4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Funkcije i veština opuštanja

9959

- Mistifikacije u istočnjačkoj i zapadnjačkoj duhovnoj literaturi i praksi, vezane za opuštanje. - U prošloj kolumni je ključna uvrnutost, kao diferentia specifica ovih kolumni, bio koncept praktičkog rada kao duhovne metode, uopće - značaj praktičkog rada u duhovnosti i u duhovnom rastu, u ovoj kolumni to je - "bolesničko ležanje", kao vrlo važna i vrlo efektivna duhovna metoda! - Pogrešno je, ali i simptomatično zašto je do toga došlo, opuštanje promatrati kao ključno za rast svesti. Ono ima svoju funkciju isključivo u trokutu: misaono angažiranje-praktičko angažiranje-opuštanje. - Greška u svođenju opuštanja samo na prijatna stanja svesti i prijatne asocijacije.

 

 

 

Film ili knjiga se ne preporučuju uzrastima ispod osamnaest godina!

 

Možda vremenom i ja zamolim urednika da iznad mojh kolumni stavi upozorenje: "Tekstovi se ne preporučuju duhovnim uzrastima koji nisu pripravni za radikalno alternativna duhovna  promišljanja i tumačenja, uzrastima čiji duh i psiha ne mogu svariti uvrnuta duhovna gledišta".

 

A ja, u stvari, ne radim ništa drugo do što - odgonetam mehanizme guru Života! Drugi, istočnjački i zapadnjački duhovnjaci, išli su i idu nekim zapetljanim prekim stazama, nekim tajnim kanalima, stazama nekih tajni i tajnih učenja, koji do nas dopiru bogzna otkuda i bogzna od koga, sa idejama i praktičkim modelima koji su nam, u odnosu na repertoar guru Života - uvrnuti, ja idem drugojačijim stazama: samo promatram, osluškujem i odgonetam tajne guru Života. Te otuda moja gledišta i preporuke dolaze kao neozbiljno uvrnuti u odnosu na ustaljena i općeprihvaćena duhovna stajališta iz otmene i visoke duhovne literature. Guru Život ne zna: za jogu, za meditaciju, za trista tipova meditacija, za theta isceljivanje, za falun gong, za reiki, za autogeni trening, itd. Za njega su upravo to uvrnutosti u odnosu na duhovne metode i mehanizme koje on u sebi sadrži.

 

U prošloj kolumni je takva ključna uvrnutost bio koncept praktičkog rada kao duhovne metode, uopće - značaj praktičkog rada u duhovnosti i u duhovnom rastu. To se, maltene, može doživeti kao skrnavljenje svetih duhovnih principa.

 

U ovoj kolumni to je - "bolesničko ležanje", kao vrlo važna i vrlo efektivna duhovna metoda!

 

Ona je još teža za svariti se onima, duhovnog uzrasta ispod razine na kojoj nema otvorenosti za radikalna duhovna sagledavanja i preispitivanja; više od prethodnih, duhovna metoda "bolesničkog ležanja" može se takvih dojmiti kao moje neumesno šegačenje, ali, pre nego što oni, eventualni takvi, nastave sa daljim čitanjem, neka najpre pročitaju upozorenje sa početka teksta.

 

Dakle, opuštanje...

 

Kao i od mnogo čega drugog, osobito u duhovnoj literaturi (i praksi), i od opuštanja je napravljena velika "filozofija", OD OPUŠTANJA KOJE JE JEDAN VRLO JEDNOSTAVAN I OPĆEPRISUTAN MEHANIZAM GURU ŽIVOTA.

Možda stoga što se tragalo za načinima INSTANT opuštanja, zbog iluzije da se efekat koji se kod guru Života postiže za nekoliko sati - može postići za neko znatno kraće vreme: umesto tri sata prirodnog opuštanja - meditirate, bavite se jogom ili autogenim treningom u trajanju od pola sata i, gle čuda", postižete isti ili čak i bolji efekat. Kao da kod guru Života postoje neki preki putevi! Ili, radite dvanaest sati u uredu ili u tvornici, kod kuće izvedete dve seanse meditacije, od po dvadesetak minuta, i - zamor ode "kao rukom odnešen"!

 

Kao što se, analogno, zamišlja da ima i da može biti prekih puteva u rastu svesti: meditacijom ili nekom drugom duhovnom tehnikom se, po tim shvaćanjima, mogu lako i lagodno zaobići mučni procesi razgradnje teških energija koje nosimo u sebi, odnosno, mogu se izbeći suočavanja sa sobom i sa teškim mehanizmima u čijoj smo vlasti. Brži, lakši i preki putevi!

 

Opuštanje svakako jeste značajno, uopće u našem životu, to znači i u duhovnom rastu. ALI, PROGLASITI OPUŠTANJE, ILI NEKE SPECIJALNE VARIJANTE OPUŠTANJA, ZA KLJUČNE ZA RAST SVESTI - BAŠ JE SIMPTOMATIČNO ZA STRAMPUTICE NA KOJE NAS SE U OKVIRU DUHOVNOSTI, A OD STRANE MATRIKSA, NAVODI! Nema tu praktičkog rada, nema napora na samospoznaji; energije naboja, besa, frustracija, te koflikti u interpersonalnim odnosima - razrešavaju se TOBOŽE lako i efektivno varijantama opuštanja u vidu meditacije, joge, i sličnih duhovnih metoda.

 

Koliko mi je poznato, jedino Babaji ima neki tekst o "jogi delanja", ali - koji Babaji?! Babaji koji nije zabeležen kao nekakav delatnik, već iza koga je ostao video snimak na kojem mu drugi pomažu da se okupa. Joga-delatnik koji nije sposoban da se sam okupa! (Tj. svakako je on bio sposoban za to, ali - takav video mu baš nije u funkciji promocije "joge delanja"!)

 

U čemu je ovde problem? U REDUKCIJI! REDUKUJEMO CELOVITOST NAŠEG PRIRODNOG FUNKCIONIRANJA I SVODIMO GA NA OPUŠTANJE (ili na specijalne vidove opuštanja: meditacija, joga, autogeni trening, itd.) KAO NA KLJUČNI MOMENAT. U celovitosti našeg prirodnog funckioniranja mi smo: a) i bića koja koriste um i ulažu misaone napore; b) i bića koja MORAJU da ulažu fizičke, fizičko-manuelne napore, samo da bi elementarno opstajala, da ne govorimo o nekim "nadogradnjama" postojanja; c) i bića koja se, u sklopu prethodnih momenata - moraju opuštati, odmarati od napora i naprezanja. To je "sveto trojstvo" ili trokut, koji je spominjan u prethodnom tekstu. Ovde bi se mogla povući analogija sa trokutom celine um-duh-telo, i svakako ona jeste u osnovi trokuta koji sam prethodno naveo, ali - kako nam duh još nije opipljivije dostupan, a on bi se svakako vezao za dešavanja pri opuštanju, u užem smislu, to i ne insistiram na toj analogiji.

 

Koja još, u duhovnim nazorima, ali i ne samo u njima, golema zamena teza ili zabluda opstojava? OPUŠTANJE SE POVEZUJE SA PRIJATNOŠĆU ILI SVODI NA NJU, POVEZUJE SA PRIJATNIM STANJIMA SVESTI, TELA I PSIHE. I doista, nakon naprezanja - opuštanje dolazi kao prijatnost. I dosta dugo, u kontinuitetu opuštanja, mi ga doživljavamo kao prijatnog. Međutim, zađimo dublje i dublje, u vremenskom kontinuitetu (konkretno - nastavimo satima i satima sa opuštanjem bez ikakvih aktivnosti), sa opuštanjem - AKTIVIRAĆEMO PAKAO KOJI NOSIMO U SEBI, otvorićemo Pandorinu kutiju podsvesti.

 

Da li je slučajno poslovični položaj kod psihologa: položaj na kauču, na kojem nas on pokušava uvesti u što dublju opuštenost, ali ne zato da bismo uživali, već da bismo što dublje u sebe zašli, u muke i probleme zbog kojih smo došli?

 

Guru Život nas vrlo jasno i očigledno upućuje na DVOSTRANU FUNKCIJU opuštanja: a) opuštanje doista dolazi kao antipod naprezanjima, kao eliminiranje "taloga" zamora, i u tom delu opuštanje nam je prijatan proces; b) opuštanjem dolazimo u dodir sa energijama i sadržajima koje nosimo u sebi, koji nisu prijatni, a sa kojima se moramo suočiti, da bismo ih postali svesni, da bismo ih, suočavajući se sa njima, ragradili.

 

Kao što je u nekom od ranijih tekstova objašnjavano: od ove druge funkcije opuštanja nas "duhovne tehnike" koje se zasnivaju na opuštanju - udaljavaju. Jer nas navode na neki specifični fokus, kojim mi kao da odvraćamo pogled od energija koje se dižu iz naših dubina. Kao da bežimo od njih. Ne želimo ih, nećemo ih, nisu prijatne. Hoćemo da nam fokus bude na nekoj praznini bez ikakvih misli, jer je praznina prijatnija od muka teških energija. Ili hoćemo da nam fokus bude na nekom cvetu, na nekoj lepoj reči, jer je sve to prijatno. Zapadnjačke metode opuštanja se takođe vezuju za prijatne sadržaje, za promatranje ili zamišljanje prijatnih predela, produkciju prijatnih emocija, za slušanje prijatne, TZV. relaksirajuće muzike, itd.

 

Nije to loše, naravno, ali - nije ni dalekosežno korisno za čišćenje i rast naše svesti.

 

MORAMO BITI SPREMNI DA SE PRI OPUŠTANJU SUOČAVAMO I SA LOŠIM, NEPRIJATNIM, TEŠKIM SADRŽAJIMA ILI ENERGIJAMA KOJE NOSIMO U SEBI! Ako oni pri opuštanju iskrsavaju u našoj svesti ili u našem umu, znači da postoje u nama, ne ubacuje nam ih niko izvana. Naravno, niko ne kaže i ne traži da mi za tim sadržajima hotimice jurimo, da ih svesno iskopavamo. Jeste da postoji normalna, spontana naša težnja ka prijatnim doživljajima i ka prijatnim stanjima svesti, ali, u ovom slučaju od nas se traži samo - da budemo spremni da se suočimo sa onim neprijatnim, teškim, lošim, negativnim, što može početi da izbija iz dubina našeg bića. Ako takvi sadržaji naiđu i kada naiđu. Da računamo na to da su i oni, suočavanje sa njima, deo procesa opuštanja, a ne samo prijatna stanja svesti.

 

Uostalom, možda je mnogima iz iskustva znano: da tek sa opuštanjem postajemo svesni nekog problema, psihičkog ili fizičkog, koji nam dolazi na dnevni red za suočavanje, a koji, zbog naše fokusiranosti na aktivnosti, nije ni mogao da dopre do naše svesti, tj. do površine svesti.

 

Takođe, očigledno je, guru Život nam to sugerira, da se opuštanje, funkcije opuštanja moraju promatrati u sklopu interakcija u "svetom trojstvu" ili na relacijama: misaoni napori - radno-praktički napori - opuštanje. VAN TOG TROKUTA OPUŠTANJE NAM DONOSI NERAVNOTEŽU, KAO ŠTO JU DONOSI I FORSIRANJE BILO KOJEG ASPEKTA IZ TROKUTA, BILO KOJEG ASPEKTA - SAMOG ZA SEBE. U neravnoteži je i onaj ko samo ima misaone aktivnosti, bez praktičkih, i bez dovoljno opuštanja; u neravoteži je i onaj ko ima previše opuštanja; u neravnoteži je i onaj ko ima previše samo praktičkih aktivnosti; itd.

 

Drugim rečima: KLJUČ JE U PSIHOFIZIČKOJ I DUHOVNOJ RAVNOTEŽI.

 

Već sam spomenuo da sam o magiji praktičkog rada govorio samo zato da bih naglasio njegovu ulogu u rastu naše svesti, NJEGOVU DUHOVNU ULOGU, koja se civlizacijski stereotipno nipodaštava. Dakle, ne zato što smatram da je praktički rad sam za sebe, sam po sebi - magičan.

 

Ako bi se sve, u sklopu teme ovog teksta, povezalo, onda bi se kao preciznije i potpunije moglo reći: MAGIJA RAVNOTEŽE! Da, zapostavljeni praktički rad daje nam snagu duhu i mislima, ali - NIKAKO IZOLOVANO, van trokuta u kojem su još: misaone (intelektualne) aktivnosti i opuštanje.

 

Tek u sklopu formule Ravnoteže - mi dobijamo snagu i aktiviramo svoje moći, između ostalog, i moći naših misli, dakako, i moći tela i duha. I onda dolazi već rečeno: od nas zavisi na što ćemo te moći usmeriti. Na svoj rast ili projekcije promena koje želimo izvesti, ili na proučavanje postojeće stvarnosti, ili na privlačenje još više iluzornih vrednosti u svoj život, ili na nešto peto.

 

Matriks nam je, preko usidrenosti u masovnoj svesti, nametnuo izvitoperene civlizacijske vrednosti i iskrivljenu percepciju, te nas se naopake okolnosti i naopak stil življenja i ne doimaju kao takvi, već, zanimljivo, kao normalni. Kao posve normalni! Raditi svakodnevno po osam sati, bez prekida! Ta, šta je normalnije od toga, oduvek se tako, bar u novijoj historiji zapadnjačke civlizacije, radilo, tj. u nekim daljim vremenima radilo se i više, robovi, kmetovi, itd, radili su od jutra do mraka, svakodnevno. Pa nam je zapadnjački region Matriksa nametnuo, dakako, opet preko usidrenosti u masovnoj svesti, dodatnu vrednost (!): rad od više od osam sati, u kontinuitetu, svakodnevno, rad od deset, dvanaest sati. A sve to - u ime BLAGOSTANJA! Kakva vešta ironija! Ljudi koji su, jer dobrovoljno prihvaćaju te vrednosti, ili zato što su, jednostavno prisljeni, u takvoj mašini Matriksa, sa radom od preko osam sati dnevno - više i nisu, u smislu Ravnoteže, sa sobom, u sebi. U KRITIČNOJ MASI DNEVNOG BUDNOG STANJA NJIHOVA SVEST JE U - POSLU KOJI RADE, nema njoj, pritom, manevarskog prostora da se okrene sebi i bude sa sobom.

 

Sa osam preostalih sati, tamo gde se radi do osam sati, još se nekako i može povratiti Ravnoteža, makar koliko-toliko, uz poznavanja tajni i principa Ravnoteže. Tamo, gde su ljudi prisiljeni, ili gde dobrovoljno, radi bolje zarade, idu u poslove od više od osam svakodnevnih sati - oni mogu reći "zbogom!" Ravnoteži.

 

Iskrivljena percepcija i iskirvljeno vrednovanje znače da se sasvim izgubi osećaj za Ravnotežu, DA SE IZGUBI UKUS RAVNOTEŽE. Te se i ne oseća u kojoj meri mi posve drugačije funkcioniramo, i naše misli, naši misaoni tokovi, i naše emocionalno i svako drugo reagiranje, u situaciji neravnoteže, u odnosu na sve to dok smo u Ravnoteži. Te se u suvremenim civilizacijskim uvjetima na neopisivo težak i kompliciran način prepliću: NAŠI OSOBNI PSIHOLOŠKI I DUHOVNI PROBLEMI - SA "VEŠTAČKIM" PROBLEMIMA KOJE NAM CIVLIZACIJSKI NAMETNUT NAOPAK STIL ŽIVLJENJA INDUKUJE U IZOBILJU. U obavljanju poslova, u celokupnom radnom i životnom okruženju - bombardirani smo hiljadama informacija, prisiljeni u kratkom vremenskom roku obaviti stotine poslova i poslića, mnogi od njih su tako komplicirani, da do poslednjih rezervi energije iscrpljuju našu psihu i duh, pa i telo, te je u svemu tome posve normalno da ljudi "pucaju", ne zbog osobnih psihofizičkih problema, već zbog abnormalnih uvjeta koji ih na to nagone, uvjeta koji se, čini se, u suvremeno doba planetarno samo pojačavaju.

 

I pritom takođe dođe kao posve normalno DISLOCIRANJE tih ishodišta problema. Dislociranje: na nacionalna pitanja, na neke međuljudske odnose u kojima smo, na političare i državnu upravu; tj. političari i državne uprave jesu na jednoj razini uzročnici mnogih problema, ali - oni su tek neki sitniji pioni, nisu nam oni na dometu uvjeta na koje možemo direktnije uticati, dovoljno je da konstatiramo njihov udeo u problematičnim životnim okolnostima u kojima smo, te - da se više njima ne bavimo, jer nam to nije ni od kakve praktičke pomoći, dakle, u smislu teme ovog teksta, da se radije, potom, okrenemo proučavanju uvjeta na koje u svom životu možemo direktnije uticati, a oni se tiču - naše osobne Ravnoteže.

 

Neko vreme ne citiram duhovne autore i autoritete, jer mi se ne čini da bilo ko od njih nudi kompletan pravi ključ za rast svesti i za aktiviranje naših moći, tek za tim treba sami da tragamo, i promišljajući, i ekperimentirajući, dakako, koristeći mnogo toga dobrog iz njihovog idejnog repertoara. U vezi sa Ravnotežom ipak bih citirao "Ra materijal", jer je konstatacija iz njega suštinski na sličim talasnim dužinama sa onim o čemu ovde govorim. U tom "materijalu" se kaže da za prelazak na četvrti denzitet (momenat u kojem nas je Ra očigledno prefarbao) jeste ključno aktiviranje svih čakri, ali da je od njih važnije - BITI U RAVNOTEŽI. Da zaobiđemo opštost takvih objašnjenja, koja nam i nisu od bogzna kakve koristi. To je kao da neko sa Balkana shvati da će doživeti prosvetljenje na Tibetu, a u zamišljenoj situaciji u kojoj nema suvremenih sredstava prevoza, te mora da ide kočijama i pešice, a Ra mu potvrdi: da, samo treba da ode na Tibet, i sve je rešeno. A da mu pritom ne da jasnija i konkretnija uputstva kako da dođe do Tibeta.

 

Opća konstatacija ili opća predstava o aktiviranju naših unutranjih moći ima svoju sasvim primenljivu i lako uočljivu konkretizaciju i u nastojanjima da se postigne Ravnoteža, i u postizanju Ravnoteže. TO SU VRATA NA KOJA TREBA UĆI, DA BI SE DOSPELO U ZONU U KOJOJ SE NA OPIPLJIV NAČIN TRAGA ZA MOĆIMA. Na drugoj strani - neravnoteža ima svoj, takođe dosta jasno uočljiv, onome ko se na takvo uočavanje fokusira, danak. U NERAVNOTEŽI MI SMO NAJRANJIVIJI, i na ovozemaljske loše uticaje, i na negativne uticaje iz viših dimenzija ili iz viših zona postojanja. Ono prvo i ne treba posebno objašnjavati, u ovo drugo sam se osobno uverio, mada, moram da priznam da se radi o "stvarima" u vezi sa kojima niko ne može da bude sasvim siguran, jer se takvi uticaji na kompliciran način mešaju sa negativnim uticajima ljudi ok nas, kao i sa našim osobnim problemima. Teško je snaći se u tome šta je direktniji negativan uticaj nekih viših bića ili sila - ali, nekako o tome možemo suditi po raznim signalima, po neobičnim simptomima. Opširnije sagledavanje svega toga je van teme ovog teksta, te ga izostavljam, tek ga spominjem da ukažem na našu ranjivost na sve vrste negativnih uticaja - dok smo u neravnoteži.

 

I još jedan važan momenat vezan za Ravnotežu ili neravnotežu: one svakako zavise od razine svesti koju smo postigli, od osetljivosti ili nivoa vibracija. Svako ko je odmicao i odmakao, makar koliko, na putu čišćenja i rasta svesti - lakše zapada u neravnotežu i teže se iz nje iskobelja, i suprotno. Grubljim vibracijama svesti, nakon zapadanja u zamor ili neravnotežu - dovoljno je malo ili malo više bilo koje vrste odmora i - eto ga ponovno u ravnoteži. Za grublje vibracije takođe ne važi načelo trokuta: dovoljna je kombinacija jedne vrste aktvnosti, bilo samo misaone ili tzv. intelektualne, bilo samo praktičke, i odmaranja, i - eto takvog začas u ravnoteži.

 

Malo širim osvrtom na izrastanje Ravnoteže na trokutu misaono angažranje-praktičko angažiranje- opuštanje nisam se udaljio od teme, samo sam jasnije kontektekstualno postavio opuštanje. Dakle, opuštanje, kao jedan sasma prirodan i spontan mehanizam guru Života - u duhovnosti je mistificiran na razne kreativne načine (na primer: kod Oshoa od jedinstvene ideje meditacije imamo razgranatih stotinak varijacija meditacije; naravno, ne samo kod njega, on mi trenutačno pada na pamet).

 

Jednostavnija i manje komplicirana varijanta opuštanja kod guru Života je: SAMO SEDETI, sa namerom opuštanja! Sedimo sami, promatramo zid pred sobom, neko drvo, bilo šta, što se pred nama nalazi. Nema nikakvog fokusa, na bilo šta, nikakve koncepcije u umu, o tome što radimo ili u šta se sa opuštanjem upuštamo, imamo samo nameru da određeno vreme tako odsedimo. Misli nailaze i odlaze, lepe ili ružne, slike-vizije nailaze i odlaze, takođe lepe ili ružne, emocije, ako ih ima, takođe... Niti imamo nameru da ih zaustavljamo, niti da ih razvijamo, niti da bežimo od njih... Vremenom možemo primetiti kako svi ti sadržaji od možda jačih intenziteta postaju slabiji i bleđi, tačnije: i njihova frekvenca u minutu postaje manja (manji broj sadržaja prostruji umom-svešću u jedinici vremena - da se malo znastvenije izrazim), i sami sadržaji počinju da blede. Jedan spontan proces slabljenja tih energija i spontani proces opuštanja.

 

Možemo si pritom, neće smetati, priuštiti kafu ili čaj. Ako je i bilo nekih kretnji, možda nervoznijih, vremenom i one utihnu, ili teže da utihnu, dođe nam kao najprijatnije bez ikakvog pokreta, nepomično, opušteno...

 

Intenzivnija metoda opuštanja je: "BOLESNIČKO LEŽANJE". Ono je intenzivnija varijanta opuštanja, od onog pri sedenju. Svakome je znana: kada smo bolesni, kada nam je teško, ležimo, žmurimo, sklupčamo se, ne pomeramo se, bolovi nam ispunjavaju svest ili um, ćutimo, trpimo... U ovom slučaju: nema bolesti ili trpljenja, ali - ima nepomičnog ležanja. Odnosno, u principu - nepomičnog ležanja, ni ovde mi ne prisiljavamo sebe na uklapanje u neku unapred pripremljenu koncepciju. Jednostavno: legli smo da bismo se pri ležanju, u trajanju koje smo odredili KAO SEANSU ZA OPUŠTANJE, opustili.

 

Možda neko shvati ovo objašnjenje kao izmotavanje, priznajem da ono može ličiti na izmotavanje, ali - sa duhovnim mistificiranjima mi imamo umišljanje nekih visokih nivoa na kojima se neke duhovne metode nalaze, ako zađemo u posve prirodne mehanizme guru Života, onda dolazi da mnogo toga, jer je obično i svakodnevno, deluje kao banalizacija, iako to nije.

 

Ako bi se sada trokut, "sveto trojstvo" Ravnoteže, konkretizirao, došao bi na sledeće: seansa (30-60 minuta) intelektualnog (ili duhovno-intelektualnog) angažiranja + (proprocionalna) seansa opuštanja + seansa praktičkog angažiranja.

 

In abstracto - sve je to vrlo jasno i jednostavno, u stvari, u konkretnom životu svakoga od nas i u konkretnim okolnostima svakoga od nas sve to je nepojmljivo komplicirano, mnoštvo raznih varijacija može da bude posebna tema. "Sveto trojstvo" Ravnoteže je opći ključ za svakoga, ali, kao i kod sefova - potreban je još jedan ključ, koji dodatno svako za sebe mora da pronađe.

 

Vezano za "bolesničko ležanje" - SA USTALJENIM ZALAŽENJEM U OPUŠTANJE MI POSTAJEMO SVESNI PROBLEMA KOJE NOSIMO, a koji su bili ispod našeg "praga draži", van seansi opuštanja. I to dolazi do izražaja upravo primenom ovog vida intenzivnog opuštanja, ne u drugim varijantama. Dakle, tek tada možemo postati svesni: nekog potmulog ili uznemirenog lupanja srca, negde u dubini, mogu se javiti grčevi na licu, u očima, u nogama, bolovi u nekim delovima glave, itd. TO NIKAKO, PODRAZUMEVA SE, NISU LOŠI SIMPTOMI, NISU LOŠA POSLEDICA OPUŠTANJA, VEĆ SUPROTNO: TO SU SIGNALI KOJIH POSTAJEMO SVESNI U OPUŠTANJU, PRI OPUŠTANJU. Signali ili simptomi koji su posledica naših naprezanja ili raznih dubljih problema koje nismo "preradili", jer smo ih na razne načine, uglavnom preko bekstva u stalna angažiranja u bilo čemu (od samog posla do bavljenja sadržajima koji su za neke opuštanje, a u biti to nisu: slušanje muzike, "surfovanje" po internetu, gledanje filmova, itd.). Naravno, u svakom slučaju - mi svako opuštanje možemo prekinuti kada nam ono postane previše teško ili nepodnošljivo zbog ovakvih ili sličnih simptoma-signala, ali MORAMO IMATI U VIDU DA SE OVAKVI SIMPTOMI-SIGNALI JEDINO OPUŠTANJEM MOGU ELIMINIRATI, odnosno, da se jedino opuštanjem eliminiraju loše energije ili posledice zamora, kao dubinski uzročnici.

 

"Bolesničko ležanje" kao duhovna metoda.

 

U NEKOM NORMALNIJEM VREMENU I U NORMALNIJIM DRUŠTVENIM I PLANETARNIM UVJETIMA ONA NAM NE BI BILA POTREBNA! Da ne ponavljam neke već navedene aspekte tih uvjeta, JASNO JE SVAKOME DA NAS TI UVJETI, KOJI SU DALEKO OD PRIRODNIH, ODRŽAVAJU U HRONIČNO BOLESNOM ILI SKORO HRONIČNO BOLESNOM, PSIHOFIZIČKOM I DUHOVNOM, STANJU, TE NAM JE "BOLESNIČKO LEŽANJE" KAO METODA DUBOKOG OPUŠTANJA, ZAISTA NEOPHODNA, ako ne da uvek dođemo u Ravnotežu, mnogima je to možda i nemoguće u uvjetima u kojima je, a ono da funkcioniramo najnormalnije što možemo, najnormalnije u smislu značenja tog pojma u sferi guru Života, ne u smislu shvaćanja normalnosti u našoj civlizaciji.

Tags:     opuštanje      relaksacija      meditacija      spa      liječenje      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8361

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8096

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno