4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

OPD i OPS pojmovi, okrenuti prema sebi ili prema drugima

29741

Nedavno smo na portalu Skriveno pojasnili fascinantnu podjelu po denzitetima gdje se sve živo, bolje rečeno, sve što postoji, sve za što znamo, ili samo možemo sanjati da bi moglo postojati, nalazi u nekakvom kozmičkom vrijeme/prostoru. Od kamena, ruda, minerala, tih ključnih resursa koje eksploatiramo radi opstanka ljudskoga roda, kao elemenata iz prvog denziteta postojanja, do sjedinjenja s univerzumom, onoga što nazivamo Bogom, nirvanom, nepojmljivog vrhunca postojanja gdje doslovno do izražaja dolazi rečenica – svi smo jedno, sjedinjeni jedni s drugima, s božanskim…

 

U toj izuzetno zanimljivoj denzitetskoj podjeli gdje ljudi zauzimaju treću poziciju, nimalo slučajno upravo dok su u realitetu u kojem poznaju tri dimenzije, spominjali smo dva pojma – OPS i OPD – orijentacija prema sebi, odnosno, orijentacija prema drugima. Nesumnjivo, u ovom realitetu, svi imaju pravo izbora, (iako, kao što ćemo kasnije u stručnom tekstu vidjeti, na ovoj razini postojanja, u 3D, nama je upravo OPS urođena, temeljna, na ovom niskom stupnju progresa duše, krajnje pojednostavljeno rečeno). O tome svjedoči zdrav razum, a to zagovaraju i dominantne religije. Pa tako imamo jing – jang, dan – noć, dobro – zlo i slično, dakle, u našem svijetu, našem realitetu, našem Matrixu, postoje uvije dvije oprečne strane, a mi se svakodnevno borimo u svojim kompliciranim životima u nijansama između krajnosti. Svatko od nas, može na tom putu naginjati da bude biće okrenuto sebi samome ili drugima. U današnjem svijetu, u to nema nikakve sumnje, prevladava orijentacija prema sebi što vidimo na svakome uglu jer na žalost, većina je okrenuta sebi, zgrtanju materijalnih dobara, a pogotovo društvo globalno, nije previše briga za drugoga. Iako religije sugeriraju, ljubi bližnjega, iako roditelji uče djecu da budu dobri prema drugima, činjenica je da je sustav postavljen drukčije i da čak i religija, kućni odgoj, obrazovanje, ako nikako drukčije onda između redaka, sugeriraju, «izbori se ti prvo za sebe, a drugi neka se sami snalaze….»

Ukoliko je istina, a o tome govore mnogi zanimljivi autori, pisci, genijalci svake vrste diljem svijeta, da živimo u fascinantnom vremenu promijene svijesti, u vremenu kada planet Zemlja sa svima na njoj, stremi prijelazi iz treće dimenzije na četvrti denzitet postojanja, ključno bi bilo srediti svoj život i pokušati postati biće okrenuto prema drugome. Ljubiti bližnjega, imati vremena, volje, želje da budemo tu, ne samo za sebe već i za druge, makar sitnicama nastojati promijeniti ponašanje koje nam nameće ovaj sjebani svijet.

Uvodno, toliko… O tome što su točno pojmovi OPD i OPS, prilagodio sam na hrvatski jezik sjajan tekst iz istog izvora odakle smo na portalu Skriveno nedavno pisali o denzitetima, sa web stranice  Quantumfuture.net

Što su OPD I OPS pojmovi?

Pojmovi orijentacija prema drugima (OPD) i orijentacija prema sebi (OPS), kao takvi prvi put su se pojavili prije nešto više od 20 godina u takozvanom “Ra materijalu”, a nešto kasnije spominju se i u “Kasiopejskom učenju”, mada su ti fundamentalni principi na različite načine već odavno prisutni u ezoteriji. S obzirom da se ti koncepti na ovaj ili onaj način odražavaju u svim stvarima i da su prilično široki, njihovu temeljnu prirodu je teško precizno definirati.

Ra je rekao da su pojmovi OPD vs OPS pogodna terminologija za čovjekovu razinu jer ljudi imaju tendenciju razmišljati u smislu dijeljenja i njegove etičke podloge. Kao metafora, tu se mogu koristiti i koncepti apsorpcije za OPS i zračenja (radijantnosti) za OPD. U svakom drugom slučaju, ovi principi su izvan domašaja jezika.

U kozmološkom smislu, neka ezoterična učenja govore od “dvojnoj pojavi” (ili ‘rađanju’) iz JEDNOG. To je izvor Svega Što Jeste i to je ‘točka’ gdje se javlja prvi dualitet. Princip slobodne volje služi kao medijator između tog dualiteta. To se može usporediti s onom prvom trijadom, o kojoj je govorio Gurdjieff u smislu Apsolutnog Sunca koje se dijeli na tri, na početku Zraka Stvaranja. Apstraktno govoreći, postojanje dvije različite sile ili tendencije, plus slobodna volja, čini osnovni temelj jednog otvorenog univerzuma. Svi oblici kreacije proističu odatle kroz jednu seriju sve ograničenijih ili ‘mehaniziranijih’ razina bića. Te razine  odgovaraju onome što su Ra ili Kasiopejci nazvali denzitetima ili pojmu ‘kozmosa’ koji se koriste u učenju 4. Put.

Ovisno o kontekstu, dualitet OPD/OPS različito se manifestira. Ovdje ćemo navesti samo neke od tih dualiteta:

Spirit (ili Duh) / materija – OPS bića obožavaju fizički univerzum. Može se reći da je sve svijest ali pola te svijesti nalazi se u stanju sna u obliku materije. Druga njezina polovica koristi to kao jedan kanvas ili materijal za stvaranje. Čisti OPS ne može egzistirati bez nekog oblika materijalnoga, odatle se ne pojavljuje iza 4. denziteta.

Stvaranje (kreacija) / entropija – Stvaranje podrazumijeva mnogobrojnost oblika, entropija teži ka održavanju istog ili homogenosti. OPS je preokupiran težnjom da kontrolira, tako da se na kraju smatra entropičnim.

Bitak / ne-bitak (OPD/OPS) – pogledaj tekstove Viteški Pohod i Drvo Života

Raspršivanje (disperzija) / skupljanje gravitacije – gravitacija je tkanina koja povezuje cijelu egzistenciju ili sve što postoji, kroz sve denzitete. ‘Raspršivanje’ gravitacije odgovara OPD, skupljanje gravitacije – OPS. To vodi ka crnoj rupi kao jednom fizičkom odrazu pojma OPS. Svjetlost je energetski izraz gravitacije, te u tom smislu zračenje svjetlosti i njeno zarobljavanje od strane crnih rupa alegorično predstavlja OPD/OPS.

Ravnoteža (balans) / neravnoteža (imbalans) – OPD uvodi ravnotežu jer služi sebe kroz druge […] OPD predstavlja ravnotežu. OPS predstavlja neravnotežu (imbalans). […] OPD teče iznutra napolje i dodiruje sve uključujući i izvornu točku, OPS teče prema unutra i dodiruje samo izvornu točku.’  (otud pojam u kršćanstvu, služiti Bogu op.a)

Ti je razlog zašto se ti pojmovi ponekad definiraju kao služenje sebe kroz služenje drugih (OPD) ili služenje drugih kroz služenje sebe (OPS). Ili kako je Ra to izrazio, obožavanje Boga u sebi ili obožavanje Boga u kreaciji (Svemu Što Jeste), tako je na kraju svako služenje, služenje Jednog.

Svjetlost / tama – Tama je podloga (zastor) na koju svjetlost sja (ili pada). Oboje su potrebni kako bi definirali jedno drugo.

Zračenje / apsorpcija – OPD odgovara zračenju prema vani. OPS odgovara apsorpciji ili koncentraciji energije.

Nadzor / sloboda – OPS je preokupiran nadzorom ili kontrolom svih aspekata sebe i drugih. OPS također vjeruje da će uspostavljanjem svojih zakona pomoći univerzumu da se vrati u stanje Jednog (Jednote), te s tog aspekta smatra ovo svoje djelovanje kao služenje drugima. OPD gleda na kreaciju kao na nešto što je temeljno bezgranično i ne bavi se određivanjem u smislu što je ‘dobro’ za druge.

Ekspanzija / kontrakcija – Istraživanje svih mogućnosti odgovara – OPD polaritetu, nametanje ograničenja drugima je – OPS.

Hijerarhija / Network (organiziranje i komunikacija na principu mreže) – U smislu društvene organizacije, OPS prirodno teži ka hijerarhiji (piramida) sa unutarnjim natjecanjem (piramida, iluminatska piramida, sustav vrijednosti u našem poznatom realitetu op.a), kako za kontrolu nad prirodnim bogatstvima, tako i za vlast/moć. OPD teži dijeljenju prirodnih bogatstava i prosljeđivanju dalje onoga što je primljeno. S tim u vezi danas postoji mnogo indikacija da su se neki narodi na ovoj planeti tijekom naše povijesti organizirali na principu kruga (gradili megalitne građevine, poput kamenih blokova poredanih u krugove), drugi su gradili piramidalne hijerarhije (ostavljali iza sebe piramide).

Davanje vs. Uzimanje – C’s: “OPS ne ‘jedu’ po nekom protokolu. Oni uzimaju ukoliko oni to mogu. OPD daje onima koji upitaju”.

Objektivnost / subjektivnost – “Wishful thinking” ili razmišljanje u skladu s vlastitim željama je jedna od glavnih OPS osobina. Oni vide samo ono što žele da vide. (“Šta je babi milo, to joj se i snilo” – vrsta pogleda na realnost)

Dobro / zlo – Prema ljudskoj etici, ono što se obično smatra zlom najčešće odgovara OPS. Međutim, ovaj pojam je često opterećen subjektivnošću (našeg shvaćanja op.a) jer ono što je dobro za jednog ne mora biti dobro za drugoga, tako da to često dovodi do zabune.

Svi smo mi manje-više OPS bića

Na kraju krajeva, da nema mraka ne bi bilo ni svjetlosti, pa se odatle OPS i OPD načini postojanja nalaze u nekoj međusobnoj ovisnosti. S te strane, ne može se nikome zamjeriti što je po svojoj naravi OPS. Međutim, oni koji po svojoj naravi nisu takvi, moći će se uz pomoć korištenja svog vlastitog uma i slobodne volje oduprijeti tim entropijskim silama ukoliko žele nastaviti svoju egzistenciju izvan njihovog direktnog utjecaja i na jedan drugačiji način.

Mi živimo u OPS oblasti postojanja i svi smo mi manje-više bića OPS polariteta. U 3D to bi se moglo smatrati “prirodnim”. Tako smo i do sada imali priliku većinom nailaziti na takozvanu ‘3D OPS filozofiju’ u svakom segmentu našeg društva. Međutim, bez obzira na ovu OPS prirodnu sredinu, moramo uzeti u obzir da je jedan broj ljudi razvio u sebi OPD frekvencije što ih na neki način čini kandidatima za OPD vrstu postojanja koja je moguća od 4. “kata”, pa nadalje. Pojavom čuvenog ‘RA materijala,’ prije nekih 20 godina, pojavila se i jedna nova ‘filozofija’, odnosno, informacija o jednoj drugoj opciji za koju mnogi od nas nismo ni znali da postoji mada je ona na neki način bila prisutna, odnosno, predstavljana u ezoteriji.

S tim u vezi, ne bi nas trebalo čuditi što će neki, kad naiđu na informacije koje dolaze iz RA Materijala, Kasiopejskih transkripti, knjige Donosioci Svitanja i slično, naći u rezonanciji s tim informacijama, dok će drugi puhati na njih kao na vruću juhu. OPD je ovdje prilično nov koncept i teško ga je razumjeti. Istovremeno, imamo još uvijek prilično malo informacija tog tipa u odnosu na informacije OPS tipa.

Isto tako moramo uvijek imati na umu da “nije zlato sve sto sja”… iz gnostike bi već trebali znati da se takozvani. A utjecaji (matriksa) mogu uz pomoć šarene ambalaže prezentirati kao B utjecaji. Sama baza OPS kontrolnog sistema bazirana je premisama kao što su – sakrij, zataškaj, iskorijeni, izvitoperi, negiraj i slično. Stoga je osobna razboritost ovdje od presudnog značaja. Osobna razboritost može se izoštriti samo uz pomoć jedne kritičke analize svih informacija koje bi mogle biti bitne, bilo na koji način ili iz bilo kojeg izvora one dolazile.

Pravo izbora

Na primjer, danas nam mnoge informacije dolaze  procesom chanelinga. Moramo imati na umu da je chaneling / kanaliziranje jedno sredstvo za komunikaciju, a ne izvor komunikacija.

S tim u vezi, bi li trebali mrziti radio čisto zato jer, primjerice, ne volimo slušati Madonnu ili Michael Jacksona? Bez obzira što je to možda rijedak slučaj, uz pomoć radio valova mogu se prenijeti i istinite informacije. Bio to jedan posto ili neki njegov fragment u gomili informacija OPS tipa kojoj smo s te strane svakodnevno izloženi, moramo biti otvoreni i za tu mogućnost.

Kod OPD nema manipulacije svijesti i slobodne volje drugih, dok će se OPS često odlučivati za tu opciju u nekim slučajevima racionalizirajući je u smislu da “drugi ne znaju što je za njih dobro”. Manipulacija tuđe slobodne volje, bilo da se radi o jedinkama s iste razine denziteta ili onih ispod, podrazumijeva “standardnu operativnu proceduru” entiteta OPS frekvencija. Što su oni razvijeniji, utoliko je i njihovo varanje više sofisticirano, tako da su njihove zamke često zamaskirane skoro do perfekcije. (Poznato? op.a)

OPS duhovni gurui će prodavati skupo svoja učenja i naplaćivati pristup svojim web stranicama ili školama. Kod njih ćete nalaziti cijeli niz vježbi koje podrazumijevaju imaginacije, disocijaciju od tijela, odnosno, promjenu stanja svijesti, dok OPD teži da u svakom trenutku ostane pri sebi obraćajući pažnju kako na sebe tako i na svoju okolinu. OPD individua će mukotrpno raditi i “prolijevati 90 % znoja na 10 % talenta”. OPS individua će težiti pronaći bilo kakvu kraticu, samo ne bi li uštedjela na osobnom trudu. Stoga su oni česte žrtve onih koji obećavaju kojekakva “instant-prosvjetljenja”.

Piramida, hijerahija i individualni razvoj u 3D OPS smislu podrazumijeva jedan put, dok OPD podrazumijeva drugi. Ni za jedan od njih ne može se reći da je pogrešan jer da nije jednog, ne bi bilo ni drugog. Mrak služi kao medij za manifestaciju svjetlosti. Svako ima pravo na svoj osobni izbor. Sve što smo do sada imali priliku vidjeti i doživjeti u ovom društvu organizirano je manje više u OPS smislu i ima hijerarhijsku organizacionu strukturu. Čak i religijska, ezoterična i gnostička društva. Gdje god vidimo hijerarhiju, tu nalazimo OPS polaritet i OPS individue. Tu često ide i određena doza tajnovitosti, ekskluzivnost i slično. Oni gore imaju najviše znanja i prosljeđuju informacije prema dole.

OPD, kao “novi” koncept podrazumijeva krug, kao njegov simbol. Kroz povijest ove planete imali smo ljude koji su gradili piramide, a imali smo i one koji su gradili koncentrične krugove od megalita. (Slučajno?) Kod OPD, nema vođe, svako preuzima odgovornost za sebe, a informacije se šire horizontalno ili mrežno (network). Radi se o istinskoj suradnji individua koje su na sličnim “valnim dužinama”. OPD individue preuzimaju odgovornost za sebe na sebe.

OPS će raditi na sebi, odnosno na svojoj promociji po svaku cijenu, ulazit će u ezoterijska ili gnostička društva gdje vladaju hijerarhijska pravila, upražnjavat će rituale, ako treba i magiju, tražit će čarobne riječi ili napitke kako bi ubrzali svoj razvoj, dok će OPD ići prirodnijim putem, radit će na samima sebi i dijeliti svoja iskustva s onima koji su također za to zainteresirani (network).

Moramo imati na umu i činjenicu da kandidata za OPD opciju trenutno ima relativno malo, jer ukoliko organski portali čine 50 % populacije i po svojoj temeljnoj prirodi su OPS, onda nam ostaje drugih 50 % ljudi sa individualnom dušom koji imaju teoretski potencijal za prijelaz na višu razinu postojanja (4D), gdje mogu nastaviti kao OPS ili OPD. Dakle, od adamičnih ljudi u ovom trenutku, vjerojatno imamo više onih koji su OPS frekvencija zato što još uvijek spavaju ili su stvarno takvi po svojoj suštini.

(Zato često oni koji prate «ove teme», u zadnje vrijeme čuju – u znanju je spas, ignoriranje vodi u propast. U svijetu koje je apsolutno okrenuto prema sebi, jako je teško biti okrenut prema drugima, žrtvovat se za druge, biti drugome na usluzi, na bilo koji način… Očito, u ovom vremenu / prostoru, u ovom realitetu i u ovoj civilizaciji, ljudskom je rodu pod prirodno da temeljno budu okrenuti prema samima sebi, ali očito se nadzire klica, sve je više motiva da globalno pokušamo biti drukčiji. I koliko god to teško zvučalo i ponekad se činilo poput borbe Davida i Golijata, svatko može postati OPD, makar minimalno… I dijeljenje znanja može biti OPD. opa.)

U suradnji s portalom:

Tags:     ops opd denziteti
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+3 #1 Bel-Mordok 2011-09-09 18:41
Živi mrtvaci
4dportal.com/.../...

ZA protiv JA
4dportal.com/.../...

Zakon privlačnosti
4dportal.com/.../...

Faktori privlačnosti među spolovima
4dportal.com/.../...

Gabriele Kuby - Svjetska seksualna revolucija - Uništenje slobode u ime slobode
4dportal.com/.../...

Suživot: OPD - OPS
4dportal.com/.../...

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?
4dportal.com/.../...

Ljudi bez duha
4dportal.com/.../...

Na rubu znanosti: Subliminalne poruke
4dportal.com/.../...

DENZITETI – Kozmička podjela svih razina svijesti, od kamena do Boga
4dportal.com/.../...

KREŠIMIR MIŠAK (BLOG SVJETLOST): Morfička rezonancija i kvantna biologija
4dportal.com/.../...Karakteristike Indigo Djece
hyperactivedreamers.com/.../...

Indigo djeca
www.youtube.com/.../

Na Rubu Znanosti - 2005-05-26 - Indigo djeca
www.youtube.com/.../

Na rubu pameti/znanosti -- Indigo i kristalna djeca
www.youtube.com/.../

Kolumna Maje ŠUPUT: Indigo djeca – istina i zablude
skriveno.com/.../...

Indigo djeca (ili možda ne)
4dportal.com/.../...

Indigo svijet - Terapija na posve novi način (MYSTIC 2.)
4dportal.com/.../...

Došao čovjek koji 130 dana samo pije i hrani se - suncem
slobodnadalmacija.hr/.../...

Indigo djeca su vojnici svjetla
indigo-svijet.hr/.../...

Drevno proročanstvo o djeci koja predvode čovečanstvo se ostvaruje
indigodeca.blogspot.com/.../...

Kaj se skriva v ozadju »indigo, kristalnih in zvezdnih« otrok?
www.skrivnosti-sveta.com/.../

Što znači određena boja aure
antimaterija.com/.../...

*Quantum Physics* The Reality As You Know It Does Not Exist
www.youtube.com/.../

Quantum Physics Explained, Simply - Robert Anton Wilson
www.youtube.com/.../

*Quantum Physics* Welcome To The Matrix
www.youtube.com/.../

*Quantum Physics* All we see & seem is but a dream within a dream
www.youtube.com/.../

Quantum entanglement and the Power of Intention
www.youtube.com/.../
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

Američki patent US20060071122A1 za sustav teleportacije cijeloga tijela prvobitno je započeo njegov pronalazač narednik John Clair, 29. rujna 2004. godine. U opisu patenta piše: “Ovaj je pronalazak sustav koji...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18612

Više...
GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14407

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18818

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18524

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25745

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16365

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28349

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17441

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17299

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16458

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13451

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12800

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12627

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25304

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18396

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24242

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:32129

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18626

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno