4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Ritual svete vatre

11082

Tema najavljena na samom kraju pretprošlog teksta, a koju su pretekli nenadano iskrsli uvidi iz prošlog teksta; a možda je u pitanju i nesvesno odlaganje zalaženja u duhovno škakljivu temu, koja baš stoga treba da nam je posebno izazovna ili zanimljiva.

 

 

 

"Maskiranje" teme formulacijom koja eliminiše patinu njene duhovne škakljivosti nije zbog snebivljivosti autora, već zbog uzvišenijih razloga.

 

Reči koje koristimo za označavanje nekih posebnih ili posebno značajnih sadržaja, kroz dugotrajnu, u okviru svakog jezika - viševekovnu upotrebu, dobiju u svojoj tzv. konotaciji nešto što im je neminovni pratilac, i onda, kada same te reči za nas imaju neko posebnije značenje. Malo mistifikacije, ali, u pitanju je sledeće. Na primer, reč "Bog" (što je njen oblik u ex-ju jezicima, naravno da je situacija ista ili slična u svim drugim jezicima) neminovno je konotativno vezana za RELIGIOZNI STATUS njenog sadržaja, jer je u tom statusu kroz istoriju masovno rabljena. Može neko da reči "Bog" daje mnogo šire i dublje, mnogo LIBERALNIJE ZNAČENJE (u smislu u kojem se u nekim duhovnim delima koriste alternativni izrazi: Kreator, Jedan, Tvorac, itd.), ali - nezavisno od toga, sve dok koristi izraz "Bog", taj izraz nosi, sa refleksima iz kolektivnog nesvesnog, konotativni spektar u kojem su i atributi: Biće koje je stvorilo sve i nadgleda (kao da sedi na svom "prestolu" negde iznad) sve stvoreno, Biće kojem se mora moliti, kome se mora klanjati, Biće koje se vezuje za spoljašnjost, ako se potegne i starobiblijska konotacija - Biće koje je osvetoljubivo, Biće, u čije ime se ratovalo, u čije ime je bila formirana inkvizicija, u čije ime su vršena nasilna pokršatavanja, itd.

 

Slična je značenjska situacija i sa konotativnim "repovima" pojmova "seks" i "seksualnost": U NJIHOVIM OSNOVAMA BI TREBALO DA BUDE UZVIŠENI ČIN, A SVA ISKRIVLJAVANJA DO KOJIH JE KROZ ISTORIJU CIVILIZACIJE NA NJIHOVOM POLJU DOLAZILO - TOLIKO SU IH KONOTATIVNO ZAPRLJALI, DA IH JE TEŠKO BEZ SENKE BANALIZACIJE I STATUSA NEČEG SRAMOTNOG MOGUĆE KORISTITI, iako oni u svesti nekoga ko ih potpuno drugačije tretira - treba potpuno drugačije da odjekuju. Saobrazno uzvišenijem poimanju seksa i seksualnosti - išla bi i nova označnica, bez konotativne zaprljanosti koju nose reči "seks" i "seksualnost", u nekim duhovnim spisima se koristi lepa sintagma (bar meni lepa) - RITUAL SVETE VATRE, TJ. SVETA VATRA, kao oznaka za seksualnu energiju i seksualni poriv. I ja bih najradije kroz ceo tekst koristio lepšu sintagmu "ritual svete vatre", ali, avaj!, još smo u koridorima Starog sveta, i mi ga nećemo menjati tako što uvodimo reči na koje ipak nismo navikli. Dakle, neka nadalje u tekstu ostanu "seks" i "seksualnost", pa ma šta da oni kao značenjski zaprljano u svojim semantičkim kutovima nose, za sada je njihova upotreba neminovnost...

 

Da preturamo po literaturi, što psihološkoj, što duhovnoj, a istočnjačka sa "tantrom" je u tome osobito bogata - samo bismo zapadali u zbrku, a onoga ko ipak želi da se upozna sa jednom vrstom duhovnog pregleda ove tematike upućujem na film "Seks - tajna vrata raja". Kao i u svim prethodnim tekstovima - mi svoja promišljanja i uvide vezujemo za specifičnu poziciju, za duhovni rast u okvirima masovne svesti, te uz primarno oslanjanje na sopstveno duhovno čulo, često i na tzv. zdravorazumsku logiku, koja nam itekako može darovati dobre orijentire.

 

Koje su temeljne polazne činjenice, za naše snalaženje u neduomicama koja se protežu duž relacije seks, seksualnost - duhovnost? 1) MI SE NA ZEMLJI RAĐAMO KAO BIĆA RAZLIČITIH POLOVA, MUŠKI-ŽENSKI. 2) TA RAZLIČITOST USLOVLJAVA TELESNE RAZLIKE I RAZLIKE U FUNKCIONISANU NAŠIH ORGANIZAMA, ŠTO PODRAZUMEVA I SPAJANJE, NA OSNOVU TIH RAZLIKA, U SEKSUALNOM ODNOSU. 3) REFLEKSI ZDRAVOG FUNCKIONISANJA MUŠKOG ILI ŽENSKOG ORGANIZMA SU VEZANI I ZA NORMALNO FUNKCIONISANJE SEKSUALNIH ORGANA I ODGOVARAJUĆIH ŽLEZDA. Gašenje ili poremećaj seksualnih funkcija odražava se na funkcionisanju celog organizma, bilo na psihološkom, bilo na telesnom nivou. (Naravno, to ne isključuje mogućnost da se zađe u potpunu kontrolu seksualnih funkcija, apstinenciju, kao što nije nemoguće da se zađe i u život bez hrane, ali - mi ovde na osnovu bioloških orijentira posmatramo ono što je deo normalnog funkcionisanja tela.)

 

Ako saberemo dva i dva, onda je jasno: kao što se brinemo da telo održavamo zdravim i uravnoteženim, koliko je to u našoj moći, u svim drugim aspektima (od hrane, pa nadalje u nizu), toliko je ispravno nastojanje da u istom smeru delujemo i u vezi sa seksualnošću, odnosno, da imamo u vidu tu očiglednu ulogu seksualnosti u funkcionisanju našeg tela, ukoliko pratimo biološku logiku sa kojom naše telo, ovakvo kakvo je, funkcioniše, i u koje smo mi svojim inkarniranjem ušli.

 

Onima, koji su van duhovnih aspiracija, u vezi sa seksualnošću nema ničeg spornog, i njih u vezi sa tim glava ne boli (ukoliko imaju odgovarajućeg partnera!). DILEME SE POJAVLJUJU NA TERENU BAVLJENJA DUHOVNOŠĆU. Letimičnim pregledom literature lako dolazimo do nekakve dve krajnosti u nazorima o odnosu seksualnosti i duhovnosti, tj. u shvatanju funkcije seksualnosti u procesu duhovnog rasta. Po jednoj je ideal "ovladavanje" seksualnim porivima, u tom smislu da se postane aseksualan (verovatno svakome pada na pamet kao prva asocijacija samostanski život, duhovne vrednosti na kojima se temelji život u samostanima). Po drugoj, a ona se može skoro isključivo naći u istočnjačkim učenjima: seks, naravno, upražnjavan po posebnoj obučenosti, je put u viša stanja svesti, doprinosi sam po sebi duhovnom rastu.

 

1) Da ne budemo baš maliciozni, pa da kao važne protivargumente za prvi slučaj potežemo skandale i seksualne anomalije kojih je u okviru samostanskih zajednica ili kod crkvenih velikodostojnika bilo takoreći oduvek (Bokačov "Dekameron" bi mogao da posluži kao jedan od polaznih zanimljivih literarnih spisa u dokaznom postupku?), da ne navodimo mnoštvo aktuelnih primera. Da ih ne potežemo, mada oni, jasno, nisu bez simptomatičnosti.

 

Pođimo opet zdravorazumskim putem: zdravo funkcionisanje organizma vezano je za zdravo funkcionisanje seksualnih organa, odnosno za funkcionisanje seksualnog nagona. Energija seksualnog nagona narasta i traži svoje zadovoljenje (svejedno, da li kroz partnerski odnos, ili "alternativnim" putem, kroz samozadovoljavanje). Ne mislim na jednu situaciju, jer suzbijanje seksualnog nagona u jednoj situaciji je deo racionalnog ponašanja (uloga uma!), već na narastanje energija seksualnog nagona u toku više dana. Normalno je da ono vodi eksplozivnosti i traži zadovoljenje. Odlaganje zadovoljenja i kontrola u pojedinim situacijama je deo FLEKSIBILNOSTI organizma, ali ODLAGANJE U NEDOGLED - nikako ne može biti DEO ZDRAVOG FUNKCIONISANJA ORGANIZMA, nikako ne može biti bez odraza na zdravo funkcionisanje organizma, dalekosežno posmatrano. (Kao što je rečeno: psihološki, psihosomatski, fizički... Da samo uzgred navedem jedan primer: medicinski je utvrđeno ono što je očekivana uzročna veza: do problema sa prostatom kod muškaraca, između ostalog, dolazi i zbog gašenja seksualnih aktivnosti.). Da li slučajno, onda kada je čovek izložen pritiscima i problemima, koji se odražavaju na njegovo psihofizičko funkcionisanje - dolazi i do poremećaja u seksualnim impulsima?

 

2) Drugu krajnost možda i ne treba posebno komentirati: svako ima prava da veruje kako se duhovni rast može ostvarivati nekim prekim putevima i lakšim načinima, ko u ovu oblast zađe sa ozbiljnijim aspiracijama vrlo brzo i vrlo lako se uveri kako je taj proces mnogo, mnogo komplikovaniji od svođenja na jedan momenat, i to još momenat koji je povezan sa telesnim uživanjem.

 

Kao što to najčešće biva kod krajnosti: one su, obe, u nečemu u pravu, samo što to prenaglašavaju, pretvarajući ga u suštinu.

 

Svakako da nam je, u okviru duhovnog rasta, potrebna jedna doza ovladavanja seksualnim nagonom, U SMISLU U KOJEM SMO GOVORILI O STIŠAVANJU ILI RAZGRADNJI EMOCIJA JAKIH INTENZITETA (nije slučajno da se tema o seksualnosti nadovezuje na temu o energijama emocija). I u seksualnom nagonu se neke energije jakih intenziteta podižu iz dubina našeg bića i traže zadovoljenje, kroz akciju - seksualni čin. POSTUPAK JE ISTI KAO I KOD SUOČAVANJA SA ENERGIJAMA JAKIH EMOCIJA, I CILJ NAM JE ISTI: DA ENERGIJE JAKIH INTENZITETA DOVEDEMO DO SUPTILNIH ENERGIJA SLABOG INTENZITETA, JER TEK TADA MOŽEMO DA IMAMO UZVIŠENI SEKSUALNI ODNOS, a svakome, ko je malo nešto od istočnjačke literature o tome čitao, poznato je da takav seksualni čin može da traje dugo, sat, i više vremena. Tamo, gde imamo ekplozivnost, kojom ne vladamo - jasno je da seksualni čin ne može dugo da traje.

Nama je i sa stišanom seksualnom energijom potrebna seksualna aktivnost, iz već nabrojanih razloga, ali - ona ne dolazi zato što mi ne možemo da podnosimo te narastajuće energije u sebi (žudnju), već zato što znamo da im periodično (na dva-tri dana, ili na nekoliko dana, zavisi od više faktora) moramo dati oduška. Kao što kaže Hermes Trismegistos, obraćajući se duši: "Jer žudnja dobija sve veću snagu ukoliko joj popuštaš, a umire ako od nje odustaneš i uzdržiš se". Prepuštanje seksualnoj aktivnosti pod naletom žudnje je jedno, kontrolisano i plansko upražnjavanje te iste aktivnosti, a sa shvatanjem da se čini ne samo nešto što je deo normalnog funkciionisanja tela, pa i više, što može biti uzvišeni ritual - je nešto drugo.

 

Da malo zakoračimo na teren 4-5D odnosa, u nešto ka čemu, ubeđen sam, idemo: UZVIŠEN SEKSUALNI ODNOS NIJE CILJ SAM PO SEBI, ON JE SAMO POSLEDICA JEDNOG UZVIŠENOG OPŠTEG ODNOSA KOJI SE USPOSTAVI IZMEĐU DVA PARTNERA (različitih polova). Oni se ne traže da bi imali seksualni odnos, već zato da bi se, približavanjem, zbližavanjem njihova dva bića uspostavila dubinska povezanost, DA BI UZ MEĐUSOBNU PODRŠKU I SURADNJU NA SVIM POLJIMA, OSTVARIVALI RAZMENU ENERGIJA U SVIM VIDOIMA, OD POGLEDA I DODIRA DO VRHUNCA - KROZ SEKSUALNI ODNOS.

 

Seksualni odnos možemo posmatrati i iz jednog drugog ugla: NIVO SVESTI KOJI ČOVEK POSTIGNE ODRAŽAVA SE NA SVEMU ŠTO ON RADI. Valjda se to podrazumeva. Možda se to baš na bukvalno fizičkim stvarima ne vidi toliko (soba koju očisti osoba višeg i nižeg nivoa svesti podjednako je čista), ali je svakako primetno u složenijim manifestacijama čovekovog duha, od domena intelektualnih aktivnosti, i produkata intelektualnih aktivnosti, preko postupaka i odnosa prema drugima, do najsuptilnijih, na nekakvom  čisto duhovnom planu. U SEKSUALNOM ODNOSU TAKOĐE.

 

U vezi sa krajnostima po kojima je seksualnost sama po sebi put u duhovni rast: očigledno je po sredi reverzibilnost u takvom nazoru, jer  logično dopustiti da je ovde prethodni uslov da oba partnera imaju ili dostignu viši nivo svesti, onda je za očekivati da i njihov seksualni odnos, KAO NJIHOVA VRHUNSKA RAZMENA ENERGIJA, zaista može da znači njihovo povezano zalaženje u više sfere, što se tvrdi i u "Ra materijalu", gde se takođe, i istih razloga, objašnjava kako je sklad u seksualnom odnosu moguć ukoliko su partneri istog ili sličnog nivoa svesti. Odnosno, kada je u pitanju raskorak, ako osoba razvijenije svesti ima odnose sa osobom manje razvijene svesti - seksualni odnos u tom slučaju za onu prvu može da bude veliko, čak ENORMNO ENERGETSKO ISCRPLJIVANJE, jer osoba razvijenije svesti, pretpostavljam da je taj principi poznat, preuzima negativnu energiju osobe manje razvijene svesti. Enormno energetsko iscrpljivanje - umesto plemenite razmene energija i međusobnog energetskog ojačavanja, do mogućnosti zajedničkog "dodirivanja", pri telesnom spajanju, još viših stanja svesti. Tu razliku svakako da mnogi mogu ili su već mogli da konstatuju: nakon seksualnog odnosa - jedan partner može da se oseća iscrpljeno (što se i ne oseća najjasnije, jer je pomešano sa njegovim rasterećenjem usled davanja oduška naraslim seksualnim potrebama), drugi - može da bude, suprotno, sav poletan i pun energije.

 

Zar duhovno razvijena osoba nema ispunjenje i zadovoljenje u sebi samoj, zar ona preko seksualnog odnosa ne postaje zavisna od spoljašnjosti?

 

Unutrašnja snaga, stabilnost i jedan vid duhovne samodovoljnosti svakako da su osnova, ali - dok smo upućeni na ispoljeni svet, UPUĆENI SMO I NA DRUGE, NA STICANJE ISKUSTAVA SA DRUGIMA, NA POVEZIVANJE SA DRUGIMA. Rast svesti znači i rast osećaja SVEJEDINSTVA, povezanosti sa svime što postoji, a ta povezanost se logično najpre i najintenzivnije ostvaruje sa bićima koja su nam bliska po svesti. U postojećim opisima viših denziteta govori se o bićima-grupnim dušama, čiji se svi aspekti, svaka pojedinačna duša, osećaju kao JEDNO. SEKSUALNO POVEZIVANJE DVE OSOBE RAZVIJENIJE SVESTI SVAKAKO JE PROTOTIP NAŠIH MEĐUSOBNIH POVEZIVANJA NA VIŠIM DENZITETIMA, ONO ŠTO MI U OVOJ RAVNI IMAMO KAO EKSTAZU U SEKSUALNOM POVEZIVANJU - MOGUĆE JE DA JE USTALJENA RAZMENA ENERGIJA U VIŠIM MEĐUSOBNIM KONTAKTIMA, A KOJA SE POSTIŽE BEZ SEKSUALNOSTI, a to su svakako i zone, bar one više, u kojima se bića i ne dele na osnovu pola.

 

Uzgred: a) da u nekim dubinama nastajanja čoveka namena energije svete vatre nije bila uzvišenija, svakako ne bi u vezi sa njom dolazilo do tako velikih iskrivljavanja, od strane Faktora koji su delovali na nekakvu prvobitnu Kreaciju; b) ima li logike u tome da se ljudi inkarniraju sa postojećim telima, deo čijeg ustrojstva su seksualni organi i njihovo funkcionisanje, a da je cilj, SA TAKVIM TELOM, da se postigne aseksualnost, kao ideal; to je neprimerenost istog tipa kao i u slučajevima u kojima se teži (tzv. sunčana joga) funkcionisanju tela bez hrane, tela čije je ustrojstvo zasnovano na uzimanju i varenju hrane; EVOLUCIJOM SE MOŽE IĆI I KA JEDNOM I KA DRUGOM: i ka atrofiranju seksualnih organa, i ka atrofiranju organa za varenje; ali - da li je to ideal kojem individua treba da teži, da ga postigne u jednoj inkarnaciji, DOK JE U TELU KOJE IMA SVOJU DRUGAČIJU BIOLOŠKU LOGIKU?

 

U redu je pretpostavka odnosa u višim denzitetima, no, šta da mi, ovde i sada, radimo sa svojom "svetom vatrom", kako da se snađemo?

 

Verovatno je svakome očigledno, i na osnovu sopstvenog, i na osnovu iskustava drugih, da je osnova međusobnog povezivanja u bračnoj ili nekoj sličnoj formi zajednice, u ravni koju označavamo kao 3D - nešto što bismo mogli nazvati "karmičkim dugovima", svejedno da li je uistinu to u pitanju, odnosno, osnova su energije koje "stoje" između partnera: cilj zajedničkog života je da se te energije (karmički dugovi) aktiviraju, da se ispolje i razgrade. KADA TO KRENE - DEŠAVAJU SE PROBLEMI I LOMOVI. Stoga pre možemo govoriti o disharmoničnosti kao dominanti u bračnim i sličnim odnosima u 3D, negoli o skladu, skladni odnosi su pre izuzeci. Opšta disharmoničnost u odnosima se normalno odražava i na polju seksualnosti, mada ne mora da bude pod "obavezno".

 

Objektivna disharmoničnost ne mora tako da bude doživljena kod partnera, sve zavisi od nivoa njihove svesti i od vrednosne koncepcije koju oni daju braku, odnosno svojoj vezi. Uz sve, povremene ili češće, jače ili slabije, lomove, sve dok je to u granicama podnošljivosti, oba partnera mogu svoje bračno i seksualno partnerstvo da doživljavaju kao skladno ili dosta skladno, jer imaju kao orijentire vrednosne stavke koje su iznad sklada u opštem i u njihovom seksualnom odnosu, tj. ako im je od tog sklada važnije što zajedno imaju dobar status u društvu, što je ta njihova zajednica finanskijski stabilna, daje stabilnost oboma, što je ta zajednica stabilna reproduktivna jedinica društva (uspešno odgajanje potomstva), itd. Mogu njihov opšti, i seksualni odnos kao poseban, da budu dosta slabi, ali im ovi parametri kojima daju prednost - sugerišu da svoje partnerstvo doživljavaju kao skladno ili zadovoljavajuće, posebno ako se oslone na gore slučajeve u svom okruženju, pri uspoređivanju.

 

Kod partnera iole razvijenije svesti ova vrednosna inverzija nije moguća. NJIMA UNUTRAŠNJA BLISKOST I KOMPLEMENTARNOST MORA BITI OSNOVA CELOKUPNOG NJIHOVOG ODNOSA, NJIHOVE VEZE, u pravom partnerstvu u svim delatnostima, i u svim vidovima razmene energija, od razgovora i pogleda do vrhunca - u ritualu svete vatre. ODNOSNO, NJIMA JE RAST SVESTI VRHUNSKA TEŽNJA, TE U SKLOPU NJE PERCIPIRAJU I SVOJ ODNOS, TJ. SVOJE PARTNERSTVO. U TOM SLUČAJU RITUAL SVETE VATRE POSTAJE UISTINU TO - RITUAL SVET VATRE, za razliku od onoga što u sadašnjoj 3D varijanti imamo kao seksualni odnos. Što znači, naravno, da nam ovde opisani odnos predstoji u našem prelasku, ili sa našim prelaskom na 4D ravan postojanja. Jer je mala verovatnoća da se u postojećoj konstelaciji međuljudskih odnosa na Zemlji mogu povezivati, u bračnom ili nekom sličnom partnerstvu, dve osobe kod kojih se sustiče uslov sličnosti i komplementarnosti makar u tome što su obe na duhovnom putu (da ne zalazimo u to koliko je ko od njih na tom putu odmakao, jer je u ovakvoj planetarnoj situaciji to više nego dovoljan uslov za viši, duhovniji tip partnerstva).

 

Ako seksualni odnos osoba različitog nivoa svesti nosi energetski rizik na strani one razvijenije -njoj preostaje, uz nastojanje da kroz svoje vizije-težnje privuče kvalitetnije odnose i adekvatnog partnera (ili da makar samo ima utehu u takvoj viziji-težnji), odnosno, da se uključi u proces međusobnog  privlačenja, takođe joj preostaje i "alternativna" individualna varijanta kakvog-takvog održavanja funkcionisanja prirodom datim organa...

Tags:     ritual      vatra      duhovnost      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9189

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7320

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5856

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6936

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11534

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6833

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8576

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7772

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7813

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7590

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7614

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6923

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9392

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8333

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9902

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6990

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8572

Više...
S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

S. N. Lazarev, ljubav prema Bogu i praksa izvankonceptualizma

- U nekima od duhovnih učenja: um nam kreira i pokreće koncept preko kojeg želimo da osjećamo ljubav prema Bogu, što je pod znakom pitanja s obzirom na još uvijek...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11402

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije


Čudo iz Vatikana (NWO)
11 Veljača 2019, 17.29
Čudo iz Vatikana (NWO)
Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti


Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno