4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Semir Osmanagić > Planovi za spas BIH

35954

 

Dokazavši da i od brda može napraviti turističko čudo, profesor antropogije dr. Semir Osmanagić, vođen vlastitom energijom i poduzetničkim duhom, za čitaoce DEPO PORTAL-a elaborira dvije strategije za spas Bosne i Hercegovine – kako oživjeti bh. kulturu i kako razviti bh. privredu.

 Kada je prije nekoliko godina profesor antropologije dr. Semir Osmanagić započeo iskopavanje u brdima oko Visokog, malo je ko vjerovao da će priča o visočkim piramidama preživjeti i nekoliko mjeseci, a kamoli da će u godinama koje će uslijediti postati prepoznatljiv brend i zaštitni znak učmale bosanske kasabe, koja je gotovo preko noći postala turistička atrakcija. Danas je pohode najveći svjetski antropolozi, istraživači, historičari, ali i filmske zvijezde i brojni radoznali turisti, visočki trgovci zadovoljno trljaju ruke zbog zarade od prodaje brenda ‘piramida’, a najveći svjetki mediji prenose priče o čudu u dolini bosanskih iskopina.    

Dokazavši se kao uspješan privatnik koji je izgradio višemilionski biznis u Americi, te dokazavši da se i od brda može napraviti turističko čudo, nema sumnje da bi profesoru Osmanagiću tako nešto pošlom za rukom i sa drugim dijelovima umiruće Bosne i Hercegovine. Na upit DEPO PORTAL-a šta bi se u BiH moglo uraditi na spašavanju njene privrede, kulture, industrije, infrastrukture, prirodnih resursa, turizma…, dr. Semir Osmanagić ponudio je dvije strategije.

U prvoj, koju objavljujemo danas, na primjeru Zemaljskog muzeja BiH predlaže deset konkretnih poteza koji bi ovu nacionalnu historijsku instituciju iz beznađa pretvorilo u top turističku destinaciju, te kao primjer kojim bi se trebale voditi i ostale vrste kulturnih djelatnosti u spašavanju od propasti. U drugoj, koju objavljujemo za par dana, elaborira strategiju ekonomskog razvoja i nove organizacije Bosne i Hercegovine.

Dakle, kako spasiti Zemaljski muzej od ključa u bravi i načiniti da, umjesto toga, svakodnevno, 12 mjeseci godišnje, hiljade ljudi čeka pred vratima najreprezentativnije muzejske institucije u zemlji!?   

zemaljski muzej bih

1.    KADROVI


Izabrati direktora Zemaljskog muzeja koji je, prije svega, sposoban menadžer. Treba  odlično vladati (barem) engleskim jezikom, imati određeno znanje muzejske djelatnosti, biti komunikativan i kreativan

Direktoru dati ovlaštenje da postavi rukovodioce odjeljenja po njegovom izboru

Zaposliti direktora marketinga, međunarodnih veza, PR-a i rukovodioca odjeljenja za aplikacije na fondove

2.     FINANSIRANJE

Postaviti realne ciljeve za kratkoročno (Grad, Kanton, Federacija, BiH), srednjoročno (fondovi EU), i dugoročno finansiranje (komercijalno).

3.    PROGRAM MUZEJA


Najaviti održavanje pet svjetski važnih i kvalitetnih multimedijjalih izložbi u petogodišnjem periodu:

a) TAJNE BOSNE

b) FARAONSKI EGIPAT

c) IKONE

d) ISLAM

e) SUMER I BABILON

4.    PROVOĐENJE PROJEKATA

Tajne Bosne: (1) otvoriti ladice u ormarima koji skupljaju prašinu decenijama u skladištu Zemaljskog muzeja, katalogizirati i izložiti artifakte koje su još prikupili Austrijanci; (2) Arhiva i artifakti iz Vatikana, Beča, Istambula, Moskve i Beograda i (3) Misterije prahistorijske BiH – piramide, kamene kugle i stećci.

Faraonski Egipat: Stupiti u kontakt sa svim svjetskim muzejskim institucijama koji imaju eksponate iz faraonskog Egipta, a osobito: Nacionalni muzej u Kairu, Muzej u Aleksandriji, Chicago, Smithsonian, London, Pariz, Torino. Tokom izložbe pozivati stručnjake iz ovih centara koji će držati predavanja.

Ikone: skupiti građu iz muzejskih i crkvenih institucija iz Srbije i Kosova, Grčke, Moskve, Jereuzalema, Istambula i Kaira. Raditi zajedo s SPC-om, Banjalukom i Beogradom.

Islam: prikupiti građu u saradnji s novim muzejom u Rijadu, muzejskim institucijama Kaira, Jeruzalema i Istambula. Stručnjaci iz ovih zemalja trebaju držati redovne prezentacije tokom trajanja izložbe.

Sumer i Babilon: Počeci civilizacije: prikupiti građu u saradnji sa muzejskim institucijama iz Berlina, Bagdada, Teherana, Londona i Smithsoniana. Svjetski stručnjaci trebaju držati predavanja o fenomenu početka ovog historijskog ciklusa.

5.    MEDIJSKA OFANZIVA

Na posebnoj pres konferenciji najaviti novo doba Zemaljskog muzeja kao prodorne svjetske muzejske institucije i novi petogodišnji plan koji treba privući milion posjetilaca.

Dovesti CNN, ABC, BBC, National Geographic i druge vodeće TV kuće u Sarajevo (slično kao i kod projekta piramida u Visokom).

Postojeće tv resurse u Sarajevu (Al Jazeera, reginalne i bh. tv kuće) redovno koristiti kao platformu za pozitivnu promociju BiH u svijetu kroz aktivnosti Zemaljskog muzeja.

Putem pisanih saopćenja i milionskih e-mail kampanja održavati interes u svijetu za aktivnosti Muzeja.

6.    POSJETIOCI

Radno vrijeme Muzeja promjeniti sa sadašnjeg na novo: 8.00 – 24.00 svaki dan.

Osiguranje muzeja značajno povećati i imati više zaštitara nego što ih imaju političari. Fokus sa politike prebaciti na prave vrijednosti. Zaštitari će regulisati discipliniran ulaz hiljadu posjetilaca dnevno.

Razraditi sistem naplate ulaznica, prodaje knjiga i časopisa, izrade unikatnih suvenira, mini prodavnica, kafića unutar kompleksa.

7.    DOMAĆE TRŽIŠTE

Škole – osnovne i srednje škole u svojim programima imaju zakonsku obavezu posjete muzejskim institucijama. Imati posebnu službu koja će dnevno kontkatirati sve škole u BiH i dogovarati posjete.

Građanstvo – ponuditi komplete karata za posjetu muzejskim izložbama i različitim multimedijalnim događanjima.

Formirati različite cijene za različite nivoe finansijske podrške prijateljima Muzeja.

Pregovarati sa svim ambasadama i međunarodnim organizacijama u BiH, organizatorima konferencija i domaćim firmama u vezi sa iznajmljivanjem prostorija i botaničke bašte unutar kompleksa.

Održavati koncerte i dramske predstave unutar kompleksa. Približiti ga građanima BiH i regije kao kulturni centar regiona.

8.    INO TRŽIŠTE

Pet godišnjih izložbi reklamirati preko partnerskih muzeja u svijetu, ambasada i medija, uključujući web promociju i rad socijalnih mreža.

Uvezati turističke zajednice, turoperatore i turističke agencije (prvo domaće, a kasnije regionalne) u muzejsku-turističku ponudu.

9.    ISTRAŽIVAČKE AKTIVNOSTI

Ponuditi arheološkim fakultetima i institutima širom svijeta saradnju na arheološkim lokacijama u BiH (prahistorija, megalitne lokacije s piramidama, Ilirska nalazišta, Daorson, zapadna Hercegovina uključujući Gabelu, antički Rim, srednjevjekovne utvrde, Otomanski period). Slično uraditi sa etnografskim i odjeljenjem za prirodne nauke.

Koristiti EU fondove za vlastita istraživanja (prekogranična saradnja s Hrvatskom, Srbijom, Slovenijom) prije svega prahistorijskih nalazišta (kao Okolište, Butmir i sl.).

Studente iz Sarajeva (sa više univerziteta), Mostara (s oba univerziteta), Banje Luke i Tuzle redovno obučavati u okviru studentske prakse za muzejske poslove, a oni će,  istovremeno, volonterski obaviti većinu poslova na pripremi i održavanju velikih izložbi i terenskih istraživanja.

10.    VIZIJA

Svakodnevno, pred Zemaljskim muzejom, 12 mjeseci godišnje, treba da hiljade ljudi čeka na ulaz u reprezentativnu muzejsku instituciju u kojoj će vodiči i kustosi s osmjehom dočeki
vati posjetioce iz čitavog svijeta.

U drugom dijelu svog elaborata za spas bh. države dr. Semir Osmanagić izlaže niz rigoroznih ekonomsko-političkih mjera koje bi vladajući organi BiH morali preduzeti u narednih nekoliko godina, kako bi ovdašnji građani konačno ugledali svjetlo na kraju dugog mračnog perioda nakon posljednjeg rata...

Dobrim poznavaocima ekonomskih i politčkih prilika u BiH jasno je da predložene mjere ulaze u 'zabranjene zone' bh. države i predstavljaju 'bolne rezove' tamo gdje su oni najopasniji, te je teško povjerovati da će do njih ikada doći. No, kao što smo i prošli put naveli, profesora antrolpologije i uspješnog američkog biznismena, čovjeka koji je od visočkih piramida napravio turističku atrakciju oko koje se vrte svjetski stručnjaci, istraživači, historičari, najveće svjetske medijske kuće, filmske zvijezde..., Semira Osmanagića, kao briljantnog vizionara i energičnog poduzetnika zamolili smo za dvije strategije - prvu, za spas bh. kulture, i drugu, za spas bh. ekonomije i cjelokupne države.

Ovo je njegova strategija dugoročnog ekonomskog razvoja i nove organizacije Bosne i Hercegovine.          


I – Strategija – koncizna, svakom razumljiva, zasnovana je na pet elemenata koji su unikatna komparativna prednost BiH:

1.    Voda
2.    Organska hrana
3.    Energija
4.    Mreža auto-puteva
5.    Turizam: vjerski i arheološki


1.1.    Voda je najznačajniji resurs XXI stoljeća u svijetu. Deficitaran je, zalihe voda do šest metara su iscrpljene, sada se koriste vode s 20 metara dubine u svijetu. Svi kontinenti će biti u manjku s vodom. BiH ima više od 50 različitih vrsta vode s obzirom na sastav minerala. Od uvoznika vode, BiH treba napraviti svoj brand i postati veliki izvoznik vode. Čitav proces će otvoriti nova radna mjesta: istraživanje izvora, laboratorijske analize, flaširanje i rad u pogonima, skladištenje, distribucija, prodaja i marketing. Cilj: izvoz od $ 300 mil. godišnje.

1.2.    Organska hrana je najskuplji proizvod budućnosti. Polovinu obradivih a napuštenih posjeda ponuditi u 30-to godišnji zakup razvijenim zemljama-uvoznicima hrane (na primjer Južna Koreja). Drugu polovinu-stimulisati potencijalne obrađivače grantovima i povoljnim kreditima. Cilj: izvoz od $ 1,2 mlrd.

1.3.    Proizvodnja energije zasnovana na vlastitim rersursima: ugalj (80%) i voda (20%). Otvoriti nove pogone, ali vodeći računa o zaštiti okoline. Cilj: sa $ 200 mil. godišnje danas, izvoziti $ 1,3 mlrd. u roku od tri godine.

1.4.    Tri auto-puta: (1) Bosanski Brod-Neum, (2) (Zagreb)-Bihać-Banja Luka-Doboj-Tuzla-(Beograd), (3) (Split)-Međugorje-Mostar-Trebinje-(Dubrovnik). Bazirati se na domaćoj građevinskoj operativi, domaćim projektantskim kućama i iskusnim domaćim građevinskim radnicima uključujući one koji se nezaposleni vraćaju iz Slovenije, Hrvatske, Njemačke. Građevinska industrija će za sobom povući zapošljavanje i proizvodnju u nizu drugih pratećih industrija građevinskog materijala, opreme, alata i sl. S tri auto-puta zemlja će biti privlačna posjetiocima s istoka, zapada i sjevera. Prihod s naplatnih rampi i objekata duž auto puta koristiti za daljnja ulaganja. Cilj: polovinu sredstava osigurati kreditima, a drugu polovinu samofinansirati.

1.5.    Turizam bazirati na dva unikatna bh. prioriteta: vjerski i arheološki. Posjetu Međugorju povećati s 1,2 mil. godišnje na 2 milona s naglaskom na prelazak sa tranzitnih turista na grupe koje organizovano ostaju u BiH duže vremena. Međugorje ponuditi kao lokaciju interreligijskog okupljana zbog poruka mira Bogorodice. Bosanska dolina piramida u Visokom je drugi prioritet i treba povećati broj turista sa nekoliko desetina hiljada turista godišnje na milion, a sve to izgradnjom turističke infrastrukture i ulaganjem u otkrivanje jedne strane Bosanske piramide Sunca i podgrađivanje podzemne mreže tunela. Ova turistička atrakacija će privući dovoljno turista koji će posjećivati i ostale arheološke i ekološke lokacije u BiH. Cilj: $ 2 mlrd.

II – Korupcija

1.    Osnovati Ured za antikorupciju od dobro plaćenih profesionalaca koji će provjeravati provođenje svakog finansijskog angažmana na nivou vladinih institucija. Ured će odgovarati Parlamentu, a jedini pretpostavljeni je premijer. Ured će imati mogućnosti da provjerava sve vladine službenike uključivo premijerove finansijske aktivnosti.

III – Finansijski sistem

1.    Kurs – ostaviti fiksni kurs prema euru
2.    Devizne rezerve – na nivou od $ 6 mlrd. Ne dirati tokom dvogodišnjeg perioda
3.    Osnovati jaku državnu banku za (1) strateške investicije te za (2) finansiranje malih i srednjih preduzeća
4.    Potpuna tajnost bankovnih računa, privatnih i privrednih, strožije nego u Švicarskoj, kako bi se privukao strani kapital

IV – Postojeći privredni subjekti

1.    Smanjiti poreze i doprinose na plaće sa 76% na 30%.
2.    Ukinuti rad na crno
3.    Ukinuti trgovinu na crno

V – Poslovno okruženje

1.    Osnivanje firmi učiniti najjednostavnijim u Evropi – za 24 sata, kroz poseban ured.
2.    Teritorij BiH proglasiti bescarinskom zonom
3.    Strane firme osloboditi plaćanja dijela doprinosa i poreza na period od dvije godine (uslovno, da se ne zatvore nakon tog perioda ostaviti depozit nakon prve godine)

VI – Ekologija

1.    Zabraniti daljnju sječu šuma.
2.    Trećinu teritorija (33%) proglasiti zaštićenim nacionalnim, ekološkim i arheološkim parkovima
3.    Zabraniti otvaranje pogona u oblasti „prljavih industrija”
4.    Uvesti postojećim fabrikama rigorozne kriterije za prečišćavanje otpada koji ide u vode i zrak. Pomoći im u nabavci sistema za filtriranje.

VII – Birokratija i nezaposleni

1.    Trenutno ukinuti dvije trećine radnih mjesta na svim nivoima vladinih institucija (općine, gradovi, kantoni, entiteti, država).
2.    Otpuštene radnike provesti kroz proces prekvalifikacije, treninga, doškolovavanja za nove strateške industrije
3.    Isto uraditi s radnicima na Birou (pola miliona nezaposlenih) i nakon treninga im ponuditi poslove, od onih s najnižim kvalifikacijama (građevinarstvo) do onih najskupljih (inžinjering, međunarodni marketing i prodaja, zaključivanje ugovora)
4.    Nakon tri ponuđena posla, nezaposleni gube pravo na naknadu i beneficije s Biroa ako ne prihvate posao.

VIII – Dijaspora

1.    Osnovati Ministarstvo za dijasporu s dva cilja: (1) privući vodeće stručnjake bh. porijekla u Vladu i ministarstva i (2) ući u zajedničke projekte s našim menadžerima u svijetu.

IX – Praćenje rezultata Projekta


1.    Osnovni ekonomski parametri se mogu kvantitativno pratiti: izvoz/uvoz, obim proizvodnje i uvoza, broj zaposlenih u novim industrijama, obim ulaganja, broj novoosnovanih firmi i sl.
2.    Tromjesečno predsjednik Vlade podnosi izvještaj Parlamentu i javnosti.

X - Cijena ovog Projekta

1.    Projekt je kombinacija srednjoročnih (5 godina) i dugoročnih kredita (20 godina) s gratis periodom od dvije godine, u ukupnom iznosu od $ 10 mlrd.. Godišnje se, nakon gratis perioda, može otplaćivati oko $ 1,1 mlrd. za glavnicu i kamate. Kroz saradnju sa strateškim partnerima na svih pet elemenata strategije prikupiti dodatnih $ 10 mlrd. u opremi, tehnologiji i kapitalu. Otplata: kroz proizvode i usluge.

XI - Potencijalni strateški partneri

1.    MMF i Svjetska Banka
2.    SAD
3.    EU
4.    Njemačka
5.    Austrija
6.    Švicarska
7.    Rusija
8.    Saudijska Arabija
9.    Kuvajt
10.  UA Emirati
11.  Malezija
12.  Grupacija islamskih zemalja (Turska i zemlje Zaliva)
13.  Južna Koreja

Ovaj plan izlaska iz krize je poslovna ponuda („business plan”) za strateške partnere.

BiH ne traži pomoć, filantropiju, ili nepovratne kredite već nudi poslovni dugoročni paket uz redovnu otplatu s atraktivnim kamatama za ulagače.

Preneseno sa: http://www.depo.ba/front/semir-osmanagic-predlaze-deset-poteza-za-spas-zemaljskog-muzeja-bih

http://www.depo.ba/front/smanjiti-poreze-na-place-otpustiti-dvije-trecine-vladinih-sluzbenika-osnovati-jaku-drzavnu-banku-osnivanje-firmi-uciniti-najjednostavnijim-u-evropi

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Izbori za EU parlament su izbori za one koji će biti poslušni izopačenim gay bolesnicima i psihopatima poput Junckera i Soroša

Izbori za EU parlament su izbori za one koji će biti poslušni izopačenim gay bolesnicima i psihopatima poput Junckera i Soroša

Bliže se izbori za EU parlament i svi političari raznih orijentacija pozivaju građane da izađu na izbore zato što "građani Hrvatske imaju pravo glasa". A znaju...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:26018

Više...
Stepinac je blažen, ali postoje neke nejasne povijesne točke - Stepinac je bio ustaša ili je ubijao Hrvate?! Na čijoj je bio strani? Pitat ću Irineja, patrijarha Sprske pravoslavne crkve

Stepinac je blažen, ali postoje neke nejasne povijesne točke - Stepinac je bio ustaša ili je ubijao Hrvate?! Na čijoj je bio strani? Pitat ću Irineja, patrijarha Sprske pravoslavne crkve

"POVIJESNI slučaj je ovaj: kanonizacija Stepinca. Stepinac je čovjek s vrlinama. To je Crkva izjavila time što ga je proglasila blaženim. Može ga se moliti. On je blažen....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10093

Više...
USTAVNI SUD POTVRDIO: Djeca su vlasništvo države, a ne roditelja! Vi NE MOŽETE odlučivati o zdravlju svoje djece!

USTAVNI SUD POTVRDIO: Djeca su vlasništvo države, a ne roditelja! Vi NE MOŽETE odlučivati o zdravlju svoje djece!

"Naša prva kćer bila je alergična na cjepivo i svi su to znali. Unatoč tome djevojčica je cjepljena u školi nakon čega je dobila malformaciju na mozgu i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:85296

Više...
SAD mijenja povijest: 'Iran je kriv za 9/11, platit će za to'

SAD mijenja povijest: 'Iran je kriv za 9/11, platit će za to'

Bizarno suđenje ovih dana je privuklo pažnju svjetske javnosti, a 'krivac' je sudac George Daniels iz Distrikta Manhattan.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25879

Više...
Mirovinski i zdravstveni sustav kao LOTO - samo uplaćuj, možda dobiješ!

Mirovinski i zdravstveni sustav kao LOTO - samo uplaćuj, možda dobiješ!

Mainstream mediji nam već duže vremena prešućuju alarmantno stanje što se mirovinskog i zdravstvenog sustava tiče jer su pred krahom! Država je opljačkana, a što je još gore, pljačka se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21937

Više...
Američki senat izglasao zakon koji će prisiliti građane da stave novac u banke - prekršitelji bi mogli dobiti 10 godina zatvora

Američki senat izglasao zakon koji će prisiliti građane da stave novac u banke - prekršitelji bi mogli dobiti 10 godina zatvora

  Novi zakon koji nastoji neprestano pratiti vaš novac i imovinu, djelovat će de facto kao produžena ruka Ureda za domovinsku sigurnost (DHS), može ukrasti svu vašu imovinu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28890

Više...
Stručnjak detaljno objasnio kako uhljebske općine i gradovi ubijaju Hrvatsku, pogledajte predavanje

Stručnjak detaljno objasnio kako uhljebske općine i gradovi ubijaju Hrvatsku, pogledajte predavanje

Profesor s Pravnog fakulteta i stručnjak za javnu upravu Ivan Koprić održao je predavanje u sklopu serije predavanja pod nazivom "Skeptici u pubu" koje se već godinama održava u zagrebačkom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15250

Više...
Dobili ste poziv Ministarstva obrane i želite ga izbjeći? Možete se oženiti, ali ima i lakših načina

Dobili ste poziv Ministarstva obrane i želite ga izbjeći? Možete se oženiti, ali ima i lakših načina

Pričuva se može izbjeći ulaganjem prigovora savjesti, a Centar za mirovne studije objavio je detaljan postupak.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16573

Više...
Dok nitko ne gleda Rusija je zauzela Sjeverni pol. Zapad i NATO šokirani kada su vidjeli što se tamo dogodilo

Dok nitko ne gleda Rusija je zauzela Sjeverni pol. Zapad i NATO šokirani kada su vidjeli što se tamo dogodilo

Ruska militarizacija Arktika dramatično se ubrzala od 2014. godine, pokazala je nova studija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:39547

Više...
Nuklearni rat blizu? SAD izvele dvije nove nuklearne probe

Nuklearni rat blizu? SAD izvele dvije nove nuklearne probe

Nacionalna uprava za nuklearnu sigurnost (NNSA) Ministarstva energetike SAD zajedno sa zračnim snagama zemlje izvela je početkom mjeseca dva testa modifikacije nuklearne bombe B61 u državi Nevadi, objavljeno je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21574

Više...
Crkva i Todorić su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine. Porez je za vas siromašne budale!

Crkva i Todorić su oslobođeni plaćanja poreza na nekretnine. Porez je za vas siromašne budale!

Sada već svi znaju da nije postojao Domovinski rat nego samo Imovinski rat koji je bio dogovoren kako bi se narod opljačkao. Ako mislite da će se onaj koji krade...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17473

Više...
Tuđman:

Tuđman: "Imamo Hrvatsku!" - Građani: "Tko, svi mi ili samo vi?"

Na koga je točno prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman mislio kada je 6. kolovoza 1995. godine u Kninu povikao "imamo Hrvatsku"?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9273

Više...
Kako vanzemaljcu objasniti što je to Vlada, a ne ispasti glup?

Kako vanzemaljcu objasniti što je to Vlada, a ne ispasti glup?

Radoznali vanzemaljac posjećuje našu planetu kako bi provjerio napredak ljudske vrste i usput krene u razgovor s prvom osobom koju sretne, kratki je opis ovog filma koji je pred vama...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18784

Više...
EVO ŠTO NAS ČEKA: Oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na jedinu nekretninu, ostat će bez nje kada im dug premaši 20.000 kuna!

EVO ŠTO NAS ČEKA: Oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na jedinu nekretninu, ostat će bez nje kada im dug premaši 20.000 kuna!

Jedina se nekretnina, izmjenama Ovršnog zakona, ne smije plijeniti za svote manje od 20 tisuća kuna. Zato će od 1.1. 2018. oni koji neće imati novca za plaćanje poreza na...

Komentari(2) Klikova:80800

Više...
Građani od 1.1.2018. ostaju bez svojih domova! Porez na nekretnine = robovlasništvo!

Građani od 1.1.2018. ostaju bez svojih domova! Porez na nekretnine = robovlasništvo!

Ministar financija Zdravko Marić (HDZ): Od 1. siječnja 2018. uvodi se porez na nekretnine kao zamjena za komunalnu naknadu.

Komentari(1) Klikova:108355

Više...
Multimilijarder Donald Trump žica novce za svoju političku kampanju

Multimilijarder Donald Trump žica novce za svoju političku kampanju

Bliže se predsjednički izbori u Americi, a glavni kandidati su Donald Trump i Hillary Clinton koji se međusobno prepucavaju putem medija i iznose prljavo rublje jedno drugome. U politici kao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22186

Više...
Klopka (SBTV): Tko vlada svijetom?

Klopka (SBTV): Tko vlada svijetom?

Koje su poveznice između tajnih službi, država i terorizma, postoji li rezon iza teorija o tajnim društvima i njihovom utjecaju na čovječanstvo, te koje manipulacijske alate koriste vladari s vrha...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22079

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno