4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Duhovna istraživanja i rast svijesti

10104

- Istraživanja u funkciji promjena postojećih duhovnih paradigmi. - HILJADE FINESA koje niču u presjeku beskrajnih raznolikosti naših karakternih struktura, psiholoških mehanizama,  osobnih životnih uvjeta, životnih i duhovnih nazora i iskustava, te - suvremenog civilizacijskog miljea, koji se ne mogu mehanički "pokriti" jednim duhovnim modelom, teorijom ili metodom, posebno ne onima koji su pronađeni u nekoj daljoj prošlosti. - Zato se rast svijesti ne može svoditi samo na maltene mehaničku (dosljednu) primjenu neke duhovne metode, modela, teorije.

 

Spomenuo sam ranije da se smatram duhovnim istraživačem: netko sam tko je, takoreći od prvih pomisli na rast svijesti, bio okrenut promatranju sebe, svog funkcioniranja u Životu, funkcioniranja samog Života i drugih u meri u kojoj je to bivalo dostupno mojoj empatičnosti, a sve to u sklopu mnoštva eksperimenata koje sam poduzimao. Signale svojeg napredovanja jasno uočavam, da li sam i koje razine svijesti pritom prelazio - ne znam, u atraktivna manifestiranja rasta svijesti, kojih je puna literatura - ne vjerujem, jer je čak i manifestiranje parapsiholoških moći nešto što ne mora da ima veze sa rastom svijesti, što mi je guru Život (lično!) jasno potvrdio, mislim da retko tko od nas može imati baš preciznu predstavu o tempu i razinama u svojem napredovanju, što možda i nije najbitnije, bitno ako uopće ima namjeru da napreduje, a ta ga namjera svakako nekamo, u nekom pozitivnom smjeru, mora odvesti. Dakle, o svom tempu napredovanja i o postignućima ne bih se usuđivao govoriti, da ne tapkam u mjestu - to mi je očigledno, ali, da imam vrlo jasan LAJT-MOTIV svojeg bavljenja duhovnošću, to mi je savršeno jasno, a on je sadržan u rečenici kojom je započet ovaj tekst: duhovno istraživanje, što samo po sebi nije ili ne mora biti kvalifikaciranje koje ukazuje na značajna postignuća, istraživanje nosi rizik da ne dovede do pouzdanih ili velikih otkrića. U pozadini ovog lajt-motiva je stalna namjera da se otkrije nešto novo, što će biti u funkciji napredovanja, da se pomeraju granice dosadašnjih duhovnih postignuća, da se mijenjaju POSTOJEĆE DUHOVNE PARADIGME. Mogao bih se, dakle, kada bi to nešto bilo kome značilo, deklarirati i kao pripadnik, možda jedan od "posljednjh Mohikanaca", DUHOVNE AVANGARDE, koja, kao i u slučaju duhovnog istraživanja - nije oznaka za neka duhovna postignuća, već samo za smjer bavljenja, koji može doista dovesti do velikih otkrića i postignuća, ALI I NE MORA.

 

U malo širem uvodu pošao sam od sebe, ka izlasku sunca okrenuti duhovnjaci bi u ovome vidjeli manifestiranje ega, ali, opraštam im, jer shvaćam da se takva percepcija uklapa u njihov duhovni "stajling", na koji svatko od nas ima prava, "stajling" čiji poštivaoci maltene ne smeju da se u svojim tumačenjima koriste ich-formom. A ona ne mora da bude u funkciji samopromoviranja, već kao pozadina za uočavanje nekih duhovnih fenomena, kao pozadinski pejsaž na slikama. U ovom slučaju bi to bila pozadina za uočavanje palete naših duhovnih aspiracija ili težnji.

 

Naime, svatko može da si postavi pitanje: da li je i u kojoj mjeri sklon, naklonjen duhovnom istraživanju. Da li mu, uopće, "pije vodu" pojam osobnog duhovnog istraživanja - pozicija nekoga tko je u sasvim običnim životnim uvjetima, ne neki priznati duhovni učitelj, ne član neke uvažene i priznate duhovne grupe, već "ubogi" pojedinac koji ima svoja, od grupa i učitelja neovisna duhovna bavljenja? Zar za duhovna istraživanja, kao i za sva druga istraživanja, što je dio konceptualno-pojmovnog repertoara naše civlizacije, nije potreban odgovarajući ambijent, instrumentarij, te istraživački edukovan pojedinac? M. M. Jogi je imao cio Institut u Švicarskoj, na kojemu je istraživao učinke transcedentalne meditacije, tek to može biti pravo duhovno istraživanje! (Što je u pozadini takvog istraživanja, tj. same TM - dobar novac, jer se ovakva meditacija ne dobija "na lepe oči", tko te pita!) Eh, kakvim sve iluzijama smo natovareni, dobro uopće pod njihovim bremenom i dišemo!

 

A stvar je tako jednostavna, KAO ŠTO SU I INAČE ČESTO STVARI KOD GURU ŽIVOTA JEDNOSTAVNE (samo nas se one u našoj percepciji kao komplicirane doimaju): saznate za neku duhovnu praksu ili metodu, procenite da li "obećava" ili da li "ima potencijale", počnete da ju prakticirate i - PRATITE ŠTA SE DEŠAVA! Vas je ovdje motivirala znatiželja i želja da pronađete pokretačke mehanizme za svoj rast svijesti. Vi onda pratite procese i dešavanja u sebi. Pa tako sa drugom, trećom metodom, PA UOPĆE - SA SVIM ONIM ŠTO VAM SE U ŽIVOTU DEŠAVA. Kako sve to utiče na vas, kakve procese i unutarnja dešavanja u vama pokreće, donosi li neke promjene koje možete konstatirati? Time vi postajete duhovni istraživač, tj. dokazujete se kao skloni duhovnom istraživanju. Ne treba vam za njega specijalni institut, specijalni instrumenti, specijalna znanstvena apratura i specijalna istraživačka educiranost.

 

Nažalost, čini mi se da je tipična priča drugačija, volio bih da grešim i da je drugačije od ovoga što mi se čini: ako je netko uopće i zaniteresiran za primjenu neke duhovne prakse, onda to ide SA PUNIM APRIRONIM POVJERENJEM U NJU. Ako brojni duhovni "poslenici" kažu i potvrđuju da je neka metoda ili praksa davala i daje jasno precizirane rezultate - onda je tako i ne može biti drugačije, i što bih ja, u svojoj skromnoj duhovnoj poziciji, bio nešto pametniji od svih njih i nešto istraživao, ispitivao, pratio sebe i osluškivao efekte primjene, dovodio u pitanje ono što toliki "zadovoljni" duhovnjaci (u vezi sa lijekovima se kaže u reklamama: "mnogobojni zadovoljni pacijenti") imaju kao efekte i svoja nesporna postignuća?

 

Tek to je dio priče o duhovnim stranputicama na koje nas se na svakom koraku uspješno navodi! Ono što improvizirana ili mala masa potvrđuje - mora biti baš tako, i nikako drugačije, tko se ne uklapa svojom percepcijom u ono što masa potvrđuje - ima problem sa sobom. Ako hiljade duhovnjaka potvrđuje efekte meditacije - onda ona mora biti učinkovita upravo onako kako se to definira, ako ja te efekte ne postižem, ili ih ne uočavam - onda je to moj problem, ne problem same metode. (A treba imati u vidu i da je svaki od njih, iz te hiljade, također bio obavezan na apriono uočavanje efekata koji su pedantno definirani.) Ne tvrdim da, u ovom slučaju meditacija, definitivno nije učinkovita, tko ima, misli da ima ili primjećuje efekte od nje, kao i od bilo koje druge metode, neka ih ima, što bih ja imao protiv toga, ali - govorim o pouzdano krivoj orijentaciji: ne navodi nas se da istražujemo šta se u nama i sa nama dešava sa primjenom, na primjer, neke duhovne metode, već nam se UNAPRIJED sugerira njena efektivnost, pa ispada, ako su nam u raskoraku ono što nam se realno dešava i ono što je opisano da treba da nam se dešava, da nešto sa nama nije u redu, umjesto da vidimo kako nije u redu da nam se takva paradigma nameće.

 

U NAŠIM ŽIVOTIMA, U NAŠIM UNUTARNJIM PROCESIMA - UKRŠTA SE TOLIKO MNOŠTVO FAKTORA, DA JE DUHOVNO NEODGOVORNO MEHANICISTIČKI VEZIVATI ODREĐENE EFEKTE ZA PRIMJENU ODREĐENE DUHOVNE PRAKSE ILI METODE. I NAJGORE ŠTO SEBI MOŽEMO DA UČINIMO JE DA SEBE OBAVEZUJEMO NA VEĆ PROPISANE ILI DEFINIRANE EFEKTE, U TOM SMISLU DA SE UPINJEMO DA IH U SEBI PREPOZNAJEMO. ILI, ŠTO JE JOŠ GORE: DA ISTRAJAVAMO SA ILUZIJOM DA IMAMO TE EFEKTE!

 

Ovdje je teško ne vidjeti tlo grupnog svrstavanja i DUH ISTOG KONZERVATIVIZMA, kakve imamo posvuda oko sebe, u domenima koji su nam duhovno prizemni i nedostojni, a kojima se, na ovaj način, suštinski približavamo, te poistovećujemo.

 

Kako je MISIJA "fana" da dosljedno slijedi svoj klub ili svoju "zvijezdu", da svoje nazore, čak -sebe podvrgne njima, ili makar usklađuje sa njihovima, tako je isto i sa duhovnim "fanovima": ako je Buddha dao svoju (valjda ne griješim u sjećanju) sedmorostuku stazu u napredovanju, ili ako je Isus kao svoju besjedu na Gori, kao duhovne temelje, da ne nabrajam DUHOVNE IMPRATIVE drugih duhovnih učitelja i škola, ŠTA ONDA IMAM JA, BEDNI CRV, DA TU ISTRAŽUJEM, DA SUMNJAM, DA POKUŠAVAM DA KORIGIRAM SAOBRAZNO SVOJIM OSOBNIM PSIHOLOŠKIM, ŽIVOTNIM I OSTALIM UVJETIMA?!

 

Ispada da su svi oni, učitelji čovječanstva i općeprihvaćeni duhovni autori - DALI SVOJE PRINCIPE I TEORIJE KOJE VAŽE "VA VJEKI VJEKOVA"! Zato i ne čudi da svim tim, ili svim postojećiim duhovnim učenjima i teorijama izmiču HILJADE FINESA koje niču u presjeku beskrajnih raznolikosti naših karakternih struktura, psiholoških mehanizama,  osobnih životnih uvjeta, životnih i duhovnih nazora i iskustava, te - suvremenog civilizacijskog miljea, koji se ne mogu mehanički "pokriti" jednim dosljedno primijenjenim duhovnim modelom, teorijom ili metodom, posebno ne onima koji su pronađeni u nekoj daljoj prošlosti.

 

 

Ima li ikoga tko se usuđuje da tvrdi kako su civilizacijski uvjeti i opći civilizacisjki milje, te profil masovne svijesti, nekakav opći duhovni i psihološki profil ljudi, u odnosu na vrijeme nastanka nekih davnih duhovnih modela ili škola - IDENTIČNI ILI MAKAR SLIČNI DANAŠNJIMA? U posljednje vrijeme rjeđe citiram druge autore, što ne znači da smatram kako kod mnogih od njih nema dobrih POJEDINAČNIH ZAPAŽANJA, te u tom smislu ovdje moram da podsetim na, u prethodnom smislu dobro Štajnerovo zapažanje o promjenama koje idu do velikih promjena u samoj bukvalnoj percepciji, u onome što bukvalno vidimo ili osjećamo, da ne govorimo o profilu svijesti, duhovnim potencijalima i svim ostalim domenima.

 

Reći da Buddhina sedmorostruka staza ili prakticiranje kršćanskih molitvi, uz primjenu drugih načela definiranih u svetim spisima, daju jedne te iste ili skoro iste efekte i dovode do istih duhovnih postignuća i napredaka u ukrštanjima mnoštva naznačenih faktora - NEKADA I DANAS! Podjednako kod nekog suvremenog intelektualca koji živi u nekom američkom neboderu i nekog seljaka u nekom planinskom selu, te ljudi u sličnim navedenima životnim pozicijama pre nekih sto godina, pre dvesta godina, itd. Neodgovorno je i pomisliti da je jedna te ista duhovna teorija podjednako efektivna u primjeni u svim tim raznolikostima, pri čemu osobne raznolikosti nisu ni spomenute! To ne znači da mnogi principi i ideje iz mnogih od njih nisu korisne, ovdje govorimo o celovitim teorijama koje su osnove učenja oko kojih se okupljaju pristalice, KOJE SE OBAVEZUJU NA DOSLJEDNU PRIMJENU.

 

Nisam do sada naišao na duhovno učenje u vezi sa kojim se kao važan princip definira: USMJERENOST PRISTALICA NA EKSPERIMENTIRANJA, TE DALJA ISTRAŽIVANJA, PRODUBLJIVANJA I DOPUNJAVANJA DATOG UČENJA, a u skladu sa mnoštvom faktora koji su već naznačeni. NE, SAMO DA IMAMO OBAVEZIVANJE NA DOSLEDNU PRIMJENU, NA ŠTO DOSLEDNIJU PRIMJENU, KAKO SE, KAO ŠTO SE U NJIMA KAŽE - NE BI IZGUBILA IZVORNOST UČENJA. Što su svi uvjeti iz vremena nastajanja takvog učenja (a što je to vrijeme dalje, to su razlike sve veće), bitno drugačiji, toliko drugačiji da se i efektivnost samog učenja ozbiljno dovodi u pitanje - to se niko ne pita, JER OVDJE SVAKAKO IMAMO NA DJELU VRLO SUPTILNO DJELOVANJE ONIH KOJI NAS IZ VIŠIH SFERA DRŽE ZATOČENIMA U PLANETNOM ZATVORU: DUHOVNI KONZERVATIVIZAM KOJI JE POD KRINKOM NJEGOVANJA IZVORNOSTI JEDNOG UČENJA ILI JEDNE DUHOVNE ŠKOLE.

 

Iz nabačenih elemenata možemo izvući razne pouke. Najznačajnija je...

 

Jedno duhovno učenje ili teorija - mogu biti samo JEDAN KLJUČ za osobni rast svijesti. DRUGI KLJUČ mora svatko sam da pronalazi, i taj drugi ključ proizilazi iz mnoštva SPECIFIČNIH FAKTORA kod svakog pojedinca: karakter, nasljeđe, životni uvjeti, stil življenja, itd. Te, ako netko i slovi za duhovnog učitelja, on mora svakome osobno u tom smislu da pomogne, ne da mu propoveda beskrajne duhovne priče, koje svatko u današnje vrijeme može da pronađe na svakom koraku, i ne da traži da ovaj, sljedbenik, samo dosljedno, što dosljednije, slijedi, primenjuje dato učenje, model ili školu. Možda sam navodio metaforu sa dva ključa za sef: jedan nosi, na primjer, šef, kojim se otključava prostorija u kojoj je sef, drugi - pojedinac, ključ kojim otvara sam sef.

 

A TAJ DRUGI KLJUČ SE PRONALAZI, ON NIJE UNAPRED DEFINIRAN, KAO ONAJ PRVI. I nikako se rast svijesti ne može svoditi samo na maltene mehaničku primjenu neke duhovne metode, modela, teorije.

 

DAKLE, SADA NA SCENU STUPA - OSOBNO DUHOVNO ISTRAŽIVANJE! Istraživanje osobnih uvjeta i osobnih specifičnosti, istraživanje koje mora uključiti i eksperimentiranje, praćenje sebe u eksperimentu, itd, sve ono što je već navedeno negde na početku teksta...

Tags:     svijest      duhovnost      razvoj      um      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Miroslav Prvulović 2014-01-01 01:33
Citat Buddha:
Plemeniti Put Buddhe je osmeročlan.


Izvini, Buddho, na mom, pri pisanju kolumne, trenutačnom padu napona u pamćenju.

A greška teško da mi može biti veće novo karmičko opterećenje, pošto je tek samo detaljčić u uzgrednoj tezi, a takođe sam natuknuo (ogradio se) moguću grešku u broju..
:roll:
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8451

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5280

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6449

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7881

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6351

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7465

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12283

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7342

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9341

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8399

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8454

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8128

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8103

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7425

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10002

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno