4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

IVAN ŠIMATOVIĆ: Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova

16129


“Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave u deset godina napredovati će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti.” - Nikola Tesla

 Epohalna Teslina otkrića na granicama moderne fizike

Život i djelo Nikole Tesle, nenadmašnog istraživača, otkrivača i izumitelja u području elektrotehnike, energetike i strojarstva, na žalost, još uvijek nije potpuno istraženo. U njegovoj biografiji još ima mnogo bijelih mrlja i praznina koje valja popuniti i premostiti. No, unatoč tome i bez pretjerivanja, može se reći da je Teslin grandiozan otkrivačko-izumiteljski opus mnogo više od uobičajene rutinske primjene znanstvenih načela u tehnici, kako se to još uvijek najčešće drži u široj javnosti.

Značajan doprinos nadogradnji klasične teorije dinamičkih elektromagnetskih polja

Nikola Tesla bio je iznimno nadaren čovjek veoma bujne mašte, snažne intuicije i gotovo nedostižne sposobnosti imaginacije. Svaki problem geometrijske ili konstrukcijske naravi kojeg je rješavao mogao bi lakoćom izvanredno plastično predočiti u svom umu, što mu je uvelike olakšavalo tegoban istraživačko-izumiteljski rad te nepogrešivu izradu potpuno funkcionalnih prototipova. Zahvaljujući tim iznimnim duševnim osobinama njegov je pogled nerijetko bio vizionarski usmjeren u budućnost, daleko ispred poimanja pragmatične sredine i vremena u kojem je živio i stvarao.

Tesla je po mnogo čemu bio čovjek izuzetnog formata koji je u mnogo čemu bitno odskakao od svoje sredine. Bio je vrlo talentiran, vrijedan i kreativan otkrivač, skroman čovjek iznimno visokog morala. Za razliku od mnogih drugih izumitelja nikad nije radio i stvarao s ciljem da njegovo ime jednog dana bude ispisano zlatnim slovima među plejadom velikih znanstvenika i izumitelja koji su svojim epohalnim otkrićima trajno zadužili čovječanstvo. Bio je jedan od vrlo rijetkih nepokolebljivih humanista visokih ideala. Djetinje naivno volio je ljude i predano je nastojao služiti čovječanstvu, a da za to nije za života gotovo ništa dobio zauzvrat.

Prigodom opsežnih eksperimentalnih istraživanja mogućnosti prijenosa električnih signala i energije u Coloradu Springsu 1899./1900. godine Tesla je, zahvaljujući svojoj izvanrednoj intuiciji i pronicljivosti uma, dao i značajan eksperimentalni doprinos nadogradnji klasične teorije dinamičkih elektromagnetski polja koju je u šezdesetim godinama XIX. stoljeća matematički formulirao u obliku sustava parcijalnih diferencijalnih jednadžbi škotski fizičar James Clerk Maxwell (1831.-1879.).

Ta su Teslina otkrića bila toliko dalekosežna i neobična da je zbog njih ubrzo izgubio naklonost svojih prepredenih profitno orijentiranih financijera te je u posljednjim desetljećima svog tegobnog života bio, na određeni način, čak bio perfidno uklonjen iz pomno kontroliranog svijeta znanosti i tehnike. Takav neljudski postupak prema njemu Tesla je svojedobno vizionarski smireno prokomentirao ovako: "Sadašnjost je njihova, ali budućnost, za koju stvarno radim, pripada meni." Vrijeme je potvrdilo da je bio u pravu. Jedino u čemu se prevario jest žalosna činjenica da su neka njegova dalekosežna otkrića bila drsko uzurpirana i, protivno njegovoj nakani o dobrobiti za čovječanstvo, primijenjena u vojne svrhe.

Tijekom svojih serija pokusa snažnim visokofrekventnim (VF) i visokonaponskim (VN) emiterom u Coloradu Springsu došao je, čini se, do epohalnog otkrića koje bi, dođe li u krive ruke, moglo biti vrlo opasno te stoga imati nesagledive posljedice za našu previše materijalistički-profitno orijentiranu neoliberalnu civilizaciju kojoj, osim neprestanog bezobzirnog zgrtanja novca i bogatstva u cilju stjecanja što veće moći, više ništa nije sveto.

Svjetski centri moći i visoki vojni krugovi velikih sila brzo su uočili dalekosežnost i stratešku važnost tih Teslinih usputnih otkrića te stoga nisu dopustili da ona postanu opća znanstveno-tehnička svojina čovječanstva. Ona dosežu do samih granica moderne fizike i uvriježenog materijalističko-pozitivističkog pogleda na svijet koji je već odavno uzdrman u samim temeljima i približava se svom neizbježnom kolapsu. To se posebice osjeća u suvremenoj fizici koja se već desetljećima bespomoćno vrti u začaranom krugu oko goleme hrpe krhotina (propale hipoteze, teorije i eksperimenti) iz kojeg se, u odveć skučenim okvirima postojeće materijalističke paradigme, ne nazire spasonosan izlaz.

Osebujni skalarni valovi još uvijek su teško pojmljivi čak i znanstvenicima

Ima naznaka da je Tesla, barem na intuitivnoj razini, uspio riješiti ujedinjenje gravitacijskog i visokofrekventnog elektromagnetskog polja. Čak mu je pošlo za rukom da sve to i djelomično eksperimentalno provjeri, proizvevši svojim snažnim emisionim uređajem gravitacijom usmjeren skalarni val koji predstavlja složen longitudinalno-transverzalan nehercijanski elektromagnetski val čudesnih svojstava. Time je postavio temelje skalarnoj elektronici koja je, zbog velikih mogućnosti koje pruža, vrlo brzo ušla u javnosti nedostupnu vojnu fiziku.

Skalarni valovi su novi entitet hiperdimenzijske fizike koji nadilazi odveć skučene okvire poimanja klasične fizike. Valja naglasiti da oni nisu nikakva natprirodna pojava, već samo vrlo složena prirodna pojava koja vješto izmiče našoj ograničenoj 3D-percepciji.

Kod klasičnog hercijanskog vala električno i magnetsko polje titraju uzajamno okomito i transverzalno na smjer širenja vala. Kod skalarnog vala električno polje titra longitudinalno, a magnetsko polje transverzalno na smjer širenja vala. Stoga je skalarni val longitudinalno-transverzalan EM val.

Po načinu rasprostiranja i svojstvima skalarni valovi bitno se razlikuju od znanih nam izrazito disipativnih hercijanskih transverzalnih elektromagnetskih (EM) valova i još slabo istraženih gravitacijskih (G)valova.Ti su valovi vjerojatno samo posebni pojavni oblici općeg skalarnog vala u kojem je EM ili G komponenta jednaka ili praktički jednaka nuli.

Shvati li se Einsteinovu opću teoriju relativnosti kao posebnu pojednostavnjenu varijantu općenitije i daleko složenije nove teorije superrelativnosti u četverodimenzionalnom(4D) hiperprostorno-vremenskom (dis)kontinuumu, dolazi se do vrlo složene parcijalne diferencijalne jednadžbe u skalarnom obliku s kvaternionima (hiperkompleksnim brojevima) po kojoj su skalarni valovi dobili ime. Oni se, za razliku od gravitacijskih i elektromagnetskih valova, općenito uzevši, gotovo bez prigušenja (gubitaka) šire hiperprostorom koji sadrži četiri nama nepredočive neovisne prostorne dimenzije i vrijeme.

Teoretski uzevši skalarni valovi mogu se kretati ne samo kroz prostor već možda i kroz vrijeme. U njihovom rasprostiranju ne mogu ih skrenuti niti zaustaviti ili prigušiti materijalne prepreke i predmeti kao što su, primjerice, vodljive metalne pregrade i kutije, Faradayev kavez ili bilo koja druga vrsta materijala.

U tom pogledu iznimka su samo posebno oblikovana pravilna geometrijska tijela – uspravni stošci i piramide izrađeni od dielektričnog materijala – koja ih, u određenim uvjetima pozicioniranja, privlače, prelamaju i fokusiraju duž segmenta njihove vertikalne osi kojeg pobliže određuju središta upisane i opisaneim kugle. Ti pravilni poliedri predstavljaju energijski aktivne statičke skalarne naprave koje kontinuirano proizvode i emitiraju skalarne valove. Oni, ovisno o proporcijama, utjelovljuju određeni hiperindeks loma nH za skalarne valove. To je teško dohvatljivo istraživačko područje izvan granica konvencionalne fizike. Njime se danas intenzivno bave brojni istraživači "polja piramide".

Ta neobična svojstva skalarnih valova, koji nadilaze našu ograničenu 3D percepciju ,bitno otežavaju njihovu detekciju i mjerenje. No, unatoč tomu, njima se, za razliku od gravitacijskih valova, u određenim uvjetima može efikasno upravljati pa se stoga mogu (zlo)koristiti na različite načine.

Pri rasprostiranju skalarnih valova 4D hiperprostorom oni, slikovito rečeno, na određenim mjestima "probadaju" naš 3D prostor, dio puta prolaze njime te se opet vraćaju u nama nedohvatljiv 4D hiperprostor. Pri tomu brzina njihova širenja u hiperprostoru nije ograničena brzinom svjetlosti kao najvećom mogućom brzinom u našem 3D prostoru. Tesla je pretpostavljao da se oni vjerojatno kreću neograničeno brzo, što znači da se mogu gotovo trenutno prevaliti ogromne udaljenosti.

Složeni skalarni valovi, koji uz elektromagnetsku sadržei gravitacijsku komponentu, djeluju, ovisno o jakosti, manje ili više izobličavajuće na naš 3D prostorno-vremenski kontinuum te mogu izazvati fenomenalne učinke pred kojima zastaje dah. Oni su toliko osebujni i neobični da su još uvijek teško pojmljivi čak i znanstvenicima koji ih uglavnom osporavaju ili guraju u pseudoznanost. Uspije li se ekstremno snažnim uređajima skalarne elektronike generirati i fokusirati dovoljno jak skalarni val on bi mogao toliko napeti i savinuti naš 3D prostorno-vremenski (dis)kontinuum da on popusti te na jednom mjestu, ili točnije rečeno singularnoj točki, slikovito rečeno,doslovce "pukne".

Tim "puknućem" otvaraju se vrata (portal) prema 4Dhiperprostoru. Mjesto "puknuća" 3Dprostora je singularitet kakav vlada iza horizonta događanja "crne rupe". U njemu ne vrijede znani nam fizikalni zakoni. Poveže li se takav singularitet s nekim drugim proizvoljno udaljenim singularitetom dobiva se "tunel" ili "crvotočina" u hiperprostoru koja ih,opisno rečeno,"kratko spaja". Tim hipotetskim portalom se, uz određene uvjete koje je veoma teško formulirati na razumljiv način, mogu trenutno slati signali, energija ili čak putovati s jednog mjesta na neko drugo vrlo udaljenogotovo trenutno (međuzvjezdana putovanja nadsvjetlosnim brzinama).

Skalarni valovi u našem okolišu

Valja naglasiti da skalarni valovi nisu samo hipotetski koncept moderne teorijske fizike teško razumljive prosječnom čovjeku. Dosadašnja istraživanja pokazuju da postoje brojni prirodni emiteri i prijemnici skalarnih valova u našem okolišu. U njih spadaju mozak, nervni sustav te aura ljudi, životinja i biljaka. Na skalarnim valovima temelje se vjerojatno i razni oblici izvanosjetilnog opažanja (IOZ-a) kao što su, primjerice, telepatija, vidovitost, teleradiestezija i tomu slično. Stoga ne čudi da pri njima udaljenost i oklapanje ne igraju nikakvu ulogu, što je potvrđeno brojnim pokusima.

Tesla je bio uvjeren da skalarni valovi utječu na misli, ali i da ih naše misli također mogu generirati. Skalarne valove je držao odgovornima i za pojavu još uvijek znanstveno nedovoljno istraženih kuglastih munja koje je, uz dosad neponovljiv uspjeh, majstorskom spretnošću proizvodio u svom laboratoriju pomoću visokonaponskog visokofrekventnog rezonantnog transformatora popularno zvanog Teslin transformator.

Za modernu znanost su kuglaste munje samo teško objašnjiva elektromagnetska anomalija koja, naizgled, proturječi zakonitostima klasične elektrodinamike. Dosadašnja istraživanja upućuju da se one, učestalije nego drugdje,pojavljuju nad mjestima gdje se zapažaju jače emanacije geopatogenog zračenja (GPZ-a) geoloških anomalija kao što su snažni turbulentni tokovi podzemnih voda terasjedi, rascjepi i duboke pukotine u tlu.

Geobiologija i geopatologija, relativno mlade i perspektivne (pred)znanstvene discipline, koje se bave istraživanjem utjecaja GPZ-a na različite mikro i makroorganizme, još se uvijek velikim dijelom temelje na subjektivnoj radiestezijskoj detekciji zona GPZ-a. Istraživanja pokazuju da se u tim zonama,manje ili više štetnim za zdravlje ljudi i nekih domaćih životinja, uz elektromagnetske valove, termalne neutrone i ultrazvučne vibracije koje izazivaju snažni turbulentni podzemni vodni tokovi u stjenovitu tlu, također rasprostiru i vrlo prodorni gravitacijom usmjereni skalarni valovi.

Prije sedamdesetak godina otkrivene su, uz već tisućljećima poznate zone GPZ-a koje se protežu iznad podzemnih vodnih tokova i geoloških anomalija, i dvije energijski uzajamno povezane globalne mreže GPZ-a koje su, prema imenima njihovih otkrivača, prozvane Hartmannovom i Curryjevom mrežom. Mjesta križanja linija tih nevidljivih mreža zračenja predstavljaju zone pojačanog GPZ-a i u geobiologiji se nazivaju Hartmannovim i Curryjevim križištima ili čvorištima.

Isprva se držalo da su te dvije temeljne globalne mreže GPZ-a, čija su križišta toliko bliska da ih se u geobiološkoj praksi drži istovjetnima, posebna vrsta mrežno strukturiranog elektromagnetskog zračenja koje dopire iz svemira kroz magnetosferu do površine Zemlje. No, novija istraživanja su pokazala da njihovu okosnicu čine gravitacijom usmjereni stojniskalarni valovi.

Skalarna oružja postaju stvarnost

Kada je Tesla, komentirajući svoja istraživanja bežičnog prijenosa na daljinu električnih signala i energije, često nerazumljiva javnosti, a nerijetko i stručnjacima, zanosno govorio o neiscrpnim izvorima besplatne kozmičke energije i mogućnostima njezina pridobivanja i korištenja u miroljubive svrhe - to nije bio samo plod njegove bujne i razigrane mašte, već realnost koju je načelno verificirao svojim osebujnim eksperimentima na snažnom emiteru u Coloradu Springsu.

Nakon njegove tajnovite smrti u hotelskoj sobi početkom siječnja 1943. godine u njegovoj bogatoj ostavštini ostali su zapisi i skice uređaja koji još uvijek nisu u potpunosti istraženi. Pretpostavlja se da su mnoge njegove zabilješke i skice koje se odnose na bežični prijenos energije i skalarne valove kriomice otuđili pripadnici američkih vojnih obavještajnih službi ocijenivši da su od prvorazrednog vojnog značaja. Stoga u njegovoj bogatoj ostavštini dostupnoj javnosti vjerojatno postoje mnoge praznine.

Na temelju epohalnih Teslinih otkrića na tom području, odmah po završetku Drugog svjetskog rata, započela su u SAD-u i SSSR-u opsežna tajna vojna istraživanja koja su, njihovom zloporabom, iznjedrila takozvana "skalarna oružja". Teoretski uzevši, ona mogu biti mnogo razornija od klasičnog fisijskog i fuzijskog termonuklearnog oružja. Stoga se o njima široj javnosti sustavno uskraćuju relevantne informacije.

Do koje mjere su već razvijena skalarna oružja moglo se samo neizravno saznati kada je na pregovorima o ograničenju naoružanja SALT 1975. godine SSSR predložio SAD-u "...da se ograniči daljnji razvoj novih oružja moćnijih od svega što čovjek može zamisliti". Tada su se, unatoč uobičajeno vrlo škrtim vojnim izvorima, u kuloarima mogli čuti pojmovi:"Teslin štit", "Tesline vatrene kugle" i tomu slično.

Takva egzotična nekinetička oružja velikih mogućnosti je još 1980. godine, prigodom rata u sjevernom Afganistanu, iskušavala sovjetska Crvena armija. Tada su, naime, tamo bile primijećene brojne "vatrene kugle" – umjetno proizvedene i daljinski navođene kuglaste munje visoke energije. One su, precizno navođene, dolijetale s teritorija SSSR-a i, kad bi se približile afganistanskim vojnim instalacijama ili postrojbama, eksplodirale bi uz snažan prasak.

Pri tomu su,zbog ekstremno snažnog kratkotrajnog "pljuska" elektromagnetskog polja koje se oslobodilo njihovom eksplozijom, bivale potpuno uništene ili teško oštećene osjetljive elektroničke komponente čak i na kilometrima udaljenim vojnim i civilnim uređajima. O tim neobičnim elektromagnetskim bombama proizvedenim na pulsnim skalarnim topovima izvijestio je, među prvima, časopis Sunday Times sredinom kolovoza 1980. godine.

Poznato je da se već dulje vrijeme, daleko od očiju javnosti i u najstrožoj tajnosti, razvijaju i ispituju specijalna neinvazivna oružja utemeljena na skalarnoj elektronici.Ona s većih udaljenosti mogu ciljano djelovati na psihu ljudi i njihovo ponašanje. Namijenjena su vjerojatno za programiranu daljinsku manipulaciji masama na većem području (gradovi, čitave države).

Pretpostavlja se da su u danas već pomalo legendarnom "Eksperimentu Philadelphia" i "Projektu Montauk" također bila primijenjena neka Teslina otkrića na području skalarne elektronike. Ima indicija da se takvi sablasni pokusi, koji nadilaze granice mašte, i dalje provode u najstrožoj tajnosti. Da se odvrati pozornost javnosti, o njima se iz obavještajnih krugova velikih svjetskih sila povremeno tendenciozno lansiraju brojna lažna izvješća (dezinformacije) čija je svrha da se u javnosti stvori dojam da su sve to samo puka naklapanja i fantazija ili se mogućnosti tih egzotičnih oružja iz arsenala "ratova zvijezda"prikazuju u nerealnom omalovažavajućem ozračju.

Nedvojbeno je da je Tesla svojim epohalnim otkrićima iznimno mnogo doprinio da moderna fizika danas može pružiti ruku-pomirnicu metafizici i duhovnosti te da je konačna istina o stvarnosti u svojoj sveukupnosti zasigurno samo jedna. Brojne su samo njezine prezentacije jer ovise o rakursu i optici (paradigmi) kroz koju ju se promatra. Nedvojbeno je da su neka široj javnosti manje poznata dalekosežna Teslina istraživanja utrla put do krucijalnog saznanja da nismo zauvijek neraskidivo vezani uz ovaj,našoj veoma ograničenoj urođenoj percepciji, jedino dostupan trodimenzionalni svijet ispunjen materijom.

On je, po svemu sudeći, tek djelić nedokučivo složene sveukupne kreacije koja ima dvije temeljne manifestacije – višeslojnu prostorvremensko-materijalnu i duhovnu koja ju posve prožima, osmišljava i svrsishodno pokreće još od davno prohujalog trenutka spektakularnog Velikog praska koji se, prema relevantnim procjenama znanstvenika, posljednji put zbio prije otprilike 14 milijardi godina.

Dr. sc. Ivan Šimatović, dipl. inž. el.

Tags:     nikola tesla      smiljan      skalarni valovi      elektrotehnika      elektromagnetska polja      4dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+1 #3 Bel-Mordok 2013-12-03 18:50
Električnim podraživanjem mozga možemo kontrolirati pokoravanje društvenim normama
4dportal.com/.../...
Citat
 
 
+5 #2 Bel-Mordok 2012-07-12 05:49
Nikola Tesla - Gospodar svijeta
www.youtube.com/.../

10 izuma Nikole Tesle koji su promijenili svijet
www.zimo.co/.../258000#258031

Nikola Tesla: Free Energy and the White Dove
www.teslauniverse.com/.../

Nikola Tesla - Tribute
www.youtube.com/.../

Nikola Tesla unlimited free energy forever THEY dont want you to know about
www.youtube.com/.../

Nikola Tesla and the secrets hidden of the pyramids of Egypt
www.youtube.com/.../

Fenomenalna priča o Nikoli Tesli
4dportal.com/.../...

Tesla, sretan rođendan! 10 razloga zašto je Tesla otac tehnologije
4dportal.com/.../...


@Vladimir, potpuno se slažem. Zdrava si osoba, pa gledaš stvari šire, za razliku od nekih ovdje. Da je Tesla živ, spalio bi sve ove šabane što potiču na kojekakvu mržnju i šireći priče o kojima nemaju ama baš ikakvog pojma. Kad se bolje pogleda, i on sam se odrekao balkanštine nazivajući se Građaninom svijeta, pa tolio o tome tko je i što je Nikola Tesla, a to što kojekakvi glupavci to ne mogu shvatiti, ili ne žele, to je do njih samih, jer su očito mentalno nesposobni. Lijep pozdrav


@aleksss, kao prvo, takve priče ostavi za nekoga drugog. Drugo, u Hrvatskoj živi više nacija, i Srbima je daleko bolje ovdje nego u Srbiji, što i sami potvrđuju (kao što mi je rekao i jedan mladić iz Beograda koji je išao živjet i raditi u Zagreb dok smo putovali vlakom, te masa drugih Srba iz Srbije u tom vlaku), pa priče o nekakvim klanjima ostavi opet za sebe. Treće, nemaš pojma o čemu pričaš, jer Hrvata uživo nikada nisi vidio, niti ćeš, a sve što znaš o Hrvatskoj i Hrvatima si čuo od svojih kompanjona i sl. Nemaš pojma kakav je život ovdje, a o ljudima pogotovo. Treće, premlad si da pričaš o takvim stvarima, a pogotovo što si iz Beograda, pa Hrvatske i Bosne nikada nisi vidio, niti ćeš, a o ratu 90ih da si kao prošao da i ne govorim, jer si bio u pelenama, odnosno, negdje drugdje... I znaj da Hrvatska nikad nije napala Srbiju, već obrnuto. U Srbiji nikad nisu gorjele kuće, niti su bile opljačkane, a kamoli sravnjene s zemljom, ljudi protjerani, neki završili u koncentracijski m logorima, te pobijeni kao stoka, a to što je bilo par dana granatiranja Srbije od strane NATO-a je ništa u odnosu na ono što se dešavalo tijekom 90ih na prostorima Hrvatske i Bosne. Osim toga, masa Srba nije htjelo učestovati u agresiji na Hrvatsku, pa su ljudi ostali i nikome vlas s glave nije falila, te žive i dandanas ovdje (masu ih poznajem i prijatelji smo), stoga, svoje glupave propagande ostavi za sebe. Kad je kod vas došla Hrvatska rukometna reprezentacija (koja je većinski s srpkim igračima, da se razumijemo), izviždali ste ih kao stoku, psovali im majku i sve po spisku, te ih gađali laserima, upaljačima i pikadom, no dokraja pogodili vlastitog igrača u oko... Sramota! I ti da meni govoriš o nekoj kulturi... Pa pogledaj prvenstveno svoju! A našao si pričati i o stvarima o kojima nemaš pojma, baš kao i ovaj Aleksandar Radosavljević (u biti, vi ste jedna osoba)... Gdje si uopće bio kad se ovdje događao rat, kad su ljudi gubili živote, obitelji, prijatelje, imovinu itd, i to 5 godina?! Pokrij se ušima, mišu, jer nemaš pojma o životu! Briga mene i za Franju, Slobu i Aliju, ista su to govna, ali za razliku od ljudi u Hrvatskoj i Bosni, ti i tebi slični su za vrijeme 90ih gledali tv, igrali se na igralištima, gledali svoja posla i uživali itd, bolio vas je tuki za sve, stoga, radije gledajte crtane filmove, pametnije vam je, možda se i opametite i nešto korisno naučite, jer se inače samo blamiraš s vašom debilnom propagandom prepunoj mržnje... Ne možeš doći tako ljudima s takvim stavovima, a članak o totalno desetim stvarima, razumiješ? Svoje frustracije liječi kod psihijatra, svećenika, ili se bavi sportom, šta već, a ne tu ljudima pričat takve priče. A što se tiče protjerivanja, eto, pogledaj srpski dokumentarac Jedinica za specijalne operacije (JSO), pa mi onda pričaj o nekom protjerivanju s hrvatske strane...
www.youtube.com/.../

A evo ti i ovo: Uvježbavanje bijega iz Krajine - srpanj 1995
www.youtube.com/.../

Srpski tenkovi bježeći pred Olujom pregazili srpske civile
www.youtube.com/.../

Šta ti ono reče, protjerivanje? 8)


I ako opet ne bude jasno, a očito da neće, jer kako mi se čini da su neki pripadnici ovdje debelih glava, a malih umova, reći ću još i ovo: kapital u Hrvatskoj drže Srbi. Većina čelnih pozicija u Hrvatskoj (političke pozicije, ekonomske, sportske, društvene,...) također drže Srbi. Voditelji raznih tv i radio emisija, kao i njihovi gosti, su također Srbi. Tek ponekog Hrvata ubace, i to reda radi, a kojega naravno, nadjačaju ostali gosti u emisiji. Svako malo na tv-u Srbi traže pomoć u imovini, hrani, lijekovima itd, što i dobivaju, te naravno, nitko Srbe ne dira, jer svatko brine svoja posla, stoga, ja doista ne znam koji je to Srbin u Hrvatskoj ugrožen od "zlih Hrvata", kad su Srbi povlaštena nacija i žive daleko bolje nego Hrvati (imaju velike kuće, jahte, idu na provode, skijanje, ljetovanje, modne revije, koncerte itd.), dok Hrvati kopaju po kantama za smeće da prežive, i opet nema mržnje, niti bilo kakvih ekscesa... Toliko o "zlim Hrvatima" i srpskoj "ugroženosti" u Hrvatskoj...

Još nešto, što se mene tiče, unatoč koječemu, apsolutno ljude ne gledam po nacijama, religijama i sl, jer to je totalna debilana, već po karakteru, pa ako si ok čovjek, respektiram i sve štima, a ako si debil, odje**m. Eto, tako da se razumijemo.

Sve sam rekao na ovaj način, jer očito neki nisu u stanju shvatiti na ljepši, bolji i civiliziraniji način, tako da će im i ovaj biti adekvatan... valjda... ako imaju imalo pameti... no, čak i u to sumnjam... :lol: 8)
Citat
 
 
+7 #1 Bel-Mordok 2012-07-10 05:17@Radosavljevic Aca, da je živio u Srbiji, isto bi napravio, tako da dođe na isto. Osim toga, zanimljivo je da najveći umovi svih vremena dolaze s Balkana, a pogotovo s područja Hrvatske... I pritom ne mislim na političke ustroje, već na geografske... Razmislite malo o tome...

A to što mislite na "ostale", kako je moguće da ljudi istog porijekla su živjeli i u njegovo vrijeme, a i nakon što je on otišao? Kako je moguće da su i dandanas ljudi iste nacionalnosti u ovoj vama groznoj državi, pogotovo što su na svim ključnim pozicijama, i općenito u javnom životu itd? Uostalom, zašto ne brinete o vlastitoj državi, već vi i vama slični uvijek ogovarate druge? Da to nisu kompleksi? 8)
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN ŠIMATOVIĆ: Referat o kutevima Visočice (Bosanske piramide)

IVAN ŠIMATOVIĆ: Referat o kutevima Visočice (Bosanske piramide)

Pogledajte stručni članak/referat o određivanju priklonih kutova i kutova otklona od sjevera i istoka dviju padina Visočice (Bosanske piramide Sunca). Zbog veoma složene strukture (formule, tablice, slike) pogledajte ga i...

Komentari(1) Klikova:10249

Više...
IVAN ŠIMATOVIĆ: Quo vadis homine (Kamo ideš čovječe)?

IVAN ŠIMATOVIĆ: Quo vadis homine (Kamo ideš čovječe)?

Početkom kolovoza navršava se 67 godina od najtragičnijeg događaja u znanoj nam povijesti– svirepog bombardiranja japanskih gradova Hiroshime i Nagassakija nuklearnim oružjem u kojem je u hipu palo stotinjak tisuća...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8620

Više...
IVAN ŠIMATOVIĆ: Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova

IVAN ŠIMATOVIĆ: Nikola Tesla – otkrivač skalarnih valova

“Onog dana kad znanost počne proučavati nefizikalne pojave u deset godina napredovati će više nego u svim ranijim stoljećima svoje povijesti.” - Nikola Tesla

Komentari(3) Klikova:16130

Više...
IVAN ŠIMATOVIĆ: Bep-Kororoti – Nebeski Učitelj Kayapo Indijanaca

IVAN ŠIMATOVIĆ: Bep-Kororoti – Nebeski Učitelj Kayapo Indijanaca

Brojne etničke skupine Indijanaca koje obitavaju u nepreglednim i teško prohodnim tropskim prašumama Južne Amerike su autohtoni plemenski narodi koji tradicionalno žive od lova, ribolova, skupljanja plodina i uzgoja povrća....

Budi prvi i komentiraj! Klikova:10019

Više...
Drevni granitni diskovi s Bayan Kara Ula

Drevni granitni diskovi s Bayan Kara Ula

  Jedno od najvećih i zasigurno najuvjerljivijih arheoloških otkrića, koje snažno podupire hipotezu o paleokontaktima, zbilo se krajem 30-tih godina XX. stoljeća, uoči izbijanja Drugog svjetskog rata, u vrletnom planinskom kompleksu...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8307

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno