4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

2. teksta sa Znanja: Centar života /// Usklađenje

23463

Dva interesantna teksta prenosimo sa portala val-znanje a tema je metafizičke prirode. Autor oba teksta je Pero, a sve pročitajte u nastavku!

Centar života

Učili su nas da se čovjek izdvaja od drugih bića jer ima pet osjetila, i po svemu je najnapredniji. Kroz evoluciju, na čovjeka se gledalo kroz tjelesni razvoj, ali dolazi vrijeme spoznaje da je čovjek najprije duhovno i božansko biće, a tek onda tjelesno. Zbog takvih učenja sve je u duhu materijalnog i tjelesnog. Metafizička realnost energije je u njenoj konstanti, a materija i tijelo su ograničene postojanosti.

Shvaćanje suštine energije će nas uvesti u novu svijesnu evoluciju čovjeka, koja će uskoro biti neminovnost. Zbog tjelesnog i materijalnog odnosa prema sebi, svjetlija strana čovjeka je uvijek potiskivana kao nešto mistično, što se ne može dokazati fizičkim zakonima. Međutim, postoje i metafizički zakoni koji mnogo preciznije definiraju prirodu energiju.

Znanost, religija i društvena svijest, održavali su prividno stanje da je tijelo original čovjeka, vrijedno svake pažnje. Sada već imamo spoznaju da je orginal čovjeka njegova duša-energija, i kao takva nas dovodi u pravi odnos sa energijom. Čovjek se do sada nije znao osloboditi košmara u glavi koji dolaze od EGA, UMA i misli. Učili su nas da je sve u glavi, i uspjeli su je napuniti nebitnim stvarima. Pokazalo se da glava mora uvijek biti mirna kako bi nas, sa osjetilima, bolje informirala o svijetu koji nas okružuje.

Svijest je nešto što ne opterećuje glavu, a cijelom biću daje potpun uvid u stanje energije. Zbog društvene svijesti i fizičkih zakona, veoma često živimo bez istine. Društvena nadmoć i vlast nad čovjekom nude neku iskrivljenu istinu, koju čovjek mora prihvatiti, kako ne bi ostao bijela vrana u društvu. Na nesreću, nitko u društvu nije pošteđen negativnih utjecaja.

Ljudi danas sve više govore o svijesti, istini, ljubavi, duhovnom životu, slobodi čovjeka, duši i energiji općenito. Energija je uvijek bila uz nas, od nje smo stvoreni, ali tek sada lagano izlazi na površinu. Pitanja u vezi sa zdravom prehranom, disanjem, prirodnim iscjeljivanjem, yogom i meditacijom, nisu više nepoznate teme. Pitanja EGA, UMA i misli su nekada bili samo za psihijatre, dok se danas tim pitanjima sve više bave obični ljudi. Jednako tako religija i društveni moral pokazuju svoje pravo lice. Obrazovanje i medicinska struka sve više gube na svom lažnom značaju. Ljudi će uskoro biti sami svoji liječnici preko zdrave hrane i meditacije. To je prirodno i jedino ispravno. U duhovnom svijetu ne postoji niti jedna bolest, a sve se može dovesti u red putem energije.

Sve više se govori o ljubavi koja je davno zaboravljena, jer društvu i religiji nije odgovaralo da se ljudi vole, nego da među njima postoje vječite podjele. Društvena zajednica, vlast i države neće imati više nikakvog posla, i time dovoditi u zabludu opravdanost postojanja. Svaki čovjek je sam sebi dovoljan skrbiti o sebi i nije mu za to potreban nitko. Mogućnosti normalnog i svijesnog čovjeka, po pitanju energije i stvarnih potreba, su ogromne. Ako vrabac može sebe skrbiti, zašto to ne bi mogao svjestan čovjek? Sve što radite mora imati predznak svijesti. Ukupno ponašanje treba biti u duhu istine, svijesti, radosti i ljubavi.

Kada čovjek oslobodi svoju glavu od maske ega, uma i misli, konačno će biti na putu ka sebi i svome prosperitetu. Centar čovjeka nije u glavi, nego u središnjem dijelu tijela, tamo gdje se odvija metabolizam, pokreće energija i tvori krv. Čovjeku je dato misliti na osnovu osjećanja, ali ne biti slomljen pod navalom vlastitih misli, i nemoći što uraditi sa njima. Glava mora biti potpuno hladna, a tijelo prirodno toplo. Tek tada može energija imati pravilni tok. Obzirom da misli vode energiju, kada je čovjek pot kaotičnim mislima, dolazi do nemira u tijelu, jer energija bude blokirana. Mirna glava je najbolja za energiju. U tu svrhu služi meditacija.

Čovjek kao svjesno biće je normalan samo kada je u ljubavnom odnosu. Sva druga stanja čovjeka ukazuju na to da svatko može biti opasan. Životinje ne mogu biti zle, bez obzira na fizičku snagu, a ljudi svakako mogu. Znači ljubav je kod ljudi neminovnost i preka potreba, kako bi došlo do uređivanja svih odnosa. To je jedino moguće kada u svijetu ne bi bilo novca, i kada bi energija bila pravilno shvaćena i prihvaćena. Zbog novaca ljudi gube ljudsku orijentaciju i postaju zvijeri. Životu se može radovati samo čovjek mirne i hladne glave. U vezi sa tim dobro je često glumiti radost, jer se time oslobađa napetost u glavi, a centar života vodi u predio stomaka i Hare, gdje mu je i mjesto.

Sve ono što se tiče energije je univerzalna stvar svijeta i tiče se sviju nas na jednak način, zato joj moramo tako prići – univerzalno, oslobođeni osobnih razmišljanja i stavova. Ono što nam je svjetlost Sunca jednako potrebna, tako je i sa energijom. Cjeli svijet je cjelina, jedan izvor energije, sve je obuhvaćeno tim izvorom, jednako važno, jer ne postoje dvije iste stvari na svijetu. Slične mogu biti, ali iste nikada. Zato je i svaki čovjek jedinstven i vrijedan cjeline energije svijeta. Odnos čovjeka prema energiji je stvar osobnog proživljavanja. Ne postoji stručnjak za ljudsko iskustvo. Svatko je za sebe jedinstven u svemu.

Misaoni proces i svijest nemaju ničeg zajedničkog. Misli se formiraju na osnovu osjećanja, i često nas dovode u stanje neshvaćanja vanjskog svijeta. Znači, ono što vidimo, čujemo, mislimo, kušamo ili dodirnemo, ne daje potpunu sliku i uvid u pravo stanje stvari. Zbog toga često puta ne možemo procijeniti što misli bliski prijatelj, šef ili naše dijete. Tjelesna čula trebamo ostaviti tamo gdje im je mjesto, i lagano razvijati intuiciju, svijest i duh za potpun doživljaj svega što nas okružuje. Zbog EGA stalno moramo proživljavati prošlost, a zbog UMA iščekivati budućnost.

Trebamo se osloboditi EGA, UMA i misli, a na njihovo mjesto imati mir u glavi i tijelu, osjećaj istine, svijesti i ljubavi. Usklađenje duše-energije, metabolizma i srca jedino je moguće u sadašnjosti, tako da pitanje prošlosti i budućnosti samo mogu biti teret ovisnika koji to proživljavaju. Drugo je pitanje što se sagledavanje prošlosti i proricanje budućnosti može vidjeti sa spiritualnim mogućnostima čovjeka.

Usklađenje

Novorođena beba je božanska po svemu, ali još nema probuđenu svijest i ne može hodati. To je dokaz da mora u sebi izgraditi nešto što će je voditi kroz novi svijet prirode.Dijete će svakim danom napredovati fizički, i buditi svijest, tako da će jednog dana biti povezana na vertikalni kanal energije Neba i Zemlje, koga će se držati do kraja života. Dijete prohoda onoga trenutka kada ima dovoljnu svijest o prostoru i vremenu u kome se nalazi. Gravitacionu silu jedino može osjetiti svjestan čovjek.

Do buđenja svoje svijesti, dijete se pomaže tuđom svijesti, preko roditelja i svih kontakata u koje dolazi. Tuđu svijest u djetetu nazivamo ego. Uporedo sa egom, dijete razvija um, u smislu tuđeg znanja o sredini u kojoj živi, i svim odnosima koji utječu na njega. Sve ono što dijete prima iz vana, u njemu budi snažna osjećanja, koja dovode do pojave misli. EGO, UM i misli su dokaz da dijete još nema širinu pogleda na svijet, i ne posjeduje dovoljnu razinu svijesti.

Svijest je prirodni biokompas, usklađen sa energijama, gravitacijom i univerzalnom kozmičkom svijesti. To je žiro-kompas koji vodi zrakoplove i brodove. Svijest ima jedini cilj, u svakom trenutku, po principu ovdje i sada, navoditi čovjeka najboljim rješenjima usklađivanja sa energijama. Razvijena svijest je u vidu svjetlosti aure, koja nepogrešivo vodi čovjeka u smjeru rasta i prosperiteta. To znači da je svijest poveznica između svih potreba, aktivnosti i mogućnosti čovjeka, u odnosu na sve druge mogućnosti energije vanjskog svijeta. To se odnosi na čistu energiju, hranu, vodu, zrak, posao, fizičku aktivnost, kreativni rad, itd.

Koliko će netko imati znanja i biti uspješan u buđenju vlastite svijesti, ovisi o njemu samom. Bez obzira na sve životne prepreke, svijest je moguće probuditi. Sredina u kojoj živimo traži od nas mnogo toga, ali je na našoj svijesti da nas pravilno postavi prema toj sredini, u skladu sa našim potrebama i mogućnostima. Rezonanca naše usklađenosti sa samim sobom i životnom sredinom će biti naša radost, zdravlje i ljubav . Svaku pogrešku trebamo primiti sa zahvalnošću, izvući pouku i ne dozvoliti njeno ponavljanje.

Priča o energiji je nešto nevidljivo golim očima, i moramo puno raditi na sebi, kako bi, konačno, tu energiju proživljavali. Stječena znanja nemaju nikakve veze sa energijom. Trebamo razviti neka nova znanja. Za tako nešto je potrebno biti krajnje miran, bez aktivnosti ega, uma i misli. Samo mirni možemo osjetiti dublje slojeve naše stvarnosti. U svemu postoji nekakav red, pa tako i u odnosu sa energijom. Najlakše je početi sa poznatim stvarima; onim čime se stalno srećemo u životu. Na prvom mjestu je disanje, hrana i fizička aktivnost. Tko se bude dobro postavio prema ovim stvarima, sigurno će doći do razine gdje je lako spoznati energiju. Umjerenost u hrani i radu, svakako dovodi do općeg stanja mira u tijelu. Na taj način svijest drži kontrolu, a ego, um i misli sve više postaju uspavani, što je i cilj. Drugim riječima, uviđamo da je za život potrebna svijest, koja se odvija sada, i nije moguća jučer ili sutra.

Većina ljudi u svojoj dubini osjeća da to JA nisu oni i nemaju povjerenje u njega. Sa druge strane još nisu otkrili sebe i zato imaju nepremostivi jaz praznine, ne znajući tko su i što trebaju raditi.

Tek onda kada doživite sebe u punoj realnosti, moći ćete shvatiti i svoje mogućnosti. To je jedini put do samopouzdanja. Sa egom i umom nitko nema povjerenje u sebe i svoje mogućnosti. Zato treba sebe izgrađivati u duhu svijesti, i postepeno se oslaobađati utjecaja ega i uma. Sve dok ne osjetite sebe, držat ćete se ega i uma, jer se oni lažno predstavljaju kao da ste vi. Više ste ih prihvatili nego što ih možete odbaciti. To je stanje neizvjesnosti, nemanja dobre namjere i odlučnosti. Takvo stanje prouzroči i strah. Ljudi sa jakim egom ovisni su o drugima i tuđoj pomoći. Nemaju snage osloniti se na sebe. Tu se očevidno radi o neosvještenosti tijela, a ne o fizičkoj nemoći. Uz pomoć sa strane mogu postići zavidne rezultate, ali i dalje nemaju oslonac na sebe. Onog trenutka kada budu ostavljeni od bliskih ljudi za koje su ovisni, moraju potonuti.

Odnos prema egu i umu mora biti osobna borba na putu ka svijesti i vraćanja vjere u svoje mogućnosti. Osjećaj sadašnjosti ćete imati ako zamislite svjetlost, u vidu zlatnu nit između Neba i Zemlje koja prolazi kroz vaše biće, i preko koje se napajate energijom. Sve što radite, morate se držati te niti, jer vas ona dovodi u stanje SADA. Ako dublje promislite, vidjet ćete da je to ista energija, i sa ove i sa one strane Zemlje. Nemojte je nikada gubiti iz vida, jer kada se udaljite od nje, izgubili ste smjer.

U svijetu sve postoji kao Jedno, nigdje ne postoje dvije iste stvari; jedan je svemir, jedan Bog, jedna energija, jedna istina, jedno sunce, jedna zemlja, jedan čovjek i tako redom. To vam govori da na ovom svijetu nikada ne možete biti sami. Čak i kada ste usamljeni, niste sami. Cjeli svijet je Jedno i jednako vaš. Zbog toga ne smijete ništa grabiti. Mnogo je bolje biti slobodan kao ptica, jer je sve vaše. Preko energije imate sve mogućnosti svijeta, samo naučite kako se to radi. U tome vam može pomoći svijest, istina i ljubav. Te tri stvari su strogo povezane u Jedno, sadašnjost, trajanje i vječnost.

Vi ste biće sa spiritualnim svojstvima. Imate sve mogućnosti energije, svjetlosti i letenja poput misli. Samo se oslobodite teškog tijela. I kada izađete iz tijela, i dalje ste u njemu, jer je svijet cjelina, nije moguće biti odvojen od svijeta. Čovjeku je dato biti duh, za koji najprije morate biti svoji, bez dominacije ega, uma i misli. Usklađivaanje sa energijama nije ništa drugo nego uskladiti se sa samim sobom. Kada imate uvid u stanje svoje duše-energije, jednako imate uvid u sva stanja energije svijeta. U tome je i suština moć energije. Ona vas potpuno oslobađa svake ovisnosti.

Običan čovjek se služi znanjem i fizičkim zakonima. Zbog toga je ograničen u svemu. Primoran je služiti se svim i svačim, ali ne nalazi istinu, jer ona nije stvar fizičkog svijeta. Kada spoznate tko ste i osjetite dimenziju univerzalne kozmičke svijesti, odjednom vidite istinu svijeta. Vi se sada služite metodom nagađanja; pitate se da li je ovo točno ili ono, a nije točno niti jedno. Spoznajom sebe otvarate treće oko i nevidljivi svijet energije odjednom dovodite na dlanu. Iz takve perspektive vidite sve. Tko vam je prijatelj, a tko nije, ne trebate nagađati i donositi krive zaključke. Vidite realnost svake zamisli. Vidite sebe, svoje mjesto i mogućnosti u sredini u kojoj živite. Više nemate faktor sljepila i neznanja. Prostom spoznajom sebe i energije, odjednom postajete domaćin u sebi i onaj tko upravlja životom. Nemate više potrebe biti nezadovoljni, umorni ili bolesni. Sve ste to koristili zbog maske ega, uma i misli. Spoznajom sebe otvarate put radosti, sreće, prosperiteta i zdravlja. Bolest je namjenjena neosvješćenim ljudima, i nema što tražiti kada upravljate životom.

Spoznati sebe znači ući u dublje slojeve uz svjetlost. Zamislite dva ronioca, jedan sa lampom, drugi bez nje, koji rone u dubine mora. Naravno, onaj sa lampom će vidjeti podvodni svijet, a ovaj drugi neće vidjeti ništa. Ako se pitate gdje su te lampe, gdje je svjetlost u čovjeku, onda će vam se to jednog dana samo pokazati, na isti način kao što vam se pokazuju misli i snovi. Uskladiti se prema sebi i energiji nećete moći ako ste stalno prezauzeti, ako nemate vremena za sebe, i ako ste ovisni od drugih. Po pitanju duše-energije sve je u duhu neshvaćanja suštine prirode energije.

U čovjeku je energija tamo gdje postoji mogućnost rađanja sjemena, a to su testisi kod muškarca i jajnici kod žene. U tim centrima energija Neba i energija Zemlje (to je jedna ista energija, samo što energija Neba daje 10 utjecaja, zbog sunca i njegovih planeta, a energija Zemlje daje 12 utjecaja, na osnovu kojih je nastala astrologija), dolazi do polarizacije i živosti sjemena koje čovjeku daje mogućnost održanja života.

Morate shvatiti da je priroda energije najsuptilnija na svijetu, ali ujedno najprostija. Možemo reći da je to vibracija, iskra, ili bilo što drugo nezamislivo sitno. Energija je duh i misao koji se ne može razmatrati fizičkim zakonima. Znači energija je krajnje nježna i osjetljiva na svaku prepreku. U tijelu je sve prepreka za energiju. Vi uživate u mnogo čemu, jelu piću, razmišljanjima, zabavama, glazbi, poslovima, putovanjima, gledanju prirode, slušanju, itd., ali je to za energiju prepreka, i ona će će mimoići svaku prepreku. Poslije jela osjećate pospanost, jer je energija pobjega zbog hrane koju ste uneli u želudac. Kad god ste pod utjecajem EGA, UMA i nemirnih misli, energija neće proći kroz vašu glavu i zbog toga osjećate košmar. Na isti način vam je i srce isključeno iz dotoka čiste energije, zbog svih pogrešaka koje činite prema duši, misleći da radite nešto dobro za sebe.

Shvaćanje i prihvaćanje suštine energije je najvažnija stvar. Bez toga ćete i dalje biti opsjednuti maskom EGA, UMA i ružnih misli. Zbog njih vi niste zadovoljni samim sobom i sebe odbacujete. Iz dana u dan vam se čini da su EGO i UM mnogo bolji od vas i da zaslužuju svu pažnju koju im poklanjate, a sebe isključujete iz igre života. Shvatiti suštinu života znači osjećati se radosno samo zbog toga što postojite i što ste živi. To nema nikakve veze sa materijalnim uspjesima. Sve što je materijalne prirode je prepreka suptilnoj energiji i to morate stalno ponavljati u glavi, da bi na kraju shvatili suštinu. Zbog neshvaćanja duše-energije, vi ste stalno u grijehu prema njoj zbog svih pogrešaka koje činite. Otrežnjenje i osvješćivanje nije ništa drugo nego otvaranje svih očiju prema prirodi energije. Za nju morate biti mirni, čisti, isprazni, i da je neprekidno pratite. Morate imati pravu svjetlost u tijelu kako bi ta suptilna energija „vidjela“ proći kroz nabijenu prepreku materijalnog tijela.

Takvu božansku čistoću ste imali prije rođenja i nikada više. Učite se i čistite što je god moguće više. Uzdržavajte se od svega onoga što bi dodatno pogoršalo stanje tijela. Dobro promislite što radite, jedete, pijete i mislite. Od svega toga ovisi vaš mir i čistoća tijela, te pravilan odnos duše-energije, metabolizma i srca. Nemojte nasjedati izazovima, gdje ste se mnogo puta uvjerili da vam nisu bili od koristi. Budite svjesnost kao jedini način da energiji otvorite put do svake tjelesne stanice od koje vam ovisi život.

Ako je početak energije u vašim spolovilima, onda prihvatite to i neka vam glava uvijek bude hladna i po strani. Neka vam spolovila budu centar odakle krećete u novi val energije i žiivota. Držeći se tog načela, otvarate vrata duši-energiji, srcu, radosti i zdravlju. Dok nemate potpuno mirno i čisto tijelo od svih viškova, nećete ostvariti suptilnu mrežu energije u sebi. Biti ćete zbunjeni zbog toga. Umjesto da energija teče vašim bićem, ona će prolaziti pored vas. I uvijek imajte uvid da je energija svjetlost, koja munjevito prolazi pored vas. Da li ćete se osunčati i ozračiti od te svjetlosti, ovisi samo o vama, vašoj svijesti i prihvaćanju prirode energije. Ako su vam važniji novac, hrana, kuća, automobil, posao, partner, seks i sve ostalo materijalno, od sebe samih, onda zaista ne razumijete suštinu života i postojanja čovjeka.

Na pragu smo velikih promjena svemirskih razmjera, što će i od ljudi zahtjevati pravilniji odnos prema energiji, inače nećete moći dalje živjeti i biti usklađeni. Uskoro ulazimo u novu epohu Zemlje, izmjenu magnetnog polja, i svega onoga što prati novu svjesnu evoluciju čovjeka. Konačno moramo shvatiti suštinu energije, i odbaciti masku EGA, UMA i misli. Prema duši-energiji ćemo se najbolje uskladiti ako smo mirni i čisti. To znači da moramo biti svoji, bez ikakvih utjecaja sa strane. Smirivanje sebe je početak prihvaćanja sebe, i početak meditacije života. Nikada nemojte pitati kako se to radi, nego zbog čega vi još ne meditirate. Što je to koje vas odvlači od mira u sebi, ljubavi i radosti? Ima li u vašem životu što važnije od vas? Možete li to shvatititi?

Vi i sada u glavi imate misli u vezi vašeg društvenog „neuspjeha“, i umjesto njih imajte misli kako prihvaćate sebe, zadovoljni ste sobom, i ništa vam na svijetu nije važnije od vas. To će biti ključ za smirivanje EGA, UMA i misli. Morate imati posebno znanje za odnos sa dušom-energijom. Glumite mladost kada ste samo mislili na spolovila. Jedino što trebate shvatiti jest da ste svojim rođenjem ispunili životni cilj. Sve ovo drugo što radite ne radite zbog sebe, nego zbog drugih, koji od vas traže, još i još, a vama je muka od svega toga.

Ne morate posjedovati ništa; niti dom, djecu, partnera, posao, ništa, čak ni sebe. Zbog duše-energije, ovo ćete morati shvatiti da je tako, koliko god ličilo ludo. Snaga se dobija kada vam je dosadno i kada ne radite ništa. Vi sve radite suprotno, u žurbi, nikada nemate dovoljno vremena za sve ono što bi htjeli uraditi. Na taj način nemate vremena ni za sebe, a to je u suštini jedini vaš problem. Vi niste svoji i to je mučan osjećaj.

Čovjek kao svijesno biće ima najveći problem zbog svoje glave i nesvijesti-ce u njoj. U glavi nema ničeg materijalnog. Ne vezano za bilo koju okolnost života, glava treba biti mirna. Trudite se isključiti iz svoje glave sve one ljude koji vas uznemiravaju, koji od vas nešto traže, jer su oni hrana vašem EGU i UMU, zbog čega ne možete imati mir. Njihov utjecaj je u suprotnosti sa vašim stavovima i zato ih doživljavate kao negativnost. U svakom slučaju vodite računa o sebi, i to će biti ispravno u izgradnji svih odnosa sa ljudima.

Kada shvatite tko ste i doživite sebe u pravoj veličini, tek onda će nestati potreba za vezivanjem na EGO, UM, i sve ono što je tuđe, društveno, moralno i religiozno. Kada izgradite svoju svijest, neće vam biti potrebna tuđa, niti roditelja, škole, crkve ili društva. Posjedovati svijest je nešto iznad svih ovisnosti čovjeka. Život se proživljava u sebi, a ne ogledanajem u drugima. Duboko u svom srcu trebate biti pobožni i religiozni, ali nikako ne smijete nasjedati iluziji o Bogu i moralnoj društvenoj religioznosti. Vama je potrebna realnost života u ritmu duše-energije i ništa više. Kap mira i ljubavi u srcu možemo nazvati pravim Bogom, a svako umišljanje Boga je čista fantazija. Bog je stvar istine, svijesti, odnosa duše-energije i srca, a ne misli u glavi. Glava je čovjeku društvena orijentacija, a srce životna. Tko se oslanja na glavu i znanaje, daleko je od sebe i ljubavi. Biti sa sobom znači proživljavati sebe, a ne druge preko EGA i UMA.

Preneseno sa:

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

EGZORCIZMI U KOJIMA DEMONI OTKRIVAJU SVOJE NAJVEĆE TAJNE JER IH ISTJERUJE PASTOR JOSHUA! Kako i zašto opsjedaju ljude? Pogledajte svjedočanstva opsjednutih...

Temitope Balogun Joshua, poznatiji kao T. B. Joshua, pastor iz Nigerije, osnivač je crkve svih nacija (SCOAN), ima dva i pol milijuna sljedbenika na Facebooku i vrlo je popularan propovjednik...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14121

Više...
SVJETSKI POZNATI EGZORCIST:

SVJETSKI POZNATI EGZORCIST: "Ljudi koji se pretvaraju u reptile postoje, ja sam ih vidio!"

Gary Thomas, trenutno je egzorcist biskupije San Jose u Kaliforniji. Njegov put ka službi egzorcizma počeo je 2005. godine kada ga je njegov biskup, Patrick Joseph McGrath poslao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21881

Više...
KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

KAKO JE OVO MOGUĆE? Voodoo magijski ritual u kojem Zangbeto pleše sam od sebe

Stotine Haićana koji prakticiraju voodoo sudjeluje u godišnjem hodočašću u selu Souvenance. Kao dio rituala 'odavanja počasti duhovima' bude plesa, molitve i udaranja bubnjeva, ali i žrtvovanja životinja, nakon čega...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13393

Više...
Žena rodila čudovište!

Žena rodila čudovište!

Uznemirujuća video snimka tek rođenog djeteta kruži internetom, a koliko se iz priloženog videa može vidjeti, dijete je vjerovatno rođeno u Indiji gdje su ovakve pojave uobičajene - djeca s...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25237

Više...
Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Vanzemaljac snimljen kako ulazi u svemirski brod

Internetom kruži najnovija video snimka vanzemaljca kako šeta njivom, a zatim ulazi u svemirski brod i odlazi u nepoznatom smijeru. Da li se radi o autentičnoj video snimci ili je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14001

Više...
LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

LOŠA GRAFIKA ILI NLO? Ufolozi ne sumnjaju – ulovili su svemirce kako bježe kroz portal iznad Rusije

Malo je toga jasno na ovoj snimci, ali ju zato ufolozi nepogrešivo tumače – NLO uhvaćen je kako leti iznad Rusije i potom ulazi u trapeziodni portal.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14227

Više...
CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt

CNN uživo prenosio invaziju vanzemaljaca - Projekt "Bluebeam"?

Sinoć u kasnim satima po našem lokalnom vremenu CNN putem Facebook stranice uživo je prenosio invaziju vanzemaljaca, istu onakvu kakvu ste mogli vidjeti u filmu "The War of the Worlds"....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13874

Više...
Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Iskustvo bliske smrti i nelokalna svijest

Pim van Lommel, nizozemski je kardiolog, vodeći je svjetski autoritet kada su u pitanju iskustva bliske smrti. U ovom tekstu, slavni liječnik i pisac dokaze o stvarnim izvantjelesnim iskustvima i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10436

Više...
Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Chris Everard izdao knjigu o Zevitima i tajnom štovanju demona kroz povijest

Poznati autor dokumentarnih filmova ('Illuminati', 'Spirit World', 'Secret Space') Chris Everard odvažio se na sve učestalije pisanje knjiga, a upravo mu je izašao i novi naslov.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10164

Više...
Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Preživjeti paranormalno (CBS Reality)

Paranormal Survivor, naziv je emisije koja se prikazuje na kanalu CBS Reality, a bavi se paranormalnim događajima, tj. osobama koje su doživjele paranormalna iskustva kao što su opsjedanja demona, poltergeisti,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10185

Više...
Projekt

Projekt "Plava knjiga": Intervju s vanzemaljcem

Projekt "Plava knjiga", poznatiji pod nazivom "Blue book" je kodno ime vezano za NLO aktivnosti i istraživanja. Jedna takva aktivnost je zabilježena kamerom gdje su vanzemaljcu postavljali važna pitanja u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22566

Više...
Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Za vrijeme mise kip Isusa otvorio oči

Portal Adimensional koji se inače bavi paranormalnim fenomenima, prije nekoliko je dana objavio snimku navodnog čuda - kipa Isusa Krista koji otvara oči. Kontroverznu je snimku vidjelo dva milijuna ljudi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15684

Više...
Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Bliski susret treće vrste u Španjolskoj?

Amaterska snimka koju je snimio jedan gost restorana u Španjolskoj prikazuje let NLO-a i zanimljiv događaj susreta treće vrste s vanzemaljcem kakav još niste vidjeli.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21633

Više...
ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

ZABRANJENA SNIMKA: Apollo 11 snimio vanzemaljca kako šeta po Mjesecu

Na autentičnoj video snimci koju su snimli astronauti prilikom misije Apollo 11, a koja je dugo vremena bila strogo skrivana od javnosti, jasno se vidi čovjekoliko biće kako hoda po...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28596

Više...
Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Riba zombi - Potpuno zaleđena riba OŽIVJELA!

Videosnimak koji se pojavio na internetu prikazuje nesvakidašnju pojavu - riba koja je bila potpuno zamrznuta oživjela je nakon što je stavljena u vodu da se odledi.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16195

Više...
Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Priča o Johnu Titoru, vremenskom putniku iz 2036. godine

Ako je putovanje kroz vrijeme moguće, zašto nismo susreli nekog vremenskog putnika – pitanje je koje je postavio Stephen Hawking. No, što ako smo susreli vremenske putnike bez da smo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:27287

Više...
DRAMATIČAN POKUŠAJ OTMICE? NLO promatrao dijete danima?!

DRAMATIČAN POKUŠAJ OTMICE? NLO promatrao dijete danima?!

Vidi se kako u jednom trenutku NLO mirno lebdi, a u drugoj sekundi nestane.  

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17183

Više...
Američka Vlada priznala NLO fenomen: Incident iz Rendleshama autentičan

Američka Vlada priznala NLO fenomen: Incident iz Rendleshama autentičan

Po prvi puta u povijesti američka je vlada de facto priznala da NLO-i, u čije se postojanje toliko dugo sumnjalo, doista postoje.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17921

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije

Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno