Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (2)

3828

- Svjesniji koji kroz proces rada na promjenama "u sebi-kroz sebe-oko sebe" - transcendiraju postojeći svijet: ne da bi pobjegli od njega, već da bi ustoličili novi svijet, čime postaju ćelije-zameci takvoga svijeta.

Malo hipoteza o scenarijima mogućih dešavanja na Zemlji, neovisno o nepoznavanju pravog činjeničnog stanja, u vezi sa kozmičkim inicijatorima, inicijativama i utjecajima vezanima za promjene na Zemlji i u čovječanstvu.

Mogla bi da nam dođu neka razvijenija ili visoko razvijena bića i da nam donesu promjene. Moć kozmički razvijenijih bića je velika, tako nešto, sa njihovim donošenjem promjena, nije nezamislivo i svakako nije neizvodljivo. Ali - koje i kakve promjene?! Da mijenjaju nas, nas kao kolektiv-čovječanstvo, za koje je atrakcija ako se otkrije tek poneki najsitnij znak mogućeg života na drugim nebeskim tijelima, a sama izvanzemaljska bića su mu samo plod fantazije? Takve dobronamjerne promjene nisu moguće; nasilne, u svrhu porobljavanja - jesu. Da nas svojim dolaskom pridobiju da se mijenjamo, i da mijenjamo civilizacijski ambijent? Nema šanse! Pokrenuti duboko ušančeni konzervativizam masovne svijesti koju čini sedam milijardi pojedinačnih svijesti, da ga pokrenu bića koja bi čovječanstvo, sve i da se pojave, doživljavala samo i isključivo kao neprijateljska, mada bi im inicijalni problem bio da ih prethodno dožive uopće kao postojeća?! Vanjske promjene koje bi nam bile darovane, tj. drugačiji, humaniji civilizacijski ambijent?  Teško da svijest može dragovoljno da prati promjene u civilizacijskom ambijentu, koji je darovan ili dobornamerno namjetnut, već samo može ići obratno - da promijenjena svijest mijenja ambijent, odnosno, da to teče paralelno i interaktivno.

Snaga konzervativne masovne svijesti čovječanstva je svakako velika, ne možemo znati koliko velika u kozmičkim razmjerama, ali velika mora biti, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog broja bića koja je čine. Mehanizmi, sile i energije promjena takođe moraju biti jaki, nemjerljivije jači, i sigurno je da oni još uvijek ne djeluju ni izdaleka u pravoj mjeri i u punoj snazi. A ta mjera i snaga će se svakako postupno pojačavati. Kao što u proljeće, a ovo nije samo figurativno poređenje, budući da se ovdje možda bukvalno radi o našem zalaženju, sa 2012, u Proljeće Sunčevog sustava... kao što u proljeće energije buđenja života, rasta i cvjetanja postupno bivaju sve jače, te dovode do radikalnih promjena u odnosu na zimsko mrtvilo.

I u nekom trenutku sada snažna masovna svijest čovječanstva moraće početi da "puca po šavovima", ukoliko se impulsi za prave promjene ne probude u njoj i ne dislociraju joj fokus. Taj scenario značio bi lomove i u samim ljudima i oko njih. Ako bi se lomovi iz njih prelijevali van - moglo bi da bude i u vidu nekakvih kataklizmi, možda samo lokalnih, ali... to su već sasvim klimave hipoteze.

Drugi scenario je da svjesniji počnu da grade novi svijet. Da svojim promišljanjem i raspoloživim varijantama djelovanja sami po sebi polako kreiraju i izgrađuju novi svijet: u sebi-kroz sebe-oko sebe. Neće oni trčati u postojeće strukture, pokušavajući da ih slome i da ljude u njima pokrenu makar samo na razmišljanje o promjenama, a kasnije i na kreiranje promjena. Neće, jer dobro znaju da je to nemoguće i neizvodivo, bedeme konzervativizma u ljudima oko sebe morali su odavno duboko spoznati, čak i da nisu onoliko pronicljivi koliko je očekivano da budu. Oni će u postojećim strukturama, tamo gdje su se našli da moraju živjeti, raditi, obitavati - tamo će oni samo otaljavati svoje obaveze, u mjeri u kojoj to moraju, radi opstanka. A u sebi-kroz sebe radiće na promjenama, kako budu postajali sve svjesniji svih ovih aspekata - to i sve jače i posvećenije.

Oni će se okretati od postojećeg anakronog svijeta, okretaće svoju pozornost od njega, a okretaće je sve više i sve posvećenije viziji promjena koje se, logično, najprije odnose na njih same i na uvjete u kojima su se našli. Možda u vidu reprogramiranja sebe samih i reprogramiranja sopstvene "Sudbine". A koja bi se najviše mogla temeljiti na repertoaru instrumenata koji bi bio najbliži vizualiziranju, ali koji obuhvaća spektar posebnih i specifičnih postupaka, što je detaljnija tema sljedećih "transcendiranja".

Uopće, cijeli proces rada na promjenama "u sebi-kroz sebe-oko sebe" jeste proces - TRANSCENDIRANJA POSTOJEĆEG ANAKRONOG SVIJETA. Naizgled paradoksalno - nije njegov cilj da se pobjegne od postojećeg svijeta, da se nađe spas s onu stranu postojećeg anakronog svijeta, već je cilj: da se time ustoličuje novi svijet, točnije - da se bude njegovim zamecima, začecima.

Aktivirati moći koje imamo u sebi, preko njih - osvojiti Slobodu, u pravom smislu, Slobodu koja znači neuvjetovanost cijelim sklopom Zatvora, moć odbacivanja svih sputavajućih, inhibirajućih, čak retrogradno djelujućih - mehanizama, energija, utjecaja. "Cijelim sklopom Zatvora" - dakako da se odnosi najprije na najbliže okruženje i najbliže utjecaje i dešavanja, na moć eskiviranja cijele palete utjecaja i djelovanja Matriksa u vidu njima najbližeg društvenog okruženja, dakle, najprije obiteljskog, radnog i užedruštvenog u koji su uključeni. Time bi postupno formirali sa sobom-oko sebe sferu drugačijih vibracija i energija od onih kojima su okruženi, te bi bili unutar nje pod "jurisdikcijom" drugačijih principa i zakona.

Svaki takav svjesniji, koji ovako nešto uspije da postigne, već postaje sjemenom budućeg Novog svijeta. U daljim fazama oni bi se, dakle, tek sa osvajanjem ili aktiviranjem ovih moći i Slobode, međusobno povezivali, i time bi priča o planetnim promjenama ušla u jedan lagodniji i izvjesniji tijek.

Za sada nam je dovoljno, za početak, da neko ili neki među nama, u svojim traganjima i svojim stremljenjima postignu makar dio nabrojanog. Ne samo zbog toga što ono što samo jedan pripadnik jedne kolektivne svijesti osvoji kao novo - postaje u posjedu te svijesti, te svako tko se podesi na odgovarajuće vibracije, ili tko ih samim rastom svijesti postigne - ima pristupa takvom iskustvu, tj. ono kao da postaje dijelom njegovog osobnog iskustva, ali i više - ono ga energetski potkrepljuje. Već i više: takav postaje živom inspiracijom aktiviranih moći, u vidljivom fizičkom svijetu. Ne kroz prazne i neprovjerljive priče o prosvjetljenju i nirvani, već kroz hic et nunc demonstrirane moći i spontane vidljive efekte. Koji možda svi skupa za početak mogu biti atraktivni kao vanjski demonstrirane moći i sposobnosti, ali kod kojih je suština, naravno, u unutarnjoj bazi iz koje se izlijevaju.

Ako se već cijelo čovječanstvo opire većim promjenama, onda je dovoljno da bar svjesniji pojedinci, kroz svoje vizije i druge komplementarne načine duhovnog djelovanja - kreiraju i demonstriraju Novi svijet, začetke Novog svijeta, u sebi, kroz sebe, moćima koje uspiju aktivirati. Tako da u njima, u odnosu na čovječanstvo vanjski, mehanizmi, sile i energije promjena imaju svoje uporište, da se u izvanzemaljskim pokretanjima na promjene Zemlje i čovječanstva ima makar kakvo uporište, u djelovanju svjesnijih pojedinaca, a unutar guste teške crne magle koju tvori nepokolebljivo konzervativno orijentirano čovječanstvo.

Ovakvim posvećenijim i samouvjerenijim djelovanjem i samopecipiranjem svjesnijih - otvarao bi se koridor za lakši i poželjniji scenario, u odnosu na onaj sa kojim bi u ljudima i oko njih, dakle, u čovječanstvu i na Zemlji, moralo početi da puca, da se lomi, razbija, potresa, možda i do  biblijskih razmjera, budući da snaga kozmičkih mehanizama, energija i sila promjena mora postupno sve više da jača, i budući da je očigledno kako će se anakroni svijet dosljedno držati svojeg nepokolebljivog statusa.

Tags:     duhovnost      razvoj      svijest      kozmos      svemir      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #3 Miroslav Prvulović 2014-09-10 15:24
Ne samo da izgleda, Alenka, nego kao da postaje sve sigurnije da je takav jedan proces u pitanju, ma koliko anakroni svijet bio trenutačno stabilno ukopan u svijim rovovima! Uostalom, zar bi bilo potrebe za toliko žestokim djelovanjima i korištenjem tako širokog repertoara pritisaka i manipulacija, od Suprotne Strane (mislim na više razine, ne na njihove "produžene ruke" na Zemlji, mada se to i njih odnosi), da se oni osjećaju sigurnima u svoje pozicije? U vremenima koja nisu bila nadomak preokreta - sve je bilo mirnije, njihova pozicija neuzdrmana, te im nije ni bilo potrebe za nekim posebnim mjerama. Danas je problem svjesnijih što je teško podnijeti njihove, predstavnika Suprotne Strane, izvanredne mjere i djelovanja, a preko (današnje) kolektivne svijesti čovječanstva.

U nekom ezoteričnom djelu je data teza koja je zanimljiva, i koja, sudeći po svemu nama danas dostupnom, "pije vodu": da se sada po prvi puta dešava, možda u kozmolokčkoj historiji Zemlje, da se smjena kozmičkih ciklusa dešava sa živim bićima na Zemlji, da su ona u svojim tijelima nazočna dok proces traje. U tom smislu da su pri ranijim smjenama živa bića bivala uklanjana sa Zemlje, dok se vibracijske promjene ne dese, a onda su ili vraćana (scenario koji je spominjan uoči 2012: privremena planetna dislociranja uz izvanzemaljsku pomoć), ili pozivana da se inkarniraju ona bića koja su svojm vaniinkarnacijs kim duhovnim kapacitetima primjereni novim vibracijama na novoj Zemlji.

Itekako je to moguće objašnjenje za ovo izvanredno duhovno-planetno stanje, odnosno za toliko jako ukorijenjen konzervativizam kolektivne svijesti čovječanstva. U ranijim scenarijima, po ovakvoj tezi, takva jaka sila koju tvori ovakva konzervativna kolektivna svijest čovječanstva bivala je jednostavno uklanjana, preko kataklizmi, te nije bilo sila koje su se protivile promjenama. Naravno da ne smatram poželjnim ovakav scenario i dešavanje nekakave slične kataklizme, ali - ovakvu logiku koja proizilazi iz navedene teze ne treba odbacivati, a u našem nastoajnju da shvatimo postojeće duhovno-planetno izvanredno stanje.
Citat
 
 
+1 #2 Miroslav Prvulović 2014-09-10 00:22
Hvala, Mala Koko! Tvoja pohvala u ovom slučaju posebno vrijedi kao ilustracija za mogućnost različitih legitimnih percecpija i vrednovanja, a koje je poželjno da pokušaju imati u vidu oni koji su skloni isključivostima u vrednovanju. I sam sam u svojim osvrtima na djela mnogih duhovnjaka vidio brda za koja smatram kako mi kao cjelovita ne koriste, ali me to nije sprečavalo da priznajem mnoge korisne elemente ili "zrnca istine" u svakome od njih.
Citat
 
 
+1 #1 Miroslav Prvulović 2014-09-09 00:33
Pohvalan je svaki vid interesiranja za duhovnost, a također i svaki tip percepije pročitanoga. Ipak, ne smeta da se imaju u vidu neki tipovi percipiranja, koji su prosto razlučivanje koje se temelji na teoriji recepcije.

U jednome je horizont očekivanja (pojam upravo iz teorije recepcije) vezan za grublja dešavanja ili "dešavanja", u drugome za suptilnija. S obzirom na ovu razliku očekivano je da prvom tipu percipijenta budu dosadna i djela (književna), i sagledavanja (psihološka, filozofska, metafiziička...) koja se sastoje od samih finesa, kao kada bismo usporedili percipiranje akcionih filmova i tananih drama u kojima kao i da nema vidljivih dešavanja. U tom smislu jasno je zašto, na primjer, Proust ne spada u popularne pisce, što ga mogu voljeti samo oni koji imaju istančanog sluha za jedva vidljive kretnje površine vode, umjesto jačih talasa.

Poželjno je, naravno, da svako poštedi sebe čitanja dosadnih djela, uostalom, na drugoj strani, svako piše onako kako umije, ako time nikoga ne vrijeđa, a uz to ima namjeru da onoliko koliko može pomogne drugima da uvide ili spoznaju ono što se njemu čini da uviđa ili spoznaje - što i on ne bi imao prava da piše tako kako piše, kao što i svaki percipijent ima prava na svoj tip percepcije napisanoga.

No, kako sam već otvorio prozorčić za komentar, da ga iskoristim da ubacim i jedno iskustvo koje je na liniji jedne od glavnih teza u ovom malom serijalu kolumni - o enormnim kozmičko-planetno-energetskim naprezanjima, ili, s obzirom na to, o izvanrednoj duhovno-planetnoj situaciji. Komentar je sa nekog foruma, proslijedio mi je poznanik, ispričavam se autoru komentara, što ga ne navodim, jer mi nije poznat.

"-Drugo, što također nedostaje je - naglasak na zaštiti, svakoj vrsti zaštite. Naime, u zadnjih par godina bića iz svijeta nevidljivog toliko su usložnila svoje napade da i najiskusniji nekad prežive dobar aperkat i budu oboreni na patos. Treće, što nedostaje jest upoznavanje učenika sa svijetom nevidljivog općenito. U reikiju se to izbjegava. Ja ništa ne izbjegavam! Pošto se u zadnje vrijeme skoro svakodnevno susrećem sa različitim vrstama napada, od vidljivih do vrlo suptilnih, jasno mi je da ona stara spika kako je reiki dovoljan sam po sebi da te zaštiti više ne pije vode. To naprosto nije istina. SVE se doslovce promjenilo i više ništa ne drži toliko vodu koliko je prije držalo, ni principi, čak ni osnovni temelji, a kamoli nadogradnja...Dimenzije luduju, miješaju se sve češće, svašta izljeće iz drugih, pa i svašta ulijeće u našu dimenziju, i da ne nabrajam..." (Podv. M.P.)
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4068

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:2427

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:1981

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:2318

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Komentari(1) Klikova:6262

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Komentari(2) Klikova:3238

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Komentari(1) Klikova:3557

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Komentari(1) Klikova:3184

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3220

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Komentari(1) Klikova:3355

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:2998

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3224

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5297

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4424

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5043

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3483

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4105

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6003

Više...
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno