4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

PLAVI ZRAK: Transmutacija karme i/ili upravljanje sudbinom

17737

 

Svakako ne slučajno, mnogi smo na kraju ove godine navedeni na nekakvo svođenje duhovnih isustava i računa... Poslednjih godina sam se, kao i toliki od nas na ovim balkanskim prostorima koje sam preko raznih foruma pratio, intenzivno bavio i iščitavanjem duhovne literature, i primenama mnoštva duhovnih tehnika i znanja (dosta od toga sam, kao Plavi Zrak, zabeležio na forumu i u svojim elektronskim knjižicama na sajtu „Objave“, kao i na hrvatskom „Depresija Forumu“, u temi „Depresija i duhovni rast“).Čini mi da su me neke situacije (dakle, ne ideje iz knjiga), na kraju ove godine, navele da mi se nekakako razbistri ključna dilema koja me je pratila sve ovo vreme, a koja je svakako, direktno ili indirektno, prisutna i kod većine duhovnih tragalaca: laviranje između suočavanja sa tzv. karmom i primene modela upravljanja sudbinom, odnosno, modela ličnog delovanja na sebe i na okolnosti u kojima se nalazimo.

Uvek sam nastojao da svim duhovnim idejama i pojmovima dam značenje koje je povezano sa mojim ličnim iskustvima, pa u tom smislu koristim i izraz „karma“. Duhovno-knjiška tumačenja mogu se naći na sve strane (interneta). Kao karmu, negativnu karmičku energiju, karmičke informaciono-energetske zaopise, teške energije podsvesti, itd. uzimam naša suočavanja sa svim onim što doživljavamo kao teško, neprijatno, bolno, kao psihološku ili fizičku muku, bol, neprijatnost... U nekim slučajevima mi možemo da uočimo jasnu posledicu naših postupaka, u nekima ne, ali, dubinska podloga, pozadina bi uvek bila - ta nakupljena negativna  energija. I pritom nam uopšte nije potrebno zamaranje time gde je i kako ona nakupljena, da li se nalazi u našoj auri ili u podsvesti... SA PRAKTIČNO-ŽIVOTNOG STANOVIŠTA TO NAM JE POTPUNO NEBITNO. Kada se suočavam sa nekim problemima u životu - te ideje i duhovna tumačenja mi nisu ni od kakve koristi. Ja mogu samo da imam ili da nemam orijenitir u svesti: to nešto negativno izbija iz mene, to nešto negativno u meni-iz mene privlači ove loše okolnosti; i - to je dovoljno. Ostalo je moja strategija suočavanja sa svim time.


Verovatno će se svako složiti da smo se u ovim vremenima, posebno poslednjih nekoliko godina svi, manje ili više, suočavali sa teškim dešavanjima u svojim životima, od teških psiholoških stanja do raznih sudbinskih udaraca. Posebno one koji su usmereni ka duhovnosti, svakako da su te muke ili problemi navodili na pitanja: kako shvatiti to što nam se dešava, tj. koja je funkcija toga što nam se dešava, i - kako da se najispravnije postavimo prema tome; „najispravnije“, tj. tako da to bude najkorisnije (ili: najmanje štetno)  za naš duhovni rast.


Na jednoj strani imamo stav koji je poznat iz mnogih starih duhovnih učenja, a njega sam propagirao, povezujući ga sa svojim ličnim iskustvima, kroz tzv. Učenje Bića Hijerarhije Svetlosti (na forumu „Objave“): karmu predstavljaju zapisi iskustava naših negativnih delovanja, koja nam dolaze na red da se prerade, SMIRENIM TRPLJENJEM - MI TE ENERGIJE RAZGRAĐUJMO. RAZGRADNJA TIH, TAKVIH ENERGIJA SAMA PO SEBI ZNAČI NAŠ DUHOVNI RAST. Nezavisno od bilo kakvog korišćenja duhovnih tehnika.


Dakle, po tom stanovištu, smireno trpljenje loših dešavanja i okolnosti je način razgradnje karme.


Čak, ovaj smer ima jedan vid utemeljenost ili „dokazanosti“ - u jednoj psihoterapeutstoj liniji, u modelu „emocionalnog pročišćavanja“, Džona Raskina. Suočavanjem sa negativnim emocijama, uranjanjem u njih - mi energiju tih emocija razgrađujemo. (Uzgred, ovaj model se u mom iskustvu pokazao kao sto posto efektivan.)


MEĐUTIM, OVAJ DUHOVNI SMER KRIJE DILEMU KOJU MOŽEMO DA UOČIMO KAO  VELIKU ZAMKU (a ona je aktualizovana nekima od poslednjih tekstova na ovom portalu): NIJE LI SMIRENO SUOČAVANJE SA DEŠAVANJIMA I OKOLNOSTIMA ISTO ŠTO I UTAPANJE U „POSLUŠNO STADO“, KOJIM MANIPULIŠE MATRIKS (ili Iluminati; termini su nebitni).


Sa ovom dilemom spontano dolazimo do ideja ili modela UPRAVLJANJA SUDBINOM. Počevši od  Emila Kuea i autosugestije (uzimam najstarijeg šire poznatog delatnika na ovom polju), pa dalje, preko drugih autora i delatnika (npr. P. K. Žago), preko raznih „škola“ vizualizacije do svakako najpoznatijih u savremeno doba: Džozefa Marfija i Vadima Zelanda. Suština modela je svakako poznata: na razne načine, raznim tehnikama i svojim delovanjima - mi možemo da preuzmemo svoju sudbinu u svoje ruke, da pozitivno utičemo na svoje zdravlje, na veliki deo sudbinskih dešavanja u našem životu. Važno je uočiti da se u slučajevima navedenih autora-delatnika na ovom polju ne radi o praznim teoretisanjima, već o idejama koje su i lično primenjivali u svom životu, i koje su davale rezultate, i takođe su kroz kurseve prenosili te ideje drugima, i u svojim delima su dali dokumentovane rezultate koje su drugi pomoću njihovih modela postizali.


Oni koji su okrenuti duhovnosti, u vezi sa upravljanjem sudbinom govore o KO-KRETATORSTVU sa Tvorcem (Bogom, Beskonačnim Kreatorom...).


Podrazumeva se da je ovaj smer shvatanja i delovanja potpuno suprotan onome o smirenom suočavanju sa mukama i okolnostima. Čak, Zeland direktno i kaže na jednom mestu: „Ko želi da ima karmu, imaće je“, tj. ko nju prihvata kao sliku dešavanja u svom životu, imaće sve ono loše i sudbinski zadato u svom životu, što se vezuje za karmu.


DAKLE: TRANSMUTACIJA KARME I/ILI UPRAVLJANJE SUDBINOM? Kako da se orijentišemo, kako da znamo ko je ovde u pravu?


Uopšte ne sumnjam da su primeri iz prakse primene modela upravljanja sopstvenom sudbinom, koje svi spomenuti autori navode u svojim delima, istiniti. MEĐUTIM, MISLIM DA BI SE MOGLO I DOKAZATI DA JE EFEKTIVNOST PRIMENE TIH MODELA VEZANA ZA POSEBNE INIDIVIDUALNE I KOLEKTIVNE OKOLNOSTI. Nekim pojedincima može poći za rukom u bilo kojim okolnostima primena ovih modela, i mnogim pojedincima može poći za rukom njihova primena u povoljni(ji)m društvenim okolnostima.


Malo konkretnije... Da li je neko u ovim vremenima, na ovim prostorima, koji su (što je posebna tema) pod posebnim planetarno-energetskim pritiskom, pokušao da primenjuje ove modele, da li je imao uspeha, odnosno - koji bi bio procenat uspešnosti. Takođe, zamislimo društvo-državu u kojoj je uspešnost nešto kao kolektivni stav, ubeđenje, realnost... Podrazumeva se da u takvom miljeu svaki individualni pokušaj primene nekog modela upravljanja sudbinom nailazi na pogodno tle. Kao što je takva primena mnogo teža, uglavnom i neizvodljiva u uslovima društevnog „survavanja“ (u pogledu vrednosti, finanasija, itd., svih sistema jednog društva).


Ako makar u svojim pretpostavkama možemo dozvoliti da primena modela upravljanja sudbinom zavisi od određenih uslova, onda se postavlja pitanje - o kojim uslovima se radi? TEK TU BISMO MOGLI DA UVEDEMO KARMU, KAO ŠIRU SVEOBUHVATNIJU OSNOVU.


Poznat je koncept po kojem mi, naše Više Ja, (itd., da opet zanemarimo razlučivanje pojmova u koje nemamo direktan uvid) biramo okolnosti u kojima ćemo se inkarnirati, a to znači i - da biramo koju količinu negativnih energija ćemo u jednoj inkarnaciji preraditi. Da nije tako, kako bismo objasnili činjenice koje uočavamo na svakom koraku oko sebe: ima ljudi koji su potpuno pozitivni, a dešavaju im se uglavnom loše stvari u životu; ima ljudi koji su takođe pozitivni, a dešavaju im se uglavnom dobre stvari u životu; ima ljudi koji su egoistični i negativni, a dešavaju im se pozitivne stvari; itd. Ovaj princip bi važio i na kolektivnom planu, za nacije... Imamo države u kojima ljudi masovno žive u siromaštvu i problemima, i države (možda su trenutno najbolji primer severnoevropske države) koje su u blagostanju.


TAMO, GDE JE PRE INKARNIRANJA PLANIRANA INTENZIVNIJA TRANSMUTACIJA KARME - IMAMO PATNJU, PROBLEME, SUDBINSKE UDARCE, TAMO, GDE JE PLANIRANA DOZIRANA TRANSMUTACIJA, IMAMO PODNOŠLJIVIJE ILI DOSTA DOBRE ŽIVOTNE USLOVE I DEŠAVANJA. I na indiviaualnom, i na kolektivnom planu.


Onaj, ko je planirao pre inkarnacije, A TO SVAKO MOŽE NA SVOM PRIMERU I DA SAGLEDA I DA ISPROBA, intenzivniju preradu teških energija koje nosi - imaće stalne nedaće u životu, I NJEMU NIKAKO NE MOŽE POĆI ZA RUKOM PRIMENA BILO KOJEG MODELA UPRAVLJANJA SUDBINOM. Ako bude pokušavao, ma koliko energije i vremena bude ulagao, uvek će na kraju imati utisak da stalno udara glavom o zid, ili da, kao leptir, udara o staklo prozora, pokušavaju da prođe kroz njega.


DAKLE, U TAKVOM SLUČAJU ZAISTA JE NAJMUDRIJE DA ČOVEK PRIMENJUJE PRINCIPE SMIRENOG SUOČAVANJA SA NEVOLJAMA. Reklo bi se: to je nepravdeno. Da, sa našeg ograničenog ovozemaljskog stanovišta, sa stanovišta naše, još uvek ograničene svesti, to jeste nepravedno. Ali, da li je tako i sa nekog višeg stanovišta, u koje, za sada, nemamo uvid?


Iz ličnog iskustva mogu reći (a to je posebna priča): ako imamo sluha za introspekciju, i pratimo sebe kroz razna teška dešavanja, zaista možemo primetiti neke pozitivne suštinske promene u nama. „Suštinske“, koje nisu, ili ne moraju biti vezane za spoljašnja dešavanja u životu. I ne moraju, takođe, biti vezane za toliko atraktivno sticanje nekih viših moći, već - za duboko unutrašnje kvalitete, za jačanje intuicije i senzibilnosti, i dubinskog sagledavanja svega u nama i oko nas, za oslobađanje od raznih negativnosti (osobina, načina reagovanja, itd.), koji su nas možda pratili, itd.


Smireno suočavanje sa mukama i problemima, i slugijansko potčinjavanje Matriksu?


SUŠTINA JE U UNUTRAŠNJOJ, NE U SPOLJAŠNJOJ PERSPEKTIVI. Suština je u tome kakvu mi sliku imamo u svesti. Da li smo mi robovi koji imaju iluziju slobode i slobodnog delovanja, ili smo robovi koji shvataju da su robovi, i shvataju DA IM POLOŽAJ ROPSTVA PROIZILAZI IZ LIČNIH I KOLEKTIVNIH OPTEREĆENJA, koji znaju da će im lanci ropstva spasti, da će oni postati gospodari sveta iluzija - onda kada prerade sve energije koje nose u sebi, ODNOSNO, KADA IZ SEBE IZBRIŠU TAČKE-KONEKTORE, negativne energije na koje se bića tame-iluzije konektuju i preko kojih negativno deluju na njih.


Malo konkretnije, iz ličnog ugla...


Ja sam zatočenik srpskog obrazovnog sistema. I inače se u raznim studijama (npr. Dž. T. Gato, K. Robinson) konstatuje da je su školski sistemi na celoj planeti, dakle, čak i u tzv. razvijenim zemljama, sumereni na formiranje POSLUŠNIČKOG MENTALITETA, a šta tek reći za školske sisteme u balkanskim zemljama, koji su na evropskom dnu?!  Na jednoj strani, meni je iznutra jasna karmička vezanost za ovu poziciju: najpre zato što vidim da sam kroz probleme u komunikaciji upućen na ljude sa kojima radim, a onda, važnije, to je radna pozicija koju ne mogu da napustim, jer od nje zavisi opstanak moje porodice. (Svi pokušaji promene su ostali bez rezultata...)


Da je bitna slika koju imamo u svesti...


Kolege (ne samo u kolektivu u kojem sam, to je pozicija oko 95% onih koji rade u srpskim, a i šire, školama) stupaju u učionice sa stavom onih koji su nosioci znanja, onih koji obavljaju „svetu“ ulogu obrazovanja i vaspitavanja mladih, onih koji obavljaju važan društveni posao, itd. I u tom smeru je upućena njihova energija, njihovo zalaganje, njihova ushićenja „rezultatima“ (npr. kada učenici osvoje nagrade na takmičenjima), njihovo naprezanje da postignu rezultate... I tu se tako jasno uočava masovna isrpogramiranost Matriksom (da se zadržim na ovom izrazu). Moji pokušaji da ih u raznim prilikama, što je trajalo godinama, probudim za jedno drugačije sagledavanje, na šta sam mogao da se oslanjam i na vrhunske stručnjake pedagogije, ne samo da nije dalo ni „mrvicu“ rezultata, nego sam samo navlačio na sebe njihovu netrpeljivost, često bukvalno i bes. Dakle, može se kristalno jasno uočiti koliko je duboko kod njih ukorenjena isprogramiranost, koja je obavljena, na jednoj strani, njihovim prolaskom kroz sistem osnovnog i srednjeg školovanja, na drugoj strani - kroz sistem tzv. profesionalnog osposobljavanja.


Nasuprot njima, ja u učionicu stupam sa slikom zalaženja u ustanove masovnog psihološkog maltretiranja dece, na šta se suštinski svodi ceo „obrazovni proces“ (ovo može biti posebna priča). I svoju ulogu u svemu tome vidim kao otaljavanje jednog procesa na koji sam prisiljen, pritom: nastojim da maksimalno, koliko mogu, pritisnut zahtevima sistema, učenicima olakšavam položaj, koristim svaki povod da sva tumačenja i razgovore skrenem na prenošenje, direktno ili indirektno, dubljih spoznaja, koje imamo u duhovnim delima i iskustvima...


Kao što se kaže u „Objavama sa Plejada“: vi morate na sebi osetiti ceo sistem, morate na sebi osetiti njegovo dejtsvo, ali - došli ste zato, da ga minirate; vi ste mineri sistema; to može činiti samo onaj ko je U sistemu.


A kako se najispravnije postaviti u situacijama suočavanja sa intenzivnijim „izlivanjem“ teških, karmičkih energija...? To je neka druga priča...


Miroslav - Plavi Zrak Prvulović

 

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Ono što sam primjetio na ovoj fotografiji sledilo mi je krv u žilama!

Ono što sam primjetio na ovoj fotografiji sledilo mi je krv u žilama!

Došao sam kući iz frizerskog salona, ušao u svoju sobu, sjeo na stolicu i uzeo mobitel da uslikam svoju novu frizuru. Međutim, kada sam htio pogledati tu fotografiju nešto mi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:39930

Više...
Nihil: Tko je pobjedio, čovjek ili robot?

Nihil: Tko je pobjedio, čovjek ili robot?

Poštovanje. Moje ime je Nihil i dolazim iz svemira. Javljam vam se jer mislim da je ono što imam za reći od velike važnosti za ostatak svijeta i njegov napredak.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8795

Više...

"Kontrola vremena" - projekt za kojeg zna i UN

Jedna od sjednica UN još u aprilu 2014. godine je bila posvećena temi za koju mnogi govore da spada u domen teorije zavjera kojom se bave samo čudni, marginalni, udareni...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10591

Više...
U Zagrebu na Street Viewu uočen NLO

U Zagrebu na Street Viewu uočen NLO

Nakon što je Googleova aplikacija Street View u svoje karte uvela i teritorij Republike Hrvatske, odmah mi je na pamet došla ideja da malo detaljnije bacim oko na pojedine dijelove...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17642

Više...
Posjet Bosanskoj dolini piramida

Posjet Bosanskoj dolini piramida

Petak je, 8. lipnja, mobitel me budi u 6 i 30 h. Nisam se naspavala, putna groznica. Putujemo u Sarajevo i Visoko.

Komentari(1) Klikova:14221

Više...
Vaša osobna (gay) parada

Vaša osobna (gay) parada

Ne pričam o LGBTIQ paradi. O tome sam dosta već rekla. Momci i cure, valjda to jeste unatoč Queer teorijama zavjere, kaosa, struna relativiteta, mi imamo ozbiljan problem a vi...

Komentari(3) Klikova:14394

Više...
Chemtrailovi i čudna simbolika nad Zagrebom

Chemtrailovi i čudna simbolika nad Zagrebom

  Danas, 08. 0žujka. 2012., vozeći se ujutro na posao uočio sam jednu neobičnu pojavu. Opisao sam na slici (gore) što sam vidio na nebu ispred mene. Nisam bio u mogućnosti...

Komentari(2) Klikova:21517

Više...
Barbara Viljevac Ledinski: Ja sam vanzemaljka

Barbara Viljevac Ledinski: Ja sam vanzemaljka

Ovaj sam intervju napravila 2005. godine. Moja sugovornica je domaćica i neškolovana žena, u to vrijeme u srednjim 50-tim godinama. Njezina priča zvuči nevjerojatno, čak ludo. Ipak… Ima li smisla?...

Komentari(1) Klikova:29217

Više...
PLAVI ZRAK: Transmutacija karme i/ili upravljanje sudbinom

PLAVI ZRAK: Transmutacija karme i/ili upravljanje sudbinom

  Svakako ne slučajno, mnogi smo na kraju ove godine navedeni na nekakvo svođenje duhovnih isustava i računa... Poslednjih godina sam se, kao i toliki od nas na ovim balkanskim prostorima...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17738

Više...
Vatikan kontrolira kontrolore ovog svijeta

Vatikan kontrolira kontrolore ovog svijeta

  Iako je današnjoj generaciji poznatiji Benedict iz Oceanovih 11 od Benedicta koji je svoje ime dao svećeničkom redu Katoličke crkve, zahvaljujući posljednjim događajima oko zemljišta u Dajli – sv.Benedict po...

Komentari(1) Klikova:20166

Više...
Beskonačna Svijest: Mir, Ljubav, Zajedništvo i Poštovanje

Beskonačna Svijest: Mir, Ljubav, Zajedništvo i Poštovanje

  Kad se osvrneš oko sebe, kad se pogledaš u zrcalo, kužiš da si drugačiji sad nego prije 10 godina (pogotovo u prvih 20 godina života). Sve se mijenja, od materijalnih...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15061

Više...
Iznad Rijeke snimljen nepoznati leteći objekt!

Iznad Rijeke snimljen nepoznati leteći objekt!

Pozdrav redakciji i svim posjetiocima 4D Portala! Zovem se Bratislav Marković i imam 39 godina. U više navrata sam snimio na noćnom nebu iznad grada Rijeke običnim sony camcoderom sa...

Komentari(3) Klikova:21692

Više...
Iva Junaković: Strah, zamjeranje, mržnja...“A šta je to?! Je li se to jede?“

Iva Junaković: Strah, zamjeranje, mržnja...“A šta je to?! Je li se to jede?“

Vruće mi je, klima radi, stan je  zamračen, ne volim prati suđe, ali kada je vani blizu 40  stupnjeva samo dajte suđa jer hladna voda mi tako paše, o kvaliteti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14905

Više...
Mihael Čeliković: Kad promjena nastane u srcu naroda

Mihael Čeliković: Kad promjena nastane u srcu naroda

Mislim da, prije nego što smo se pojavili na ovoj planeti potpisali smo sami sa sobom, u dobru i u zlu. U ovoj državi nije lako živjeti, pogotovo zato što...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13663

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno