4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Škola za duhovne gigante

9387

- Konkurs za prijem novih polaznika otvoren je do kraja ožujka. Zainteresirani koji se prijave dobijaju mejlom popunjenu uplatnicu za školarinu (može se plaćati i preko bankovnog računa). Završavanjem Škole dobija se sertifikat, koji, uz kozmičku nostrifikaciju, važi u cijelom Sunčevom sustavu.


 

Teška su vremena, narod nezainteresiran za čitanje duhovnih tekstova, te se moram dovijati da pompeznom najavom izazovem pozornost na svoje tekstove, te je u tu svrhu ispisan i gornji poziv.

 

Šalim se, naravno, mada, kada se malo bolje razmisli - i nije sve ovo daleko od parodije na realna dešavanja, i u vezi sa izazivanjem pozornosti na tekstove koji se objavljuju, a niti na razne duhovne škole i kurseve.

 

Nadam se da neozbiljno-parodični početak ne smeta da se ozbiljno nastavi sa temom...

 

Sintagma "duhovni giganti" nije moja, da je moja, već bih se njome do sada koristio, uzeta je iz jednog kratkog citata, no, do njega ćemo kroz tekst doći...

 

1.

 

Negdje ranije govorio sam o duhovnom tavorenju, tapkanju u mjestu, čak o - duhovno nesvrhovitom mučenju.

 

Naravno, nisam ja pri tom gubio iz vida da mi, ovdje i sada, a sa nabačenim nam ograničenjima u svijesti i u umu, ne možemo znati, ne možemo doseći pravu, širu, sveobuhvatniju sliku. Ali, zašto, tome u prkos, ne bismo imali prava da o onome što percipiramo i osjećamo - govorimo upravo onako kako to percipiramo i osjećamo.

 

Da li smo mi krivi što su nam nabačena ograničenja sa kojima stvari percipiramo upravo na gore opisan način? I da li uopće ne smijemo da konstatiramo ono što percipiramo?

 

Dakle, možemo konstatirati jedno jezivo teško i konfuzno vrijeme, tj. i osobno i kolektivno stanje.

 

I ljudi koji su u vrijednostima, te u motivatorima ovoga svijeta, koji su, dakle, pod energijama ovoga svijeta u svojim, kao što Mikušina odlično kaže - "rodnim vibracijama", sve više i sve češće "pucaju", gube orijentire u normalnom ponašanju makar po parametrima postojećeg svijeta. Anomalija u reagiranju i ponašanju na sve strane!

 

Siguran sam da primjere i ne treba navoditi.

 

Ako je tako ljudima koji su van duhovnih kolosjeka, šta tek reći za ove druge. Njima već odavno mora biti tijesno u sopstvenoj koži, budući da makar koliko povišene vibracije, ovozemaljski rečeno znače - pojačanu osjetljivost. Biti na duhovnom putu, uistinu, a u okvirima masovne svijesti - ne može biti bez teških posljedica. Ukoliko takvi, na takvom putu, nemaju iluzije o duhovnosti i o duhovnom rastu.

 

3.

 

Ne samo da se gadno i teško osjećamo u carstvu mraka, nego i - polako nam gube vrijednost duhovnog uporišta svi postojeći duhovni koncepti i metodologije (kao cjeline, dakako da ima dosta dobrih posvuda razbacanih pojedinačnih ideja).

 

Tko je bio u prilici da čita i proba razne "stvari" - mogao je da se u to uvjeri, vrlo lako i vrlo brzo.

 

Tko se zalijepio za jedan koncept i njegovu metodologiju: ima svoju lijepu iluziju, iluziju duhovnog uporišta, i ona ga održava. Da se daleko na takav način ne može stići, ne treba ni dokazivati. Mada, i takva pozicija ima svojih prednosti: takvima je bar lakše i podnošljivije sve ovo u čemu smo se našli.

 

To bi značilo da se naprezanje i negativno djelovanje Negativnog Faktora pojačava i bliži svome maksimumu.

 

Iza maksiumuma treba da dođe kraj, krah takvog djelovanja, ukoliko taj maksimum ne bude prejak za izdržati ga, da li mnogima od nas, da li većini - ne znam.

 

Tek, činjenica je da iza svakog masimuma dolazi kraj, nekog djelovanja, možda i zato što onaj tko tako djeluje i sam nema neograničene energetske resusre, ili je jednostavno taj kraj nakon maksimuma dio njegovog programa po kojemu je djelovao, ili mu je kraj nakon dostignutog maksimuma nekim višim planom naložen, predodređen. Te je kraj iza maksiuma dio njegovog plana.

 

4.

 

Već sam u prošloj kolumni natuknuo kako bih smio u opkladu da će se vremenom pokazati kako su nam, umjesto tolikih duhovnih knjiga "sa statusom", nekoliko objašnjenja Skrivene Ruke i Insajdera, te, povezani sa njima - iz "Ra materijala", pokazati kao dragoceniji, važniji i istinitiji, te praktički korisniji za naše snalaženje u uvjetima u kojima je nemoguće snaći se.

 

Naš dobri Luciferov portaparol, kako se sam deklarirao, Hidden Hand, kaže (jedan od tih njegovih korisnih nam bisera): "Nikada nećete biti 'slobodni', sve dok se inkarnirate na ovom planetu. Sama priroda toga da ste ovdje je pokazatelj da je tako. Postoji razlog zašto ste ovdje, a 'ovdje' veoma vjerovatno nije tamo gdje mislite da se 'ovdje' nalazi. Kako da postanete slobodni? Shvaćanjem gdje ste i razumijevanjem zašto ste ovdje. Vrijeme vam brzo ističe da to uradite, prije nego što Žetva nastupi. Oni koji ne uspiju, moraće da ponove ciklus."

 

Zanemario bih detalje oko kojih se možemo sporiti, izdvojio bih ključnu konstataciju, koja je boldirana.

 

Kada sam govorio o duhovnom tavorenju, tapkanju u mjestu, čak o - duhovno nesvrhovitom mučenju, htio sam da konstatiram ono što osjećamo, ono što iz naše sadašnje perspektive vidimo.

 

I to je svakako dio napora da se orijentiramo i snađemo, u ovome što nam se dešava. Jer, od orijentiranja i postavljanja prema onome u čemu smo, što nam se dešava, ovise i naše procjene, koraci koje poduzimamo, viđenje perspektive, itd.

 

U vezi sa navedenim konstatiranjem postojećeg stanja, iz našeg ugla, uvijek sam imao neke kozmičke zadrške, koje su podrazumijevane za svakoga tko se zaputio duhovnimstazama. Ja sam konstatirao sve navedeno, ali sam znao da mi nemamo, sa ovom sviješću i "pameću", jasan uvid U PRAVU KOZMIČKU POZADINU svega ovoga što mi na ovaj, ovakav način doživljavamo.

 

Vjerovao sam da kozmički opravdani razlozi, NARAVNO, moraju postojati, samo što nam nisu dostupni. Za sada! Što bi značilo: vjerujem da će nam u nekom trenutku biti dostupni.

 

Takođe, jasno je da ka sve višim razinama Postojanja u nekom "trenutku" dolazimo do "mjesta" sa kojeg zajednički potiču i pozitivni i negativni faktori, i oni orijentirani ka Dobru, i oni orijentirani ka Zlu (Dobru i Zlu u smislu u kojemu ih mi ovdje vidimo i razlučujemo). Što znači da ono što mi ovdje doživljavamo kao borbu i patnju, kojima jedni druge uništavamo i mučimo, mora da ima svoju svrhu, sagledavano sa te razine sa koje ZAJEDNIČKI potiču faktori i bića koja se ovje sukobljavaju i međusobno muče, trpe, pate, itd.

 

Kako doći do svrhovitosti svega jezivog, gadnog, teškog do nepodnošljivosti, dehumanizirajućeg, u čemu smo i što nam se dešava?

 

A u tome je poanta, kaže Hidden Hand.

 

5.

 

Ono što je meni padalo na pamet je - da se radi o Eksperimentu koji je pošao krivim putem.

 

Eksperiment ne protivureči pojmu Višeg plana. U Eksperiment sa nečim se zađe, postave se pretpostavke tokova, ali - nikako se ne može unaprijed znati kakav će tok u realizaciji biti.

 

Ono što nama iz ove perspektive djeluje kao strašno, sa svim ovim zemaljskim dešavanjima, i sa nama u njima, iz šire perspektive je tek samo - Eksperiment, iz kojeg će se izvlačiti pouke. Tu štete u našem smislu i nema, svi smo večne energetske suštine, ova Pozornica i da se raspadne - nije šteta u smislu u kojem je mi ovdje doživljavamo, kao večni kraj, kao ništavilo.

 

6.

 

A onda naiđem prije neki dan, sasvim slučajno... Hm, a da li ima slučajnosti?! ...Naiđem na jedno "zatureno", a tako zanimljivo objašnjenje cijele ove sadašnje situacije na Zemlji. O autorki, koja je do te spoznaje došla kroz nekakvu viziju, dakle, ne radi o kanaliziranoj poruci, nisam mogao da nađem nikakvo dodatno objašnjenje, ima jedna stranica na internetu sa nekim njenim slikama, za koje kaže da ih dobija u svojim vizijama, ali koje mi, iskreno, ne djeluju toliko vrijedne pažnje, kao izjava koju ću citirati.

 

Da li, ili - otkud znam da je baš njeno objašnjenje ono pravo? Ha, a tko to može u ovim uvjetima uopće znati?! Ovjde samo možemo govoriti o idejama koje nekako koincidiraju (ili ne) sa našim osobnim promišljanjima, te nam djeluju kao inspiracija ili kao podsjećanje na koncepte koje nosimo u sebi, a nismo ih još osvijestili.

 

U tom smislu preporučujem da se pročita ta izjava autorke J. N. Baškove.

 

6.

 

"Ono [možda Zlo; radi se o izvadku, nisam uspio doći do cjeline] kao da je sve uzelo pod kontrolu. I kao da je u potpunosti zamračilo mentalitet čovjeka i alegorijski, iluzorno predstavilo borbu između Dobra i Zla. Zato mi imamo samo približno shvatanje o tome šta je to borba Dobra i Zla. To jest, mi imamo predstavu o borbi Dobra i Zla kroz kristalni red samog Zla. Onako kako odgovara Zlu da pokaže šta je to dobro i zlo. I zato većina ljudi ima iluziju o tom odnosu.

 

Zemlja nije sveta planeta, već planeta pakla. I zato ovdje, naći u toj gadosti [u smislu: nešto mračno, teško, gadno] neko zrno istine, prosvijetljeno zrno, to je vrlo složeno, komplicirano. I svi prosvijetljeni su kao tamom obavijeni (prigušeni) lampioni. I da se naša svjetlost probije da razruši taj gadan Mrak - nemoguće je. Ne daju blagoslov, Više sile ne daju blagoslov za to da razrušimo gadan Mrak. Svaki lampion može da se pretvori u gigantski izvor svjetlosti i sve to da razruši. Ali, nema blagoslova, zato što je Tvorcu potrebno da ta Škola Zla bude na ovom planetu, da bi se na njemu kristalizirali (formirali) budući (duhovni) giganti, čak, dovoljno je da jedan gigant izraste na Zemlji, da se više ne bi ponavljala historija (našeg) planeta u drugim svemirima."

 

7.

 

Opet i ovdje bih zaobišao diskutabilne detalje, a preporučio da se malo promisli suština, suština koja, možda, nije baš posve nova, ali koja je izrečena na jedan poseban i sugestivan način, sa nekim akcentima koji svakako jesu novi.

 

Da iza svih naprezanja, gušenja, iskušenja - stoje novi i dublji uvidi, vjerojatno su se mnogi uvjerili. Problem je što kao da nema kraja tim naprezanjima, gušenjima i iskušenjima, te što nam svi ti do sada na Zemlji osvojeni uvidi još ne daju elemente za sklapanje mozaika praktičkog modela koji bi nam došao kao spas, kao instrument za nadjačavanje svega toga što nas muči, sputava i ograničava.

 

No, imati u vidu ovakav jedan koncept, imati u vidu to, da nas sve što doživljavamo kao teško i loše, teško i loše često do nepodnošljivosti, samo duhovno kali do srazmjera koje se ni sami sebi u ovim uvjetima ne usuđujemo priznati - svakako da nam sve to samo može djelovati kao ohrabrujuće, ukoliko nam to uopće u svemu u čemu smo može biti od značaja.

Tags:     duhovnost      učenje      škola      razvoj      svijest      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8546

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5290

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6461

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9830

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7895

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6355

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7471

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12301

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7351

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9355

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8420

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8470

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8134

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8114

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7437

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10015

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno