4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Biti pozitivan ili napredovati?

11879

- Kako nam težnja samo pozitivnostima u svetu dualnosti teško može jasno, lako i dosledno polaziti za rukom, i kako negativnosti takođe imaju svoju razvojnu funkciju (da je nemaju, ne bi ih ni bilo, ili bismo ih mogli posmatrati kao grešku u Stvaranju), za pouzdanije snalaženje u našim težnjama i ciljevima nadilaženja onoga što nam se dešava ili stanja u kojem smo - možemo se osloniti na nove orijentire: evolutivnost i progresivnost.


Šta iz svega u ranijim tekstovima priloženog ili iz onoga na šta je u njima ukazano, čega smo se dotakli ili promišljali - proizilazi?

 

A) Još uvek smo na 3D Zemlji, što, između ostalog, znači da smo u svetu dualnosti u kojem "rame uz rame" sa-postoje jedni pored drugih pozitivni i negativni: aspekti, emocije, dešavanja, energije, ideje, itd.

 

B) Jedan vid naših, kao čovečanstva, nastojanja, znanstvenih i duhovnih, i znastveno-duhovnih, je da spoznajemo svet upravo ovakav kakav je. Kako negativnosti očigledno dominiraju, onda je bar duhovna spoznaja vezana najviše za kritičko savlađivanje negativnosti, jer su one u temelju svih naših ograničenja: a) u mišljenju, b) u percepciji, c) uopšte - u funkcioniranju. Ta ograničenja su omogućena: a) intervencijama, smatra se - reptilskim (već je naglašavano: sami nazivi nisu bitni, svakako se radi o bićima i silama koje možemo označiti negativnima, bilo koje nazive da im darujemo)  u našoj DNK; b) ambijentom kosmičkog Karantina, Zatvora ili Matriksa, u kojem uspešno preživljujemo već čitav svoj života, a i da je samo ovaj jedan kojeg smo svesni; c) stalnim aktuelnim manipuliranjima od strane onih koji unutar ili van Zatvora upravljaju nama i životom u njemu; d) kosmičkim zakonitostima koji vladaju u zoni našeg fizičkog postojanja, a to su Zakon konfuzije i Zakon slobodne volje; kako konfuzija deluje na naše smućivanje i na naša ograničenja, ne treba objašnjavati, a kako slobodna volja - najbolji su robovi koji misle da su slobodni, i naučnici i mudraci koji umišljaju da sve znaju, tj. da imaju ključeve i puteve za sve spiznaje,  jer onda njihovim slobodnim izborom nema nastojanja da se uistinu oslobode ili da dopru do istinskih spoznaja, te ostaju u krugu iluzije slobode i iluzije znanja.

 

C) Drugi vid bi bio metod nojevog zavlačenja glave u pesak: to su oni koji su se samoprisilili da budu "totalni pozitivci", da misle samo pozitivno, da osećaju samo pozitivno, da teže samo pozitivnom, verujući u ZP, zakon privlačenja, te očekujući da će, samosipunjavajući se pozitivnošću - samo pozitivne stvari i privlačiti sebi, odnosno, sebe njima. Spoznavanje sveukupnosti života u ovoj varijanti, podrazumeva se, ne dolazi u obzir, jer je negativno deo te celovite planetarne slike, a ovi delatelji beže od negativnog, kao što se kaže u onoj izreci - kao đavo od krsta.

 

D) Negde između su duhovnjaci, uglavnom istočnjački, oličeni u onima među njima, koji su imali veće duhovne domete, da li i koliko po njihovom tumačenju, da li i koliko po shvatanju drugih koji su ih sledili, i nebitno je. Ključne značajke tog tipa duhovnog putovanja i tipa duhovnih dostignuća je: "samo biti", "isključiti um", "ne težiti ničemu", itd. Smatra se, jer se tako tumači, ne samo od strane navedenih, nego i u istočnjačkim duhovnim spisima, da se time čovek duhom izdiže iznad sveta dualnosti, iznad pozitivnog i negativnog, da zalazi u zonu slobode, u nirvanu, u blaženstvo.

 

Jedna je činjenica: da mi svet sveobuhvatno ne možemo spoznavati, a ni od negativnosti koje u sebi nosimo (ponajviše negativne emocije) se oslobađati - bez suočavanja sa samim negativnostima. Uostalom, na nivou obične percepcije: kako i živeti u svetu dualnosti, u kojem negativnosti čak dominiraju, a da se te iste negativnosti ne uočavaju ili ignorišu? Videli smo kakve "grdne muke" u vezi sa tim imaju "tajnaši", koji su se opredelili da vide i misle samo pozitivno, jer je to slično čoveku koji pokušava da pobegne od sopstvene senke.

 

Druga je činjenica: počeviši od drevnog duhovnog principa - gde nam je pažnja, čime se i kroz posmatranje, proučavanje i razmišljanje bavimo, tamo nam otiče energija, to, te sadržaje obogaćujemo svojom energijom, pa se pritom navode i dalje konzekvence - to sve više privlačimo u svoj život, ako ne bukvalno fizički, a ono kroz povlačenje plime novih sličnih sadržaja. Jednom rečju: svest nam postaje ispunjena tim sadržajima, možda i doslovno, a svakako u nekom vidu - postajemo opsednuti tim sadržajima. Ako su u pitanju negativnosti - onda to ne može da ima prijatne i poželjne posledice po nas, po našu svest, svejedno što su naši motivi plemeniti i uzvišeni: dolaziti do spoznaja, otkrivati istinu, sticati mudrost. Negativni sadržaji su negativni sadržaji (kakva mi se upravo mudrost omače u hodu!), oni imaju svoju specifičnu težinu poput olova, ako ispune svest - vuku je naniže.

 

Treća je činjenica: da nam stav "biti", "ne delati", "ne misliti" nije ni od kakve koristi u rešavanju iz prethodnog proizilazećih dilema, jer je to stav kojim smo "ni na nebu, ni na zemlji", stav "nit' smrdi, nit' miriše".

 

A složenost tih dilema tek uvećava do usijanja fascinantna zavrzlama koju nam sama opizicija pozitivno-negativno rađa (setimo se: ovo je ne samo svet dualnosti, nego i svet Zakona konfuzije), ukoliko makar malo više od uobičajenog shvatanja zaronimo u nju!

 

Divno nam duhovnu i kozmološku  pozadinu problema sa kojima se suočavamo naznačuje Alaje, Plejađanin, kome, znam, većina nije spremna da veruje, ali čijoj snazi zapažanja, u ovom slučaju, ja ipak verujem: "Ostati duhovan čak i u okruženju negativnih energija! Ovakva praksa sprovodi se kroz mnogo godina i postoji na različitim planetama, zbog toga što duša želi da iskusi sve okolnosti. Svaka planeta je škola, u kojoj možete da odete korak naviše." (Pišući ovaj tekst meni se upravo čini kako, zajedno da "dell" lap-topom, u uzajamnom poduhvatu levitacije, činim taj korak naviše! :-)) Ja bih dodao: ostati duhovan i - snaći se, orijentirati se, proučavati, spoznavati!

 

Pozitivno i negativno jesu često jasno razlučeni, u svojoj percepciji ih možemo jasno razlučivati, ali, posebno kako zalazimo u dublja i sveobuhvatnija sagledavanja, oni nam dolaze, otkrivaju nam se kao dosta ili čak gusto isprepleteni.

 

Verovatno su mnogi često i sami mogli, bez nekih dubljih analiza, da uoče kako su nas neke muke i probemi u životu upravo kalili i ojačavali, kao što pripadnici elitnih vojnih jedinica prolaze kroz pakao obuke, da bi ojačali maksimalno, ne zato da bi ih starešne maltretirale. Dakle, u tom slučaju te negativnosti su bile, PARADOKSALNO, sa pozitivnom funkcijom.

 

Na drugoj strani, težnje da dobijemo, da vizualizacijom, afirmacijama, i drugom pogodnom aparaturom, zgrćemo, stičemo i privlačimo razne stavke iz obimnog registra vrednosti i zadovoljstava kojima opsesivno teže "tajnaši" (što više novca, dobre aute, lepi provodi i uživanja, itd.) - sa duhovnog stanovišta znače gubljenje vremena i energije, suvišno ulaganje energije u masu nečega što nije životno neophodno, sa našim razvojem tek nema nikakve dodirne točke, a znači sve dublje uranjanje svesti u Iluziju, a koga ona počne da usisava, čiju pažnju i svest počne da u sebe uvlači: teško mu je da se iščupa i da krene duhovnim putem, ili putem napredovanja u svesti. Dakle, i ovde paradoksalno, ali suprotno: ono što u startu deluje kao sasvim, sasvim pozitivno, sa stanovišta rasta svesti je - negativno. Odnosno, da to isto formuliramo malo drugačije (mutatis mutandis): ista "stvar" može istovremeno biti i pozitivna i negativna, zavisno od toga kako je promatramo, sa koje razine je promatramo, u kojoj funkciji.

Da li je, dakle, fokusiranje na pozitivno - pravi orijentir?!

 

Pretpostavljam da svako, ko je umeo da sabere prethodna dva i dva, uviđa da nije.

 

Očigledno nam je u celom ovom zamešateljstvu potreban novi orijentir!

 

Da malo zavirimo u koren problema: zašto mi opsesivno bežimo od negativnog i težimo pozitivnom? Negativno vezujemo za loše, teške, neprijatne i nepovoljne emocije, stanja i dešavanja, nasuprot tome - pozitivno vezujemo za sve suprotno (ovo i nije baš neka mudrost, tek - trebalo ju je izreći!). Sa ovog stanovišta: mi nastojimo da nam bude dobro, prijatno, lepo. Negativno nam to narušava, pozitivno nam to donosi, otuda i naše bežanje od jednog, u spasonosni zagrljaj drugog.

 

Može li to biti pravi cilj našeg života na Zemlji, svrha našeg inkarniranja?

 

Moram i ovde da citiram dobrog Aleja, jer govori istinu, koju mnogi od nas, svakako, već znaju, ali, kao izvanzemaljska potvrda ona malo dobija na težini (koju uncu više): " Smisao života je razvoj svesti, razvoj osećanja, razvoj uma i karaktera...". Ako smo zaista spremni da u razvoju svesti, osećanja, uma i karaktera vidimo smisao svog ovozemaljskog života, onda nam opozicija pozitivno-negativno gubi smisao, gubi funkciju, bar onakvu kakvu smo joj do sada pridavali. Jer i negativno ima, može da ima - razvojnu funkciju. Uostalom, u nekim duhovnim delima se govori o negativnosti kao o KATALIZATORU, kao ubrzivaču procesa rasta, sa dopunskim poredbenim pojašnjenjem: rast se dešava i u višim sferama Postojanja, koje su bez negativnosti, ali da je tempo rasta neuporediv sa onim što imamo kao šansu, uz naše dobre stare negativnosti, ovde na Zemlji.

 

Što znači da nam iz ovih premisa nenametljivo iznikoše novi orijentiri: EVOLUTIVNOST I PROGRESIVNOST (na mesto izanđale, mehanicističke, opsesivne fokusiranosti na pozitivnost.). ("Evolutivnost" i "evolucionizam", ne u biološkom smislu, već u smislu sveopšteg rasta i napredovanja, osobito svesti.) U slučaju ovakve fokusiranosti: možda nam baš nešto negativno može PRIVREMENO biti PROGRESIVNO-EVOLUTIVNO! Neka bolest (laka i prolazna ili ne, da ne zalazimo u to), koja nas možda malo ili malo više zaustavi u našem neumornom radu, radu i samo radu, i natera nas da se zapitamo: kuda mi to, kakvim tempom "teramo", da li baš moramo, po svaku cenu, tamo, i tako; neki konflik sa nekom osobom, koji nam otkrije pravo lice te osobe, koja je nosila etiketu našeg prijatelja; neki gubitak, koji nas natera da se ne vezujemo previše za materijalne stvari, ili da makar počnemo da razmišljamo u tom smeru; itd.

 

No, kako nam na Zemlji, na nečemu što samo što je razjašnjeno i razgraničeno - odmah niču novi paradoksi i relativizovanja (zato je tako teško snaći se u ovozemaljskom vozilu zvanom "telo", sa njegovim organskim pratećim instrumentom - umom!), te tako i ovde.

 

1) Iz prethodno rečenog ne bi trebalo da proizađe implicitna preporuka da mi grlimo i blagosiljamo negativnosti na svakom koraku (to nije nemoguće u nekim višim sferama, kada budemo razmatrali ovaj naš sadašnji život, pa i ovaj tekst koji se piše-čita, ne i sada, dok smo u vrtlogu teških dešavanja). Negativnosti u nama i oko nas imaju POTENCIJALNO razvojni karakter, ne znači da se on uvek, obavezno ostvaruje. Od nas to zavisi. U suštini - od nas, ali, sustiče se tu mnoštvo faktora koji toliko usloženjavaju svaku situaciju, da često dolazi samo kao "formalno-pravno" - da od nas zavisi. Na primer: to, što su nas Iluminati, Reptili ili neka treća tamna sorta tamno moćnih bića sagnala u tor sa ogradama Matriksa - nikako ne može biti samo po sebi korisna negativnost. Postaje ona to u našim naporima da se sa njom suočimo, da je prevaziđemo, da iz nje izađemo, savladamo je, zavisi kakvu ko varijantu planetarno-inkarnacijskog  provoda izabere ("planetarni tulum" što bi se reklo ponegde na našim prostorima). Dakle, ne radi se o tome da mi treba da blagosiljamo taj planetarni negativni okvir, jer on sam po sebi nikako ne može biti sa pozitivnom funkcijom, mi mu je tek možemo dati. Isto je ili slično i sa svim ostalim negativnostima. Mnoge ljude negativne emocije razdiru možda i celog života, posebno je u ovim vremenima veliki broj primera ljudi koji su godinama, čak decenijama zaglibljeni u depresiji, a da im se izlaz i ne sluti. Čak imamo i među poznatijima takve slične: filozof E. Sioran bio je celog života u bolnoj pesimističkoj zarobljenosti i zaglibljenosti, razmišljao o ništavilu i samoubistvu (što mu nije smetalo da poživi preko osamdeset godina), izlaza iz toga mu nije bilo.

 

2) Drugo je delimice konceptualna, delimice jezična neodređenost ili nedorečenost. Radi lakšeg razjašnjenja, uzmimo emocije. Nasuprot negativnima imamo na Zemlji pozitivne emocije: tuga- radost, nesreća - sreća, mržnja - ljubav... Već smo pokazivali kako je "tajnaška" opsesivna težnja samo polovima pozitivnih emocija neizvodljiva bez nekih unutarnjih deformacija, koje se možda i ne pokažu odmah, lako, čak možda ne ni u ovom životu: ne možemo samo imati, samo se fokusirati na pozitivne emocije, još je neuviđavnije ako pritom težimo i jakim intenzitetima tih pozitivnih emocija, a da negativne gurnemo u stranu, sasma ignorišemo, čak eliminiramo! Postoji i drugi vid zabluda u "tajnaškoj" literaturi: ako negativne emocije preradimo - ostaju nam samo pozitivne. Da, to jeste moguće u nekom višem svetu, u svetu dualnosti je i teorijski i praktično tako nešto neizvodivo, ukoliko nema nekih unutarnjih prividnih redukcija i potiskivanja. U svetu dualnosti: dok imamo radost - moramo imati i tugu, ili unutranje dispozicije i za jedno i za drugo, da li će se obe baš ispoljavati, to zavisi od okolnosti. Dok smo sposobni da jako volimo, bićemo sposobni i da jako mrzimo. Pravo, realno, trajno rešenje je u razgradnji energija emocija oba pola, kako pozitivnih, tako i negativnih. Ako sada reagiramo sa skalom pozitivnih i negativnih emocija od pet do deset, kako ih, suočavanjem sa njima, razgrađujemo, tako nam se intenzitet na skali smanjuje, možda do neka dva-tri podeoka. Kad postanemo sposobni za slabu, suptilnu radost, bićemo sposobni i za slabu, suptilnu tugu.

 

Kako nam intenzitet emocija sve više slabi (naravno, ne do konačnog ukidanja, ne do bezosećajnosti, mada mi u ovozemaljskim relacijama možemo to i tako iskrivljeno doživljavati), kako nam one postaju sve suptilnije, tako se sve više približavamo emocijama viših svetova, da kažemo - emocionalnim reagiranjima u, na primer, nama najbližim, 4 i 5D, odnosno, sve više se približavamo uzvišenim emocijama ili stanjima, onima koje označavamo velikim slovima, da bismo istakli razliku u odnosu na ovozemaljske emocije: Radost, Nada, Ljubav...  Vidimo: ne pojavljuju se u ovom kontekstu: Strah, Tuga, Žalost, dakle, pojavljuju se samo emocije koje mi ovde imamo kao pozitivne.

 

Možda se tu može locirati jedno ishodište opravdanja koje imaju oni koji su opsednuti pozitivnim, pri čemu im se nehotice brišu razlike, koje su velike i suštinske, između ovozemaljskih pozitivinih emocija i stanja, i onoga što imamo, za sada makar samo kao predstavu ili blede slutnje u slučajevima "ispeglanih" emocija i stanja, kao uzvišene emocije i stanja, koji funkcioniraju u višim svetovima. Razlike koje su velike i suštinske. Ovozemaljska radost može funkcionirati samo u opoziciji prema žalosti, ovozemaljska radost ima svoje jasne ovozemaljske UZROČNIKE. Sve uzvišene emocije su BEZUSLOVNE, one su takođe suptilne, dakle, bez, ako tako možemo reći -  gustog intenziteta ovozemaljskih emocija. Priče o bezuslovnosti ovozemaljskih emocija su, ako se sme reći, a da ne deluje razočaravajuće - prazne. Bezuslovne ljubavi, dakle, Ljubavi, na Zemlji nema, možda samo u nekim rudimentima, naznakama. Ko može da podjednako voli i bližnje u porodici, kao i neke osobe koje mu nanose zlo? Da, "peglanjem" intenziteta emocija polako se približavamo tome, jer niti ćemo imati ljubav jakog intenziteta prema bližnjima, kao što nećemo imati ni jaku mržnju ili makar odbojnost prema onome ko nam nanosi zlo; i ta ljubav, i ta mržnja postaju tako tanane emocije, da se, kao u nekakvoj sintezi, pretvaraju u uvažavanje svih ljudskih bića, što je neka najbliža predstava o uzvišenim emocijama, ali - to još uvek nije Ljubav u pravom uzvišenom smislu, u svetu dualnosti teško da je može biti.

 

Ako bismo ova dva momenta saželi sa prethodno otkrivenim orijentirem, onda bismo imali kao sintetičku preporuku za snalaženje u onome što nas kao pozitivno ili negativne snalazi, ili u onome ka čemu težimo: mi primarno težimo svim nama dostupnim vidovima evolutivnosti i progresivnosti, dakako ponajpre na polju rasta svesti, te poboljšanja u domenu emocija i karaktera, ojačavanju sposobnosti uma, u tom smislu sagledavamo, shvatamo i koristimo sve negativnosti koje nam iskrsnu u polju svesti ili u životnom polju (naravno, ne lovimo mi njih po svaku cenu, tek da bismo si njima napunili um i svest), sa njime se, u smislu izvlačenja koristi od njih, suočavamo, a u svojim težnjama i razmišljanjima imamo kao ciljeve uzvišene vrednosti, oličene ponajviše u uzvišenim emocijama, stanjima, sposobnostima, kvalitetima: Ljubav, Radost, Mudrost, Kreativnost, itd. "Peglanje" emocija, kao deo strategije duhovnog čišćenja i rasta - samo po sebi nas na te uzvišenosti navodi, i na bližu predstavu o njima, i na stanja na Zemlji najpribližnija njima moguća.

Tags:     pozitiva      duhovnost      razvoj      svijest      um      duša      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Miroslav Prvulović 2013-08-22 13:39
Citat merlin monro:
SaLuSa 20. kolovoza 2013.
Fokusirajte se na ono što želite, i to će doći do vas u pravom trenutku sa svim ljepotama koje ste željeli.

Ne čitamo pažljivo ove kanalizirane poruke: bitno je fokusirati se ( razmišljati, meditirati) o pozitivnom, a kad će doći i u kom obliku je volja božja. Jer mi mislimo da znamo što je dobro za nas, ali to zapravo zna viša sila ako joj se prepustimo i vjerujemo i ako meditiramo pozitivno o našim željama.


Povodom ovog citata samo bih malo dopunio ili razradio zaključni stav iz teksta.

Kao stav za snalaženje sa negativnostima, koje su neminovni deo, drugi organski pol, sveta dualnosti, imamo imperativno okretanje pozitivnosti, kao što je, između ostalog, rečeno i u prenetom citatu, ali i na toliko drugih mesta (čak i Alaje, kojeg sam u tekstu citirao, preporučuje isto).

Ja sam u tekstu ukazao na relativnost pojmova pozitivno-negativno ili na diskutabilnost njihovog uvek jasnog i preciznog razlučivanja. Ako nekoga to ukazivanje zanima, može da se vrati na odgovarajući deo teksta.

Na nižoj razini manifestiranja - to, jasno razlučivanje, je još i moguće: ubistvo je nedvosmislena negativnost. Na finijim razinama je sve teže: posvećenost sticanju i uživanjima svako će bez dvoumljenja proglasiti za pozitivnosti, a ona je, sa stanovišta uranjanja svesti u Iluziju - negativnost.

Na drugoj strani, u ranijim tekstovima sam isticao da je nemoguće, ne uvek, u pravom smislu, bez dubljih posledica, od negativnosti tek tako pobeći, na način nojevskog zavlačenja glave u pesak, ili na način okretanja glave od negativnog, a usmeravanjem pozornosti na pozitivno: sa mnogo toga negativnog se moramo suočiti, mnogo toga moramo spoznajno, u svojoj svesti, samosvesti preraditi.

Nema te negativne emocije koja se može otkloniti, od koje možemo pobeći, koju fokusiranjem na pozitivno možemo eliminirati. Uzmite bilo koje od dela koja se time malo šire i dokumentovanije bave, na primer - "Emocionalno pročišćavanje" od Džona Raskina, koliko se sećam i Skot Pek se u "Putu kojim se ređe ide" bavi istim fenomenom. Ako nam povremeno naiđe neka iznerviranost, neka deprimiranost, a pogotovu ako su to neke dubinske emocije kojih jedva da smo i svesni, na primer nešto kao tuga u dubini - nema njihovog ČAROBNOG I LAKOG sagorevanja pomoću fokusiranja na pozitivnosti: naiđe iznerviranost, a mi se dajemo u fokusiranje na radost, na neki lep događaj koji nas očekuje...

Ne znam kakva su iskustva drugih, ja znam, dok je tih jačih teških emocija bilo u meni, da bi one čučale i trajale, nezavisno od udaljavanja moje pozornosti od njih, svojevoljnog ili izvana diktiranog. Bude neki događaj koji me uznemirio, krenem na posao, naravno, silom prilika moja pozornost se preseli na sadržaje kojima na poslu moram da se bavim. Međutim, negde u nekim manjim pauzama - iskrsne malo podsećanje na uznemirenost sa kojom sam krenuo na posao, odnosno, posle posla, kada nisam u situaciji da prisilno pozornost odvraćam od te uznemirenosti - ona iskrsne u svoj svojoj snazi. Što su energije tih emocija jače - tim jače se one nameću, i tim ih je teže suzbijati.

Ako pođemo od poređenja iz nekih duhovnih dela, koje nije bez osnove, da je naša svest kao svetlost, onda sve negativno u šta svest zađe, NE U SMISLU PUKOG POSVEĆIVANJA POZORNOSTI, VEĆ U SMISLU SPOZNAJNOG OSVEŠĆIVANJA, to postaje svetlošću naše svesti ako ne baš razgrađeno, jer je često za to potreban duži proces, a ono svakako osvojeno, kao tip energetskog ispoljavanja, kao mehanizam. Više takve negativnosti nisu enigme koje pokušavamo da negde u sebi potisnemo, smatrajući da smo ih time rešili.

Ne mogu da tvdrim, ali ima nekih indicija da se kod onih koji su imperativno posvećeni pozitivnosti, kao rešenju u suočavanju sa svojim negativnostima i sa negativnostima ovog sveta - dubinski dešavaju nimalo prijatni procesi, upravo iz navedenih razloga. Teško je do toga uistinu dopreti, jer "tajnaši" se grčevito bore da budu fokusirani na pozitivno, te od bilo kakvih naznaka, samo naznaka bilo čega negativnog u sebi beže "kao đavo od krsta". Ali, ima nekih manifestacija koje štošta govore. Kažem, govorim u smislu indicija, jer takve ljude ne poznajem potpunije. Dok sam bio na forumu "Tajna", a bio sam zbog pokušaja pravljenja sinteze, otuda i tema o "dve strane medalje", postupno sam mogao da uočim jednu priličnu netolerantnost mnogih članova, ono što oni definišu kao svoj model - mora se striktno poštivati, inače onaj ko ga ne poštiva, biva nepoželjan u takvom društvu. Zar netolerantnost nije negativnost, koja se u ovom slučaju nesvesno manifestira?! Pa mi je jedna od članica foruma, koja se više kreće u tim krugovima, nakon jednog mog malog polemičkog sukoba, tim povodom poslala privatnu poruku u kojoj je iznela činjenice o tome da takvi ljudi imaju jedno drugačije lice od onoga koje se bore da prikažu, ili kojeg se bore da se kao modela ponašanja i reagiranja pridržavaju: iskrsavaju tu i netrepeljivost, i netolerantnost, i reagiranja i ponašanja koja se ne mogu prihvatiti kao nedvosmisleno pozitivna.

Naravno, svako ima prava na svoj put i na svoja iskustva, pa tako i "tajnaši", ovde samo ukazujemo na posledice koje se mogu javiti u slučaju imperativnog fokusiranja na pozitivnosti, takoreći paničnog bežanja u pozitivnosti. Ne radi se tu, svakako, o lošim namerama, ali, očigledno je da u vezi sa tim treba imati, kao što kaže Tot, više mudrosti - mudrošću, razvojem svesti i samosvesti se Tama razlaže, ne bežanjem u pozitivnosti: " Ja, Tot, večno sam tragao za mudrošću, pretražujući Tamu i pretražujući Svetlost.(...) ...Da i oni, takođe, mogu imati mudrost da sjaje kroz svet ispod Pokrova Tame. Mudrost je Moć i Moć je Mudrost, jedno sa drugim, usavršavaju celinu. (...)Slušaj, o, čoveče, i spoznaj okove svoje, i nauči kako muka da se oslobodiš. (...) Prati zauvek Stazu Mudrosti, jer tako se jedino možes izdići sa dna. (...) Onaj ko sledi stazu Mudrosti, otvoren mora biti Cvetu Života, da istrgne svesnost svoju iz Tame, plutajući kroz vreme i prostor u Svemu."

Otuda i proizilazi zaključna preporuka iz teksta, za snalaženje na relaciji: negativnosti - napredovanje - pozitivnosti: a) sa negativnostima, koje su u nama ili nam van nas staju na put, treba se suočavati, spoznajno ih savlađivati (što nije isto i opsednutost njima); b) izgrađujemo svoje vizije nadilaženja postojećeg, u nama i oko nas, ali, orijentišući se prema pouzdanijim kriterijumima - progreisvnost i evolutivnost, koji se prvenstveno odnose na rast svesti; c) ako već govorimo o pozitivnosti, onda to ne treba da bude u okvirima zemaljskih pozitivnosti, jer one na Zemlji ne mogu postojati bez oponenata - negativnosti, jer su tek sa njima u ravnoteži, već, da to bude u smislu uzvišenih stanja, emocija, parametara: Ljubav, Radost, Mudrost, itd, koji nisu pozitivne emocije i stanja zemaljskog intenziteta, koji moraju imati adekvatne negativne oponente istog intenziteta, već nešto mnogo suptilnije, do čega se dolazi upravo "peglanjem" svih emocija i stanja, i pozitivnih, i negativnih.
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8363

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8097

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno