Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

3240

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

"Stabilnost obmane", odlično uočen fenomen (od strane pravoslavnog monaha Rafaila, Boljevića). Da dodamo - zamke stabilnosti obmane. Stabilnosti i zamke svih duhovnih buđenja i prosvjetljenja sa kojima, preko kojih, dospijemo ili se obremo u nekom boljem, ljepšem svijetu, dakako, sa osjećajem snage i stabilnosti.

Već je prije u ovim tekstovima konstatirano ono što je i logično, treba da je logično: pravo duhovno Buđenje je - Buđenje u planetnom Zatvoru ili Paklu. Buđenje svijesti o pravoj prirodi planetnog i našeg užeg životnog ambijenta.

Takvo Buđenje ne samo da ne može nikako biti prijatno, nego je, obrnuto: jezivo. Deprimirajuće. Duša, koja u svojoj dubini nosi predodžbe o Moći, Harmoniji, Ljepoti, Ljubavi, Sobodi i sličnim veličanstvenim uzvišenim svojstvima: postaje svjesnom da se obrela u svemu suprotnom!

Za takvu dušu, ili za osobu koja je zemaljski nosilac takve duše, sa činom pravog duhovnog Buđenja tek započinje "hod po mukama". Nema tu ni traga od stabilnosti i ljepote, tu se stupa na dasku kojom treba surfati na ogoronim valovima, da se bi stiglo na neki toliko daleki otok, da je veća izvjesnost da se do njega uopće i ne može i neće stići, nego što se ima povoda da se vjeruje suprotno.

Sa pravim Buđenjem - postaje se pronicljivijim i senzibilnijim, tragično-izuzetno senzibiljnijim za sve aspekte Zatvora ili Pakla, a koji su suprotni svemu već nabrojanom što duša nosi u svojoj nekoj dubljoj memoriji. Na primjer: gruba glazba, grubi zvuci, grube vibracije - neprobuđenome mogu eventualno smetati, može čak uživati u njima, ali: neće ga u dubini duše potresati. Kao što će uistinu probuđenoga. To je samo primjer sitnice jednoga od aspekata. Kojih je na svakom koraku, kojima nas se zasipa na svakom koraku. Ili: u glupostima, glupim procedurama, izrabljivanjima, iscrpljivanjima, dehumanizirajućim zahtjevima i organizacijama, kojima smo podvrgnuti na poslu, a preko, za život neophodnog novca, kao jednog od porobljivačkih mehanizama - neprobuđeni čak može naći smisao i opravdanje. Ili ga se ne moraju doimati kao neka osobita težina ili deformiranje ljudskosti. Naprotiv, svi ovi momenti na dušu uistinu probuđenoga djeluju kao pravo duhovno mrcvarenje.

U cijelom ovom sklopu veća je vještina da se vidi sve kao da je divno, negoli da se "pri čistoj svijesti i zdravoj pameti" vidi realnost onakvom kakva uistinu jest.

Viša svrha svega ovoga? Da li nam je od pomoći da se njome sada bavimo? Ima li je, nema li je? Je li tu sve teče po Planu, ili je u pitanju Eksperiment koji je pošao krivo, pa se mora(ju) iznjedriti duhovni gigant(i) koji će napraviti preokret?

Woody Allen, kao lik u nekom svom filmu, navaljuje na svoje roditelje, da mu objasne neka metafizička pitanja, želi da odabere najbolju religiju; otac se, uz uzgredna objašnjenja, nervira: tko je i gdje ostavio otvarač za konzerve. Woody navaljuje: ali, što će (otac) učiniti kada se bude suočio sa smrću, kada bude umirao... A ovaj će bijesno: "O tome ću da razmišljam kada naiđe taj čas, a sada mi nađi otvarač za konzerve!" Dakle, višom svrhom ćemo se baviti kada "naiđe taj čas", kada nam se otvori panorama na nju, a sada se pozabavimo konkretnim i praktičkim pitanjima snalaženja u ovome u čemu smo!

Sa pravim Buđenjem u zemaljskom Zatvoru-Paklu dobivamo svijest o njima, ali, u paketu, dobivamo i svakovrsne muke, pritiske, iskušenja, unutarnje i vanjske, stalna bacanja u neravnotežu, itd. Ostaje nam stalno uključeni napor da se snalazimo, i da - trpimo! Da se izgrađujemo kao stoici. Stari ezoterički princip: "Izdržati po svaku cijenu!" Ili: „Izdržati u nečemu do kraja... jeste to teško, ali ko izdrži teškoću do kraja, taj će se spasti.” (Patrijarh Pavle)

Stoicizam nam od Buđenja teče na dva kolosjeka.

A) Valja nam se suočavati sa vanjskim dešavanjima, utjecajima, pritiscima, itd.

B) Te sa unutarnjima. Koji imaju... a) Liniju od Gore prema nama, kao utjecaji viših tzv. tamnih bića i sila. Možda i u smislu nekakvog baš individualnog djelovanja na nas. Ali prije, i više, u smislu njihova djelovanja preko morfičkih ili sličnih polja, preko kolektivnog nesvjesnog, itd. b) Liniju, zamršenu liniju u nama samima. Primjećujemo li da imamo u sebi kao nekakve prijemnike "arkonskih navigiranja"? Možda nam je to, u fizičkom smislu, tzv. reptilski dio mozga, možda nešto drugo, ili još nešto drugo, tek, tko se uzvisi do registriranja takvih dešavanja u sebi samom, do toga da ima muke sa sobom samim, sa svojim mislima za koje nekim krajičkom svijesti primjećuje da je pitanje jesu li njegove ili prividno njegove - već se u svijesti prilično uzvisio.

Da, neki od aspekata koji rast svijesti kompliiciraju do neslućenih omjera! I blago onima koji mogu imati neke jednostavne predodžbe i o Buđenju, o duhovnom rastu, o prosvjetljenju!

Što bi trebalo, ili što bi mogli biti ishodi naznačenog duhovnog stoicizma?

"Dijamant se sastoji od atoma ugljika (C), kao i grafit. Razlika u tvrdoći nastaje zbog načina na koji se atomi međusobno spajaju. Atomi grafita su raspoređeni u čvrsto povezane slojeve, ali su slojevi slabo vezani, dok su kod dijamanata atomi međusobno povezani kovalentnim vezama u tetraedar. Radi toga je grafit mekan, a dijamant je najtvrđa tvar na svijetu.

Uvjeti pod kojima nastaju dijamanti su visoka temperatura od 900 do 1300 ˚C i visok tlak od 45 do 60 kilobara, dok normalan tlak na Zemlji na morskoj razini iznosi otprilike 1 bar." (bold. M.P.)

Dijamant, kao najtvrđa tvar na svijetu je, dakle, samo puki komad ugljena koji je - izdržao visok tlak i visoku temperaturu! Da li je analogija sa duhovnjakom koji nakon pravog Buđenja stoički otrpi sva iskušenja i pritiske - slučajna?!

Za očekivati je da vremenom takav netko formira jako komprimirano energetsko polje oko sebe i u sebi. Polje, koje nadjačava sve vanjske i unutarnje utjecaje. Koje "deformira" dešavanja koja mu dođu "blizu", "deformira" - u skladu sa svojom prirodom i sa svojim vrijednostima.

Takav postaje, kao što je ranije u ovim kolumnama rečeno - "hodajućom stanicom Novoga svijeta".

On, što spontano, što po svojim vizijama i planovima (dio blizak tajnaškoj metodologiji) - preinačuje dešavanja u svom okruženju, u svom životu, a u skladu sa novom duhovnom paradigmom, u skladu sa logikom i paradigmom Novoga svijeta.

To je stabilnost posve drugačije kvalitete, od "stabilnosti obmane". Ali, do takvog dalekog otoka treba dosurfati, na strašnim valovima, kroz strašne situacije, pri čemu je veća izvjesnost da se potone, nego da se doprije do otoka-dijamanta.

Iluzija je da ćemo Grubu Iluziju razložiti, ili se izdići ponad njezinog utjecaja - tako što ćemo od nje pobjeći u pozitivu, u iluziju ljepšeg svijeta. Što duhovno stoičkije izdržavamo sve pritiske Grube Iluzije - to više slabimo njenu moć nad nama, to se ona za nas više rastvara. Što više bježimo od nje (u pozitivu i u neke ružičaste vizije, u neka svjetlosna jaja i oblake, itd.) - to joj samo dajemo veći "legimitet" i veću snagu nad nama samima.

Da to pokažemo na primjeru koji nije samo banalan, kao što izgleda. Naše suočavanje sa bolestima. Ne preporuča se svakome da se pokuša sa bolestima suočavati stoičkim trpljenjem, i ne ide to linearno sa svim bolestima, tek - to jeste neki dubinski princip nadjačavanja, eliminiranja bolesti. Postoji u tom smislu zanimljiv video B. Liptona, koji se pokušava sjetiti kako je to bilo kada je prije dvadesetak godina posljednji put bio kod ljekara. I od tada - nikad više. I nije jedini u tome, spomenut je u ovim kolumnama i slučaj N. Sitina. Analogon bijegu u pozitivu je - posezanje za lijekovima i ljekarima, pa čak i na najsitnije povode. Ne želimo trpjeti, želimo da nas se oslobodi muka i loših osjećanja. Tako što će nam netko sa strane pomoći: neke tvari, neke osobe... A gdje smo tu mi?!

Analogiju sa duhovnim stoicizmom, i sa snagom koja se njime stiče - svatko može lako povući.

Tags:     duhovnost      razvoj      svijest      duša      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #2 Miroslav Prvulović 2015-09-15 19:01
Mala Koko: "Što ako je jedini cilj u cijeloj toj priči da "probuđeni"vidi ljudsku pa i svoju grabežljivu, predatosku prirodu, zatvorsko okruženje, robotsko ponašanje, nesposobnost da živi slobodan jer uvijek i vječno ima vođu ili vođe (političare, kraljeve) ? Nema nagrade koju zamišljamo već nešto posve drugo..hm..."

Slažem se: perspektiva jeste sumrona, zato je i rečeno za otok do kojeg treba dosurfati - veći su igledi da se ne uspije. No, svakako u nekom trenutku netko mora uspijeti! Ako jednom "majmunu" to uspije, uspjeće i drugima. U "Kursu o čudima se kaže: "Čim je jedan spasen - svi su spaseni, dok se i posljednji ne spasi - nitko nije spasen!". Jedan spaseni otvara vrata, otvara mogućnosti ostalima. Ali, nasuprot tajnašima - takav ne brine samo o svojoj nirvani.

Priča sa stoičkim podnošenjem, nadjačavanjem muka jeste kompliciranija od ovdje prikazane. Postoji razina do koje je ono duhovno funkcionalno, i razina od koje se pretvara, kao što je u nekima od ranijih kolumni rečeno - u duhovno mrcvarenje, bez funkcije u osobnom čišćenju i rastu, kao i bez funkcije u pomaganju drugima. Ili bar nama od te druge razine može djelovati nefunkcionnalni m, ali - iz koje to druge perspektive možemo stvar promatrati do iz ove u kojoj smo. Duhovni stoicizam je ovdje naglašen kao opozicija duhovnoj naivnosti po kojoj, kao što je citirano - nevjerojatno divna stvarnost nas čeka sa duhovnim buđenjem.

"Nema nagrade koju zamišljamo" - slažem se, ali, nužno nam je obrtanje perspektive: neće nam nitko dodijeliti nagradu, moramo se za nju izboriti, moramo sami sebe nagraditi. U drugom dijelu ove teme, koji pokušava nastati, biće nekih novih konkretnijih putokaza za taj smjer.
Citat
 
 
#1 Miroslav Prvulović 2015-09-15 00:57
Komentar na poticaj sa fejsbuka

Ranko Tihomirović: "Budha je rekao da ljudi pate zato što nemaju ZNANJE. Trpljenje i stoicizam iz teksta su probuđenome nepotrebni. On nema ego i nema želje. Prema tome, pošto nema želje, sve je njegovo. Trpio je dok se nije probudio".

Prethodni dvodjelni tekst o iluzijama prosvjetljenja samo je jedan od primjera, a bilo ih je više u ovim kolumnama, kako imamo povoda na svakom koraku da debelo prispitujemo postojeće duhovno nasljeđe. Te nam se u tom kontekstu potreba za novom duhovnom paradigmom sama od sebe nameće. U ovom slučaju - "stavka" iz Budhinog učenja.

Nesporno je odlično uočeno, i to bi pre bila nekakva domena psihološkog, a ne duhovnog (ako se uopće mogu razdvajati): želje i ego rađaju patnju. Prepreke ostvarivanju onoga što želimo, što nemamo a želimo imati - mogu da rađaju patnju. Neuvažavanja, povrede našeg ega - također.

Ali, treba primjetiti da smo mi sa svijetom u kojem živimo u inetrakciji. Ne ide sve samo od nas ka svijetu: mi imamo želje, svijet nam ih blokira, mi želimo povlađivanja egu, svijet, ljudi oko nas, ne pružaju nam to. Vanjsko ili svijet oko nas - mogu nas i te kako gruvati neovisno o našim željama. A sve u konstelaciji života na Zemlji kakav imamo, ili kakav smo bivali usmjeravani izgrađivati, vrlo često ili najčešće na sopstvenu štetu. Onaj tko živi u nekom previše bučnom okruženju, bilo kojeg tipa, a pretpostavimo da je realno išao nekom uzlaznom duhovnom linijom, trpi teške virbarcije u kojima je. Mogao je on da se oslobodi svih želja - teške vibracije ga gruvaju. Formalno-logičkim poigravanjem bismo rekli: neka se oslobodi želje da pobegne iz takvog okruženja. U redu, neka se on i oslobodi te želje, ali - teške vibracije će ga i dalje nesmanjenom žestinom gruvati. Što nije tek samo puka igra, pogledajmo što su dali objektivni rezultati pokusa sa izlaganjem vode različitim zvucima, a mi smo u dominantnom postotku od vode; da se zadržimo samo na toj fizičkoj razini, naravno da je u pitanju stvar dubljih suština.

Ili, pretpostavljeni isto tako duhovno nešto napredniji, koji radi u nekima od brojnih dehumanizirajuć ih, zaglupljujućih i tome sličnih uvjeta ili na nekoj od takvih radnih pozicija. Treba li navoditi primjere? Neka se on oslobodio svih želja, ali - prisiljenost na dehumanizirajuć i rad sama po sebi znači pritisak i energetsko iscrpljivanje (o energetici - u drugom dijelu ove iste teme). Ne može on svojom sviješću biti u blaženostvu, a tijelo da je neovisno od toga izloženo: ponavljanju istih kretnji osam sati, ponavljanju istih riječi osam sati, slušanju istih priča osam sati, itd, te da ga se to nipošto duha ne dotiče.

Postoji jedna od iluzija: svako tko duhovno napreduje samim svojim uzletom duha izborit će spontano bolje životne uvjete. Iluzija koju je T. Mikušina izrekla na sljedeći način: kako budemo razgrađivali svoju karmu, što samo po sebi znači i duhovno napredovanje, tako će nas sami od sebe snalaziti sve bolji, blaži uvjeti, od nas će odlaziti loši ljudi, a počećemo privlačiti one koji su dobri, itd.

Pri tom se zaboravlja tek jedna sitnica: mi živimo u planetnom Zatvoru! Nad kojim moraju postojati neki vladari, čuvari, ili što slično. Prosta logika je: baš će se nastojati da se što teže okuju upravo oni koji uistinu duhovno napreduju. Onima kojima to iluzorno polazi za rukom, a osobito ako su pri tom u poziciji da i druge za sobom povuku - pružit će se prilika da neometano djeluju. Jer idu na ruku vladarima-čuvarima, iako to i ne znaju.

P. S. U svakom slučaju, hvala gospodinu Tihomiroviću na poticajnom komentaru...!
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4068

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:2427

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:1981

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:2318

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Komentari(1) Klikova:6263

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Komentari(2) Klikova:3241

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Komentari(1) Klikova:3557

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Komentari(1) Klikova:3187

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3221

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Komentari(1) Klikova:3356

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3000

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3224

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5297

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4424

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5043

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3483

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4105

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6003

Više...
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno