4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Duhovnost Vs. Religija

32458

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi i ciljaju na razmišljanje i drugačije shvaćanje svijeta u kojem živimo. Uživajte!

Poslednjih godina dešava se da mnogo ljudi postaje zbunjeno prilikom poistovjećivanja religije sa Duhovnošću. I naravno, odmah ću vam reći: “religija se nikada nije mogla poistovjetiti sa duhovnošću i vice versa”. Potencijalni razlozi? Ima ih jako puno… Naravno, nije mi namjera da nekome mjenjam njegovu viziju i sistem vjerovanja, nego da se informacije koje postoje oko nas svijesno sagledaju iz vise dimenzija i prepuste intuiciji kao i razumu ljudskog bica da donese odluku o istim.

"...duhovno biće ne prati tradiciju, običaje i rituale koje ne razumije i kojima ne zna poreklo, ne obožava određene bogove, ne posvećuje se određenoj knjizi u kojoj su napisana neka pravila, odnosno sistem, procedura kako se postaje neki „pravi vjernik“. Pravi tragac za istinom ne teži da pronađe i obožava Isusa Hrista, Budu, Muhameda, on teži da pronađe vlastitu prirodu kreacije..."

Prirodno je slediti pravac svoga razuma koji je u stanju sagledati informacije iz vise dimenzija, to ponekada ukljucuje i logiku i intuiciju, posebno u religijskim sistemima.


Kada smo kod informacija u vezi religije, ponekad smo skloni brzopletim odlukama i zaključcima a posebno ako nam je od rođenja nametnutno neko vjerovanje i tada,


ne trudimo se puno da potpuno sagledamo postojece informacije, nego da istrajemo u svojim ubjedjenjima i vjerovanju, sto je naravno, lose, jer kao takvo nije prirodno, kao stvarna osobina ljudskog bica kojem je neophodno da se konstantno mijenja i prati svoj razum, a ne sisteme vjerovanja koji od nas prave individue u dusi sa odredjenim grupnim mentalitetom i vjerovanjem.


Religija primarno predstavlja stil života određenih ljudskih bića na planeti. Religija (eng. Re-ligion) opet povezani, povezani sa primarnom kreacijom. Sada da li je to danas još uvijek tako? U praksi takva mogućnost je neostvariva putem religije, nažalost. Postoji puno religija na planeti, i skoro svaka od njih posjeduje vlastiti program i proceduru ka „prosvetjenju“ i povezivanjem sa višim izvorom kreacije, popularno nazvanim „Bog“.

Najveća negativna strana kod mnogih religija, bilo da su to Hrišćanstvo, Budizam, Hinduizam, Islam... je ta da svaka od njih posjeduje svoja pravila po kojima bi neka individua trebala da djeluje. Posjeduju vlastiti program, organizaciju, pravila, obrede i rituale, i tako polako poprimaju oblik kulta. I zaista, svaka religija koja vremenom postane previše organizovana kasnije počinje djelovati kao kult.

Poprima oblik poput velikih korporacija kreiranih da privuku veoma veliki, što veći spektar ljudi kako bi izgradili određeni tip zajednice koji se takmiči sa drugim religijama tako pokušavajući da nadjačaju jedne drugu, a to je veoma loše. Tada sijenka pohlepe i neznanja pada na spiritualni put ljudskog bića sa nekadašnjim ispravnim motivima ka potunoj transformaciji njegovog unutrašnjeg bića.

Poput sirena iz grcke mitologije koje su pevanjem mamile moreplovce i vodile ih u sigurnu propast, isto tako postoje nove religije koje žele da preusmjere vaše duhovno biće u pogrešnom smjeru, u kojem vlada obožavanje i klanjanje, osjećaj bezvrednosti i krivice.

Ulaskom u određeni religijski sistem, ljudsko biće napušta intuiciju i privučeno drugim individuama počinje da se odaje slijepom vjerovanju, ispunjeno uslovnim strahom, pravilima i drugim organizovanim pojavama koje tada stavljaju njegovo biće u malu kutiju, iz koje je veoma teško izaći van.

Kako sam ranije rekao, spiritualnost predstavlja bezuslovnu potragu ka unutrašnjem biću, izvoru primarne kreacije. Bez strahova, krivice, patnje, organizovanosti, obreda i rituala, pravila...potrebno je samo otvoreno srce kojem će se interesovanjem za nekada davno postavljena pitanja pružiti prilika da postigne višu svijest i primi informacije od primarne inteligencije.

Spiritualnost ne zahtijeva ništa od navedenih pojava, njoj je potrebna samo predaja vašeg unutrašnjeg bića, gubitak identiteta, ega, svega što je usko povezano za materijalni svijet kroz koji često patimo. Prava spiritualna osoba posjeduje tendencije i potencijal da otkrije svoje pravo unutrašnje biće. Takvo ljudsko biće postavlja sebi pitanja poput: Ko sam zapravo ja? Odakle dolazim? Gdje idem? Dje sam bio prije? Zašto sam na planeti trentuno rođen kao ljudsko biće? Koji je smisao mog ljudskog života? Takvo biće pokušava da se prosvijetli u tom pravcu.

Želi da otkrije svijetlost koja nosi informacije na davno postavljena pitanja, pitanja koja poznaje od njegovog rođenja, kada je bilo privučeno istinskom motivacijom radoznalosti ljudskog bića. Bića koje tada još uvijek nije posjedovalo svoj ego, subjektivni identitet tj. usađene informacije o sebi od strane drugih ljudskih bića. To biće nije poznavalo nista od sličnih stvari, poznavalo je i osjećalo samo istinsku tj. bezuslovnu ljubav prema drugim ljudima i prirodni potencijal radoznalosti.

U tom trenutku takvo biće nije znalo ko je zapravo ali se odmah neposredno trudilo da sazna što više informacija o sebi i svojoj okolini, a to predstavlja pravi i istinski potencijal ljudskog bića, potencijal da se konstantno mijenja i istražuje svoje duhovno, mentalno, emocionalno i fizičko tijelo kao i 3D virtuelni prostor oko sebe. I upravo tada se dešava da počne primati informacije o subjektivnim opažanjima ljudi oko sebe, koji mu pričaju kako zapravo izgleda prostor oko njega, kako ono izgleda i naravno, kako da se ponaša i prilagodi njihovim potrebama i zamislima.

Sada, religija modernom čovijeku počinje da gubi smisao, i to je prirodno, jer svijest ljudskog bića se konstantno mijenja i pomoću intelekta kreira balans sa izvorom primarne kreacije

Planeta polako ulazi u novu frekvenciju tako omogućavajući ljudskim bićima da svijesno evoluiraju i postanu slobodni od iluzija trenutnog realiteta.

Nekada, a posebno tokom srednjeg vijeka religija smatrala i poistovjećivala sa duhovnošću, na poseban način, pomoću straha kao primarnih motiva i aspekata kojima su se naplavljivali umovi tadašnjih ljudi, a time i kreirale široke mase ljudi koje su, prihvativši neku od ponuđenih religija sebe zatvorili u malu kutiju.

Iz te kutije se veoma teško izlazi, jer kao što sam ranije rekao danas svaka religija koja postoji, svojom organizovanom diktaturom i pravilima djeluje kao kult. Kada se u nekom spiritualnom pravcu pokrenu određena pravila i organizacija, spiritualnost počinje polako da se gasi, kao ostatci vatrenog žara na kiši.

Današnje religijske institucije se koriste kako bi se lakše manipulisalo određenim ljudskim grupama koji vremenom polako poprimaju mentalitet viječitog grešnika koji zaslužuje da pati i da se povinuje određenim pravilim kako bi “oprao” svoju dušu i postao dostojan budućeg života koji se definiše kao raj.


Ljudska bića koja se odluče za neku religiju, paralelno se odlučuju za slijepo vjerovanje unutar iste. A slijepo vjerovanje najčešće vodi prema fanatizmu koji ih dalje navodi da vremenom počnu nametati drugima svoja uvjerenja, ne poštujući tuđa.


Trenutno, postoji jako puno ljudi koji su veoma umorni od svih tih organizovanih religija. Ne vjeruju više, u njihovim očima ne postoji sjaj, ne vide dalji smisao upravo takvog stila ljudskog života.

Pravac ispiranja mozga koji skoro svaka religija koristi podrazumijeva osjećanje krivice, straha, ispovjedanja putem kojih potencijalni simpatizeri smatraju da im ono poništava griehove. Ljudi su umorni od takvih koncepata. Takav stil života nije prirodan, ne dopada im se. U njihovim očima se vremenom kreira vizija osvetoljubivog boga, koji je spreman da motri na svaki svaku njihovu akciju, sudi, procjenjuje i odlučuje kakav kvalitet života će posjedovati u budućnosti. Takav koncept vidjenja primarnog kreatora je neprirodan i nije u mogućnosti permanentno da opstane u psihi ljudskog bića.

Takva ljudska bića se upravo bude i žele da spoznaju njihovu pravu prirodu, prirodu da se neprekidno mjenjaju na bolje, konstantno povisujući svoju svijest. Primarno takve osobe i počinju transformaciju sa ispravnim motivima, ali tada se događa da ne mogu da pronađu pravog vodiča, i posle određenog vremena opet bivaju uhvaćeni i uspješno transformisani putem religijskih sistema.

Na njihov um počinju da utiču ljudska bića koja zapravo predstavljaju neistinite gurue, swamije, sveštenike, popove tzv. Predstavnike božijeg glasa i moći a koji postaju sve više imućniji i bogatiji. Tako da ako takvo biće ne izbijegne njihov uticaj na vrijeme, teško da će kasnije biti u mogućnosti da pronađe svoju istinsku prirodu.


Religija, kao pravac i stil nas zapravo upućuje kako da usvojimo određena pravila i navike u trenutnom realitetu postojanja. Pomoću nje usvajamo određene principe koji će nas učiniti dostojnima pažnje primarnog kreatora. To podrazumijeva strahopoštovanje istog kao primarni motiv ka tzv. Prosvetljenju. Strahopoštovanje od primarnog kreatora. Tzv. „boga“ (bogova zapravo) uvijek prisutnog entiteta koja motri na ljudska bića non stop, procjenjuje ih, sudi, kasnije klasifikuje i odnosi na posebna mjesta koja su zaslužili.

Takav koncept se mogao nekada iskoristiti protiv neukih ljudi i to vrlo uspješno. Sada, to postaje mnogo teže jer frekvencija ljudske svijesti se globalno ubrzava i ljudi polako ali konstantno razvijaju svjest i konačno počinju da shvataju na kakve iluzije su programirani da vjeruju. Ljudska bića koja to shvate na vrijeme, počinju iz korijena da mjenjanju vlastitu percepciju oslobađajući svoj um od pritiska, tako se vraćajući svojoj istinskoj prirodi.

Ako u budućnosti ne shvate to na vrijeme, brzo se umaraju od pomenutog religijskog koncepta „Primarnog Kreatora“ i tada, postaju Ateisti. I posjeduju potpuno pravo da tako odreaguju, jer, ne vide nikakve postojeće dokaze istog. Kada bi vidjeli postojeće dokaze vjerovatno bi počeli opet da vjeruju putem religijskih principa, jer gledali bi na to subjektivno, s religijskim očima.

Trenutno, sve više ljudskih bića okreće novi list ka ateizmu, zašto? Primarni motiv predstavlja religija i njena besmislenost. Do sada, ne postoji ni jedan filozof, psiholog, naučnik ili religijski vođa koji je ikada javno predstavio i dokazao postojanje Boga iz religijskih vizija, i veoma malo je vjerovatno da ikada hoće. Ne postoji takva mogućnost, jer vizija religijskog „boga“ je potpuno pogrešno protumačena.

U trenutku kada ljudsko biće shvati da sledi pogrešan pravac koji je ništa više nego iluzija, okreće se ateizmu ili ponekada, vrlo rijetko spiritualnosti. Primarno njegov pravac biće Ateizam (nevjerstvo u bogove) a to uključuje i „Primarnog kreatora“ a to i nema puno smisla jer materija predstavlja vid energije koja je beskonačna i vječna, ona vremenom samo mjenja oblik, princip ostaje isti. Energija koja poprima fizički oblik uz pomoć naših misli, frekvencija koje se nalaze u međusobnoj interferenciji, kreirajjući tako fizički realitet koji smo u mogućnosti putem naših pet čula da registrujemo i doživimo kao poseban i jedinstven realitet postojanja.


Ne vjerovanje u „Primarnog Kreatora“ nosi posebne iluzije i pogrešne pravce i poglede na trenutni realitet postojanja. Primarna greška predstavlja vjerovanje, ono ne predstavlja ništa, pomoću njega ne postoji mogućnost postizanja više svijesti. Istinsku prirodu primarne kreacije je potrebno doživjeti, osjetiti, spoznati. Vjerovanje predstavlja samo subjektivnu reakciju baziranu na određenoj viziji nekog ljudskog bića. Kako se to biće vremenom razvija, istovremeno izvršava promjenu vjerovanja uslovjenu promjenom svijesti i percepcije


Tako da, ako godinama vjerujete u nešto što je bazirano na subjektivnom osjećaju, ono će vremenom da izblijedi jer ljudsko biću je u prirodi da se konstantno mjenje i usavršava vlastitu svijest.

Religijske individue koje postanu ateisti (nevjernici u bilo koju manifestaciju primarne kreacije) slede novi pravac, pravac nauke i njene teorije da je izvor života posledica hemijske reakcije univerzuma koja je kreirala život na planeti Zemlji, primarno viruse i bakterije koji su kasnije evoluirali u žive organizme, posle u primitivne ljude, da bi danas ljudska bića predstavljala organizme koja ne posjeduju nekadašnji integritet, nemaju prošlost ni budućnost, oni predstavljaju samo posledicu „velikog praska“.

Religija je primarno nastala iz ne znanja ljudskih bića tadašnjeg vremena. Nisu posjedovali znanje u pogledu prirodnih kao i „paranormalih“ pojava.

Iz prirodnih kao i tzv. „paranormalnih“ događaja kreirane su legende po kojima su usvojeni religijski motivi kako bi što više imali uticaj na ljudsku percepciju tadašnjeg vremena. Takve legende i motivi opstali su i dan danas, sa tim što sada ljudska percepcija poboljšana a svijest mnogo više probuđena, tako da veoma puno individua počinje da se budi iz religijskog sna.

U početku a i kasnije, religija je posjedovala potpuno ispravne motive životnog stila koji su mnogi uspješno pratili. Vremenom, pojavila su se neka nova ljudska bića koja su tada kreirala nove religijske pravce, nove bogove koje su počeli obožavati, prinositi im žrtve, izvoriti mnoge rituale kako bi privukli veoma velike grupe ljudi koji su ih ne razmišljajući puno, počeli podžavati a kasnije i finansirati proširujući im svoje religijsko kraljevstvo.

Ljudska svijest i percepcija u tadašnje vrijeme nije bila puno razvijena tako da su ljudi bez razmišljanja i sa uslovljenim strahom počeli slediti jedni druge, plašeći se moguće kazne „materijalnog Boga“ boga kojeg su zamišljali poput kralja koji sjedi na nekoj zlatnoj fotelji sa njegovim sveprisutnim okom koje je uvijek na „stand by“ da motri, procjenjuje, sudi, kao i da donosi odluke ko će gdje da vječno živi posle smrti. Na taj način kreirana je odlično osmišljena manipulacija u smislu držanja judskih bića pod kontrolom sa uvijek prisutnom frekvencijom straha i strahopoštovanja.

Takođe, mnogo ljudi ne može da fokusira pažnju na toliki broj organizovanih religija kojima su profit i materijalno bogatstvo u prvom planu. Tada, njihova religiska vizija počinje da gubi svaki smisao.

Njihovo viđenje „Svemogućeg Boga“ počinje da gubi smisao jer, i pored svih napora da u potpunosti slede pravac neke organizovane religije ne mogu da postignu željeno poboljšanje u određenim aspektima njihove životne manifestacije koja je pogrešno protumačila trenutni realitet i njegov smisao.

Veoma malo ljudi je zaista shvatilo koncept trenutnog realiteta u kojem postojimo.

Trenutnog realiteta u kojem ne treba da se manifestuju niske frekvencije straha i ne znanja, nego koncepata koji će biti usvojeni intuicijom ka bezuslovnom ljubavi, sreći i duhovnom bogatstvu koje je neiscrpno ako se usmjeri u pravom smjeru. Za razliku od spiritualnosti, Religija usađuje strah u ljudskim atomima, kreirajući tako od ljudskih bića ponizne podanike organizovanog sistema, koji se plaše individualnog opstanka halapljivo hvatajući skoro sva materijalna zadovoljstva.

Kao efekat, ljudska bića se veoma brzo umaraju od takvih vizija primarne kreacije. Percepcija im je puno više otvorena i polako uviđaju iluzije sistema koji ne predstavlja ništa više nego negativnu stranu ljudske kreativnosti, bazirane na podjelama, ličnom bogatstvu i sticanju, kao i sledenju određenih individua koji su stupili u kontakt sa svojim materijalnim „bogovima“ i tako postali njihovi tzv. „glasnici“, prenosioci „božijih riječi“ koje predstavljaju zakon kreiranog sistema.


Takođe puno neinformisanih ljudi poistovjećuje vjeru sa religijom. To predstavlja još jednu dezinformaciju, još jednu neistinu. Vjera je veoma moćna i prirodna osobina nekog ljudskog bića i može se manifestovati na puno aspekata. Njen istinski potencijal posjeduje moć koja je nekada u mogućnosti da razdvoji mora i spoji planine.

Ona nam pomaže da istrajemo u nekim ličnim spiritualnim ili drugim ambicijama. Religija predstavlja ljudsku tvorevinu, primarno osmišljenu iz čovjekove potrebe da vjeruje u nešto, neko natprirodno biće koje sam ranije opisao.

Tako se u religiji pojavila slijepa vjera, odnosno vijera bez svijesti. Vjera koja prati dogme, rituale i običaje, istosmjerni pravac koji ne vodi nikud, osim ka postepenom gubitku iste.

Prava istinska vjera predstavlja svijesnu vjeru koja je ispunjena ljubavlju. Vjera pomoću koje ste u mogućnosti stvoriti bilo šta što želite u sadašnjem trenutku. Prvi korak ka pravoj besprekornoj vjeri predstavlja vjera u vaš integritet, vaše potencijale i vaš planetarni san. San pomoću kojeg ponovo prisvajate vaš istinski integritet i tada se odvajate od laži koje ste godinama upijali pomoću vašeg logičkog uma. Sada, vrijeme je da vaš zdrav razum odluči šta je pravo.

Religija veoma često koristi rituale kako bi pojačala efekat vjere ka slijepom vjerovanju ili veoma rijetko u nekim drugim pozitivnijim aspektima.

Takođe, još jedan pogrešno protumačen aspekt kod mnogih religija perdstavlja uvijerenje da se neophodno žrtvovati u mnogim sferama kako bi nam “svemogući” poklonio pažnju i uticao na realizaciju naših želja, ideja i zamisli.

Naravno, religije u principu i nisu tako negativne, puno istih posjeduju istinsku ljepotu, viziju ljubavi, kao i priču, ali priču koja nije istinita.


Recimo, u hrišćanstvu postoji sledeća vizija o postanku ljudskog bića. „I Bog stvori čovijeka, stvori ga po obličiju svome, stvori ga. Muško i žensko. Prvo stvori čovijeka, Adama. Cijelog čovijeka, a od njegovog rebra stvori ženu, Evu. Upravo sada, u mogućnosti smo da konstatujemo principe po kojima svaka religija funkcioniše.

A to su moć i dominacija. Sada postoji uvid da je žena je stvorena od čovijeka, i da čovijek posjeduje veću moć od žene. Muškoj osobi je posvećeno puno više pažnje i energije.

Tokom mnogih godina, od njenog postanka, religija se puno puta zloupotrebljavala i koristila kako bi se, tada još uvijek neuki ljudi obmanuli a njihove misli usmjerile u željenom pravcu. Od tada, pažnja je preusmjerena. Ljudi su počeli da mjenjaju pogled i viziju prema tadašnjim spiritualnim učiteljima (Buda, Rama, Krishna, Isus Hrist, Mohamed) koji su željeli da prenesu istinski poruku koju su primili od univerzuma.

Poruku ljubavi i razumijevanja, pravu poruku koja posjeduje istinski potencijal za promjenu planetarne vizije. Tadašnji učitelji su iskusili povišenu svijest i poželjeli su da je prenesu drugim ljudima.

"...Prosvetljenje u religiji je nemoguće iskusiti najviše iz ranije navedenih pravila kojima su i te kako podložne. Primarni motiv u tom pravcu predstavlja patnja kao istinski moto religijskih pravaca koji bi otvoreno glasio “trpite i patite u trenutnom realitetu dok vam se obecava neopipljivo u zagrobnom životu”. Potpuno nepodesna i neshvatljiva ideologija...".


Raj, Shangri-la, Obećana Zemlja, Nirvana, tako su je subjektivno nazivali i i pokušali da vlastita iskustva pretoče u zvučne informacije koje će prostrujati tada još ne definisanim planetarnim snom.

Tadašnjim snom, koji je bio potpuno nehamoničan i nestvaran. Postojećim ljudima se nisu svidjele nove informacije o planetarnoj viziji, jer su navikli da slede nekadašnje slijepo vjerovanje prepuno dogmi. Odlučili su da ubiju te ljude. Zanimljivo je to kako tek nakon smrti, poruka nekog spiritualnog učitelja počinje da utiče na ljude. Tako su i tada, posle njihove smrti u tadašnjem realitetu iste počeli obožavati i smatrati ih svojim „bogovima“. Ali ljudi evoluiraju sa vremenom, pa su tako posle nekog vremena shvatili fatalann ishod njihove reakcije.

Pokušavajući da se iskupe, podigli su im spomenike i skulpture prema kojima su posvetili pažnju. Počeli su da im se mole, Kreirane su prve zvanične religije, poput Budizma, Islama, Hrišćanstva i drugih nešto manje poznatih.

Ipak, u religiji postoji stara tvrdnja da su ljudi mnogo više od mesa i kostiju, što je apsolutno tačno. To su nekada ranije željeli predstaviti “prosvijetljene duše” (Isusa, Bude, Muhameda) koje su se reinkarnirale ponovo u 3D dimenziju realiteta kako bi pomogle tadašnjim ljudima da razviju svoju svijest i potencijale. Ta ljudska bića su važili za besprekorne vodiče ali svijest i percepcija tadašnjih ljudi nije bila dovoljno jaka i otvorena za takve nove vizije. Tako da, vizije su odbijene, ali su zato zapisane, ostavljene na čekanju za neko novo doba, kada će ljudska bića konačno biti spremna da shvate.

Nažalost, jako često možemo primjetiti da potencijalni religiozni fanatici najčešće poistovjećuju određenu knjigu sa učiteljem pa se tako i ponašaju, u skladu sa istom. Biblija, Kuran, Vede...napisane informacije se shvataju veoma ozbiljno, i upravo tu počinju da se javljaju prvi problemi. A javljaju se primarno iz razloga zato što svako ljudsko biće subjektivno tumači iste. Tada se i javlja fanatizam koji vremenom postaje sve jači i jači.

Informacije u takvim knjigama smatraju svetim riječima „Boga“ u koga vjeruju, i žestoko brane takve informacije i ponekad su u stanju da veoma negativno odreaguju ukoliko im neko pokuša predstaviti drugu stranu i viziju iste.

Danas nažalost, obicaji i "religijska kultura" su toliko ukorenjeni u našem društvu da se veoma teško na vrijeme osloboditi njihovih uticaja a isto tako sijenki njenog plemena u korist univerzalnih principa.

Kada konačno prihvatimo informaciju da religije ne potiču od Primarnog Kreatora, nego da su rezultat ljudske kreativnosti, koja je nažalost itekako podložna manipulacijji i zloupotrebi, bićemo u mogućnosti da razumijemo našu besmislenu prošlost koja je prepuna ratova i nasilja, straha, panike i kontrole...

Sa druge strane, u mogućnosti smo informisati naše najmlađe o potencijalnim opasnostima istih i pružiti im mogućnost da bez pritiska posvete pažnju vlastitoj prirodi...

Naravno, postoji puno puteva ka duhovnoj slobodi i miru, i naravno da ljudska bića na planeti posjeduju pravo da odluče kojim će pravcem krenuti. Pravcem koji ih ispunjava, koji im donosi osjećaj sreće i blagostanja, ali pravac koji ne prati dogme i slijepa vjerovanja, koji ne manipuliše drugim individuama ne pokušava ih preobratiti prema vlastitim vizijama.


Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković

Ipak, u religiji postoji stara tvrdnja da su ljudi mnogo više od mesa i kostiju, što je apsolutno tačno. To su nekada ranije željeli predstaviti “prosvijetljene duše” (Isusa, Bude, Muhameda) koje su se reinkarnirale ponovo u 3D dimenziju realiteta kako bi pomogle tadašnjim ljudima da razviju svoju svijest i potencijale. Ta ljudska bića su važili za besprekorne vodiče ali svijest i percepcija tadašnjih ljudi nije bila dovoljno jaka i otvorena za takve Ipak, u religiji postoji stara tvrdnja da su ljudi mnogo više od mesa i kostiju, što je apsolutno tačno. To su nekada ranije željeli predstaviti “prosvijetljene duše” (Isusa, Bude, Muhameda) koje su se reinkarnirale ponovo u 3D dimenziju realiteta kako bi pomogle tadašnjim ljudima da razviju svoju svijest i potencijale. Ta ljudska bića su važili za besprekorne vodiče ali svijest i percepcija tadašnjih ljudi nije bila dovoljno jaka i otvorena za takve nove vizije. Tako da, vizije su odbijene, ali su zato zapisane, ostavljene na čekanju za neko novo doba, kada će ljudska bića konačno biti spremna da shvate.

Nažalost, jako često možemo primjetiti da potencijalni religiozni fanatici najčešće poistovjećuju određenu knjigu sa učiteljem pa se tako i ponašaju, u skladu sa istom. Biblija, Kuran, Vede...napisane informacije se shvataju veoma ozbiljno, i upravo tu počinju da se javljaju prvi problemi. A javljaju se primarno iz razloga zato što svako ljudsko biće subjektivno tumači iste. Tada se i javlja fanatizam koji vremenom postaje sve jači i jači.nove vizije. Tako da, vizije su odbijene, ali su zato zapisane, ostavljene na
čekanju za neko novo doba, kada će ljudska bića konačno biti spremna da shvate.

Nažalost, jako često možemo primjetiti da potencijalni religiozni fanatici najčće poistovjećuju određenu knjigu sa učiteljem pa se tako i ponašaju, u skladu sa istom. Biblija, Kuran, Vede...napisane informacije se shvataju veoma ozbiljno, i upravo tu počinju da se javljaju prvi problemi. A javljaju se primarno iz razloga zato što svako ljudsko biće subjektivno tumači iste. Tada se i javlja fanatizam koji vremenom postaje sve jači i jači.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Bel-Mordok 2012-12-10 14:15
How the Vatican created Islam
redicecreations.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.

Komentari(1) Klikova:41283

Više...
Globalizacija zla

Globalizacija zla

Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(3) Klikova:25590

Više...
Planetarna Manipulacija

Planetarna Manipulacija

  Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(10) Klikova:36840

Više...
 2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

Predstavlja važan trenutak za važne odluke. Predstavlja jako važnu godinu a u kojoj će se ljudska bića naći u eventualno takvoj poziciji da donesu isto tako važne odluke o vlastitoj...

Komentari(1) Klikova:34663

Više...
Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana...

Komentari(1) Klikova:43111

Više...
Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića...

Komentari(1) Klikova:29424

Više...
Vizija Planetarne Realnosti

Vizija Planetarne Realnosti

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković i ekskluzivno ih možete pročitati na 4DPortalu! Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji...

Komentari(1) Klikova:28564

Više...
Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Trenutno na planeti postoje potpuno neprimjerene vizije o tome kako vrednujemo nutrionističke izvore. Puno ljudskih bića je odraslo sa vizijama o tome kako je mesni proizvodi neophodni za pravilnu izgradnju...

Komentari(1) Klikova:40515

Više...
Vizija ljubavi

Vizija ljubavi

"...Pogledajte planetu Zemlju, pogledajte planetarnu prirodu I njen savršen sklad I ljepotu. Da li se ujutru budite sa beskonačnim pitanjima o vašoj viziji postojanja kao ljudskog bića, njenom poreklu I...

Komentari(1) Klikova:21059

Više...
Duhovnost Vs. Religija

Duhovnost Vs. Religija

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi...

Komentari(1) Klikova:32459

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije

Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti


Istina o Božiću
24 Prosinac 2018, 11.10
Istina o Božiću

Kolumne



Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno