4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: U odbranu Čovjeka!

10149

- Sagledavanje koje je u odbranu Čovjeka, ali koje ne obuhvaća idealiziranu ili iluzornu predstavu o Čovjeku i o njegovom životu, ili - o Životu na Zemlji.

 

Sa ponovnim, jer ono za mene nije novo, sagledavanjem ili podsećanjem na duhovnu ulogu praktičkog rada, te, još više - sa konceptom fundamentalne uloge Ravnoteže, kao da mi se posložnjavaju kockice u enigmi koja mi je godinama, da ne kažem cele ove moje inkarnacije, vrhunska. Te izlaganja pitanja i aspekata u vezi sa njima slede i u sledećim tekstovima, no, ovde - jedno malo udaljavanje od te poslednje linije sagledavanja, a zbog teme i nekih pitanja koja povremeno iskrsavaju, nekih općijih pitanja, koja i nisu, kao ona iz domena Ravnoteže, od praktičkog i duhovnog značaja, no koja nam ipak znače, jer se i pomoću njih nastojimo duhovno orijetirati u svijetu u kojem smo. U životima koje živimo.

 

Razmišljam o Čovjeku, sa velikim "č", uzimajući ga kao pojam bića koje nastanjuje Zemlju.

 

I polazim od koncepta o Sub-Kreatorima i Sub-Sub-Kreatorima, na raznim razinama Postojanja i Kreacije. Kako u poslednjoj fazi svojih sagledavanja više, vidi se iz kolumni, ne citiram druge autore, posebno ne općeprihvaćena duhovna djela i autoritete, jer su mi se svi skupa, i svakome ko dođe do istog tipa duhovnog rezonovanja, pokazali nepouzdanima, u tom smislu da nam među njima nema ubedljivog i nedvosmisleno praktički efektivnog modela, sa mogućnošću postizanja ciljeva koji se u samim modelima obećavaju. Ako se na neke od koncepata i pozivam, onda je to sa rezervom i sa statusom hipotetičnosti. KAKO SAM POČEO SVE VIŠE DA SE POZIVAM NA GURU ŽIVOT, to i prihvaćam samo ideje i koncepte koji su mi se iskustveno proverili i dokazali, koji se poklapaju sa mojim sopstvenim spoznajnim otkrićima. Smatram ovo najpouzdanijim putem u snalaženju u duhovnosti, posebno u raznim aspektima sveopće duhovno-planetarne konfuzije usred koje smo.

 

Tako i koncept o Sub-Kreatorima: deluje nam dosta prihvatljivo i logično sa stajališta naše duhovne logike, postojeće duhovne logike, koja nam izrasta na svim onim ograničenjima uma i svijesti, KOJI SU NAM NABAČENI. Ako postoji Sub-Kreator koji je stvorio našu Galaksiju, onda su posebni Sub-Sub-Kretaori, koje je on kreirao, stvarali zvjezdane sustave, pa dalje u nizu, naniže - planetne sustave, te bića na njima.

 

Da li je baš tako ili nije - NE MOŽEMO ZNATI, ali, šta ćemo drugo u situaciji u kojoj to ne možemo znati, do da uzimamo kao neke MOGUĆE VARIJANTE GIGANTSKIH RAZINA POSTOJANJA, čiji smo dio. Nisu nam takva promišljanja od nekog praktičkog značaja, ali - misao nam se, NORMALNO, zapućuje i tim smerovima, te neke ideje i koncepte moramo imati kao makar kakve oslonce. Možda je ovim konceptom o Sub-Kreatorima suština nekako makar približno izražena, mada prihvaćam da je malo verovatna ovakva mehanička razgraničenost u "resorima" i razinama stvaranja.

 

Dakle, neko ili neki od Sub-Kreatora je kreirao i Čovjeka kao biće koje nastanjuje Život na Zemlji, te - ORGANIZIRAO ŽIVOT KOJI ĆE TAKVO BIĆE ŽIVJETI. Možda u smislu bilo koje igre, ovdje: Igre. Kreiraju se FIGURE, te formiraju PRAVILA IGRE. A kakve će biti konkretne manifestacije i konkretna dešavanja, zavisi od mnoštva faktora, kada se figure aktiviraju, a po definiranim pravilima, od mnoštva faktora koji se rađaju u ukrštanju posebih svojstava svake od figura koje dolaze u interakcije.

 

Nekako analogno kreirani su: Čovjek kao biće, telesno biće, Zemlja, kao ambijent u kojemu, na kojemu Čovjek živi. Kako je pritom kreirana logika Igre-Života, teško da možemo i tek hipotetički da dokučimo. U nekom trenutku postojanja kreirana je telesna "mašina" Čovjeka, sa svojom logikom funkcioniranja, kreirani su planetni uvjeti, da li i mimo toga, povrh toga postoje i neke zakonomernosti življenja po kojima se ta dva "faktora" upravljaju, ili Život proizilazi iz logike funkcioniranja Čovjeka, same Zemlje i Života na Zemlji, nebitno, onim što ne možemo dokučiti, i ne treba da se zamaramo, dok ne osvojimo teren sa kojeg će nam pogled dosezati i do tih spoznajnih predela (jedan od razina tih terena je, ubeđen sam - Tajna Ravnoteže). Pozabavimo se onim što kao jasnije i pouzdanije registrujemo...

 

Najpre, realistično sagledavanje isključuje iluzije. Pa tako i u vezi sa Čovjekom i njegovim funkcioniranjem na Zemlji.

 

Na nekom sajtu, ne sećam se kojem, stoji kao deviza: "Da li je Bog mogao da stvori bolji svijet?!". Da se iz sadržaja tog sajta ne vidi da se radi o bukvalnom shvaćanju te devize, ona bi mogla da se shvati kao odlična ironija ili cinizam. Naravno, onome ko se slaže sa bukvalnim shvaćanjem te devize - niko ne smeta da istrajava sa takvim viđenjem, svatko tko dođe do smelosti da realističnije sagledava svijet i život na Zemlji, mora da nadiđe takvo shvaćanje.

 

Ima li boljeg svijeta?! U kojem jedna životinja ubija drugu, koja u patnji umire. Životinje, koje nisu opterećene mučenjima samima po sebi, kao čovjek, dakle - šta tek reći za čovjeka?! Svijet, u kojem, opet, na drugoj strani, sam taj isti Čovjek muči se i pati na svakom koraku, koji je u ogromnoj većini životnih situacija i slučajeva daleko od duhovno efektivnog i ljudskog funkcioniranja i uvjeta. Divan svijet - u Zatvoru?! Ko to može još da kaže, a da mu se to računa kao suvisla izjava? I još dalje i gore: ko je u Zatvoru, a da tog Zatvora nije ni svjestan, ko u njemu funkcionira sa iluzijom moći i slobode. Ko je podložan manipuliranjima, itd.

 

Te je situacija sa Čovjekom ambivalentna, ili - paradoksalna.

 

Da, nije pogrešno da se kaže da je sam Čovjek stvorio te nehumane, nedostojne uvjete u kojima živi, naopaku civiluzaciju u kojoj je on sam dehumaniziran, zombiran, animalizirian, robotiziran, itd. Tko je kreirao sustave, u kojima se sve to što je neevolucionističko, antievolucionističko dešava? Čovjek. Negde, nekako u historiji, kroz historiju. Na primjer: buržoaskom revolucijom dobijamo nove civilizacijske vrijednosti, iz njih proizilaze vrijednosti koje i dan-danas imamo, u kojima dehumaniziranost kao da se dovodi do krajnosti. Ljudi (Čovjek) su izveli tu, i druge revolucije, ljudi su kreirali nove sustave, nove vrijednosti, nove odnose, iz svega toga proizilazili su svi oni problemi koji su kroz dalji tok historije samo pojačavani, u negativnom smeru.

 

Na svakom koraku mi možemo vidjeti civilizacijske posljedice Čovjekovog delovanja. Dubinsko pitanje je: da li bi Čovjek po sopstvenom izboru, u nekom trenutku Zemaljskog Postojanja, IZABRAO SVA OVA OGRANIČENJA KOJA IMA? Da li bi izabrao, SVOJEVOLJNO, sve pravce dehumaniziranja, zombiranja, itd, u čijim raljama se nalazi, čije posljedice trpi? Malo je vjerojatno! Dakle, sa našeg stajališta, ne po nekim diskutabilnim objavama i sumnjivim duhovnim tumačenjima, MORAO JE U NEKOM TRENUTKU DA USLIJEDI NEKI JAK NEGATIVAN UTJECAJ NA ČOVJEKA, KOJIM JE ON KAO BIĆE PROSTO DEFORMIRAN. I LOGIČNO JE DA IZ DEFORMIRANOG, OGRANIČENOG BIĆA PROIZILAZE SVE SAMA OGRANIČENJA I DEFORMITETI, U ONOME ŠTO ON KREIRA I ŽIVI.

 

MOŽE LI SE, ONDA, ČOVJEK OZNAČAVATI UISTINU KAO KRIVAC ZA SVE LOŠE ŠTO KAO CIVILIZACIJSKE TEKOVINE IMAMO, TE ZA SVE MUKE KOJE SE ČOVJEKU KAO BUMERANG VRAĆAJU, U NJEGOVOJ ŽIVOTNOJ I PLANETNOJ POZIICIJI?! Naravno, da ne može! Da je neumesno okrivljavati ga.

 

Objave, kanalizirane poruke, koje sam godinama pažljivo pratio i poštivao, objave T. Mikušine, kojima sam vjerovao, po prvi puta su izazvale najpre mali znake sumnje, a onda otpor, mali bunt, kada sam počeo da uočavam (a trebalo je da sam dostignem određenu razinu svijesti, da bih tako nešto počeo da uočavam, jer, kada sam se kasnije vratio na ranije objave, isti ton sam nalazio i u njima, kao i u onima od kojih se taj "bunt" počeo javljati) - U PRETHODNOM SMISLU NEUMJESNO OKRIVLJAVANJE ČOVJEKA. Ne bih gubio vrijeme da tragam za citatima, navešću ih po smislu i sjećanju: Čovjek treba da se mijenja, a ipak ne želi da uloži takav napor; oni, "uzašla bića", toliko puta su ponavljali svoja upozorenja i uputstva, ali - Čovjek ima kratko pamćenje, uzalud je ponavljati mu, on ne želi da "utuvi" objašnjeno. Itd, smisao ostalih okrivljavanja je u tom duhu.

 

DANAS TAKVE IZJAVE OPRAVDANO DOŽIVLJAVAM KAO CINIZAM, ILI KAO SVJESNO NABACIVANJE KRIVICE, MALTENE KAO OMALOVAŽAVANJE ČOVJEKA.

 

Vežemo nekome oči, vežemo noge i ruke, tako da se tek može jedva kretati, bacimo ga u neku džunglu ili u močvaru, te mu onda popujemo: kako se to ne snalazi, kako to ne vidi kuda ide, kako to ne može da nađe toliko očigledan prolaz ili izlaz...!!! Ma da, čudo jedno! Onaj kome je povez preko očiju - kriv je što ne vidi, što se ne kreće ispravnim putem, a uz to je, dodatno, i vezanih ruku i nogu!!!

 

Čovjeku su nabačena sva moguća ograničenja u umu i u svijesti, a prebacuje mu se što ne shvaća i rezonuje na ispravan način! Što ne vidi ono što kao sasvim jasno vide oni koji su van zone ovih ograničenja.

 

DA SE RAZUMEMO - OVIM ZALAGANJEM ZA ČOVJEKA NE ŽELIM REĆI KAKO VIDIM ČOVJEKA KAO DIVNO I NEVINO BIĆE. KAO TAKVOG GA MOŽE VIDJETI NETKO TKO JE VAN OVE ZONE POSTOJANJA, KO NIJE U INTERAKCIJI SA LJUDIMA. TKO JESTE, LJUDE, NE SVE, NEGO ONE KOJI SU SA IZRAZITIJIM ISKRIVLJENJIMA, U REZONOVANJU, U PONAŠANJU, U UMU, SVIJESTI, KARAKTERU, ITD. - NE MOŽE, AKO JE BEZ ILUZIJA, A DA IH NE DOŽIVLJAVA KAO NEPIRJATNA, ČAK - STRAŠNA I "TEŠKA" BIĆA. Čak, paradoksalno, što je nečija svijest senzibilnija - to će kao surovija i strašnija bića doživljavati ljude oko sebe. I sa ovog stajališta istočnjačk duhovne priče o bezuslovnoj ljubavi dođu kao bajka iluzionista. Voleo bih da vidim kako o bezuslovnoj ljubavi priča neki takav duhovnjak, dok ga neki huligan mlati bejzbol-palicom.

 

Moramo razdvojiti dvije stvari.

Jedno je duboko razumijevanje za ljude, u onom smislu u kojem je to objašnjeno u prvom dijelu teksta: jadno je Čovjek biće, sa svim onim ograničenjima koja su mu nabačena, koja mu je Netko nabacio. Kao takav zaslužuje najdublje razumevanje i sažaljenje.

Ali, to ontogenetsko razumijevanje ne isključuje AKTUALNO realistično nimalo ružičasto doživljavanje nekih, pojedinih ljudi, u skladu sa njihovim lošim odnosnom prema drugima i u skladu, ili - posledično, sa njihovim ponašanjem.

 

Kada se "izmaknem", ja razumijem da svi ljudi oko mene jesu takvi kakvi su, jer sa nabačenim ograničenjima, posebno ako su se inkarnirali sa nekim slabijim duhovnim kapacitetima, i ne mogu biti drugačiji do takvi kakvi su. Na drugoj strani, to ne isključuje moju spontanu percepciju: mnoge od njih doživljavam, ALEGORISJKI, U SMISLU NJIHOVE JURNJAVE DA ME ENERGETSKI ISCRPLJUJU (naravno, ne samo mene), KAO HIJENE, koje se ostrve na plijen, halapljivo i bezočno.

U živoj interakciji, ovjde i sada, ne može ih se drugačije doživljavati. Uz navedenu ambivalentnost.

 

Mi u našoj poziciji toliko toga ne možemo razumjeti, a, kao što rekoh, nema izvora na koje se kao na pouzdane možemo osloniti. Zvanične religije su već odavno raskrinkane. A nezvanična duhovna učenja, ponajviše istočnjačka? Imamo duhovne učitelje, sa nizom učitelja i sa tradicijom prenošenja duhovnog vođstva i duhovnih mudrosti. ZNAMO LI KO SE NALAZI NA POČETKU SVIH TIH NIZOVA ILI TRADICIJA? NIKAKO NE MOŽEMO POUZDANO ZNATI! Zato, kao što rekoh, i kao što sam demonstrirao - radije se oslonimo na guru Život.

Dakle, ne možemo toliko toga razumjeti, pa tako ni - otkuda cela ovakva situacija sa Čovjekom!

 

TREBALO BI, TREBALO BI, da su sva ova ograničenja, KAO ŠTO SE UPORNO I SUVERENO TVRDI U MNOGIM DUHOVNIM DJELIMA, u funkciji duhovnog rasta, dakle - evolucije Čovjeka. Tezu o mukama i negativnostima, kao o KATALIZATROIMA duhovnog rasta - i ja sam, možda i ovdje, često iznosio, ona ima svoju logiku: negativnost nas navodi da se naprežemo, naprezanje donosi rast... Međutim, očigledno je da se u mnogim slučajevima ili pozicijama suočavamo sa duhovnom NEFUNKCIOLNOŠĆU, u smislu napredovanja, toliko toga u Čovjekovom životu, u životu na Zemlji. Na primjer: MOŽE LI BITI DUHOVNO FUNCKIONALNO I SVRHOVITO ČOVJEKOVO IZRABLJIVANJE, DAKLE, NJEGOVO MUČENJE DO ONEČOVEČENJA, U OKVIRU SUSTAVA KOJI GA ZOMBIRAJU I ROBOTIZIRAJU? Nema duhovnog iluzioniste koji bi mogao svemu tome da nađe svrhovitost.

 

Da, reći će se: ovo je tek samo svijet Iluzije, sve ovo je samo Igra, itd. U redu je to, ali - da li to znači da je sasvim u redu da ovakav svijet i ovakav Čovjek budu obesmišljeni i "nikakvi", svedeni na nedostojnu razinu, ili bi ljepše i normalnije, očekivanije bilo da oba funkcioniraju mnogo bolje i savršenije? Svejedno što je ovo Igra u Iluziji.

Pošao sam od koncepta o Sub-Kreatorima...

 

Na nekoj razini jedan Sub-Kreator je svakako kreirao: I NAS, ili - Čovjeka kao biće, I BIĆA KOJA SU UTICALA NA ČOVJEKA, DEHUMANIZIRAJUĆI GA, NABACUJUĆI MU OGRANIČENJA, NAVODEĆI GA, TAKVOG, DA DALJE KREIRAJUĆI SVOJ SVIJET - SAM TAJ SVIJET DEFORMIŠE, TE TIME SEBE DODATNO DEHUMANIZIRA.

 

Sa svim ovim duhovno nefunkcionalnim dešavanjima, ne radi li se o tome da je Sub-Kreator koji je stvorio i nas i one koji su uticali na nas - dozvolio "prekomernu uborabu sile", tj. prekomerne negativne utjecaje na Čovjeka, utjecaje koji su izgubili svoju svrhu? Ne znamo, naravno. Ali, sa našeg stajališta, iz naše životne perspektive promatrano - NIJE NEMOGUĆE!

 

IMAMO LI PRAVA DA OVAKO REZONUJEMO? Dakle, ima li prava Čovjek da ovako razmišlja? Nije li glupo da mislimo da smo sa ovakvim rezonovanjem u pravu, budući da smo već konstatirali našu ograničenost uma i svijesti?

MI SASVIM MERITORNO IZNOSIMO ONO ŠTO IMAMO KAO SVOJE DOŽIVLJAVANJE SVEGA OVOGA O ČEMU JE PISANO, SVOJE VIĐENJE I SVOJA SAGLEDAVANJA. NARAVNO DA BISMO BILI SRETNIJI DA NEMAMO OGRANIČENJA KOJA IMAMO, TE DA SVE JASNIJE VIDIMO I DA POUZDANIJE SUDIMO O SVEMU. KAKO IMAMO SVA TA OGRANIČENJA, REZONUJEMO I SUDIMO ONIM ŠTO IMAMO, INSTRUMENTIMA, PERCEPTIVNIM APARATIMA, TE UMOM I SVEŠĆU, KOJE IMAMO NA RASPOLAGANJU. SA TOG STAJALIŠTA, KOJE JE SASVIM LEGITIMNO, U DATOM KONTEKSTU, MI SMO SASVIM U PRAVU, SA SVIM IZNETIM STAVOVIMA I ZAKLJUČCIMA. A KAKO STOJI STVAR U NEKOJ VIŠOJ PERSPEKTIVI, SA VIŠEG STAJALIŠTA - ZNAĆEMO KADA SE DO NJIH ISPNEMO, DO NJIH DOSPEMO. MOŽDA SE TAMO, IZ TE PERSPEKTIVE, POKAŽE SVE OVO KAO POGREŠNO VIĐENJE.

U OVOJ PERSPEKTIVI ON NIKAKO NIJE.

 

Možda bi ovakvo sagledavanje za one sklone oficijelnoj religioznosti bilo kao bogohuljenje.

 

NE VERUJEM DA NAŠ SUB-KREATOR VOLI POLTRONE!

 

Ako pošaljemo nekoga u proučavanje situacije, negde u džunglu ili na dno oceana, ni od kakve koristi nam neće biti njegovi hvalospevi, njegov iluzorni prikaz sitaucije u koju smo ga poslali. Naprotiv, DRAGOCENI će nam biti svi realni podaci. Ako smo mi takvi, u smislu prethodne alegorije, produžeci nekog ili nekih Sub-Kreatora, ako smo njegovi "IZASLANICI" u ovom svetu, onda će njima-njemu pre od koristi biti realne procene i realna sagledavanja, pre negoli iluzorna viđenja i neutemeljena oduševljavanja. DAKAKO, PODACI I SAGLEDAVANJA IZ OVE PERSPEKTIVE, KAKO I MOGU BITI DATI IZ NEKE DRUGE, DO IZ OVE U KOJOJ SE NALAZIMO, KOJA NAM JE DOSTUPNA. A BAŠ TA PERSPEKTIVA, BAŠ REALISTIČNA SAGLEDAVANJA IZ OVE PERSPEKTIVE MOGU IMATI, I IMAJU, JEDNU SVOJU POSEBNU, POSEBNO VREDNU TEŽINU.

Te u tom smislu izjave - "Da li je Bog mogao da stvori bolji svijet?!", ma koliko da su dobornamerne i optimistične, potpuno su bezvredne.

 

A što mi budemo imali, stekli veću moć, moć uma, duha, svijesti - to će i naša zapažanja biti dublja i pronicljivija, dakle - vrednija.

 

Tajna Ravnoteže nam je osnova za te moći, a o njoj - više u sledećim "epizodama"...

Tags:     čovjek      svijest      zemlja      duh      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Miroslav Prvulović 2013-12-25 23:41
Mala Koko
Citat:
Obožavam vaše analize gospodine Prvuloviću. Hvala!

Hvala, Mala Koko, što smo na sličnim valnim dužinama! Similis simili gaudet.

Malo mi je neobično ovo slaganje, jer ja pre računam na to da ovakve analize i spoznaje, nazvao sam ih uvrnutima, jer u odnosu na općeprihvaćena duhovna rezonovanja to doista i jesu, pre mogu ljude odbijati, nego ih privlačiti.

A ta "uvrnutost" proizilazi iz perspektive koja se u duhovnim sagledavanjima ređe zauzima. Uobičajenije je da oni koji se bave duhovnošću, i pišu o njoj ili u vezi sa njom, daju sagledavanja KROZ FILTER odabranog duhovnog učenja, duhovnog smera, duhovnog stajališta... Pritom vas duhovni autor ili smer koji ste odbarali, svesno ili nesvesno, OBAVEZUJE SVOJOM LOGIKOM, PA I VIŠE - IDEJAMA, KOCEPTIMA, VRIJEDNOSTIMA...

Kod mene je to uvijek, a u posljednje vrijeme osobito, išlo dručagije, dakle - "uvrnuto": sve što sam, naravno, osobito u duhovnosti, čitao, i tumačenja, i preporuke, i praktičke modele, proveravao sam u odnosu na Život, na funkcioniranje samog Života i na naše funkcioniranje u Životu. Te, ako mi se neka ideja ili metoda ne pokaže, nije pokazivala istinitom ili dejstvenom u samom Životu, u meni samom ili kroz mene samog u Životu, ili kroz druge u tom istom Životu, u meri u kojoj ja to u drugima mogu da pratim, nijesam je ni prihvaćao kao vrijednu, pa sve da ju je dao i najautoritativn iji duhovni vođa, učitelj, autor. Svaka čast svakome od njih, nisam to baš uvek govorio, ali se to odavanje počasti podrazumijevalo , ali - mene se te ideje ne dotiču kao velike, svejedno što u svijetu duhovnjaka one slove za velike i svete (svete!). (Kao što sam čuo, usput, u razgovoru svojih dviju, starijih, susetki. Jedna govori o nekoj glumici, kako se smatra da je ona jedna od najboljih... A druga će: "Neka smatraju, ali ja to neću da uvažim!")

Drugim riječima, iako djeluje prilično patetično, ali u mom slučaju jeste istinito, ja svoje ideje, ideje koje ovde stavljam na uvid - živim, u dvostrukom smislu: a) jer one proizilaze primarno iz mojih proučavanja Života, i nas u Životu, dakle, ne primarno iz proučavanja duhovne literature (mada mi je bilo perioda kada je bilo obrnuto); b) rezultat su uvida i spoznaja koji proizilaze iz mojih eksperimentiran ja. Znam da je ovo posljednje prilično maglovito, čak opravdano djeluje prepotentno, ali, nadam se da će iz sljedećih kolumni biti malo jasnije: kako su me to eksperimentiran ja dovela do otkrića za koja mi se sve više čini da pogađaju, konačno, duhovne enigme koje me odavno izazivaju i kroz Život proganjaju.

E, sad, kome ova perspektiva godi više od stajališta duhovno "provjerenih" teorija i autoriteta, možda ga ovi tekstovi pomalo i privuku.

P. S. Puna analogija se može povući sa školskim tumačenjem književnih djela. Koleginice su alergične na moj stav: da učenici treba da budu što samostalniji u kritičkom promišljanju književnih djela. One vele: to se nikako ne može dopustiti, učenici nemaju dovoljno životog i čitalačkog iskustva, da bi kritikovali književno djelo. Ja kažem: suština je u samom misaonom i kritičko-misaonom naporu učenika. SA STAJALIŠTA SVOG ČITALAČKOG DOŽIVLJAJA - UČENIK JE APSOLUTNO MERITORAN DA SUDI O VRIJEDNOSTI SVAKOGA DJELA. NJEGA NIMALO NE TREBA DA OBAVEZUJE VRIJEDNOSNI STATUS KOJI DJELO IMA U KNJIŽEVNOJ HISTORIJI ILI U KNJIŽEVNOJ KRITICI. Ako je njemu djelo bilo glupo i dosadno, šta on ima od toga što ono slovi za vrhunsko? Nikakve koristi! Mi možemo nakon njegovog čitanja - u tumačenju da dođemo do raznih objašnjenja, zašto mu je djelo bilo takvo, zašto ga smatra takvim, možemo zajednički da objašnjavamo razne relacije i elemente strukture djela, itd, ali - U SVEMU OSTAJE KAO NAJVEĆA DOBIT NJEGOV NAPOR DA RAZMIŠLJA, I DA POLAZI ISKRENO OD SOPSTVENE PERCEPCIJE DJELA. Pa, ako sto puta iskaže nešto što je u književno-interpretativno m smislu glupost, ALI SU PRITOM TE GLUPOSTI REFLEKS NJEGOVOG LIČNOG MISAONOG NAPORA, to će sto i prvi puta početi da razmišlja sve suvislije i utemeljenije.I to je put njegovog osamostaljivanj a u razmišljanju o književnim djelima. (Mada su mi ovo samo intencije, nažalost! Dok dođu do srednje škole - učenici su već dovoljno MENTALNO OBOGALJENI, ukolotečeni u sistemu u kojem moraju samo da ponavljaju ono što im se pod oznakom znanja nameće, te im MIŠLJENJE VEĆ UVELIKO ATROFIRA!)

POTPUNO ISTA NAM JE PRIČA I SA NAŠIM ODNOSOM PREMA DUHOVNIM DJELIMA I DUHOVNIM AUTORITETIMA!
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8516

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5287

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6456

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9823

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7888

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6351

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7469

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12291

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7348

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9347

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8409

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8466

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8132

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8110

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7432

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10009

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno