4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

(Duhovni) konzervativizam vs težnja promenama

8983

- Težnja promenama proizilazi iz funkcioniranja samog Života, u pravom duhovnom napredovanju promene u nama samima prirodno se moraju prelivati i na okolnosti u kojima živimo, dakle - odricanje od težnje promenama u istočnjačkom i u sličnim duhovnim konceptima samo je krinka iluminatskog stopiranja promena u Matriksu ("menjajte se vi slobodno, dostignite nirvanu, spojte se sa Bićem ili sa čime god hoćete, realno ili u iluziji, ali Matriks, Zatvor u kojem ste, ne dirajte!"). - Osmotrimo pažljivije: snagu misli i snagu duha koju imaju: bilo koji seljak, bilo koji "običan", manuelni radnik, bilo koji sportaš, bilo koji vojnik ili onaj ko prolazi kroz razne vidove teških obuka koje su nam poznate iz filmova o elitnim vojnim jedinicama - ne mogu se ni kao približne naći kod bilo kojeg duhovnjaka ili onih koji su označeni kao duhovni učitelji ili duhovne vođe.


 

Ja stalno govorim o promenama, možda i nabavim neku aru koju ću naučiti toj rečenici, a nešto ne vidim da ona ima nekog odjeka. Zacementiranost konzervativne svesti i živo blato status quoa, nešto što me bolno pritiskuje u sredini u kojoj živim - znam pouzdano da priča nije bitno drugačija diljem planeta, a ipak: čak i oni koji su okrenuti duhovnosti, masa njih, iako je na put duhovnosti krenula sa namerom da postigne neke promene, u njihovom slučaju u svojoj svesti, opet kao da su zašli u neku zonu DUHOVNOG KONZERVATIVIZMA.

 

Duhovni konzervativizam vidim u istočnjačkoj duhovnoj filozozofiji - dostići nirvanu, ne delati, biti mir i samo mir, BITI, itd. Možda nekima smeta moje često "obrušavanje" na istočnjačku duhovnost i njene vrednote, nemam ja ništa ni protiv koga, ali - imam prava da učim iz tuđih iskustava, i grešaka, te da ukazujem drugima na poučnost tuđih iskustava, pa tako i u ovom slučaju: ubeđen sam da će se vremenom, i to možda ne zadugo, pokazati i dokazati kako je istočnjačka duhovnost najprefinjenija, do nezamećivanja suptilna duhovna varka Matriksa, Iluminata, čega li, koga li, ko nas i što drži u ovoj skamenjenoj tarapani, nebitno je, jasno nam je da nas neko-nešto drži zarobljenima. Trpi, jer te snalazi karma, jer odrađuješ karmu! Postigni nirvanu, samo BUDI, BEZ TEŽNJI, JER TEŽNJE SU IZRAZ TVOGA EGA! Šta da BUDEM?! JEDNO OGRANIČENO I NEMOĆNO BIĆE KOJE UMIŠLJA DA JE DOSTIGLO PROSVETLJENJE, VOĐENO DRUGIM OGRANIČENIM BIĆIMA KOJA SU TAKOĐE, PRE MENE, DOSTIGLA ISTU ILUZIJU UZVIŠENOSTI?! Hvala, takvo duhovno tavorenje i takva duhovna iluzija nisu mi potrebni!

 

Kao - postići sjedinjenje sa Bogom (Bićem, Apsolutom, Jednim, itd.), to jedino može biti duhovni cilj, kada to postigneš, postigao si sve, onda nećeš imati želje ili potrebe da bilo čemu više težiš, nećeš imati potrebe da nešto menjaš, itd. ILUMINATSKA PAR EXELANCE FOLOZOFIJA! Pobogu, šta imam da težim sjedinjavanju sa Bićem-Bogom-Jednim, PA JA SAM, KAO I SVATKO OD NAS, VEĆ DEO NJEGA, SVATKO OD NAS JE ČESTICA PRAŠINE POSTOJANJA-BIĆA-BOGA-JEDNOGA, KOJA JE ZAŠLA OVDE, RADI EKSPERIMENTIRANJA I STICANJA ISKUSTVA! Koja je to iskrivljena logika: PA DA LI IŠTA VAN BOGA-JEDNOG-APSOLUTA UOPĆE I MOŽE POSTOJATI?! To je jedna od vrhunskih iluzija! Ja mogu težiti povratku u više zon Postojanja, u više niove svesti i više nivoe Postojanja, do sjedinjavanja sa Izvorom iz kojeg je Postojanje poteklo. A da teži ponovnom sjedinjenju sa Bogom-Jednim-Apsolutom može samo onaj ko je još uvek u ILUZIJI da je od njega-njih odvojen.

 

Što smo se našli u ovako gadnim okolnostima - to je neka druga priča, čije naličje ni meni nije jasno, i doista jedva čekam da shvatim to naličje, ili da nam ono bude otkriveno.

 

Da se još malo vratim tom DUHOVNOM KONZERVATIVIZMU, mada nije trebalo da mi on bude tema ovog teksta, ali - "ponelo me gradivo". Postići nivranu i samo biti! Ne težiti ničemu, jer je težnja izraz ega. Zar oni koji imaju takve duhvone floskule kao duhovne orijentire doista ne vide zamke Iluminata (da uzmem taj "odomaćeni" izraz-oznaku) u toj folozofiji?! Neka svatko postigne prosvetljenje, ali - NEKA NE DIRA NIŠTA U VANJSKOM, NEKA ON NIŠTA NE MENJA U POSTOJEĆOJ FIZIČKOJ REALNOSTI! Jer to njima paše. A ja se pitam: AKO JE JASNA I PRIHVATLJIVA TEZA O INTERAKCIJI VANJSKOG I UNUTARNJEG - KAKO MOŽE NEKO DA POSTIGNE VISOK NIVO SVESTI, A DA SPONTANO OD NJEGA, OD ZRAČENJA IZ DUBINE NJEGOVOG BIĆA, NE POTEKNU RAZNE VRSTE PROMENA, KREATIVNIH POMAKA, ISKORAKA, ITD. IZ POSTOJEĆE REALNOSTI, PROMENE, KOJE SE VALNO ILI VRTLOŽNO ŠIRE OKO NJEGA. da kažem: koje najpre moraju da se odraze NA NJEGOVOM SOPSTVENOM TELU! DOSTIĆI VISOK NIVO SVESTI, A DA TELO OSTANE JADNO I NEUGLEDNO! Nije mi to logično! PA VISOK NIVO SVESTI ĆE SE KAO IGRAČKOM POIGRAVATI, ILI SE MOŽE POIGRAVATI SVOJIM DNK! I ne zato da bi izgledao čarobno i privlačno, kao "bogovi" naše civlizacije, "foto-modeli", glumci, pripadnici "džet-seta", itd, već zato što se visok nivo svesti spontano prelije na harmoniziranje DNK strukture, dakle, i tela, U INTERAKCIJI VANJSKOG I UNUTARNJEG. A niko od nama biže poznatih, da ostavimo po strani one daleke, čije su nam predstave možda iskrivljene, duhovnjaka, duhovnih vođa i prosvetljenih - ne uliva nam tu vrstu poverenja.

 

DOSTIĆI VISOK NIVO SVESTI, SJEDINITI SE SA BOGOM, ITD, A NE IZGLEDATI BOŽANSTVENO I NE ŠIRITI SPONTANO ČUDA OKO SEBE, ČUDA U SMISLU IZVOĐENJA PROMENA NA MATRIKSU ILI ZATVORU, NARAVNO, ZA POČETAK - U SVOM NAJUŽEM OKRUŽENJU - SVE TO SAMO MOŽE ZNAČITI DA JE ONAJ KO JE TO POSTIGAO I KO TO DRUGIMA PROPOVEDA U DEBELOJ DUHOVNOJ ILUZIJI, TE I DRUGE U TU ILUZIJU ZAVLAČI.

 

U sklopu smera koji se otvara sa prethodnim tekstom, u kojem se polazi od PRAKTIČKOG (MANUELNOG, FIZIČKOG) RADA ILI AKTIVNOSTI kao jedne od karika koja nam nedostaje u pravom duhovnom napredovanju, da navedem još jedan signal koji nam ukazuje, ne kažem - dokazuje, jer je sve stvar lične pronicljivosti i procene, da istočnjačka i slični vidovi duhovnosti i koncepcija o rastu svesti MOGU BITI VRHUNSKA, NAJSUPTILNIJA ILUMINATSKA PODVALA. Već je rečeno u prethodnom tekstu: da je praktički rad osnova za sticanje i jačanje SNAGE NAŠIH MISLI, DAKLE, I SNAGE DUHA. Baviti se bilo kojom drugom aktivnošću, samo njome, bez značajnijeg "prakticiranja" praktičkog rada, znači biti bez osnova na kojima se gradi snaga naših misli i duha (znam da snaga duha i naših misli nije isto, ali - valjda su njihova veza ili interakcija jasni svakome). Osmotrite pažljivije: snagu misli, ne govorim o rafiniranosti i složenosti, već o snazi, i snagu duha koju imaju: bilo koji seljak, bilo koji "običan", manuelni radnik, bilo koji sportaš, bilo koji vojnik ili onaj ko prolazi kroz bilo koje vidove teških obuka koje su nam poznate iz filmova o elitnim vojnim jedinicama - ne može se ni kao približna naći kod bilo kojeg duhovnjaka ili onih koji su označeni kao duhovni učitelji ili duhovne vođe. Rekoh - nisu ovde u pitanju složenost i rafiniranost duhovnih, metafizičkih i ostalih sagledavanja, već - snaga misli i duha. Uostalom, svi ovi duhovnjaci, u odnosu na seljake, radnike, sportaše... isto su što i tzv. intelektualci, koji su odlični u svom domenu, u domenu poznavanja i rafinirane pronicljivosti onoga čime se bave, ali - kao da lebde u vazduhu KADA JE POZNAVANJE I MOĆ PRODIRANJA U TAJNE PRAKTIČKOG ŽIVOTA, TE PRAKTIČKOG SNALAŽENJA I VLADANJA NJIME U PITANJU.

 

Dosta je jasno i koji je mehanizam u osnovi svega: kada seljak, radnik, sportaš, vojnik, itd. imaju ideju ili viziju o nečemu PRAKTIČKOM što treba uraditi, oni idu i tu ideju realiziraju, MATERIJALIZIRAJU, angažiranjem svoga tela, te se time veza ideje i njene materijalizacije uspostvalja i učvršćuje, dakle, imamo na delu misao koja nešto sasvim jasno, konkretno i očigledno menja u fizičkoj relnosti, misao koja u pravom smislu ima moć. Duhovnjak koji priča priče o Biću, o egu, o sopstvu, o duhovnom rastu, itd, ma koliko da njegove priče jesu dobre i korisne, NEMAJU, NE MOGU IMATI SVOJU JASNU PRAKTIČKU REALIZACIJU, NEKU VRSTU MATERIJALIZACIJE, KOJA BI SAME MISLI O NJIMA OJAČAVALA, KAO ŠTO JE TO U PRETHODNIM SLUČAJEVIMA. Da, ne mogu se sve ideje praktički realizirati, ali - ako se kod nekoga sve svodi samo na ideje koje se ne mogu praktički realizirati (prakticiranje neke duhovne metode ne spada u materijalizaciju u smislu materijalizacije ideje-vizije kroz praktički rad), onda kod njega SLABI VEZA IZMEĐU IDEJE-VIZIJE I NJENE MATERIJALIZACIJE, KOJA DOLAZI PRAKTIČKIM RADOM ILI FIZIČKO-PRAKTIČKOM AKTIVNOŠĆU, DAKLE, SLABI SAMA TA VRSTA SNAGE MISLI-VIZIJA, TE SAMIH IDEJA, SVIH IDEJA.

 

Bar ja, a nekako slutim da je to priča i mnogih od nas, dospeo sam u poziciju u kojoj više nemam poverenja NI U JEDNO DUHOVNO UČENJE, NI U JEDNOG AUTORA ILI DUHOVNOG UČITELJA, POSMATRANE U CELINI. JER SE NIŠTA OD TOGA NE POKAZUJE DEJSTVENIM, EFEKTIVNIM U PRIMENI, JER SE NI KAO KONCEPCIJA NE POKAZUJE KAO POTPUNO UBEDLJIVO, KAO KONZISTENTNO... Dakako, ima posvuda po duhovnim delima i učenjima dobrih duhovnih ideja i principa, ali NIKAKO I CELOVITE TEORIJE ILI UČENJA KOJI BI SE U PRIMENI JASNO POKAZALI EFEKTIVNIMA. A da se nešto pokaže efektivnim u primeni - ne treba tu mnogo filozofiranja, niko "nije lud", da ne može da dosta brzo i lako uoči da li i koliko nešto u primeni "radi" ili ne, makar sa nekim početnim i skromnim efektima.

 

Toliko je duhovnjaka i pojedinaca sa visokim duhovnim nivoom prodefilovalo, što kroz istoriju, što, a možda i posebno, u naše vreme, A POJEDINCA KOJI BI JASNO DEMONSTRIRAO SVOJU NADMOĆ NAD MATRIKSOM - NI OD KOROVA! Imamo punu korpu lepih duhovnih priča i tumačenja, poučavanja, imamo možda tu i tamo ponešto što bi pre bilo kao mađioničarski trik, neko sitno demonstriranje viših moći (Sai Babin vihbuti, te atrakcije mnogih jogina), ali, čujte, mnogi ljudi diljem historije inkarnirali su se sa nekim tzv. natprirodnim moćima (U. Geler, Dž. Dautašvili, itd.), pa za njih nije vezivan neki visok duhovni nivo.

 

Neko bi rekao, opravdano: ali daj, ako oni nisu imali pravu veliku duhovnu moć, demonstriraj nam je ti.

 

Velika iskušenja, koja su nekome natovarena, nagnaju ga na velika traganja, da se iz iskušenja ispetlja, nagnaju ga da istražuje i eksperimentira. A on pritom ne može, a da ne uoči sve ili skoro sve duhovne iluzije u onome što isporbava, a svesti otvorene za stalna preispitivanja i samoispitivanja, tj. praćenja sebe samog u toku eksperimentiranja. Uočava ilutije, ne zato što je to neki njegov inat, komplekrs veličine, ili nešto treće, već što to spontano proizilazi iz njegovih traganja, preispitivanja i eksperimentiranja.

 

Ja se smatram istraživačem i ekperimentatorom na polju duhovnosti. Dakle, ja nisam ZNALAC koji daje svoju zaokruženu teoriju za primenu, a koji prakticiranjem te teorije obećava određena postignuća. Duhovno-planetarni uticaji i dešavanja su takvi - da do sada nisu pronađeni model ili teorija koji su nedvosmisleno efektivni, a realnu neefektivnost onih koje slove za takve - lako se može teorijski i praktički dokazati. DAKLE, ZA KLJUČEM TEK TREBA DA TRAGAMO, i, ako i ima nekog zrnca mudrosti kod mene, onda je ono u tome što mi je kristalno jasno da nemamo na planeti DIREKTNO DAT I DEFINISAN KLJUČ ZA IZVOĐENJE PROMENA, pravi ključ i za prave promene, KOJIMA BISMO NADIŠLI MATRIKS ILI, ZA POČETAK INDIVIDUALNO, PROBILI NJEGOV ZID, nemamo ključ, za njime tek treba da tragamo, da tragamo: u nama samima, kao i u funkcioniranju samog Života i Prirode na Zemlji.

 

H. Hand je na jednom mestu rekao nešto što mnogima, poklonicima bilo koje zvanične religije ili "fanovima" bilo kojeg duhovnog učitelja, svakako deluje kao heretički i bogohulno, ali što ja sve više prihvaćam kao istinu: niko od nama poznatih, takozvanih velikih učitelja čovečanstva nije bio GOSPODAR IGRE, tj. nije bio neko čija moć je dosezala iznad moći Matriksa. Po mnogim pokazateljima, neke sam već pobrojao, ispada da to jest istina.

 

I tu su, smatram, izazov i muka našeg vremena: ZADA NAM SE, NEKIM VIŠIM PLANOM ILI ZAKONOM, KAO ČOVEČANSTVU ILI POJEDINCIMA IZ ČOVEČANSTVA, DA SE NEKA PREPREKA MORA SAVLADATI, NEKA PREPONA MORA PRESKOČITI. NE USPEMO JEDANPUT, U JEDNOJ INKARNACIJI ILI U JEDNOM TRENUTKU HISTORIJE, SLEDEĆI PUT PREPREKA JE JOŠ VEĆA, ISKUŠENJA JOŠ TEŽA, TE SVAKI SLEDEĆI PUT, ZA KOJI TO NE USPEMO - OKOLNOSTI SE JOŠ VIŠE ZGUŠNJAVAJU, DA BI NAS NATERALE DA SE NAPREGNEMO I PREKO GRANICA SVOJIH MOĆI.

 

MISLIM DA NAM JE TO SADA ZADATO U VEZI SA MATRIKSOM: DA MORAMO NAĆI KLJUČ DA GA NADVLADAMO. Naravno, to neće učiniti skup onih koji teže duhovnosti, jer nema šanse da se oni međusobno povežu, a jasno je koje sile to uspešno sprečavaju, mada bi povezani zaista imali veliku snagu. To je podvig koji individualno možemo izvesti. Po principu iz "Kursa o čudima": "Čim je jedan čovek spasen (da kažemo - oslobođen) - spaseno je čovečanstvo", ne u tom smislu što bi se time urušio ceo Matriks, već što pojedinac koji tako nešto uspe - ulazi kao mogućnost u kolektivno nesvesno, te odatle mogu da poteknu preobražajno-podsticajni  procesi. Pojedinac koji individualno urušava Matriks: imam u vidu, ZA MENE VRLO INSPIRATIVNU METAFORU iz filma "Bekstvo iz Šošenka", najinspirativnijom scenom iz filma ilustriran je završetak jednog od ranijih tekstova: pojedinac je kopao, strpljivo, u zidu zatvora, vešto i strpljivo, kopao, te - pobegao, izašao. ON TIME NIJE URUŠIO CEO ZATVOR, ALI - JESTE POKRENUO TIME PROCESE KOJI SU DOVELI DO "URUŠAVANJA" ZATVORA, odnosno, cele uprave, dakle, on je prvi dokazao "ranjivost" samog zatvora, a kada jedan pojedinac demonstrira ranjivost Zatvora, onda to postaje inspirativno i za druge. Dakle, neće pojedinac bukvalno sam urušiti Matriks, ali - ako pronađe ključ da se najpre sam izbavi iz njega, onda otkriva njegovu ranjivost...

 

U CELOJ OVOJ PRIČI NAJGORA VARIJANTA JE: NE TEŽITI NIČEMU, NE TEŽITI PROMENAMA, SAMO BITI, NE VEROVATI DA SE PROMENE MOGU IZVODITI, APATIČNO BITI POMIREN SA POSTOJEĆIM... Negde je odlično rečeno: NAJGORA VRSTA PAKLA JE PAKAO U KOJEM VATRA NE GORI, U KOJEM SVE KAO DA JE ZAMRZNUTO, tj. zona u kojoj nema energija težnji, promena, u kojem sve kao da je stalo.

 

Ne osećate li da se nalazimo upravo u toj vrsti Pakla?! Da li vas on slama ili izaziva bunt, da ustanete i makar počnete da razmišljate o promenama, iza toga će, valjda, slediti i istraživanja načina, te traganja za ključevima?

 

Tags:     duhovnost      napredak      promjene      duh      religija      matrix      vrijeme      rat      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9398

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7513

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6023

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7120

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11800

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7016

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8854

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7957

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8040

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7755

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7774

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7089

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9602

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8496

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10102

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7117

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8749

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11674

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Važnost svjesnog disanja
15 Ožujak 2019, 12.00
Važnost svjesnog disanja
Savršen ili ni blizu savršenstva?
24 Ožujak 2019, 08.00
Savršen ili ni blizu savršenstva?
Priroda je uravnotežena, budi i ti
14 Ožujak 2019, 20.26
Priroda je uravnotežena, budi i ti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno