4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Nikola Duper: Krugovi u žitu – Tihi poziv na spoznaju?

27487

Krugovi u žitu prekrasne su geometrijske figure koje se ljeti pojavljuju u poljima različitih kultura, pretežno žitnih, u cijelom svijetu a najčešće u Engleskoj. Ipak, dokumentirane su slične pojave i na pijesku, na ledu, na vodi, u travi itd. Dokumentarni film i tekst u nastavku!

 

Da bi ovaj kratki članak bio što razumljiviji neophodno je malo kronologije. Sedamdesetih godina krugovi u žitu bili su uglavnom jednostavni krugovi, dok se osamdesetih počinju javljati složenije forme od tri, četiri ili pet krugova koji, međutim, ukazuju na složenije skrivene geometrije, kao što ću kasnije pojasniti. 1990. godine počele su se pojavljivati prve linearne figure a 1991. pojavili su se dvojica živahnih umirovljenika, Doug and Dave (1), koji su tvrdili da su autori krugova u žitu. Vrlo brzo postalo je jasno da ta tvrdnja, iz više razloga, nije mogla biti istinita. Ipak, sumnja je stvorena. Od tada do danas te fascinantne figure postale su sve složenije i počele su se pojavljivati u mnogim drugim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj. Vjerojatno su one postojale i u prošlosti, kao što neka istraživanja sugeriraju, ali u svakom slučaju od tada su, zbog interesa medija, ljudi počeli sa više pažnje gledati na polja i dokumentirati sve što sliči na krugove u žitu. Iz istog razloga i danas neki entuzijasti pokušavaju, sa više ili manje uspjeha, imitirati fenomen.

A što je sa istraživačima?

Od samog početka oni su se podijelili u dvije grupe: jedna podržava teoriju misterija dok druga tvrdi da se radi o djelu ljudi koji nemaju pametnijeg posla. Razlozi su mnogobrojni na obje strane i veoma često su branjeni sa puno žara. Osnovni problem “vjernika” je to što ne mogu dati dovoljno dobar dokaz koji bi mogao uvjeriti skeptike. Na isti način, grupa “nevjernika” ne može ponuditi nikakav znanstveni dokaz da su svi krugovi u žitu ljudsko djelo.

Istraživači misterija tvrdit će da su mnogi krugovi u žitu previše složeni da bi ih bilo moguće ostvariti u samo jednoj noći. Govorit će o pokusima grupne meditacije koji su dali za rezultat krugove u žitu željenog oblika. Prikazat će direktna svjedočanstva koja govore o pojavljivanju tih misterioznih figura usred bijela dana i u vrlo kratkom vremenu. Uputit će na izvanredno istraživačko djelo nizozemskog fizičara Eltjo Haselhoffa (2) koje znanstveno potvrđuje ulogu “svjetlosnih kugli” u stvaranju krugova u žitu i dokumentira čudno produživanje “zglobova” stabljika žita (3). Istraživanje o geometriji pokazat će da u ovim formama postoje skrivene i kompleksne logike, koje se ponavljaju već godinama, i koje teško mogu biti odbačene kao slučajnosti. I, na kraju, spomenut će i detaljno istraživanje Nijemca Andreas Müllera (4) koji dokazuje, kroz povijesne dokumente, da krugovi u žitu nisu fenomen našeg vremena nego su, dapače, prisutni u povijesti mnogih zemalja, čak i u tradiciji južnoafričkog plemena Zulu.

Skeptici će, naprotiv, ustrajavati na dokazivanju da su ljudi sposobni stvarati slične forme u poljima. Često će, umjesto pravog istraživačkog rada, kritizirati tuđa istraživanja. Ponavljat će nepostojanje znanstvenog dokaza o autentičnosti krugova u žitu i veoma odlučno odupirat će se rezultatima Haselhoffovog rada, ali bez nepobitnih argumenata. Često će skepticima pomoći i neka diletantska djela takozvanih “stručnjaka”, iz područja misterija, koji će ponuditi odlične razloge da se omalovaže i najozbiljniji istraživači.

Ne bih želio ulaziti na sklizak teren ovog dvoboja, jer nas to ne bi nikuda odvelo. Na kraju bi nam ostala samo neka pitanja više od onih od kojih smo krenuli. Možda bi taj sukob bio zanimljiviji za neki sociološki ili psihološki studij, što naravno nije moja namjera. Želio sam samo dati temi osnovni okvir kako bih mogao pripremiti neka razmišljanja koja mi se čine stimulativna.

Ping-pong između znanosti i misterija

Priznajem, misteriji su me oduvijek privlačili, možda i zato jer su odličan stimulans za razmišljanje o svijetu koji nas okružuje. Upravo su skeptici ti koji su me uputili na jedno skromno istraživanje o stvarnosti materije koja je, prividno, tako razumljiva i opipljiva. Rezultat, koji je poznat svakome tko zna nešto o fizici, zapanjujući je. “Otkrio” sam još jedan misterij, puno bitniji od krugova u žitu: strukturu materije.

Od čega se sastoji materija, prema posljednjim spoznajama? Još od osnovne škole uče nas da su elementi sačinjeni od atoma a kompoziti od molekula, koje se sastoje od dva ili više atoma. Atomi se sastoje od jezgre, koju čine protoni i neutroni, i elektrona koji orbitiraju oko jezgre. Uzmimo za primjer atom vodika, koji se sastoji od jednog protona i jednog elektrona. Ako protonu, koji čini jezgru, damo veličinu ping-pong loptice, elektron, koji kruži u njegovoj orbiti, nalazi se, proporcionalno gledajući, otprilike na tribinama jednog nogometnog igrališta. Već to dovoljno je složeno a, sve se dodatno komplicira kada otkrijemo da su i atomi raspoređeni u molekuli na relativno velikim razdaljinama. Ako ostanemo na primjeru vodika, poznato je da se taj element u prirodi nalazi u obliku molekule koja se sastoji od dva atoma. Prateći primjer ping-pong loptice i nogometnog igrališta, dva atoma, koji čine molekulu vodika, dijele svoj elektron jedan sa drugim. Jezgre, ping-pong loptice, udaljene su kao dva nogometna igrališta, i jedina veza među njima dvije su vanjske čestice (elektroni), koje se kreću u jednom enormno praznom prostoru. I tu se rađaju bezbrojna pitanja, na koja u većini slučajeva niti naši znanstvenici mogu dati odgovor. U međuvremenu, shvatili smo da je sve što sagledavamo kao čvrstu materiju, ustvari, više od 99% praznina, i da je prava materija, dakle protoni, neutroni i elektroni, manja od 1%.

To nas uči da materija nema niti gustoću niti konzistenciju koju osjećamo sa našim čulima. Kada dotaknemo nešto što smatramo čvrstim, u stvari jedina interakcija je između vanjskih elektrona koji čine molekule naše kože i vanjskih elektrona koji čine molekule predmeta. Isto se događa i kada nekoga milujemo ili dodirujemo. Na atomskom razini nema kontakta, događaju se samo deformacije oblaka vanjskih elektrona.

Ako idemo još detaljnije, fizičari nam kažu da su protoni i neutroni, otprilike 1830 puta veći od elektrona, sačinjeni od tri kvarka koji su, isto kao i elektroni, sačinjeni od “vlakana”.

Nastavljajući, dolazimo do pretpostavki kvantne fizike koja čak dovodi u sumnju razliku između čestice i vala, čineći mogućim zaključak da bi materija mogla biti čista energija.

Sve to skupa pokazuje nam da je malo toga sigurno i poznato, čak i ondje gdje nam se sve čini tako “realno” i opipljivo. I sve to još nas više otvara prema takozvanim misterijama, uključujući i krugove u žitu.

Geometrija i krugovi u žitu

U ovih nekoliko stranica nije moguće ući u sve detalje ogromne složenosti fenomena krugova u žitu, pa ću se ograničiti samo na analize nekoliko geometrija koje su žiža teze koju ću izložiti.

{google}-7585808022277874457{/google}

Već od osamdesetih godina u engleskim poljima počinje se pojavljivati cijeli niz sličnih geometrijskih oblika koji, kao zajednički nazivnik, imaju četiri pravila: središnji krug uvijek je veći od 4 satelita koji su istih dimenzija, a nalaze se na istoj udaljenosti od centra i raspoređeni su križno na 90 stupnjeva.

Radi se, naizgled, o veoma jednostavnim oblicima, takozvanim “peticama”, koji u svojoj suštini skrivaju složene geometrije koje nas upućuju na moguću prisutnost neke inteligencije. Mogao bih navesti više primjera, ali izabrao sam jedan prekrasan slijed koji najbolje otkriva stvaralačku logiku o kojoj govorim. Sivo su obojeni oblici stvarnih krugova u žitu koje analiziramo.


Taj izvanredni geometrijski rad djelo je engleskog istraživača Allan Browna (5). Treba naglasiti kako geometrijski proces ne otkriva samo stvaralački slijed tih krugova u žitu, već nas podučava nekoliko metoda kako doći do kvadrature kruga. U ovom slučaju ostvarajući jednak opseg kvadrata i kruga.

Prema mnogim istraživanjima možemo reći da je kvadratura kruga, zajedno sa Arhimedovom konstantom (Pi), najčešći element geometrije krugova u žitu.

A sada je možda bitno proučiti koje su značenje, u povijesti misli, imali krug i kvadrat. Rezultat je veoma zanimljiv:

Kvadrat Krug
Platon Materija Duh
Kina Ispoljavanje zemlje Ispoljavanje neba
Kršćanstvo Kozmos, Zemlja Dva osnovna motrišta Boga,
zajedništvo i božansko ispoljavanje,
znak apsolutnog
Islam Meka, Ka’ba kvadratni blok,
četiri – broj stabilnosti
Savršena forma,
znak apsolutnog
Jung Zemaljska materija,
tijelo, stvarnost
Arhetipska slika psihe

Geometrija i duhovnost

Platonova geometrija različita je od Euklidove. Suptilnija je u svojoj duhovnosti, više je umjetnost nego znanost, povezuje ideje sa oblicima.

Možemo, dakle, biti toliko slobodni zaključuti da nas ustrajavanje na kvadraturi kruga možda upućuje na potrebu pomirenja zemaljskog i nebeskog, na sklad materije i duha. Naravno, nije teško predstaviti ove zaključke kao metaforu modernog zapadnjačkog svijeta, koji se temelji isključivo na materijalnom i na jednom obliku razvoja kojem je teško dati pridjev civilizacije. I u našem svakodnevnom životu često srećemo ljude koji su potpuno predani stvaranju isključivo materijalnih dobara. Isto tako možemo uočiti i osobe koje, u bijegu od svijeta koji im se očito ne sviđa, traže spas u duhovnosti. Izgleda kao da kvadratura kruga ukazuje na pogrešku u oba pristupa, sugerirajući radije uravnotežen stav prema duhovnosti i materijalnosti. Materijalni pristup, prije ili kasnije, ostavit će nas ispražnjenima, isto tako kao što će nam bijeg iz materijalnog svijeta uskratiti, s jedne strane, neophodno iskustvo za duhovni razvoj, a s druge, “vježbaonicu” za iskušenje dosega naše duhovnosti.

U krugovima gdje se sreću osobe posvećene duhovnosti često se govori o nekom budućem događaju koji će sve promijeniti, o dolasku desetog planeta, o skoroj pojavi vanzemaljaca, o mesiji koji bi svakog dana trebao stići među nas, o katastrofi koja će nas, silom prilika, prisiliti da krenemo iz početka. Lako je uočiti duboku želju za korjenitom promjenom jednog društva, koje se očigledno ne sviđa nikome, ali bez vlastitog doprinosa, prenoseći osobnu odgovornost negdje vani. Prije puno godina Gandhi je rekao: “Budite promjena koju biste željeli vidjeti u svijetu.”

Uravnotežen pristup, međutim, nije bez poteškoća. Neophodno je, prije svega, da mi prihvatimo sami sebe sa svim našim problemima i greškama, prihvaćajući potpunu odgovornost za sve ono što doživljavamo. To je prvi korak prema mogućoj promjeni. Mnogi sljedbenici duhovnosti često će reći da nema slučajnosti, zaboravljajući činjenicu da i njihovo rođenje na ovoj planeti, u ovom materijalnom obliku, isto tako nije slučajno.

Krugovi u žitu, dakle, mogli bi biti jedna vrsta katalizatora koji nam, kroz materijalni rad u poljima, ukazuje na postojanje čudesnog i na jednu drugu dimenziju, drugačiju od one materijalne. Istovremeno, zahvaljujući kratkotrajnosti fenomena, krugovi u žitu nam možda sugeriraju da ne mogu biti staza sami po sebi, nego samo podsjetnik za jedno osobno istraživanje prema našoj vlastitoj duhovnoj dimenziji, koncipiranoj tako da materijalna strana bude komplementarna.

Istina i podijeljeno Ja

Ostati opsesivno vezani uz krugove u žitu, kao uz bilo koji misterij, moglo bi biti pogrešno. Netko je mudro rekao da je svejedno jesi li vezan zlatnim lancem ili prljavim konopcem. Ako pažljivo pratimo svijet istraživača u području krugova u žitu, kao i u sličnim područjima, vidimo da je, nakon godina velikog ushićenja, počeo period svađa i razmirica. Postaje znači jasno da nas fenomen sam po sebi ništa ne uči, osim ako onaj duhovni poticaj nije prenesen i u materijalnu svakodnevnicu. Zapravo, veoma često predano bavljenje bilo kojom temom, koja se smatra misterijom, neobičnom ili neobjašnjivom, stvara mnoge probleme i sa osobama koje nas okružuju. Ovdje se ponovo vraćamo na koncept stvarnosti, koju sada možemo odrediti kao nešto što primamo našim čulima, ali uz uvjet da postoji konsenzus u grupama kojima pripadamo, obitelj, prijatelji, posao i slično.

Ovaj mehanizam, potencijalno, stvara nedosljedno ponašanje usmjereno prema uvjeravanju osoba oko nas, čak i po cijenu promjene naših stavova s namjerom da ih učinimo što prihvatljivijim ili vjerodostojnijim. Drugim riječima, ono što želimo reći je ponekad bliže želji naše afirmacije, i izbjegavanju mogućeg sukoba, nego istini od koje smo krenuli. Prema tome naš put bit će stalna borba između traženja istine, kroz misterij, i pokušaja mirenja sa našim okruženjem. Najteži put je put dosljednosti, ali da bi bili stvarno dosljedni moramo znati tko smo, trebala bi postojati jedinstvena i stvarna odrednica, a ne podijeljeno Ja.

Umjesto epiloga

Koja je, dakle, lekcija krugova u žitu? Po meni, to je budalasto pitanje. Nema nikakve lekcije. Pravo pitanje je, što je tu lekcija za mene, ili za tebe? Život nije kao moda, gdje je sve uniformirano prema potrebama tržišta i masovne proizvodnje. Mi smo jedna masa individua, svatko od nas jedinstven i neponovljiv, ali istovremeno u zajednici sa univerzalnim Duhom. Na ovoj zemaljskoj razini svaka osoba slijedi različitu stazu, na kojoj odgovori imaju samo individualnu vrijednost, dok tuđa iskustva mogu biti vrijedna, ali ne mogu zamijeniti naša. Ono što sam ja spoznao, jest da je istina već prisutna u nama. I dovoljno je otvoriti se prema tom spontanom i bogatom izvoru, koji je otežan samo egocentričnom vizijom i traumama koje čine teškim inače spontani duhovni razvoj. Ne može biti drukčije jer pristup istini mora biti prisutan na svakom mjestu. Kada ne bi bilo tako, postojala bi duhovna diskriminacija. Iskreno govoreći, odbijam vjerovati da je to moguće.

U ovoj viziji krugovi u žitu postaju marginalni, sve u svemu, malo važni u globalnom smislu. Postaje sporedno utvrditi jesu li baš svi krugovi u žitu samo djelo neke dobro smišljene šale ili su ipak rezultat jednog ili više misterioznih autora. Ključna činjenica, na kraju ove priče, je da nam oni nude još jedan pristup, uz mnoge ostale, misteriji postojanja. Vraćaju nam onaj iskonski i osnovni osjećaj Čuđenja koji postaje izvanredna polaznica u potrazi za Istinom.

Preneseno sa:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+5 #1 Ante Pancirov 2011-03-08 09:11
Citat tsimonok3:
bad link na dokumentarni film

evo linka:
video.google.com/.../
nadam se da je sve OK. pozdrav
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

AMERIČKA VLADA UKRALA PATENT? Sada vladaju najjačim oružjem u povijesti čovječanstva!?

Američki patent US20060071122A1 za sustav teleportacije cijeloga tijela prvobitno je započeo njegov pronalazač narednik John Clair, 29. rujna 2004. godine. U opisu patenta piše: “Ovaj je pronalazak sustav koji...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18639

Više...
GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

GORAN ŠARIĆ: Život poslije smrti

Povijesničar i teolog Goran Šarić održao je u MNIC Nikola Tesla predavanje na temu "Život poslije smrti", pogledajte video...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14451

Više...
TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

TOP 10 dokaza putovanja kroz vrijeme

Što je zapravo putovanje kroz vrijeme? Da li mi upravo sada putujemo kroz vrijeme? Kada pričamo o putovanju kroz vrijeme mnoga nam se pitanja nameću s time da je na...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18845

Više...
EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18580

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25773

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16383

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28376

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17462

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17314

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16479

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13479

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12816

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12642

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25318

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18414

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:24258

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:32153

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18647

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno