4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Vreme za redefinisanje nekih duhovnih ideala?

10056

Ako bismo tragali za nekakvim zapadnjačkim duhovnim idealom, čini mi se da bismo ga teško našli, nešto kao podrazmevani konsenzus, van zvaničnih religija, a one su nam u ovome pod opravdanim znakom pitanja. (Samo da uzgred, radi ilustrativnosti koja je samo kao podsticaj za razmišljanje, citiram kontroverznog Luciferovog glasogovorinika, Skrivenu Ruku. Na pitanje nekog člana foruma, koje se odnosi na religije, S. R. odgovara retoričkim pitanjem: "A šta misliš, ko je stvorio religije?".) Čak, pre bi se radilo o tome da se zapadnjačka vanreligijska duhovnost približava nekoj vrsti istočnjačkih duhovnih ideala.

U okviru linije koja se opravdano označava kao posebna istočnjačka duhovnost, jer ima svoju diferentia specifica, a pod čijom kapom se svrstavaju i religiozni i vanreligiozni koncepti, može se pronaći nešto kao zajednički imenitelj duhovnog ideala: karmičkim čišćenjem i upražnjavanjem duhovnih metoda, prvenstveno meditacije, svakako i uz ispravno delovanje - postići prosvetljenje. Da ga uopšteno uzmemo kao nekakvo više stanje svesti, postizanje svesti viših vibracija, jer se u traženju jedinstvene definicije u duhovnoj literaturi već suočavamo i sa mnoštvom parametara, ali i sa pozivanjem na to da se takvo stanje svesti, donekle kao ni nirvana, ne može ni definisati, ni opisati, postoje propisani putevi kojima se ono postiže, a - ko ga postigne, znaće kako ono izgleda. Mada i to može biti diskutabilno, jer - kako neko može znati da je baš postigao prosvetljenje, kako može biti siguran da se u zabludi ne samoproglašava prosvetljenim. Ako uzmemo neke više ili "natprirodne" moći, kao pokazatelje - njih mogu imati (pod uslovima koji su nam nepoznati) i ljudi koji, bar u svojim nastojanjima, nemaju nikakve veze sa pravom duhovnošću i sa bavljenjem duhovnošću, na primer, mnogi koji imaju bioenergetske, isceliteljske i druge tzv. parapsihološke moći moći, od poznatog Uvi Gelera, preko ruske bioenergetičarke Dž. Dautašvili, pa nadalje u nizu, da ne govorimo o nekim zapadnjačkim školama u XIX i početkom XX veka, u kojima je sticanje parapsiholoških moći sistematski uvežbavano.

Nezavisno od svih dopunskih detalja, postizanje prosvetljenja svakako da kao jedna vrsta ideala nije  sporno. I, u nekoj prvoj instanci sagledavanja svakako da je odlično postavljeno kao ideal: jer se težište duhovnog rada prebacuje na individualni plan, ne na kolektivno posećivanje hramova, kao duhovna praksa, već na lični duhovni napor. ALI, ŠTA DALJE, KADA SE TAJ IDEAL, PRETPOSTAVIMO, POSTIGNE? Koja je misija prosvetljenoga, iza tog ideala?

Takav, objašnjava nam se u literaturi, više ne teži ničemu, takav jednostavno JESTE, takav postaje veliki izvor svetlosti za okruženje u kojem je? Da, tu je i njegovo prenošenje duhovnih ideja i sopstvenog učenja drugima.

Mi ne vidimo kako takav neko izgleda, posmatran iz viših sfera, možda zaista deluje kao svetlosna tačka ili loptica, lopta u gustom zemaljskom mraku, takvu predstavu, svejedno što je ne možemo dokazivati, ne moramo je osporavati. Ipak, ako sve to osmotrimo iz ovozemaljske perspektive - teško da možemo naći pokazatelje te vrste delovanja onih koji su nekako poznati kao prosvetljeni (da li su se oni takvima proglasili, ili su ih drugi za takve proglasili, da ne zalazmo u to), pokazatelje njihovog svetlosnog delovanja na okruženje u kojem su živeli, ili u koje su zalazili.

Nije mi poznato, a opravdano ne verujem da takvih primera i pokazatelja uopšte i ima: da su zabeležena neka posebna JASNIJA, OČIGLEDNIJA energetska dešavanja na mestima na kojima su se pojavljivali i delovali poznati prosvetljeni ili veliki (veći) duhovni učitelji (mislim na one koji su nam donekle bili savremenici, neka davna vremena ne uzimam u obzir, jer tek tu ništa pouzdano ne možemo ni tvrditi, ni istraživati). Po logici stvari - to je nekako očekivano od onoga ko je postigao energetski kapacitet kakav se kod prosvetljenoga, po istočnjačkoj koncepciji, podrazumeva. Možda bi neko rekao da fantaziram, ipak, imam nešto sasvim konkretno i očekivano na umu. Zapamtio sam primer, a ne mogu da pronađem izvor i ime, čoveka koji je, čini mi se u SAD-u, nakon "pakla" kroz koji je prošao, a što se poklapa sa procesom "noći duše", koji je ovde spominjan - zašao u neobično energetsko stanje, U KOJEM ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI UREĐAJI "LUDE" U NJEGOVOM OKRUŽENJU. Pa primeri ljudi koji kao namagnetisani privlače gvozdene predmete, pa primer čoveka koji je "otporan" na struju... NIKO OD NJIH NEMA STATUS PROSVETLJENE OSOBE!

Da ne bude zabune: nije meni namera da dezavuišem ljude koji su u nama bližoj istoriji zabeleženi kao prosvetljeni (da zapišem neka imena, Sai Baba, Ošo, Babaždi, od starijih - Meher Baba, ima još nekoliko njih, sa komplikovanim imenima, koje nisam zapamtio). Svakako da svako od njih ima svoje dostojno mesto u istoriji duhovnosti, svakako da je odigrao svoju važnu ulogu, ipak, u vremenu u kojem se nalazimo - moramo da se suočimo sa najsuptilnijim iluzijama, da ih shvatimo i raskrinkamo, a takve su baš u domenu duhovnosti, pa otuda i ova razmišljanja, traganja i nastojanja da se u svemu ovome bolje orijentišemo.

Ako uzmemo prenošenje "velikih duhovih ideja", kao parametar ili refleks delovanja prosvetljene osobe...

Na jednoj strani - mi imamo hiljade, šta hiljade?!, milione izuzetnih uvida, ideja, teorija, koncepcija... u okvirima repertoara znanja mnogih nauka. Slažem se da su nauke, odvojene od duhovne komponente, u većini svojih saznanja na stranputici, ali, to ne isključuje toliko odličnih informacija, kojima se u psihu, duh i svest, te funkcionisanje ljudi - bolje, dublje i sveobuhvatnije zalazi nego u mnogim duhovnim delima i tumačenjima. Tu su probrane stvari iz književnosti, iz psihologije, iz filozofije, iz zapadnjačke duhovne misli (koja nije vezana za relacije prosvetljenja autora), da nasumice navedem neke koji mi trenutno padaju na pamet: K. G. Jung, E. From, R. Štajner, A de Melo, Dž. Raskin, S. Pek... IAKO NIKO OD NJIH NIJE SA STATUSOM PROSVETLJENE OSOBE, TO IM NIJE SMETALO DA DAJU ODLIČNE IDEJE, KOJE ITEKAKO MOGU DA POMOGNU U ČIŠĆENJU I RASTU NAŠE SVESTI.

Dakle, ne možemo uzimati širenje duhovnih ideja kao osobitu zaslugu i diferentia specifica prosvetljene osobe, kao istočnjačkog duhovnog ideala.

Na drugoj strani: KAKVOG SU REALNOG DOMETA SVA TA PRENOŠENJA DUHOVNIH IDEJA?! Nikako ne aludiram na to da su bezvredne, mislim na domete, opet s obzrom na ono što se očekuje od pretpostavljenih moći koje treba da ima prosvetljeni, ODNOSNO, PRECIZNIJE - S OBZIROM NA SAGLEDAVANJE PROSVETLJENOGA KAO NAŠEG DUHOVNOG IDEALA. Niti je masa bilo kada u istoriji bila u pravom smislu prijemčiva za duhovne ideje, svakako pod uticajem Faktora Tame, niti se veći pomak u svesti dešava tako što neko samo osluškuje ideje "učitelja".

Nemamo očiglednije energetske pokazatelje (mi ih ovde ne izmišljamo, idemo tragom informacije o tome kako prosvetljeni daruje svoju energiju i svetlost ljudima oko sebe), nemamo pokazatelje nekih osobitih idejnih uzleta, kakvi nisu bili strani ili nemogući neprosveljenim naučnicima, nemamo nekakav jači, očigledniji duhovno-idejni uticaj (tu se svakako ne računaju "fanovi" nekog duhovnog učitelja, oni koji vole i poznaju njegove ideje, u smislu u kojem E. From kaže: "imati znanje", umesto "biti znanje").

A šta reći za poziciju van društvenih tokova, što bi, u skladu sa sintagmom koju ovde koristimo bilo  - van okvira masovne svesti? Pri čemu se ne misli na to da su oni morali obavezno da budu van društva, već - van društvenih pozicija koje imaju SVOJ DANAK: porodica, rad u okviru neke profesije, društveno funkcionisanje... Na nemogućnost duhovnog rasta u okviru masovne svesti, ili bar na presudno ometajuće uticaje,  posebno je ukazivala u svojim radovima T. Mikušina.

Povezivanje duhovnog rasta sa življnjem van, makar gušćuh, naselja i masovne svesti - možemo smatrati  SASVIM OPRAVDANIM, jer su se mnogi od nas u ovim vremenima mogli uveriti (ako dozvolimo sebi da si laskamo kako napredujemo na duhovnom putu) kako je to zaista izuzetno teška, nije preterano reći: u pojedinim "deonicama" (puta) - jeziva pozicija. Nisu slučajno i samostani po pravilu podizani van naselja. Uticaji su zaista vrlo teški. Postoji svedočanstvo Babadžija: radi prenošenja učenja, zalazio je u naselja; kada bi se vratio u svoj mali ašram, negde u planini - po nekoliko dana mu je bilo potrebno da se "očisti od teških energija", te da se vrati u svoju ravnotežu.

U ovome treba razlučiti: jedno je da se ukaže na to šta su teški i ometajući faktori u bavljenju duhovnošću u okvirima masovne svesti, A DRUGO JE KADA SE DUHOVNI IDEAL VEŽE ZA POZICIJU U PRIRODI, VAN MASOVNE SVESTI. ČIM MI NEŠTO PROGLASIMO ZA NEMOGUĆE ILI SKORO NEMOGUĆE - ODMAH SEBI I SVOJIM TEŽNJAMA PODVLAČIMO CRTU.

Dakle, u ovom slučaju bi bilo razumno da se jasno predoči šta je šta: duhovni rast van masovne svesti je jedna varijanta, lakša; duhovni rast u okvirima masovne svesti je mnogo, mnogo teža varijanta, veliki su rizici na tom putu, ali su, saobrazno tome, i mogućnosti veće. PA DA SE ONDA, POMERANJEM GRANICE, OVA DRUGA POZICIJA IMPLICITE TRETIRA KAO DUHOVNI IDEAL!

U još jednom smislu nam se vezivanje velikih duhovnih postignuća za život i funkcionisanje van (većih) naselja postavlja kao neka vrsta iluzije... Imamo priču i sliku o Budi koji sedi pod drvetom, negde u šumi, meditira i prerađuje planetarnu karmu. Naravno, ne možemo tvrditi ni da jeste, ni da nije tako, dozvoljavamo da je moguće da je bilo tako. Možda se na neke nama nejasne načine i taj proces može odvijati, ili da se u njegovo vreme mogao odvijati. MEĐUTIM, ZAŠTO TO NIJE ČINIO U NEKOM NASELJU, ŽIVEĆI U MASI? VALJDA JE BAŠ TAMO KONCENTRACIJA NEGATIVNE ENERGIJE VEĆA, PA JE TO POZICIJA BAŠ ZAHVALNA ZA PREUZIMANJE I PRERADU VEĆE KOLIČINE NEGATIVNE ENERGIJE, TAKOREĆI NA SAMOM NJENOM IZVORU, U NJENOM NAJGUŠĆEM VRTLOGU.

U ovakvoj varijanti duhovnog ideala KOMPONENTA EGOISTIČNOSTI JE NJENA NEMINOVNA POTAJNA NIT: TAKAV DOSTIGNE SVOJE PROSVETLJENJE I - U NJEMU BLAŽENSTVUJE! Eventualno prenosi svoje učenje učenicima ili ljudima sa kojima kontaktira. Možda i nekako prerađuje planetarnu karmu, ali - to možda jeste tako, a možda i nije, ostaje nam kao nepoznanica koja nam je nedokaziva, koja nam nije od pomoći u ovakvim našim promišljanjima čiji je cilj da se snađemo u vezi sa duhovnim idealom kojem težimo, ili kojeg "oponašamo".

Dodatno: a gde je princip stapanja sa svime što postoji, "svi smo Jedno"? U "Sidarti" se opisuje kako je velika prekretnica za glavnog junaka bila kada je naučio da svoju pažju utapa u prirodu, da se oseća jednim sa celom prirodom. A ZAŠTO NE SA CELIM ČOVEČANSTVOM, SA KONKRETNIM DRUŠTVOM U OKVIRU KOJEG SE NALAZI (ili nadomak kojeg se, u nekoj šumi, nalazi)? Valjda je logičnije da se najpre poveže sa društvom, kao svesnijim delom Postojanja. Ne, prosvetljeni beže od društva, rasuli se "po šumama i gorama" i tu ostvaruju svoju misiju. Ko da tu ne vidi jednu egoističku notu takvog ideala?

Iz ove pozicije logika je upravo drugačija: prosvetljena osoba je duhovno moćnija u svakom pogledu, pa i u shvatanju i snalaženju u složenim društvenim uslovima. Ko bi mogao da bolje shvata dubinske uzroke problema u društvu, da ima bolja rešenja za njih, te da ume da bolje deluje u pravcu prosperiteta društva - ako ne prosvetljena osoba? Da, činjenica o jakom negativnom energetskom delovanju, pritiscima društva na pojedinca koji se svojom svešću izdigao iznad nje - ostaje. Takođe, tačno je da se društvo ne može progresivno menjati nezavisno od kolektivnog stanja svesti, ne mogu se unositi promene koje su sasvim neprimerene tom kolektivnom stanju svesti, ne može se raditi na promenama slobodnoj volji mase uprkos.

Međutim, OVDE RAZMATRAMO NAČELNI SMER DELOVANJA NAŠEG DUHOVNOG IDEALA. Ako proceni da nema mesta angažovanju na poboljšanjima u okviru nekog postojećeg društva, onda on svoje moći može da pokuša da stavi u funkciju osnivanja neke nove zajednice, možda van, na margini osnovnog društvenog okruženja. Da svoje moći upotrebi za privlačenje ljudi koji su orijentisani ka promenama, za stvaranje uslova za život takve zajednice, te za celokupnu organizaciju života u njoj. (Zaobilazim ovde samostane, oni su za posebnu analizu, kao jedna, uslovno rečeno, apstraktna zajednica...) JER TEK TU ON SVOJU DOSTIGNUTU DUHOVNU MOĆ STAVLJA U FUNKCIJU ZAJEDNICE, NA JEDAN KONKRETAN NAČIN. Svakako, duhovna strana u takvoj zajednici, čak i ako nije u početku u prvom planu,  postupno može da se postavi u prvi plan, kroz celokupnu organizaciju života i rada, kroz same vrednosti na kojima se zasniva.

U smislu novog duhovnog ideala, umesto Bude i prosvetljenih po istočnjačkim zemljama, koji žive izolovano, po svojim ašramima ili samostanima, eventualno prenoseći svoje učenje, u čemu su alfa i omega njihovog delovanja, radije bih kao ideal postavio... ovo je teren ezoterije, što je i nebitno, uzimam kao ilustraciju: uzašli mastor Kuthumi, kaže se u tim učenjima, u jednoj svojoj inkarnaciji bio je u Srednjem veku vladar u nekoj persijske državi, I KAO VLADAR IZVEO JE MALU RENESANSU U TOJ DRŽAVI. Podrazumeva se da kroz takvu osobu sveukupno njeno delovanje proizilazi iz duhovne snage i ispravnog duhovnog rezonovanja, pa će i sve što radi biti prožeto takvim "dahom" ili duhom. Preobražavanje spoljašnjih okolnosti u jednom društvu, preobražavanje koje je kao "udarno" i vidljvio za masu i, ZA POČETAK, njoj jedino validno,  svakako da se vremenom može vrlo suptilno povezati sa unutrašnjim dimenzijama preobražaja.

Možda sve to bude teško, možda mnogi pokušaji propadnu, tek neki se ostvare, možda on dosta toga uspe da ostvari delovanjem u društvenoj poziciji u kojoj je, bez formiranja nekakve posebne manje zajednice, ipak - tu dobijamo jedno drugačije kolektivne orijentire u svesti svih koji se bilo kada usmere duhovnim putem. Jedno je kada se vekovima duhovnom tradicijom prenosi slika nekoga ko doživi prosvetljenje, pa daleko od društva uživa u svom stanju uzvišenosti, druga je priča i slika u kojoj se moći takve osobe stavljaju u funkciju delovanja na preobražavanju u svim domenima - društva, ili neke uže zajednice koju on formira.

Moja je pretpostavka da nam se, kao i toliko toga u svakoj oblasti - ovakav ideal potura kao vrednost, dakle, kao obmana koja će nas sputavati u onome što sebi, u svojoj svesti kroz težnje, postavimo kao limite. Prosvetljenje se vezuje za izlovane uslove u prirodi. Ne za bogato iskustvo kroz koje se može proći i u kojem se može intenzivnije učiti, pa i ako uzmemo koncept karme, društveni život je toliko zahvalniji teren za njenu razgradnju. (Uz ponovljenu napomenu: ovo jeste teži i složeniji put...)

Takođe, to, što se dalje delovanje prosvetljenoga vezuje za nekakav usamljenički život... IZOLOVANA JEDINKA JE SLABIJEG ENERGETSKOG DELOVANJA OD PAKETA MEĐUSOBNO POVEZANIH JEDINKI, a koje su istog "pravca" u svesti. Dve osobe, ne moraju baš biti prosvetljene, mogu biti i osobe koje se trude i koliko-toliko odmiču na duhovnom putu, kada se povežu - imaju snagu koja je veća od prostog zbira njihovih pojedinačnih snaga. Višestruko povezivanje takvih osoba, u eventualnoj zajednici, nikako ne može odgovarati Matriksu (da uzmemo ovaj popularni pojam), te svakako iskrivljenja u vezi sa duhovnim idealom nikako nisu slučajno išla ovim smerom.

Tags:     duhovnost      tijelo      um      moć      meditacija      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

Čudna mi čuda – pomeranje polova!

1. Informacije o skoro dramatičnom pomeranju Severnog pola.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8357

Više...
Umreženo i sistemsko mišljenje

Umreženo i sistemsko mišljenje

1. U tekstu "Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)" napisan je u pokušajima odgonetanja tajni funkcionisanja našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5277

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (2)

- Prezentacija jedne varijante potrage za novom paradigmom mišljenja, nazvanom ovdje konceptom umreženog mišljenja. Opis procedure i ad hoc primjer praktičke primjene.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6444

Više...
Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9815

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6344

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7462

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12278

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7339

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9336

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8396

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8452

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8122

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8096

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7423

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10000

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno