4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

RA Materijal > Knjiga I. (S 21-25)

20567

Ra – materijal je vjerojatno najpotpunije i najpriznatije djelo poteklo sa L/L seansi kanaliziranja. Nastalo je u periodu od 1981. do 1984. s Carlom Rueckert, koja je radila kanaliziranje, Donom Elkinsom, koji je postavljao pitanja, i Jimom McCartyjem, koji je pravio beleške.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 21
10.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Imam nekoliko pitanja, koje ne bih voleo da zaboravim u ovom trenutku, zato ću prvo njih postaviti.

Prvo pitanje glasi: Ako instrument bude čitao već primljeni materijal, da li će to imati bilo kakvog uticaja na budući sadržaj ove knjige.

Ra: Ja sam Ra. Buduća – kako vi merite vreme/prostor – komunikacija, koju pružamo preko ovog instrumenta, nije ni na koji način povezana sa celinom uma instrumenta. To je tako iz dva razloga: prvo, zbog istinske voljne posvećenosti instrumenta službi beskonačnom Stvoritelju; drugo, distorzija/razumevanje naše socijalno-memorijske grupe, da je najdelotvorniji način da prenesemo materijal uz što je moguće manju distorziju, uz neophodnost da se koriste glasovno-vibracioni kompleksi, taj da udaljimo svesni kompleks uma iz celine uma/tela/duha, tako da možemo komunicirati bez obzira na orijentaciju instrumenta.

Ispitivač: Da li koristite rečnik instrumenta ili svoj sopstveni rečnik da biste komunicirali sa nama?

Ra: Ja sam Ra. Mi koristimo rečnik jezika koji vi poznajete. To nije rečnik instrumenta. Međutim, ova određena celina uma/tela/duha podržava upotrebu dovoljnog broja glasovno-vibracionih kompleksa, tako da distinkcija najčešće nema nikakvog značaja.

Ispitivač: Tako, znamo da je na početku tog perioda od 75.000 godina bio uspostavljen pun karantin. Pretpostavljam da su onda Čuvari bili svesni kršenja slobodne volje do koga bi moglo doći, ukoliko ne bi postavili karantin i zbog toga su to i učinili. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično netačno. Netačnost se sastoji u sledećem: oni entiteti, čija su se treće-denzitetska iskustva na vašoj Crvenoj planeti prevremeno okončala, su bili genetski izmenjeni tokom transfera na ovaj treći denzitet. Iako je to učinjeno u želji da se pomogne, to se smatralo kršenjem slobodne volje. Svetlosni karantin, koji su Čuvari, ili baštovani, kako ih još možete nazvati, već postavili, je bio pojačan.

Ispitivač: Kada je pre 75.000 godina započeo ciklus, životni vek je iznosio otprilike devetstotina godina. Kako se odvijao proces i raspored, da tako kažem, reinkarnacije u to vreme i kako je vreme između dve inkarnacije na trećem denzitetu uticalo na rast celine uma/tela/duha?

Ra: Ja sam Ra. Ovo pitanje je kompleksnije nego inače. Počećemo. Putanja inkarnacije nove treće-denzitetske celine uma/tela/duha počinje u mraku koji možete shvatiti kao san i zaborav. Ovo je jedini plan zaborava. Za treće-denzitetsko biće je neophodno da zaboravi, kako bi mehanizam konfuzije ili slobodne volje mogao da deluje na novo individualizovani svesni kompleks.

Novi entitet je u svoj svojoj nevinosti orijentisan prema animalnom ponašanju, koristeći sopstva-druge samo kao produžetke sebe za očuvanje sve-sopstva. Entitet postepeno postaje svestan da poseduje potrebe koje nisu animalne; to znači da nisu neophodne za opstanak. Te potrebe uključuju: potrebu za društvom, potrebu za smehom, potrebu za lepotom, potrebu da sazna o Univerzumu. To su početne potrebe.

Kako se inkarnacije akumuliraju, otkrivaju se i druge potrebe: potreba da se trguje, potreba da se voli, potreba da se bude voljen, potreba da se animalno ponašanje unapredi do univerzalnije perspektive.

Tokom prve polovine treće-denzitetskog ciklusa inkarnacije su automatske i javljaju se brzo posle obustave energetskog kompleksa u fizičkom vozilu. Postoji mala potreba za kritičkim osvrtom ili za lečenjem iskustava iz prethodne inkarnacije. Kada energetski centri počnu da se aktiviraju u većem stepenu, više iskustvenih sadržaja je povezano sa lekcijama ljubavi.

Na taj se način vreme, kako vi to razumete, između inkarnacija produžava, da bi se mogla posvetiti potrebna pažnja kritičkom osvrtu i lečenju iskustava iz prethodne inkarancije. U jednom trenutku tokom trećeg denziteta aktivira se energetski centar zelenog spektra i od tog trenutka inkarnacije prestaju da budu automatske.

Ispitivač: Kada inkarnacija prestane da bude automatska pretpostavljam da entitet može da odluči gde je potrebno da se inkarnira da bi podržao svoje sopstveno učenje. Da li on bira i svoje roditelje?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: U ovom trenutku našeg ciklusa, blizu kraja, koliki procenat entiteta pravi sopstvene izbore?

Ra: Ja sam Ra. Približno pedeset četiri procenta.

Ispitivač: Hvala vam. Da li je tokom prvog ciklusa od 25.000 godina postojao neki industrijski razvoj ili neke mašine?

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko koristimo termin „mašina“ na način kako ga vi razumete, odgovor je ne. Međutim, postojali su različiti alati od drveta i kamena koji su se koristili da bi se došlo do hrane i kao odbrana od agresije.

Ispitivač: Da li se na kraju tog prvog ciklusa od 25.000 godina odigrala neka brza fizička promena, slična onoj koja se javlja na kraju ciklusa od 75.000, ili je to samo vremenski indeks za označavanje perioda žetve?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo promena, izuzev onih u skladu sa inteligentnom energijom, što biste mogli nazvati fizičkom evolucijom; ona je prilagođavala fizičke celine njihovom okruženju i uticala je na boju kože u zavisnosti od oblasti u kojoj su entiteti živeli na sferi; postepeni rast ljudi zahvaljujući poboljšanoj ishrani.

Ispitivač: Na kraju ciklusa od 25.000 godina pretpostavljam da su Čuvari otkrili da neće biti žetve niti pozitivnih, niti negativnih entiteta. Recite mi šta se onda desilo? Koje su aktivnosti bile preduzete?

Ra: Ja sam Ra. Nije bilo nikakvih aktivnosti, osim što je postojala budnost za slučaj da entiteti sa ovog denziteta potraže pomoć i razumevanje. Konfederacija je zainteresovana za očuvanje uslova koji doprinose učenju. To se uglavnom odnosi na prvu distorziju slobodne volje.

Ispitivač: Onda baštovani Konfederacije ne čini ništa dok neke biljke u njihovoj bašti ne zatraže pomoć?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Kada se dogodio prvi poziv i kako se to dogodilo?

Ra: Ja sam Ra. Prvi poziv je bio pre otprilike 46.000 vaših godina. Poziv je došao od entiteta sa Maldeka. Ti entiteti su bili svesni svoje potrebe za pročišćenjem zbog posledica svojih aktivnosti i bili su zbunjeni svojim inkarnisanim stanjem, kao i okolnostima svoje inkarnacije; nesvesno budni, svesno potpuno zbunjeni. To je stvorilo poziv. Konfederacija je poslala ljubav i svetlost tim entitetima.

Ispitivač: Kako je Konfederacija poslala svetlost i ljubav? Kako su oni to uradili?

Ra: Ja sam Ra. Unutar Konfederacije postoje planetarni entiteti, koji ne čine ništa drugo osim što sa svojih planetarnih sfera šalju ljubav i svetlost u vidu čistih tokova onima koji zovu. To nisu konceptualna razmišljanja, već čista i nepodeljena ljubav.

Ispitivač: Da li je prva distorzija Zakona Jednog iziskivala da se podjednako vreme, da tako kažem, pruži i entitetima orijentisanim prema sebi?

Ra: Ja sam Ra. U ovom slučaju to nije bilo potrebno za neko vaše vreme, zbog orijentacije ovih entiteta.

Ispitivač: Koja je bila njihova orijentacija?

Ra: Ja sam Ra. Orijentacija je bila takva da pomoć Konfederacije nije bila opažena.

Ispitivač: Budući da nije bila opažena, nije bilo potrebe da se ona balansira. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Ono što je potrebno balansirati je mogućnost. Ukoliko postoji ignorancija, ne postoji mogućnost. Ukoliko postoji potencijal, onda svaka mogućnost treba da bude balansirana, pri čemu to balansiranje nije uslovljeno samo pozitivnom i negativnom orijentacijom onih koji nude pomoć, već takođe i onih koji traže pomoć.

Ispitivač: Hvala vam. Izvinjavam se zbog svoje gluposti pri postavljanju pitanja, ali ovo mi je veoma razjasnilo stvari.

Da li se tokom drugog ciklusa razvila neka velika civilizacija?

Ra: Ja sam Ra. U smislu tehnološkog razvitka nije bilo velikih zajednica tokom tog ciklusa. Postojao je izvestan progres među onima sa Deneba koji su izabrali da se inkarniraju kao telo u oblasti koju nazivate Kinom.

Bilo je pozitivnih koraka u aktiviranju energetskog kompleksa zelenog spektra na mnogim delovima vaše planetarne sfere, uključujući Ameriku, kontinent koji nazivate Afrikom, ostrvo koje zovete Australijom, deo koji znate kao Indiju, kao i kod ljudi rasejanih van ovih oblasti.

Nijedna od njih nije postala ono što biste nazvali velikim na način kako vam je poznata veličina Lemurije i Atlantide, velika zahvaljujući strukturi snažnog socijalnog kompleksa ili u slučaju Atlantide, veoma velikog tehnološkog znanja.

Međutim, u oblasti Južne Amerike, kako je vi poznajete, razvila se snažna vibracija u pravcu ljubavi. Ti entiteti su mogli da budu požnjeveni na kraju drugog velikog ciklusa, a da nisu čak obrazovali snažan socijalni ili tehnološki kompleks.

Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Postoji li pitanje na koje možemo brzo odgovoriti pre nego što zaključimo seansu, jer je instrument pomalo iscrpljen?

Ispitivač: Želeo bih da se izvinim zbog svoje konfuzije, dok smo se bavili drugim ciklusom od 25.000 godina.

Da li postoji nešto što bismo mogli učiniti da bi se instrument osećao bolje? Voleli bismo da imamo još jednu seansu danas.

Ra: Ja sam Ra. Postoji blagi disbalans između knjige, sveće i kandila. Disbalans nije značajan, ali kao što smo rekli, kumulativni efekat na instrument nije dobar. Vi ste savesni. Možemo imati drugu seansu posle odgovarajućih vežbi i tretmana fizičkog kompleksa instrumenta.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se, u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 22
10.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Stvoritelja. Ja sada komuniciram.

Ispitivač: Postaviću nekoliko pitanja da bismo razjasnili kraj drugog glavnog ciklusa. Onda ćemo preći na treći i poslednji glavni ciklus.

Možete li mi reči kakav je bio prosečan životni vek na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Životni vek pri kraju drugog ciklusa je, kao što znate, uz male varijacije među geografski izolovanim ljudima, bio više u harmoniji sa inteligentnom energijom i manje ratoboran.

Ispitivač: Možete li mi reći kolika je bila dužina prosečnog životnog veka na kraju drugog glavnog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Reč prosečan možda vodi u zabunu. Da budemo precizni, mnogi su provodili tridesetpet do četrdeset vaših godina u jednoj inkarnaciji, uz mogućnost da se dostigne životni vek od sto vaših godina, koja se nije smatrala neprirodnom.

Ispitivač: Mogu li da pretpostavim da je to drastično opadanje dužine životnog veka sa sedam stotina godina na manje od sto tokom poslednjih 25.000 godina bilo uzrokovano pojačanim nedostatkom orijentacije prema drugima?

Ra: Ja sam Ra. To je delimično tačno. Pri kraju drugog ciklusa počeo je da deluje Zakon Odgovornosti usled povećane sposobnosti entiteta da razumeju lekcije koje treba naučiti na trećem denzitetu. Entiteti su otkrili mnoge načine da nagoveste ratobornu prirodu, ne samo u plemenu ili onome što nazivate nacijama, već i u ličnim odnosima, jedni sa drugima, koncept razmene je otvorio put konceptu novca; takođe, koncept posedovanja je nadmoćno nadvladao koncept neposedovanja na individualnoj i grupnoj osnovi.

Svakom entitetu je tada bilo ponuđeno mnogo suptilnih puteva demonstracije ili orijentacije prema drugima ili orijentacije prema sebi iz distorziju manipulacije drugih. Kao što se svaka lekcija shvata - te lekcije deljenja, davanja i primanja u slobodnoj zahvalnosti – svaka lekcija može biti odbačena u praksi.

Bez demonstracije plodova ovakvog učenja/podučavanja životni vek je bio drastično skraćen, jer putevi časti/dužnosti nisu bili prihvaćeni.

Ispitivač: Da li je taj skraćeni životni vek na neki način pomagao entitetu utoliko što je entitet imao više vremena između inkarnacija da sagleda svoje greške, ili ga je ometao?

Ra: Ja sam Ra. Oboje je tačno. Skraćenje životnog veka je distorzija koja sugeriše da entitet ne prima više iskustava i u onom intenzitetu nego što bi mogao da podnese. To deluje samo na individualnom nivou i ne prenosi se na planetarni ili socijalni kompleks.

Skraćenje životnog veka nastaje usled neophodnosti da se entitet odvoji od intenziteta iskustva koje nastaje kada se mudrost i ljubav, pošto su odbijeni, reflektuju nazad u svest Stvoritelja, a da nisu prihvaćeni kao deo sopstva, što onda za entitet uzrokuje potrebu lečenja i više razmišljanja između inkarnacija.

Netačnost leži u činjenici, da je uz odgovarajuće okolnosti duža inkarnacija u vašem kontinuumu vremena/prostora od velike pomoći za nastavak rada, dok se kroz katalitički proces ne dođe do zaključaka.

Ispitivač: Govorili ste o južno-američkoj grupi, koja je mogla da bude požnjevena na kraju drugog ciklusa. Koliko je bio dug njihov prosečan životni vek na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Ova izolovana grupa je dostigla životni vek, koji se protezao do devet stotina godina, što je odgovarajuća dužina života za treći denzitet.

Ispitivač: Pretpostavljam da planetarno dejstvo, koje mi sada doživljavamo, nije bilo dovoljno snažno da izvrši uticaj na njih i skrati im životni vek. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Dobro je setiti se da je u ovoj tački vremena/prostora moguća izolacija.

Ispitivač: Koliko je ukupno ljudi nastanjivalo Zemlju u to vreme? To znači, koliko je bilo fizički inkarnirano?

Ra: Ja sam Ra. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na broj inkarniranih celina uma/tela/duha na kraju drugog ciklusa.Taj broj je bio približno 345.000.

Ispitivač: Koliko je otprilike moglo biti požnjeveno na kraju drugog ciklusa?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 150 entiteta je moglo biti požnjeveno.

Ispitivač: Da li su ti entiteti ostali da rade na ovoj planeti pošto je otpočeo treći ciklus?

Ra: Ja sam Ra. Te entitete je posetila Konfederacija i oni su dobili želju da ostanu da bi pomogli planetarnoj svesti. To je tačno.

Ispitivač: Kakvog tipa je bila poseta Konfederacije ovim entitetima?

Ra: Ja sam Ra. Svetlo koje se javlja u vidu onoga što biste mogli nazvati štitom od svetla. Ono je govorilo o jedinstvenosti (jednosti) i beskonačnosti kreacije i stvarima koje očekuju one koji su spremni za žetvu. Zlatnim rečima je opisalo lepote ljubavi koja se živi. Ono je tada dopustilo da telepatska veza postepeno prikaže one koji su zainteresovani za položaj trećeg denziteta kada se posmatra kao planetarni kompleks. Tada je otišlo.

Ispitivač: Da li su svi ti entiteti onda dolučili da ostanu do kraja sledećih 25.000 godina?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Oni su ostali kao grupa. Bilo je onih periferno povezanih sa ovom kulturom koji nisu ostali. Međutim, oni nisu bili u stanju da budu požnjeveni i tako su, počevši na vrhu, da tako kažemo, sub-oktave trećeg denziteta, ponovili ciklus. Mnogi od onih, čija je priroda ljubav, nisu Putnici, već ovi entiteti, koji potiču iz drugog ciklusa.

Ispitivač: Da li su svi ti entiteti sada sa nama u ovom ciklusu?

Ra: Ja sam Ra. Nekolicina entiteta, koji su ponovili treći ciklus, su mogli da odu. Ovi entiteti su odlučili da se pridruže svojoj braći i sestrama, kako biste vi nazvali te entitete.

Ispitivač: Da li su neki od tih entiteta poznati iz naše istorije?

Ra: Ja sam Ra. Onaj, koji je poznat pod glasovno-vibracionim kompleksom, Sveti Avgustin, je bio takve prirode. Ona poznata kao Sveta Tereza takve prirode. Onaj poznat kao Sveti Franjo Asiški takve prirode. Ovi entiteti, koji su imali monaško iskustvo, kako biste vi to nazvali, su se inkarnirali u istoj vrsti ambijenta, pogodnoj za dalje učenje.

Ispitivač: Kada je ciklus pre 25.000 godina dovršen, kakva je bila reakcija Konfederacija na nedostatak žetve?

Ra: Ja sam Ra. Zamislili smo se.

Ispitivač: Da li je odmah preduzeta akcija, ili se čekalo na poziv?

Ra: Ja sam Ra. Savet Saturna je delovao samo tako, što je dopustio ulazak drugih celina uma/tela/duha trećeg denziteta na ovaj treći denzitet, ne Putnika, već onih koji su tražili treće-denzitetska iskustva. To se radilo nasumice, tako da slobodna volja ne bi bila narušena, jer još uvek nije bilo poziva.

Ispitivač: Da li je sledeća aktivnost Konfederacije nastupila kada je došao poziv?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Ko ili koja grupa je poslala poziv i kakvu je aktivnost preduzela Konfederacija?

Ra: Ja sam Ra. Poziv je došao od onih sa Atlantide. To je bio poziv za razumevanjem sa distorzijom u pravcu pomaganja sopstvima-drugih. Aktivnost je bila ona u kojoj vi sada učestvujete: utiskivanje informacija preko kanala, kako ih vi nazivate.

Ispitivač: Da li je taj prvi poziv došao pre nego što je Atlantida dostigla tehnološki razvoj?

Ra: Ja sam Ra. To je u osnovi tačno.

Ispitivač: Da li je onda tehnološki razvoj Atlantide došao zbog tog poziva? Pretpostavljam da je odgovor na poziv došao u vidu Zakona Jednog i Zakona Ljubavi kao distorzije Zakona Jednog, ali da li su oni dobili i tehnološke informacije koje su omogućile da izrastu u tehnološki tako razvijeno društvo?

Ra: Ja sam Ra. Ne u prvo vreme. Otprilike u isto vreme kada smo se mi prvi put pojavili nad nebom Egipta i potom nastavili, drugi entiteti iz Konfederacije su krenuli ka Atlantiđanima, koji su dostigli nivo filozofskog razumevanja, da zloupotrebimo ovu reč, u skladu sa komunikacijom, da bi ohrabrili i inspirisali istraživanje jedinstva.

Molba je bila upućena za isceljivanje i drugo razumevanje, pružena informacija je bila u vezi sa kristalima i građenjem piramida, kao i hramova, kako ih vi nazivate, koji su bili povezani sa obukom.

Ispitivač: Da li je ta obuka bila istog tipa kao i inicijacijska obuka, koja je rađena sa Egipćanima?

Ra: Ja sam Ra. Obuka je bila drugačija jer je socijalni kompleks bio sofisticiraniji i manje kontradiktoran i varvarski u svom načinu razmišljanja. Zbog toga su hramovi bili hramovi učenja i nisu bili napravljeni radi separacije i uspinjanja na pijedastal iscelitelja.

Ispitivač: Da li su onda u tim hramovima bili obučavani oni koje nazivamo sveštenicima?

Ra: Ja sam Ra. Ne biste ih nazvali sveštenicima u smislu celibata, pokornosti ili čistoće. Oni su bili sveštenici u smislu posvećenosti učenju.

Teškoće su postale vidljive, kada su oni koji su obučavani u tim naukama, počeli da pokušavaju da iskoriste kristale za druge stvari osim za isceljivanje, jer nisu bili vezani samo za učenje, već i za ono što biste vi nazvali strukturom vladavine.

Ispitivač: Da li su sve ove informacije prenete na isti način, kako mi sada primamo vaše informacije, uz pomoć instrumenta kao što je to ovaj instrument?

Ra: Ja sam Ra. S vremena na vreme je bilo poseta, ali nijedna nije bila od važnosti u smislu, da tako kažemo, istorijskih događaja u vašem kontinuumu vremena/prostora.

Ispitivač: Da li je bilo neophodno da postoji ujedinjeni socijalni kompleks da bi došlo do tih poseta? Koji uslovi su bili neophodni, da bi se ostvarile te posete?

Ra: Ja sam Ra. Postojale su dve okolnosti: kvadrat grupe ljudi koja upućuje poziv je prevazilazio integrisani otpor onih koji nisu imali volje da tragaju niti da uče; drugi zahtev, relativna naivnost članova Konfederacije, koji su osećali da će direktni transfer informacija obavezno biti podjednako koristan za Atlantiđane, kao što je bio za entitete Konfederacije.

Ispitivač: Vidim. Hoćete da kažete da se tim naivnim entitetima Konfederacije dogodila ista stvar u prošlosti, tako da su učinili to isto za entitete sa Atlantide. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Podsećamo vas da spadamo u naivne entitete Konfederacije i još uvek pokušavamo da nadokandimo štetu za koju se osećamo odgovornim. Naša je dužnost i čast da nastavimo rad sa vašim ljudima, sve dok sve linije distorzije našeg učenja/podučavanja ne budu prigrljene od strane suprotnih distorzija, tako da se postigne balans.

Ispitivač: Shvatam. Izneo bih sliku kakvu imam o Atlantidi a vi mi recite da li je ona tačna.

Imamo takve uslove, da je dovoljno veliki procenat ljudi sa Atlantide makar počeo da se kreće u pravcu Zakona Jednog i da živi Zakon Jednog, tako da je Konfederacija čula njihov poziv. Ovaj poziv se čuo, jer je preko Zakona Kvadrata potisnuo uticaj suprotstavljenih entiteta sa Atlantide koji nisu upućivali poziv. Konfederacija je onda upotrebila kanale, kao što je ovaj koji sada koristimo za komunikaciju i uz to ostvarila i direktan kontakt, ali je ovo vodilo do greške, jer su entiteti sa Atlantide to pogrešno protumačili. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno uz jedno objašnjenje. Postoji samo jedan zakon. To je Zakon Jednog. Drugi takozvani zakoni su distorzije tog zakona, neki od njih primarni i od najveće važnosti da bi se razumeo napredak. Međutim, bilo bi dobro da se svaki od tih takozvanih zakona, koje još nazivamo „putevima“ razume kao distorzija pre nego kao zakon. Ne postoji raznovrsnost Zakona Jednog.

Neka ovo bude poslednje opširno pitanje za ovu seansu. Postavite ga, molim vas.

Ispitivač: Možete li mi reći koji je bio prosečan životni vek atlantske populacije?

Ra: Ja sam Ra. Prosečan životni vek, kao što smo rekli, vodi u zabunu. Atlantiđani su u ranoj fazi svojih kulturnih iskustava živeli između 70 i 140 godina, što je, naravno, približno. Zbog rastuće želje za moći, životni vek se rapidno smanjio u kasnijim fazama civilizacije i tako su zatražene informacije o isceljivanju i podmlađivanju.

Imate li neko kratko pitanje pre nego što završimo?

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao udobnije? Da li postoji bilo šta što možemo učiniti za nju?

Ra: Ja sam Ra. Instrument je dobro. Na neki način tokom vremena postaje teže postići čist kontkat, ukoliko neki ili jedan od entiteta u krugu nije ili nisu potpuno svesni. Molimo entitete u krugu da budu svesni da je njihova energija od velike pomoći za podizanje vitalnosti kontakta. Zahvalni smo što ste savesni u postavljanju pitanja.

Ja sam Ra. Velika je radost ostaviti vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon jednog knjiga I seansa 23
11. 02. 1981 god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas po ljubavi i svjetlosti jedinog kreatora. Sada ćemo da komuniciramo.
Ispitivač: Govorili ste juče u prvom kontaktu uspostavljenom od strane konfederacije, koje se ostvarilo u našem trećem velikom ciklusu. Tvrdili ste da ste se pojavili na nebu iznad Egipta otprilike u isto vrijeme kada je pomoć data Antlatisu. Možete li mi reći zašto ste otišli u Egipat i vašu orjentaciju, stava i mišljenja kada ste prvi puta otišli u Egipat?

Ra: Ja sam Ra. U to vrijeme o kom vi govorite bili su oni koji su izabrali da se klanjaju moćnim glavama sjajnog poglavlja koji je vama poznat kao vibracionalni zvučni kompleks, „Sati“. Ovaj vibracionalni zvučni kompleks je uzet od drugog vibracionog zvučnog kompleksa, mjesto obožavanja je bio sunčev disk predstavljen u nekom izvrtanju. Vuklo nas je da provedemo neko vrijeme, kako bi vi to nazvali, posmatrajući ljude za ozbiljan interes značenja u pokušaju u kojem bi mogli pomoći bez prekršaja. Pronašli smo da u to vrijeme društveni kompleks je bio pomalo sam sebi suprotan u tim takozvanim religioznim vjerovanjima i, zato, nije bio upriličen pravi poziv za našu vibraciju. To su, u to vrijeme, koji vi znate kao otprilike 18,000 vaših godina u prošlosti mi smo stigli bez uzimanja akcije.

Ispitivač: Vi ste tvrdili juče da ste se pojavili na nebu iznad Egipta u to vrijeme. Da li su Egipatski entiteti bili u mogućnosti da vas vide na njihovom nebu?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Šta su oni vidjeli, i kako je to uticalo na njihov stav?

Ra: Ja sam Ra. Oni su vidjeli, o čemu biste vi to željeli govoriti kao moć u obliku kristalnog zvona. To nije pogodilo u njihovo tvrdo ubjeđenje da se mnoge čudesne stvari pojavljuju kao normalan dio svijeta, kako bi vi to nazvali, u kojem mnogi, mnogi detalji imaju moćnu kontrolu nad nadprirodnim događajima.

Ispitivač: Da li ste imali razlog biti vidljivi njima radije nego biti nevidljiv?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno.

Ispitivač: Da li možeti reći iz kojih razloga ste bili vidljivi njima?

Ra: Ja sam Ra. Dozvoljena nam je vidljivost, jer nije pravilo nikakve razlike.

Ispitivač: U to vrijeme ih niste kontaktirali. Da li možete da odgovorite na isto pitanje koje sam upravo upitao uz poštovanje vašem sledećem pokušaju da kontaktirate Egipćane?

Ra: Ja sam Ra. Sledeći pokušaj je bio odgođen. Javljanje je prestalo u vremenskom periodu. Neksus, ili centar, našeg dostignuća bila je odluka na naše dijelove gdje je bilo više poziva pokušaj da hodamo između ljudi kao braća. Mi smo vodili ovaj plan prije vijeća Saturna, moleći sami sebe u službi orjentisanih lutalica koji vodi direktno na unutrašnji plan bez inkarativnih procesa. To što smo pojavili se, ili materijalizovali se u fizičko-hemijskom kompleksu, prestavlja što je moguće više našu prirodu, to dostignuće je bilo pojavljivanje nas kao braće i sprovođenje ograničenja vrijednosti vremena kao učitelji zakona jednog, zato je čak bio i mnogo snažniji interes u sunčevom tijelu, i ove vibracije u saglasnosti sa našom posebnom iskrivljenošću. Otkrili smo da za svaku riječ mi zovemo bezgraničnim, bilo je trideset utisaka koje smo dali od strane našeg bića, što je zbunilo one entitete kojim smo došli da služimo. Nakon kraćeg perioda premjestili smo sebe iz tih entiteta i proveli dosta vremena pokušavajući da razumijemo kako najbolje da služimo onima koji su nam se ponudili u ljubavi i svjetlosti. Onaj koji bio u kontaktu sa geografskim entitetima, koji vi znate kao Antatis, je primio potencijalnu moć liječenja koristeći entitete u obliku piramida. U razmatranju ovoga i donošenju zaključaka za razlke u iskrivljenom kompleksu dvije geografske kulture, kako bi ih vi nazvali, otišli smo prije vijeća ponovo, nudeći ovaj plan vijeću kao pomoć u izlečenju i dugovječnosti onih u eri koju vi znate kao Egipat. Na tom putu mi smo se nadali lakoći učenja procesa baš kako nudi filozofija jasnog i razgovjetnog izgovaranja zakona jednog. Opet je vijeće odobrilo. Prije odprilike 11,000 vaših godina mi smo ušli pomoću vaših misli, mi smo ispravili taj instrument. Mi ponekad imamo poteškoća sprovodeći zakon vitalnosti. Otprilike pre 8,500 vaših godina, razmatrali smo ovaj koncep.t veoma pažljivo, vratili smo se, nikada ne ostavljajući zamisao, misaoni oblik eria vašeg vibracionalnog planetarnog kompleksa i u razmatranju za neke od vaših godina, kao što mjerite vrijeme, kako da prikladno gradite ove strukture. Prva, velika piramida, je oblikovana prije odprilike 6.000 vaših godina. Onda, u dijelovima, nakon tog događaja misao o gradnji ili arhitekturi velike piramide koristio se sve više, hoćemo li reći, lokalni ili zemljani materijal rađe nego misaoni oblik materijala za gradnju drugih piramidalnih struktura, to se nastavilo za otprilike oko 1,500 vaših godina. U međuvremenu, informacija o važnosti informacije i liječenja pomoću kristala bila nam je data. Jedan poznat kao „Iknaton“ bio je sposoban da predvidi ove informacije bez suštinskog iskrivljenja i za vrijeme, po mjeri, možemo reći, raj i zemlju u red prizivanja zakona jednog i red kaluđera ovih struktura u saglasnosti sa iskrivljenjem incijacije i istinitim posvećenim lečenjem. Ovo nije trebalo dugo da traje. U ovim entitetima fizička razdvojenost od vašeg trećeg razdvajanja fizičkog plana, kao što smo rekli ranije, naše učenje postaje vrlo brzo izokrenuto, a naše strukture još jednom otišle su u korišćenje onih takozvanih kraljeva ili onih sa ikrivljenim odnosom moći.

Ispitivač: Kada govorite o liječenju pomoću piramida, ja predpostavljam da je primarno liječenje bilo za um. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je djelimično tačno. Liječenje, ako jeste će biti pogođeno. Mora biti upustvo bez određenog skretanja strujanjem kroz spirutualni kompleks u drvo uma. Postoje dijelovi uma koji blokiraju strujanje energije u tjelesni kompleks. U svakom slučaju u svakom entitetu, kavez blokade može biti drugačiji. U svakom slučaju, neophodno je aktivirati osjećaj za spiritualni kanal ili šaton. Onda svejedno da li je kavez blokade iz spirutalnog ka mentalnom ili iz mentalnom ka fizičkom, ili svejedno može sve biti i čista fizička trauma, onda se može početi sa liječenjem.

Ispitivač: Kada ste počeli da gradite piramide u Gizi koristeći um. Da li ste u tom momentu bili sa inkarnisanim Egipćanima i da li su oni naseljavali te građevine?

Ra: Ja sam Ra. U to vrijeme nismo bili u bliskom kontaktu sa inkarnisanim entitetima na našem planu. Mi smo odgovorili kolektivnom pozivu velikoj količini energije na toj određenoj lokaciji i zasluženoj akciji. Poslali smo misao svima onim koji su primili našu informaciju. Pojavljivanje piramida bilo je važno u određenom segmentu iznenađenja, u svakom slučaju bilo je pažljivo dizajnirano da se poistovijeti sa inkarnacijom onog koga znamo kao velikog arhitektu. Ovaj entitet je kasnije pretvoren u stepen božanstva u dijelu svojih događaja.

Ispitivač: Koje ime su dali tom božanstvu?

Ra: Ja sam Ra. To božanstvo je imalo zvučni vibracioni kompleks, „Inhotep“.

Ispitivač: Šta mi možete reći o opštem uspjehu piramide? Razumio sam da piramide nisu bile uspješne u proizvodnji rase u posljedicama za koje se polagala nada, ali morao je doći neki uspjeh od njih.

Ra: Ja sam Ra. Zamolili smo vas da zapamtite da smo mi od braće i sestara tuge. Kada bi bio jedan spašen od te tuge kroz viziju jedinog kreatora, onda nebi ni postojao koncept propadanja. Naše poteškoće leže u poštovanju i odgovornosti i ispravljanju krivine zakona jednog što se dogodilo tokom našeg pokušaja da spasimo te entitete. Ta iskrivljenja su viđena kao odgovornost radije nego kao promašaj; nekolicina onih koji su bili inspirisani u tom nastojanju, su naš jedini razlog za ovaj poduhvat. Oni, za koje bi mi možda bili u poziciji paradoksa tome kao da jedan vidi svjetlost mi bismo bili kako vi kažete uspješni, a kako drugi budu sve više ogorčeniji i zbunjeni, mi bi smo bili gubitnici. Ovo su vaše riječi. Mi postojimo u potrebi da služimo.

Ispitivač: Može te li mi reći šta se desilo „Ikhnatonu“ osim njegove fizičke smrti?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj entitet je onda bio sastavljen kroz seriju izlječenja i ponavljanja internacionalnog iskustva što je prilagođeno za treći nivo iskustva. Ovaj entitet je bio nešto u iskrivljenju moći velikoj posvećenosti zakonu jednog. Ovi entiteti su rezultirali ulaskom u seriju inkarnacija u kojim nije bilo iskrivljenje moći.

Ispitivač: A možete li mi reći koje je životno doba Egipćana bilo u doba Ikhantona.

Ra: Ja sam Ra. Životna dob ovih ljudi je otprilike iznosila 35 do 50 vaših godina. To je bilo mnogo, kako bi ste vi to nazvali, bolesti fizičkog kompleksa prirode.

Ispitivač: Možete li mi reći razloge za te bolesti? Ja mislim da ih ja već znam, ali mislim da bi to moglo biti dobro za knjigu zbog prilika u to vrijeme.

Ra: Ja sam Ra. To je, kao što smo spomenuli ranije, i nije naročito informativno sa poštovanjem zakona jednog. U svakom slučaju, zemlja koju vi znate kao Egipat u to vrijeme je bila veoma varvarska u svojim životnim uslovima, kako biste ih vi nazvali. Rijeci koju vi zovete Nil bilo je dozvoljeno da plavi i da se povuče, to je omogućilo plodno zemljište za širenje bolesti koje su mogle biti prenošene i od strane insekata. Takođe, priprema prehrambenih proizvoda omogućavala je bolestima da se razviju. Takođe, bilo je poteškoća u mnogim slučajevima zbog izvora vode i vode koja je imala u sebi uzroke bolesti i organizama.

Ispitivač: Zbilja sam se pitao o više osnovnih slučajeva pojavljivanja bolesti radije nego mehanizmima njihovog prenošenja. Vraćao sam se u samu suštinu misli koja je stvorila mogućnost bolesti. Možete li mi ukratko reći, ako sam u pravu, u mojoj pretpostavci da kolektivno skupljanje misli, koje već duže vremena na planeti Zemlji sa poštovanjem zakona jednog, kreiralo uslove pri čemu se ono što mi zovemo bolešću moglo razviti? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno opažanje. Vi, kao ispitivač, budite sada odgovorni u učenju spoljašnjeg. Suštinski uzrok u ovom osobitom društvu nije bio toliko ratoboran u akcijama i ako su tu bile, hoćemo li reći, tedencije, ili radije formacije novčanog sistema i veoma aktivna trgovina i razvijanje onih tendencija koje su se odnosile na pohlep i moć; takođe, robovanje jednog entiteta drugom entitetu dovelo je do iskrivljenja slike o kreatoru unutar svakog entiteta.

Ispitivač: Razumio sam, ako je to tačno, da je kontakt sa Južnom Amerikom takođe uspostavljen. Možete li mi reći koja je priroda vašeg kontakta uz puno poštovanje vašeg stava u vezi uspostavljanja kontakta, to je ranifikacija, plan za uspostavljanje kontakta i zašto su ljudi u Južnoj Americi bili kontaktirani?

Ra: Ja sam Ra. To će biti zadnje puno pitanje u ovoj seansi. Entiteti koji su bili između onih na vašem južnoameričkom kontinentu su bili zvani zbog sličnih želja da na dio od entiteta koji sa njima uče o manifestacijama Sunca. Njihovo klanjanja izvoru svjetlosti i životu, učinilo je tako su ti entiteti bili posjećeni od strane svjetlosnih bića koji nisu ličili na nas. Instrukcije koje su dali su bile više prihvaćene i manje iskrivljene nego naše. Entiteti su sami počeli sa izgradnjom ozbiljnih podzemnih i skrivenih gradova uključujući i piramidalne strukture. Te piramide su bile nešto kao varijanta dizajna koje smo vam mi promugulisali. U svakom slučaju, orginalne ideje su nam bile iste kao dopuna želji naše namjere da kreiramo prostor meditacije i odmora. U osjećanju prisustva jedinog kreatora; te su piramide onda postale za sve ljude, ne samo posvećenim i onima koji su trebali biti izliječeni. Oni su napustili tu glupost kada su otkrili da su njihovi planovi dovoljno čvrsti svojoj inicijativi, i u svoj istinitosti su bili snimljeni. Tokom sledećih otprilike 3,500 godina ovaj plan je postao misaono iskrivljen, u stanju od približnog svršetka u mnogim aspektima. Isto tako, kao što je slučaj rušenje karantina, entiteti koji su pomagali južnoameričke entitete duž južnoameričkog puta koji vi zovete Amazonskom rijekom su otišli prije vijeća Saturna da zahtijevaju trud i pokušaj da isprave u osobi iskrivljenja što se pojavilo u njihovim planovima. To je bilo kažnjivo, i u tim entitetima vraćen je društveno memorativni kompleks. a entiteti su izabrali da još jednom glasnik dođe među ljude i ispravi te greške. Opet, sve je bilo snimljeno i entiteti su se ujedinili u svoj društveni memorativni kompleks i napustili vaše nebo. Kao što stoji u našem iskustvu predavanja, za većinu dijelova, znatno i grubo izokrenuto da se održi u kasnijim vremenima stvarnog ljudskog žrtvovanja radije nego liječenja ljudi. Tako, da je društveno memorativni kompleks takođe davao čast i dužnost podsjećanja unutar onih iskrivljenja koje su radile van iskrivljenosti kompleksa vaših ljudi. Možemo li vas pitati imate li neko pitanje ili pismo o prirodi prije nego što zatvorimo?

Ispitivač: Postoji li nešto što možemo uraditi za vas da učinimo instrument više udobnim? Pošto ste vi tvrdili da vam se čini da instrument nema dovoljno energije, da li je moguće da imamo drugu seansu kasnije ovoga dana?

Ra: Ja sam Ra. U svakom slučaju ovaj instrument će dobiti od odmora zbog stanja transa u kojem je bila tokom ovog perioda. Ja sam Ra. I napuštam ovaj instrument sada. I ostavljam svakog od vas u ljubavi i svjetlosti jednog jedinog kreatora. Idite naprijed ujedinite se u moći i miru jednog kreatora. Adonai.

Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 24
15.02.1981.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskonačnog Stvoritelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitivač: Zabrinuti smo zbog fizičkog stanja instrumenta. Ona ima laku hiperemiju. Da li biste mogli da mi kažete da li je sposobna za seansu. Bio bih vam veoma zahvalan.

Ra: Ja sam Ra. Vitalna energija fizičkog kompleksa instrumenta je niska. Skratićemo seansu u odgovarajućem obimu.

Ispitivač: Tokom prošle seanse ste spomenuli da su u poslednjih 25.000 godina Atlantiđani, Egipćani i oni iz Južne Amerike kontaktirani i da je Konfederacija zatim otišla. Shvatio sam da se Konfederacija neko vreme nije vraćala. Možete li mi navesti razloge, posledice i stavove u pogledu novog kontakta sa entitetima na planeti Zemlji?

Ra: Ja sam Ra. U slučaju Atlantiđana velika količina informacija je rezultirala aktivnostima sa distorzijom prema ratobornosti, koja je prouzrokovala konačnu drugu katastrofu Atlantide 10.821 vaših godina u prošlosti, kako vi merite vreme.

Mnogi, mnogi su dislocirani zbog društvenih aktivnosti na Atlantidi i u oblastima, koje nazivate Severnom Afrikom, kuda su neki Atlantiđani otišli posle prvog konflikta. Dogodile su se velike promene na Zemlji zbog upotrebe atomske bombe, kako je vi nazivate, i drugog atomskog oružja, potapajući poslednje velike mase zemlje pre otprilike 9.600 vaših godina.

Iako nisu doneli tako velika razaranja, rezultati eksperimenata u Egiptu i Južnoj Americi su bili daleko od originalne namere Konfederacije. Bilo je jasno ne samo nama, već i Savetu Ćuvara da te metode nisu primerene ovoj određenoj sferi.

Naš stav je zbog toga bio pažnja, posmatranje i stalni pokušaj da se otkriju kreativne metode uz pomoć kojih bi kontakt naših entiteta mogao biti od pomoći uz najmanju distorziju i pre svega uz najmanju mogućnost da se naša namera da podelimo informacije izokrene u svoju suprotnost.

Ispitivač: Hvala vam. Onda pretpostavljam da se Konfederacija neko određeno vreme držala daleko od Zemlje. Kakve okolnosti su stvorili sledeći kontakti koji su napravljeni?

Ra: Ja sam Ra. Otprilike 3.600 vaših godina u prošlosti, postojao je uticaj Orionske grupe, kako ih vi nazivate. Zahvaljujući rastućem negativnom uticaju na distorzije mišljenja i delovanja oni su bili u stanju da počnu da rade sa onima, čiji je utisak, da tako kažemo, od najranijih vremena bio da su oni posebni i drugačiji.

Pre mnogo, mnogo vaših godina jedan entitet Konfederacije, entitet koga nazivate Yahweh, je genetskim kloniranjem usadio tu sklonost (polarizaciju) u one ljude koji su se postepeno nastanjivali u okolini Egipta i mnogim drugim mestima, posle potapanja kopnene mase Mu. Ovde je Orionska grupa pronašla plodnu zemlju da poseje seme negativnosti, ono seme, koje je uvek seme elitizma, osećaja da su drugačiji, oni koji manipulišu da bi porobili druge.

Entitet, poznat kao Yahweh je osećao veliku odgovornost za ove entitete. Međutim, Orionska grupa je uspela da u ljude utisne ime Yahweh kao onog ko je odgovoran za ovaj elitizam. Yahweh je uspeo da povuče rezerve svojih vibracionih kompleksa i postao je jezički mnogo delotvorniji glasovno-vibracioni kompleks.

U tom kompleksu je stari Yahweh, sada neimenovan, u značenju „On dolazi“, počeo da širi pozitivnu filozofiju. To je bilo oko 3.300 godina u vašoj prošlosti. Tako je dodat onaj napeti deo, koji se naziva Armagedon.

Ispitivač: Kako je Orionska grupa prošla kroz karantin pre 3.600 godina? Efekat nasumičnih prozora?

Ra: Ja sam Ra. U to vreme to nije bilo u potpunosti tako, jer je postojao merodavni poziv i te informacije su tražene. Ako postoji mešani poziv, efekat prozora se u mnogo većoj meri stavlja u pogon na načine tog denziteta.

Karantin u to vreme, da tako kažemo, nije nadgledan toliko brižljivo, zbog nedostatka polariteta i prozori su bili veoma propustljivi. Kada se približi vaša žetva, one sile koje nazivate svetlim rade u skladu sa svojim pozivima. Oni iz Oriona rade u skladu samo sa svojim pozivima. Ovaj poziv u sadašnjosti nije ni približno tako veliki.

Zbog efekta pojačanja ili kvadrata postoji veći otpor prodiranju. Ipak, slobodna volja se mora podržati i onima, koji tragaju za negativnim informacijama, mora biti udovoljeno preko onih koji prolaze zahvaljujući efektu prozora.

Ispitivač: Onda je Yahweh u pokušaju da ispravi ono, što bih ja nazvao greškom (znam da vi ne želite da se to tako naziva), pre 3.300 godina započeo sa pozitivnom filozofijom. Da li su se filozofija Yahweh-a i Orionske grupe prenosile telepatski ili su korišćene neke druge tehnike?

Ra: Ja sam Ra. Korišćene su još dve tehnike: jedna od strane entiteta, koji se nije više nazivao Yahweh, i koji je i dalje osećao da bi, ako bi uspeo da podigne entitete, koji bi bili superiorniji od negativnih snaga, ti pozitivni entiteti širili Zakon Jednog. Taj entitet, „Jod-Heh-Shin-Vau-Heh“, je došao među vaše ljude u obliku inkarnisanog bića i prirodnim reproduktivnim putem vaših fizičkih kompleksa rodio generaciju mnogo većih bića, koji su se nazivali „Anek“.

Drugi metod, koji se sa velikim uspehom koristio kasnije u scenariju, kako biste ga vi nazvali, je bila misaona-forma, kakvu često koristimo sa vašim ljudima da bismo sugerisali ono misteriozno ili uzvišeno. Trebalo bi da ste upoznati sa tim fenomenima.

Ispitivač: Možete li da navedete neke?

Ra: Ja sam Ra. To su informacije koje biste mogli otkriti. Ipak, kratko ćemo nagovestiti put, ukazujući na točak unutar točka i heruvima sa besanim okom.

Ispitivač: Da li je Orionska grupa pre 3.600 godina koristila slične metode za svoje delovanje?

Ra: Ja sam Ra. Grupa imperije je u to vreme imala svog emisara na vašem nebu.

Ispitivač: Možete li da opišete tog emisara?

Ra: Ja sam Ra. Emisar je bio vaše vatrene prirode, koja je tokom dana bila sakrivena iza oblaka. Trebalo je da zataška pitanja onih koji traže takav prenosnik i da ga učini saobraznim sa onim entitetskim kompleksom koji biste nazvali Stvoriteljem.

Ispitivač: Kako su tim entitetima prenošene informacije, pošto bi videli užareni oblak?

Ra: Ja sam Ra. Putem misaonih-formi i putem stvaranja vatrenih fenomena i drugih događaja koji deluju kao čudo.

Ispitivač: Da li je onda bilo nekih proroka iz tog perioda ili neposredno posle njega, koji su zapamćeni?

Ra: Ja sam Ra. Oni iz Imperije nisu uspeli da dugo održe svoje prisustvo posle otprilike tri, nula, nula, nula datuma u vašoj istoriji i bili su primorani da donesu odluku da fizički napuste vaše nebo. Takozvanim prorocima su često davane mešane informacije, ali najgore što je Orionska grupa postigla je bilo da učini da ti proroci govore o propasti, jer je prorokovanje u tim danima bila preokupacija onih koji su voleli svoje bližnje i jedino želeli da budu na usluzi njima i Stvoritelju.

Ispitivač: Da li hoćete da kažete da je Orionska grupa uspela da iskvari neke od poruka pozitivno orijentisanih proroka proročanstvima o propasti?

Ra: Ja sam Ra. To je tačno. Neka vaše sledeće pitanje bude poslednje opširno pitanje tokom ove seanse.

Ispitivač: Možete li mi reći zašto je Orionska grupa morala da ode posle perioda od šest stotina godina?

Ra: Ja sam Ra. Iako je uticaj koji su izvršili na one, koji su ih pozvali, bio u pravcu da su ti entiteti elitna grupa, pojavili su se oni koji su vam poznati kao „dijaspora“ i oni su proizveli veću disperziju tih ljudi, tako da su oni postali skromna i mnogo časnija rasa, manje ratoborna i mnogo svesnija blage ljubavi jednog Stvoritelja.

Stvaranje, koje je obavljeno nad njima, je donekle bilo usmereno ka ratobornosti, ka orijentaciji da se porobe drugi, ali oni sami, meta Orionske grupe zbog svoje genetske superiornosti/slabosti, su postali ono što biste nazvali autsajderima, gajeći osećaj zahvalnosti prema svojim susedima, svojoj porodici i njihov jedan Stvoritelj je počeo da leči osećaj elitizma koji vodi do distorzije moći nad drugima i koji je prouzrokovao njihovu sopstvenu ratobornost.

Molimo, postavite još neko kratko pitanje.

Ispitivač: Postoji li još nešto što možemo učiniti da bi se instrument osećao bolje?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste savesni. Budite pažljivi sa nameštanjem delova gornjeg dela tela instrumenta ukoliko je gornji deo podignut.

Ja sam Ra. Razgovor sa vama nam pričinjava radost. Idite, radujući se u snazi i miru jednog Stvoritelja. Adonai.

Zakon jednog, knjiga I seansa 25
16.02.1981. god.


Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svjetlosti jedinog pravog kreatora. Sada komuniciramo.

Ispitivač: Mi ćemo sada nastaviti sa materijalom od juče. Vi tvrdite da je prije 3,000 godina Orion grupa na vrijeme napustila Dijasporu. Da li je konfederacija onda bila u mogućnosti da napravi bilo kakav napredak nakon što je Orion grupa otišla?

Ra: Ja sam Ra. Za mnogo vaših stoljeća, obje i konfederacija i Orion konfederacija zloupotrebljavali su jedni druge sa planovima preko vas, hoćemo li reći, planovi u vremenu/svemiru kroz svoje mahinacije su primali oružje od svjetlosnih čuvara. Bitka se desila i nastavila da se bori iznad ovih nivoa. Iznad zemljinog plana, energija je bila stavljena u pokret što nije donosilo veliku količinu poziva. Bili su izolovani slučajevi poziva, jedan takav zauzima mjesto i počinje u otprilike prije 2,600 vaših godina u prošlosti koje biste vi nazvali Grčka (u to vrijeme) što je rezultiralo u zapisivanju i razumijevanju nekih dijelova zakona jednog. Posebno ćemo naglasiti da je jedan vama znan kao Hales i drugi nazvan kao Heraklitus, oni su bili po karijeri filozofi, kako bi vi to nazvali, učeći svoje studente. Takođe ćemo ukazati bez velikog razumijevanja ime jednog koji vam je znan kao Perikles. U to vrijeme bila su ograničena dostignuća vizionara informacije tako je konfederaciji bilo dozvoljeno da telepatski ostavi utisak na njih. U svakom slučaju, u većini dijelova, tokom tog vremena imperije umiru i crveno po riječima i po stavovima je energiju postavilo u kretanje mnogo nakon tog, nije rezultiralo snažnom polarizacijom ali radije i u mješavini pozitivne i one ratoborne negativne kako je bio okarakterisan ovaj finalni važni ciklus vašeg postojanja.

Ispitivač: Vi ste govorili o Orion konfederaciji i o bitci koja je vođena između konfederacije i Orion konfederacije. Da li je moguće sprovesti koncept o tome kako se ta bitka vodila?

Ra: Ja sam Ra. Sliku, ako želite, u vašem umu. Sliku o potpunom ujedinjenju sa svim ostalim umovima vašeg društva. Vi ste onda samoumni i to što predstavlja slabo elektronsko upravljanje u vašoj fizičkoj iluziji je sada ogromna moćna mašina pomoću koje misli mogu biti projektovane kao stvari. U tom nastojanju Orion grupa upravlja napadom na konfederaciju svjetlosnim oružjem. Rezultat je, neriješena igra, kako biste vi to nazvali, obje energije su se u nečemu razvile pomoću toga što je dovelo do potrebe da se regrupišu; negativna se razvila kroz promašaj da manipuliše, pozitivna se razvila kroz promašaj da prihvati ono što je već dato.

Ispitivač: Možete li mi proširiti (objasniti) značenje pod onim što vi zovete „promašaj da se prihvati ono što je već dato“?

Ra: Ja sam Ra. Na nivou vremena/prostora kada se ovo dešava u obliku koji biste vi nazvali rat misli, najprihvatljivija i najvoljenija energija bi bila da se vole oni koji žele da manipulišu onim entitetima koji su se predali i pali u ponor, prešla u pozitivnu energiju. To je, u svakom slučaju, bila bitka jednakih, konfederacija je bila svjesna da ne može, na jednakoj osnovi dozvoliti sebi da bude izmanipulisana u dosljednosti da ostane u cjelini pozitivna, za one misli čiste neće biti nikakvih posledica, koje su bile zamijenjene od strane takozvanih sila tame pod petama kako biste vi to rekli. To su bili oni koji su učestvovali u tome ratu misli i koji su bili defenzivni radije nego u prihvaćanju dosljednosti da štite svoju korisnost u službi drugih. Na taj način oni nemogu prihvatiti u potpunosti ono što Orion konfederacija je željela dati, to je bilo porobljavanje. Tako su, neki polariteti izgubili nadležnost u ovim sukobima na obje strane, ako želite, morali su biti regrupisani. To nije bilo korisno ni za jednu stranu. Jedina posledica koja je bila od koristi je balansiranje energija dostupnih ovom planetu tako da su druge energije imale manju obavezu da budu balansirane u ovom mjestu i vremenu, to je umanjilo šanse planetarnoj anihilaciji.

Ispitivač: Da li su dijelovi konfederacije onda bili uvučeni u tu misaonu bitku? Kakav je bio ishod toga?

Ra: Ja sam Ra. To je bio najteži posao za konfederaciju. Samo četiri planetarna entiteta su u to vrijeme bila zamoljena da učestvuju u tom konfliktu.

Ispitivač: Kojeg denziteta su bila ta četiri planetarna entiteta?

Ra: Ja sam Ra. Ti entiteti su bili iz denziteta ljubavi, broj četiri.

Ispitivač: Da li bi neki entitet iz tog denziteta bio više efektivan za taj posao nego neki entiteti iz denziteta pet ili šest.

Ra: Ja sam Ra. Četvrti denzitet je jedini denzitet pored vašeg koji, u odsutnosti razboritosti da se uzdrže od bitke, vidi se neminomnost bitke. To je bilo neophodno da bi društveni memorativni kompleks četvrtog denziteta bio korišten.

Ispitivač: Da li sam tačan u svojim pretpostavkama da su obje i konfederacije i Orion grupa upotrebile samo svoj četvrti denzitet u ovoj bici, a da peti i šesti denzitet Orion grupe nije korišten u tome?

Ra: Ja sam Ra. To će biti vaše zadnje puno pitanje pošto je energija ovog entiteta niska. To je djelimično tačno. Peti i šesti pozitivni denzitet entiteta nebi uzeo učešće u toj bici. Peti negativni denzitet takođe nebi učestvovao u toj bici. Tako da se, samo četvrti denzitet na obje orjentacije pridružio tom konfliktu. Možemo li zamoliti za nekoliko kratkih pitanja prije nego što završimo?

Ispitivač: Ja ću prvi pitati postoji li nešto što možemo uraditi da načinimo instrument više udobnim. I takođe bih volio znati razloge orjentacije zašto peti negativni denzitet nije uzeo učešća u toj bici?

Ra: Ja sam Ra. Peti denzitet je denzitet svjetlosti ili mudrosti. Ta takozvana negativna sebičnost entiteta u ovom denzitetu ima veoma visok nivo svjesnoti i mudrosti i obustavilo je sve aktivnosti osim misli. Peti negativni denzitet je potpuno i zbijen i odvojen od svih ostalih.

Ispitivač: Hvala vam mnogo. Ne želimo da zamorimo instrument. Postoji li nešto što možemo učiniti da bi instrument bio udobniji?

Ra: Ja sam Ra. Vi ste veoma savjesni. Kao što smo zahtijevali i ranije bilo bi dobro proučiti uglove i postaviti uspravno stubove entiteta. To je uzrokovalo nervne blokade u dijelovima kompleksa tijela zvanih zglobovima. Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svjetloti jedinog pravog kreatora. Idite naprijed, i ujedinite se u moći i miru jedinog kreatora. Adonai.

Preneseno sa:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12426

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17223

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16547

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24549

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15288

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:27264

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16267

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16340

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15557

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12482

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11911

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11873

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24403

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17561

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23425

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:30992

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17790

Više...
Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Ako je putovanje kroz vrijeme moguće, zašto nismo susreli nekog vremenskog putnika – pitanje je koje je postavio Stephen Hawking. No, što ako smo susreli vremenske putnike bez da smo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29231

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Savršen ili ni blizu savršenstva?
24 Ožujak 2019, 08.00
Savršen ili ni blizu savršenstva?
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno