4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Glavni koridori za aktiviranje naše Moći?

9916

- U ovome, dakako, još tragamo. Bar smo se uvjerili da nam postojeća i dostupna duhovna i druga iskustva, koncepti, teorije, itd. ne daju one cjelovite slike i rješenja, koja smo mislili da ih sadrže, a koji se takođe, teorije bar, i postavljaju tako kao da ih sadrže. Još tragamo, ali, kao da ima signala koji nam govore da ipak jesmo u nekakvoj izlaznoj fazi, i da jesmo krenuli sa nekim širim sintezama krajnosti i opozitnih iskustava i kocepata.

 

 

Sve mi djeluje kao da smo u izlaznoj fazi (izlaznoj iz Starog u Novi svijet) pravljenja velikih sinteza svih korisnih, razvojno-korisnih iskustava, a po principu po kojem je istina u paradoksu, u spoju suprotnih gledišta koja se međusobno isključuju. I inače je negdje rečeno da mi Tamu ne možemo odbaciti, gurnuti ju negdje u stranu, u svom razvojnom kretanju, već da ju moramo integrirati u novu, višu vrijednost. Preširoko je i neprecizno ovo ovako rečeno, može da znači sve i svašta, kao i ništa, uzmimo ovu perspektivu: Faktori Tame su nam iskrivljavali mnoge vrijednosti, mnoga dešavanja u našoj realnosti, mnogošta u našoj percepciji, u našem rezonovanju, koje dolazi i kao posljedica, između ostalog, i pogrešnih premisa koje nam proizilaze iz prethodnih elemenata. Pa tako dobijamo solidnu konfuziju u kojoj je, kao što je lijepo u nekoj objavi rečeno - i (izvanzemaljskom) duhovnom divu teško da se snađe (a kamoli nama, trenutnim običnim živim ovozemaljskim bićima koja se nekako, kako znaju i umeju, upinju snaći se na duhovnom putu).

 

Iskusili smo možda sve moguće krajnosti, pa nam predstoji posao, kao što je rečeno, na najtežoj, izlaznoj fazi, da ostvarujemo teške sinteze po raznim linijama tih krajnosti. Uzmimo jednu od njih, koja mi se čini ključnom ne samo općenito za naš duhovni rast, već i više, kao jedan od važnih ključeva za aktiviranje naših moći.

 

U istočnjačkoj duhovnosti, a ona dakako nije nevezana za neko dublje biće istočnjačkih naroda, imamo kao, već ranije istican, imperativ: "Samo biti, ne djelati, ne težiti, djelanje i težnje su od ega, itd!". Možda ovako sumirano djeluje pomalo iskarikirano, ali, suštinski nije. Ako pogledamo: Osho negdje ističe kao svoje viđenje duhovnog ideala nekog istočnjačkog duhovnjaka koji je u meditaciji provodio najmanje desetak, čak po šesnaest sati dnevno, tako da su mu u starosti mišići, osobito mišići nogu, atrofirali te valjda nije niti bio sposoban hodati.

 

Na suprotnoj strani je ideal, ne baš duhovnosti, ali svakako zapadnjačke civilizacije: djelatnik koji se sav "rastapa" u djelanju, u radu,u preduzetništvu, u rezultatima svog rada, koji stiče i ima, sve više i više, i stečenog, i urađenog. Otisak takve orijentiranosti je u paradigmi izvođenja promjena, dakako u materijalno-financijskoj sferi: definiranje cilja ili ciljeva, razrada ciljeva kroz planove, sa dinamikom realizacije, sa nosiocima aktivnosti, sa evaluacijom, itd. Takvog djelatnika, te ljude koje on ima, plaća, u hijerarhiji svoje firme: posao, ciljevi, koji kao da se progresivno umnožavaju (taman si ostvari nekoliko njih, eto ti na kub novih), planovi, projekti, obaveze - sve to, sve te tvorevine njihove intencionalnosti kao da ih gutaju, usisavaju u sebe. Oni više i nemaju sebe, oni su u raljama sopstvenih ciljeva, poslova, projekata, vizija...

 

Obe krajnosti, kao i sve krajnosti, štetne su po čovjeka, po njegovu svijest, ali i dalje, po um, duh, tijelo, ali, istodobno, obe krajnosti imaju svoje pozitivne ili prihvatljive dijelove. Istina nije ni u jednom od njih, ni u istočnjačkom "samo biti, ne djelati!"; ali ni u zapadnjačkom "raditi, sticati, postavljati ciljeve, planove, realizirati, sve više i više, do iznemoglosti!", već u spoju prihvatljivih iskustava i rezultata iz oba.

 

Da zaobiđemo neka šira teorijska razglabanja, ona su podrazumijevana svakome kome je ova osnovna teza prihvatljiva. Da pređemo na konkretno-praktičke momente...

 

1) Kao intencionalna bića - mi ne možemo, a da stalno ne postavljamo sebi ciljeve, da ih ne razrađujemo kroz planove, da li baš po modelu zapadnjačkih projekata, sa dinamikom realizacije, te nosiocima, evaluacijom, itd, ili bez njih, više "u hodu", maltene nesvijesno, nebitno je.

 

2) Ciljevi (planovi, itd.) nas nekako energizuju i vuku ka realizaciji, nekako nas obavezuju, pa makar da ih sami za sebe pravimo. Uzmimo da imamo neku posebnu sobicu u kojoj odlažemo razne stvari, ili garažu, dio garaže, a koji su - u pravom kaosu. Možda svaki put kada uđemo u te prostorije mi ćemo pomisliti kako ih treba srediti. Opet i opet: "Ovo treba jednog dana srediti!". I desi se, nakon većeg broja takvih dana i ponavljanja, da nekako prisilimo sebe na sređivanje. No, jasno nam je da sve ovo ide nekako - traljavo. Možda, a najvjerojatnije i jest u pitanju to, da nam takve aktivnosti nisu po volji, ali, ako se već moraju realizirati, onda traljavo izvođenje posla nije izgovor za to što se radi o nemilim poslovima. Onda, kada jasno postavljeni cilj pretočimo u plan u kojem ćemo cio posao po fazama realizirati, već imamo drugačiju čak i psihološku postavku.

 

3) Postavljanje ciljeva i pravljenje planova - mi smo navikli da vezujemo, da ih koristimo u materijalnoj sferi. Ne znam da li da kažem uopće ne, ako bi to bilo netočno, a ono svakako izuzetno rijetko za psihološku i duhovnu sferu. Točno je kako u ovom drugom slučaju uglavnom nemamo onako jasne konkretne postupke, kao što ih imamo kada su praktički poslovi u pitanju, ali, dozvolimo makar kao pretpostavku da tu ipak moraju djelovati neki slični mehanizmi, te makar samo simulacija postavljanja ciljeva i pravljenja planova mora ići odgovarajućim ili makar kakvim povoljnim rezultatima.

 

Evo primjera sa psihološkim problemom jedne djevojke (iz mog okruženja, dakle, ne iz literature) koji se ispoljavao kroz bulimiju, prejedanje. Jeste se ona, doduše, mjesecima suočavala sa ovim problemom, ali - izašla je kao pobjednik; dužina tog suočavanja samo je znak dubine psihološke zasnovanosti samog problema. Da li se ona ovim riješila i psihološkog uzročnika - ne znam, tek, i bez toga dovoljno je ohrabrujući rezultat kojim je spasila svoje tijelo, odnosno, normalizirala svoju ishranu. Naime, ona je mjesecima svakog dana uporno pravila plan, tj. cilj joj je svakako bio da normalizira svoju ishranu, taj cilj je pretakala u svakodnevne planove u vezi sa tim šta će i koliko pojesti, tog ili sljedećeg dana. Teško je išlo, jer su dugo impulsi koji su je navodili na prejedanje bili jači od snage njene volje. Ali, iznova i iznova ona je pravila plan ishrane za svaki sljedeći dan, ponekad joj je realizacija dnevnog plana uspijevala, pa zaredom više dana, čime bi poraslo njeno samopouzdanje, pa su oni stari implusi dolazili na svoje, itd, konačno, sasvim su njeno svakodnevno nastojanje i rad po planovima donijeli rezultate.

 

4) Bila je ovdje, a i još je tu, kolumna o magiji praktičkog rada. Ponovno mi se on prikazuje u nekom posebno značajnom svjetlu. U teoretičarskom odgonetanju mogli bismo se kretati raznim pravcima (od onog filozofskog, Marksovog: do sada, tj. do tada, filozofi su samo različito tumačili svijet, stvar je u tome da se on izmijeni, pa nadalje, do naših sitnih svakidašnjih praktičkih poslova). Možda je u njemu ključ onog uzemljenja o kojemu se govori u nekim duhovnim djelima. Možda nam je on najvidljivija veza između naših vizija i njihove materijalizacije: imamo viziju stola, idemo u praktički rad i - dobijemo materijaliziranu viziju. U većini poslova ta veza između vizije, vizualizacije i materijalizacije - nije baš ovako direktna, ali je svakako primetna. Možda nam je uloga praktičkog rada baš u tome: u jačanju veze između naše vizualizacije i njene materijalizacije, i onda kada se vizija ne može tako jasno praktičkim radom materijalizirati ili realizirati.

 

5) Pa je bila i kolumna o spoju vizualizacije i promišljanja. Ako o tome govorimo na terenu duhovnosti - onda nam to dođe kao nešto pomalo i mistično. Međutim, to je jedan od mehanizama koji sasvim spontano i normalno, nimalo mistično, funkcionira u vezi sa praktičkim djelovanjem. Posebno kada su složeniji poslovi, dakle - ciljevi i planovi, u pitanju, i više nam je njihova promišljanja potrebno. Bavimo se dosta dugo raznim aspektima cilja i planova realizacije (od "studije izvodljivosti", pa dalje). "Tajnaška" vizualizacija i nije suštinski ništa drugo. Svejedno što njoj u mnogim slučajevima ne mogu da slijede praktički koraci u realizaciji.

 

6) Već je ranije naglašeno da nam je Ravnoteža temelj na kojem možemo graditi svoju Moć (Moć, kao opću moć, te posebne moći, u smislu tzv. nadnaravnih sposobnosti), odnosno, ona nam je čak temelj za svako razmišljanje o aktiviranju naše Moći, za svako naše traganje za putovima i kanalima aktiviranja Moći, a to dalje znači - osvajanje Slobode, itd.

 

7) Razni su aspekti Ravnoteže, već su i isticani, da uzmemo onaj koji proizilazi kao pouka iz krajnosti u koju nas zavlači zapadnjački princip: djelati, djelati sve više i više, dok te ciljevi i poslovi ne progutaju. Pouka je, a vezao bih je za praktički rad: ciljeve i planove moramo postavljati i po njihovim smjernicama djelati, ali, nisu nam cilj - ciljevi i planovi, posebno ne zadata dinamika realizacije, već - Ravnoteža kojoj je jedan nezamjenljivi tas - (praktičko) djelanje. U nekoj idealnoj postavci, koja je toliko neuklopiva u modele ponašanja i rada zapadnjačke civilizacije, da djeluje kao neumjesna i glupa: ako postavim kao cilj da okrečim sobu (što zaista trenutačno i činim!), idem realizirati taj cilj, onda: suština djelatnosti mi nije u tome da danas do toliko i toliko sati uradim, završim taj posao, ni sutra u toliko i toliko sati, već: da imam seanse tog, praktičkog, rada, u prepletu sa seansama opuštanja, kao i sa seansama duhovno misaonih aktivnosti. Posao sa farbanjem sobe ću svakako okončati, organizirao sam (se) tako da se to ne mora realizirati u zadatom roku, kao ni većina poslova koji od mene zavise, ali ja sam posao koristim u sklopu Formule Ravnoteže, jer mi je ona važnija od svakog urađenog posla, jer se nakon jednog završenog rađaju tri nova posla, i tu ide onaj proces u kojem nas poslovi usisavaju (a gdje smo mi, gdje nekakva naša viša svrha?!).

 

8) Drugi aspekt Ravnoteže proizilazi nam iz pouka koje nam daje krajnost sa istočnjačkim "ne djelati, samo biti!" (itd.): meditacija i drugi vidovi relaksacije takođe su nam, po drugoj liniji, neizbježni tas na vagi Ravnoteže. Punom radno-praktičkom i/ili misaonom, duhovno-misaonom naprezanju - mora slijediti puna opuštenost. U tom presjeku, tom stalnom osciliranju između naprezanja i opuštanja dobijamo Ravnotežu. (Simpatične su mi teorije po kojima se Ravnoteža vezuje statički za nekakvo stanje svijesti, koje se postigne ili u koje se uđe, pa se onda blaženstvuje, neovisno o tome da li, šta ili koliko čovjek radi ili ne radi!)

 

U spoznajne vrtloge u koje nas se baca u našim duhovnim traganjima, tako da prije dobivamo kaos, nego li jasan slijed uvida koji polako i postupno pravolinijski otkrivaju cjelovitu sliku i rješenje, a po principima koji su već djelomice naznačeni, može se opravdano očekivati da se i ova, ovdje data šema koridora za aktiviranje naše Moći - vremenom naruši ili prikaže sa ispremetanim elementima, da nas tjera na novo slaganje slagalice koridora, ali - valjda će to morati da ima neki svoj dogledni kraj.

 

Koji bi bio u faktičkom - aktiviranju naše Moći!

Tags:     duhovnost      razvoj      moć      svijest      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8451

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5280

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6449

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7881

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6351

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7465

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12283

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7342

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9341

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8399

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8454

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8128

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8103

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7425

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10002

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno