovara Duh Sveti. No je li to zaista tako?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26971

Više...
Zašto papa Franjo stalno krši protokole? Ovog puta je plesao tango s jednom djevojkom!

Zašto papa Franjo stalno krši protokole? Ovog puta je plesao tango s jednom djevojkom!

Odavno je već poznato da je papa Franjo strastven i u stvarima koje ne moraju biti direktno vezane za Katoličku Crkvu kojoj je na čelu. Strastveno prati nogomet, ali i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:42128

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno