4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

45413

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana u istoimenoj knjizi. U ovom poglavlju ćemo malo jasnije vidjeti kolika je moć misli i što je prava moć zakona privlačenja. Uživajte!

Primarni kreator nikada nije želio diskriminaciju, tako da je svim ljudskim bićima podario iste mogućnosti i potencijale.


Kompletan spektar živih bića u univerzumu zapravo predstavljaju ekstremitete primarne inteligencije (energije), pa tako i ljudska bića predstavljaju ekspresiju iste. Od navedenog principa nas razlikuju fizička tijela, svijesnost, inteligencija, i ignorantnost.

I u tom pogledu nažalost, aspekti su jako povezani. Nedostatak svijesnosti vodi prema ignorisanju istih kao i smanjenju percepcije, odnosno kompletnog univerzalnog znanja. Puno ljudskih bića posvećuje pažnju zaista nevažnim aspektima poput, tradicije, porekla, vjere, mentalnom nadjačavanju, materijalnom bogatstvu, kao i drugim iluzornim pojavama. Takva ljudska bića najčešće podsvijesno operiraju na niskofrekventim talasima straha i patnje. Sa ne znanjem u pozadini polako stare a grčevito umiru, ne shvatajući pravi životni smisao u trenutnom realitetu postojanja.


Pojačavanjem ljudske svijesti i percepcije ljudska duša evoluira i nakon smrti fizičkog tijela, prenosi se (reinkarnira) u sledeći viši nivo postojanja. Naravno ako ljudsko biće na vrijeme shvati univerzalne zakone. Ipak ljudski život zaista i treba da predstavlja bogatstvo u svakom aspektu i vlastitim iskustvima, naravno, u mjeri dok ona ne počnu uticati negativno na druga bića. Iskustvo je važno. Pomoću iskustva lakše se shvataju određeni aspekti i prolaze nove „lekcije“.


Planeta uskoro ulazi u novo doba, novu frekvenciju koja će progresivno promjeniti svijest ljudi i pomoći im da shvate svoju istinsku prirodu i ljepotu kreacije.


Mi konačno uviđamo da se u trenutnom realitetu sve događa paralelno (istovremeno) , da postoji zakon akcije i rekcije, zakon privlačnosti, da mislima i emocijama utičemo, kreiramo i privlačimo buduće događaje...

Najzad, kako bi upoznali veću sliku o trenutnom realitetu i njegovim potencijalima, a tako i iluzijama primarno koristite srce i intuiciju a ne intelekt i logiku.

Univerzalni zakoni

Univerzum zapravo predstavlja povezani, svijestan, fraktalni hologram.

Univerzalni zakoni su uvijek povezani i u svakom trenutku utiču na planetarnu realnost.


Ljudsko biće predstavlja mikrouniverzum unutar univerzuma i sve što smo u mogućnosti da pronađemo i vidimo u univerzumu, možemo pronaći vidjeti unutar nas samih.


Univerzum predstavlja beskonačnu energiju koja se manifestuje u mnogim oblicima. Tako da unutar univerzuma postoje spinirajuće galaksije, unutar njih takođe spinirajuća nebeska tijela (planeta Zemlja), unutar njih živa bića (ljudska bića) koja posjeduju vitalne organe koje su opet sačinjeni od ćelija, a one od molekula, unutar kojih postoje atomi koji su ništa drugo nego vid čiste energije.

Sa takvog aspekta, možemo uvidjeti da Ljudsko biće predstavlja ekspresiju univerzuma, i kao takvo, podleže njegovim principima i zakonitostima.


Sa materijalnog aspekta, uviđamo da mi zapravo predstavljamo ogledalo univerzuma a taj materijalni odnos se takođe reflektuje u vidu drugim psihičkim, misaonim kao i duhovnim aspekatima.

Ljudska bića neprekidno podliježu uticajima mnogih univerzalnih zakona a da toga nisu ni svijesni. Upravo radi toga u vlastitom iskustvu privlače još više univerzalnih zakona koji se manifestuju na neželjan način po njih, u skladu sa njihovim vjerovanjima. U tom momentu biće počinje potragu za izvorom tj. korijenima koji su uzrokovali iste, ali najčešće bezuspješno jer se taj izvor, taj korijen upravo nalazi u našem umu.

Povezanost uma i tijela

Um važi za apsolutnog gospodara tijela. On predstavlja naš subijektivni svijet, onakvog kako ga doživljavamo putem naših pomisli i emocija koje ih uvijek prate. Um predstavlja projekciju mozga i sa takvog aspekta tretira se kao jako moćna ideologija za realizaciju potencijalnih vizija. Um predstavlja ideologiju toga kako mi percepiramo pojave oko nas.


Ta "ideologija" kada je usmjerena (misli) u tačno određenom pravcu posjeduje nevjerovatnu moć i u mogućnosti je uraditi prava "čuda"

"...Um ljudskog bića je najčešće poput ogledala slomljen na segmente, a koji, kada se sastave, savršeno reflektuju moć i efekat naših misli..."


Frakcije slomljenog ogledala se ponašaju potpuno isto, one reflekuju misli kao kompletno i potpuno ogledalo, samo jako slabije i u puno više pravaca.

Ljudski um operira putem mreže koja se grana u mnogim pravcima. Isto tako, kako bi iskusili njegove najjače potencijale, neophodno je da njegov fluidni tok fokusiramo tj. usmjerimo u tačno željenom pravcu. Ako u tome uspijemo, bićemo iznenađeni sa efektom i jakim potencijalima koji će se tada manifestovati. Ti potencijali mogu da oličavaju telepatiju, telekinezu, zakon privlačnosti.... Nažalost, jako ga je teško kontrolisati, jer on je poput uragana, moćan i nepredvidljiv.


Misli je jako teško kontrolisati i usmjeriti u jednom pravcu.

Najčešće, ljudska bića kreiraju miskoncepcije poistovjećujući se sa vlastitim umom. Um postoji samo kao ekspresija našeg bića u trenutnom realitetu postojanja. Ako prihvatimo viziju da mi predstavljamo um, veoma lako podpadamo pod njegov uticaj i tako ograničavamo vlastite potencijale i mogućnosti. Kod mnogih ljudskih bića sa takvom vizijom um je u mogućnosti da uzrokuje neopisivu patnju konstantno razmišljajući i analizirajući prošlost (ranije događaje), a istovremeno brinući se sa budućnost (buduće događaje). Kada bi ljudska bića razmišljala i djelovala u sadašnjem trenutku planeta bi bila puno ljepše odredište za život. Vrijeme zapravo ne postoji, postoji samo nizanje događaja koji kreiraju iluzornu prolaznost vremena. Tako da vremenske fraze poput budućnosti i prošlosti označavaju ranije ili kasnije događaje.


Naš um konstantno pravi pregled događaja i manifestacija a potom pronalazi i dodjeljuje odgovarajuća imena istim. On neprekidno kreira unutrašnji dialog u našem mozgu, odlučuje, rasuđuje i procjenjuje...

Puno njegovih potencijala koristimo protiv sebe i tako privlačimo negativna buduća iskustva u vidu događaja, osjećanja i podsvijesnih predikcija koje se uskoro i ostvaruju.

Ekspresija uma i emocije


Ljudski um posjeduje nevjerovatnu moć u pogledu da proizvede posebna iskustva i emocije. Neke od njih su najčešće prirodne poput osjećaja blaženstva, sreće i radosti, ushićenosti, a takođe i neke manje prirodne poput ljutnje, mržnje, ljubomore i zavisti. Tako da u zavisnosti od vlastite percepcije u mogućnosti smo uvidjeti prirodne i neprirodne ekspresije, tj. vlastito mentalno kao i emocionalno zdravlje u određenom trenutku.


Kada se ona dese, u istom trenutku, veoma lako možemo uvidjeti koja iskustva i događaji su podstakli njihovo javljanje.

Neprirodna stanja mogu se javiti spontano i predstavljaju reakciju na neki vanjski verbalni ili fizički uticaj tj. iskustvo. Tako na primjer, mržnja ili ljutnja predstavljaju mentalne toksine koje je kreirao upravo ljudski um kao reakciju na neki vanjsku akciju koja se desila. Tada najčešće zaželimo da se oslobodimo te energije putem neke destruktivne akcije koja se javi u trenutku. To predstavlja trenutak koji nazivamo osjećajem “van sebe” a zašto? Zato što mi podsvijesno osjećamo da to ne pripada našoj prirodi. I posle nekog vremena, kada se oslobodimo negativne energije, i povratimo u prirodno mentalno i emoconalno stanje, mi uviđamo da je naš vlastiti um prouzrokovao tu devijaciju od prirode. Zašto mržnja ili ljutnja predstavlja neprirodni tj. stečeni aspekt ljudskih mentalnih potencijala? Zbog toga što vlastitom umu koji operira pod tim mentalnim toksinima, nije omogućen racionalan pergled na događaje koji mu se dešavaju i on tada bukvalno izobličuje realnost tako što teži odbraniti (opravdati) trenutnu reakciju. A izobličavanje realnosti kreira niz drugih efekata poput stvaranja neosnovanih pretpostavki i lažnih uvijerenja koji tada još više podstiču frustraciju kao popratni efekat istih. Tek tada počinjemo da gledamo, razmišljamo, pričamo i reagujemo na potpuno neharmoničan način u pogledu sa prirodom i realnosti. Sa druge strane emocije mržnje ili ljutnje najčešće ne traju dugo, a ako traju, to se dešava jer se iznova i iznova podsjećamo na uzrok takvih emocija tj. u podsvijesti vizualiziramo isti podsticaj koji je uzrokovao emocije mržnje i bijesa. Tako da mržnja i bijes ne mogu opstati samostalno. Za njihovu dužu ekspresiju potreban je okidač koji će podsjećati um na primarni izvor takve emotivne ekspresije. Tada naravno, nismo u mogućnosti da funkcionišemo u skladu sa prirodom.


Iako su osjećaj ljutnje, ljubomore, nepravde i frustracije najčešći uzročnici unutrašnjeg monologa to ne mora da predstavlja pravilo. Unutrašnji monolog se uvijek javlja posle jakih doživljenih utisaka, nevažno koje prirode.

Efekat misli

Misao predstavlja mentalno tumačenje uma a um ekspresiju misli.


Postoji određena nevidljiva energija koja prima ljudske misli i potom ih usmjerava (transformiše) u vid planetarne realnosti koja tada postaje dio ljudskih budućih iskustava. Vi kreirate iskustva uz pomoć vaših misli, tako da ono šta trenutno mislite direkno utiče na vašu budućnost i buduće događaje. Vaše pozitivne – negativne misli privlače određena iskustva i događaje u trenutnom realitetu. Tako da, ako vjerujete u osjećaj bezvrednosti vašeg bića, vi će te to vremenom zapravo i doživjeti putem budućih iskustava, i vice versa. Vaše misli i vaša percepcija će kreirati vaš realitet. Kompletan univerzum predstavlja beskonačan sistem koji održavaju vaše misli i želje.


Mi pomoću misli kreiramo individualnu svijest i subjektivnu percepciju naše fizičke prisutnosti.

Mi imamo potpunu moć da kontrolišemo naše misli, a tako i naše iskustvo u trenutnom realitetu. Veoma važno je postignuti svijest da, vaše misli imaju veliku moć u trenutnom realitetu. Misao zapravo predsavlja frekvenciju. Ta frekvencija, pozitivna ili negativna, utiče na vaše fizičko tijelo pa tako i na percepciju i time kreira vaše buduće događaje koje doživljavate kao "real time" iskustvo, svijesno ili nesvjesno.

Tako da, pozitivne misli su i te kako poželjne.


Pozitivne misli = pozitivne akcije / reakcije = pozitivne navike = pozitivni rezultati / dogadjaji (zakon privlačnosti) = uspjeh i prosperitet

Pozitivne pomisli su u stanju da otklone sve barijere i dopuste vašem umu da percepiraju svijet koji odgovara željama vašeg srca. A takođe budite s vijesni da, želja vašeg srca je da se na prirodan način izrazi u trenutnom realitetu, na planeti. Kao prirodan način podrazumijeva se da vaš život obogatite ljubavlju i beskonačnom srećom, kao i da je podjelite sa drugim dragim bićima. Misao predstavlja ključ koji može otključati sve vaše nekad sakrivene potencijale. Promjenom misli mijenjate tok događaja i budućih iskustava.


Ponekad se pitate zašto je vaš um tako opterećen i zauzet?
On je takav jer je primarno vaša volja takva. Vi ste kreirali takva iskustva. To je bila vaša želja, kao i želja drugih ljudskih bića, da iskuse novi trodimenzionalni prostor planete Zemlje iz što više dimenzija. I da, to je potpuno u redu. Život i treba da predstavlja bogatstvo u svakom pogledu. Ne plašite se da otkrijete neka nova pozitivna iskustva. To je prirodno, i vi kao pozitivna osoba to zaista zaslužujete. Zato, budite prirodni, pozitivni, ne shvatajte ništa lično. Time ćete potisnuti potencijalne stresove i vremenom umanjiti patnju trenutnog realiteta.

Da bi se to ostvarilo neophodan je um kojeg koristimo sve više u mjeri da smo mu se u potpunosti prepustili i povjerovali da putem njega vidimo konačnu realnost trenutnog realiteta. Ali naš nervni sistem je veoma ograničen i u mogućnosti je da percepira i potom dekodira samo mali spektar informacija (frekvencija) koje zapravo postoje oko nas. Ne zaboravite, mozak predstavlja samo procesor koji procesira određene informacije (frekvencije) koje je u mogućnosti da otkrije i dekodira, u zavisnosti od svjesnosti vašeg bića. Ljudska bića su po prirodi veoma znatiželjna i žele iskusiti neka nova iskustva i događaje. Ako u tom trenuku prepuste logičkom umu da ih vodi, biće izloženi iskušenjima, sreći kao i patnji.

Meditacijom do kontrole uma


Meditacija umiruje um, pomaže vam u ovladavanju vlastitim mislima.

Tokom meditacije, sa zatvaranjem ociju, vi zapravo zatvarate izvor, ekspresiju i protok potencijalnih aktivnosti uma. Vi zatvarate protok misli i pažnju fokusirate na duboko energetsko plavetnilo unutar vašeg tijela. I kako dublje tonete tako sve više primate informacija o vlastitoj prirodi i istinskim principima u trenutnom realitetu postojanja.

Meditacija se javlja u direktnoj relaciji sa umom. Meditacija uvijek zrači potencijalom da utiša isti i tako omogući ekspresiju ljudske prirode kojoj se tada otvaraju nove mogućnosti prema novim vizijama.


Meditacija primarno predstavlja fokusiranje impulsa misli na određenu frekvenciju. To takođe podrazumijeva separaciju uma od ostalih tjelesnih organa. Tokom dana vaš mozak konstantno prima i procesira enormno veliki opseg informacija, senzacija, vizuelnih utisaka, emocija...svijesno illi nesvijesno...Kada postignete meditativno stanje, vaše tijelo tj. nervni sistem posvećuje pažnju na tačno određenu misao koju poželi (vizualizacija) a prava meditacija predstavlja "no mind state" tj. prividno stanje hibernacije vašeg tijela u kojem nikakva misao nije prsutna, osim osjećaja da postojite.


Meditativno stanje je najbolje jer tada, koncetracija je najbolja, i misao posjeduje pun potencijal i najjaci efekat. Najvažnije je da punim srcem očekujete reakciju univerzuma, prepoznate je u pravom trenutku i odregujete na nju.


Kada meditiramo naš mozak otpočinje operirati na moždanim impulsima od 7 – 14 Herza (alfa) i tada vizualizacija i pomisli posjeduju najjači efekat a koje se u budućnosti veoma lako manifestuju preko Zakona privlačnosti.


Za meditaciju nije neophodno odvajati puno vremena. Samo pet do deset minuta dnevno je nevjerovatno korisno u poboljšanju kontrole nad vlastitim umom (mislima).

Vizualizacija

Vizualizacija u principu predstavlja sjećanje kako nešto izgleda.

Vizualizacija je oduvijek predstavljala primarni potencijal ljudskog uma. Nažalost upotrebljavajući sve više lijevu moždanu hemisferu u toku razmišljanja desilo se to da smo je potisnuli u stranu i vremenom, tokom godina odrastanja zaboravili na nju.


Vizuasliziranje predstavlja prirodni aspeket ljudske prirode

Vizuasliziranje predstavlja prirodni aspeket ljudske prirode i kao takvu, koristimo je od prvih godina života. Pomoću nje posjedujemo mogućnost da utičemo na buduće događaje i iskustva. Ipak, dešava se to da ona počne slabiti pod uticajem kasnije obijektivnim učenjima koji nas preplavljuju i koja uzrokuju preusmjeravanje naše pažnje.

Ona predstavlja jako moćan instrument kojim manifestujemo ono što želimo u trenutnom realitetu. Veoma je povezana sa zakonom akcije i reakcije. Vizuelizacija (akcija) izaziva odgovarajuću manifestaciju (reakciju). Upravo zato je jako važno zamišljati pozitivno i putem vizualizacije im dati snagu da se izraze.


Korišćenje kreativne vizuelizacije nam omogućava da živimo sa puno manje stresa a više uživanja.


Vizualizacija (imaginacija) predstavlja veoma važan aspekt zakona privlačnosti. Kada vizualizirate vi privlačite iste ili slične događaje u „budućem vremenu“. Drugim riječima, kada vizualizirate, vi materijalizujete. Veoma puno ljudi ne posjedjuje svijest o tome, i kada žele da ostvare neke svoje planove i ciljeve, primarno se fokusiraju na fizičko djelovanje putem kojeg je, najčešće, jako teško djelovati. Fizičko djelovanje postoji primarno da putem istog odregujete na potencijalne poruke univerzuma u trenutnom materijalnom regmentu realiteta u kojem postojimo. Vizualizacija pojačava efekat vaših usmjerenih misli tako što usmjerava energiju.


Usmjeravanje pažnje zahtjeva punu koncetraciju, koju možete ostvariti putem meditativnih tehnika

Zakon privlačnosti


Princip Zakona Privlačnosti

Sada, kada u potpunosti razumijemo efekat i moć misli, isto tako neophodno je da prihvatimo princip da pomoću vlastitih misli smo u mogućnosti da kreiramo vlastite želje i buduće događaje. Misao zapravo predstavja energiju koja operira na određenoj frekvenciji a koja je direktno povezana i utiče na druga ljudska bića i događaje, zavisno od toga prema kome je usmjerena. Ako putem vizualizacije i pomoću tačno usmjerenih misli poželimo neki budući događaj, on će se zapravo i desiti ako vaša misao tada posjeduje puni potencijal. Takođe emotivna reakcija je veoma važna. Pozitivno usmjerene misli, privuće pozitivne buduće događaje i vice versa. Ako želite da doživite određenu pozitivnu promjenu, neophodnan je efekat pozitivne misli tačno umjeren i vizualiziran putem vašeg uma. Primarna objektivnost vaše želje zahtjeva iskrenost i tačno fokusitranje vaših misli na pomenutu želju. Jača pažnja, brži efekat i uticaj na proceduru ostvarenja željenog događaja.

Zakonom privlačnosti ste u mogućnosti ostvariti pozitivne promjene u svim aspektima vašeg života, bilo da su to sreća, ljubav, zdravlje, prosperitet, pa i materijalno bogatstvo. Naša aktivnost u trenutnom realitetu nam omogućava da samostalno kreiramo naše buduće događaje i želje. Tako da, ako nešto zaista želimo, neophodno je da posvetimo punu pažnju vizualiziramo tu manifestaciju


Nije potrebno, mada ponekad poželjno da paralelno fizički djelujemo, uvidimo poruke univerzuma, uputimo reakciju i tako ubrzamo proces ostvarenja naših želja koja će se tada puno brže desiti.


Da bi zakon privlačnosti zaista djelovao i omogućio vam bogatstvo u svakom aspektu vašeg života, neophodno je da znate šta zapravo želite u tom trenutku. Neophodna je jasna vizualizacija tj. misao, kako bi efekat poprimio određenu jačinu. Nije važno da li su to želje o savršenom zdravlju, materijalnom ili emocionalnom prosperitetu, bitno je da je misao bistra i da posjedujete kristalno jasnu viziju o tome.

Zakon akcije i reakcije


Zakon akcije i reakcije savršeno reflektuje naše pozitivne / negativne misli i emocije (zakon privlačnosti)

Naše unutrašnje stanje (najčešće mentalno i emotivno) se reflektuje i direktno utiče na vanjsku realnost koja tada postaje naše iskustvo. Takav uticaj se može manifestovati u vidu trenutne i direktne reakcije koja će se desiti tj. kulminirati u bliskoj budućnosti. Tako na primjer, ako ne posjedujete samopoštovanje i ne vjerujete u vlastite potencijale, po zakonu privlačnosti privućićete osobe koje će vas takođe omalovažavati, vrijeđati, zlostavljati verbalno a takođe i fizički. Takva reakcija zakona privlačnosti uzrokovaće u vama određeni vid emocionalnog i mentalnog otrova koji je tada najčešće fluidan, i veoma ga je teško kontrolisati. Takođe, nemoguće ga je potisnuti jer time omogućavamo još veću količinu istog. Javlja se mogućnost da takve negativne emocije izbiju van u vidu negativnih impulsa, a to se najčešće i događa. Ljudsko biće se iznenada razbijesni i prenosi negativnu energiju na druga bića u vidu verbalnog ili fizičkog zlostavljanja. Upravo tada kreiramo prvi stepen Zakona akcije i reakcije. Iz takve akcije proizilazi trenutačna reakcija a veoma često i reakcija koja će se desiti u bliskoj budućnosti koja će se manifestovati u vidu reakcije verbalnog ili fizičkog zlostavljanja u potpuno istoj mjeri i intezitetu. Ne poznavajući zakon akcije / reakcije osoba neće biti u mogućnosti da poveže taj događaj (reakciju) sa nekadašnjim negativnim akcijama koje su je uzrokovale. Javlja se konfuzija jer u tom trenutku se ne posjeduje vizija o tome šta je to šta bi moglo da predstavlja uzrok novih negativnih dešavanja. Ne razumijevajući efekat akcije i reakcije u ljudskom biću se opet razvija ljutnja koja čeka da se manifestuje, ovaj put sa osjećajem nepravde. Tada nastaje efekat tzv. „klatna“ koji vodi u besmisao. Iz akcije u reakciju, sve dok ljudsko biće ne shvati i ne počne tražiti istinski uzrok takvih dešavanja.

Tako, sa druge strane, biće koje poznaje zakon akcije i reakcije automatski se pokušava sjetiti šta se to desilo u prošlosti što bi moglo da predstavlja uzrok takve akcije (reakcije). Upravo tada, kada se pronađe uzrok koji je podstakao negativnu reakciju, najbolje se okrenuti „izvoru“ koji vas je podstakao da tako odreagujete, a izvor je najčešće u vlastitom biću koje je tada ispunjeno otrovom negativnih emocija. Na kraju kada otkrijete prisustvo istih, neophodno ih je eleminisati sa pravovremenim „protivotrovom“. Tako u potpunosti zaobilazimo efekat „klatna“ koji vremenom pravi pakao od naših života.

Moć Zahvalnosti


Veoma je važno iskazati zadovoljstvo i beskrajnu zahvalnost prema univerzumu, bez obzira jeste li, ili niste postigli vlastitu želju. Moć zahvalnosti je zaista moćna i upotrebljavajte je uvijek kada ste u mogućnosti. Tim putem privlačite puno više prelijepih događaja koje ste zamislili u svojoj percepciji a takođe ubrzavate proceduru ka ostvarenju ranijih želja.

Veoma je važno, da funkcionišete i djelujete kao da se to zaista dogodilo. Iskažite sreću i zahvalnost zbog toga, iako se još uvijek nije desilo. Uvijek tražite svoju nagradu, kako je i istinski zaslužujete.

Optimizam i Afirmacije


“...Pazi na svoje misli,
jer one postaju tvoje riječi. Pazi na svoje riječi, jer one postaju tvoja djela. Pazi na svoja djela,
jer ona postaju tvoje navike. Pazi na svoje navike, jer one postaju tvoj karakter. Pazi na svoj karakter,
jer on postaje tvoja sudbina....”
Mudrosti Istoka

Ako želite da poboljšate vašu duhovnu stranu života, ili jednostavno "pobjegnete" od trenutnih problema neophodno je da odlučite koristiti samo srećne misli kao i riječi. Upravo sada, u mogućnosti ste da koristite samo jednu misao ili riječ istovremeno. Prema tome, dobro razmislite kakva misao ili riječ želite to da bude. Možete odlučti da pažnju posvetite pozitivnim riječima i mislima koje će ubrzati vaš budući prosperitet ka srećnijim sferama i primarno vas podstaknuti da istinski volite sebe...ili na kraju krajeva, da pažnju fokusirate na negativne misli-riječi, sjećanja na davne neuspjehe i negativnu prošlost, na podvige koji su pošli u negativnom smjeru, kako niste dovoljno dobri i kako događaji mogu krenuti "naopako" u bliskoj budućnosti. Takve misli vas mogu samo usloviti i pomoći vam da u bliskoj budućnosti nastavite da doživljavate neuspjehe i patnju. To ne predstavlja pravi put kojim bi ste kreirali prelijepi vlastiti život.


Koristeći „srećne“ pomisli u mogućnosti ste da u najkraćem vremenskom periodu doživite istinski prosperitet u svim sferama vašeg života.
Veoma je važno kako se budite ujutru i kako započinjete vlastiti dan. Započeti jutro pozitivnim afirmacijama je zaista prelijepo, ali jutarnja pozitivnost u mnogome zavisi od informacije smo primili tokom noći, prije spavanja. Tako na primjer, ako smo prije spavanja posvetili pažnju ponoćnim TV vijestima sutra ujutru nismo u mogućnosti funkcionisati pozitivno, jer u podsvijesti nam ostaju urezane sve negativne informacije koje smo primili.


Afirmacija predstavlja svijesnu pomisao, pomisao koja je tako jaka da je u mogućnosti kreirati vašu realnost i buduće događaje.
Uz pomoć nje bićete u mogućnosti da znatno povećate kvalitet vlastitog života. Afirmaciju može da predstavlja i naizgled obično izgovorena riječ, ali zapravo, pozitivna-negativna riječ ima mnogo jači efekat i puno ga ljudi nije svijesno. Zbog toga i ne paze na vlastite riječi i veoma često ih izgovaraju nesvijesno i iz neke navike. Riječ tj. misao zapravo predstavljaju određeni vid magije koja se može iskoristiti pozitivno ili negativno.


To je frekvencija koja kada se akitivira odašilje prema univerzumu koji tada kreira reakciju u skladu sa izgovorenom željom misli ili riječi.
Rekao sam da puno ljudi nije svijesno vlastitih riječi i misli jer veoma često, ih ispoljavaju u negativnom kontekstu koji se kasnije manifestuje u vidu loših iskustava i negativnih budućih događaja. Tako da, ako zaista želimo da uljepšamo svoj trenutni realitet i vlastito iskustvo neophodno je da treniramo naše riječi i misli i ispoljavamo ih u pozitivnom kontekstu. Odlična tehnika koju je moguće primjeniti u tom pogledu predstavlja upravo afirmacija.

Afirmacije je potrebno veoma pažljivo odabrati i zamisliti, tj. ako postoji mogućnost i vizualizirati. Vaš "vokabular" je potrebno orijentisati na pozitivnu stranu, jer na kraju, naši svakodnevni razgovori i misli predstavljaju niz afirmacija tj. vlastitih vjerovanja i ubjeđenja koji kasnije prerastaju u vašu subjektivnu realnost koja, ukoliko su afirmacije negativne, može kreirati pravi pakao od vašeg života. Tako da, kao prvo, neophodno je razumijeti da afirmacije koristite svakodnevno, svijesno ili nesvijesno i tako kreirate vaša životna iskustva.

Pozitivne afirmacije mogu samo privući beskrajnu ljepotu u Vaš život, i zbog toga se potrebno orijentisati se na takve riječi i misli. Pozitivnost zaista može privući čuda i enormne preokrete na bolje, zato im je neophodno posvetiti punu pažnju i fokusirati se na pozitivnu stranu.

Podsiećanje na davno zaboravljene potencijale


Ljudska bića su oduvijek posjedovala integrisano znanje univerzuma u vlastioj podsvijesti

To znanje obuhvata sve moguće aspekte koji postoje, tehnološke, psihičke,duhovne, zdravstvene. Vremenom, kako putem novih iskustava povećavamo vlastitu svijest, primamo tzv. „Deja Vu“ efekat koji omogućava da nekadašnje nesvijesno ispliva na površinu svijesnog. Mi se prisjećamo nekadašnjeg znanja kojeg smo posjedovali u percepciji kao dio primarne inteligencije. Sada, odvojili smo se od nje i trenutno mi predstavljamo ekstremitete iste samo sa minimalnom percepcijom i svijesnosti. To je moguće poistovjetiti sa pričom o Adamu i Evi tj. njihovom progonu iz Edena, odnosno odvajanju od svepostojeće primarne inteligencije. Naša duša teži ka ponovnom sjedinjenju sa njom. Ona još uvijek tinja u nama i vodi nas besperkorno prema njoj. Na tom putu suočavamo se sa mnogim uticajima i iskušenjima. Bogata iskustva u trenutnom realitetu posjeduju aspekte koji su nam neophodni za povećanje tj. pridobijanje nekadašnje svijesti i percepcije a koja nas isto tako mogu naivno zbuniti i odvesti nazad u zavisnost i pakao.


Nekadašnji potencijali primarne inteligencije se mogu pronaći u našem nesvijesnom koje posjeduje potencijal sveprisutnosti. Naše nesvijesno registruje sve događaje i iskustva koja se dešavaju na planeti. Oni ostaju urezani i toj nesvijesnoj strani i pitanje je trenutka kada će se pobuditi i izroniti na svijesnu površinu našeg uma. Svijesna iskustva pobuđuju nesvijesna u zavisnosti prema kojima već usmjeravamo pažnju.


Tako da, sve je povezano. Duša usmjerava i pobuđuje našu intuiciju koja teži da eksploatišemo ona iskustva koja su nam potrebna i koja će pobuditi našu nesvijesnu stranu i sva registrovana iskstva koja nose informaciju. Iskustva zapravo predstavljaju i lekcije koje nas uče da ostanemo na pravom putu.

Isto tako, nije dovoljno da samo "posjedujemo" znanje, jer i ono predstavlja vid energije i potrebna mu je fluidnost. Zato se znanje prenosi između ljudskih bića, i kao takvo dalje primjenjuje u praksi. Mi učimo tokom kompletnog života, učimo posebno znanje prema kojem nas vodi naša intuitivna strana ličnosti. Na njega fokusiramo vlastitu pažnju. Učimo u svakom trenutku, iako toga nismo svijesni. Primarni smisao života u trenutnom realitetu predstavlja učenje putem iskustva. Mi učimo kako da povratimo nekadašnji integritet koji smo posjedovali u percepciji. Kada smo bili sveprisutni. Kada smo bili sjedinjeni. Kada smo postojali kao jedno živo biće.

Nastavljamo da učimo sve dok ne prikupimo dovoljno duhovnog prosperiteta i svijesnosti koji omogućavaju našoj duši da prilikom napuštanja materijalnog tijela pređe i zauzme oblik nekog drugog višeg nivoa postojanja. I tako se sve konstantno ponavlja dok se duša konačno ne sjedini sa primarnom inteligencijom.

Isto tako, nije prirodno patiti zbog neznanja, ako se zaista trudimo da ga pridobijemo. Uvijek imajte na umu da vas neznanje ne oslobađa patnje. Ako pogrešite u nekom momentu to se dešava upravo zbog neznanja, i tada se javlja mogućnost patnje, samoosuđivanja, buduće nevjerice u sebe. Zato nam znanje upravo pruža zaštitu od patnje. Kada posjedujete znanje, strah, sumnja i patnja isčezavaju iz vašeg bića.


"...Ignorantnost je jednaka neznanju a poznavanje nekog aspekta, tehnološkog, duhovnog ili nekog trećeg samo nema efekta ako se ne primjeni..."


Ljudska Bića se poslednjih godina pokušvaju sjetiti nekadašnjih potencijala i integriteta kakve su nekada ranije posjedovali u percepciji. Nažalost veoma velika većina pokušava da vanjskim segmentima podstakne unutrašnju promjenu, umijesto da direktno posvete vrijeme, volju i energiju prema unutrašnjim aspektima vlastitog bića.


Budite promjena kakvu želite vidjeti na planeti, postanite ogledalo prirode i besprekorno kreirajte vlastite vizije putem univerzalnih zakona i principa.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Bel-Mordok 2012-03-08 21:58
Star Size Comparison HD
www.youtube.com/.../

*Quantum Physics* The Reality As You Know It Does Not Exist
www.youtube.com/.../

Pogledajte zanimljiv dokumentarni film "Kimatika" - po meni jači od Zeitgeista
www.4dportal.com/.../
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

IVAN MIRKOVIĆ: Okultna elita

Misterije se kontinuirano dešavaju na planeti, a predstavljaju pojave i događaje za koje ljudsko biće nije u mogućnosti pronaći neko realno tj. racionalno objašnjenje u vezi istih.

Komentari(1) Klikova:44521

Više...
Globalizacija zla

Globalizacija zla

Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(3) Klikova:27237

Više...
Planetarna Manipulacija

Planetarna Manipulacija

  Jako važna tema, motivisana sa primarnom idejom i vizijom, da se ljudskim bićima omoguće informacije o potencijalnim dešavanjima na planeti a o kojima se nikada ne posvećuje puna pažnja putem...

Komentari(10) Klikova:39144

Više...
 2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

2012 - Budući Tok, Analiza i Efekat

Predstavlja važan trenutak za važne odluke. Predstavlja jako važnu godinu a u kojoj će se ljudska bića naći u eventualno takvoj poziciji da donesu isto tako važne odluke o vlastitoj...

Komentari(1) Klikova:37324

Više...
Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Ljudski Energetski Potencijali / Univerzalni Energetski Zakoni

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Navedeni tekst je prilagođen web korisnicima i predstavlja samo "uvertiru" prema jako detaljnijim informacijama i analizi koja je opisana...

Komentari(1) Klikova:45414

Više...
Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Energetsko manipulisanje od strane planetarnih entiteta

Tekst predstavlja ogranak teme "Vizija Planetarne Realnosti" i navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković. Realitet, odnosno planeta Zemlja na kojoj postojimo, pa i živa bića...

Komentari(1) Klikova:31041

Više...
Vizija Planetarne Realnosti

Vizija Planetarne Realnosti

Navedeni odlomci su iskopirani iz knjige "Planetarna Vizija" - Ivan Mirković i ekskluzivno ih možete pročitati na 4DPortalu! Sve što smo u mogućnosti da percepiramo u trenutnom realitetu primarno postoji...

Komentari(1) Klikova:30790

Više...
Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Mesni proizvodi kao vid prirodne prehrane?

Trenutno na planeti postoje potpuno neprimjerene vizije o tome kako vrednujemo nutrionističke izvore. Puno ljudskih bića je odraslo sa vizijama o tome kako je mesni proizvodi neophodni za pravilnu izgradnju...

Komentari(1) Klikova:43822

Više...
Vizija ljubavi

Vizija ljubavi

"...Pogledajte planetu Zemlju, pogledajte planetarnu prirodu I njen savršen sklad I ljepotu. Da li se ujutru budite sa beskonačnim pitanjima o vašoj viziji postojanja kao ljudskog bića, njenom poreklu I...

Komentari(1) Klikova:22230

Više...
Duhovnost Vs. Religija

Duhovnost Vs. Religija

Od danas, 30. rujna, dobili smo još jednog značajnog kolumnista u našem timu. Ivan Mirković je vlasnik i glavni urednik portala planetarnavizija.org i pisac istoimene knjige. Njegovi tekstovi su zanimljivi...

Komentari(1) Klikova:35080

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno