4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Praksa izvankonceptualizma

8808

- Praksa izvankonceptualizma nije pokušaj sa izmišljanjem još jedne, u nizu tolikih, nove duhovne metode. Ona je prirodni mehanizam, koji samo treba uočiti, i koji nam se osobito jasno manifestira u bolestima, kada nas snađu najjači bolovi. Te nam samo ostaje da ga sistematičnije ugradimo u naše svakodnevno funkcioniranje.

Još nikada nisam imao ovakve muke sa nekom temom...!

Konceptualizam uzimam u nekom najširem smislu, možda u nekim slučajevima i uvjetno, kao sve naše misli, ideje, uvide, planove, ciljeve, spoznaje, vizije, percepciju, tumačenje, itd, dakle, u smislu svih produkata našeg uma, preko kojih dajemo smisao i značenje, značenjske obrise bilo čemu. Izvankonceptualizam - kao oznaku za zonu izvan svega prethodnog, pojam transcedentnog dođe mu kao sinonim.

U okvirima naše fizičke ravni moć uma nam se odlično manifestira preko konceptualizma, um i konceptualizam odlični su nam i nezamjenjivi oslonci za naše funkcioniranje u ovoj ravni. I dok nam je svijest opsjednuta ovim svijetom, takozvanom Iluzijom, mi i nemamo neke probleme sa umom i konceptualizmom, odlično nam služe, uživamo u njima i uživamo u ovome svijetu. Čim počnemo da razmišljamo o nečem višem ili o nečem iznad ove ravni i iznad vrijednosti svijeta Iluzije - nabacujemo sebi probleme, um i konceptualizam ne samo da nam nisu više odlični oslonci, nego nam prije dođu kao kamen spoticanja.

Nemoguće je, a da to nije puko samozavaravanje, primjeniti naš uhodani konceptualizam na sferu Postojanja van, iznad ove naše ravni Postojanja. A kako da uopće iskoračimo iz svojih konceptualizama, iz produkata našeg uma, kada nam je on u prirodi samog našeg postojanja i funkcioniranja u ovoj ravni Postojanja? Mi i ne možemo drugačije da rezonujemo o zoni Postojanja iznad ove naše ravni, do umom i konceptualizmom kojim rezonujemo o samoj ovoj našoj ravni.

U suštini, praksa izvankonceptualizma je puko otkrivanje tople vode, jer što drugo više u duhovnosti i možemo otkriti, pored toliko koncepata na sve strane, diljem knjiga i interneta: ležati, možda pol sata u jednoj seansi, i samo biti pri tom ležanju. Praksa koja je naizgled već toliko opisivana, posebno u literaturi o meditaciji, ali i o emocionalnom pročišćavanju (Dž. Raskin). Međutim, jedna naizgled marginalna finesa ipak suštinski mijenja kvalitetu procesa: sa tim ležanjem (ležanje je u pitanju, jer tada zalazimo u dublju opuštenost, a nije nam ono baš neophodno) stupamo u izvankonceptualizam, onaj koji nam je u našoj ravni Postojanja uopće moguć.

Mi preko koncepta koji se ovdje opisuje dolazimo do te zone izvankonceptualizma, treba leći i pri tom samo biti, međutim, čim stupimo u nju - mi odbacujemo sve koncepte.

Netko bi rekao: a da što je to do zen-meditacija ili meditacija "na prazninu", meditacija bez teme, meditacija u kojoj težimo tome da nam um bude prazan, pri čemu je vrhunsko postignuće upravo to - prazan um. ALI - TO JE JEDAN KONCEPT! Višeslojni koncept: 1. mi imamo cilj - postići prazninu uma; 2. taj cilj idemo realizirati meditacijom bez teme, tako što dopuštamo da nam se pozornost rastvara u unutarnjoj praznini; 3. jer smatramo da time utišavamo svoj um; 4. čime dolazimo u doticaj sa višim vibracijama i višim razinama Postojanja; ili čime dolazimo u dodir sa Svepostojanjem (svejedno kako da ovo definiramo).

Sve to su koncepti uma i mi proces u koji stupamo kanaliziramo tim postavljenim konceptima. I nije nemoguće da postavljene ciljeve i postignemo, jer njima preko uma težimo. Međutim, mi nikako ne možemo znati jesmo li uistinu dodirnuli tu Realnost s onu stranu našeg ovdje očiglednog Postojanja ili s onu stranu naših koncepata o toj Realnosti. Kao što nikada pouzdano ne možemo znati jesu li naše Više Ja ili nekakva bića sa kojima možda kontaktiramo, ili naša tzv. astralna putovanja - samo u našem umu ili van njega.

Da li mi, stupajući u zonu izvankonceptualizma dolazimo u dodir sa nekim višim ili dubljim razinama našeg bića, ili čak Postojanja? Ne možemo pouzdano znati, ali opravdano možemo pretpostavljati. Možda i Tamo također ima konceptualizacije, ali je ona drugačijeg tipa, drugačije logike, drugačijeg ustrojstva, te nam naša ovozemaljska konceptualizacija nije od pomoći, nije oslonac u nekakvoj komunikaciji.

Ako nam je pozornost na vanjskome, od našeg tijela pa do najdaljih zvijezda, mi shvaćanje i percipiranje te vanjštine premrežujemo, vrlo ili dosta uspješno, svojim konceptima. Možda sve slabije što smo u tome dalji od sebe i svog najbližeg svijeta, bilo kao pojedinci, bilo kao čovječanstvo, ali, svjedno, konceptualizacija nam se pri tom ne dovodi u pitanje.

Kada svratimo pozornost na unutarnje, pa još u miru, tišini i samoći - imamo veliku šansu da dođemo u dodir sa nekakvim dubinskim zonama našeg bića, ponajprije samog našeg bića, a preko njega svakako i sa drugim dubljim aspektima Postojanja, od nekakvog kolektivnog bića kojem pripadamo, do širih kozmičkih koncentričnih sfera. I ŠTO SE PRI TOM VIŠE OSLOBAĐAMO KONCEPTUALIZACIJE KOJU KORISTIMO U REZONOVANJU I U PERCEPCIJI VANJSKE REALNOSTI, TO SU NAM SVAKAKO IZGLEDI DA NAM U UM I SVIJEST PROCURI VEĆI POTOK... ENERGIJA, INFORMACIJA, ne znamo pouzdano, ali nekih dubinskih unutranjih sadržaja svakako. Bilo koji tip konceptualizacije svakako da nam tu dolazi kao smetnja. "Evo, sada će mi doći, dolazi mi blaženstvo kontakta sa Višim Ja!" "Ja se upravo povezujem sa Beskonačnim Umom!" "Zalazim u zonu savršenog mira!" Itd.

Ako mi u pravom smislu zalazimo u zonu izvankonceptualizma - NITI MOŽEMO UNAPRIJED ZNATI NA ŠTA ĆEMO NAIĆI, ŠTA ĆE NAS U NAMA SAMIMA ILI KROZ NAS SAME SNAĆI, KAKVE ENERGIJE ILI INFORMACIJE NAM DOĆI, NITI TREBA DA SE U TOM SMISLU BILO KAKO POSTAVLJAMO. Možda nas snađe blaženi dubinski mir, možda baš roj misli, misaoni grč; možda u jednoj seansi jedno, u drugoj drugo; možda dospijemo u neko prijatno sanjarenje, sa prijatnim mislima i  senzacijama, možda nas baš dosta i dugo budu snalazile muke onog što konceptualno označavamo kao "transmutaciju karme", pravi pakao, u smislu suočavanja sa nekim teškim energijama, teškim i intenzivnim emocijama. Itd.

Još jednom, jer je u pitanju finesa po kojoj su praksa izvankonceptualizma i zen-meditacija prestaju biti sinonimne prakse: u zonu izvankonceptualizma stupamo bez ikakva cilja, bez ikakvog očekivanja, BEZ APRIRONE PREDOŽDBE što nas može snaći, sa čime ćemo se suočiti, čega postati svjesni... Možda to bude bezmisaoni mir i blaženstvo, možda bude misaoni grč i pakao. I ne u tom smislu da vremenom treba očekivati da se sve u nama utiša, kao što se kaže u teoriji i u iskustvima meditacije, jer je i to jedna konceptualizacija koja nam usmjerava unutarnji proces.

Neće nijedan učitelj meditacije reći: "Samo sjedi dva-tri puta dnevno po pol sata i - NIŠTA VIŠE! Prati što se dešava, pa ćemo o tome pričati." Ne, postoji mantra, ili - postoji namjera koja se predoči meditantu: pustiti sve misli, težiti unutarnjoj praznini. Sve to je konceptualizam, kojiim ne dosežemo zbivanja u pravim dubljim ili višim razinama našeg bića. Jeste to svakako visok stupanj utišavanja našeg uma, ali - NIJE I ONAJ KRAJNJI STUPANJ, taj se postiže, ili bi se trebao postizati, upravo odbacivanjem svakog koncepta.

Ali je onda pitanje: hoćemo li pri tom imati doista tišinu uma ili, naprotiv, pravu buru, maltene nepodnošljivu buru, bilo misli, bilo emocija (straha, itd.)?

Mi imamo duhovnu  predodžbu kako oslobađanjem od misli dospevamo u zonu savršenog mira, kako nam je to krajnju cilj u smirivanju uma. Nešto kao misaoni vakuum! No, kao što netko lijepo reče: priroda ne trpi vakuum. Ne što nam je to još jedan od koncepata, već što nam to govori iskustvo našeg ovozemaljskog funkcioniranja. Mi nikako ne možemo znati, ako smo se preko izvankonceptualizma u pravom smislu dubinski smirili, što nam može početi dolaziti, izvirati iz tih dubina.

Mi smo u zoni Postojanja u kojoj funkcioniramo zahvaljujući konceptualiziranju, svemu što nam bez koncepta ili bezoblično dođe - mi spontano počnemo davati konceptualnu odoru, jer ga drugačije ne možemo shvaćati, primati, percipirati. To mora važiti i za eventualne informacije ili energije koje nam počnu dopirati iz dubina ili sa visina našeg bića. Neće nam one dolaziti tek kao Sunčeve zrake koje i ne registriramo svojm čulima.

Stoga: upravo zaronjeni u izvankonceptualizam - možemo očekivati valove i valove, prave bure konceptualizama, u koje se odenu te informacije ili energije. Ne neki savršeni mir o kojem sanjamo, već - možda i prave bure, sa uvidima, sa sjećanjima, sa vizijama, smislenim i besmislenim, itd. I ne trebamo se truditi da odgonetamo što sve to znači i otkuda nam dopire. Možda iz nekog našeg Višeg Ja, možda iz nekih kanala kolektivnog nesvijesnog, sa kojim smo možda povezani. Možda neki od nas jesu, jer smo se tako postavili, ili tako izabrali, možda neki nisu, jer su izabrali neki lakši put. Sve su to koncepti, sve njih odbacujemo, ukoliko doista uranjamo u izvankonceptualizam, samo nastojimo, dok ležimo, NASTOJIMO BITI. Ako sveta istočnjačka deviza "Samo biti!" igde ima svoju pravu upotrebnu vrijednost, onda je to ovdje. Ali, "samo biti" - dok traje praksa izvankonceptualizma, van nje: naprotiv, mi možemo i trebamo ojačavati svoje konceptualizme, u vezi sa svime onim što nam je u životnom delokrugu i dosegu, što je dio naših aktivnosti u vanjskome svijetu.

Uostalom, praksa izvankonceptualizma nije nikakva nova duhovna metoda, koju pokušavam izmisliti, ona je PRIRODNI MEHANIZAM, koji samo treba uočiti u našem funkcioniranju i samo ga u smislu sistematičnije primjene ugraditi u naše svakodnevne aktivnosti. On nam se najjasnije ukazuje pri težim bolestima, ili - pri suočavanju sa jakim bolovima ili jakim emocijama. UOČIMO TADA KOLIKO NAM JE UM SLAB, koliko nam je bilo kakav konceptualizam bezvrijedan, potpuno bezvrijedan, SPRAM SNAGE ENERGIJA KOJE IZBIJAJU IZ NEKIH DUBINA NAŠEG BIĆA. Vjerovatno je svatko imao takva iskustva, na primjer, jake gripe, kada se od bolova u mišićima i glavi ne može niti spavati, kada kao da svaka misao boli, kada možete pokušavati da meditirate ili da izgovarate afirmacije koliko god hoćete, ako uopće i budete mogli, ali prije teško da ćete i moći, bolovi su tada neumoljivi i sveprožimajući.

Htjeli-ne htjeli, jednostavno smo u svemu tome, u bolovima i mukama, spontano nam je odbačen svaki konceptualizam, nevoljno smo u izvankonceptualizmu. Mi smo tu u praksi izvankonceptualizma silom prilika, jake unutarnje energije nas prisile da se suočimo sa njima, svakako bi priča bila drugačija da mi svakodnevno svraćamo u te zone našeg unutarnjeg, da se svakog dana malo-pomalo suočavamo sa svim tim što u sebi nosimo, ili sa čime smo preko svog unutarnjeg spojeni.

Ovdje sam samo htio, a i to jedva, da skrenem pozornost na praksu izvankonceptualizma, a treba posebno razmotriti i druge aspekte konteksta čiji je ova praksa dio: a tu su - naša ravnoteža, naša djelatnost van ove prakse, itd, što sve skupa mora biti povezano i međusobno se uvjetovati.

Tags:     duhovnost      meditacija      zen      duša      tijelo      seansa      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8359

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8096

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno