4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Instant-efektivnost jedne stare metode

11151

- Kako da zaustavimo traćenje misaone energije, na misaone tokove koji su nam štetni ili koji nam predstavljaju "prazni hod". - Stara metoda, ali u okviru jednog novog koncepta.


 

Trebalo je da ovo bude tekst sa, na forumu najavljenom temom: "Promjene, i kako do njih". Od promjena i razmišljanja o promjenama dakako ne odustajem, ali, u međuvremenu su iskrsla neka dešavanja koja su u pri plan ubacila neke druge momente. Koji jesu vezani za promjene, ali, na neke druge načine, ili u nekom drugom svjetlu.

 

Obično mi teorijski zapis ili teorijsko promišljanje neke vrste prakse prethodi primjeni, jer u teorijskom promišljanju postavljamo "pravila igre" za primjenu. Ovog puta su mi stvari išle obrnutim smjerom, jer me se navelo najprije na primjenu, a tek onda, tj. sada, slijedi mi teorijsko "svođenje računa".

 

Metoda jeste stara, definirao ju je još Emil Kue, nazvavši je autosugestijom, i svakako je ona starija od njega, ali ju je on definirao kao koncept djelovanja na izvođenju promjena. Ono o čemu ovdje govorim jeste po formi, i u biti, u biti, ne po detaljima, ta Kueova metoda. Može se porediti, te povazati sa afirmacijama, kao i drugim "tajnaškim" tehnikama, ali, u pitanju je jedan posve drugačiji kontekst, teorijski, praktički, duhovni, itd.

 

Ta forma i bit su svakako mnogima poznati, čak i ako ne znaju za Kuea, na raznim mjestima, po filmovima i drugdje, naišli su na njih, tj. na nju, samu metodu. U "Što sa Bobom?", on koristi autosugestiju, krene vani, a plaši se da izađe (već sam i zaboravio detalje), ponavlja: "Dobro sam, dobro sam!", a onda se uplašeno vraća nazad. Dobro, to je komična varijanta, ali ne smeta kao ilustracija.

 

Idemo redom...

 

1) Radi se, INICIJALNO, o definiranju cilja ili neke promjene. Definiranju u vidu neke rečenice koju ćemo ponavljati. Vezano za psihološko stanje u kojemu smo, ili za neku promjenu u životu, koju želimo postići. I tu se završava sličnost sa tom formom i sa tom biti koji su isti kao i kod Kuea i drugih, sličnih djelatnika.

 

Nadalje idemo sa naznačenim drugačijim kontekstom i drugačijim detaljima, ili drugačijim konceptom.

 

PARADOKSALNO,OVDJE UOPĆE NIJE STVAR U POSTIZANJU DEFINIRANOG CILJA! Ako ga i postignemo, svakako, još i bolje, ali OSTVARENJE SAMOG DEFINIRANOG CILJA NAM NIJE PRAVA SUŠTINA.

 

O mislima viših i nižih vibracija bilo je malo govora u nekoj od prethodnih kolumni, o tome se na internetu može naći puno informacija, ne bih se, dakle, bavio teorijskim prikazom i obrazlaganjem. "Tajnaši" govore o opoziciji pozitne-negativne misli, kome je lakše da se orijentira, može i tako da postavi tu razliku. Mada, kao što je ranije naznačeno, pozitivno i negativno se ne mogu tako lako razlučiti, često su u tako gustom prepletu, da bismo se posve iscrpli i samim razlučivanjem. Tako da bi trebalo da nam je lakše ako uzmemo nasuprot onome nepoželjnom u čemu smo, ili što nas muči - ono što vidimo, što postavimo kao suprotno, čemu bismo težili, što bismo rado imali umjesto ovoga što nas sada snalazi. Naravno, pretpostavka je da niko neće kao cilj postaviti nešto što je uistinu negativno: ako ga neko maltretira, valjda je logično da će postaviti kao cilj, na primjer, da se ta osoba udalji od njega, ili on od nje, a ne da se toj osobi desi neko zlo.

 

DAKLE, PRAVA SUŠTINA JE DA NASUPROT ONOME LOŠEM, TEŠKOM, NEPOŽELJNOM, ŠTO NAM IZAZIVA MISLI NISKIH VIBRACIJA - FORMULIRAMO SUPROTNO, KAO CILJ ILI VIZIJU, DAKLE MISAO -VIŠIH VIBRACIJA.

 

Ne navodi li nas ovaj potez na ono što sam i sam ranije zamerao "tajnašima": da, maltene šizofrenično, vidimo u realnosti nešto čega nema, da konstatiramo u vezi sa sobom, nešto što nije naše aktualno činjenično stanje?

 

2) Naša perecepcija realnog stanja dakako da nam je neophodna, ko bi se borio protiv nje?! Ako uočim nečiju laž, prevaru, neku negativnost, ako to ili nešto slično primjetim kod sebe - ja se time LOCIRAM u realnosti. Jedno loše DISLOCIRANJE iz te realnosti imamo ako u svakoj situaciji NASTOJIMO DA VIDIMO ONO ČEGA NEMA, DA JU VIDIMO ONAKVOM KAKVA ONA NIJE. Da umjesto nečijih laži i negativnosti sebi nabacimo naočale preko kojih ćemo vidjeti sve kao divno, te osobe kao divne, nas same kao divne, iako se, na primjer, osjećamo užasno.

 

MEĐUTIM, ČINJENICA JE I DA NAS PERCEPCIJA REALNIH DEŠAVANJA MISAONO ZAROBLJAVA, ILI: ZAROBLJAVA NAŠU POZORNOST I NAŠE MISLI!

 

U redu je da mi konstatiramo ono što je loše, ŠTO JE SADRŽAJ NISKIH VIBRACIJA, u nama i oko nas, MEĐUTIM, AKO MI PREPUSTIMO MISLIMA DA SE PO INERCIJI I DALJE, NAKON NORMALNOG KONSTATIRANJA, BAVE DALJE I DALJE TIM SADRŽAJIMA, ONDA NAS TI SADRŽAJI, NJIHOVE VIBRACIJE ZAROBLJAVAJU, ODNOSNO, MI IH TIME POTKREPLJUJEMO, ENERGETSKI SNABDEVAMO, UČVRŠĆUJEMO. I mi ih, poznati je, u ovom slučaju istiniti, "tajnaški" princip: mi ih sve više privlačimo, ili sve više sličnoga privlačimo u svoj život.

 

Dakle, u jednoj instanci: nije suština "instant-metode",  o kojoj ovdje govorim (mada joj to i ne bila prava oznaka, ali, neka za sada ostane) - da mi vidimo ono čega nema u realnosti, niti da težimo ostvarenju ciljeva koje bismo definiranom rečenicom, koju bismo ponavljali, postavili.

 

PRIMARNI CILJ NAM JE: PREKID LINIJE ILI INERCIJE TRAĆENJA MISAONE ENERGIJE NA SADRŽAJIMA NEGATINIH, TJ. SADRŽAJA NISKIH VIBRACIJA.

 

3) Zanimljivo, na ovaj video B. Liptona naišao sam nakon nedelju dana primjene ove metode, dakle teorijska potpora mi je došla nakon praktičke realizacije. Evo zapisanih izvadaka, kao ključnih za dalje objašnjenje.

 

 

"Način na koji koristimo misli nije nužno produktivan. U stvari naše investicije misli su ponekad kontraproduktivne... U suštini: treba da postanemo svesni naših misli. Misli predstavljaju energetsku valutu. Svaki put kada imate misao, vi koristite energiju.

 

Ako bih vam dao čekove koji upućuju na vaš bankovni račun, naravno da nećete taj novac deliti svakome ko vam je simpatičan. To ne radite, jer je traćenje novca u suštini traćenje vašeg života. Postajete štedljivi kada dobijete štednu knjižicu. Pokušavam da vam kažem da imate energiju u svom telu, koja vas drži živima. Kada počnete koristiti energiju kao kada pišete čekove od kojih znate da nemaju korist, to je isto kao da razbacujete svoj novac. Moja knjiga "Biologija verovanja" otkriva kako naše misli kreiraju našu realnost. I ako počnete da investirate u misli koje su kontraproduktivne i izazivaju strah, brigu i sve ostale misli koje su kontraproduktivne (negativne), shvatite ovo: ne samo da trošite energiju na ovakve misli, već će takve misli postati vaša realnost. Ono na šta ste se fokusirali mislima, mozak će manifestovati kao realnost.

 

Kada brinete u svojim mislima zadržavate objekte koji vas i dalje zabrinjavaju, a što više su vam u umu, to ih on više pretvara u stvarnost.

 

Vaše misli koriste energiju, vaša interakcija sa životom koristi energiju. ZA SVE ŠTO U ŽIVOTU RADITE - ULAŽETE ENERGIJU. Stoga, osvrnite se na to što radite u životu. Počnite da ulažete energiju u stvari koje će vam unaprediti život.

 

Činjenica je da se suočavamo sa teškim vremenom. Što više misli posvetite negativnim aspektima, strahu, itd, ne samo da traćite energiju, kao što sam napisao u "Biologiji verovanja", već ove negativne misli ugrožavaju vaš imuni sistem i dovode do bolesti.

 

Svojim mislima, energijom i svojim novcem podržite stvari koje će unaprediti vaš život i društvo u kojem živite i evoluciju u koju ulazimo, umesto da podržite borbu protiv starog sistema koji se raspada. Ovo je vaša šansa da izađete iz tog sistema i izgradite nešto što je više, što će nam svima omogućiti napredak."

 

Ovdje su nabacane razne stvari, ideje, zapažanja i preporuke, izdvojio bih ono što se praktički pokazalo kao suština:

 

A) mi ne možemo da mišlju ne konstatiramo neke loše stvari (sadržaje niskih vibracija) u sebi i oko sebe;

 

B) međutim, i nakon konstatiranja: misao nam se po inerciji i dalje bavi tim sadržajima, nižu se misli u tom istom smjeru, misli kao da se trude, JER SMO TAKO ISPROGRAMIRANI, da podrže i pothranjuju te loše sadržaje;

 

C) sve to je naše ulaganje MISAONE ENERGIJE u loše sadržaje, TRAĆENJE misaone energije;

 

D) NA TO TRAĆENJE MISAONE ENERGIJE MI MOŽEMO UTICATI, TAKO ŠTO ĆEMO POČETI DA PONAVLJAMO CILJ KOJI FORMULIRAMO NASUPROT ONOME LOŠEM ŠTO SMO KONSTATIRALI. PRI ČEMU, KAO ŠTO JE VEĆ REČENO: NIJE SUŠTINA U TOME DA OBAVEZNO POSTIGNEMO ZACRTANO, FORMULIRANO, bar nije primarno, već - da misaonu energiju počnemo, SVOJEVOLJNO I EKONOMIČNO, usmjeravamo na teme i sadržaje koji su viših vibracija.

 

4) Ovdje momenat ponavljanja može da djeluje najblesavije i najviše da odbija nekoga ko vaga razloge "za" i protiv" primjene ovako nečega.

 

Međutim, pogledajmo stvar sasvim TREZVENO I LOGIČNO.

 

Najprije, ponavljanje iste rečenice dođe kao UČVRŠĆIVANJE FOKUSA. Ovako nešto nam uopće ne bi bilo potrebno da nismo zaronjeni u more ometajućih vibracija. U moru boljih vibracija mi bismo se, jednostavno, bolje osjećali, i cijela ova strategija nam ne bi niti bila potrebna.

 

Dalje, MI SAMO IMAMO PRIVID: da ponavljanje jedne rečenice ide nasuprot našoj spontanosti, nasuprot DOPUŠTANJU SPONTANIH MISAONIH TOKOVA! Već smo vidjeli da nas ova iluzija samo ukopava u teškim sadržajima. Zar naše SPONTANO bavljenje jednim te istim lošim sadržajem, sadržajima, nije, u stvari, PONAVLJANJE jednog te istog, SAMO U VARIJACIJAMA, ALI - PO NAS ŠTETNO PONAVLJANJE, kao što je već rečeno: TA SPONTANOST NAS NAVODI DA TRAĆIMO MISAONU ENERGIJU.

 

Mi se ponavljanjem rečenice-cilja nasuprot onome lošem što iznova i iznova u mislima konstatiramo: SAMO OTRGNEMO INERCIJI ILI VLASTI LOŠIH MISAONIH SADRŽAJA.

 

Tome, naravno, vremenom može da sledi i istinsko postizanje samih ciljeva, ali - u prvom naletu ono nam nije pravi smisao ovakvog napora.

 

Ovdje govorimo o ponavljanju, dakako, onda kada nam pozornost nije vezana nekim specifičnim bavljenjem. Podrazumijeva se da ovo nema veze sa našom, na primjer, kreativnom misaonom aktivnošću. Ponavljanje se odnosi na prostor kada nam pozornost nije vezana, TE KADA MOŽE DA USKOČI INERCIJA MISAONIH TOKOVA KOJI SU U SUŠTINI BAVLJENJE BESMISLICAMA ILI ČAK ONIM ŠTO NAM JE ŠTETNO.

 

5) Mi ovdje samo nastojimo na DEPROGRAMIRANJU SOPSTVENE INERCIJE po kojoj se, i nakon normalnog konstatiranja nečeg negativnog ili teškog, neprijatnog, njime i dalje bavimo, ponavljamo u mislima, prisećamo, analiziramo, itd.

 

U PITANJU SU MISLI, NE EMOCIJE!

 

Mislim da tu postoji jedno veliko miješanje pojmova i delokruga našeg djelovanja, u "tajnaškim" teorijama, gdje se kaže da treba da se fokusiramo na POZITIVNE OSJEĆAJE.

 

SVOJE EMOCIJE NITI MOŽEMO INDUKOVATI, ILI PROIZVODITI, NITI IH SUZBIJATI! Ne bih zalazio u argumentaciju, kome je ovo prihvatljivo, prihvatljivo je i bez argumentacije.

 

Mislim da sam u nekoj od prethdnih kolumni pisao o odnosu misli i emocija, ali - to je druga stvar. Naime, može zaista neka naša misao da aktivira neke naše emocije. I to može podjednako ići i u tzv. pozitivnom, kao i tzv. negativnom smjeru (po-misao na ljetovanje na kojem smo se lijepo proveli - može da, makar na trenutak, izazove sam prijatan osjećaj; po-misao da se nekome nešto loše desilo - može da izazove strepnju, uznemirenost).

 

U praktičkom konceptu o kojem ovdje govorim: mi se ne bavimo emocijama, NITI NASTOJIMO DA IH PRODUKUJEMO, NITI DA IH SUZBIJAMO. Mi se bavimo sopstvenim mislima, na nijih nastojimo da utičemo, u tom smislu da izmjenimo misaone sadržaje kojiima se bavimo. Emocije ne možemo mijenjati, na njih ne možemo uticati svojevoljno, ALI - NA MISLI MOŽEMO.

 

TO NE ZNAČI DA MI U MISLIMA NE MOŽEMO FORMULIRATI ODREĐENU EMOCIJU KAO CILJ, ne znači da time grešimo! Kao što je već rečeno: radi se o definiranju sadržaja suprotnog kvaliteta od onoga koji imamo u realnosti. O fokusu misli. Na primjer: osjećaj uznemirenosti ili straha. Mi se ne bavimo njima i mi dopuštamo da oni budu takvi, možda - da se istutnje, takvi kakvi su. Međutim, OBRATIMOPOZORNOST NA MISAONE TOKOVE KOJE OSJEĆAJI MOGU INICIRATI! Retko se strah i uznemirenost mogu javljati APSTRAKTNO, sami od sebe, sami po sebi, UVIJEK SE ONI OSLANJAJU NA MISLI, I UVEK NAS NAVODE DA SE U MISLIMA BAVIMO ONIM ŠTO JE ZA NJIH VEZANO. Ne bih ovdje improvizirao, svakome je to iz iskustva poznato.

 

Ako nasuprot strahu definiramo cilj: "Pun sam samopouzdanja i sigurnosti u sebe!", onda se ne radi o tome da mi nastojimo da POSTIGNEMO OSJEĆAJ SAMOPOUZDANJA I SIGURNOSTI. U tom slučaju bismo ličili na Boba, u, na početku navedenom primjeru. Mi dopuštamo strahu da tjera, da istjera svoje, MI PONAVLJANJEM DATE REČENICE (dao sam primjer koji mi je pao na pamet, naravno, svako bi ovdje definirao cilj kakvim ga on vidi) - SASECAMO MISLI KOJE NAM STRAH INICIRA, SASECAMO INERCIJU PO KOJOJ NAS TE MISLI VOZAJU, ODBACUJEMO TIRANIJU LOŠIH MISLI, KOJE PROIZILAZE IZ STRAHA.

 

STRAH ILI BILO KOJU DRUGU EMOCIJU NE MOŽEMO SUZBITI, ALI MISLI KOJE ONI PRODUKUJU, ILI, JOŠ BOLJE, KOJE SU NJIMA INSPIRIRANE - MOŽEMO, DOKAZANO I PROVJERENO - MOŽEMO SUZBIJATI ILI PREINAČAVATI, ILI - ZAMJENITI DRUGIM, IZABRANIM SADRŽAJIMA.

 

Zato nam ovdje dolazi kao neophodna repetitivnost, ponavljanje: JER SU MISAONI TOKOVI INSPIRIRANI EMOCIJAMA, ILI KOJE EMOCIJE PRODUKUJU, VEOMA JAKI. Teško ćemo ih mi izmijeniti nekakvim analizama već SAMO UPORNIM PONAVLJANJEM SUPROTNOG.

 

6) Neki praktički momenti.

 

A) Ponavljanje može ići to intenzivnije što su unutarnja ili vanjska naprezanja kojima smo izloženi - jača. naravno, radi se, kao što je već rečeno, o ponavljanju onda, kada nam slobodna pozornost to dozvoljava, nećemo mi, na primjer, brojati novac na šalteru (ako nam je to radno mjesto) i ponavljati neku, da kažemo - afirmaciju.

 

B) Nastojimo da ponavljanje ne bude mehaničko, u tom smislu da mi ponavljamo svoju rečenicu, A DA POVRH TOGA IDU STARI MISAONI TOKOVI.

 

C) To ide laganim unutarnjim izgovaranjem svake reči u rečenici, te pojačanim fokusom na svakoj od njih.

 

D) Naravno, nije neophodno da u nizu bukvalno izgovaramo rečenicu za rečenicom. Pauze između njih su normalne, ali, kao kada onaj koga neko davi - povremeno izroni na površinu, da bi udahnuo zraka i održao se u životu, tako je i kod nas. Što se češće vratimo svojoj rečenici, to ćemo potpunije uspostaviti kontrolu nad svojim mislima, tj. odbaciti one koje nam znače traćenje misaone energije.

 

E) Ne možemo cijelog dana ponavljati istu rečenicu. Možda je oko sat vremena mjera za jednu, da kažemo - afirmaciju. Onda uzmemo neku drugu. Ili, ako nećemo, prestanemo ponavljati i onu prethodnu.

 

F) Možda nam u početku, dok se ne uhodamo, ovaj "ritual" počne izazivati mali psihološki pritisak ili nelagodnost, možda se počnemo osjećati blesavo, zbog svjesno nametnutog ponavljanja, na koje nismo navikli. Međutim, pomislimo: NIJE LI PODJEDNAKO BLESAVO, ako ga takvim doživljavamo, A ŠTETNO, KADA PO INERCIJI PONAVLJAMO NEKE DRUGE SADRŽAJE, TOBOŽE SPONTANO, A SADRŽAJE KOJI NIKAKO NISU TZV. POZITIVNI, na primjer, kada ponavljamo stihove neke pjesme, stihove koji, svejedno što su iz pjesme, znače zadržavanje fokusa misli na nečemu što je loše (a retke su pjesme koje govore o nečem nadahnjujućem, što bismo željeli da imamo ili da nam se desi u životu).

 

6) Nije li ovo bježanje od problema, onda kada nam oni dođu na dnevni red, od problema koje treba riješiti? Mi, valjda, baš fokusiranjem na problem - tražimo rješenje.

 

Možda mnogi već i imaju iskustva sa tim misaonim tokovima sa kojima se, ili preko kojih se, rješavaju problemi (ovdje se "problem" odnosi sasvim konkretno na nešto što je problem: kako nešto uraditi, da li negdje ići ili ne, itd.): rijetko će se desiti da se problem riješi baš dok smo intenzivno fokusirani na problem, obično bude - rješenje nam nekim kanalima nenadano iskrsne baš nakon što se od problema udaljimo.

 

Naprotiv, intenzivna fokusiranost na problem, po pravilu, naravno, ne mora da znači da će obavezno uvijek tako biti, samo nam stvara jedan psihološki grč, možda čak izazove i paniku, uznemirenost: treba donijeti rješenje, prelomiti ili odlučiti, a mi nikako da do toga dođemo.

 

Tu primjena "instant modela" dolazi baš kao ljekovita: u mislima nastojimo da se udaljimo od problema, možda baš preko formulacije koja iskazuje njegovo uspješno rješavanje. I prije nego što su me eksperimenti naveli na "instant model", ja sam se spontano navikao na jedan postupak koji je sličan ovome o čemu govorim: iskrsne neki problem ili dilema, ukoliko ne zahtijeva hitno rješavanje, ja uvijek pomislim - "Ma, naći ću kasnije neko rješenje!", dakle, prestanem se sasvim baviti problemom, odnosno, možda mu se povremeno vratim, koliko da ga se sjetim. I zaista, za sebe bih mogao da kažem - bez izuzetka, rješenje iskrsne samo od sebe.

 

7) DOKLE OVAKO? Jer, ovo može da bude ipak naporno, ovo je kao - svakodnevni "vojnik na straži".

 

Nažalost, kao što reče Lipton u citiranom video snimku: živimo u veoma teškom vremenu. Ja sam to više puta u ranijim kolumnama konstatirao, ne zbog žalopojki, već radi konstatiranja stanja za koje treba tražiti rješenje (a evo jednoga od tih rješenja).

 

SVAKODNEVNA, TAKOREĆI - SVAKOMINUTNA, PERCEPCIJA LOŠIH DEŠAVANJA U NAMA I OKO NAS, KAO ŠTO JE POKAZANO: SAMO NAS U SVEMU TOME LOŠEM UKOPAVA. Odnosno, preko misli kojima svakodnevno i svakominutno konstatiramo ono što percipiramo. TAKVO JE VRIJEME, a kako svako vrijeme nosi svoje breme, to bi nam breme rješenja ovdje bila: što intenzivnija posvećenost "instant metodi", jer pomoću nje mi svijest izdižemo iznad misaonih tokova kojima smo prisiljeni baviti se svim onim lošim i teškim sa čime se suočavamo.

 

ZAMISLIMO AMBIJENT U KOJEMU DOMINIRA SVE SUPROTNO: ima muka i problema, ali - dominiraju prijatna dešavanja. U TOM SLUČAJU MI STALNO I STALNO PERCIPIRAMO PRIJATNA DEŠAVANJA, U TOM SLUČAJU MISLI NAM SE SPONTNO BAVE SAMO SADRŽAJIMA VISOKIH VIBRACIJA, TE MI TAKVIM SVOJIM MISLIMA SAMO SVE TO PRIJATNO I PODRŽAVAMO.

 

Za neke naše osobne aktualne stvari mi ćemo se ovom nekom vrstom afirmacija baviti dok nam one postoje kao osobni problemi, kada ih se oslobodimo, ili kada sami od sebe nestanu - afirmacija, za njih konkretne, nam više nije potrebna.

 

Za sve ostalo - moramo računati na jedan svakodnevni napor fokusiranja na REPROGRAMIRANJE naših misaonih tokova, sve dok se ne dese, a valjda će desiti, neke šire promjene koje će nam donijeti bolje životne uvjete. Svejedno, da li će nam oni sami od sebe doći ili ne, model reprogramiranja naših misaonih tokova nam je dovoljno jako uporište za olakšanje, i više, za oslobađanje od mnogo toga što nam je često i nepodnošljivo.

 

8) Ovaj izraz "instant-efektivnost"...

 

Svakako je ovdje, kao i u bilo čemu drugom, potrebno jedno vrijeme primjene, i da bi se postigla određena razina uvježbanosti u primjeni, kao i u postizanju efekata. Neovisno o tome, radi se o nečemu što doista vrlo brzo daje rezultate, primjetne rezultate.

 

A svakako i u svakoj aktualno teškoj situaciji vrlo brzo daje primjetne rezultate.

 

Nedavno mi je bila jedna situacija koja me je podsjetila mehanizma koji je dosta dugo u meni radio, a mislim da je on uveliko prisutan kod mnogih: nakon neke konfliktne situacije - MISAO NAM SE PO INERCIJI NASTAVLJA BAVITI SAMOM SITUACIJOM, ili prisjećanjem na nju, ili analizom, ili zamišljanjem šta je trebalo u njoj da uradimo, ili šta ćemo uraditi, kako ubuduće regirati, itd. ŠTO JE SVE ODLIČAN PRIMJER ZA TRAĆENJE MISAONE ENERGIJE O KOJOJ GOVORI LIPTON.

 

Primjenom "instant-modela": TAJ PROBLEM SE TAKO LIJEPO RJEŠAVA, DA JE TO PRAVA MILINA! Naravno, emocije koje konfliktna situacija pokrene mogu biti vrlo jake, ali - "INSTANT-MODEL" NAM DAJE POUZDAN INSTRUMENT KOJIM SE DOSTA LAKO MOŽEMO IZBORITI SA ŠTETNIM MISAONIM "PRAZNIM HODOM"!

 

9) Postoji negdje u ovom "mom" odeljku na portalu kolumna o kapacitetu svijesti od 51% i više pozitivnih sadržaja. Tek sa ovim "instant-modelom" ili sa modelom reprogramiranja naših misaonih tokova - ta ideja dobija jednu praktički sasvim izvodljivu i obećavajuću, nadahnjujuću perspektivu.

Tags:     misli      emocije      razvoj      svijest      duhovnost      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8365

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8097

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno