4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (4-5)

23673

Knjiga Semira Osmanagića, koju je napisao još davne 2000. pod nazivom Alternativna historija, vrlo sažeto govori o tajnoj povijesti koja je brižno skrivana od očiju javnosti putem znanstvene elite i tajnih društava. Od danas ćete moći pročitati cijelo izdanje putem 4dportala što vam svakako preporučujemo! Današnje teme: Biblijski kod I i II

 

Alternativna historija je upravo ono što i naslov sugerira: alternativa tzv. istinama koje se serviraju javnosti od strane medija i elita koje, iza scene ili otvoreno, vladaju svijetom od pamtivjeka. Na takvim, netačnim ili nepotpunim informacijama, zasnovane su historijske knjige kojima su elite/oligarhije manipulirale većinom. Alternativna historija je i vodič kroz malo poznata dostignuća savremenih istraživanja svjesnog i duševnog od strane niza naučnih institucija i obavještajnih agencija u SAD, a sve s namjerom da pojedinca, svaku ljudsku dušu, podsjeti na znanja skrivena duboko u nama. I na sve ono što treba da uživamo tokom ovog životnog iskustva: osjećaj slobodnog izbora, oslobođenje od straha, ljubav kao model ponašanja.

4. Biblijski kod

5. Biblijski kod II

PRVI TOM I OSTALA POGLAVLJA PROČITAJTE OVDJE

Biblijski kod (4)

5.3.2000.

Sjedili smo na podu moje sobe: Maše, Hari i ja. Slušali Arsena:"Sa okusom mora i okusom soli...". Pjevušili. Pitao sam Harija zašto ne napiše laganu ljubavnu pjesmu. (On je upravo napustio "Ambasadore" i osnovao svoj bend.)

Reče da radi na novom albumu i da ima nekoliko takvih pjesama. I da će presnimiti jednu kasetu za mene. Nisam, doduše, dobio radnu verziju te kasete. Ali, Hari Varešanović je postao Hari Mata Hari. Tada, prije petnaestak godina.

Stvarna Mata Hari bila je u zabavljačkom biznisu, takođe. Rođena u Holandiji, živjela u Indoneziji kao kurtizana i plesačica. U Francusku dolazi u doba Prvog svjetskog rata, postaje ljubavnicom mnogih oficira i počinje špijunirati za Njemačku. Njezina uloga postaje legendarnom, a nakon što je otkrivena, biva suđena i pogubljena.

Dvije i po decenije kasnije, špijunski rat postaje značajnim koliko i sami oružani sukobi između Saveznika i sila Osovine. Prevlast Njemačke tokom prvih godina rata bila je praćena preimućstvom u obavještajnoj oblasti. Tek kad su britanski agenti u svojim podzemnim bunkerima prestigli svoje njemačke kolege u dešifriranju poruka između glavnih komandnih centara, kraj snova o Trećem Rajhu se ukazao. Šifriranje i kodiranje, dešifriranje i dekodiranje. Onaj ko ima informacije, ima i moć.

U šifriranim porukama i pismima, individualna slova i brojevi, po utvrđenoj formuli, daju nove, skrivene poruke. Nekada su mašine korištene da kreiraju kompleksne kodove i šifre. Danas to rade kompjuteri. Svakako, vodeća Agencija u tom "biznisu" je američka NSA (National Security Agency). Posljednji hit u kriptografiji:

- kljuc za dešifriranje poruka šalje se neskriveno, zato što u ovom unikatnom sistemu

- pošiljalac poruke može kodirati, ali ne i dekodirati poruku, a

- primalac poruke može je dekodirati, ali ne i nanovo kodirati (ili promijeniti kod/šifru).

********

Sir Isaac Newton sa smatra prvim modernim naučnikom. Njutn je prije tri i po stoljeća formulirao zakonitosti mehanike našeg sunčevog sistema i otkrio silu gravitacije. To je ono po čemu ga mi danas pamtimo. Ipak, prema čuvenom ekonomistu John Maynard Keynesu ("Essays and Sketches in Biography", 1956), Njutnova opsesija nije bila ni matematika ni astronomija. Iza Njutna je ostalo više od milion riječi ispisanih u rukopisu, a većina njih pripada ezoteričkoj teologiji. Ti tekstovi otkrivaju da je ovaj veliki fizičar vjerovao da u Bibliji postoje skrivena proročanstva o ljudskoj historiji. Još preciznije, prema Richardu Westfallu ("The Life of Isaac Newton", 1993) on je bio uvjeren da Biblija ima tajni kod koji, ako se dešifruje, može otkriti budućnost. "Biblija je", tvrdi Njutn, "u biti proročanstvo ljudske historije".

Njutn je naučio hebrejski i proveo pola svog života pokušavajući da dešifrira tajanstveni kod. On je, prema Kejnsu, tvrdio da je i Biblija i čitav Svemir "kriptogram, napravljen od strane Svevišnjeg" i pokušavao je da ga "odgonetne, rješavajući rebus prošlih i budućih događaja, božanski predodređenih". Njutn je još uvijek radio na Biblijskom kodu i kad je umirao. Ali njegova životna potraga nije urodila plodom bez obzira koji matematički metod primjenjivao.

Proletimo kroz vrijeme. Nekoliko godina prije doba kada Hitlerova vojna mašinerija postaje brdo neupotrebljivog otpada u Evropi, pokušavajući da zatomi jevrejsku naciju, u "zlatnom" Pragu, rabin H.M.D. Weissmandel provodi besane noći njutnovski tragajući za Biblijskim kodom. I, napokon, prvi znaci uspjeha. Primijetio je da, ako preskoči prvih pedeset slova u "Knjizi Stvaranja" i uzme jedno, onda preskoči novih pedeset slova i uzme sljedeće, i tako pet puta, riječ "Torah" se formira. (Torah je, naravno, naziv kompleksa od svih pet knjiga "Starog zavjeta" i zakona koji omeđuju hebrejsko filozofsko i religijsko mišljenje.)

Primijenio je identičnu formulu i na druge knjige "Starog zavjeta". Dobio je iste rezultate i u "Knjizi Egzodusa" i "Knjizi brojeva". Ponovilo se to i u petoj knjizi "Starog testamenta", knjizi zakona, "Deutoronomiji".

Češki rabin nije nikad objavio svoja otkrića. Srećom, njegovi studenti su kasnije objavili pregled njegovog rada u limitiranoj nakladi, koja je ponovljena 1958 ("Torat Hemed"). Jedan od njih, rabin Azriel Tauber, pričao je da je Weissmandelu, pretkompjuterskom dobu, ispisao čitavu Toru na kartice, sa 100 slova na svakoj kartici. Imao je redove sa deset slova i onda tražio riječi koje bi dale značenje putem ekvidistantnog preskoka.

********

Robert Kass, profesor na Carnegie-Mellon University, proveo je početak devedesetih kao urednik najuglednijeg svjetskog matematičkog časopisa "Statistical Science". Mnoštvo potencijalnih priloga prolazi kroz rigorozne recenzije prije objave. S obzirom da su recenzenti časopisa najugledniji svjetski eksperti, ne dešava se da se nenaučni prilozi provuku do štampe.

U redakciju je, 1993. godine, došao neobičan prilog. Tri izraelska matematičara, na čelu sa uglednim profesorom Eliyahu Ripsom, poslali su tekst sa sljedećim naslovom:"Ekvidistantne slovne sekvence u biblijskoj Knjizi Stvaranja".

(Čitam abstrakt tog priloga, jezik je naučni, suhoparan.)

"Primijećeno je da kada je "Knjiga Stvaranja" pisana kao dvodimenzionalni red, ekvidstantne slovne sekvence daju riječi sa razumljivim značenjem. Kvantitativna oruđa za mjerenje ovog fenomena su razvijena. Analiza slučajnog uzorka pokazuje da je efekt signifikantan na nivou 0.00002."

(Prevedimo: "Knjiga Geneze" koja je, usput,  ključna knjiga "Starog Zavjeta", sadrži u sebi drugi nivo čitanja. Izraelski tim je našao način da taj nivo dešifrira. Provjera njihove teorije pokazuje minimalnu mogućnost pogreške.")

Sama mogućnost da se matematički dokaže da Biblija zapravo predstavlja ogroman rebus koji se može dešifrirati od početka prema kraju, uznemirila je profesora Kassa. Efekti takvog članka bili bi enormni na civilizaciju. Poslao je ovaj prilog recenzentu. Nakon nekog vremena dobiva mišljenje prvog eksperta. "Matematika je solidna, teze se ne mogu osporiti". Kass šalje prilog drugom recenzentu. Isti odgovor. "Teorija je održiva".

Kass se odlučuje da napravi izuzetak od uređivačke politike. Prilog šalje i trećem recenzentu. Ovaj put to je bio vodeći američki kriptograf: Harold Gans. Dugogodišnji obavještajac i dešifrant NSA (National Security Agency).

Gans je čitav život proveo u pravljenju kodova te dešifriranju tuđih, za američke obavještajne službe. Obrazovan je kao statističar. Naučio je hebrejski. I, u momentu kada je dobio prilog od Kassa, mislio je da je ridikulozan.

Gans je bio siguran da će lako dokazati da nikakav "Biblijski kod" ne postoji. Napravio je vlastiti kompjuterski program i tragao je za istim informacijama koje su i Izraelci našli. Iznenađenje. Kod je zbilja postojao.

Ipak, Gans je još uvijek bio skeptičan. Odlučio je da traga za sasvim novim setom informacija u Biblijskom kodu. Primijenio je istu proceduru na drugom eksperimentu, pokušavajući otkriti podvalu. Proveo je 440 sati eksperimentirajući. Zaključak ne samo da je podupro teoriju, već je došao do novih informacija koje su potvrđivale vjerodostojnost teorije.

"Biblijski kod" je stvarnost.

"Potvrđujemo da ovi rezultati dokazuju i potvrđuju one do kojih su došli Rips, Witztum i Rosenberg", pisao je Gans u zaključku svoje recenzije.

"U procjeni Biblijskog koda", govoriće Gans kasnije, "pristupio sam na isti način kao dok sam radio na projektima u Ministarstvu odbrane. Od početne skepse i želje da razotkrijem podvalu, završio sam svoj rad dokazujući valjanost Koda."

Napokon, u avgustu 1994, "Statistical Science", volumen 9, broj 3, na stranicama 429-438, objavio je originalni eksperiment koji dokazuje postojanje Biblijskog koda. Naredne tri godine nije se pojavio nijedan naučni prilog koji bi osporio ovaj članak.

Naprotiv. Niz uglednih imena potvrdio je da je "matematika perfektna, isto kao i kompjuterska nauka, u prilogu".

********

Na površinu izranja spektakularan zaključak: najčitanija knjiga svih vremena, Biblija, samo je vrh sante leda.

Rips objašnjava da je Biblijski kod slučaj kod kojeg se:

- dodaje svako četvrto, dvanaesto ili pedeseto slovo da se formira riječ,

- preskoči X mjesta, i novih X mjesta, i još jedanput X mjesta, i tajnovita poruka ispliva.

Biblijski kod je mnogo više od običnog koda. Idući uzduž i poprijeko znanog teksta Biblije, skrivena ispod originalne hibru verzije Starog testamenta, kompleksna je mreža riječi i fraza, nova Knjiga stvaranja, tumačenja prošlih i budućih događanja.

Tri hiljade godina poslije nastanka Zavjeta, otkriva se da postoji Biblija unutar (ispod) Biblije.

Biblija nije samo knjiga. Ona je i kompjuterski program.

Nekad davno, prva verzija je nastala klesanjem u drvetu, zatim je prebačena na svitke, u modernijem dobu štampana u knjigama. Napokon, kompjuter je preuzeo štafetu. I pokazao put kako je čitati.

Da bi pronašao kod, Rips je eliminirao sva mjesta između slova i pretvorio čitav originalni tekst Biblije u kontinuirani niz slova. Ukupno 304805 slova dugačak. Čineći to, on je zapravo restaurirao Toru na način na koji je ona prvotno i nastala. Prema legendi, Mojsije je primio Stari zavjet od "Boga" - "kontinuirano, bez razmaka između riječi".

Kompjuter traži poruke sa imenima, riječima i frazama skrivene u kodu. Započne sa prvim slovom i onda traga za svakom mogućom kombinacijom. Provjerava sve sekvence sa preskokom jednog, dva, tri,... hiljadu slova. I tako sve do posljednjeg slova Testamenta.

Nakon što nađe ključnu riječ (recimo ime i prezime političara koje se zadalo u eksperimentu), kompjuter kreće u potragu za relevantnom informacijom (imena, mjesta, datumi). Kada i to pronađe, onda ih dekodira skupa. Kompjuter svodi rezultat između dviju nađenih riječi koristeći dva testa:

- prvo, koliko blizu se oni javljaju jedno do drugog, i

- drugo, da li su sekvence (preskoci) koje dovode do riječi, najkraće (a time i najvažnije za određenje prve ključne riječi).

Primjer prvi:

(Rips): "Pitali smo kompjuter da traga za Sadam Huseinom. Onda smo provjeravali relevantne riječi do kojih je došao i upoređivali da li matematički korespondiraju. Uz njegovo ime dobili smo ove riječi: Zaljevski rat, Skud i Ruski projektili, te datum početka Zaljevskog rata."

Riječi formiraju pazlu.

Na mnoštvu drugih primjera pokazalo se da se ukrštanjem međusobno vezanih riječi otkrivaju nove (ili potvrđuju znane) informacije. Uz ime Bil Klintona došla je riječ Predsjednik. Uz "spuštanje na Mjesec" bile su riječi "svemirski brod" i "Apollo 11". Sa Hitlerom je nacizam. Uz Kenedija, Dallas.

Eksperiment za eksperimentom. Pazla je pronađena samo u Bibliji. Ne u "Ratu i miru", niti u bilo kojoj drugoj knjizi. Ne ni u deset miliona kompjuterski-generiranih test slučajeva.

Prema Ripsu, postoji bezbrojna količina informacija kodirana u Bibliji. Svaki put kada se novo ime ili riječ otkrije u kodu, novi rebus se formira. A relevantne riječi se javljaju vertikalno, dijagonalno i horizontalno.

********

Biblijski kod nastavićemo sa istoimenom knjigom Michael Drosnina i njegovom analizom prošlih, aktuelnih i mogućih budućih događaja.

Ideja da je Biblija (odnosno originalni zapis Tore) zapravo ogroman rebus koji se može dešifrirati, dao je inspiraciju istraživačima da predviđaju buduće događaje. Na slici je teza o mogućem atentatu na palestinskog vođu Arafata koji bi se trebao desiti prije 2006. godine.

Biblijski kod II (5)

19.03.2000.

Nedjelja ujutro. Dario i ja u "Tinseltownu", dvadeset kino dvorana. Prije filma smo na video‑igrama, zatim se smjestimo u udobne kožne fotelje i gledamo pregled dolazećih filmova. Prije šest mjeseci smo prvi put vidjeli reklamu za "Mission on Mars". Svaki put kad bi je ponovo vidjeli znali smo da nas taj film neće zaobići. I tako, današnja nedjelja, imala je dugoočekivanu poslasticu.

Radnja je smještena u blisku budućnost: 2020. godina. Prva ljudska misija na Mars. Istraživačka ekipa se spustila u oblast "Cydonia".

(Cydonia‑u smo opisali u prilogu "NASA/Mars", tom I. Serija ranih NASA‑inih fotografija, snimljenih za Viking-ove misije 1976, potvrdila je anomalije u obliku građevinskih objekata izgrađenih inteligentnom rukom: piramida, zidova, drugih nadzemnih objekata i ‑ delfina. Lice je svakako najpoznatija anomalija... )

Brian de Palma prihvatio se režiranja interesantne verzije na temu šta se krije iza "Lica iz Cydoniae". Djelomično se poklapa sa istraživačkim nalazima dr Courtney Browna. Barem u onom dijelu u kom život na Marsu zamire prije mnogo miliona godina kada meteor uzrokuje kataklizmu na planeti koja izgubi veći dio atmosfere. Preživjeli je napuštaju, šaljući u svemir svoj genetski materijal čiji se dio uputi i ka našoj matičnoj Planeti.

U najavi filma moglo se pročitati da smo "... dugo tražili uzrok života na Zemlji. A svo vrijeme smo istraživali pogrešnu planetu."

********

"Najznačajnija vijest milenijuma ‑ možda i čitave ljudske historije" (list Baltimore Sun), nacionalni i svjetski bestseller broj 1, knjiga Michael Drosnina :"The Bible Code" (1997). Drosnin, vodeći novinar Washington Posta, Wall Street Journala i, trenutno, New York Timesa.

1992. Drosnin je u Izraelu na sastanku sa MOSAD‑om. Nakon sastanka, mlađi izraelski obavještajac mu prilazi: "U Jerusalemu je matematičar kojeg biste trebali vidjeti. On je pronašao tačan datum izbijanja Zaljevskog rata u Bibliji."

"Nisam religiozan", odgovorio je Drosnin. "Nisam ni ja", uzvratio je obavještajac. "Ali, on je pronašao kod u Bibliji, sa tačnim datumom, tri sedmice prije početka rata."

Drosnin se prvi put sastao sa Eli Ripsom u junu 1992. Umjesto da otvori knjigu Biblije, Rips je upalio kompjuter. "Biblijski kod je kompjuterski program", objašnjavao mu je doktor matematičkih nauka, profesor na univerzitetima u Jerusalemu, Chicagu i Berkeleyu, jedan od vodećih svjetskih eksperata u grupnoj teoriji, oblasti matematike koja graniči sa kvantnom fizikom.

"Pravilo je da sve što je bilo i što će biti do kraja vremena, jeste uključeno u Tori, od prve do zadnje riječi. I to ne samo u generalnom smislu, nego u svakom detalju, za svako biće, svaku individuu, od rođenja do fizičkog kraja"...

********

Dvije godine kasnije, Drosnin leti u Jerusalem na sastanak sa bliskim prijateljem premijera Yitzak Rabina, pjesnikom Chaim Gurijem. Daje mu pismo za premijera u kome stoji:

"Izraelski matematičar je otkrio skriveni kod u Bibliji koji otkriva detalje događaja koji se zbivaju hiljade godina nakon što je Biblija napisana...

Razlog što vam ovo govorim je činjenica da se vaše ime samo jedanput pojavljuje dekodirano. Vaše ime je vertikalno prekriženo sa riječima "ubojica koji će ubiti"... Nemojte to ignorirati. Ubojstva Kenedija i Sadata takođe su dekodirana u Bibliji. U Sadatovom slučaju sa imenom i prezimenom ubojice, datumom, mjestom i načinom na koji je izvedeno... Mislim da ste u stvarnoj opasnosti..."

Četvrtog novembra 1995. dosla je strašna potvrda proročanstva: Rabin biva ubijen s leđa, a ubojica je vjerovao da je na "božjoj misiji".

Biblijski kod je otkrivao da će do ubojstva doći u hebrejskoj godini koja startuje sa septembrom 1995. Dva mjeseca kasnije premijer je bio mrtav. Prvi potez pjesnika Chaim Gurija bio je poziv premijerovom šefu kabineta, generalu Baraku (inače trenutačnom premijeru). "Generale, američki reporter je znao da će Rabin biti ubijen još prije godinu dana. To sam mu i rekao. Bilo je zapisano u Bibliji."

(Problem u predviđanju se sastoji u pitanjima za kojim imenima i mjestima tragati. Prije nego što se zbiju stvarni dogadjaji niko ne može na to pitanje odgovoriti. Ali zato nakon njihovog zbivanja, pazla se mnogo lakše rješava.)

Drosnin: "Prije atentata niko nije mogao naći ime atentatora ili tačan datum. Ali, nakon događaja, kad sam se našao sa Ripsom i generalom Isaac Ben‑Israelom, tragajući za detaljima lako smo našli ime atentatora "Amir". Ono je oduvijek bilo tu, tačno iznad Rabinovog imena. Čak staviše, riječi "ime atentatora" se pojavljuju u originalnom (ne‑kodiranom) tekstu Biblije u istom pasusu u kome se ime "Amir" pojavljuje u skrivenom tekstu. U istom pasusu, skriveni tekst kaže: "On će ubiti premijera". Nadalje, identificira ga se kao "Izraelca, koji ubija iz blizine". Biblijski kod je pokazao kad i gdje će se to desiti. "U godini 5756", hebrejskoj godini koja počinje u septembru 1995, a prekrižene su riječi "Tel Aviv" i "ubojstvo Rabin‑a". "Amir" se pojavljuje na istom mjestu."

(Gledam tabele sa hebrejskim slovima. Nalikuju matrici. Slova su zaokružena, tvore riječi. Originalni tekstii kodirani nivo se isprepliću. Riječi se formiraju idući u svim smjerovima: s lijeva na desno i obrnuto, dijagonalno, gore i dole.)

Atentat na Rabina je dramatična konfirmacija realnosti biblijskog koda, skrivenog teksta Starog Zavjeta koji otkriva budućnost. Ali to je samo jedan pronađeni događaj. Stotine drugih su takođe dekodirane ‑ od Drugog svjetskog rata i afere Watergate, nuklearne eksplozije u Hiroshimi, spuštanja na Mjesec ili pak kolizije komete sa Jupiterom (1994.).

Kad već pominjem Jupiter, udar komete je predviđen prije nego što će se desiti sa tačnim datumom. Slično je i sa Zaljevskim ratom.

Drosnin je potvrdu za biblijski kod pronašao na univerzitetima u Harvardu, Yaleu i Hebrew University, kod vodećih svjetskih matematičara. Svi su oni nezavisno potvrdili postojanje koda.

********

Einstein: "Razlika između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je samo iluzija. Vrijeme uopće nije ono što izgleda. Ono ne teće samo u jednom smjeru. Budućnost postoji istovremeno sa prošlošću."

Newton: "Budućnost ne samo da već postoji nego se može i predvidjeti".

Stephen Hawking: "Putovanje kroz vrijeme može biti tehničko izvodljivo u našoj skoroj budućnosti".

********

Ponovo o Jupiteru. Zbilja, kako je moguće da se hiljadama godina unatrag predvidi događaj kao što je udar komete 16. juna 1994. o planet Jupiter? Prema našoj zvaničnoj historiji, čovjeku će još dugo trebati da otkrije teleskop i počne gledati u nebo.

Uzgred, koliziju je predvidio upravo Drosnin koristeći kompjuterski program izraelskih matematičara. Dva mjeseca ranije, pronašao je da se kometa "Shoemaker‑Levy" dva puta križa sa Jupiterom. Usto, daje se i datum kolizije: 16. juli 1994. Astronomi su ovaj događaj mogli predvidjeti neposredno prije samog sudara. Ali, kako su to mogli znati autori Biblije prije više od tri hiljade godina?

Tu dolazimo do pitanja koje može da skrene u religiozne vode. Pojava biblijskog koda poslužila je rabinima u Izraelu kao potvrda tezi da je autor Biblije sami Bog. I da, predviđajući sve događaje koji su pred nama, ubjedljivo dokaze da on postoji.

Moj prvi utisak nakon čitanja knjige (prije godinu i po) bio je da biblijski kod pokazuje koliko zapravo malo znamo o sebi, historiji, prirodnim silama, kompleksu života u svemiru.

Film "Mission on Mars" sugerira da se začetak života na Zemlji duguje susjednoj planeti, Marsu.

Biblijski kod (koji je, u stvari, kompleks kodiranih matrica) sugerira da postoje pisana svjedočanstva ostavljena od superiornijeg uma. Tek kada skromno prihvatimo istinu da nismo središte kosmosa, već samo u početnim fazama evolucije, znanja će nam se početi ukazivati sve brže. Što se više otvaramo, darovi će biti sve darežljiviji. Eksplozija informacija, nalik eksploziji na Jupiteru od milijardu megatona, koja je otkidala gromade veličine naše planete.

********

Slično je i sa snovima. Ako ne prihvaćamo značaj i realnost poruka i događanja dok "sanjamo", onda nam izgledaju beznačajni i daleki. Neshvatljivi. Moguće poruke su samo na razini simbola. Ako snove tumačimo kao vantjelesne izlete duše, onda su nam i događaji jasniji. Manje simbolični, a više živi i realistični.

Onaj događaj od prije petnaest godina, u mojoj sobi, sa Harijem i Masetom, ostaće negdje da živi, zapisan u jednoj od beskrajnih svemirskih matrica. Na njega se mogu vraćati i dozivati ga po želji, kao i Arsenovu muziku. Time ćemo mu izbrisati granicu između "stvarnosti" i snova. I ajnštajnovski relativizirati svaki doživljaj i događaj nam znan.

Tags:     alternativna historija      semir osmanagić      bosanske piramide      visoko      tom II      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+4 #1 Bel-Mordok 2012-05-21 16:51
Na rubu znanosti (On the edge of science) - News on the Bosnian pyramids and the world of pyramids
www.youtube.com/.../

Bosnian Pyramid Documentary
www.youtube.com/.../

Bosanske piramide na Sarajevo Business Forumu
4dportal.com/.../...

Slovenci podržali Bosanske piramide
4dportal.com/.../...

Pyramids of Bosnia - Full
www.youtube.com/.../

Bosanske piramide u Njemačkoj pokupile ovacije
4dportal.com/.../...

CodeFinder Millenium Edition - program o biblijskom kodu, službena stranica
www.codefinder.us/

CodeFinder Millenium Edition - cijela verzija, download, lakši je za upotrebu
rapidshare.com/.../...

Bible Code Oracle - program o biblijskom kodu, službena web stranica
www.xentao.com/products.php

Bible Code Oracle 1.9 - cijela verzija, download
rapidshare.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice i Igmana

Tuneli Ravne zdraviji od Bjelašnice i Igmana

Beneficije negativnih iona su dokazane posljednjih decenija. Riječ je o sićušnim, negativno naelektrisanim atomima ili molekulama, koje imaju viška elektrona. Pouzdano se zna da čiste atmosferu od ...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6948

Više...
EKSKLUZIVNO: Utvrđena senzacionalna starost tunela

EKSKLUZIVNO: Utvrđena senzacionalna starost tunela "Ravne 3"

U julu 2018. kupio sam parcelu od 5.141 kv. metra u Visokom, koja se naslanja na naš park ‘Ravne 2’ sa zapadne strane, a koja je u katastru bila označena...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11220

Više...
Zašto boravak u tunelima Ravne snižava krvni pritisak?

Zašto boravak u tunelima Ravne snižava krvni pritisak?

Aleš Homovec iz slovenačke kompanije “Novi val” koja se bavi istraživanjem i mjerenjima elasticiteta krvnih sudova boravio je u Visokom izvodeći ekperiment na uzorku od 14 osoba različitih godina i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9250

Više...
EKSKLUZIVNO: Nivo orgonske energije u Bosanskim piramidama

EKSKLUZIVNO: Nivo orgonske energije u Bosanskim piramidama

Orgonsku energiju još zovu energija života, biološka energija, chi i energija nulte tačke. Već decenijama pojedini istraživači govore kako su piramide služile za stvaranje najvažnijeg oblika energije - orgonske energije....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10979

Više...
Volonteri fondacije otkrili tunele u

Volonteri fondacije otkrili tunele u "Zvoniku"

Arheološka sezona 2016. postala je vrlo uzbudljiva. Tri smjene volontera Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca”, su tokom juna, pod nadzorom stručnog tima, došle do sjajnog otkrića.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9891

Više...
Fantastičan prijem za Bosanske piramide u Kranju

Fantastičan prijem za Bosanske piramide u Kranju

Uposlenici Gradske knjižnice u Kranju ne pamte kada je bio ovako veliki interes za jedno predavanje u gradu, kao što je to bilo za dolazak dr. Semira Osmanagića...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9564

Više...
Bioenergetska polja iznad bosanskih piramida

Bioenergetska polja iznad bosanskih piramida

Analizom isijanih boja iz svih piramida, zaključuje se da je riječ o visoko vibratornim i prozračnim bojama koje u bioenergetskim procesima i njihovim utjecajima na ljudsko zdravlje imaju isjceliteljski karakter…

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11486

Više...
Ljekovitost energije bosanskih piramida

Ljekovitost energije bosanskih piramida

U ovoj kolumni razmotrit ćemo ljekovitosti energije bosanskih piramida u šest točaka: Povećanje kapaciteta pluća, nivo glukoze u krvi, krvni pritisak, opće stanje organizma, klaustrofobija i slab apetit, te poboljšanje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16942

Više...
Deset godina od otkrića piramida u Visokom (2005 - 2015)

Deset godina od otkrića piramida u Visokom (2005 - 2015)

Puno toga se dogodilo u ovih deset godina od otkrića piramida u Visokom, iako je nebrojeno puta došlo do političkih prepreka u otkrivanju povijesti čovječanstva, arheološkim radovima i sl., međutim...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16299

Više...
Pronađen organski materijal u novim tunelima

Pronađen organski materijal u novim tunelima

Tokom radova čišćenja novih tunelskih pravaca koji vode prema jugu, tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” pronašao je organski materijal na nekoliko lokacija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12743

Više...
Discovery Science TV kanal: Bosanske piramide su energetske mašine

Discovery Science TV kanal: Bosanske piramide su energetske mašine

Bosanske piramide ponovo su uzburkale svjetsku javnost. Trenutno se prikazuje tridesetominutna epizoda o otkriću najvećih svjetskih piramida u Visokom, na jednom od najgledanijih svjetskih televizijskih kanala: “Discovery...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15534

Više...
Semir Osmanagić: Ponovo potvrđeno postojanje elektromagnetske zrake na vrhu bosanske piramide Sunca

Semir Osmanagić: Ponovo potvrđeno postojanje elektromagnetske zrake na vrhu bosanske piramide Sunca

Njemački istraživač i autor Werner Betz pridružio se istraživačkom timu Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” koncem jula 2014. Prilikom svog boravka u Bosanskoj dolini piramida vršio...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12784

Više...
Semir Osmanagić: Novo otkriće u podnožju bosanske piramide Sunca

Semir Osmanagić: Novo otkriće u podnožju bosanske piramide Sunca

U podnožju sjeverne strane Bosanske piramide Sunca, na privatnoj parceli, izvan zaštićene zone Starog grada Visoki, stručna ekipa Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” došla je do...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14495

Više...
Semir Osmanagić: Graham Hancock podržao Bosanske piramide i uvrstio ih u reizdanje 'Otisaka Bogova'

Semir Osmanagić: Graham Hancock podržao Bosanske piramide i uvrstio ih u reizdanje 'Otisaka Bogova'

U posjeti Bosanskoj dolini piramida boravio je legandarni istraživač i publicist Graham Hancock iz Londona zajedno sa suprugom Santhom Hancock. Dugogodišnje prijateljstvo pronalazača bosanskih piramida dr. Semira...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13077

Više...
Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (12-13)

Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (12-13)

Knjiga Semira Osmanagića, koju je napisao još davne 2000. pod nazivom ...

Komentari(1) Klikova:23326

Više...
Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (9-11)

Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (9-11)

Knjiga Semira Osmanagića, koju je napisao još davne 2000. pod nazivom ...

Komentari(1) Klikova:25758

Više...
SEMIR OSMANAGIĆ: Nove analize Podzemnog labirinta Ravne

SEMIR OSMANAGIĆ: Nove analize Podzemnog labirinta Ravne

Tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” je, preko svoje američke saradnice Marte Thomas iz Čikaga, poslao nekoliko uzoraka konglomerata iz Podzemnog labirinta Ravne na petrografsku analizu.

Komentari(1) Klikova:19720

Više...
Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (6 -8)

Semir Osmanagić > Alternativna historija - II. TOM (6 -8)

Knjiga Semira Osmanagića, koju je napisao još davne 2000. pod nazivom ...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:30585

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti
Snaga koju imamo!
20 Ožujak 2019, 08.00
Snaga koju imamo!

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno