4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Mentalni stav

8306

- Mentalni stav: ne radi se o postavljanju ciljeva, o planovima, ne radi se o vizualiziranju, o promišljanju vizija, o pukom čitanju ili izgovaranju afirmacija... On dolazi do izražaja, ili bi mogao dolaziti do izražaja, na svakom koraku u našim svakidašnjim razmišljanjima, razgovorima, unutarnjim monolozima, i kao takav nas ili energizuje ili nam snižava energetsku razinu. - Maltene svaki nastup bilo kojeg govornika iz filma "Prenesi dalje": može nam biti inspiracija za dobar mentalni stav (neovisno o diskutabilnosti ili (duhovne) neprihvatljivosti mnogih "tajnaških" principa).

 

"Dijaloge sa metafizičkom i duhovnom literaturom" započinjem sa jednim filmom, dakle, podrazumijeva se da se "metafizička i duhovna literatura" mora shvatiti u širem, suvremenim životnim ambijentom uvjetovanom smislu: odnosi se i na filmove, video-snimke, te druge internet-forme izlaganja ili prenošenja ovih sadržaja. (S tim što treba imati u vidu u prethodnoj kolumni naglašenu uvjetnost pojma "dijaloga": kako mi nema mogućnosti za dijalog povodom onoga što su moja osobna duhovno-metafizička istraživanja, kao i osobna istraživanja i iskustva drugih - okrećem se nekoj vrsti dijaloga sa literaturom, sa u njoj zabilježenim idejama, istraživanjima i iskustvima, pri čemu nastojim da skrenem pozornost na ono što u njoj uočavam kao pogrešno, nekonzistentno ili kao nesvesnu obmanu, ali također i sve ono što je korisno i prihvatljivo.)

 

 

Film "Prenesi dalje"

koji je u ruskom prevodu, i to u naslovu, označen kao bolji od filma "Tajna" (a u ruskom prevodu, jer sam iznimka današnjice, netko tko ne zna engleski). Moglo bi se reći - klasična "tajnaška" "filozofija" i strategija, a zašao sam malo u njega, te i osvrt na njega slijedi - zbog neka dva poučna momenta.

No, kad smo već kod filma koji daje jedan od "tajnaških" modela, uzgred, prije tih poučnih momenata - neke od starih "tajnaških" dilema koje i ovaj film otvara ili aktualizira.

1. Kako pokrenuti biznis, kako privući dosta novca, kako uspjeti u karijeri, imati odlične i najbolje uvjete življenja, okružiti se vrednim stvarima i objektima, itd.

Nitko ne kaže da je sve ovo suvišno i štetno, da nisu postignuća koja ljudima znače rješenja za možda najveće probleme koji ih muče, ali - od ove varijante u nekom smislu oporog i nametljivog  materijalizma i utilitarizma postideo bi se i netko tko je makar u klasičnoj religioznoj oprijedeljnosti, a kamoli onaj tko je nešto više zabavljen duhovnošću.

U redu je, onima koji se nisu, da kažemo - tijekom niza inkarnacija, izigrali igara totalne uronjenosti svijesti u materijalnost, sve ovo je "legitimno", kao što je legitimno i svako iskustvo kroz koje bilo tko na Zemlji prolazi, ali - ipak malo začuđuje, da se uz obilje raznih vrsta informacija za duhovnost, na sve strane, i interesiranja za nju: neki djelić svijesti "tajnaških" posvećenika ne uzburka makar sićušnom zapitanošću nad višim smislom nekih od nabrojanih svetih "tajnaških" ciljeva; a to se od njih može očekivati, budući da se povremeno neki od njih koriste pojmove i relacije koje možemo označiti kao više ("Univerzum  prihvaća ako...").

2. Uključiti druge u svoju mrežu poslova, naizgled - da bi se i drugima pomoglo da postignu svoje ciljeve, u suštini ispada kao pronalaženje onih koji će nam biti instrumenti za naše postizanje ciljeva. Netko u filmu to i direktno kaže: okupite druge oko sebe, da bi vam pomogli da ostvarite svoj san. Vi pronađete posao, organizirate sve, na drugima je da rade, vi imate svoj dio od svega toga. Oni se znoje na suncu (kao u primjeru u filmu, dječaka koji je organizirao svoje drugove, pronašao im poslove, da kose travu), vi ih samo organizirate i ubirete profit.

Da, to jest važeća paradigma poslovanja postojeće civilizacije, ali - to ne znači da je ona u dubljem smislu ispravna, u dublje humanističkom, da ne govorimo o duhovnom smislu. Ali, reći će se, netko mora sjediti u kancelariji, okretati brojeve telefona i oragnizirati poslove, drugi, koji su mu u hijerarhiji podrijeđeni - moraju se peći na suncu i smrzavati na hladnoći, često radeći najteže fizičke poslove. Maltene, to dolazi kao posve prirodno! Da ne razvlačimo ovo pitanje, uzgredna napomena: bar u datom slučaju - nije korektno reći kako mi druge organiziramo zato da bismo, kao što se kaže u filmu, pomogli i njima da ostvare svoje snove, kad je prava istina da su nam oni instrumenti za ostvarivanje naših snova. Da, dobijaju i oni, kao nama podrijeđeni, dio kolača pri tom, ali - dobijaju ga "u znoju tijela svog", dok mi - negdje u nekom laganom (možda i u prostoriji koja ima "klimu") organiziranju njih koji će se znojiti na 32oC.

3. Otkriti svoj talenat, pronaći svoju misiju i ići za njom.

Jeste ovo načelno ispravno, ali nije i u suvremenim civilizacijskim uvjetima ili u suvremenom civilizacijskom ambijentu tako lako provodivo kako se u filmu prikazuje. Što smo samostalniji u svom radu (na primjer, umjetnik, ali on ima nad glavom pitanje - može li preživjeti od tog svog talenta), to imamo više šanse za istinsko slijeđenje svojih talenata i svoje misije, što smo više upućeni na druge, a tek na sustave - to nam je manevarski prostor sve uži i uži. I tu se udaramo o hridi paradoksa: koja to misija može biti, a da je realiziramo samo za sebe, u nekoj izolaciji?

Dalje, najčešće je jedno talenat i "strast", kao što se kaže u filmu, za neki posao, opet - in asbtracto, a drugo su konkretni uvjeti u kojima se odvija dati posao. I ono što bi bio razmah talenta u nekim dobrim uvjetima - dolazi kao srozavanje u nekim lošijim, ili koji, jednostavno, nisu optimalni. Također, suvremeni poslovni svijet ne brine o pojedincu koji radi, već o profitu, te - talenat može biti interesantan dugima, koji nam daju uvjete za njegovo realiziranje, tek u mjeri u kojoj im je od koristi. A to, što je njima od koristi - uopće ne mora biti od koristi za stvarni razmah našeg talenta.

4. Treba da volimo ono što radimo, da radimo sa strašću, to će nam donijeti ispunjenje, te nam privući i korist. Tko ne bi volio da voli posao koji radi ili koji mora da radi?! Nema takvog na Zemlji! I svakako da ima dosta slučajeva da je to doista realnost, tamo gdje su se stekli neki povoljni uvjeti. Ali pogrešno je reći da čovjek može uvijek stvoriti ili težiti tome da ima ili stvori takve uvjete, dospje u njih. Kao što je već rečeno: šrafčić si u mehanizmu bilo kojeg sustava - striktno ti je zadato šta i kako moraš da radiš, poslušnost se podrazumijeva, a ti - topiš se od ljubavi prema svom poslu! Čak i da čovjek doista voli posao koji radi, svi ovi naznačeni aspekti radnog ambijenta mogu ga toliko zagorčati ili zagorčavati, da i sama ta ljubav izblijedi.

Tako da imperativ: voljeti svoj posao može biti i neka vrsta zamke - ne promišljaj i ne sagledavaj širi kontekst u kojemu radiš, ti samo voli to što radiš. Odnosno, ima to veze sa razinom svijesti, koja znači i širinu i dubinu sagledavanja stvari. Znam da svatko u sebi ili oko sebe može prepoznati ovaj fenomen, da ga objasnim na osobnom primjeru. Mada je Gato odlično konstatirao za planetno školstvo - da je tako organizirano da formira poltronski mentalitet, tek za tradicionalistički(je) organizirane škole činjenica je da one znače jedno nesvjesno podmuklo psihološko maltretiranje djece. Široka je to priča, u nekim prijašnjim kolumnama je pomalo pokretana, da samo ponovim odličnu konstataciju jednog srpskog naučnika (P. Savića), u vezi sa ovakvim tipom školstva: "Imamo školstvo koje nam kretenizuje decu. (...) Ja se zaista bojim idiotizacije učenika ovakvim školstvom." Uz sve to - većina onih koji rade u školama izjavljuje, i svakako tako i osjeća, kako voli svoj posao! Vole rad sa djecom, vole da prenose djeci znanje, da ih vaspitavaju. Suočavamo se onim što je već naznačeno - mnogi od prijašnjih principa prihvatljvi su in abstracto. Da, jeste lijepo raditi sa djecom! Ali u datim školskim ambijentima, koji znače formiranje poltronskog karaktera kod djece, i znače psihološko maltretiranje djece - voljeti takav posao znači voljeti maltretiranje djece, voljeti iskrivljeno formiranje njih kao ličnosti, itd. Naravno, ne radi se o tome da su ovi ljudi sadisti, već  o tome da bez svijesti o pravoj prirodi školstva (to je ono pitanje razine svijesti) - mi možemo voljeti neki posao, možemo u okviru njega realizirati svoj talenat i svoju misiju, a da on u dubljem smislu znači nanošenje štete drugima, u ovom slučaju još - mladima, i to u dobi koja je važna za njihovo formiranje kao ličnosti.

"Tajnaši" bi rekli: "Ali, u tome i jeste poenta: principima 'tajne' nađi uvjete u kojima će u punom obimu doći do izražaja tvoja ljubav prema poslu!". To je nesporno, tome svakako treba uporno težiti, prethodnim primjedbama se samo skreće pozornost na mnogo kompliciraniji kompleks aspekata i pitanja u vezi sa ljubavlju prema poslu, od onoga kako nam se objašnjava i preporučuje u filmu (i ne samo u njemu).

5. Treba se okružiti uspješnim, zadovoljnim ljudima - jer ćemo uz njih i sami postati takvima. Lijepo je to, i svakako da je u redu da to pokuša i postigne svako kome to može poći za rukom. Ali, najprije, u našim sredinama ovakve ljude ni konkursom ne možeš oko sebe okupiti. Druga stvar - zašto ih mi okupljamo? Iz duboko ljudskih razloga? Nikako! Već - da bi nam bili od koristi, da bi njihova svojstva "prešla" na nas, da bismo u prijatnijoj sredini i sami bili bolje raspoloženi i bolje funkcionirali, te lakše ostvarivali svoje ciljeve, da bi nam omogućili da uspjemo, itd. Pa još ako i takvi ljudi okupljaju sebi slične slijedeći isti princip - eto nam na djelu dubokog koristoljublja u odnosima između takvih ljudi. Jer nije ovdje u pitanju nastojanje da se okupe takvi ljudi da bi se ostvarile duboko ljudske prave veze, već - da bi se međusobno pomagalo u reliziranju sopstvenih ciljeva. Nije to samo po sebi pogrešno, ali - onda treba biti otvoren: ne idemo mi za ovim principom iz duboko ljudskih, već iz koristoljubivih i poslovnih razloga.

Ima tu još principa koji su zanimljivi za pretresanje, no, oni mogu doći na red neki drugi put, a sada najavljeni osvrt na dva poučna momenta.

1. Najprije jedan koji nije nikakvo "tajnaško" otkriće, ali je u filmu dobro dato podsjećanje na njega, u pitanju je jasno definirana primjena redoslijeda poteza: odrediti cilj - razraditi ga kroz plan - ići na djelanje, odnosno na realiziranje plana. U projektima se ova procedura po automatizmu primjenjuje, za nas je zanimljivo da ju iskoristimo kao model za izvođenje promjena u osobnom životu. Čini mi se da takav model i ne koristimo. Ili ne dovoljno.

Bilo je nešto više riječi o ovome u jednoj ranijoj kolumni, uz napomenu da se problem pojavljuje kada se bavimo duhovnim ili psihološkim ciljevima, ali - u tom slučaju bi se moglo tragati za simuliranom praktičkom aktivnošću, nečim što bi se moglo nazvati simboličkim ili metaforičkim djelovanjem, u smislu uzvišene magije, no - to je tema koja bi se trebala posebno razbistriti.

2. Film nam, po mom viđenju, može biti od najveće koristi u smislu inspiriranja na dobar, ispravan, plodotvoran mentalni stav. Označavam ga kao mentalni stav, a on bi obuhvaćao: i našu vjeru i ubijeđenost, i naše emocije, i naše samopouzdanje, i još štošta slično.

U filmu jedan od govornika objašnjava kako mu se povremeno dešava da poslovi idu loše, mejsecima idu loše, ali da on sve vrijeme ima stav: "Sve se mora riješiti na kraju povoljno, sve će u nekom trenutku krenuti na bolje, ima prolaznih loših faza, pa šta...!". I tako i bude. Osobno mi je na svakom koraku ovaj stav od koristi kada mi iskrsne nešto što trebam uraditi, a vezano je za neke zamršenosti i probleme. Osmotrim probleme, a onda pomislim: ostavljam ih za kasnije, naći će se rješenje (ukoliko se baš ne zahtijeva hitno reagiranje). I zaista, ubrzo iskrsne mi samo od sebe najbolje rješenje. Da ne bude ovo kao otkrivanje tople vode, znam da su mnogi imali i imaju iskustva sa funkcioniranjem ovog stava u ovakvim slučajevima, ali - ovdje je važno da ga uočimo kao korisnog u širem smislu, za sve promjene koje bismo pokušali da izvedemo, ili kao lijek za sve ono loše što nas trenutačno "spopada", a u vezi sa čim postavljamo određene ciljeve.

I ne radi se o tome da mi u vezi sa tim mehanički izgovaramo neku afirmaciju, da će biti bolje, to može biti i niz čak i nepovezanih rečenica, ili misli, konstatacija, a koje aktiviraju dobar mentalni stav, u kojemu je, naravno, bit. Na primjer, da nešto možemo izvesti, pri čemu se javlja sumnja, možemo li uspjeti, da li ćemo uspjeti: "A što da ne uspijem?! Baš hoću da uspijem! Baš znam da mogu uspjeti! Ako je uspio taj i taj, ili - ako su drugi uspijevali, uspjeću i ja!" Itd. Improvizirao sam, želeći da dočaram na što mislim, ali - ovakvo iniciranje dobrog mentalnog stava možemo često čuti oko sebe od ljudi koji nemaju veze, uopće se ne zanimaju ovakvim teorijama. Uzmimo da treba uraditi neki težak ili kompliciran posao. Netko može biti obeshrabren, sumnjičav, i time on već kao da snižava sopstveni energetski nivo. Drugi će nastupati galamdžijski i posao shvatati kao izazov, u vezi sa kojim ne dozvoljava sumnju u svoje mogućnosti: "Šta, ja da to ne mogu da uradim! Ma, uradiću kao od šale! Uradiću iz inata! Ha, radio sam i teže poslove, a da ne mogu ovo! Uradiću, i tačka!".

Mnogi svakako već koriste, da kažemo - vještinu ispravnog i korisnog mentalnog stava: spontano. Za one koji ga već koriste - kao i kod svake vještine: korisno je poznavati malo teorijske postavke, te samu primjenu svjesno i sistematično postaviti. Za one koji ju ne koriste: ova mala pojašnjenja, ili - podsjećanja, mogu biti inspiracija da ju počnu koristiti.

Iz objašnjenja je jasno, ali da se naglasi:  u vještini mentalnog stava ne radi se o postavljanju cilja, o planovima, ne radi se o vizualiziranju, o promišljanju vizija, već - o mentalnom stavu! A on dolazi do izražaja na svakom koraku u našim svakidašnjim razmišljanjima, razgovorima, unutarnjim monolozima, i kao takav nas ili energizuje ili nam snižava energetsku razinu.

A ovo nam je tek od dragocene koristi ako se bavimo sistematskim promišljanjem izvođenja promjena, uz proceduru koja je naznačena: postavljanje cilja - razrada plana - djelanje ili simboličko djelanje. Onda nam dobar mentalni stav dođe kao jedna neophodna unutarnja osnova  svega toga.

Vještina mentalnog stava nam može biti od koristi ne samo kada su u pitanju ciljevi kojima težimo, već i u mnogim drugim životnim situacijama. Netko nam traži da mu učinimo nešto što je za nas energetsko iscrpljivanje, što on i ne primjećuje, u nama se nešto lomi: na jednoj strani imamo prijateljstvo ili neki sličan vid odnosa, te našu obzirnost koja iz toga proizilazi, na drugoj strani - njegovo odsustvo empatije ili obzirnosti. Kako god da odlučimo, nešto će nas psihološki lomiti jer ne zadovoljavamo obe strane. Međutim, ako formuliramo jasan mentalni stav ("ako on ne vidi da me ovim eneregetski iscrpljuje - njegov problem, ja ću ovo  taktično eskivirati, nastojaću da mu fino objasnim da nisam u mogućnosti to uraditi, a on - kako hoće, meni je savjest mirna!") i na njega se fokusiramo: otklanjamo svoju malu psihološku tegobu.

Za formiranje mentalnog stava, ako to svjesno postavimo kao svoju malu stalnu praksu, odlično su nam iskustvo Sitinovi "nastoji", a dijalog sa njima - u nekoj od sljedećih kolumni.

A dotle: maltene svaki nastup bilo kojeg govornika iz filma "Prenesi dalje" - može nam biti inspiracija za dobar mentalni stav (neovisno o diskutabilnosti mnogih "tajnaških" principa).

Tags:     tajna      biznis      uspjeh      život      posao      san      duhovnost      napredak      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8992

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7166

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5701

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6756

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11289

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6696

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8361

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7604

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7610

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7426

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7448

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6789

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9237

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8204

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9732

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6869

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8412

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11155

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije

Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti


Istina o Božiću
24 Prosinac 2018, 11.10
Istina o Božiću

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno