Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Nefili - Tajna bića Starog zavjeta

52197

U ona su vremena- a i kasnije na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine poznati glasoviti ljudi. (Post 6, 4)

Otkako sam prvi put pročitao ove dvije rečenice iz Starog zavjeta obećao sam sebi da ću se ozbiljnije pozabaviti Nefilima i pokušati saznati što više o tome: tko su oni, od kuda dolaze ali i što o njima kažu rani crkveni Oci, bibličari, prevoditelji, te stručnjaci za bliskoistočnu povijest, jezik i kulturu . Bratoljub Klaić u rječniku stranih riječi za Nefile kaže da dolaze od hebrejska riječi koju prevodi s gorostasi, divovi ili titani. Jedna od vodećih svjetskih stručnjaka za drvene bliskoistočne jezike, dr. Zecharia Sitchin, u otkrivanju porijekla ovih „od starine glasoviti ljudi“, ide korak dalje napominjući kako hebrejska riječ Nefil vuče porijeklo iz sumerskog korijen NFL – biti bačen na zemlju, pa bi Nefile trebali, smatra on prevoditi kao one koji su sišli, pali na zemlju.

Nefili se prvi put spominju u Petoknjižju, odnosno prvi pet knjiga Biblije, koji Židovi nazivaju „Zakon“, Tora. Petoknjižje se kako mu samo ime sugerira, dijeli na pet knjiga: Postanak, Izlazak (izlazak Izraelskih plemena iz Egipta), Levitski zakon (sadržava zakone svećenika iz Levijeva plemena), Brojevi i Ponovljeni zakon. Za našu je priču ključna knjiga Postanka koja počinje stvaranjem svemira, svijeta i prvog čovjeka Adama, a zatim i njegove družice Eve. Nakon toga pratimo život praoca i pramajke u rajskom vrtu Edenu, koji se naprasno prekida nakon što Eva i Adam kušajući plod sa zabranjenog stabla spoznaje dobra i zla počine prvi grijeh. Ova uzbudljiva priča dobiva novi zaplet kada njihov stariji sin Kajin ubija svog mlađeg brata Abela. Bog kazni Kajina tako što ga prokle i učini vječno lutalicom, no stavi mu znak da ga ne bi oni što ga nađu, ubili. Zanimljivo je, napomenuti da u slučaju Adamova prvorođenog sina starozavjetni Bog pokazuje milost kakvu nije pokazao prema stanovnicima Sodome i Gomore kažnjavajući njihovu iskvarenost potpunim uništenjem. Za prve crkvene Oce, grad je inače bio pojam iskvarenog načina života pa sukladno tome Kajin se naseljava istočno od Edena i tamo podiže grad kojem je dao ime po svom sinu Henoku. No, Bog je, prema knjizi Postanka, bio još jednom milostiv prema Adamu i Evi i podario im sina kojemu oni nadjenu ime Šet. Upravo će od Šetove loze biti i pravednik Noa koji je božjom pomoću preživio potop. Prije nego što u knjizi Postanka pripovjedač počne priču o iskvarenosti ljudi i božjoj kazni pojavljuje se za bibličare i prevoditelje vrlo težak odsjek, onaj o Nefilima koji u cijelosti ovako glasi: Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda Jahve reče:

“Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina. “U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi. (Post 6, 2,4)

Tko su „Božiji sinovi“? Tko su „kćeri ljudske“? Zašto pisac naglašava razliku između božje i ljudske djece iako su i jedni i drugi hodili zemljom?

Ovaj citat , naprosto otvara previše pitanja. I u bilješkama koje prate Jeruzalemsku Bibliju priznaje se kako je ovo jedan od teško objašnjivih dijelova knjige Postanka. Iako se u tim bilješkama navodi kako „Sveti pisac“ priču o Nefilima navodi samo kao primjer sve veće iskvarenosti koja će izazvati potop, Nefili se u Bibliji pojavljuju i nakon potopa!!??. Da su osim Noe, božju kaznu preživjeli i oni sugerira nam sam pisac knjige Postanka: U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili,…. (Post 6, 4)


Ako je Noa, personifikacija pravednika, preživio jer je Bog „uvidio“ da je jedini pred njim pravedan, onda su, imamo pravo pretpostavljati u božjim očima bili pravedni i Nefili.

Već smo saznali da je ključni Biblijski zapis koji se tiče divova govorio o vremenu prije potopa, te da Nefile susrećemo i nakon potopa i to već u knjizi Brojeva. Prem toj starozavjetnoj priči Mojsije je neke Izraelce kao špijune poslao u Kanaan da bi pripremili osvajanje. Po povratku oni sunarodnjacima daju uznemirujući izvještaj: „Ali je jak narod koji u onoj zemlji živi, gradovi su utvrđeni i vrlo veliki. A vidjesmo ondje i potomke Anakove. Amalečani borave u negepskom kraju: Hetiti, Jebusejci i Amorejci žive u brdu; a Kanaanci se nalaze uz more i duž Jordana.” Kaleb ušutka narod oko Mojsija i progovori: “Krenimo ne oklijevajući i zauzmimo je, jer je možemo nadvladati!” Ali ljudi što su s njim išli odvratiše: “Ne možemo ići na onaj narod jer je jači od nas.” I počnu ozloglašivati Izraelcima zemlju koju su izviđali:

“Zemlja kroz koju smo prošli da je izvidimo zemlja je što proždire svoje stanovništvo. Sav narod što ga u njoj vidjesmo ljudi su krupna stasa. Vidjesmo ondje i divove – Anakovo potomstvo od divova. Činilo nam se da smo prema njima kao skakavci. Takvi bijasmo i njima.”(Br 13, 28)

Biblijski divovi ponovno se spominju u Ponovljenom zakonu kad se Mojsije obraća Izraelcima podsjećajući ih što su uz pomoć Jahve učinili na puto do obećane zemlje. „ Naša su braća ubila u nama srčanost kad rekoše: Narod je i veći i jači nego mi: gradovi su veliki i zidine im sežu do nebesa. A vidjeli smo ondje i Anakovce“ (Pnz, 1, 28). U Ponovljenom zakonu isto imamo: „Prije su ondje živjeli Emijci. Bio je to moćan narod i brojan; krupna stasa kao i Anakovci. Poput Anakovaca, i njih smatraju Refaimcima, ali ih Moapci nazivaju Emijcima.“ ( Pnz 2,10, 11). Riječ koja se ovdje koristila za diva je “Refaim”, koja prevedeno doslovno znači “Div”. Znači, prema biblijskim izvještajima postojalo je mnogo više divova koji su živjeli i nakon potopa u različitim područjima, a ne samo u zemlji Kanaanskoj. Očito je iz svih ovih navoda da su Anakovci, koje spominje pisac u Ponovljenom zakonu, kao i Emijci, Refaimci, te Zuzimci divovi Nefili iz knjige Postanka. Oni su bili drevni stanovnici Palestine i Transjordanije kojima su Mojsijevi sunarodnjaci pripisivali gradnju ogromnih kamenih građevina u tom području. Anakovci su, inače još od vremena Jošue predstavljali aristokraciju u brdima oko Hebrona i na primorju, a uništio ih je upravo ovaj prorok u svojoj vojni: „Tako ne ostade ni jedan Anakovac u svojoj zemlji sinova Izraelovih, osim u Gazi, Gatu i Ašodu“ (Jš 11,22) .

Jedan od ovih divova je bio poznat pod imenom Og: Bašanski kralj Og jedini je od preostalih Refaimovaca. Krevet njegov, odar od željeza, još se nalazi u Rabi, gradu sinova Amonovih: deset je lakata – običnih lakata – dug, a četiri lakta širok. (Pnz, 3,11). Lakat se još od vremena sumerana koristio za mjerenje dužine i iznosio je današnjih 51, 72 centimetra, dok je u Babilonu iznosio 48 centimetara. Jednostavnom računicom dolazimo do pet metara dugog i dva metra širokog kreveta kralja Oga!!!

Nakon što smo neosporno utvrdili da se Nefili prema Starom Zavjetu živjeli na zemlji u vremenu prije ali i poslije potopa, te da se u Bibliji njihovo postojanje spominje u nekoliko navrata, vrijeme je da pokušamo odgovoriti na pitanje tko su „Božji sinovi“ i njihovi potomci Nefili nastali općenjem s „kćerima ljudskim“. Kao što smo već napomenuli biblijski stručnjaci nisu skrivali svoje nedoumice. U bilješkama uz Knjigu Postanka 6, 4 iz Jeruzalemske Biblije koju je objavila Kršćanska sadašnjost tako stoji: „Težak odsjek iz jahvističke predaje. Sveti pisac oslanja se na neku pučku legendu o divovima, hebrejski Nefilima, koji bi bili istočnjački titani , rođeni iz veze smrtnih i nebeskih bića. Ne izjašnjavajući se o vrijednosti tog vjerovanja i prikrivajući njegov mitski vid, on navodi taj spomen na neku oholu nadljudsku rasu, samo kao primjer sve veće iskvarenosti koja izaziva potop.“ Kod crkvenih stručnjaka kroz stoljeća iskristalizirala su se dva moguća objašnjenja porijekla „Božjih sinova“ i njihovih potomaka Nefila. Prem prvom tumačenju “Sinovi Božji” bili su pali anđeli koji su živjeli na zemlji i ženili ljudske žene, a Nefili su njihova djeca koji su bili divovskog rasata i izvanredne ljudske snage. Prem drugom tumačenju “Sinovi Božji” bili su potomci Adamova i Evina trećeg sina Šeta. Oni su bili pobožnih ljudi koji su sagriješili ženeći se grešnim potomstvom Kajinovim. Od IV stoljeća „crkveni Oci“ postepeno odbacuju prvo tumačenje po kojem su „Božji sinovi“ pali anđeli obzirom da je u crkvi prevladava duhovno shvaćanja anđela i prihvaćaju stava da se „Sinove Božje“ općenito poima kao potomke Šetove, a „kćeri ljudske“ kao potomstvo Kajinovo.“ No, ovaj njihov zaključak, kao što smo vidjeli, u sukobu je s piscima Starog zavjeta koji nedvosmisleno za Nefile kažu da su fizički divovi koji su živjeli na zemlji i gradili izrazito visoke građevine. Kao dokaz tezi da se Nefili u Starom zavjetu ne spominju tek usput iznijeli smo nekoliko citata u kojima biblijski pisci govore o ovoj rasi poimence nabrajajući gradove u kojima su vladali, pa i imena njihovih kraljeva. I tako u potrazi za odgovorom na pitanje tko su Nefili kada je riječ o kanonskim crkvenim izvorima dolazimo na kraj naše potrage. No, o Nefilima se govori i u nekim drugim spisima. Jedan od njih je svakako Knjiga proroka Henoka u kojoj se govori o palim anđelima koji uzimahu ljudske kćeri sebi za žene i božjoj kazni za takvo njihovo ponašanje. Ovu knjigu otkrio je škotski istraživač James Bruce 1773. u Abesiniji (današnjoj Etiopiji). Napisana je u II. ili I. stoljeću prije Krista i vjeruje se da je predstavljala veoma utjecajan izvor za rane židovske i kršćanske mislioce, kao i za pisce brojnih novozavjetnih knjiga. S toga ne treba čuditi da su crkveni Oci u prvim stoljećima pristajali uz tezu kako su Nefili potomci palih anđela i kćeri ljudskih. Ova knjiga, istina nikada nije bila uključena u kanon i većina kršćanskih crkvi je smatra pseudoepigrafom (krivotvorenim spisom), međutim Etiopska pravoslavna Crkva je do dan danas smatra kanonskom knjigom. U njenom sedmom poglavlju čitamo o miješanju sinova neba s autohtonim stanovništvom:

Kada se u te dane sinovi ljudski namnožili, rodiše im se kćeri, ljupke i lijepe. Kada ih ugledaše anđeli, sinovi neba, zaljubiše se u njih, međusobno govoreći: “Izaberimo za se žene iz roda čovječjega i začnimo djecu”. Njihov vođa Samjaza, na to reče: “Bojim se da ste možda nesposobni za taj pothvat; Te da ću ja patiti zbog tog teškog zločina.” Ali oni mu odgovoriše: “Prisežemo; I obavezujemo se da svoje nakane nećemo promijeniti, nego ćemo završiti što smo naumili.” (Knjiga proroka Henoka, 7,1-6 )

Iz ovog miješanja sinova neba i ljudskih kćeri nastali su divovi – Nefili: …Žene potom začnu i rode divove. I svaki bijaše visok 300 lakata. Oni proždriješe sve što ljudski rad stvori, te postade nemoguće nahraniti ih. Kada se okrenuše protiv ljudi, kako bi ih proždirali. I kada počeše ranjavati ptice, zvijeri, gmazove i ribe, kako bi im jeli meso i pili krv. Tada zemlja prezre nepravedne. (Knjiga proroka Henoka, 7, 11-15). Henok je bio Noin pradjed, koji je prema knjizi Postanka na zemlji živio 365 godina što je s obzirom na ostale junake iz Petoknjižja jako malo (Noa je na primjer živio 950 godina). No, starozavjetni pisac nam sugerira da je Henok koji je „hodio s Bogom“, nije umro nego jednostavno nestao; „iščeznu; Bog ga uze“. (Post 5, 24). No prije nego mu se izgubi svaki trag morao je odraditi za Boga ozbiljan posao jer anđelima na nebu nije se svidjela novonastala situacija kao ni ponašanje njihovih sudrugova na zemlji: Tada Mihael i Gabrijel, Rafael, Surijal i Uriel pogledaše dolje s nebesa i vidješe koliko je krvi proliveno na zemlji, i svu nepravdu koja na njoj bijaše počinjena, te rekoše: To je glas njihova plača. Zemlja lišena svoje djece kriknula je čak do nebeskih vrata; A sada se vama o nebeski sveci, ljudske duše žale, govoreći: “Postignite za nas pravdu kod Svevišnjega.” (Knjiga proroka Henoka ,9, 1-3)

Anđeli, koji su na zemlju gledali s nebesa, odlaze Kralju, tražeći kaznu za svoj palu subraću: “Ti si Gospodar gospodara, Bog bogova, Kralj kraljeva. Prijestolje tvoje slave je za sve vijeke vjekova i tvoje Ime se na vijeke sveti i slavi. Ti si blagoslovljen i slavljen. Ti si sve stvorio; Ti imaš moć nad svim stvarima; i sve su stvari pred Tobom otvorene i vidljive. Ti sve imaš, ništa od Tebe ne može biti skriveno. Ti si vidio sto je učinio Azazijel, kako je sve vrste podučavao nepravdi na zemlji, razotkrivši svijetu sve skriveno što se čini na nebesima. Samjaza je također podučavao vračarstvu; njemu si dao vlast nad njegovim drugovima. Zajedno su otišli kćerima ljudskim; ležahu s njima; onečistiše se; I otkriše im zločine. I žene su rodile divove. Tako se čitava zemlja ispunila krvlju i nepravdom. Gledajte sada duše mrtvih koje plaču. I kukaju sve do nebeskih vrata. Njihove se jadikovke uzdižu; one ne mogu pobjeći od nepravde koja je počinjena na zemlji. Ti poznaješ sve stvari, prije nego sto nastanu. Ti znaš te stvari i ono sto su učinili, pa ipak nam ne govoriš. Što bi smo im na temelju toga trebali učiniti. (Knjiga proroka Henoka, 9,3-14).

Henoku je bila povjerena uloga posrednik između Sinova Neba i “Onih koji su Pali“ pa je nakon Božje presude bio poslan da izvjesit „pale anđele“ o kazni, odnosno potopu.

I tako smo opet na početku. Tko su uistinu bili Nefili? Kao što vidite i ova je priča kao i mnoge druge prikrivena bezbrojnim naslagama prohujali stoljeća pa je skoro nemoguće odvojiti stvarnost od vjerovanja (religije) prvih civilizacija barem dotle dok se ne pronađu opipljivi i čvrsti dokazi. Kao što su babilonci od sumerana preuzeli veliki dio njihove kulture i religije, naravno prilagodivši je sebi, isto su učinili i židovi od naroda koji su povijesno prethodili njima. U tom preuzimanju i prilagođavanju neki su se navodi, moguće iskrivili, neki oduzeli ili nadodali, sve u svrhu postizanja krajnjeg cilja, a on je bilo stvaranja nove nacionalne religije, okupljajućeg faktora koji bi novoj svećeničko-vladajućoj eliti dao legitimitet vodstva. Stoga ne treba čuditi da se u religijskim spisima jednih pojavljuju na prvi pogled kontradiktorni navodi nekih drugih. Tako je i s Nefilima u Starom zavjetu, kao što je židovska elita naprosto preuzela i preradila religije mezopotamije, tako su kršćanski narodi preuzeli židovsku. No, kako ne bi dovodila u pitanje kontinuitet Isusa Krista prema Abrahamu i Mojsiju rani kršćanski oci nisu imali izbora i preuzeli su hebrejske knjige bez zahvata u sam tekst, a u njima se nalaze i puno teže objašnjive priče od ove o Nefilima. Ispreplitanje vjerovanja, mitova i stvarnosti nije samo obilježje civilizacija iza nas, njima svjedočimo i danas.Ali kao što reče jedan povjesničar u svakom mitu ima istine. Koliko? Ne znamo.

Današnja je znanost neosporno utvrdila da su priče o stvaranju iz knjige Postanka uređene i skraćene verzije izvornih tekstova iz Mezopotamije. Dešifriranje zapisa na glinenim pločicama otkrivenim u ruševinama drevne Mezopotamije otkrilo je da su tekstovi srodni biblijskim pričama o stvaranju i potopu postojali tisućama godina prije Starog zavjeta. Tako je u knjižnici asirskog kralja Asurbanipala u Nivi pronađen tekst koji u nekim dijelovima odgovara od riječi do riječi biblijskoj priči o stvaranja. Prem prijevodu sumerskih glinenih pločica koji dr. Zecharia Sitchin sabrao u knjigu Dvanaesti planet, a koji službena znanost odbacuje Nefili su bili pripadnici vanzemaljske rase koja potječu s desetog planeta našeg sunčeva sustava. Prema njegovu tumačenje sumerske kozmologije, taj je neotkriven planet koji ima dugu, eliptičnu orbitu, dostiže unutarnji Sunčev sustav otprilike svakih 3.600 godina.

Planet se zove Nibiru, a u Babilonskoj kozmologiji povezan je s bogom Mardukom. Nibiru je, tvrdi dalje bio dom tehnološki napredne izvanzemlajske rase u sumerskom mitu nazvane Anunnakija, a upravo su oni prema Sitchinu Nefili iz knjige Postanka. Tako bi ukratko izgledala priča o Nefilima kako ju je sa sumerskih glinenih pločica preveo i obradio dr. Sitchin. Naravno ova je priča, koja vas na prvi pogled odmah podsjeti na Henokovu knjigu, doživjela podsmjehe ali i žestoke napada akademske zajednice koja je ustvrdila da Sitchin svoje argumente isključivo temelji na osobnoj, krivoj interpretaciji sumerski i babilonskih tekstova.

Izvori: Jeruzalemska Biblija, Kršćanska sadašnjost, 2004. Zagreb, Riječnik stranih riječi, Bratoljub Klaić, Nakladni zavod MH, 1998. Zagreb, Knjiga proroka Henoka , Richard Laurence, Teledisk, 2002. Zagreb, Revizija postanka, Zecharia Sitchina, Teledisk, 2003. Zagreb

Prenešeno s: Portalsvijesti.com

Dodatno:

US & German Governments Believe There Is A Stargate in Iraq

Is there a Stargate in Babylon, Iraq?

U Iraku pronađeno 40 drevnih nalazišta

Star Gate Found in Iraq: The Real Reason We Went to War

Stargates in Iraq - From the Sumerians to the 911 Attacks

Ancient temple structure, artifacts unearthed in Iraq

RODIN FRACTAL EIGHT ABHA TORI MATRIX - fraktali

Napokon priznali: Fabricirani "dokazi" za napad na Irak

Kako stvarno nastaje nafta?

Prva američka banka u Iraku

Illuminati i korporacije >> VRH SVJETSKE MANIPULACIJE

Ring of Power: Empire of the City

Rothschildi, Kazari, illuminati - vremenska crta

THE STAR*GATES by E. Vegh © 2006

IRAQ and Stargate

SADDAM OR STARGATE? WHAT IS TASK FORCE 20's MAIN OBJECTIVE?

The 911 Stargate

Yemen STARGATE opening 1/5/2010.... World forcing UFO disclosure

Attas, The Keepers of the Light (The Rescuers of the Light): Aliens Behind the Super Powers and Super Alliances

Nibiru and the Anunnaki - Attas

Tarra-ha-tikas

U Egiptu pronađeni prvi konkretni dokazi o udaru kometa u zemlju

U rijetkom meteoritu pronašao dokaz izvanzemaljskog života?

Senzacija: NASA potvrdila da meteoriti iz Australije i s Antarktike sadrže strani DNK!!!

Otkriven novi piramidalni plato u Egiptu?

Tony Bushby >> Postoje drevni gradovi u podzemlju Gize

U Egiptu pronađena mumija vanzemaljca

Egipatski hramovi

Otkriven drevni reptilski grad ispod Los Angelesa?

Drevna gmazovska civilizacija ipak postoji!

Ruski premijer o vanzemaljcima: Neću vam reći koliko ih je među nama da ne izazovem paniku

Umirovljeni američki pukovnik tvrdi: Izvanzemaljci postoje i vidio sam ih!

Bivši kanadski ministar obrane potvrdio postojanje izvanzemaljaca na Zemlji

Meksička Vlada pustila u javnost dokaze o vanzemaljcima i drevnim svemirskim putovanjima

'ONI SU MEĐU NAMA' Atomski fizičar i bivši vojnik tvrdi da američka vojska već godinama surađuje s izvanzemaljcima

Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?

Život ipak nije nastao na Zemlji

3 dokaza da je DNK došla iz svemira

Vanzemaljska poruka ugrađena u naš genetski kod?

Were Humans Bio-Engineered?

Ljudi su zapravo vanzemaljska bića odnosno nisu sa Zemlje?

Humans are a Hybrid Species

Genetski inženjering - Znanstvena fantastika ili stvarnost?

Nucleic acid double helix (genome)

Double helix in ancient Sumer and Babalon

Enki ("His image is a double-helix snake, or the Caduceus, very similar to the Rod of Asclepius used to symbolize medicine")

True Orgins of Man - Sumerian Alien Connection

Sumerian beliefs why god made humans

Ancients & Lost civilisations

"A Twisted History" by Charles Pope (The Double Helix of DNA and Genesis: by Charles N. Pope)

DNA confirms Sumerian story of Creation

Enuma Elish

THE EPIC OF GILGAMESH (Ep o Gilgamešu) - PDF, online

An Old Babylonian Version of the Gilgamesh Epic - download, PDF

Adam & Eve, Sumerians, Aryans, ETs, Greeks, Romans

THE TWILIGHT OF THE GODS - The Anunnaki, Nephilim, Exodus, and The Deluge by Rhawn Joseph, Ph.D.

FATHERS of CIVILIZATION.. The Sumerian Melanites of Nibiru

Sumerian Kings List: Anunnaki

Sumerian Kings Before the Flood

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?

Anunnaki Blood

EnigmaTV - Reptiles / Reptili

200,000 Year Old Annunaki Cities Discovered in Africa!!!

Croatian Neanderthal - Vindija Cave (Croatia) - živio preko 150 000 godina!!!

Dokumentarni film: Podrijetlo čovječanstva

Biblija sadrži dokaz o vanzemaljcima

Je li Isus bio shapeshifer? Egipatski spisi otkrivaju nove detalje o posljednjoj večeri i Isusovim "super moćima

NSA objavila dokumente koji prikazuju poruke iz svemir

Grey Aliens: Where are they from?

"Uskoro ćemo stvarati 'Marsovce' na Zemlji", najava znanstvenika kojia je kreirao prvi umjetni život na svijetu

Znanstvenici stvorili umjetnu DNA i evoluciju!

Prvi ikada: Dječak s dodatnim nizom DNK

Svjedočanstvo Indigo djeteta >> Matias De Stefano

VALNA GENETIKA >> DNK antena okrenuta svemiru

Galaksija Mliječni put ima čak 17 milijardi planeta pogodnih za život

Neobična mjesta u svemiru

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+7 #12 Bel-Mordok 2012-04-14 16:58


Drevna gmazovska civilizacija ipak postoji!
4dportal.com/.../...

Znanstvenici stvorili umjetnu DNA i evoluciju!
4dportal.com/.../...

TV serija V (Posjetitelji)
4dportal.com/.../...

EKSKLUZIVNO: Pogledajte novi dokumentarni film Illuminati IV na 4D Portalu!!!
4dportal.com/.../...

The Illuminati Deception 09/13 - The Nephilim Hybrids
4dportal.tv/.../...

Discovered Nephilim, titans, giants 1/4 gigantes, титаны
www.youtube.com/.../

Scientists Urge People To Be Prepared For Alien Contact
www.youtube.com/.../Vatikan u suradnji s NASA-om izgradio teleskop L.U.C.I.F.E.R.
4dportal.com/.../...

Ruski premijer o vanzemaljcima: Neću vam reći koliko ih je među nama da ne izazovem paniku
4dportal.com/.../...

Astounding Discovery In Mexico: 13 Individuals With Elongated Skulls Stun Archaeologists, Never Seen Before In Region
www.redicecreations.com/.../

HALLAZGO EN SONORA
www.youtube.com/.../

Veliko otkriće u blizini Tomislavgrada
4dportal.com/.../...

2 Living ETs Working with US Government
www.youtube.com/.../

200,000 Year Old Annunaki Cities Discovered in Africa
www.youtube.com/.../

Ostalo:

Michael Tellinger Adams Calendar
www.youtube.com/.../

Adam's Calendar
www.youtube.com/.../

KREŠIMIR MIŠAK (BLOG SVJETLOST): Kameni afrički kalendar, najstarija građevina na Zemlji?
4dportal.com/.../...

Život ipak nije nastao na Zemlji
4dportal.com/.../...

Camelot projekt: Intervju s Michaelom Tellingerom
4dportal.com/.../...

Where’s the gold? NY Fed undergoes first-ever audit
rt.com/.../...

Gold, the Anunnaki and Global Warming
www.darkstar1.co.uk/gold.html

Mi smo im robovi, žele samo naše zlato!
portalsvijesti.com/.../...

George Soros otkupljuje svjetske zalihe zlata
4dportal.com/.../...

Dosad nedostupno "smrtnicima": Zavirite u sef engleske središnje banke
4dportal.com/.../...

U Egiptu pronađeni prvi konkretni dokazi o udaru kometa u Zemlju
4dportal.com/.../...

Ruski premijer o vanzemaljcima: Neću vam reći koliko ih je među nama da ne izazovem paniku
4dportal.com/.../...

Umirovljeni američki pukovnik tvrdi: Izvanzemaljci postoje i vidio sam ih!
4dportal.com/.../...

Bivši kanadski ministar obrane potvrdio postojanje izvanzemaljaca na Zemlji
4dportal.com/.../...

Život ipak nije nastao na Zemlji
4dportal.com/.../...

ANCIENT ALIENS EXPOSED - BAALBEK
www.youtube.com/.../

Otkriven drevni reptilski grad ispod Los Angelesa?
4dportal.com/.../...

Proročanstva Davida Ickea koja su se ostvarila
4dportal.com/.../...

Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?
4dportal.com/.../...Ljudi su zapravo vanzemaljska bića, odnosno, nisu sa Zemlje?
4dportal.com/.../...

Vanzemaljska poruka ugrađena u naš genetski kod?
4dportal.com/.../...

Meksička Vlada pustila u javnost dokaze o vanzemaljcima i drevnim svemirskim putovanjima
4dportal.com/.../...

Go to Space or Go Extinct
www.youtube.com/.../
Citat
 
 
-9 #11 Some One 2012-04-09 20:40
This is false... ;-) :zzz :P


P.S.
Majbe is true who knows. ?
Citat
 
 
+6 #10 pivecko 2012-03-30 07:40
CITAT; „Službena povijest je laž o kojoj su se neki dogovorili da tako bude iako se tako nije dogodilo kako se tvrdi.“ Filozof Voltair

CITAT; „Planeta lutalica ima 100.000 puta više od zvijezda!
…. Hagai Perets sa Sveučilišta Harvard i M.B.N. Kouwenhoven sa Sveučilišta u Pekingu smatraju da bi takvi planeti morali imati izuzetno velike eliptične orbite, tisućama puta veće od Zemljine.

Zašto se Mjesec steže, rasteže i puca?
Ovo skupljanje ima smisla budući da se njegova unutrašnjost postupno hladi od silovitog udara u kojem je nastao prije više od četiri milijarde godina.“

CITAT; „Što nije zapisano, kao da se nije dogodilo.“ Sumerska glinena pločica 5000 g.p.K.

Sumerani zapisali, Sitshin preveo !!!!
Tko ima „zrno soli, čvarak“ u glavi, neka čita, promišlja i zaključuje !!!!

Ugodan vam vikend svima
Citat
 
 
+2 #9 ivan komar 2012-03-25 16:23
kraljevske loze i ostali vođe ovozemaljskog svijeta uzeli su si za pravo da su baš oni krvni slijed nefila odnosno božje djece,takvo ezoterijsko naslijeđe dovodi ih u situaciju da uz pomoć nesloge između religija na planetu vladaju svojim stadima ovčica,na određene datume prinoseći ih kao žrtve na svojim oltarima(nerazj ašnjeni nestanci plavokose djece i ostalih ljudi) bogovima iz panteona.Na takvim okupljanjima npr.bohemian growe-prisutni su vodeći svjetski političari iz kom.300,vođe iz sjene-rotchildi,kissi nger,greenspan, vođe svih religija,lizzar di iz podzemnih baza...Nakon prinošenja žrtvi,slijede dogovori o žarišnim zonama odnosno gdje posijati novi sukob sa ratnim epilogom,kako nastaviti i produbiti krizu i recesiju i tako povećati vibracije straha,nesigurn osti,zabrinutos ti te tim vibracijama hraneći i jačajući svoje entitete do prelaska u novo doba i najavljene žetve duša,već sada su u posjedu većine prastarih uzletnih baza-duran-ki,većinom u perzijskom zaljevu a na dan pojave njihova matičnog planeta(nibiru-marduk)aktivira t će i glavnu uzletnu rampu na planini cedrova u libanonu(istu onu iz epa o gilgamešu) te nadamo se time u novom dobu koje dolazi,ostaviti planet u 4denzitetu u kojem bi njihov uticaj bio manji a prosperitet običnog čovjeka te njegova samosvijest kudikamo veća.Po mojem skromnom mišljenju predstoji velika ezoterijska bitka za posjed ljudskih duša a naše religijske vođe odrađuju posao za gmazovske gospodare i kneza ovoga svijeta ma kolilko to zvučalo paradoksalno.
Citat
 
 
+21 #8 Bel-Mordok 2012-03-25 04:43Dokumentarni film >> Podrijetlo čovječanstva
4dportal.com/.../...

Topi se nacionalno blago - zlato izvozimo kao da imamo rudnike!
4dportal.com/.../...

Papa - Božji namjesnik, birokratska figura ili nešto treće? - kult boga Dagona
4dportal.com/.../...

Brzezinski izdao novi vodič za globalnu manipulaciju - gdje se ovaj manijak pojavi, tu trava ne raste
4dportal.com/.../...

Istina o Hitleru - osoba iznad vremena, političar, eugeničar, intelektualac, vizionar, znanstvenik, nwo lutka, psihopat,...
4dportal.com/.../...

Illuminati i korporacije >> VRH SVJETSKE MANIPULACIJE - jedna od najistaknutijih skupina koje skupljaju znanje i moć za sebe, dok narode ostavljaju u neznanju, ratovima, kojekakvim podjelama, bolestima, neimaštini itd.
4dportal.com/.../...

Kontrola Illuminata i subliminalne poruke
4dportal.com/.../...

Ipak, svijet je daleko veći nego što se misli da jest, a to nije samo ovaj planet, galaksija, kontinenti galaksija...

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

Otkriven drevni reptilski grad ispod Los Angelesa?
4dportal.com/.../...


@Štef, nema na čemu. Lijep pozdrav, mir i dobro.
Citat
 
 
+21 #7 Štef 2012-03-24 11:36
Bel-Mordok!
Moj duboki naklon i svako poštovanje!
Hvala ti na tekstovima i informacijama koje nam daješ(barem meni).
Da mi je samo vidjeti tvoju arhivu.

Pozdrav:
Stjepan
Citat
 
 
+25 #6 Bel-Mordok 2012-03-24 00:03


Anunnaki Blood
www.youtube.com/.../

A study of Reptilians
stargods.org/.../

Vrste vanzemaljaca: Orionci, Drakosi, Reptili, Sivi…
4dportal.com/.../...


The End of Days - Anunnaki, 1. dio, prenešeno s www.endofdays.bloger.hr/.../

Prije nekih 35000 godina desava se nesto čudno; od nikud javlja se Homo Sapiens (Cro-Magnon). Cro-Magnom odjednom ne koristi samo kamenje, već i drvo i kosti, živi u organiziranim cjelinama, koristi kožu za odijevanje i zaštitu, ostavlja tragove (dnevnik?) u obliku pećinskih slika, pokapa mrtve (da li već to samo po sebi pretpostavlja postojanje neke filozofije i/ili stava prema smrti, životu i cak "životu" nakon smrti?). Prema istrazivanjima čiji su rezultati bili dostupni u vrijeme izdavanja knjige, Cro-Magnom ljudi dolaze od ranijeg Homo Sapiensa koji je živio prije 250000 na podrucju Zapadne Azije i Sjeverne Afrike. Dodatne puzzle stvaraju neke druge stvari kao npr. sposobnost za govor. Prema Theodoru Dobzhanskom (autoritet na tom polju; "Mankind Evolving") posebice čudi sto ispada kako se razvoj desio za vremena ledenog doba - razdoblje koje je najmanje pogodno za razvoj. Uglavnom, sve se svodi na poznatu kariku koja nedostaje.

Ono sto se zna vise manje je gdje i kako se razvijala nasa cizilizacija (jednom kad je krenula), ali ne i zasto? Mnogi po tom pitanju priznaju da mi ni ne bi trebali imati civilizaciju, tj. da nema razloga zasto ne bi bili na razvojnom stupnju plemena Amazonije ili drugdje. Nije problem u njihovom "zaostatku", vec nasem "napretku". Ukoliko je covjeku trebalo skoro 2000000 godina da promjeni kameno oruzje i pocne ga oblikovat, odjednom smo se doista brzo razvili. Za manje od 50000 godina od neandertalca do covjeka na Mjesecu. Premda pojava Cro-Magnona i Homo Sapiensa predstavlja zagonetku, mjesto pojave je Bliski Istok. Tu se pronalaze prvi tragovi agrokulture, stocarstva. 11000 p.n.e prestaje Paleolitik i pocinje Mesolitic (u Europi 2000 godina kasnije). Ovo razdoblje je prepoznatljivo jer covjek postaje farmer te njegovo "domesticiranje" flore i faune. Potom slijedi Neolitik. U razdoblju 7500-5000 p.n.e smatra se da se covjek dosta razvijao (keramika, zapisi, ornamenti). Medjutim oko 4500 p.n.e imamo nazadak... a potom opet jedna eksplozija civilizacije. Sumerani i Mezopotamija i dan danas ocaravaju povjesnicare i znanstvenike. Sumerani drze "prvi" za mnogo cega; piktografski znakovi koji su se potom utiskivali na glinu, mnogi dokumenti pokazuju kako su se racunale cijene, matematicki sustav je bio baziran na broju 60 (a ne 10 kao sto je danas slucaj) bivajuci prvi matematicki sustav, na glini su se izdavale potvrde od suda, trgovine, upotreba cigle i nekoliko drugih gradjevinskih inovatorija, upotreba bitumena i asfalta u izgradnji i medicini, agrikultura, pravni sustav, horoskopi, astronomija, hramovi, religija itd. Pocevsi sa kamenom prije 2000000 godina u Sumeru je covjek dozivio veliki pomak cca 3800 p.n.e.

Sto je to sto svako toliko je uzrokuje "pomake" u civilizaciji (cca 11000-7400-3800 p.n.e.). Sumerani imaju na tisuce glinenih plocica na kojima prema njima lezi odgovor; Sumeranski bogovi. Usporedba za grckim bogovima pokazuje da su imena razlicta, ali opisi dogadjaja, oruzja i sl. isti. Zapisi razlicitih kultura opisuju iste dogadjaje, ista oruzja i obiljezja "bogova" (Grci, Arianci, Hititi, Hurianci,Canaan iti, Egipcani i Amoriti), ali najraniji od svih (a nekima i izvor) su i dalje Sumerani. Hm, mogli bi reci "medjunarodni bogovi". Upravo ti "bogovi" cine okosnicu price o nastanku ove planete i razvoju civilizacije prema zapisima starih Sumerana i to prema pricanju samih "bogova" Sumeranima.

Glavni Bog bio AN (Anu u babilonskim i asirijskim tekstovima). Drugi po snazi bio je EN.LIL. Treci je bio Enlilov brat koji se naziva E.A i EN.KI. Enki (Ea) je imao ulogu vodeceg znanstvenika i prema zapisima stvorio je model covjeka koji se u tekstovima spominje kao Adapa (neki vuku paralelu sa Adamom). Zapisi govore o njihovoj hijerarhiji, nacinu na koji se odlucivalo kako se nasljedjuje, intrigama znanima iz zivota samih ljudi, opisima oruzja koja izbacuju "svjetlece lopte", njihovim "bazama", putevima u nebo (svemir) u "nebeskim kocijama" i "objektima sa krilima" (svemirski brod?) te slicno. U starim zapisima ti vanzmaljci se nazivaju Nefilim koji dolazi od semitskog korijena rijeci NFL (spustiti se) te u prijevodu doslovno znaci "Oni koji su se spustili na Zemlju". U drugim tekstovima se jos nazivaju Anunnaki.

Sumerani su tvrdili da se nas sustav sastoji od Sunca i 11 planeta (racunajuci mjesec). Matematicki jedan planet fali; dvanaesti planet naseg sustava (mala digresija; Uran je otkriven 1781, Neptun 1846, a Pluton 1930). Ono sto je zanimljivo da su takodjer imali opise konstelacija sjevernog neba. Znanstvenici su i dalje bez odgovora kako je moguce bilo bez preciznih orudja takvo sto napraviti. Plocica koja to opisuje nalazi se u Berlinskom muzeju pod oznakom VAT.7847. Dokument pod oznakom AO.6478 opisuje 26 zvijezda ne nebu u podrucju raka i daje njihovu razdaljinu u tri razlicite mjerne jedinice (sve tri danas objasnjene), itd. Kome je to trebalo i kako se uopce to moglo tada precizno izracunati? U samoj knjizi postoji pregrst dokumenata sa oznakom koji dalje ukazuju na opise drugi zvijezda i pozicija koje kada se u obzir uzmek pomak neba od onda do danas je precizan. Dalnja pretpostavka je da je tvrdnja Sumerana da im je to preneseno od posjetioca tocna.

I sada dolazimo do epika o nastanku. Cilindar koji se cuva u Ist. Berlinu (katalog VA/243) prikazuje konstelaciju od 11 planeta oko sunca. Taj prikaz tocno prikazuje cak i odnose u velicinama izmedju planeta. Jedina nepoznanica je dvanaesti planet izmedju Marsa i Jupitera (ili deseti bez sunca i mjeseca pa se na netu cesto ovaj planet naziva Planet X) koji je prema prikazu veci od Zemlje, ali manji od Jupitera i Saturna. Jedino sto ne pase je prikaz planeta jer na cilindru jedino Pluton nije na svom mjestu (mi ga prikazujemo nakon Neptuna, a na cilindru je izmedju Saturna i Urana). Da je ovo pronadjeno prije dva stoljeca netko bi dobrano popljuvao Sumerane kao neinformirane sto uopce misle da postoje planeti iza Saturna (zato i je bila ona mala digresija prije).

Opet malo lutanje. Postoji teorija prema kojoj su Mjesec i Zemlja nekada bili jedan planet. Analizom je utvrdjeno da oba planeta proizvode toplinu. Medjutim, Zemljina toplina dolazi od radiokativnih elemenata u sredistu planeta, dok kod Mjeseca je to blize povrsini. Prema tvrdnji NASA-e, smatra se da je prvih 500 milijuna godina Mjesec normalno evoluirao, a potom su rekli (New York Times): "The most cataclysmic period came 4 billion years ago, when celestial bodies sthe size of large cities and small countries came crashing into the Moon and formed its huge basins and towering mountains. The huge amount of radioactive materials left by the collisions began heating the rock beneath the surface, melting massive amounts of it and forcing seas of lava, through cracks in the surface. Appolo 15 found a rockslide in teh crater Tsiolovsky six times greater than any rockslide on Earth. Appolo 16 discovered that the collision that created the Sea of Nectar deposited debris as much as 1000 miles away. Appolo 17 landed near a scarp eight times higher than any on Earth, meaning it was formed by a moon-quake eight times more violent than any earthquake in history." Oblikovanje povrsine nastavilo se nekih 800000 milijuna godina tako da je make up zavrsen prije nekih 3.2 milijuna godina. OK, znaci mjesec donekle mozemo gledati kao planet... A vidjet cemo kako se kataklizma spomenuta od strane NASA-e uklapa u cijelu pricu.

Nije tajna da su astronomi trazili postojanje planeta izmedju Marsa i Jupitera (sjecam se i nekog teksta o tome mnogo prije nego sto me ova prica bila zaokupila prije nekoliko godina). Krajem 18-og stoljeca, prije nego sto je Neptun otkriven, grupa znanstvenika je postavila teoriju prema kojoj su sve planete od sunca postavljene prema nekom konacnom pravilu. To pravilo poznato je kao Bodeov zakon i bio je okosnica prve takve potrage na nebu. Pocetkom 19-og stoljeca oktiven je mali planet Ceres, potom nekoliko asteroida, a danas ih je poznato preko 3000 u tzv. asteroidnom pojasu. Smatra se da su to ostaci sraza sa planetom koja bi trebala biti tamo (Rusi su je nazvali Phayton). Vecina astronoma smatra da je takva planeta postojala, ali ne postoji nista sto bi ukazivalo na njeno nestajanje.

Dok biblijski tekst pocinje pricom o nastanku "Heaven and Earth" mezopotamijski tekst (The Seven Tablets of Creation/The Creation Epic) pocinje mnogo ranije. Prema toj prici postojali su AP.SU/Sunce ("onaj koji postoji od pocetka"), MUM.MU/Merkur ("onaj koji je rodjen") i TIAMAT ("izvoriste zivota"). Onda su se stvorili LAHMU/Mars i LAHAMU/Venera (korijen rijeci je LHM sto znaci "voditi rat"; simbolika je sto je Mars povezan s Bogom rata, a Venera i rata i ljubavi). Potom su stvoreni AN.SHAR/Saturn ("princ, prvi raj") i KI.SHAR/Jupiter ("prva cvrta zemlja"). Potom slijede GAGA/Plutom ("emisar"), ANU/Uran ("bog") i NUDIMMUD/Neptun ("stvaraoc"). I time zavrsava prvi dio Epa. Ovdje ne vidimo ni Zemlju i Mjesec. S druge pak strane imamo Tiamat za koji ne znamo sto je (ali se prema prikazu nalazi izmedju Marsa i Jupitera). Drugi dio epa opisuje njihoce putanje kao nestabilne opisujuci Tiamat kao planet na cijem su se putu nasle druge planete. Cijeli drugi dio epa govori o tome. Treci dio pocinje pricom o nastanku jos jedne planete - MARDUK. Prema epu on je stvoren van samog sustava "i nije bio prisutan kada su se putanje djelile". Kako se priblizavao sustavu (uzarena planeta), prema epu, cekalo ga je sunce i 9 planeta. Epik potom nastavlja opisivati put i utjecaj njegovog prolaska (gravitacijski utjecaj). Ulazak se moze vidjeti na slici sitchin.com/.../... Medjutim, nije MARDUK udario u TIAMAT, vec jedan od satelita MARDUKA (North Wind) kao na slici sitchin.com/.../... Ono sto se u epu cesto spominje za TIAMAT jest da je on bio vodeno cudoviste. Ukoliko prihvatimo gronju teoriju da je Zemlja nastala kao TIAMAT-a tada ne cudi sto Zemlja ima toliku vodenu povrsinu. Sto vise, siguran sam da cinjenica da jedna strana planete ima koncentraciju kopna ima veze sa samim mjestom sudara (ukoliko bi ova prica bila tocna). 1973 u Icarusu nobelovac Francis Crick i Dr. Leslie Orgel iznose teoriju da je zivot na Zemlji potaknut mikroorganizmim a sa nekog drugog planeta te pitajuci se zasto postoji samo jedan genetski kod, zasto molybdenum igra toliko znacajnu ulogi u enzimimkim reakcijama kada je on sam po sebi rijedak element, zasto su krom i nikal kojih ima toliko nebitni u biokemijskim reakcijama, itd. Tada bizarna teorija koju su ponudili nije bila da je tako mozda mogao poceti zivot na planeti, nego da je to ucinjeno namjerno. Ta teorija ostaje nepotpuno i bez ikakvih dokaza i danas.

U starom testamentu pronalaze se odredjeni zapisi koji se pozivaju na gore navedeno. Danas, znanstvenici priznaju da se termin iz testamenta Tehom (hebrejski) odnosi na Tiamat dok Tehom-Raba na veliki (prvi) Tiamat (u testamentu prorok Isaiah se prisjeca toga). Knjiga postanka, Geneza kako netko rece, medju prvim redovima govori o vjetrovima nad vodama Tehoma i kako je svijetlo podijelilo Tiamat stvarajuci Zemlju i Rakia-u (u doslovnom prijevodu "kamena ogrlica" pa pretpostavljam da se odnosi na ateroidni pojas). Prema Genezi (1:8) taj dio je nazvan "heaven" (shamaim). Akkadijski spisi takodjer imaju istu pricu (rakkis). Marduk, planeta koja je dovela do razaranja, prevodi se na engleskom The Lord, tj. Bog. Kako se asteroidni dio naziva "heaven" poprilicno drugacije zvuci kada se procita "The Lord created The Heaven and The Earth".

Sto je Marduk? Tekstovi navode da je to planet koji dosao van sustava, prolazeci pored pojedinih planeta prije kolizije sa Tiamatom. Sumerani ovaj Planet zovu NIBIRU (planet of crossing). Jos ga zovu i dvanaesti planet. Simpaticna stvar sa Sumeranima je da su broj planete dodjeljivali gledano izvana, a ne s pozicije sunca. Pioneer 10 nosi poruku "The craft that You have found comes from the third planet of this sun" (naravno, ne tim rijecima vec znakovima). Medjutim Sumeranima je zemlja bila sedma, a to moze znati samo netko tko je dolazio izvan naseg sustava. Mezopotamijski tekstovi govore o putanji planete koja je dosezala daleke krajeve svemira. Franz Kugler prvi postavlja teoriju da se radi o planeti koja ima elipticku putanju kao komet. U slikovnim zapisima planeta je bila prikazana kao planet sa krilima (dok je Zemlja bila kriz). Mnogi tekstovi opisuju kada bi se planeta priblizavala kako su se spustale kise i javljale poplave (gravitacijski ucinak). Iz ovoga mozemo zakljuciti da se planeta ocito "vracala" te da nakon opisa u Epu je nastavila na svojoj eliptickoj putanji zalaziti u nase prostore. Mnogi slikovni zapisi (npr. iz Nippura) prikazuju slike neba za suncem i krizom na nebu. Pojava na nebu i njeno nestajanje prema opisima potvrdjuju sumnju u njenu stalnu orbitu unutar naseg sustava. Poput kometa. Halley se vidi svakih 75 godina. Neke se vide samo jednom i pitanje je koliko je potrebno da ih opet vidimo. Kohoutek se pojavio negdje 1973 i astronomi su izracunali da ce ponovo pojaviti za nekih 7500 do 75000 godina opet. Sama ljudska spoznaja da se ovaj plonet pojavi pa nestane upucuje da se orbitalni period mnogo manji nego za Kohoutekov komet. 1972. Joseph L. Brady (Lawrence Livermore Laboratory California) otkrio je odstupanja u orbiti Halleyevog kometa koja matematicki imaju smisla ako postoji planet velicine Jupitera orbitirajuci oko Sunca svakih 1800 godina. Mesopotamski i biblijski izvori pak spominju 3600 godina (jedinica za toliko godina zvala se shar). Prema tome i opisima nekih dogadjaja prvo spustanje Nefilima na Zemlju desilo se prije 450000 godina. [prema tablicama koliko su pojedini Nefilini se zadrzavali na planeti ispada da su znali visit ovdje po nekoliko desetaka tisuca godina pa se pitam da li je bilo koji umro nesretnim slucajem u nadi da se pronadju njegovi ostatci kako bi ovo dobilo i konkretni dokaz].

Kada su prvi put dosli kako su to uopce izveli? Glinena plocica nadjena ispod ostataka Kraljevske knjiznice u Ninevehu i dan danas nosi naslov najzagonetnijeg mezopotamskog dokumenta. Radi se o asirijskoj kopiji koja je za razliku od drugih dokumenata okrugla. 1912. L.W.King napravio je kopiju koja je podijeljena u 8 dijelova. Na slici je mapa, sa krugovima, trokutima, strelicama, linijama presretanja, cak i elipsa za koju se vjerovalo u to doba kao geometricki element nije bila poznata. Dugo vremena nije se moglo prevesti sto to znaci jer se primjenjivao asirijski rjecnik zanemarujuci da su asirijsci kopilari od sumerana. Kada su pak pokusali sa sumeranskim jezikom, doslo se do toga da mapa opisuje spustanje i dizanje sa povrsine Zemlje. Premda ne postoji dokument koji opisuje kada i kako su krenuli, ocito je, iz nase perspektive, da su u nekom trenutku sa svoje planete trebali krenuti prema Zemlji, a tada kada udju u atmosferu spustiti se sa manjim. Odlazak sa zemlje je vjerojatno bio jos tezi. Kada su Nefilimi stigli prvi put vladalo je ledeno doba (prije 600000 godina pocinje, potom prije 550000 je prvo zagrijavanje te prije 480000-430000 je drugo ledeno doba). Smatra se da je razina mora tada bila niza za nekih 700 feeta. Prema zapisima podrucje odabrano je bilo unutar podrucja kojeg su cinili rijeke Eufrat/Tugris, Nil i Indus (nista cudno, voda, ravnica, energija - nafta i derivati). Za pretpostaviti je da su prva spustanja bila u vodu jer se u testovima kod prvih spustanja referira na nebeska plovila (s naglaskom plovila za vodu; jebiga, nema te rijeci u nasem jeziku). Prema zapisu izgradjeno je 7 gradova. Danas se tocno zna lokacija svakog (to sto su u podrucjima gdje stalno divlja rat je pomalo jadno). Ono sto je fora jest da svi ti gradovi poslagani stvaraju geometrijski pravilne cjeline povezane... a kao glavni "aerodrom" namece se planina/ravnica Ararat i Sippar. U to vrijeme zigurati su gledali tocno prema stranama svijeta i mogli su sluziti kao orijentir. Kasnije je sva oprema unistena od strane Nefilima prije potopa.

Dosavsi na Zemlju nakon sto su klimatski uvjeti stabilizirali tekstovi opisuju Nefilime da kopaju i traze nesto u zemlji i vodi (pretpostavka je da su to neke rude, zlato,...) [Vezano uz to kasnije, spominju se lokaliteti u Africi pocetku. Tamo su prije nekoliko desetaka godina prilikom jedne ekspedicije otkriveni alati za kopanje na podrucju antickog rudnika. Jedna lopata je poslana na analizu (carbon dating) na Yale i Groningen (Nizozemska) i rezultati su fili bolesno fascinirajuci: 41250 p.n.e plus/minus 1600 godina!] Iskapanja su tako godinama prolazila i tada dolazi do pobune unutar samih Nefilima koja se u danasnjim okvirima moze povezati sa uvjetima rada. Tada je, simplificirano i sa puno izostavljenih detalja, odluceno da se stvori primitivni radnik. Tu pocinje prica o nastanku covjeka i karici koja nedostaje.

Na prvi tren to je u koliziji sa biblijskim teorijama, ali samo na ocigled. U svim sumeranskim tekstovima kaze se da su Nefilim stvorili covjeka da radi njihov posao. U sumeranskoj verziji to je odluceno na zasjedanju 12 glavnih vanzemaljaca (tzv.bogova; opet paralela sa drugim kulturama i brojem bogova). U knjizi postanka ne spominje se nikakvo zasjedanje vise njih, ali se potkrala greska prilikom prvih prijevoda. Tamo naime stoji Bog za nesto sto u originalu je Elohim. Medjutim, naknadno je utvrdjeno da je Elohim mnozina cime se i u knjizi postanka kao izvor odluke prolazuje "grupa autora". I Geneza i Biblija za svoje korijene imaju sumeranske zapise te oni predstavljaju na neki nacin editirane verzije sumeranske verzije. Sve price tvrde da je covjek (adapa) stvoren na sliku (selem) i psihu (dmut) svog kreatora. Razni zapisi i slike opisuju covjeka i Nefilime (tzv. bogove) koji izgledaju isto. Ali kako je to uopce moguce? Prema Darwinu sva ziva bica, ukljucujuci covjeka, rezultat su evolucije. Ono sto Sumerani nude u svojim zapisima pokazuje da ljudi nisu nastali spontano. I dok evolucija opcenito moze pokazati tijek kako je razvoj na Zemlji tekao, i dalje ne moze objasniti odakle je iskocio Homo Sapiens. On se desio prije nekih 300000 godina... mozda milijunima godina prerano.

Luckasto u svemu tome jest da Nefilim nisu stvorili covjeka od nicega; oni su manipulirali sa postojecim "materijalom". Prema Sumeranima nekih 300000 godina od danas Nefilim su "implementirali" selem i dmut na Homo Erectusu (citaj genetski inzenjering). Vratimo se u proslost. 435000 godina od danas, pri kraju drugog ledenog doba, javlja napredni covjekolici majmum; Homo Erectus. U svojim posjetama Nefilim su se susretali s njime (Akadijski tekstovi, a Ep o Gilgamesku takodjer registrira negovo postojanje). Potom, kada je ponestalo radne snage, Nefilim su rjesenje vidjeli u tom primitivnom bicu. Zasto bi imali kompatibilni genetski kod ostaje misterij, ali mnogi su skloni vjerovanju da je Murdok prolazeci blizu Zemlje mogao ostaviti materijal za kasniju gradju zivota. Hram Belus (Babilon) sadrzi zapise u kojima se opisuju covjek sa dva spolovila, covjek sa dvije glave, mix covjeka i zivotinje, itd. Za pretpostavit je da prije nego se krenulo na kreiranje covjeka da se muckalo i sa drugim stvarima. Sumeranski tekstovi takodjer pricaju o deformiranim ljudima stvorenima od strane Enkija (glavni znanstvenik) i Ninhursag. Teksto govori o rodjenju osobe koja nije mogla kontrolirati urin, potom osobe koja nije imala spolne organe, bolesnih, itd. Na kraju im je poslo za rukom i taj prvi primjerak nazvan je Adapa. U mezopotamskom konceptu, kao i biblijskom, covjek je mix krvi kreatora i zemljine gline. U njihovom jeziku oni su za takvog covjeka koristili termin lulu sto doslovno znaci "onaj koji je pomijesan". Ono sto je moderna lingvisticka istrazivanja pokazuju jest da su mnoge rijeci u antickom svijetu imale dvostuko znacenje. Pa tako i ovdje adapa i adamu zapravo mogu znaciti crvena krv. Mezopotamski tekstovi su mnogo eksplicitniji na tu temu pa je dobro sto postoji toliko mnogo tektova koji se daju usporediti. Sto vise, u njima je cak slikovito opisan postupak stvaranja prvog covjeka. Prica dozivljava klimaks time sto premda je dosao 9 mjesec zena nije rodila vec tek u desetom. Tako je prvi covjek bio rodjen od strane Ninti; zene od Enkija te se adapa u kasnijim tekstovima referira kao prvi zemljani potomak. [prema zapisima, prvi primjerci nisu bili sposobni za reprodukciju vec su bili hibridi]

Sto je tocno bilo potrebno za genetski inzenjering, a potom oplodnju tesko je reci. "Bog" koji bi bio odabra je imao TE.E.MA sto se prevodi kao "osobnost". U akadijskim tekstovima termin je etemu i prevodi se kao "duh". Kako god, iz svih tekstova se nazire da je to nesto u krvi. Pretpostavka je da se radi o nekom ili nekim genima. U svim zapisima se govori kako se "postojanost" ("essence", kisir) stavljala u "glinu" i od toga mixa bi ispali ljudi. Ukoliko je "glina" bila zemaljski element u koji se stavlja "bozanski" tada dolazimo od razumne pretpostavke da se tu govori o oplodnji gdje muski spermij odabranog Nefilima se stavljaju u zensku jajnu stanicu zenskog Homo Erectusa (i eto ti Homo Sapiensa). Termin na akadijskom za "glinu" je tit, ali original vuce iz TI.IT ("ono sto je sa zivotom"). U hebrejskom je sinonim "bos" koji pak vuce korijen iz "besa" (jaje).

Zanimljiva je i prica o Adamu i Evi gdje se pokazano tumacenje u skladu sa drugacijim tumacenjima imena (primjerica zmija biblijski je nahash sto dolazi od korijena rijeci NHSH sto znaci "otkriti sto znaci" sto je ujedino bio sinonim za Enkija). Detalja se ne sjecam pa tu pricu preskacem. Uglavnom tamo se desio prvi sukob Enkija i Enlila, a Adama i Eva bili su samo zrtve te borbe. Kroz daljne tekstove vidi se da Enki ima zastitnicki odnos prema ljudima dok Enlil nema. Takav odnos najvise dolazi do izrazaja pri opisima Potopa. Potop je objasnjen u sumeranskim dijelima kao dodgadjaj koji je unaprijed bio poznat Nefilima. Takodjer, pred Potom prethodilo je povlacenje istih, ali sam Enki odlucio je upozoriti Noah i dati mu priliku da se spasi (uputivsi ga prema vrhovima Ararata). Kopanjem na Artiku i Antartiku te proucavanje zarobljenog kisika, kao i proucavanjem dna Meksickog zaljeva znanstvenici smatraju da je posljednje ledeno doba pocelo prije 75000 godina, a mini zagrijavanje prije nekih 40000 godina. Dr. John T. Hollin (Sveuciliste Maine) izracunao je da ukoliko se samo polovica sadasnje razine leda na Antartiku spusti (otopi) u juzna mora izazvao bi plimni val i povecanje razine svih mora za 60 feeta. 1964. A.T. Wilson (Sveuciliste Victoria NZ) postavio je teoriju da je ledeno doba zavrsilo time sto je sav led zavrsio u moru otopljen... i ne samo na Antartiku vec i Artiku i time izazvao Potop. Nagla promjena temperature kreirala bi snazne oceanske oluje pracenima jakim kisama. Upravo takav fenomen i jest opisan u starim zapisima. Ep o Gilgamesu daje podatak odakle je oluja stigla; sa juga (Antartik->Indijski ocean->Arabija->Mezopotamija). Sto je bio uzrok tom dogadjaju. Stari zapisi govore da je uzrok bio prolazak Marduka pored Zemlje (na razini mora, tj. plimu i oseku, utjece Mjesec... doista, koliko bi planet velicine Marduka utjecao?). Premda je inicijalni dogovor izmedju "bogova" bio da se covjek unisti time da ga se ne upozori na Potop, Enki to nije dozvolio. Kasnije, kada se voda povukla (npr. Psalm 104), i kada su Nefilimi vidjeli da je covjek prezivio odlucili su ga postediti (premda se Enlil inicijalno protivio).

Prema jednom od zapisa tvrdi se da se Potom desio u vrijeme Lava (horoskop/konstelacija). Prema onome sto su Sumerani ostavili, a moderna znanost potvrdila - danas znamo:
60 B.C. - A.D. 2100 doba riba
2200 B.C. - 60 B.C. doba ovna
4380 B.C. - 2200 B.C. doba bika
6540 B.C. - 4380 B.C. doba blizanaca
8700 B.C. - 6540 B.C. doba raka
10860 B.C. - 8700 B.C. doba lava

Prema njima potop se desio izmedju 10860-8700 p.n.e. Prema modernoj znanosti vrijeme zadnje ledeno doba negalo je prestalo u juznoj hemisferi prije nekih 12-13 tisuca godina (i 1000-2000 godina kasnije u sjevernoj hemisferi).

Prema zapisima ostavljenima i onome sto je moguce staviti u vremenske okvire prema "Zemaljskim kronikama" (6 knjiga) kronologija ide ovako:
- prije 450000 godina na Nibiru, udaljenom clanu suncevog sustava (?) polako dolazi do gasenja zivota i propadanja atmosfere
- prije 445000 godina Enki se spusta na Zemlju i uspostavlja prvu "stanicu" - Eridu u juznoj Mezopotamiji sa prvenstvenim ciljem iskopavanja zlata iz voda Pezijskog zaljeva (zapis govori o zlatu kao rjesenju problema sa atmosferom na Nibiru).
- prije 430000 godina Zemljina klima se popravlja i ona je prihvatljiva na Bliskom istoku; jos Anunnakija stize na Zemlju ukljucujuci Enkijevu polu-sestru Ninhursag koja je bila "Chief Medical Officer"
- prije 416000/415000 godina iskapanje zlata posustaje, Anu i Enlil dolaze na Zemlju. Iskapanja se sele u juznu Afriku. Enlil preuzima kontrolu na postojecom stanicom, a Enki mora poci u Afriku (uspostava Larse)
- prije 400000 godina grade se stanica za slijetanje (Sippar), "Mission Contol Center" (Nippur), metalurski centar (Shuruppak). Zlato dolazi brodovima iz Afrike; ono se salje u orbitu gdje se cuva i mozda obradjuje a potom salje brodove koji periodicno stizu sa Nibiru.
- prije 380000 godina prvi sukon Nefilima izmedju sebe; pobijedu odnose sljedbenici Enlila
- prije 360000 godina gradi se jos gradova i centara (Bad-Tibara)
- prije 300000 godina pobuna Anunnakija u rudnicima zlata. Enki i Ninhursag stvaraju prvog primitivnog radnika kroz genetsku manipulaciju covjekolikoga majmuma (Homo Erectus). Nakon sto je rjesen problem reprodukcije, Homo Sapiens pocinje da se siri.
- prije 250000 godina sirenje Homo Sapiensa na druge kontinente
- prije 200000 godina zivot na Zemlji ponovo dozivljava pad zbog novog ledenog doba
- prije 100000 godina klima se zagrijava... Anunnaki (biblijski Nefilim) izazivaju gnusanje Enlila jer se upustaju u odnose sa zenama na Zemlji
- prije 75000 godina novo ledno doba... Cro-Magnom prezivljava
- prije 49000 godina oni nastali razmozavanje Anunnakija i Zemljana vladaju Shuruppakom pod patronatom Enkija i Ninhursag. Enlil to ne zeli i razmislja o tome kako se rjesiti ljudi.
- prije 38000 godina Annunaki postaju svijesni da ce pri sedmom prolazu od onda izazvati promjene na Zemlji. Europski neandertalac nestaje; samo Cro-Magnom prezivljava.
- prije 13000 godina prolazak Nibiru blizu Zemlje izaziva plimni val i ogromne promjene. Enlil zahtijeva da Anunnaki navedeno ne kazu Zemljanima, ali Enki krsi zapovijed i daje instrukcije Ziusudra/Noah da sagradi brod (sposoban i da bude pod vodom). Anunnaki promatraju potop iz svog broda. Po potopu Enlil se slozi da se prezivjelom ljudima da znanje o agrikulturi... Kako se voda povlaci polako, poceci agrikulture se biljeze na visoravnima. Enki pak pokazuje kako pripitomiti zivotinje
- 10500 p.n.e. dolazi do nove podijele teritorija izmedju Anunnakija. Sinai ravnica se koristi kao novo sletno mjesto, a kontrolni centar sad ase nalazi na planini Moriah (buduci Jeruzalem)
- 9780 p.n.e. Ra/Marduk, Enkijev prvi sin, dijeli vladavinu nad Egiptom izmedju Ozirisa i Setha [u Egipatskoj mitologiji Ptah je Enkli]
- 9330 p.n.e. Seth zatvara Ozirisa i nastavlja solo vladavinu nad dolinom Nila
- 8970 p.n.e. Horus osvecuje svog oca Ozirisa i pocinje "First Pyramid War". Seth bjezi u Aziju
- 8670 p.n.e. protiveci se kontroli nad svim svemirskim postajama na Zemlji od strane Enkijevih sinova i kceri, Enlilovi nasljednici pokrenu "Second Pyramid War". Pobjednik Ninurta prazni Veliku piramidu i odnosi opremu. Ninhursag, polu-sestra Enkija i Enlila, vodi mirovnu konferenciju te se postavlja nova podijela kao rezultat. Vladavina na Egiptom prelazi sa Ra/Marduk dinastije na Thotha
- 7400 p.n.e. kako se era mira nastavlja, Anunnaki daju neke nove prednosti covjecanstvu; pocinje neoliticko doba. "Polubogovi" vladaju Egiptom (ne cisti Nefilimi vec miks njih i ljudi)
- 3800 p.n.e. urbana civilizacija zapocinje u Sumeru po uspostavi gradova od strane Nefilima (pocevsi sa Eridu i Nippurom). Anu dolazi na Zemlju. Novi grad, Uruk (Erech), sagradjen je u njegovu cast. On pak gradi hram u cast njegove unuke Inanna/lshtar
- 3760 p.n.e. Covjecanstvu je prvi put dano da samostalno vlada i upravlja. Kish je prvi takav grad. Pocinje kalendar u Nippuru. Nagli razvoj civilizacije

The End of Days - Anunnaki, 2. dio, prenešeno s endofdays.bloger.hr/.../...

- 3450 p.n.e. Vladavina nad Sumerom prelazi na Nannar/Sin. Marduk proglasava Babylon "Gateway of the Gods." Dolazi do incidenta opisanog kao "The Tower of Babel incident" u mnogim zapisima. Anunnaki stvaraju nekoliko jezika kojima ce ljudi govoriti (???). Marduk/Ra se vraca u Egipat i svrgava Thoth i proganja mladjeg brata Dumuzia. Dumuzi slucajno stradava; Marduk biva zatvoren ziv unutar Velike piramide, no oslobadja se kroz skriveni izlaz i odlazi u egzil
- 3100 p.n.e. 350 godina kaosa zavrsava postavljanjem prvog Egipatskog faraona u Memphisu
- 2900 p.n.e. vladavina nad Sumerom prelazi na Erech. Inanna dobiva kontrolu nad trecom regijom; pocetak civilizacije u dolini Indusa
- 2650 p.n.e. Enlil polako gubi strpljenje sa ljudima
- 2371 p.n.e. Inanna se zaljubljuje u Sharru-Kin (Sargon). On uspostavlja novi glavni grad Agade (Akkad). Akkadijsko carstvo pocinje
- 2316 p.n.e. ponovo sukob The Marduk-Inanna. Zavrsava kada Nergal, Mardukov brat, doputuje iz juzne Afrike i nagovori Marduka da napusti Mesopotamiju
- 2291 p.n.e. Naram-Sin vlada Akkadom. Ulazi u Sinai dolinu te okupira Egipat (na nagovor Inanne)
- 2255 p.n.e. Naram-Sin osvaja Nippur. Anunnaki napadaju Agade i Inanna bjezi. Sumer i Akkad okupirane su trupama vjernima Enlilu i Ninurti
- 2220 p.n.e. Sumerska civilizacija se ponovo uspinje zahvaljuci vladarima Lagasha. Thoth pomaze kralju Gudei da sagradi ziggrat za Ninurtu
- 2193 p.n.e. Terah, Abrahamov otac, rodjen je u Nippuru
- 2180 p.n.e. Egipat je podijeljen; sljedbenici Ra/Marduk ostaju na jugu; faraoni koji mu se protice zauzimaju drugu polovicu
- 2130 p.n.e. Inanna pokusava povratiti vlast u Erechu, ali ne uspijeva
- 2123 p.n.e. Abraham rodjen u Nippuru
- 2113 p.n.e. Enlil dodjeljuje "Lands of Shem" Nannaru; Ur je proglasen glavnim gradom nove imperije. Nippurski svecenik Terah, Abrahamov otac, stize u Ur. Ur-Nammmu pocinje svoju vladavinu nazivajuci se Zastitnikom Nippura.
- 2096 p.n.e. Ur-Nammu umire u bitki. Ljudi smatraju da je njegova smrt izdaja od strane Anua i Enlila. Terha sa svojom obitelji krece za Harran.
- 2095 p.n.e. Shulgi preuzima tron Ura. Postaje ljubavnik Inanne i pada pod njen utjecaj.
- 2048 p.n.e. Shulgi umire. Mardjuk krece u podrucje Hittita.
- 2047 p.n.e. Amar-Sin (biblijski Amraphel) postaje kralj Ura. Abraham ide u Egipat, ostaje 5 gofina i potom se vraca.
- 2041 p.n.e. Pod vodstvom Inanna-e, Amar-Sin cini koaliciju Kraljeva Istoka te krece na Canaan i Sinai. Vodnja napada Khedor-la'omer. Abraham ga blokira.
- 2038 p.n.e. Shu-Sin mjenja Amar-Sina na tronu Ura i Imperij se raspada.
- 2029 p.n.e. Ibbi-Sin mjenja Shu-Sina.
- 2024 p.n.e. Vodeci svoje sljedbenike, Marduk marsira na Sumer i postavlja sebe na tron u Babilonu. Borba se siri na centralnu Mezopotamiju. Enlili zahtijeva da se Marduk i Nabu kazne; Enki se protivi, ali njegov sin Nergal prelazi na stranu Enlila. Kako je Nabu poslao svoje Canaanitske sljedbenike prema svemirskoj stanici (Sinai), Anunnaki dozvoljavaju koristenje necega sto izgleda kao nuklearno oruzje (biblijsko unistenje Sodome i Godome; opis opisuje gljivu, reakcije ljude izlozene radioktivnosti te dan danas se mogu naci povecana radioaktivnost terena). Nergal i Ninurta unistavaju svemirsku stanicu i gradove Canaanita.
- 2023 p.n.e. vjetar raznosi radiokativni oblak po Sumeru. Ljudi umiru, zivotinje nestaju, voda je zatrovana.


Zecharia Sitchin - Biography and Key Ideas
www.world-mysteries.com/.../

Are the Jews the Anunnaki?
www.abovetopsecret.com/.../pg1

The Nephilim, Nibiru, Gold, Jews
greatdreams.com/.../...

ENKI SPEAKS - Messages From Enki: Humanity's Father
enkispeaks.com/.../...

Sumerian Culture and the Anunnaki
xfacts.com/.../

Annunaki History - Sumerian Gods from Nibiru- Planet X
andromida.hubpages.com/.../...

Sitchins Nibiru and the Anunnaki
www.youtube.com/.../

Bob Chapman – The Illuminati’s Lust for Gold
socioecohistory.wordpress.com/.../...

UNDERSTANDING THE IMF (ILLUMINATI MONETARY FUND)
www.youtube.com/.../

A Cosmic History of the Illuminati
home.iae.nl/.../...

Sergej Aleksandrovič Nilus - Protokoli sionskih mudraca
holywar.org/.../...

Top 10 najmoćnijih obitelji u povijesti
4dportal.com/.../...

Illuminati i korporacije >> VRH SVJETSKE MANIPULACIJE
4dportal.com/.../...

Enigma TV - Reptiles (Zazzumin, Rephaim, Anakim, Ducaz, Annunaki, Nephilim, Ogdoad, Ennead...)
www.youtube.com/.../

Obama = Akhenaten
www.youtube.com/.../

Zašto je Amerika napala Irak: Babilonska Zvjezdana Vrata
mara-gamiel.blogspot.com/.../...

Britanija sprema desant na Iran, Obama čeka izbore!
4dportal.com/.../...

Američka mornarica spremna za napad na Iran
politika.hr/.../...

THE STAR*GATES by E. Vegh © 2006
thelivingmoon.com/.../...

IRAQ and Stargate
www.youtube.com/.../

Yemen STARGATE opening 1/5/2010.... World forcing UFO disclosure
www.youtube.com/.../

Attas, The Keepers of the Light (The Rescuers of the Light): Aliens Behind the Super Powers and Super Alliances
xeeatwelve.com/.../aliens.html

Nibiru and the Anunnaki - Attas
www.cyberspaceorbit.com/.../

Tarra-ha-tikas
www.bibliotecapleyades.net/.../

Sumerian clues to 2012 dna change
www.youtube.com/.../

The 911 Stargate
www.youtube.com/.../

US & German Gov’ts Believe There Is A Stargate in Iraq
welcomethelight.com/.../...

SADDAM OR STARGATE? WHAT IS TASK FORCE 20's MAIN OBJECTIVE?
bibliotecapleyades.net/.../...

Star Gate Found in Iraq: The Real Reason We Went to War
thelivingmoon.com/.../...

Stargates in Iraq - From the Sumerians to the 911 Attacks
unexplainable.net/.../...

US govt Stargate Iraq theory how did it all start?? - forum
www.abovetopsecret.com/.../pg1

An Exopolitical Perspective on the Preemptive War against Iraq
www.exopolitics.org/.../

Is there a Stargate in Babylon, Iraq?
www.visionreportwatch.com/.../

Is Our Sun a MASSIVE UFO Stargate?
www.youtube.com/.../

The Star Gates
thelivingmoon.com/.../...

STAR GATE: Sumerian Star Gate
thelivingmoon.com/.../...

Sumerian Artifacts: The largest collection of Sumerian artifacts online
xfacts.com/ancient/

RODIN FRACTAL EIGHT ABHA TORI MATRIX - fraktali
www.youtube.com/.../

Universe Tree Of Life (2011)
www.youtube.com/.../

The Tree of Life - Formation Scene
www.youtube.com/.../

U Iraku pronađeno 40 drevnih nalazišta
4dportal.com/.../...

BBC priznao da Al-Qaeda nikad nije ni postojala
4dportal.com/.../...

Donald Trump za predsjednika SAD-a: Obama nije Amerikanac, a Irak i Libiju trebamo zbog nafte
4dportal.com/.../...

MMA borac Jeff Monson: SAD je najveća svjetska teroristička organizacija
4dportal.com/.../...

Gerhard Schröder poziva na stvaranje Sjedinjenih Europskih Država
4dportal.com/.../...

Joseph Stiglitz: Metodologija financijske agresije na državu-žrtvu u četiri koraka
4dportal.com/.../...

DANIEL ESTULIN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvate i Srbe su uvijek razdvajali likovi poput Rockefellera i Sorosa
www.4dportal.com/.../

Daniel Estulin interview - Istinita priča o družbi Bilderberg
www.youtube.com/.../

Ekskluzivno: Dio predavanja Daniela Estulina u Zagrebu samo na 4Dportal-u! (sva četiri dijela)
4dportal.com/.../...

Istina o EU
www.4dportal.com/.../

Korporacije, mafijaši i teroristi vladaju svijetom
4dportal.com/.../...

BORIS POTAPOV EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Novi svjetski poredak je napravio kaos u Jugoslaviji
4dportal.com/.../...

KREŠIMIR MIŠAK EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Globalni plan porobljavanja čovječanstva ima ezoterijsku pozadinu
4dportal.com/.../...

EU "dogovorio" kontroverznu kontrolu proračuna država članica
politika.hr/.../...

Počela EU diktatura? > Europska komisija dobiva potpuni nadzor nad zemljama dužnicima
politika.hr/.../...

Na Rubu Znanosti (21.09.2009) David Icke o EU
www.youtube.com/.../

EKSKLUZIVNO: Bilderberg 2012. konferencija
4dportal.com/.../...

Biden: SAD razvija demokraciju
4dportal.com/.../...

ODLUČENO?! > Izrael napada Iran u travnju ili lipnju?
politika.hr/.../...

Britanija sprema desant na Iran, Obama čeka izbore!
4dportal.com/.../...

NOVI RATOVI NA POMOLU >> SAD razmatra napade na Iran i Siriju?
politika.hr/.../...

Sprema se rat? SAD u Kuvajt doveo 15.000 vojnika
4dportal.com/.../...

INA trajno izgubila naftu u Siriji? >> Posao prepušten Kinezima
politika.hr/.../...

Zar su naftni derivati u Hrvatskoj poskupjeli zbog činjenice da je cijena nafte u svijetu snižena?
politika.hr/.../...

KONAČNA ODLUKA? Dozvola za napad: Izrael od SAD-a želi prešutno odobrenje za operaciju u Iranu
www.jutarnji.hr/.../1011596

Netanyahuova poruka Obami: Izrael više ne može čekati. Ove godine ćemo NAPASTI IRAN!
www.jutarnji.hr/.../1011958

politika.hr/.../...

Američka mornarica spremna za napad na Iran
politika.hr/.../...


@Vid, hm...

@Killkissinger, širiš svoje vjerovanje na druge? A zamisli da drugi šire svoja vjerovanja na tebe? Jel bi volio to?

U vezi ovog drugog, samo ću napomenuti izjavu John-a Allegro-a između 1968-me i 1970-te:
www.youtube.com/.../

Uostalom, nek vjeruje tko šta hoće, meni svejedno. 8)
Citat
 
 
-22 #5 Killkissinger 2012-03-23 20:01
Eto - sve što mi je zanimljivo i godi mi - iz biblije - vjerujem u to i širim to svoje vjerovanje na druge - no što mi nije zanimljivo i što mi ne paše ili mi po nečemu smeta - ne ljudi, u to nemojte vjerovati - NEMA NIKAKVIH DOKAZA DA SE ISUS RODIO!!
Citat
 
 
-6 #4 vid 2012-03-23 17:37
ma samo pogledajte youtu.be/jepolpObRBM
i ovo youtu.be/Dh2NkhunEJ0
i sve ce vam bit jasno :)
Citat
 
 
+21 #3 Bel-Mordok 2012-03-23 05:56


Good Guy Lucifer
quickmeme.com/.../?upcoming

NEPHILIM GIANTS RETURNING
www.youtube.com/.../Modern science confirms ancient knowledge
xfacts.com/sumerian.htm

Sumerian culture
xfacts.com/.../

Sumerian beliefs why god made humans?
wiki.answers.com/.../...

Force-induced melting of a short DNA double helix.
ncbi.nlm.nih.gov/.../11372533

Genetski inženjering - Znanstvena fantastika ili stvarnost?
4dportal.com/.../...

Čovjek na korak do nove faze evolucije?
4dportal.com/.../...

Nibiru
casa.colorado.edu/.../...The Serpent and the Illuminati
hiddencodes.com/.../...

Kraj vremena 2012, Nibiru, Anunnaki, Nefilimi, Lizardi, Draco i reptilske krvne linije
svjesnost.com/.../...New Giant Skulls Found!
www.youtube.com/.../

Giant Human Skeletons Was Found in Greece!
www.youtube.com/.../

RACE OF GIANTS found in India
www.youtube.com/.../A Shocking Dream About Jesus, UFOs And The Coming Deception
thereturnofthenephilim.blogspot.com/

Ancient Alien Nephilim, Giants, Mutants, Genetic Engineering, and Hybrids
www.youtube.com/.../Stephen Quayle: Genesis 6 Giants + The Book of Enoch
stevequayle.com/.../...

The Truth About Nephilim Giants (Full Video) - Steve Quayle
www.youtube.com/.../

Nephilim Giants Sumerian Anunnaki Gods of Nibiru
www.youtube.com/.../Steve Quayle "Return of the Nephilim" Interviewed by Dr. Bill Deagle (Full Length)
www.youtube.com/.../

Alien-nephilim-giants-demons-giants skeletons-demon's skull
www.youtube.com/.../

Animal Sacrifice to a Living God...Elohim/Annunaki/Nephilim
www.youtube.com/.../

Annunaki Illuminati Connections Secret Space
www.youtube.com/.../Reptilian Brotherhood of the Snake
www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../The Sumerians and the Annunaki
www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

Sumerians and the Anunnaki. Presentation By Zecharia Sitchin
www.youtube.com/.../

Alien Annunaki Illuminati who gave us Science, Language, Mathematics, etc.
www.youtube.com/.../

Giant human skeleton found in Saudi Arabia
bibliotecapleyades.net/.../...

Atlantis and NAZI Archeology
www.youtube.com/.../

David Icke: Ljudi reptili izazivaju treći svjetski rat
www.jutarnji.hr/.../259262

Reptile eyes (snake eyes)
whale.to/.../...

The Reptilian Manipulation of Humanity - The FULL STORY - David Icke
www.youtube.com/.../

Alien Hybrids - Ultraterrestria ls
www.youtube.com/.../

Were the Nephilim sons of God? Fallen Angels? Giants of Genesis 6:4?
www.bibleprobe.com/.../See by Seeing - Annunaki, Nephilim,...
nephilim-sumerian.seebyseeing.net/

Return of the Fallen Angels (Nephilim)
rikijo.blogspot.com/.../...

End of days: Anunnaki
www.endofdays.bloger.hr/.../

endofdays.bloger.hr/.../...

Nibiru - Planet X - the Anunnaki - Sumerian Mythology
www.dimension1111.com/.../

The Epic of Gilgamesh
ancienttexts.org/.../gilgamesh

Enuma Elish
www.google.hr/.../

Enuma Elish - Creation Myth of Ancient Babylon
www.youtube.com/.../

Enuma Elish - The Epic of Creation (PDF)
ksuweb.kennesaw.edu/.../...

ENUMA ELISH (When on high)
sacred-texts.com/.../enuma.htm

Genesis and Enuma Elish creation myth comparisons
meta-religion.com/.../...

Enuma Elish & Genesis
www.religioustolerance.org/.../

wikichristian.org/.../...

The Epic of Gilgamesh
ancienttexts.org/.../gilgamesh

Nucleic acid double helix
en.wikipedia.org/.../...

Enki ("His image is a double-helix snake, or the Caduceus, very similar to the Rod of Asclepius used to symbolize medicine")
en.wikipedia.org/wiki/Enki

Enuma Elish (Ep o Gilgamešu)
www.google.hr/.../

Double Helix (dupli heliks, tj. genom)
www.google.hr/.../

Double helix in ancient Sumer and Babalon
xfacts.com/sumerian.htm

True Orgins of Man - Sumerian Alien Connection
67.159.223.63/sumerians.html

Sumerian beliefs why god made humans?
wiki.answers.com/.../...

Ancients & Lost civilisations
www.abovetopsecret.com/.../pg1

"A Twisted History" by Charles Pope (The Double Helix of DNA and Genesis: by Charles N. Pope)
dwij.org/.../future1.html

DNA confirms Sumerian story of Creation
godlikeproductions.com/.../pg1

Adam & Eve, Sumerians, Aryans, ETs, Greeks, Romans
rumormillnews.com/.../...

THE TWILIGHT OF THE GODS - The Anunnaki, Nephilim, Exodus, and The Deluge
by Rhawn Joseph, Ph.D.
brainmind.com/.../

FATHERS of CIVILIZATION.. The Sumerian Melanites of Nibiru
www.youtube.com/.../

Mesopotamia (Sumerians, first civilization on earth)
www.youtube.com/.../

Sumerian Kings Before the Flood
www.youtube.com/.../

Ancient cave drawings with Aliens
www.youtube.com/.../

David Icke speaks about Zecharia Sitchen 6,000 year old Sumerian descriptions of our solar system
www.youtube.com/.../

3 dokaza da je DNK došla iz svemira
4dportal.com/.../...

CNN - Nibiru stigao u Sunčev sustav?
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Misterija 24 crnih masivnih kutija otkrivenih u blizini egipatskih piramida u Gizi

Misterija 24 crnih masivnih kutija otkrivenih u blizini egipatskih piramida u Gizi

One teže više od 100 tona, sasatavljene su od čistog asuanskog granita i precizno su dizajnirane da imaju nivo otpornosti koji se smatra izvanrednim i dan danas.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4357

Više...
MISTERIOZNA TIBETANSKA LUBANJA: Slučajno otkrivena u Beču, stručnjaci je još pokušavaju dešifirati

MISTERIOZNA TIBETANSKA LUBANJA: Slučajno otkrivena u Beču, stručnjaci je još pokušavaju dešifirati

Pukom slučajnošću pronađena je bogato ukrašena tibetanska lubanja koju stručnjaci ne mogu odgonetnuti.  

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4060

Više...
U Srbiji pronađen prapovijesni tunel

U Srbiji pronađen prapovijesni tunel

Jock Doubleday, pisac i istražitelj iz Kalifornije, nedavno je u Srbiji pored ceste otkrio neobičan tunel za koji starost još nije utvrđena. Jock je veliki zlajubljenik u istraživanje stijena i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4601

Više...
Predavanja o drevnim tehnologijama i budućnosti čovječanstva

Predavanja o drevnim tehnologijama i budućnosti čovječanstva

U Hrvatsku, Sloveniju i Njemačku dolaze vodeći svjetski nezavisni istraživači drevnih tehnologija u 9. mjesecu 2015. godine koji će održati jednodnevne konferencije u Ljubljani, Mariboru, Zagrebu, Opatiji i Munchenu. Jedinstvena...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5276

Više...
Prijestupna sekunda

Prijestupna sekunda

U ponoć će satovima diljem svijeta biti dodana jedna sekunda kako bi se uskladili s usporavanjem rotacije Zemlje. Ta bi sekunda mogla izazvati prave probleme...

Komentari(1) Klikova:5718

Više...
Nevjerojatno otkriće unutar Budinog kipa!

Nevjerojatno otkriće unutar Budinog kipa!

Kip Bude podvrgnut je CT skeniranju, a kad su dobiveni rezultati, otkriveno je nešto bizarno - u kipu se nalazi mumija!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7399

Više...
Znanstvenici iz Chicaga po prvi puta otvorili kovčeg egipatske mumije

Znanstvenici iz Chicaga po prvi puta otvorili kovčeg egipatske mumije

Nakon što je poklopac skinut s drvenog lijesa u kojem se nalaze 2500 godina stari mumificirani ostaci 14-godišnjeg egipatskog dječaka, znanstvenik J.P. Brown može odahnuti.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10501

Više...
 Hoće li ovo otkriće konačno riješiti misterij: Zbog čega je izgrađen Stonehenge?!

Hoće li ovo otkriće konačno riješiti misterij: Zbog čega je izgrađen Stonehenge?!

Iako ga se štuje i posjećuje već tisućama godina, prava svrha Stonehengea i dalje ostaje jedan od najvećih misterija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7520

Više...
Židovski časnici i vojnici u Hitlerovoj vojsci

Židovski časnici i vojnici u Hitlerovoj vojsci

Tisuće svjedočanstva govore o Židovima (semitskog porijekla) i židovima (AshkeNAZI židovi - kazarskog porijekla), koji su osim Njemaca i ostalih naroda, također služili njemačkom nacional-socijalističkom režimu i vojsci tijekom 2. svjetskog...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15324

Više...
Prvi svjetski rat: Od plastičnih operacija, kondoma do solarija

Prvi svjetski rat: Od plastičnih operacija, kondoma do solarija

Prvi svjetski rat potaknuo je brojna dostignuća u medicini. Liječnici na frontama bili su prisiljeni eksperimentirati suočeni s teškim ozljedama i nehumanim uvjetima.  

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6800

Više...
Nevjerojatno otkriće u Bosanskoj piramidi Sunca!

Nevjerojatno otkriće u Bosanskoj piramidi Sunca!

Jamačno ste čuli za piramide u Bosni, ali vam se vjerojatno nije dalo potegnuti ith pet i više sati vožnje uglavnom slabim cestama. E pa ako vas ovo...

Komentari(1) Klikova:38642

Više...
Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?

Evolucija kakvu poznajemo pod upitnikom?

Odgovori na pitanje ljudske evolucije nikad nisu bili jednostavni i lagani, no najnovija DNK analiza prastarih kostiju pronađenih u Španjolskoj, dovela je u pitanje gotovo sve što mislimo da znamo...

Komentari(1) Klikova:12233

Više...
U Splitu otkriven antički amfiteatar iz 4. stoljeća

U Splitu otkriven antički amfiteatar iz 4. stoljeća

Splitski su arheolozi u središtu grada nedaleko bivše Općine u Ulici Domovinskog rata pronašli ostatke antičkog amfiteatra s početka 4. stoljeća čime je Dioklecijanova palača dobila važan atribut koji je...

Komentari(1) Klikova:9094

Više...
U Egiptu pronađeni prvi konkretni dokazi o udaru kometa u Zemlju

U Egiptu pronađeni prvi konkretni dokazi o udaru kometa u Zemlju

Čitali smo i gledali priloge o nepoznatom materijalu pronađenom na našoj planeti. Postoje teorije prema kojima su dinosaurusi izumrli zbog udara kometa. Međutim, do sada nije pronađen...

Komentari(1) Klikova:10037

Više...
Raspored predavanja Semira Osmanagića za ljeto 2013.

Raspored predavanja Semira Osmanagića za ljeto 2013.

Pronalazač bosanskih piramida dr. Semir Osmanagić održat će prezentacije te voditi organizirane grupe u posjeti piramidama u slijedećim terminima ovog ljeta:

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10475

Više...
Na Galovu su počeci današnje europske civilizacije

Na Galovu su počeci današnje europske civilizacije

I ovoga srpnja, sedamnaestu(!) godinu za redom, nastavljeno je arheološko istraživanje i na temelju prikupljenih nalaza izučavanje prapovijesnog naselja Galovo, samo nekoliko stotina metara od istočnoga ulaza u grad Slavonski...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7960

Više...
Michelangelo u svojim slikama skriva mozgove

Michelangelo u svojim slikama skriva mozgove

Posljednje studije pokazuju da je renesansni majstor Michelangelo u podloge svojih slika uvijek ucrtavao mozgove.

Komentari(1) Klikova:13809

Više...
Slovenac pronašao drevni grad Maja u šumama Meksika!

Slovenac pronašao drevni grad Maja u šumama Meksika!

Arheolozi su otrkili drevni grad Maja koji je stoljećima bio skriven u šumama Meksika.

Komentari(2) Klikova:10790

Više...
Baner

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno