4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

I biti pomiren sa postojećim, i težiti promenama!

10590

U osnovi svih promena koje ljudi čine u ovom svetu su - misli, delovanju prethodi misao o delovanju ili o cilju koji se želi ostvariti. Ako napravimo sto ili stolicu, ako uzoremo njivu i zasejemo bilo šta - ne uzimamo realizacije naših planova ili ideja kao nešto specijalno, jer nam je ta vrsta delovanja svakodnevna i uobičajena.

Međutim, ako svojim mislima delujemo na svoje ozdravljenje, kao i na životne tokove koji su van našeg uobičajenog, vidljivog, direktnog uticaja, onda govorimo o fascinantnim, maltene o "natprirodnim" delovanjima naših misli.

 

Dakle, na jednoj strani je ta vrsta izvođenja promena u našoj realnosti.

 

Da bismo si iznutra približili istinsku moć naših misli u ovakvim slučajevima, uživimo se malo u uzgredne ilustracije koje su spomenute u prethodnom tekstu. Pilot iz filma "Tajna", koji je doživeo avionski udes, kao i Rus G. Sitin, nakon "bliskog susreta" sa eksplozijom bombe, skoro da su bili u istovetnoj situaciji: obojica doslovno paralisani povredama, bolovi i pomućena svest se takoreći podrazumevaju, obojici lekari nisu davali izglede da mogu da se vrate normalnom funkcionisanju i normalnom životu.

 

U takvoj zarobljenosti tela, kada je telo skoro otkazivalo: ZAPOČINJAO JE U OBOJICI RAD UMA, produkcija misli koje su bile usmerene na zdravlje i ozdravljenje. I - postigli su rezultate koji su fascinantni, mimo prognoza i očekivanja lekara. Naravno, nisu oni usamljeni primeri, u ovim vremenima svako je čuo ili čitao bar o ponekom takvom primeru, ali su njihovi slučajevi važni jer se radi o ekstremno teškim uslovima u kojima se telo nalazilo, u kojima su, dakle, bili vanredno teški uslovi za rad uma, za unutrašnji preokret.

 

Oni kao da su demonstrirali snagu duha koja je iskazana u stihovima (nažalost, ne sećam se ko njihov autor):

 

"I tako u težak čas, u životnoj borbi,
Lako se boriti kada pobjeđujete.
Lako se mučiti, gladovati i biti hrabar,
Kada je zora uspeha svanula.
Ali čovjek, koji zna vedro podneti očaj i poraz,
Tek je on pravi Božji izabranik.
Doista se boriti zna onaj,
ko se bori i kada gubi."

 

Imamo, dakle:

a) nezgode koje su rezultirale teškim telesnim povredama;

b) delovanje uma na ozdravljenju, na proizvođenju promena, u vezi sa teškim telesnim povredama; jednom rečju - imamo postavljeni cilj kojem se teži;

c) imamo ostvarenje promena ili cilja - ozdravljenje.

 

Na drugoj strani su duhovne koncepcije, a i dešavanja u samom životu, koji nas upućuju na "pomirenost sa sudbinom", sa neumitnošću, sa onim na šta ne možemo svojom voljom uticati. Boriti se za promene u takvim uslovima deluje kao napor leptira koji iz unutrašnjosti sobe uporno udara u staklo, želeći da izađe van, a to van mu je tako blizu, a tako daleko.

 

Po ovoj drugoj liniji - sve ono što nam se dešava u životu: nije plod slučajnosti, ili igra "slepe sudbine", već je refleks nekog višeg plana, ili plana duše, izabranog pre inkarniranja. Teške situacije i teški događaji su mogućnosti za izbijanje negativnih energija koje nosimo u sebi, a koje se i preko fizičkih bolesti, i preko teških psihičkih stanja, kao i preko tragičnih životnih dešavanja, aktiviraju, mi se svesno sa njima suočavamo, ukoliko ih stoički istrpimo - mi ih se oslobađamo, oslobađajući se negativnih energija u svom biću, postajemo duhovno jači, time nam se otvara put za razvoj svesti; odnosno, u duhovnom rastu - to se može vezivati i za preuzimanje kolektivnih negativnih energija, njihovo prerađivanje, kao akt pomaganja kolektivu.

 

BORBA, u ovom slučaju je - borba protiv onoga što nam je od duhovne koristi, iako mi nju iz ove perspektive ne vidimo, pa je teško možemo i priznavati. U istočnjačkim učenjima u ovakvim tumačenjima koristi se poznati termin "karma": sve ono loše što nas snalazi - refleks je naših karmičkih opterećenja, mi ih se oslobađamo svojom pomirenošću sa samim dešavanjima. U tom kontekstu - i bolesti su blagodat, jer se i preko njih oslobađamo negativnih karmičkih energija.

 

Ako zanemarimo ova duhovna tumačenja, većina nas se, a to je uveliko uzrokovano društvenim ambijentom (vizualizovati neku vrstu uspeha u sređenom društvu u kojem "uspeh uspeva", i u nekom haotičnom i siromašnom društvu - nije isto, a pitanje je šire, odnosi se na razliku u kolektivnom nesvesnom), suočava sa nedelotvornošću teorija i modela "tajne", o čemu se mogu naći svedočenja čak i na formuma koji su posvećeni delovanju po principima "tajne". Može neko mesecima i godinama da razmišlja i vizualizuje neku željenu promenu u svom životu, može da čini uporne pokušaje, a da se uvek i uvek, iznova, nasuče na neke prepreke, kao leptir sa staklom.

 

Mnogi mogu u svom životu da konstatuju delovanje energija koje su mnogo jače od svih napora koje ulažu u projektovano izvođenje promena. U teorijama "tajne" se bavi i ukazivanjem na moguće uzroke: te - ako neko nije dovoljno ubeđen u promene, te - ako se dovoljno ne uživi u promene i ciljeve, itd. Delotvornost modela i teorija "tajne" se očigledno apsolutizuje na štetu jedne dublje duhovne dimenzije.

 

Moć naših misli da delujemo na realnost jeste svakako velika, i moć u izlečenju i od najtežih bolesti, i moć u toliko primamljivom neduhovnom smeru - u privlačenju velike količine novca i svih drugih životnih uživancija, što je pokazano na mnoštvu primera u literaturi "tajne", ali, takođe je vrlo jasno da je na delu i mnoštvo nama nepoznatih faktora, koji tu našu moć mogu toliko da ograniče, da se osećamo kao smešno bespomoćni, a teorije i modeli "tajne" da nam deluju kao puka fantazija. U TOM SLUČAJU NAM POMIRENOST SA ONIM ŠTO NE MOŽEMO PROMENITI ZAISTA DELUJE KAO VIŠA MUDROST. Ako nakon većeg broja pokušaja u praksi - uvek doživimo neuspeh u nečemu, onda je mudro da više ne trošimo napore i energiju na te težnje, ako nam se jasno pokazuje da su oni uzaludni.

 

Tu dolazimo i do dubljeg pitanja: KOJA JE NAŠA VRHUNSKA TEŽNJA? Da si ispunjavamo želje vezane za materijalni plan (novac, karijera, zadovoljstva, putovanja...), ili da ostvarimo svoj maksimalno mogući duhovni rast? Naravno, mi smo u ovom svetu u fizičkom telu, ne možemo materijalni plan da sasvim eliminišemo, ali - jedno je ako u njemu vidimo svoje ispunjenje, a drugo ako ga doživljavamo tek kao osnovu za neka viša delovanja i viša postignuća.

 

Međutim, pomirenost sa postojećim je dvosmislena, jer je ovo svet dualnosti, te ona može biti i jedna zamka. Deo duhovnih preporuka koje se odnose na "biti", greška je da se teži bilo čemu, pa i  promenama, prepustiti se "strujama života", prevazići svoje želje, a želja za promenama je jedna od njih - kao da sadrži u sebi distroziju koju su izveli Matriks ili Negativni Faktor: ako si u Zatvoru - ne teži promeni, ostani gde jesi, "budi", budi u Zatvoru; ako te je društvo "darovalo" lošim životnim uslovima - ne teži promenama, samo "budi", budi i dalje u tim uslovima; itd.

 

U OVOJ PERSPEKTIVI POMIRENOST SA POSTOJEĆIM ZNAČI SLAGANJE, TAKOREĆI PODRŠKU SVEGA LOŠEG U POSTOJEĆOJ REALNOSTI, znači odricanje od razmišljanja o boljem.

 

A opet, na drugoj strani, videli smo, tj. svako svakako to može da vidi u svom iskustvu, bilo u svom životu, bilo u životu ljudi koje poznaje, da mnogi naši pokušaji da nešto ili bilo šta menjamo - ne daju rezultate, te u mnogim slučajevima ispada mudrije da se ništa i ne preduzima.

 

KAKO DA SE SNAĐEMO U OVIM DEŠAVANJIMA I GLEDIŠTIMA?

 

PODSETIMO SE DA U SVEMU POSTOJE UNUTRAŠNJI I SPOLJAŠNJI PLANOVI. I da svakako spoljašnji proizilazi iz unutrašnjeg.

 

MISLI O PROMENAMA, VIZIJE PROMENA, TEŽNJA PROMENAMA U SMISLU PROMIŠLJANJA PROMENA - NIKAKO NE MOGU BITI LOŠI I ŠTETNI. (Naravno, i povezani sa preduzimanjem praktičnih koraka tamo gde to daje rezultate, ili gde je moguće.) ONI SVEDOČE O NAŠOJ NEPOMIRENOSTI SA LOŠOM REALNOŠĆU, ILI SA NAŠIM LOŠIM FUNKCIONISANJEM, SA STANJEM SVESTI U KOJEM SMO, ODNOSNO, ONI SVEDOČE O NAŠIM TEŽNJAMA DA POZITIVNO MENJAMO I DA DOPRINOSIMO POZITIVNIM PROMENAMA SEBE, I REALNOSTI, u meri u kojoj je to moguće. Promene na bolje su u osnovi EVOLUCIJE, bilo naše svesti, bilo nekog aspekta fizičke realnosti.

 

Gajenje u sebi ideja i vizije boljih životnih uslova, odnosno, pre toga: ideja i vizije boljeg sopstvenog funkcionisanja, sopstvenog duhovnog napredovanja - pokazatelj je orijetacije naše unutrašnjosti. I BAŠ SE DUHOVNA SNAGA KALI U SITUACIJI KADA SMO URONJENI U LOŠE I TEŠKE SPOLJAŠNJE I UNUTRAŠNJE USLOVE I UTICAJE, A UPORNO GAJIMO U SEBI IDEJE I VIZIJE SVEGA TOGA BOLJEG, LEPŠEG, UZVIŠENIJEG.

 

DA LI ĆE NAM SE SVE TO UISTINU I OSTVARITI: NIJE NAM OD PRESUDNE VAŽNOSTI, JER MI SMO USMERENI NA PROMENE NA UNUTRAŠNJEM PLANU, A NJIH UPRAVO IZVODIMO SAMIM TIM ČINOM, koji je odlično iskazan i stihovima koji su gore citirani.

 

Mi možemo očekivati, možemo verovati, da će se ideje i vizije o promenama, koje nosimo i gajimo u sebi, u jednom trenutku preliti u realnost, u tom smislu se na nekim mestima u literaturi govori i o nekoj vrsti kvantnog skoka, kada stalno ulažemo energiju u neke ideje, a neke sile se suprotstavljaju ostvarenju tih ideja, i, kada se nagomilaju dovoljni energetski resursi uloženi u ideje o promeni - "brana" pukne i ideje počnu da se ostvaruju. Ali, MOMENAT OSTVARENJA nam u ovakvom sagledavanju nije od presudne važnosti, što ne znači da ga odbacujemo.

 

Nije od presudne važnosti - i sa još jednog stanovišta, sa stanovišta teorije o različitim vibracijama naših misli (različite vibracije naših emocija, na skali pozitivne-negativne su i eksperimentalno dokazane). Ovde je suština u tome da svoju svest ispunimo idejama viših vibracija. Samo pothranjivanje ideja o promenama, sa uzvišenim ciljevima, znači ispunjavanje svesti mislima viših vibracija. Od kakvog je to značaja za naše lično funkcionisanje - podrazumeva se.

 

Ovo je bilo razmatranje jednog generalnog stava. Postoje, naravno, konkretni postupci (popularno je da kažemo - vežbe ili tehnike), koji se u okviru ovog opšteg koncepta mogu primenjivati.

Tags:     duhovnost      svijest      dimenzija      napredak      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

Isus, Osho, Sai Baba, Icke...

- Pratimo, odgonetamo, dešifriramo arkonske distorzije, kako u nama samima, u našim mislima, tako i šire, te u onome što imamo kao tzv. društvene i civilizacijske tekovine (a valjda se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9537

Više...
Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

Polivalentno ili umreženo mišljenje (1)

- Neki od razloga koji nas mogu upućivati na potrebu potrage za novom paradigmom mišljenja, a u sklopu koncepta o iskrivljavanjima našeg mišljenja.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7650

Više...
Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Jedno od rješenja: fokus na rješenjima, a ne na problemima

Možda bismo ovo, i nikako ne slučajno, mogli usporediti s ronjenjem: mi udahnemo zrak, zaronimo u problem, u dubinu problema, bavimo se dolje (nije ovdje slučajan prilog "dolje") problemom, nastojimo...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6146

Više...
Arkonske distorzije u umjetnostima

Arkonske distorzije u umjetnostima

- Umjetnosti, kao svijet lijepog, svijet Ljepote. Paradoksi u dijelu umjetnosti u kojem nam se Ljepota donosi preko ljepote ubistava i ubijanja, nasilja, gadosti, horora, perverzija... - Sa konceptom o...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7238

Više...
Muke sa

Muke sa "našim" mislima koje nisu naše

Ključ: u isključivanju iz usiljenog misaonog kontinuiteta ili grča? U stalnoj fluktuaciji između misli i nemisaonosti (praznine uma)? - Naše misli svakako jesu moćne, moćne i u istinskom preobražavanju nas...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11958

Više...
Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

Probuditi se u planetnom Zatvoru, i - što onda?!

- Što nas uistinu čeka, i što nam predstoji, umjesto skoro pa stereotipa o duhovnom Buđenju sa kojim "nevjerojatno lijepa, mirna i ljubavlju ispunjena stvarnost vas čeka"?!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7123

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu iluzije (2)

- Pošto je pitanje prosvjetljenja/prosvjetljenosti jedno od najbitnijih u duhovnosti, osobito onoj koja makar samo inklinira ka istočnjačkom modelu, eto i potrebe za dodatnim činjenicama, tezama i argumentacijom u vezi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9012

Više...
Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

Za Ko-Kreatora treba duhovno sazrijeti

- Prakticiranjem "Tajne", bez prethodno izvedene teške duhovne obuke: svojom energijom samo ojačavamo postojeći Stari svijet, te samo sve dublje svoju svijest uranjamo u Iluziju. -  Onaj tko je prošao...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8089

Više...
Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

Iluzija prosvjetljenja u svijetu Iluzije (1)

- Iz kritičkog istraživanja dominantnih duhovnih paradigmi i njihovih krunskih segmenata - ideala (u ovom slučaju je to prosvjetljenje), dobivamo materijal za trasiranje puta novoj duhovnoj paradigmi i njezinom krunskom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8172

Više...
Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

Bog-Jedan-jedini Bog vs Viši Bog

- Vjera u Boga-Jednog-jedinog Boga: kao OPS-zamka. Alternativa: vjera u Boga koji je iznad svjetova Dobra i Zla.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7879

Više...
Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

Kritičko mišljenje i osobne duhovne teorije

- Kritičkim mišljenjem izbjegavamo zamku vezivanja samo za jednog duhovnog autoriteta, autora, učitelja, odnosno za jedno djelo, teoriju, model... Njime si omogućavamo izbor za nas najboljeg, najprihvatljivijeg u mnoštvu djela...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7888

Više...
MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

MIROSLAV PRVULOVIĆ: Transcendiranje anakronoga svijeta (6)

- "Biti sretan i uspješan!" - uz sve šire planetne armije bolesnih i depresivnih!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7191

Više...
Otkrivanje

Otkrivanje "Tajne" - kao kozmičko-planetna podvala?

- Kozmičko-planetna energetska dešavanja navode nas na okretanje ka Višem, ili nam sugeriraju evolucionistički smjer. Evolucionističko upražnjavanje metodologije "Tajne", koje bi bilo u funkciji tog fokusa, moglo bi nas dovesti...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9751

Više...

"Logika Stada" i promjene

- "Logika Stada", koja uvjerljivo dominira u masi čovječanstva - nije, tj. ne koristi se ovdje u smislu neke uvredljive kategorije kojom neki od nas, koji su je osvijestili i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8613

Više...
Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

Bog (Apsolut, Izvor) - ateizam - Evolucija - Energija

- Religioznost ne znači sama po sebi rast svijesti. - Pravi faktori za rast svijesti su u sferi evolucionizma. - Ne Bog-Apsolut-Izvor (naravno da oni kao nekakva konceptualna poštapalica nisu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10257

Više...
Shavasana i praksa izvankonceptualizma

Shavasana i praksa izvankonceptualizma

- Praksa izvankonceptualizma u trokutu između: meditacije, emocionalnog pročišćavanja (Dž. Raskina) i shavasane (joga nidre). - Kome ona u opisu djeluje kao banaliziranje duhovne prakse (kakva je to duhovna praksa...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7211

Više...
Hibernacija u Entropiji

Hibernacija u Entropiji

- Strategija s Entropijom, provjereni način: pojednostavljivanje svega u životu, svega onoga što od nas ovisi, na što možemo utjecati, te što više relaksacije.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8876

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Savršen ili ni blizu savršenstva?
24 Ožujak 2019, 08.00
Savršen ili ni blizu savršenstva?
Korištenje energije
20 Travanj 2019, 14.16
Korištenje energije

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno