4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Transmutiranje negativnog u pozitivno, iluzije u realno viđenje

9072

U inspirativnoj "Knjizi kralja Tota" (koju ne treba mešati sa Kroulijevom "Knjigom Tota") kaže se: "Znaj, o, čoveče, da Svetlost je tvoje nasleđe. (...) Znaj da Tama je samo veo.
Zapečaćena u srcu tvom Svetlost je večna, i čeka tren slobode da nadvlada i iskida veo Noći.

Ovo, o, deco moja, jeste svrha postojanja vašeg: Preobražaj Tame u Svetlost."

 

Bavili smo se sugestivnom logikom po kojoj je očekivano da u našoj svesti, i u našem životu, dođe ili počne dolaziti do promena - sa nastojanjem da da nam se um, odnosno svest preko uma, počne baviti i ispunjavati sa minimum 51% pozitivnih sadržaja, u smislu sadržaja viših vibracija. U tom smislu smo govorili o kreiranju vizija-slika-ideja o promenama i ciljevima kojima nasuprot postojećog realnosti - težimo. Rad sa pozitivnim sadržajima je svakako širi pojam od rada na kreiranju ciljeva i promena, jer se odnosi i na sve prijatne sadržaje (slike, muzika, odabrana književnost, itd.).

 

Sa praktičnog stanovišta pojednostavljujući uzimamo kao negativnost sve ono što procenjujemo i doživljavamo kao loše, neprijatno, nepoželjno, neevolutivno ili antievolutivno, antprogresivno, a to su, u najširem spektru, svi fenomeni, od čisto individualnih (naše negativne emocije jakog intenziteta ili nešto u nama samima što doživljavamo kao sopstveno loše funkcionisanje), do najširih planetarnih dešavanja, kojih smo se dotakli u prošlom tekstu, govoreći o Ickeu.  A, na drugoj strani, sve pozitivno uzimamo ne samo kao opoziciju prethodnom, već, kao što je naglašavano, i kao sadržaje viših vibracija, pri čemu nam je, zarad rasta svesti, ili makar zarad izdizanja svesti iznad površine mora loših vibracija u koje smo uronjeni - poželjno da um i svest, koliko možemo, povremeno ili po potrebi, ispunjavamo takvim sadržajima.

 

U pretprošlom tekstu smo videli da nam je kritičko mišljenje koristan alat za spoznavanje postojeće realnosti, ali da nam može biti zamka ukoliko mu nekontrolisano prepustimo da nam u svoju mrežu uvuče pozornost više nego što je to neophodno, ukoliko nam je dovede do granice opsednutosti kritičkim bavljenjem nekim sadržajima koji su krcati negativnošću ili iluzornošću.

 

IZ NJEGA, ILI POVEZAN SA NJIM, PROIZILAZI POSTUPAK TRANSMUTIRANJA NEGATIVNOG U POZITIVINO, ODNOSNO ILUZIJA U REALNO VIĐENJE. Mi možemo da, nezavisno od svih dešavanja i uslova oko nas, odredimo vreme kada želimo da se posvetimo pozitivnim sadržajima. Međutim, možemo imati i drugačiju postavku: kada nam negativnosti sa kojima se suočavamo, ili koje nam se nameću - koristimo kao INSPIRACIJU da kreiramo, formulišemo pozitivne antipode, antiteze, svejedno kako da ih označimo. TIME VEĆ PRAVIMO JEDAN MALI PREOKRET ILI PROMENU POLARITETA, u umu i u svesti, onome što u njih kao sadržaj ulazi. Time, dakle, izvlačimo svoju pažnju iz negativnosti koje su nam se "našle na putu". I time si, sasvim praktično, dajemo oduška od "navale" negativnih sadržaja. I u tome nema nikakve tajnovite "filozofije".

 

Na primer... Prethodno smo morali užurbano, "u roku" da uradimo neke poslove, što nam je uslovilo grč i nervozu - posle toga, kad možemo, sednemo i zabeležimo (na primer): "Raditi smireno i sa uživanjem, lako završavati sve preuzete obaveze". Bili smo na poslu, sa ljudima koji nam ne deluju kao dobri suradnici, svako tera na svoju stranu, nisu za timski rad, nezainteresirani, itd. - posle toga, kad možemo, zabeležimo (na primer): "Biti okružen dobrim suradnicima, ljudima koji su zainteresirani za zajednički, timski rad, ostvarivati dobre rezultate sa njima, imati prijatnu radnu atmosferu sa njima"... Itd. Ako nakon pravljenja ovakvih beležaka još i malo PROMEDITIRAMO nad njima, uživamo u lepoti samih ideja ili vizija - još i bolje, po nas još i korisnije.

 

Uz princip koji je već objašnjavan: SUŠTINA JE DA SI ISPUNIMO UM I SVEST OVAKVIM PRIJATNIM IDEJAMA I SADRŽAJIMA, DA NAJPRE IZVEDEMO TAJ PREOKRET, A - AKO SE ONI REALIZIRAJU, DOBRO JE, AKO LI NE - VEĆ IMAMO KORIST ZA SVEST U TOME ŠTO JE ISPUNJAVAMO OVIM SADRŽAJIMA VIŠIH VIBRACIJA.

 

Ovde su navedene najpre ilustracije za VANJSKU RAVAN, pošli smo od nje jer nam je nekako ona prva "na udaru", a i lakša za objašnjenje, podrazumeva se da nam je UNUTARNJA RAVAN primarnija, i da ćemo najpre od nje polaziti: osećamo bilo šta negativno, zabeležimo suprotno.

 

Iz gornjih ilustracija se vidi da je poželjno da se te formulacije beleže BEZLIČNO: "BITI... IMATI...". TO NIJE SLUČAJNO! Ova preporuka je nasuprot "tajnaškim" preporukama u kojima se zahteva da mi pravimo formulacije U KOJIMA MI KOSTATUJEMO KAO VEĆ POSTIGNUTO ŽELJENO ILI PLANIRANO STANJE, ILI NEKI CILJ - ta "tajnaška" preporuka nema utemeljenost u logici našeg svakodnevnog funkcioniranja; preko nje mi se navodimo da lažemo sami sebe, ili da konstatujemo nešto čega nema. Nasuprot stanju koje realno i SPONTANO konstatujemo, jer je to deo percepcije nas samih, na primer, da se osećamo teško i potišteno, po toj preporuci mi treba da mislimo ili zapišemo: "Osećam se kao da sam pun snage, osećam se poletno, preduzimljivo, radnosno...!". Kada sam bio u fazi eksperimentiranja sa ovim idejama "tajne" (polazeći, tada, od E. Kuea i P. K. Žagoa), dedi, koji je patio od migrene, preporučivao sam da ponavlja, kada naiđu napadi glavobolje: "Osećam se lepo, imam prijatan osećaj u glavi, itd.!" (neku od formulacija tog tipa). On je na kratko to pokušao, a onda odbrusio: "Ma, hajde, koja je to budalaština?! Da ponavljam kako se osećam lepo, a glava mi puca! Kako da kažem da se osećam lepo, kada mi glava puca?! Joj, kuku meni, kako se ja lepo osećam!". Eto kako i ljudi koji nemaju veze sa "tajnaškim" teorijama - ZDRAVORAZUMSKI umeju vrlo lepo da konstatuju šta je nedostatak ovakve preporuke.

 

Formulacija sa bezličnim TRANSMUTIRANJEM ima drugačiji smer i smisao: mi ne lažemo sebe da se osećamo drugačije nego što se osećamo, ili da smo u drugačijoj ličnoj, društvenoj, planetarnoj, itd. situaciji, u odnosu na onu u kojoj smo realno, već kreiramo sliku boljeg osećanja ili stanja, bolje situacije, koji su nam kao ideje i slike KORISNI da ih imamo u svesti; čijem ostvarenju, svakako, težimo, za početak, eto, na idejnom planu.

 

No, to je već šire objašnjavano...

 

Nad konceptom o transmutiranju negativnog i iluzije u pozitivno i realno viđenje, povezano sa nastojanjem na postizanju dominacije pozitivnih sadržaja u umu i u svesti - nadvija se primedba o zanemarivanju UNUTARNJEG ISHODIŠTA SVEGA VANJSKOG. Ako smo ubačeni u loš brak, u loše odnose na poslu, u neka loša dešavanja... - nije to slučajnost, kao što smo sa iskrivljenom percepcijom spremni da shvatamo, već ima svoje unutarnje ishodište u nama samima, u informaciono-energetskim zapisima koje nosimo negde u sebi, u svojoj podsvesti, u nekom višem ili "planu duše", te nas oni kao magneti - ili uvlače, nas privlače lošim ljudima i odnosima, ili njih nama privlače. U istočnjačkim učenjima se govori o karmičkim dugovima. Iz prethodnog proizilazi spomenuta primedba: AKO MI U SEBI NOSIMO PRAVE UZROKE I ISHODIŠTA SVEGA TOGA ŠTO NAS OKRUŽUJE - KAKO MI MOŽEMO TO VANJSKO DA MENJAMO TIME ŠTO KREIRAMO VIZIJE DRUGAČIJE VANJSKE REALNOSTI, TJ. NE "DOTIČUĆI" SE SAMIH UNUTARNJIH ISHODIŠTA SVEGA TOGA SPOLJAŠNJEG.

 

Uzmimo kao duhovno nespornu tezu o tome da je unutrašnjost doista uzročnik ili ishodište vanjskog. Na primer (da izuzmemo duhovne teorije koje u ovome mogu polaziti od nečega što nam deluje kao proizvoljni koncept), i Štajner (da se podsetimo njegovog koncepta koji je već spomenut u prethodnom tekstu), kao neko ko se zalagao za duhovnu naučnost, daje ubedljivu argumentaciju tome u prilog: Duhovni svet mora biti osnova postojanja fizičkog sveta, ne obrnuto: materija nema sama po sebi svest i život - sve dok joj se on ne udahnu iz Duhovnog sveta; kada čovek umre, KADA TELO NAPUSTI ESENCIJA IZ DUHOVNOG SVETA - OSTAJE MATERIJA BEZ ŽIVOTA, mrtvo ljudsko telo je iste kategorije kao i sve drugo što pripada, kao što Štajner kaže, mineralnom carstvu.

 

Da, imamo ishodište svega u fizičkom svetu - u našoj unutrašnjosti ili u Duhovom svetu, ALI - MORA POSTOJATI INTERAKCIJA JEDNOG I DRUGOG, VANJSKE I UNUTARNJE RAVNI, DUHOVNOG I FIZIČKOG SVETA. Dakle, ne da samo unutarnje uzrokuje vanjsko , A BEZ IKAKVOG TRPLJENJA POVRATNOG UTICAJA. Uostalom, zašto bi se onda i dolazilo, silazilo u fizičku ravan, ako nema nikakvog njenog povratnog uticaja?! Sticanje iskustava u fizičkoj ravni bi onda bilo bespredmetno, čak - nemoguće. To, što me je neka osoba razbesnela - jeste da ima unutarnje uzroke, u tome što ja nosim u sebi energije besa, možda u nekakvom informaciono-eneregetskom zapisu koji nosim negde u sebi, i koji me navodi baš na tu osobu, ali - SAMA TA OSOBA, IZAZIVANJEM, AKTIVIRANJEM SVEGA TOG MOG UNUTARNJEG - OMOGUĆAVA POVRATNO DELOVANJE NA UNUTARNJE ISHODIŠTE DOGAĐAJA U KOJEM MI JE ONA IZAZVALA BES. Ako se postavim u smislu u kojem smo o tome već govorili - ja ću POVRATNO UTICATI NA TA SVOJA UNUTRAŠNJA ISHODIŠTA tako što ću te energije razgrađivati, a odnos prema toj osobi postupno izglađivati; ako reagujem i postavim se drugačije, ja ću opet povratno uticati na svoju unutrašnjost, ali suprotno - pojačavajući zalihu tih energija i naprežući još više naše odnose (naprežući još više naše odnose - svakako, to se bukvalno dešava i u fizičkoj ravni, ali i u unutarnjoj ravni, u onome što tamo imam kao energetski zapis po kojem sam privukao tu osobu ili sam joj bio privučen).

 

ISTIM "REVERZIBILNIM" KANALIMA - SAV NAŠ NAPOR NA POZITIVIZOVANJU MORA DA IMA POVRATNI UTICAJ NA NEGATIVNA DUBINSKA UNUTARNJA ISHODIŠTA SVEGA ŠTO NAM SE, eventulano, KAO LOŠE DEŠAVA. Bilo da razmišljamo o harmoniji, kao ideji na koju nas je inspirirala konfuzija u kojoj ili sa kojom živimo, što je unutarnja ravan, bilo da razmišljamo o partnerima sa kojima imamo prijatne odnose, inspirirani lošim međuljudskim odnosima u čijoj smo mreži, što je vanjska ravan - U OBA SLUČAJA MI ČINIMO NAPORE NA PREOBRAŽAVANJU UNUTARNJIH ISHODIŠTA: I ONOGA ŠTO IMAMO KAO SADAŠNJE UNUTARNJE STANJE (osećaj nesigurnosti, potištenost...), I ONOGA ŠTO IMAMO KAO SADAŠNJE VANJSKO STANJE (posao, međuljudski odnosi...).

 

Razliku između bavljenja nekim pozitivnim sadržajem i transmutiranja negativnog u pozitivno (preobražavanja Tame u Svetlost, kao što kaže Tot) možemo videti u sasvim konkretnim životnim sitacijama. Desilo nam se, ili smo bili prisutni u nekim teškim, neprijatnim situacijama, na poslu, u porodici, na ulici, da o takvim situacijama u društvu i ne govorimo... One nam se nakon toga mogu nametati kao teme u našim razmišljanjima, delomice u našim spontanim misaonim tokovima ("tokovima svesti"), delomice, a i češće, u našim razgovorima sa drugima ("uz kaficu", itd.). Mi možemo, ako prihvatamo logiku o značaju okretanja pažnje ka pozitivnome, da onda, kada imamo "navalu" takvih misli, odaberemo da se posvetimo nekom pozitivnom sadržaju, nekom vedrom filmu, prijatnoj muzici, književnom delu... I to je u redu. No, kada nam se opet pozornost vrati tim nemilim dešavanjima - ona će biti onakva kakvima smo ih ostavili, NETRANSMUTIRANA. Ako mi u jednom delu vremena koje smo izdvojili za posvećivanje pozitivnosti - uzmemo papir pa zabeležimo (beleženje ili samo misaono formiranje, forma je nebitna, ali - pri beleženju smo koncentrisaniji) suprotnu varijantu  negativnog scenarija koji nam se desio ili kojem smo prisustvovali, ONDA IMAMO PRIMENU POSTUPKA TRANSMUTIRANJA.

 

Možda nam na prvi pogled sve ovo deluje pomalo glupavo: "Tja, šta ću ja tu da promenim, ako zamislim mogućnost neke bolje, prijatnije situacije?!". Da, u jednom situaciji i u jednom pokušaju mi zaista nećemo ni ništa promeniti, niti išta posebno osetiti. ALI, AKO TO POKUŠAMO DA POSTAVIMO KAO JEDNU (RELATIVNO) USTALJENU DUHOVNU PRAKSU - EFEKTE U SVOJOJ SVESTI ĆEMO VREMENOM ITEKAKO MOĆI DA OSETIMO. Ne bavimo se time da li, šta i koliko time u samoj realnosti menjamo, mada ima postora da se i tome govori, bavimo se odrazima na samo naše stanje, psihološko ili opšte stanje svesti.

 

Toliko, da ćemo vremenom moći da osetimo, na nekom najtananijem planu, razliku U PROTOKU ENERGIJA U SEBI, KROZ SEBE. Da, energetski potresi u nama i oko nas mogu ponekad biti toliko jaki da je to nemoguće osetiti, ali, vrlo često će biti moguće da se oseti: NAKON MISAONOG GRČA USLED OPSEDNUTOSTI DOŽIVLJENOM NEGATIVNOM SITUACIJOM, NJENO TRANSMUTIRANJE KAO DA NAS U SVESTI PRIKLJUČUJE NA NEKI DRUGI, POŽELJNIJI, KVALITATIVNO DRUGAČIJI ENERGETSKI TOK.

 

Ne košta da se proba, tj. do sada nisu konstatovane nikakve kontraindikacije. :-)

Tags:     negativno      pozitivno      duhovnost      svjetlost      svijest      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Miroslav Prvulović 2013-07-07 20:22
Sinhronicitet!
Unutarnja potraga u ovim tekstovima doista nas navodi na put suočavanja sa reptilskim nasleđem u nama samima, poglavito u našem umu. Vezano za genetske manipulacije, koje su vršene tokom one najdalje istorije postojanja ljudske rase.
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8426

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5279

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6448

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7880

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6347

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7464

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12280

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7341

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9341

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8453

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8125

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8099

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7424

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10001

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno