4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Elektromagnetski mehanizam ultrazvuka na bosanskoj piramidi Sunca (Visočica)

8665

Dr. Slobodan Mizdrak zabilježio  je elektromagnetski signal od 28 kHz na vrhu Bosanske Piramide Sunca (Visočica) u travnju 2011. Nakon njega, istraživači Dr. Paolo Debertolis, Heikki Savolainen inž.el., Davor Jadrijević inž.el., Goran Marjanović inž.el., Goran Samouković inž.el i ostali potvrdili su mjerni rezultat dr. Mizdraka. Računalne simulacije električnog potencijala, smjera i jakosti električnog polja otkrivaju nam elektromagnetski mehanizam koji generira ultrazvuk. Te računalne simulacije izrađene su u programu ANSOFT MAXWELL®2D verzija 14.0.

 

Rođen 1970 u Osijeku, Hrvatska; magistrirao elektrotehniku na Sveučilištu u Zagrebu; ovlašteni inženjer elektrotehnike; član Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu. Specijalnosti: tomografija električne otpornosti tla (ERT), spontani potencijal (SP), tomografija gustoće aeroionske struje, računalne simulacije elektromagnetskih procesa sa aplikacijama ANSOFT MAXWELL, AUTODESK MAYA, 3D MAX. Hrvoje Zujić

 

UVOD

Pretpostavljam da je prirodni VLF-atmosferik izvor registriranog EM signala od 28kHz na vrhu Visočice. VLF-atmosferici su elektromagnetski impulsi, odašiljani tijekom grmljavina. Generiraju ih izboji munja, a prostiru se približno brzinom svjetlosti kroz atmosfersku vodilicu vala koju formira zemljina površina i niža ionosfera. Tijekom prostiranja, VLF-atmosferici su podvrgnuti promjenama svojstava, amplitude i frekvencijske kompozicije, zbog prostornog raspršivanja i efekta prigušenja. Što se atmosferik više udaljava od mjesta originalnog izvora,  visokofrekventne i niskofrekventne komponente tog signala se prigušuju. Budući se VLF-atmosferična vodilica vala ponaša kao pojasno propusni filter oko frekvencije od oko 10kHz, ta komponenta podvrgnuta je minimalnom prigušenju tijekom prostiranja signala.
Atmosferike karakteriziraju vrlo male amplitude, kratkog trajanja. Općenita jakost signala je u području nanoTesla. Trajanje tih impulsa VLF-atmosferika u prosjeku iznosi oko 0.5 ms (Betz, 1996). Karakteristike tih signala kao što su amplituda, frekvencijska kompozicija, valni oblik i trajanje primarno zavise o vrsti izboja munje, udaljenosti između izvora i detektora i uvjeta emitiranja u atmosferi. Atmosferici se mogu koristiti za detekciju i lokalizaciju područja grmljavina. Broj registriranih impulsa po jedinici vremena je indikator grmljavinske aktivnosti koji pokazuje uobičajene dnevne i sezonske varijacije. Vrhunci frekvencije pulseva u srednje-europskim zemljama bilježe se tijekom ljetnih poslijepodneva.  Drugi vrhunac frekvencija pulseva događa se oko ponoći,  koji je prisutan veći dio godine (vidi Sliku 1).

 

Slika 1. Dnevna vremenska dinamika VLF-atmosferika. Amplitudni spektar
pojedinih VLF-atmospferičnih signala dobiven je superpozicijom tijekom trajanja 4 sata.

 

Postoje 3 glavne razlike između elektromagnetskih svojstava prirodnog 28kHz VLF-atmosferika i 28 kHz signala zabilježenog na vrhu Bosanske Piramide Sunca (Visočica):

  • - Prirodni VLF-atmosferici na frekvencijama od 28kHz prosječno traju manje od 0.5 milisekude. Na vrhu Bosanske Piramide Sunca, taj EM signal od 28 kHz je gotovo NEPREKINUT.
  • - Zabilježeni EM signal od 28kHz na vrhu Bosanske Piramide Sunca ima mnogo veću JAKOST nego VLF-atmospherični signali zabilježeni u prirodi.
  • - Oblik prirodnog VLF-atmospheričnog signala od 28kHz je izobličeni sinusni val, “kvazi-sinusni valni oblik”. Oblik EM signala od 28kHz zabilježenog na vrhu Bosanske Piramide Sunca je gotovo SAVRŠENI SINUSNI VALNI OBLIK.

 

Bosanska Piramida Sunca djeluje kao divovska antena, pojačalo i ispravljač prirodnih VLF-atmosferika. Da li se ovdje radi o prirodnom ili vještačkom fenomenu? Ili oboje?

Kako prirodni VLF-atmosferici od 28kHz utječu na naše zdravlje? Studija koju su proveli Schienle A., Stark R. i Vaitl D. pokazala je visoku korelaciju pojave srčanog infarkta i naglog povećanja učestalosti impulsa VLF-atmosferika od 28kHz i 10kHz kada 28kHz prevladava nad 10 kHz. htp://www.google.com/patents/US4631957

Kako kontinuirani, savršeni sinusoidalni valni oblik EM signala od 28kHz utječe na naše zdravlje? Studija koju su proveli Jinsheng Zhang, Yupeng Zhang, and Xueguo Zhang dala je obećavajuće rezultate u liječenju tinitusa (pisak u ušima ili potpuni gubitak sluha). Ako vas muči tinitus, posjetite Visoko.


ELEKTROMAGNETSKA POLJA OKO BOSANSKE PIRAMIDE SUNCA

Računalne simulacije električnog potencijala, smjera i jakosti električnog polja otkrivaju nam elektromagnetski mehanizam koji generira snažan, čist EM signal savršenog sinusoidalnog oblika od 28kHz.

Gustoća električne struje u zraku iznosi oko 10-12 ampera (A) po m2 – gotovo ništa. Tijekom vedrog vremena, stvara se razlika električnog potencijala od 250,000 to 500,000 volti između ionosfere i tla na površini zemlje; tlo je električki negativno u odnosu na ionosferu. Procjenjuje se da ta struja i razlika električnog potencijala nestaju u manje od 30 minuta od prestanka grmljavinskih aktivnosti. Većina ljudi nije svjesna da atmosferom teče neprekinuta električna (aeroionska) struja. Tijekom vedrog vremena, postoji snažan elektrostatsko polje od oko 100 V/m prema tlu. Ovaj električni potencijal povećava se za 100V po metru visine.

Prije izrade simulacije električnih polja u Visokom, trebamo procijeniti i postaviti ulazne vrijednosti:

  1. električna otpornost zraka u Visokom, R=10-12 Ωm
  2. električna otpornost tla oko Bosanske Piramide Sunca, R=200 Ωm
  3. električna otpornost kamenih blokova na Bosanskoj Piramidi Sunca, R=5000 Ωm
  4. električni potencijal tla na i oko te piramide, E=0V
  5. električni potencijal ionosfere, E=250kV.

 

Dva različita modela terena sa procijenjenim vrijednostima stvorena su u aplikaciji ANSOFT MAXWELL®2D verzija 14.0. Prvi model je ravni teren bez piramide, a drugi model sadržava piramidu.  Usporedbom ova dva modela terena (bez piramide i sa piramidom), možemo zapaziti utjecaj piramide na raspodjelu atmosferskog električnog potencijala, smjer i jakost električnog polja.

 

Slika 2. Spektralna raspodjela električnog potencijala u atmosferi na ravnom terenu bez i sa piramidom

 

Na slici 2, zapažamo male razlike u raspodjeli električnog potencijala u atmosferi.

 

Slika 3. Smjer/jakost električnog polja u atmosferi na ravnom terenu bez piramide i sa piramidom

 

Na slici 3, zapažamo da smjer i jakost električnog polja ostaju gotovo nepromijenjeni na ravnom terenu bez piramide. Na ravnom terenu sa piramidom, jakost električnog polja je to veća što je područje bliže piramidi. Što je područje bliže piramidi, smjer električnog polja postaje sve okomitiji na površinu piramide.

 

Slika 4. Spektralna raspodjela jakosti (bez smjera) električnog polja u atmosferi na ravnom terenu sa piramidom

 

Na slici 4, zapažamo da je najveća jakost električnog polja u atmosferi na vrhu piramide! Što je veća jakost električnog polja, to je snažnija elektromagnetska sila privlačenja i veća gustoća električnih naboja, te veća električna vodljivost zraka i veća vjerojatnost udara munje.

 

Slika 5. Pojednostavljena 4-grozdna raspodjela jakosti elektromagnetske sile privlačenja u atmosferi na ravnom terenu sa piramidom

 

Slika 5 prikazuje pojednostavljenu raspodjelu jakosti elektromagnetske sile privlačenja u atmosferi, podijeljenu u 4 obojana grozda. Područje grozda označenog brojem 1 je područje najjače EM sile privlačenja  sa najvećom vjeerojatnosti udara munje na vrhu piramide. To područje grozda 1 ima oblik sličan sunčevom disku.

Područje oko grozda broj 2 (svijetlo zeleno) je najvažnije područje za našu priču o neprekinutom signalu od 28kHz na vrhu Bosanske Piramide Sunca. Jakost i orijentacija elektromagnetske sile privlačenja atmosferskog elektriciteta unutar područja 2 je uzrok elektromagnetskog efekta kojeg slobodnije mogu opisati kao  "CRNA RUPA ZA SAV ATMOSFERSKI ELEKTRICITET IZNAD PIRAMIDE".

Ta piramida "lovi" mnoge VLF-atmosferike sa tom "crnom rupom". Što je više "ulovljenih" prirodnih VLF-atmosferika u tu "crnu rupu", to se dobiva snažniji i čistiji signal na vrhu piramide.

Bosanska Piramida Sunca djeluje kao divovska antena, pojačalo i ispravljač prirodnih VLF-atmosferika. Ovo je najjednostavnije objašnjenje tog elektromagnetskog fenomena u visočkoj dolini.

 

KULT SUNCA I PIRAMIDE

Slika 6. Raspodjela gustoće atmosferskog elektriciteta oko piramide

 

Računalna simulacija elektromagnetskih polja oko piramida također nam je otkrila “oblik sunčevog diska” za najveću gustoću atmosferskog elektriciteta na vrhu piramide. Da li su drevni Egipćani znali za taj “oblik sunčevog diska” na vrhu piramide? Da li je to bio glavni razlog za uspostavljanje sunčevog kulta u Egiptu? Da li je  “oblik sunčevog diska” bio glavni razlog da je civilizacija Maja mnoge piramide imenovala “Piramida Sunca”?

Nikola Tesla je izjavio 1935.g. da je planet Sunce primarni izvor nadolazećeg kosmičkog zračenja (elektriciteta) na planet Zemlju. Piramide su prijemnici elektriciteta koje nam šalje Sunce. Piramida je također i kreator “oblika sunčevog diska” na vrhu piramide.

Dvojna priroda svjetla sugerira da svjetlo ima svojstva kao EM val i fotonska čestica. Da li je drevnim Egipćanima bila poznata dvojna priroda svjetla? Da li su gradili piramide sa svrhom repliciranja EM efekata u “oblika sunčevog diska”? Egipatski arheolozi proučavaju  “oblik sunčevog diska” isključivo u obliku fotona, uopće ne razmišljajući o “obliku sunčevog diska” u obliku elektriciteta.


ULTRAZVUK UNUTAR TUNELA RAVNE I NA SONDI 10

Nakon analiziranih računalnih simulacija, logično je očekivati snažan i čist signal od 28kH na vrhu Bosanske Piramide Sunca, ali kako objasniti pojavu istog signala od 28kHz na sondi 10 (300 metera sjevernije od vrha piramide) i unutar tunela Ravne (2500  metara od vrha piramide). Kako to objasniti?
Kameni blokovi piramide i lokalne stijene sadrže visok udio kristala kvarca zbog čega se javlja piezoelektrični efekt. Elektromagnetski val od 28kHz se uz pomoć kristala prirodno pretvara u mehanički val od 28kHz. Kada je medij za prijenos mehaničkog vala zrak, tad mehanički val nazivamo zvuk. Ovaj zvuk od 28kHz prostirati će se kroz sve šupljine ispunjene zrakom (komora, tunel, kanal,  pukotina, kaverna, rasjed, špilja). Ova činjenica ide u prilog pretpostavkama da se tunelska mreža Ravne prostire sve do zrakom ispunjenih šupljina unutar Bosanske Piramide Sunca.

 

Slika 7. Satelitski snimak zrakom ispunjenih šupljina Bosanske Piramide Sunca od autora Klausa Done, objavljeno na konferenciji ICBP 2011.

 

Kako objasniti ultrazvuk na sondi 10? Da li se na sondi 10 također nalazi zrakom ispunjena šupljina? Satelitski snimak šupljina Visočice (Slika 7) od Klausa Done podržava tu pretpostavku. Da li je sonda 10 ulaz u Bosansku Piramidu Sunca?ZAKLJUČAK

Svatko može izraditi računalne simulacije električnih polja oko piramida i provjeriti moju glavnu tvrdnju da Bosanska Piramida Sunca djeluje kao antena, pojačalo i ispravljač prirodnih VLF-atmosferika. Sunčev disk u obliku elektriciteta na vrhu piramide otvara nove pravce istraživanja povjesničara i arheologa.

Da li je sonda 10 ulaz u Bosansku Piramidu Sunca?REFERENCE

Paolo Debertolis, Slobodan Mizdrak (2012).
Bosnian Pyramids – Measured Energy Phenomena

Paolo Debertolis, Slobodan Mizdrak (2012).
Finished experiment of April 2012 on ultrasounds beam and EM waves at the top of The Bosnian Pyramid of the Sun.

Klaus Dona, ICBP 2011 (2011).
Satellite imagery of tunnels of The Bosnian Pyramid of the Sun.

Schienle A.,  Stark R. and Vaitl D., (1998).
Biological Effects of  VLF Atmospherics in Humans: A Review.

Betz, H.D., Kulzer, R., Gerl, A., Oettinger, W.P., Eisert, B. and Jacubassa, D. (1996).
On the Correlation Between VLF-Atmospherics and Meteorological Data.

Jinsheng Zhang, Yupeng Zhang, and Xueguo Zhang (2011).
Auditory Cortex Electrical Stimulation Suppresses Tinnitus in Rats

http://www.google.com/patents/US4631957

Tags:     Ultrazvuk      VLF-atmosferik      28 kHz      Bosanska Piramida Sunca      piramida      Visoko      Visočica      Slobodan Mizdrak      Paolo Debertolis      Hrvoje Zujić      Disk      Ansoft      Maxwell      Tesla      Klaus Dona      Sonda 10      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+6 #1 Bel-Mordok 2013-06-07 18:17
Pyramids of the world - click on Europe
world-pyramids.com/.../...

Impressions of the Bosnia Pyramids—From One American’s Point of View
world-pyramids.com/.../

Električni napon Bosanske Piramide Sunca
4dportal.com/.../...

Energetski fenomen: "Bosanska piramida Sunca je perpetuum mobile iz daleke prošlosti"
24sata.info/.../...

Najmlađi akademik ruske Akademije prirodnih nauka: Semir Osmanagić je promijenio svijet piramida
24sata.info/.../...

Bosanske piramide: Atrakcija i svetište za turiste, kontroverza za bh. građane
4dportal.com/.../...

Bosanske piramide u Njemačkoj pokupile ovacije
4dportal.com/.../...

Američki kongres uručio priznanje Semiru Osmanagiću
4dportal.com/.../...

Slovenac pronašao drevni grad Maja u šumama Meksika!
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Elektromagnetski mehanizam ultrazvuka na bosanskoj piramidi Sunca (Visočica)

Elektromagnetski mehanizam ultrazvuka na bosanskoj piramidi Sunca (Visočica)

Dr. Slobodan Mizdrak zabilježio  je elektromagnetski signal od 28 kHz na vrhu Bosanske Piramide Sunca (Visočica) u travnju 2011. Nakon njega, istraživači Dr. Paolo Debertolis, Heikki Savolainen inž.el., Davor Jadrijević...

Komentari(1) Klikova:8666

Više...
Električni napon Bosanske Piramide Sunca

Električni napon Bosanske Piramide Sunca

Kako izmjeriti električni napon bosanske piramide Sunca? Primjenom geofizikalne metode spontanog potencijala (SP). U tu svrhu, koristio sam nepolarizirajuće elektrode i ohmmetar nutarnje impedancije 20 Gohma. Mjerenje je odrađeno 2007-05-06....

Komentari(1) Klikova:14197

Više...

"Tuneli" Klausa Done

Austrijanac Klaus Dona je 2011.g. prezentirao snimke tunela Visočice koje je locirao neimenovani geofizičar koristeći neimenovani vojni satelitski radar. Dakle, mi ne znamo tko, kada, gdje, kako...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9462

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
31 Svibanj 2019, 18.33
Umni 'pakao' ili 'raj' u umu?
Generacija 'uvijek sam dobro'!?
11 Lipanj 2019, 15.15
Generacija 'uvijek sam dobro'!?

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno