4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Suživot: OPD - OPS

12610

- Primećujete li oko sebe, od obitelji, pa dalje, u koncentričnim krugovima (ljudi na poslu, poznanici...) ljude OPD i OPS orijentacije? Šta, "oko sebe"?! Primećujete li najpre sebe, kojem taboru pripadate, ali - iskreno? - Naši ovozemaljski odnosi, u okviru obitelji, na poslu, i u svim drugim pravcima, su jedno, a naše kozmološke, u smislu OPD-OPS, orijentacije su nešto drugo.

 

Po "Ra materijalu"...

 

...Da ipak prethodno razjasnim, pošto sam ga nekoliko puta već citirao, te da ne ispadne kako sam njegov (ili njihov, pošto i Ra kaže da se ne pojavljuje kao individua, već kao grupna duša, a i grupa je kanalizirala njegove poruke) "fan". Ima dosta u njemu ideja koje nam mogu biti dobra konceptualna podrška, ili ispomoć u našim sopstvenim tumačenjima i promišljanjima, ipak, nadam se da se Ra neće ljutiti ako ovo negde, nekako pročita (na primer: ako neki astralni "portal" preuzima tekstove sa "4D portala"): ima mnogo maglovitosti i neodređenosti u njegovim objašnjenjima. Razmem da ih ima i mora biti, jer smo još uvek skromnih potencijala svesti, i jezičkih potencijala, ili potencijala iskazivosti viših ideja, kada su u pitanju najšira kosmološka objašnjenja, ali, ima ih, tih maglovitsoti, svugde u "Matreijalu", i gde su zemaljska pitanja u pitanju. Kao da se Ra, grcajući, upinjao da složene informacije proturi kroz one okvire svesti koji su mu u vidu Karle bili na raspolaganju.

 

Dakle, poznato je razlučivanje u ovom "Materijalu", a i ne znam da li ono prvobitno potiče baš iz ovog materijala, jer se može naći i na drugim mestima, ovde je možda najsistematičnije razjašnjeno: na entitete, ne samo entitete koji u ljudskom obličju nastanjuju planetu Zemlju, već i u sferama Postojanja iznad nje - ORIJENTISANE PREMA DRUGIMA i ORIJENTISANE PREMA SEBI. Da ne opterećujem ovaj tekst prenošenjem definicija i citata, oznake su same po sebi dovoljno rečite i jasne. One se koriste, ne samo u ovom "Materijalu", i uz oznake - pozitivni i negativni entiteti, kao sinonimi, ali, kako smo već ranije videli da su nam ove oznake diskutabilne, možemo mirne savesti koristiti samo, i to još u vidu skraćenica: OPD - OPS. Diskutabilne, jer smo videli da je teško, ili da nije uvek lako razlučivati pozitivno od negativnog, i suprotno, budući da im se KONTEKSTUALNO, SITUACIONO, polovi menjaju: nešto što definišemo i doživljavamo kao negativno, može biti sa pozitivnom funkcijom, što možda nakon dešavanja shvatimo, a možda i ne shvatimo, a što, i bez našeg neshvatanja, ne menja značenje ispod onoga što nije shvaćeno. OPS - OPD daje vrlo jasno razgraničenje, i kod njega nema prostora za relativizovanje: čak i da se omakne OPS-ovcu da deluje OPD-ovski, uvek se lako može doći do izvornih motiva njegovog delovanja - orijentisanost prema sebi; neće taj da troši energiju za druge, takva mu je priroda, takva mu kosmička suština.

 

Ovo razlučivanje nam je dosta jednostavno (drugo je pitanje da li je nekome ono prihvatljivo i, uopšte, značajno u životu i u razmišljanju o sebi, o drugima, i o životu). Međutim, iz njega proizilaze neke druge "stvari", koje su nešto komplikovanije, tj. ne mogu se na isti način ovako bistro postaviti. Na primer: poznata je u široj duhovnoj javnosti halabuka oko ega. Ego se ističe kao nešto NEGATIVNO, kao nešto što SMETA U DUHOVNOM RASTU.

 

Ono jeste negativno, i jeste da smeta, ali - KOME?! Nije negativno za svakoga, i ne smeta u DUHOVNOM RASTU svakome! NAPROTIV! OPS-ovcu ego je upravo SREDIŠTE SVETA I KOSMOSA, suština njegovog bića, dakle, jačanje ega za njega znači duhovni rast: primarna briga o sebi, ljubav prema sebi, ja, pa ja, sve za mene...

 

E, sada, tu iskrsava druga komplikacija: prihvata li se uopće ta koncepcija o pozitivnoj i negativnoj STAZI RASTA, tačnije, a i mirnije savesti, da kažemo: OPS i OPD staza rasta? Opravdano pretpostavljam da mnogi ne mogu da progutaju takvu koncepciju. Napredovati jačanjem ega - to pre može da deluje kao nebuloza, kojom se želi uneti konfuzija u sređenim duhovnim nazorima u nečijim umovima. Možda bi neko, negde tako rekao, ako bi imao vremena da pročita ovakvo objašnjenje. Ne bih se šire bavio ovim pitanjem, pitanjem diskutabilnosti rasta na negativnoj stazi, OPS stazi, jer je ona van glavnog toka fabule ovog teksta, koga to pitanje više zanima, a sme da se upusti u njega, može da zaviri u odgovarajuće delove "Ra materijala", ali može u nekim skromnijim razmerama o tome da se obavesti i kod H. Handa, Insajdera, "Utemeljitelja", oni mu stoje na raspolaganju, danju i noću, u pdf-u i van njega.

 

Spočitnuo bih samo, ako smem, nešto što se može imati u vidu pri promišljanju ovog pitanja: činjenicu o postojanju i delovanju NEGATIVNIH bića, ili OPS bića, ili Bića Tame, A KOJI SU NA VIŠIM NIVOIMA POSTOJANJA OD NAS, ili od našeg nivoa, pretpostavljam da mnogi priznaju, da su spremni da priznaju takvu činjenicu, uostalom, dovoljno je da veruju Ickeu ili Denikenu, ili nekom trećem, pa, eto im propusnice za prihvatanje koncepta o višim OPS bićima. Ako ima i viših OPS, i viših OPD bića, neka obična logika nam nalaže da prihvataimo kako je moguće i napredovanje, do ranga, ili do nekog od rangova tih bića. Teško da su svi oni kao takvi, višeg, visokog ranga PRIMARNO stvoreni, mora biti da su mnogi od njih do tog ranga dospeli SVOJIM RASTOM I NAPREDOVANJEM. Analogija sa napredovanjem u vojsci nikako ne može biti samo puka metafora: u vojsci se ITEKAKO napreduje od nižih ka višim činovima.

 

Čiji um ili svest, možda oba sinhronizovano, su uspeli da prihvate objašnjenja do ovog reda u tekstu, imaju samo mali spoznajni korak do prihvatanja ostale konceptualne nadogradnje, vezane za OPS - OPD diferencijaciju: na Zemlji, kao predstavnici trećedenzitetskog ili 3D Postojanja... tj. da iz karmičke opreznosti budemo precizniji - negde se kaže da je Zemlja već prešla u 4D, onda - na Zemlji, sa entitetima u ljudskom obličju sa 3D statusom, postoje, žive i delaju, idu na posao, hrane se, plaćaju državne račune, RAME UZ RAME, OPS i OPD ljudska bića. To je ekskluziva postojanja na Zemlji, kakve nema na višim denzitetima, jer se od 4D jasno, ALI PRIVREMENO (do 7D), razilazimo: naši ovdašnji OPS-ovci idu naviše ka 4D OPS (uf, ovo ispade kao skraćenica za neku uglednu američku korporaciju!), naši ovdašnji OPD-ovi idu naviše ka 4D OPD, i dalje na dva paralelna koloseka 5D, 6D, do 7D. Da li se baš na 7D ponovno povezujemo, ili je to još neki viši sprat Postojanja, nebitno, pratimo suštinsku nit kozmološkog snalaženja.

 

U tom smislu, u smislu razdvajanja ljudskih entiteta na ova dva tabora, te preusmeravanje njihovo na nova odredišta, značajna je ideja o Žetvi, kao pravljenju cikličnog galaktičkog preseka u rastu bića, kao što su provere u školi, sa maturama, pa se zato i kaže: neko "DIPLOMIRA" za 4D OPS, neko za 4D OPD.

 

Znam da sve ovo do sada može za mnoge da bude područje nezanimljivih nebuloza, međutim, bilo je neophodno da ih se dotaknem radi objašnjenja nečeg SASMA OVOZEMALJSKOG, tj. nekih dilema i problema koje mi ovde, nezavisno od "Ra metarijala" i raovskog koncepta koji je ovde ukratko izložen - imamo u svojim međusobim odnosima, van svake duhovnosti i van svake kozmologije. Jer, čak i da nam je prilično nebulozan, ovaj koncept nam daje neke okrvire za dublje poimanje naših odnosa, i, što je bitnije, za naše ispravno postavljanje u njima.

 

Primećujete li oko sebe, od obitelji, pa dalje, u koncentričnim krugovima (ljudi na poslu, poznanici...) ljude OPD i OPS orijetacije? Šta, "oko sebe"?! Primećujete li najpre sebe, kojem taboru pripadate, ali - iskreno? Pitanja za koja je neophodna podrazumevana napomena: teško ćemo naći "ČISTE" orijentacije u ovoplanetnoj životnoj praksi, uglavnom svaki OPS može da ima i OPD prisenke ili osenčenja, kao i OPD prisenke OPS nijansi. U PITANJU JE "BOJA" KOJA JE DOMINANTNA! Što je neko SAMOSVESNIJI I RAZVIJENIJI na jednoj od ovih orijentacija, utoliko je "ČISTIJI", sa manje primesa suprotnog.

 

Imate li primere? Treba li ih uopće i opisivati?

 

Da ipak izdvojim dva iz svog okruženja, tek da sa apstraktnih visina malo siđem na tle konkretnog. Sin, koji je očigledni, baš prilični OPD, brine o svojoj obitelji, u svakom pogledu. Uopće, kada mu bilo ko zatraži da mu u nečemu pomogne - rado pomaže, pazi da ne uvredi druge, da bude korektan, itd. (Niko od ovih primera nije idealan egzemplar svoje vrste, ja samo, radi jasnoće, nabrajam čiste karakteristike.) Njegova majka - brine samo o sebi, traži da joj se ugađa, maltene da svi njoj služe i slušaju je, ako je zadese bolesti i bolovi, to se shvata kao "propast sveta", svi moraju da se ustrče oko nje, da joj se obraća pažnja kao detetu...

 

Drugi: supruga (oboje su penzioneri sa priličnim stažom) - brine o obitelji, da sve što treba donese, spremi, uredi, brine da, koliko može, i finansijski i fizički, pomaže sinu i kćerki, koji imaju svoje obitelji, u drugim gradovima... Suprug, sav orijentisan na uživanje u životu, kao da život postoji zato da bi on uživao. Čak, ispada i malo u stilu komedije antiteatra Joneskoa i Beketa: kada se u stanu izvode neki veći radovi, popravke, itd. on ode na vikendicu, jer - ne može da podnosi gužvu, tobože ne želi da smeta, a ostavlja (kaže: ima poverenja u nju!) supruzi da sve sama organizuje, da pronađe majstore, itd.

 

Možda su ovi primeri i suvišni, svako, ubeđen sam, ovakve i slične primere, ALI ISTOG TIPA ISPOLJAVANJA SUŠTINSKE UNUTARNJE PRIRODE, ima oko sebe, na pretek.

 

Dakle, šta očigledno imamo ovde, na Zemlji, u našem 3D čovečanstvu? Imamo ono što stoji u naslovu: "Suživot OPD i OPS", da budemo, u smislu raovskog rečnika, precizniji - OPD i OPS ljudskih entiteta. Zašto je to baš tako - otprilike i nagađamo, sa čisto ovozemaljskog stanovišta. Na onome što nam suprotna orijentacija, bližnje osobe suprotne orijentacije, nude, ili nas navode, prisiljavaju - mi se međusobno kalimo. Na hiljade načina, i to je deo iskustva svakoga od nas, te i ne treba neko posebno objašnjenje. Na primer: to, što OPD orijentaciju maltretira OPS-ovac - provocira sve teško što ovaj nosi negde u sebi, u skrivenim kutovima svoje duše. Pa on, OPD-ovac, ispravnim suočavanjem sa svim tim, ide ka tome da od iznerviranog reagiranja dođe do sve smirenijeg, da se izdiže iznad situacije. (Naravno, životne situacije nisu ovako čiste, mnogo su kompliciranije, govorimo o nekom suštinskom smeru dešavanja.) Na drugoj strani, treba primetiti: OPS-ovac PATI ukoliko ne može da kontrolira druge. Gornja situacija je takođe i za nju test: ako OPD-ovac u svom izgrađivanju dospe do znatne smirenosti, i ne reagira burno na razne tipove OPS provokacija, onda počne da se provocira bes u OPS-u, jer njemu postaje teško ako mu nastojanja na kontroli i provociranjima ostaju bez odjeka. Itd.

 

E, sada - tu iskrsava jedna pomalo i gorka duhovno-psihološka klackalica!

 

NAŠI OVOZEMALJSKI ODNOSI, U OKVIRU OBITELJI, NA POSLU, I U SVIM DRUGIM PRAVCIMA, SU JEDNO, A NAŠE KOZMOLOŠKE ORIJENTACIJE, U SMISLU OPD-OPS, SU NEŠTO DRUGO. I one se mogu vrlo komplikovano preplitati, tako da nam i nije baš uvek lako snaći se.

 

Na primer: u gornjem slučaju, kada je sin OPD-ovac, majka OPS-ovkinja. OVOZEMALJSKI PROMATRANO - podrazumeva se ljubav sina prema majci, i majke prema sinu. I nje svakako ima, čak i u ovakvom slučaju, i majka će imati nešto što makar sliči ljubavi prema sinu. Ipak, na nekom dubljem planu sve je to diskutabilno. DA LI DUBINSKI IMA PRAVE BLISKOSTI, DAKLE, - I PRAVE (majčinsko-sinovljevske) LJUBAVI, MEĐU NJIMA? TEŠKO DA IH MOŽE BITI! U SVIM DRUGIM SLIČNIM RELACIJAMA U KOJIMA JE JEDNO OPS, A DRUGO OPD. Podrazumeva se: što su sličnije orijentacije - to su i dubinske veze jače, što su bliži suprotnim polovima - to su i dubinske veze sve slabije. Otuda priča, tj. slučajevi koji su možda deo isksutva i mnogih koji ovo čitaju, da osećamo bliskijom osobu koja nam nije "biološki", obiteljski, familijarno, bliska, od većine onih koji su deo naše obitelji ili familije.

 

Ako smo već u takvom ovozemaljskom inkarnacijskom sosu, šta da radimo?

 

Najpre, potrebna nam je BESKOMPROMISNA iskrenost, eh, često ju potežemo, ali - ona nam je u ovim vremenima preko potrebno oruđe duhovnog rada, ili - postavljanja "stvari na njihovo mesto". MI IPAK MORAMO DA SMOGNEMO SNAGE DA JASNO RAGRANIČIMO SA KAKVIM OSOBAMA U SVOM OKRUŽENJU IMAMO POSLA, OD OBITELJI, PREKO FAMILIJE, POSLA, DO MANJE INTENZIVNIH POZNANSTAVA. Ako smo mi OPD (a i za to je potrebna BESKOMPROMISNA iskrenost, najpre za to, da jasno utvrdimo kakvi smo mi sami), a imamo supružnika, dete, decu, roditelje... suprotne orijentacije - jeste teško, ali, zašto bi, U NEKOM VIŠEM SMISLU, to bilo loše, štetno, teško, neprijatno da ustvrdimo? Tako je kako je, zar smo mi krivi što je tako kako je!

 

U kojem smislu nam je ovo od praktičnog značaja?

 

Naravno da mi nećemo, ne treba, da na silu utičemo na menjanje već uspostavljenih odnosa, ili, još gore, emocija koje nas vezuju za osobe kojima smo okruženi. MEĐUTIM, JEDNO DRUGAČIJE UNTARNJE POSTAVLJANJE NAM JE ČESTO NEOPHODNO, UKOLIKO ŽELIMO DA IZBEGNEMO ZAMKU TZV. ENERGETSKOG VAMPIRIZMA. Ne koristim rado ovu sintagmu, malo mi deluje senzacionalistički, ali - ona ipak metaforički dobro iskazuje jednu , za jedne divnu, za druge jezivu pojavu, pojavu energetskog iscrpljivanja od strane drugih (ukoliko mi sami nismo energetski iscrpljivači). Postoje obaveze koje nam drugi nameću, zahtevi koje nam postavljaju - koji su sasvim u redu, sa stanovišta našeg, i našeg, i njihovog, svakodnevnog funkcioniranja. Međutim, postoje i zahtevi koji su deo skirvenog ili otvorenog tzv. iživljavanja drugih, to je deo delovanja njihovog OPS mehanizma, ili ego-mehanizama, zahtevi koji uopće nisu racionalni, funkcionalni, neophodni... I MI MOŽEMO JASNO, U SEBI, DA POSTAVIMO TU GRANICU: SVE ŠTO OPS-OVCI OKO NAS TRAŽE OD NAS, A ŠTO PROCENIMO KAO ZAISTA POTREBNO, RACIONALNO, ITD. DA ISPUNJAVAMO, ONO ŠTO JE IZNAD TOGA - DA ESKIVIRAMO, DA IH NAVIKNEMO NA TO DA IM NISMO SLEPO POSLUŠNI, ma o kome iz obitelji, od prijatelja, itd. da se radi.

 

Naveo sam ovde ono što se od nas traži da radimo (uz pretpostavku da smo mi OPD osobe), naravno, to se odnosi na sve niove našeg življenja i delanja, naših interakcija, na primer, zahtev za emocionalnom vezanošću, za iskazivanjem emocija i tipa odnosa koje drugi traže da se pokažu prema njima, ljubav, vernost, poslušnost, itd.

 

Ovo nije, priznajem pred svima, studija o međuljudskim odnosima, sa duhovnog stanovišta, jer bi u tom slčaju trebalo malo ili znatno više, istraživati i tipove odnosa, pa i psihološku literaturu, u kojoj bi se našle odgovarajuće, korisne klasifikacije. Međutim, da su ovde ponuđene teze, čak - izazovi, za promišljanje odnosa u kojima smo, mreže odnosa čiji smo ponosni deo, a iz nekih specifičnih kutova - to je valjda postignuto.

 

Ako tekst bude imao minumum 20 lajkova - znači, po standardima EU, da je to postignuto. Ako bude imao manje od toga - zamoliću urednika da tekst ukloni, kao što se korov uklanja iz vrta. Vi ste na potezu...! :-)

Tags:     ops      opd      ra materijal      alien      reptili      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#4 Miroslav Prvulović 2013-09-07 14:30
Bel-Mordok, hvala na pohvali i na dopunama. Čitajući tvoje (s obzirom na kosmičke dimenzije koje si ponudio kroz videe, deplasirano bi mi bilo da persiram :-) ) objašnjenje setio sam se kolege koji možda i ne zna da duhovnost postoji, što mu ne smeta da bude dobar čovek, a koji voli, zauzvrat, da gleda emisije o kosmosu. Povremeno mi prenosi neke od podataka slične ovima koje si ti dao, takođe uz svoj način poređenja: eto, nerviramo se zbog sitnica u životu (pritom on navede konkretne događaje), a pogledaj šta je sve to u poređenju sa tim kozmičkim veličinama.

Naravno, bilo bi nesuvislo ne složiti se sa perspektivom koja proizilazi iz ovih poređenja i podataka! Tačnije, nema tu ne-slaganja sa samom prspektivom, već sa time da na nju zaboravljamo, da je gubimo iz vida, ne samo u razmišljanjima o našim ovozemskim problemima, već, tek tu, u svom svakodnevnom životu.

No, čini mi se, da nam nije rešenje u fokusiranosti na tu perspektivu. Da, možda si me podsetio da ju treba uključiti u nešto što bi bilo kao češće podsećanje i zalaženje u ovaj fokus, ali - mi i jesmo ovde gde smo, zato da bismo pitanja i probleme koji takođe jesu tu gde smo, rešavali, ili sa njima se hvatali u koštac. Pritom moramo aktivirati neka druga oruđa u nama samima, fokus na velelepnost nesagledivog kosmosa nam ne dolazi kao konkretna kontekstualno primerena is-pomoć.

Zato i smatram da nam je itekako neophodno I snalaženje, između ostalog, u onim psihološkim zamršenostima naših interakcija, koje sam naznačio u tekstu (ja sam ih naznačio u relacijama OPD-OPS, ali, može se uzeti i neki drugi konceptualni okvir), pri čemu nam kozmičke veličine mogu biti nadahnjujuća pozadinska slika, ali ne i instrumenti za hic et nunc snalaženje i konkretno delanje.

Možda, da stalno ili često pustimo da nas prožme svest o tim veličinama, ali da se bavimo, uz tu prožetost, ovozemaljskim problemima, pomalo u duhu Šimićeve preporuke:

"Čovječe pazi
da ne ideš malen
ispod zvijezda!

Pusti
da cijelog tebe prođe
blaga svjetlost zvijezda!"
Citat
 
 
+5 #3 Bel-Mordok 2013-09-07 01:53@Miroslav Prvulović, nema na čemu. Ne shvatite krivo što ovako stavljam, jer radi se o tome da bi pre[censored]ač ko i preširoko bilo da sve govorim i pojašnjavam. Ovako se jasno vidi ne samo popis tema, nego i sam redoslijed, a isto tako i međusobna povezanost.

Mislim da u svemu ovome treba isto tako reći da mnogi ljudi gledaju stvari, ljude, situacije itd kroz vlastitu prizmu (iskustvo, spoznaje itd), no malo tko odluči krenuti i dalje, a to je istraživanje ne samo sebe kao osobe i pojave u svemiru, nego i svijetove u kojemu se nalazimo, te koji se nalaze i u nama samima, i pritom ne mislim tek na materiju, nego i na druge stvari. Dalje, pod pojmom svijet ne mislim samo na države, kontinente i ovaj planet (koji je zapravo kao zrnce pijeska na x y plaži nekog x y planeta), nego i na galaksije, kontinente galaksija (klasteri galaksija), svemir, multisvemir(i) itd. Život se ne vrti samo oko jela, spavanja, posla, seksa i sve ispočetka. Život je daleko veći nego što se misli da jest, i ne odnosi se samo na fizička tijela, nego daleko više, odnosno, na samu svijest. Svemir je zapravo jedan veliki mozak, odnosno, svijest. Više od toga sigurno i postoji, i što se mene osobno tiče, bilo bi posve nerealno da postoji samo ovaj svemir, odnosno, dimenzije. Gledam na sve to kao na nekakav organizam. Kao što su virusi u našim tijelima, tako smo i mi u ovom svemiru. Stvar je vrlo jednostavna: makro ≈ mikro. I kada se onda pogledaju razine svijesti kao OPD i OPS, ovo biva posve smiješno, jer koliko god netko bio ovo ili ono, stvar je u tome što smo svi zapravo dio daleko veće kolektivne svijesti. Stvar je samo da svatko od nas svaka jedinka ima koliko-toliko vlastita iskustva i razmišljanja (ipak većina toga što znamo dolazi od raznih drugih izvora, dok na nama samima je da ih rasčlanimo i obradimo). Ipak, štogod mi mislili, vjerovali i/ili učinili, svemir je postojao, postoji i postojati će i bez nas. Mi smo samo dio daleko veće svijesti, te imamo potencijal da se razvijamo daleko izvan postojećih dimenzija. Čemu se onda ograničavati na etikete koje nam se nameću?

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../

www.youtube.com/.../


Inače, sami tekstovi su vam jako dobri i zanimljivi. :) LP

@merlin monro, postojao sljedeći život ili ne, otom potom. Uostalom, tko kaže da bi i kao takvi bili u istim oblicima postojanja, razmišljanja i djelovanja kao što smo trenutno? ;)
Citat
 
 
+2 #2 Miroslav Prvulović 2013-09-06 22:24
Citat Bel-Mordok:
OPD i OPS pojmovi, okrenuti prema sebi ili prema drugima
4dportal.com/.../...
(Itd.)


Bel-Mordok, hvala na imponzatnom spisku! Da sam imao ambicije da se upustim u pisanje duhovno-znastvenog rada, ovo bi svakako morale da mi budu neke od važnih referenci. Osobito mi je, u vezi sa temom teksta, zanimljiv prvi tekst, sa odličnim pregledom tematike OPD-OPS. Ostali su uglavnom u nekoj posrednijoj tematskoj vezi, što, dakako, ne smeta da se nađu pri ruci...

Pretpostavljam da je vidiljivo iz teksta, bar bi trebalo da je, da sam pokušao da težište nabacim na nekakav psihološki domen naših svakodnevnih odnosa i interakcija, a imajući u vidu ovu opoziciju OPD-OPS. Čak sam i naglasio - da teoriju o OPD-OPS uzimam malo sa zadrškom, kao hipotetičku, tek da dam jedan okvir pitanjima koja nam, kao što rekoh, u svakodnevnim odnosima iskrsavaju.

Uopće, kao zanimljiva, da ne kažem čudna, iskrsnula mi je ta spoznaja, iz samog života: mi živimo jedni pored drugih, jedni sa drugima, sa očitim dominantnim OPD ili OPS karakteristikam a, koje znače u produžetku - OPD ili OPS skolonosti, aktivnosti, utroške energije, međusobno upućenih zahteva ili poriva za suradnjom, itd. I mi pritom imamo jednu ravan ovozemaljskih, ustaljenih odnosa, prevashodno obojenih emocijama, emocionalnim povezanostima, a, ako se malo u promišljanju odmaknemo, do stanovišta kozmološke teorije o OPD-OPS aspektima Postojanja, onda nam se ukazuje jedna posve nova perspektiva, iz koje, da kažem i pomalo čudnovato, dolazi da smo u odnosu na neku blisku nam osobu u različitim svetovima, ili da idemo ka različitim svetovima, DA U TOJ PERSPEKTIVI NEMAMO ONU BLISKOST NA KOJU SMO, TAKOREĆI , ROĐENJEM UPUĆENI, OBAVEZANI.

Malo sam se ponovio u ovom objašnjenju, ali, uz nameru da istaknem poantu koja je u toj psihološkom uočavanju, pri čemu je OPD-OPS teorija samo polazište ili hipotetička osnova.
Citat
 
 
+3 #1 Bel-Mordok 2013-09-06 14:45
OPD i OPS pojmovi, okrenuti prema sebi ili prema drugima
4dportal.com/.../...

Živi mrtvaci
4dportal.com/.../...

ZA protiv JA
4dportal.com/.../...

Ljudi bez duha
4dportal.com/.../...

Djeca besmisla
4dportal.com/.../...

Povijest kontrole uma
4dportal.com/.../...

Krešimir Mišak: Bojno polje um
4dportal.com/.../...

Rešetka Zemlje
4dportal.com/.../...

Krešimir Mišak: Intuicija, halucinacija? Ne, percepcija
4dportal.com/.../...

„JA“ i početci
4dportal.com/.../...

Misli, emocije i kosmos
4dportal.com/.../...

Metafizika, energija, misli, aura
4dportal.com/.../...

Zakon privlačnosti
4dportal.com/.../...

Faktori privlačnosti među spolovima
4dportal.com/.../...

Traktat o ljubavi
4dportal.com/.../...

DENZITETI – Kozmička podjela svih razina svijesti, od kamena do Boga
4dportal.com/.../...

KREŠIMIR MIŠAK (BLOG SVJETLOST): Morfička rezonancija i kvantna biologija
4dportal.com/.../...

Sinkronicitet - slučajnost ili pak načelo kontroliranja prostora i vremena?
4dportal.com/.../...

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?
4dportal.com/.../...

Dokumentarni film "Kymatica"
www.4dportal.com/.../

Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8359

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8096

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno