4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

David Icke i unutarnja perspektiva

11863

Koliko se može naslutiti po rudimentarnoj najavi poslednje Ickeove knjige - možda bi se neka zapažanja u ovom tekstu, koja se odnose na nedostajuću naglašeniju unutarnju perspektivu, mogla malo korigirati, ali, i nezavisno od njihove ne-prihvatljivosti, u vezi sa Ickeovim delima, svakako da ima prostora za razmatranje pitanja zapostavljene ili nešto zapostavljenije primordijalnosti unutarnjeg, u mnogim istraživanjima sličnim Ickeovim, a koja se tiču raskrinkavanja planetarnog delovanja Faktora Tame ili Iluzije, koje imamo ispoljene ili označene kao - Reptile, Iluminate, Tajno Bratstvo, itd.

 

Vredno mnoštvo Ickeovog višegodišnjeg prikupljanja informacija svakako da otvara oči za drugačije viđenje realnosti u kojoj smo, otvara oči svakome ko je svesti spremne za takvu promenu u precepciji i u nazorima. Ta Ajkova zasluga je nesporna, napor u tom pravcu fascinanatan. Upravo i njegov rad i delo potvrđuju jednu od glavnih teza ovih kolumni - da u savremenom redefiniranju duhovnih ideala moramo poći dalje od istočnjačkih predstava o nekome ko dostigne prosvetljenje, a onda blaženstvuje u njemu, eventualno prenoseći svoje učenje, kroz mudre priče i savete, drugima. Prosvetljen ili ne, nije nam nimalo stalo da sada u to zalazimo, Ajk je potvrdio da u duhovnom radu, u duhovnom napredovanju, postoje neke druge dimenzije, koje se tiču jednog mnogo intenzivnijeg uključivanja u društveni ambijent, u poduhvat tzv. širenja Svetlosti, koji,  bez ove duhovne poezije i izvesne patetike konkretnije i prizemnije znači -  pronalaženje i distribuciju informacija, uvida, saznanja, u nastojanju da se oni stave na raspolaganje što većem broju ljudi (pri čemu se prepušta njihovom izboru i proceni, da ih prihvate i koriste, kako i koliko je to moguće, ukoliko žele), u nastojanju da se pomaže organiziranjima koja su u vezi sa svim tim aktivnostima uopšte moguća, itd. Jednom rečju - jedna mnogo  intenzivnija usmerenost na druge, delovanje u korist drugih, delovanje sa drugima, mnogo intenzivnija od klasične slike Učitelja koji uživa u nirvani, u svom ašramu, a kojem povremeno dolaze učenici, da prime uzvišenu mudrost, a potom da idu da se snalaze u životu kako umeju, u životu koji nimalo ne sliči toj situaciji u kojoj su se napajali uzvišenom mudrošću.

 

Na drugoj strani, u vezi sa obrazlaganom potrebom redefinisanja duhovnih ideala, Ajkova istraživanja, otkrića i tumačenja nude, slobodno možemo reći - nameću, jedan drugačiji okvir za redefinisanje svega, pa i duhovnih ideala, a taj okvir čini predstava o kosmičko-planetarnom ustrojstvu kojim se teži potpunoj kontroli svega što se na Zemlji dešava; prosvetljeni je svakako opasnost za takvo ustrojstvo, ako ne baš opasnost, a ono svakako remetilački faktor kojeg se neće tek tako tolerirati, te je za očekivati DA ĆE SE DELOVANJE SILA TAME ILI ILUZIJE NA NJEGA INTENZIVIRATI TIM VIŠE ŠTO SE ON NA DUHOVNOM PUTU VIŠE PENJE. U skladu i sa odličnim upozorenjem kralja Tota: " Prepreke ogromne će sresti na stazi (napomena: onaj ko se duhovno usavršava), još i više što je bliži Svetlosti Sunca.". Dakle, u sklopu Ajkovih istraživanja i otkrića, odnosno, s obzirom na njegovu koncepciju o tome ko i kako vlada planetom, dolaze nam skoro kao sumnjiva pripovedanja o prosvetljenima koji nakon prosvetljenja dospeju u stanje blaženstva, uzvišene radosti i ljubavi, koje ih potom šire oko sebe na sve četiri strane sveta! I to - potpuno nesmetano unutar Zatvora u kojem se nastoji ostvarivati potpuna kontrola, kontrola - na tako sveobuhvatne i prefinjene načine, da se mase ona i ne doima kao kontrola, te da se to, blaženstvovanje i delovanje prosvetljenoga, kontinuirano ostvaruje uz sva energetska naprezanja i pritiske koji su, logično, utoliko veći ukoliko je neko dalje odmakao na duhovnom putu!

 

U odnosu na redefinisanje duhovnih ideala - Ajkovo, da upotrebimo i ovaj duhovno popularni termin - učenje, bi moglo da se iskoristi na još jedan način: da se iz istraživanja i otkrića do kojih je došao izvuku principi koji su u osnovi postupka iskrivljavanja istine i nametanja ŽELJENIH (od strane "vladalaca") obrazaca mišljenja i ponašanja, sve sa namerom da se u širem smislu ljudi navode na duhovnu stranputicu; jer viši cilj upravljanja masom je taj. U nekom od prethodnih tekstova spomenuti, kontroverzni "lik", Skrivena Ruka, predstavlja se kao Luciferov glasogovornik, I DODATNO  KAO NEKO KO JE, MEĐU NJIMA, ZADUŽEN ZA RESOR DUHOVNOSTI; jer i oni, opravdano možemo dopustiti takvu tezu, imaju definisane sfere delatnosti i sfere uticaja (politika, vojska, obrazovanje, itd, jedna od njih je i - duhovnost). Ako ne možemo ovu ideju drugačije da uzmemo do kao hipotetičnu, IPAK ČINJENICU O MNOŠTVU ILUZIJA KOJE ZDRAVIM DUHOVNIM (po analgoji sa zdravorazumskim) SAGLEDAVANEM POSTOJEĆIH, TAKOREĆI OPŠTEPRIHVAĆENIH DUHOVNIH IDEALA - LAKO MOŽEMO DA UOČIMO, što nam daje dobre osnove za zaključak: DA LUCIFER-GRUPNA DUŠA-REPTILI-ILUMINATI, nebitno je o kojem direktnom ili direktnijem akteru da govorimo, ili da ga pretpostavljamo, ITEKAKO IMAJU SVOG UDELA U KREIRANJU OPŠTEPRIHVAĆENIH DUHOVNIH IDEALA, KAO ŠTO SU PRIZNALI DA GA IMAJU I U KREIRANJU SVIH RELIGIJA. Uostalom, ako nam se, kao čovečanstvu, uspešno provodi kontrola mišljenja i nameću vrednosni i idejni obrasci u svemu "pod kapom nebeskom", ZAŠTO BI OD SVEGA TOGA BILA IZUZETA DOSADAŠNJA DUHOVNOST?! Valjda je baš tu jedan od njihovih ključnih interesa, ALI I JEDNA OD NJIHOVIH KLJUČNIH, NAJTANANIJIH VEŠTINA, da i one koji se otrgnu od mnogih prethodnih ograda u njihovom Zatvoru, ili koji mnoge od tih prethodnih prepreka preskoče, u smislu shvatanja ILUZORNOSTI (novac, karijera, kao vrhunske vrednosti, te sustavi kao bogomdani civilizacijski ambijent, itd.) - sačekaju na ćupriji ("ko ne plati na mostu - plati na ćupriji"), na terenu duhovnosti: "Spoznali ste sve dosadašnje iluzije, ali čik da se ispetljate iz ovih najtananijih mreža, koje su vezane za duhovnost, za duhovni rast, za prosvetljenje!". (Možda će delimično sve ovo biti konkretnije uočljivo na malom duhovnom sagledavanju jednog Oshoovog objašnjenja sopstvenog prosvetljenju, tekst koji dolazi posle sledećeg teksta.)

 

Ovo uvažavanje Ajkovog rada ne sprečava nas da ipak ukažemo na neke važne, ali, možda, nedovoljno naglašene momente, kada govorimo i o našem suočavanju sa celim tamnim spektrom koji nam Ajk raz-otkriva - Reptili, Iluminati, Matrica, zavera, kontrola, itd, takođe, i kada u tom kontekstu  govorimo o našem duhovnom rastu.

 

Poznat je drevni princip, a od savremenih duhovnih "teoretičara" pada mi na pamet T. Mikušina, koja ga je u svojim tekstovima možda posebno naglašavala: gde nam je usmerena pozornost, tamo nam je svest, tj. ti sadržaji nam ispujavaju svest, te sadržaje hranimo svojom energijom, energijom svoje pozornosti, te sadržaje sve više privlačimo u svoju svest, u svoj život. Varijaciju tog principa imamo i u "tajnaškom" delima Abraham-Hiks: bilo koji vid našeg bavljenja nekim temama, kroz vizualizaciju, promišljanje, proučavanje, afirmacije, itd. - energetski obogaćuju te teme, u tom smislu da one postaju nama sve ubedljivija stvarnost, te sve sigurnije idemo putem njihovih realizacije; Abraham-Hiks ima u vidu naše bavljenje nekom temom za koju želimo da se ostvari u našem životu, svejedno, ovo kao princip ima svoju vrednost i van "tajnaških" sagledavanja. Pretpostavljam da dejstvenost ovog drevnog (tj. koji imamo kao nasleđe iz drevnih učenja) duhovnog principa svako može na određene načine da uoči u sebi ili u svom životu. Što više vremena posvećujemo nekom poslu, i kroz rad, i kroz razmišljanje o njemu - primećujemo da on počne automatski, i mimo naše volje, da opseda našu svest, KAO PO AUTOMATIZMU. Da privlačimo te sadržaje sve više u svoj život, treba shvatiti više metaforično, ali ne i odbaciti kao aspekt, što možemo videti upravo na Ajkovom primeru: nije on, posvećenošću proučavanju Iluminata, zavera, itd. njih bukvalno uvlačio sve više u svoj život, ali - činjenica je da su se čak na neobične, neočekivane načine susticale informacije o njima, na svakom koraku; nije sve više njih bukvalno privlačio u svoj život, ali informacije ili izvore informacija - svakako. Ako se posvetimo nekoj temi, uočićemo, na isti ili sličan način, kako počnemo sve više izvora i informacija o toj temi da privlačimo, tj. da na njih nailazimo; možda čak i na osobe koje nam u tom smislu mogu pomoći i uputiti nas.

 

E, sad...! Raskrinkati Reptile, Iluminate, zavere, Program Bratstva, itd. - DO ODREĐENE GRANICE SVAKAKO DA JE ITEKAKO KORISNO, kao što nam je itekako korisno svako dublje proučavanje i shvatanje ravni Postojanja u kojoj smo. KORISNO - DO ODREĐENE GRANICE! AKO U SVOM BAVLJENJU, PROUČAVANJU, POSVEĆENOSTI... SVEMU TOME PREĐEMO TU GRANICU, ONDA NAM ONI POSTAJU OPSESIJA, A OPSEDNUTOST BILO KOJOM NEGATIVNOŠĆU NE MOŽE BITI DOBRA ZA NAŠU SVEST I ZA NAŠ DUHOVNI RAST, svejedno što je naša namera da ih proučimo, demistifikujemo, itd. Ako nam objašnjenja iz teksta "Kapacitet svesti 51 (i više) % pozitivnih sadržaja" ima neku ubedljivost - onda je jasno da ZARAD SOPSTVENE SVESTI MI NE TREBA PREVIŠE POZORONOSTI DA POSVEĆUJEMO SADRŽAJIMA KOJIMA NAS AJK ( i drugi), SASVIM DOBRONAMERNO, ZASIPA. MOŽEMO IH UZIMATI DOZIRANO, KOLIKO DA STIČEMO UVIDE O "TAMNOJ STRANI SVETA", ALI - TREBALO BI DA MAKAR ONIH 51% VREMENA I ENERGIJE SVOJE POZORONOSTI POSVEĆUJEMO ONOME ŠTO BI DOLAZILO KAO PROTIVTEŽA, KAO POZITIVNA SLIKA, KAO NAŠE NASTOJANJE DA SE POSTOJEĆA SLIKA PROMENI. Uostalom, sasvim u skladu sa preporukom koju i sam Ajk daje: " Mi stvaramo svoju soptvenu stvarnost svojim mislima i delima. Ako promenimo svoje misli i dela, promenićemo svet".

 

Dakle, preporuka koja proizilazi iz prethodnih sagledavanja je - uzimati Ajka, i slične autore i dela, dozirano, ne rezervisano, već - dozirano. Paralelno sa nekom vrstom prerade negativnih sadržaja u pozitivne, o čemu će biti reči u sledećem tekstu.

 

(Raz)otkrivena paleta mehanizama i delovanja, u svetskim razmerama, od strane Bića Tame, i/ili njihovih predstavnika ili slugu na Zemlji sa svojom širinom i kreativnošću je fascinantna. IPAK, SVE TO JE SAMO VANJSKA PERSPEKTIVA! U tome vidim čak kao jednu od zamki, za nas, koji se upustimo u kontinuirano praćenje svih vidova tih razotkrivanja i demostifikacija: NAMA SE FOKUS USMERAVA KA VANJSKOM, I REŠENJA SE TRAŽE I VIDE U VANJSKOM. NE ISKLJUČIVO, NARAVNO, ali i tamo gde se pravi iskorak ka unutrajem (kao u već citiranoj Ajkovoj preporuci) opet se ono ne tretira kao PRESUDNA DUHOVNA DOMINANTA.

 

OVA PERSPEKTIVA PROUČAVANJA SE MORA RAZUMETI, jer je vanjsko teren na kojem se može tragati za pouzdanim činjenicama (manipulacije, zavera, itd.), ako bi se sakupljala svedočanstva o unutarnjim uticajima Sila Tame ili Iluzije, tek tu bismo se suočili sa haosom, jer: a) zbog subjektivnosti teško bi bilo da se opisi prihvate kao iole pouzdaniji; b) radi se o vrlo složenim fenomenima u kojima se i iskusan duhovni tragalac ne može lako snaći - koja su unutarnja dešavanja posledica nekakvih njegovih ličnih problema, a koja posledica direktnijih uticaja mehanizama Tame; c) uopšte, interakcija unutarnje-vanjsko je i inače sama po sebi vrlo složena.

 

U ovde predloženom viđenju bi se radilo o maloj korekciji percepcije u odnosu na ono što nam se u demistifakcijama Matriksa, Iluminata, itd. nudi: u redu je što nam se otvaraju oči za celokupnu tamnu pozadinu svega što se u svetu dešava, u svim segmentima funkcionisanja svakog društva, ipak - šta je sa direktnim unutrašnjim uticajima te "tamne pozadine", na psihološkom planu, u domenu stanja svesti kod ljudi? Tačno je da se vešto održava iluzija po kojoj su vanjski problemi uzročnici i unutarnjih dešavanja, poremećaja, anomalija, ali - zar analognih jasnim vanjskima ne postoje i jasni unutarnji uticaji i delovanja. Nešto u smislu u kojem se o tome govori na mnogim mestima, na počecima mnogih seansi, pri prijemu informacija u "Ra materijalu". Naime, Ra je predočio timu koji radi na prijemu informacija, da postoji entitet na 5. denzitetu kojem su oni pali u delokrug delovanja, pri čemu su ometanje i delovanje na njih postali njegova misija, te im Ra daje naloge za mere zaštite; kada govori o napadima - ima u vidu delovanje negativnog entiteta sa višeg denziteta. "Instrument (K. Rupert ) trenutno pokazuje snažnu distorziju u pravcu slabosti mentalnog i fizičkog kompleksa i usled tih okolnosti trpi psihički napad. " "Instrument se nalazi pod veoma snažnim psihičkim napadom. Instrument se dobro drži zahvaljujući dopunjenoj vitalnoj energiji i distorziji u pravcu osećaja za proporciju koji vaši ljudi nazivaju smislom za humor." Itd. Uz svu diskutabilnost pouzdanosti ovih opisa, ilustracija o PSIHOLOŠKIM odjecima uticaja Bića Tame svakako ostaje, a ona bi se mogla protegnuti na proučavanje tolikih psiholoških fenomena današnjice, da ne potežemo, na primer, uznemirujuće podatke o izuzetnom narastanju broja depresivnih osoba čak i u okviru rajske EU, o enormnom uvećavanju konzumiranja "lekova za smirenje", itd.

 

Naglašenija unutarnja perspektiva se na jednom koloseku dotiče unutarnjih uticaja Sila Tame, koji retko dobijaju dostojno mesto u odgovarajućim, razotkrivajućim spisima, o njima i njihovom delovanju, na drugom koloseku se tiče opšte primarnosti unutarnjeg u odnosu na vanjske odraze njihovih uticaja, osobito ako sve postavimo u kontekst individualnog viđenja. Konkretnije: sve informacije o ustrojstvu tajne piramide moći na planeti, o ulozi pojedinaca ili moćnih familija u celom tom scenariju Matriksa, o pozadinama zvaničnih tumačenja svetskih događaja (npr. rušenja Bliznakinja), itd. - jesu informacije koje je korisno imati u vidu, jer imati te informacije, uzeti ih makar ozbiljnije u obzir znači, ako ne baš imati u pravom smislu svest o pozadini manipulacija, a ono svakako ne pristajati na prihvatanje manipulacija za istinu. Međutim, ako pogledamo hijerarhiju uslovljavajućih faktora (kiša pada i zbog delovanja Zemljine teže, ali u hijerarhiji uslovljavajućih faktora ona nije među primarnima) - sve te informacije su prilično marginalne u odnosu na naše lične unutarnje procese i probleme, a koji su povezani sa rastom naše svesti: na primer - suočavanje sa našim unutarnjim konfliktima, sa našim unutarnjim ishodištima disharmoničnosti odnosa prema ljudima koji nas okružuju, sa jakim emocijama, koje nam u pojedinim situacijama "prorade"... To, što prihvatam iluminatsku pozadinu bankovnog sustava ne pomaže mi u mom ličnom suočavanju sa egzistencijalnom strepnjom koju izaziva moja financijska situacija u banci u kojoj imam tekući račun. PRAVA BITKA SE VODI NA UNUTARNJEM PLANU! Tek potom ima smisla buđenje i organiziranje masa, pod uticajem otkrivenih informacija, jer, sve i da imamo idealan bankovni sustav, meni ne bi bilo bolje sa njim, ako imam u sebi ENERGIJE egzistencijalne strepnje, one se neće same od sebe IZGUBITI, ISPARITI, time što osvanem na Zemlji, ili u zemlji sa dobrim bankovnim sustavom, već će te energije svakako ostati u meni, samo što će se PRILEPITI za neke druge prividne uzroke, umesto za moju financijsku poziciju u nekoj banci, javiće se nešto drugo ili treće. I, kolikogod da se poboljšava vanjska situacija - eventualne loše energije koje nosim u sebi ostajaće i dalje, uporno, sve dok se ne suočim sa njima i ne preradim ih.

 

Konačno, tj. trebalo bi da bude kao prvo - tu je i dubinsko duhovno ishodište svega postojećeg, pa i celog tog planetarnog scenarija Tame, koji Ajk raskrinkava. On, doduše, i sam spominje širu sliku, po kojoj i Tama i ceo ovaj planetarni scenarij imaju svoju svrhu u našem duhovnom rastu, ali - opravdano je da on nije mogao iz kuta te šire slike da prezentuje sve informacije do kojih je došao, kao što ni mi, u svojem svakodnevnom funkcionisanju ne možemo da nadiđemo ravan u kojoj smo. Možemo mi, kada se malo odmaknemo i fokusiramo, da i onoga ko nas vređa, vidimo u sklopu šire slike o duhovnoj funkciji negativnih dešavanja, ali, dok smo u interakciji sa takvom  osobom, mi odgovaramo saobrazno datom kontekstu, te nećemo toj osobi, blaženo se smeškajući, da kažemo kako je divna, kako joj mi upućujemo "Ljubav, Svetlost i Mir", jer bi to bilo zaista nesuvislo reagiranje. Hoćemo li se smireno udaljiti, smireno joj objasniti ili uzvratiti i sami kontrauvredama - to je pitanje traganja za adekvatnim kontekstualnim reagiranjem, ŠIRA SLIKA JE U SAMOJ INTERAKCIJI TIP REAGIRANJA BEZ UZEMLJENOSTI.

 

NO, U SAMOM NAŠEM DUHOVNOM RADU, DUHOVNOM RADU UŽEM SMISLU (jer u širem smislu svaki trenurak našeg života je mogućnost za izvođenje duhovnog rada), POŽELJNO JE DA ZALAZIMO U DUBLJA PROMIŠLJANJA, OD ONOGA ŠTO IMAMO SASVIM BLISKO I KONKRETNO U NAŠEM OKRUŽENJU, DO SVIH TIH INFORMACIJA VEZANIH ZA REPTILE, ILUMINATE, ZAVERE, ITD. Polazeći od nekog koncepta sličnog onome koji nam Štajner daje u "Svesti prosvećenih": fizičko-čulni svet je OŽIVOTVOREN I POKRETAN ENERGIJAMA I IMUPLSIMA IZ DUHOVNOG SVETA. Dok u telu boravi "iskra", duša ili nekakva energija iz Duhovnog sveta - telo je živo, funkcionišu svi njegovi organi, ono misli, deluje... Kada ga napusti ta "iskra" iz Duhovnog sveta - ostaje puko "vozilo" koje se sastoji od fizičkih elemenata ili minerala, koji se potom podvrgnu procesima raspadanja.

 

Sa stanovišta ovakvog jednog koncepta mi u svojm duhovnim traganjima nastojimo da uočimo: NA KOJI NAČIN SE, KROZ NAŠU UNUTRAŠNJOST, KAO KROZ NEKAKAV PORTAL, "DEŠAVANJA" IZ DUHOVNOG SVETA IZLIVAJU U SPOLJAŠNJOST U KOJOJ SMO, I, AKO RAZMIŠLJAMO KAKO DA DELUJEMO DA SE MENJA ONO ZA ŠTA USTVRDIMO DA SE TREBA MENJATI, ONDA IDEMO ZARONITI U TE DUBINE. Ima to malo veze sa ho'oponopono- teorijom, ali ne u vidu skoro mehanicističkog povezivanja, u tom smislu da je u nama krivica za sve loše što imamo oko sebe. IGRA JE SVAKAKO MNOGO SLOŽENIJA, u kompleksnijem sagledavanju mi dolazimo do pitanja o tome koje to energije ili koji, kakvi informaciono-energetski paketi iz Duhovnog sveta, kroz naš unutarnji portal, se OSPOLJUJU u vidu svih tih "stvari", ljudi i dešavanja u čijem smo vrtlogu, konačno, koji se OSPOLJUJU u vidu celog tog planetarnog scenarija koji nam Ajk razotkriva.

 

Kako se na toj liniji unutarnjih nastojanja snaći i kako delovati - neki od odgovora se pokušavaju dokučiti i u ovim tekstovima, ako nije neskromno i pretenciozno ustvrđivati ovako nešto na samom kraju ovakvog jednog zamornog teksta. :-?

Tags:     david icke      illuminati      kontrola      reptili      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #1 Bel-Mordok 2013-07-05 20:48
DAVID ICKE: The New World Order And The Police State
www.youtube.com/.../
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8365

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8097

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno