4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Misao plićaka i misao dubina

8935

- Potreba primjene "metode" misaonog udubljivanja: i pri izboru i formuliranju samih ciljeva, kao i u sklopu komplementarnosti sa repetitivnošću postupaka koji se zanivaju na ponavljanju (riječi molitvi, mantri, afirmacija, itd.).


 

Negdje sam spomenuo kako je "tajnaška" literatura, čak i kada se doima duhovno fundiranom (npr. Abraham-Hiks), sva u plitkim duhovnim i psihološkim rezonima. Tko voli misaone dubine - ako i pokuša da čita ovakvu literaturu, pozornost mu vremenom mora posustati, te on odustane. To je i moja priča o pokušajima čitanja "tajnaške" literature: sve se na koncu završilo samo na prelistavanju, radi upoznavanja sa nekom suštinom, te, što mi je bilo u datoj situaciji značajniim, radi upoznavanja sa njihovim ilustracijama iz prakse.

 

U vezi sa misaonim deprogramiranjem iskrsava mi kao važan aspekt, o kojemu se u "tajnaškom" smjeru promišljanja i ne govori, distinkcija koju sam naznačio naslovom, a koju bih dodatno formulirao kao funkciju dubljeg misaonog fokusa na ostvarivanju postavljenih ciljeva i planova. Dubljeg, ne intenzivnijeg, jer su, valjda se podrazumijeva, odvojeni pojmovi. Mada... možda je tek za promišljanje jasnije razgraničavanje: intenzitet misaonih energija pri energičnom ponavljanju, i pri uranjanju u dubinu.

 

Sa onim uvidom u "tajnašku" literaturu, koji mi je pošao za rukom, mogao sam konstatirati da se bez izuzetka "tajnaška" koncepcija temelji na - misaonoj površnosti. Maločas sam imao u vidu sam kvalitet izlaganja i sagledavanja u "tajnaškim" djelima, ovdje nešto drugo: misaona površnost na koju nas se u "tajnaškoj" primjeni njihovih koncepata i metoda navodi.

 

Slijedeći neke od suština "tajnaškog" koncepta, u dijelu u kojemu njihova iskustva smatram vrijednima, i ja sam, u vezi sa misaonim deprogramiranjem - imao u vidu, te ne promišljajući je dublje, prihvatio postupak koji je sa karakteristikom koja je naznačena: nenavođenje na poniranje misli u neke dublje slojeve onoga čemu se teži.

 

Naknadno mi se pokazuje kako je u tome jedna od zamki "tajnaške" koncepcije.

 

Mi u skladu sa svojim procjenama, okolnostima, uvjetima, itd. formuliramo svoje ciljeve i/planove. I taj korak je nepohodan. U nekom trenutku formuliramo ih onakvima kakvi nam padnu na pamet, ili kakvi nam kao procjena i ideje dođu. Šta ako smo ponešto od toga loše odredili ili tek samo loše formulirali? Po "tajnaškom" konceptu takav momenat ne postoji: ono što jedanputa definiraš kao cilj - ostaje takvo, sumnja se ne dopušta, jer je sumnja označena kao podrivajući faktor. Nadalje samo treba biti uporan sa afirmacijama, vizualizacijama, ili drugim vidovima bavljenja postavljenim ciljevima.

 

Sa stajališta naših pozitivnih civilizacijskih iskustava i dostignuća - to nikako ne može biti ispravan postupak. U sve što su nam značajna dostignuća, osobna i civilizacijska: momenat što dubljih promišljanja i preispitivanja je nezaobilazan. Površnost i zadržavanje fokusa na površini nikako nije donosila, ne može donositi značajne plodove.

 

Ako bi nas se "tajnaškom" literaturom navodilo na jednu, možda i dužu fazu maltene mini-znanstvenog bavljenja ciljevima i planovima koje si postavimo: onda bismo vremenom, tom možda i dužom fazom, došli i do najboljeg osobnog koncepta onoga čemu težimo, i do najbolje forme, tj. znamo da je u nekim slučajevima važna sama jezična njihova formulacija.

 

Pa bismo mi na taj način došli do odbacivanja nekih ciljeva, do preinačavanja drugih, do promjene redoslijeda ili "rang-liste" ciljeva, u tom smislu da shvatimo kako nam neki cilj, koji smo možda u prvom trenutku definirali kao prioritet - ne zaslužuje tu poziciju, već da ga na rang-listi treba prebaciti naniže, među one koji nam nisu prioritet.

 

Na primjer: maltene bez izuzetka kod "tajnaša" su materijalno-financijski ciljevi prvi, prioritetni. Kada bi se promišljanjem zašlo u njihovu dubinu - shvatilo bi se da nam oni nikako ne bi trebali biti prioritetni. Šta nam znače, šta nam mogu značiti "kule i gradovi", ako mi nemamo unutarnji mir ili makar kakvo harmonično unutarnje funkcioniranje? Kvaliteta doživljavanja svijeta oko nas, svega što nam se dešava i što činimo - ne zavisi primarno od samih vanjskih faktora, već od unutarnjeg "filtera" kroz koji sve to vidimo, percipiramo, shvaćamo. Dajte depresivnoj osobi milijun dolara ili bilo što drugo materijalno vrijedno - bit će joj podjednako bezvrijedno kao i bilo koja druga stvar na ovome svijetu!

 

Druga stvar, vezana za momenat navođenja (nenavođenja) na misaono udubljivanje, na misaone dubine.

 

I sam sam kao temeljni vid nastojanja na misaonom deprogarmiranju bio naveo: ponavljanje riječi, misli, ideje, rečenice, u smislu: mantre, afirmacije, dijela neke molitve, itd. ovisno o izboru, naklonosti, procjeni... Spominjao sam kako nam može djelovati "blesavim" takvo ponavljanje, ali da je efektivno.

 

Ovo ponavljanje ostaje nezaobilaznom potporom. Osobito u jačim izljevima nekih energija iz naših dubina (na primjer: bijes, strah...), ili u energtski napregnutijim situacijama. Ali, i kada nisu jači - ponavljanje odabrane riječi, rečenice, mantre, afirmacije... neizostavno se pokazuje kao dobar način za nadjačavanje, uklanjanje, preinačavanje, ili kako god da ih shvaćamo, spominjane inercije misaonih tokova, koja je refleks neke više negativne programiranosti naših misaonih tokova.

 

Međutim, pokazuje mi se da je nedvosmisleno pogrešno svoditi cio postupak na to, na ponavljanje jednog te istog sadržaja. Jeste on koristan, jeste potreban, ali - ne i jedini način našeg djelovanja na deprogramiranju, ili na unutarnjem preokretu koji nas vodi uspostavljanju pozitivne kontrole nad našim sopstvenim mislima. Dakle, nedostaje momenat uranjanja u dubinu, ili navođenje na uranjanje u dubinu.

Bilo koja izabrana riječ ili rečenica, kojima su formulirani naši ciljevi, te mantra, afirmacija - mogu biti podvrgnuti misaonom uranjanju, tj. misaonom uranjanju u njih. Negdje se to naziva kontemplacijom, Štajner to naziva meditacijom, itd. O tom postupku, mada je vjerojatno svakome makar u nekom vidu poznat, može se ipak posebno govoriti. I bez opisa, svako bi se lako snašao sa svojim načinom uranjanja u dubine ideje koju ima kao cilj, samo je važno da ima u vidu ovakav postupak, neophodnost i ovakvog postupka.

 

Postoji još jedan aspekt svega ovoga.

 

Podrazumijeva se da su misao dubina i misao plićaka, kako sam ih ovdje imenovao, nosioci različitih intenziteta misaonih energija: misao mora da ima da ima snagu da bi, na primjer, zašla u neki naš eventualni psihološki mehanizam, kao što ju ne mora uopće imati, i nema je, kada konstatiramo koji je nogometni tim pobijedio, kakva je bila kvaliteta igre , itd. (Ili, ako se ne možemo baš jasno snaći, kao što je maločas naznačeno, u vezi sa intenzitetima, riječi koje se energično izgovaraju, i riječi u čiju se dubinu zalazi, a onda razlike u vibracijama svakako ne možemo dovoditi u pitanje.)

 

Sledstveno objašnjenom, a vezano za ostvarivanje ciljeva: jedan intenzitet, ili vibracije, energije nosi ponavljanje riječi, rečenice, mantre, afirmacije, a što je, kao što je naglašeno, u nekom domenu neophodno, a drugi intenzitet (vibracije) misaone energije nosi misaono uranjanje u te iste sadržaje čijim ponavljanjem smo se bavili.

 

Te iz toga proizilazi i njihova komplementarna funkcija, u vidu funkcionalne sprege, u misaonom deprogramiranju, odnosno, u pružanju doprinosa u ostvarivanju ciljeva.

Tags:     misli      programiranje      duhovnost      emocije      svijest      razvoj      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8426

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5279

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6448

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7880

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6347

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7464

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12280

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7341

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9341

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8453

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8125

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8099

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7424

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10001

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno