4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

WEB BOT Projekt

34832

Webbot projekt je jedna metoda predviđanja ili bolje rečeno - proricanja budućih događaja uz pomoć radikalne lingvistike. S interneta se skupljaju određene ključne riječi uz pomoć posebnih kompjuterskih programa od kojih se formira jedna baza podataka. Na osnovu te baze jezičkih pojmova kalkuliše se stepen promjena u jezičkom izražavanju ljudi, na osnovu čega se predviđaju budući događaji.

Na neki način, može se reći da je sve bazirano na pretpostavci ili opservaciji da smo svi mi na jednom podsvjesnom nivou vidovnjaci, odnosno, da naša podsvijest ima sposobnost da predvidi budućnost. Čini se da nam ona u nekim momentima pokušava to i dati na znanje, odnosno, skrenuti pažnju na sebe, upravo preko te promjene u našem izražavanju.

Prema nekim procjenama, čovjek s engleskog govornog područja koristi oko 11 hiljada riječi tokom jedne nedjelje. Međutim, primijećeno je da čovjek spontano u nekim momentima počinje da koristi više riječi, odnosno, i one riječi koje normalno ne upotrebljava kako bi se bolje izrazio u vezi s nekom tematikom.  Webbot analiza se bavi upravo tim pokušajima da odredi te promjene kod ljudi u njihovom jezičkom izražavanju jer ta nagla promjena u njihovom izražavanju indicira mogućnost manifestacije određenih događaja.

Taj sistem proricanja budućnosti razvio je Amerikanac, Clif High još prije nekih 12 godina. On je tu metodu nazvao “analizom asimetričnih trendova jezika” i u početku ju je koristio za predviđanje zbivanja na tržištu dionica. Kasnije je to proširio na predviđanje globalnih događaja u svijetu. Prvu prognozu globalnih svjetskih događaja objavio je sredinom 2001. godine. Nakon toga uslijedilo je još nekoliko izvještaja koji su privukli veliku pažnju jer se ispostavilo da su se neki događaji koji su u njima najavljeni, obistinili u manjoj ili većoj mjeri.

Kako funkcionira?

U suštini, radi se o tome da jedna grupa, 'paukova', 'agenata' i 'šetača' češlja internet u potrazi za određenim pojmovima, slično kao što to rade tzv. bot-ovi internet pretraživača kao što su na primjer Google i Yahoo. Kada pronađu ciljane pojmove ili nešto leksički slično, web bot-ovi to zabilježe zajedno sa okolnim riječima, odnosno, tekstom koji ih okružuje.

Dakle, traže se određene ključne riječi zajedno s onima koje su bile u direktnoj vezi s njima i to se onda šalje u centralnu bazu podataka.

Prikupljeni podaci se nakon toga filtriraju uz pomoć određenih kompjuterskih programa; zatim se svode na brojeve i od njih se pravi jedan mjehuričasti ili raspršeni grafikon. Kada se to posmatra kroz jedan određeni vremenski period, može se primijetiti kako tačke na grafikonu imaju tendenciju da se zbijaju, odnosno, one se na nekim mjestima koncentrišu u grupe.

Svaka tačka na grafikonu može predstavljati neku riječ ili grupu riječi. Da bi se definisalo njihovo značenje, riječi ili grupe riječi se svode na njihovo suštinsko značenje ili na njihov zajednički imenitelj. Tako taj proces podrazumijeva traženje zajedničkog imenitelja među tim grupama riječi.

Svaki skup riječi na grafikonu naziva se ‘entitiet’. Kad se ispita svaka tačka, dobijaju se određene fraze koje se onda interpretiraju zajedno sa emocionalnim pojmovima s kojima su vezane.
Samo izračunavanje je bazirano na jednom sistemu asocijacija riječi s numeričkim vrijednostima emocionalnih odgovora koji su vezani s njima. Tako se na kraju pravi jedna baza podataka od nekih 300 hiljada riječi ili fraza i emocionalnih odgovora koji su povezani s njima i ta baza na kraju služi kao materijal za proricanje budućih događaja.
Ta tehnologija navodno ispituje kolektivnu podsvijest, te odatle izvlači neke zaključke.

Čini se da je to nešto slično kineskoj Knjizi promjena, ‘I Ching’ – koja je više bazirana na apstraktnim pojmovima…na primjer, ona ne daje informacije u smislu “tada i tada će se dogoditi nesreća na tom i tom mjestu”, nego su informacije više uopštene.

Ta tehnologija, navodno, zadire u jedno područje koje bi se moglo nazvati ‘presvjesnom svjesnošću’, na čemu se zasnivao rad Deana Radina sa Boundary Instituta. Dean Radin je otkrio da ljudi počinju da reaguju na neki događaj 6 sekundi prije nego što se on dogodi. Na primjer, ukoliko u laboratorijskim uslovima jednom čovjeku pokažemo neku užasnu sliku, on će početi da fizički reaguje na nju 6 sekundi prije nego što je vidi. Tako bi se moglo reći da su ljudi u stanju da zavire u nekih 6 sekundi budućnosti.

George Ure, jedan od Clif-ovih saradnika, upoređuje webbot izvještaje sa držanjem u rukama jednog lista papira na kojem je izbušeno na stotine sitnih rupica i pokušavnjem da se kroz njih sagleda šta se nalazi s druge strane. Međutim, čovjek ima na raspolaganju samo djelić sekunde za to. On tvrdi da do promjena u jeziku, odnosno, govoru dolazi prije određenog događaja na jednom makro nivou a to se uglavnom najizrazitije dešava 45-90 dana prije odigravanja tog događaja.

Kolika je preciznost predviđanja?

Generalno se smatra da je preciznost te metode do sada bila negdje 40-50%, ovisno o interpretaciji, što nije malo. Međutim, čini se da Clif High stalno poboljšava tu metodologiju i da bi se moglo reći da poslednji izvještaji postaju precizniji!? Isto tako, čini se da su prognoze za period od nekih 45 - 90 dana preciznije od onih dugoročnih!? U stvari, moglo bi se reći da je to nešto slično vremenskoj prognozi.

Ostvarena i neostvarena predviđanja
Napad na Svjetski Trgovinski Centar – u junu  2001.g. webbot je predvidjeo da će se u periodu od 60-90 dana dogoditi jedan katastrofalan događaj koji će promijeniti svijet ali na osnovu nekih pojmova koji su tu bili zastupljeni kao, npr. riječ ‘raketa,’ Clif je smatrao da se tu radi o posljedicama testiranja raketa koje su proizvedene u sklopu tzv. programa Rat Zvijezda, čija je namijena bila da štite iz svemira Sjedinjene Američke Države od neprijateljskih raketa. Međutim, koliko znamo, glavno sredstvo napada bili su putnički avioni. Doduše, prema nekim alternativnim teorijama, Pentagon jeste bio pogođen raketom a ne avionom tipa Boing, koji je navodno letio na pola metra iznad zemlje brzinom od 750 km/čas i kojim je upravljao jedan Arapin koji je proveo u školi za letenje samo par dana i koji tako nije mogao da bude dovoljno obučen da izvede takav jedan manevar. (Čini se da je on bio upisan u tu školu u sklopu jednog scenaraija u kojem je njegova uloga „žrtvenog jarca“ trebala da bude što ubjedljivija?!) U svakom slučaju, činjenica je da se na osnovu podataka iz webbot analize ne mogu dobiti precizna predviđanja budućih događaja.

U principu, smatra se da je Clif High predvidjeo rušenje aviona američke kompanije American Airlines u novembru 2001. godine, neposredno nakon uzlijetanja sa aerodroma u Njujorku. Tom prilikom je stradalo oko 260 putnika. U pogotke se ubraja i predviđanje rušenja spejs-šatla Kolumbija u februaru 2003. godine, mada je to u analizi bilo predviđeno kao pomorska nesreća jer se pojavljivao pojam ‘brod’, dok se u suštini radilo o svemirskom brodu. Može se reći i to da je na sličan način bilo predviđeno i rušenje energetskog sistema na sjeveroistoku Amerike u augustu 2003 godine. Smatra se da je jedan od pogodaka bio i onaj poznati cunami u indijskom okeanu 2004. godine, kao i uragan Katrina, koji je nanjeo velike štete u američkoj državi Lujziana, 2005. godine.
Naravno, kod webbot prognoza ima i dosta promašaja. Na primjer, za 12 decembar 2008. godine, jedan veliki zemljotres je bio predviđen u Vankuveru, u Kanadi i od toga koliko znamo nije bilo ništa.
Prema jednom webbot izvještaju, neka vrsta katastrofe je trebala zadesiti obalska područja Sjedinjenih Američkih Država sredinom 2009. godine. Tada su Clif High i neki njegovi saradnici čak upozoravali ljude da se drže podalje od obale okeana.

Početak potpunog pada američkog dolara je trebao usljediti krajem 2009. godine a koliko vidimo on se još uvijek dobro drži. (Doduše, noviji izvještaji predviđaju to za kraj 2010. godine.)
Jedna velika katastrofa na globalnom nivo bila je predviđena za 25. oktobar prošle godine, međutim, ništa značajno se nije desilo u tom periodu. Tada su navodno bile i velike šanse da Izrael napadne Iran, što se srećom nije dogodilo.

Prema jednom od izvještaja krajem prošle godine, za period od januara do marta ove godine predviđali su se i veliki sukobi između vlada nekih država i naroda u vezi sa kampanjom masovne vakcinacije protiv svinjske gripe. Tu se sticao utisak da svjetska elita želi da napravi depopulaciju planete uz pomoć kombinacije virusa i vakcine. To bi navodno bilo izvedeno s ciljem lakše kontrole populacije i lakšeg zavođenja tzv. Novog svjetskog poretka. Prema tim izvještajima, vakcinacija protiv svinjske gripe je trebala biti proglašena obaveznom u mnogim državama a s obzirom da bi se ispostavilo da je ta vakcina opasnija od samog virusa, došlo bi do revolta kod naroda i velikih sukoba s vlastima. Međutim, čini se da je kampanja promocije vakcinacije propala prilično tiho bez nekih većih posljedica. (U vezi s propašću projekta masovne vakcinacije, veliku ulogu je odigrao internet koji još uvijek omogućava nesmetan protok informacija.)
Predviđanja WEBBOT projekta za 2012. godinu?

Ako je suditi prema predviđanjima šta nas sve čeka ove i iduće godine, onda bi trebali smatrati uspjehom ako uopšte doživimo 2012. godinu!? Na primjer, za ovu godinu Clif predviđa najmanje 6 velikih zemljotresa u svijetu, od kojih ce se većina navodno desiti u drugoj polovini ove godine. Kako se čini, par njih se u međuvremenu vec desilo (Čile, Novi Zeland...).

Takođe, prema poslednjim izvještajima webbot analize, u novembru ove godine postoje i velike šanse za nuklearni napad Izraela na Iran, čije bi posljedice bile katastrofalne ne samo po Srednji Istok, nego i cijeli svijet jer bi tom prilikom navodno nastao i jedan veliki radioaktivni oblak koji bi kontaminirao veći dio zemaljske kugle. Da ne pričamo o mogućnosti pretvaranja tog konflikta u Treći Svjetski Rat.

Pad američkog dolara i slom finansijskog i ekonomskog sistema bi prema najnovijoj webbot analizi trebao početi negdje u drugoj polovini ove godine. To bi bilo praćeno nestašicom hrane i glađu, što bi bio i razlog za dizanje revolucija u mnogim državama svijeta.

U jednom od izvještaja webbot analize s početka ove godine, pominjalo se i sve veće objelodanjivanje tajni koje bi trebale promijeniti neka čvrsto uvriježena mišljenja kod ljudi. Kao jedan primjer za to navodi se onaj nedavni upad hakera u kompjuterski sistem jednog američkog univeziteta koji je posjedovao jednu od centralnih baza podataka u vezi sa praćenjem i proučavanjem tzv. „efekta staklene bašte“ ili globalnog otopljavanja naše planete. Dakle, ti naučnici su promovisali teoriju da su ljudi ti koji su krivi za to. Međutim, nakon što su javno objavljene korespodencije tih naučnika koji su javno zastupali tu teoriju, ispostavilo se da je to bila samo još jedna iz palete laži "elite", kojoj je vjerovatno bio cilj zavođenje dodatnih poreza za proizvodnju i ispuštanje ugljičnog dioksida. (Ne mogu oporezovati vazduh koji udišemo ali zato mogu da oporezuju ugljični dioksid kojeg izdišemo.) Dakle, ispostavilo se da su klimatske promjene u direktnoj vezi sa aktivnošću sunca i nekim drugim kosmičkim uticajima, dok ih povećana količina ugljičnog dioksida ponekad samo prati ali nije njihov uzrok.

Nadalje, neobično velike količine snjega sljedeće zime u Evropi i Americi zajedno sa niskim temperaturama, takođe su bile predviđene u poslednjim Clifovim izvještajima.

Već tamo negdje od druge polovine ove godine i tokom naredne godine, webbot analiza predviđa i sukobe između sila novog svjetskog poretka (koje će pokušati da nam nametnu jednu vladu, jednu centralnu banku, jednu valutu, bezgotovinski sistem plaćanja itd.) i protivnika novog svjetskog poretka, koji će biti proglašavani banditima ili odmetnicima. Predviđa se da će se ljudske mase već naredne godine žestoko oduprijeti globalnoj kampanji "psihopatizacije" kojoj su izložene od strane svjetske elite uglavnom preko kontrolisanih medija i da će na nekim mjestima ove planete doći do pokušaja zavođenja jednog humanog načina ili sistema života.

Uz sve to bi navodno trebao ići i pokušaj ukidanja slobodnog interneta od strane elite, odnosno, njegovog stavljanja pod kontrolu, vjerovatno u obliku uvođenja neke druge verzije („Quest“?!) [Da bi se to sprovelo, patokratija će vjerovatno morati opet organizovati neki 'teroristički napad' prilikom čije organizacije i sprovođenja će internet igrati jednu od „ključnih uloga“!?]  
Interesantan podatak koji stiže iz istog izvora je i taj što će u narednom periodu doći do jedne intezivnije interakcije tzv. "vanzemaljaca" s nama!? Navodno, broj viđenja NLO-a će se udvostručiti u ovoj godini a doći će i do povećanog broja otmica ljudi s njihove strane. Tu se takođe predviđa da će tom prilikom doći i do nekih oružanih sukoba u kojim će stradati i nekoliko vanzemaljca. Njihovi leševi će navodno biti i javno prikazani, vjerovatno preko interneta, s obzirom da MS mediji još uvijek uveliko ignorišu (ili bolje rečeno – zataškavaju) ovu tematiku. Naravno, i ovo ostaje još da se vidi.

Što se tiče 2012. godine, na osnovu interpetacije podataka koje dobija tim putem, Clif smatra da će u toj godini doći do velikih klimatskih (uticaji sunca, prekid golfske struje...!?) i geoloških promijena. On smatra da će u decembru 2012. godine doći do pomijeranja zemljine kore usljed zamjene polova na našoj planeti. U vezi s tim on podržava teoriju belgijskog naučnika Patrick-a Geryl-a, koji o tome priča već duže vremena. P. Geryl smatra da će tom prilikom doći do naglog zaustavljanja rotiranja naše planete a pošto se ona okreće oko svoje ose brzinom od preko 1600 km/čas, vodene mase će nastaviti da se kreću pod inercijom, te će tako doći do potapanja tektonskih ploča na koje te vodene mase nalegnu. S obzirom da tektonske ploče plutaju na magmi kao kajmak na prokuvanom mlijeku, magma koja se istisne ispod potonulih ploča, dizaće se na mjestima manjeg pritiska, tako da će doći do naglog uzdizanja novih kopnenih masa. Prema toj teoriji, doći će i do pomaka zemljine kore za nekih 30%, tako da bi Kanada i sjeverni dio Amerike završili tamo gdje je sada sjeverni pol a Australija bi se našla na mjestu gdje je sada Južni pol (zajedno s autorom ovog članka!?).
Međutim, činjenica je da Clif sve ovo ozbiljno shvata. On je nedavno izjavio u intervjuu za jednu američku radio stanicu da upravo gradi barku uz pomoć koje namjerava preživjeti tu katastrofu jer smatra da ju je najbolje dočekati na vodi i kretati se zajedno s njom.

Interesantno je i to da za 2012. godinu Clif High takođe predvidja i potpunu propast današnjih monoteističkih religija, mada ostaje nejasno da li bi to trebalo biti usljed nametanja neke nove religije od strane tzv. Sila novog svjetskog poretka, kao što je ova današnja 'new-age' filozofija ili usljed primanja nekih novih informacija iz da tako kažemo, - „kosmičkih izvora“. Doduše, na jednom mjestu se navodi kako će na svjetlost dana izbiti informacije o uskoj povezanosti religijskih institucija, odnosno, visokog sveštenstva sa našom „kosmičkom braćom“ koji uz njihovu pomoć vijekovima manipulišu čovječanstvo. U tom smislu, ispostaviće se da neki visoki religijski sveštenici nisu toliko radili za interese naroda koliko za interese njihovih „hiper-dimenzionalnih gospodara“ koji navodno egzistiraju na spratu koji se nalazi iznad ovog našeg. Ukratko rečeno, na osnovu tih informacija ljudi će se osjećati izdanima od strane crkve koja ih je pokušala pretvoriti u robove određenih vanzemaljskih sila.

Koliko možemo 'vjerovati' webbot analizi?


Ovdje se radi o nečemu sličnom vremenskoj prognozi. Na nekim područjima se predviđa oluja, negdje mećava, dok opet na drugim mjestima naoblaka s padavinama ili bez njih. Međutim, često se dešava da na mjestima gdje je predviđena oluja bude samo neka manja kiša ili je uopšte ne bude, dok do neke nepogode može doći tamo gdje ona nije najavljena. Na žalost, što se neke "vedrine" tiče, nje nema mnogo u tim webbot izvještajima. Srećom, koliko znamo, metereolozi nisu baš poznati po nekoj velikoj preciznosti kad se o prognoziranju vremena radi.

Doduše, od nekih prognoza koje bi se mogle smatrati pozitivnim, moglo bi se navesti to da bi u narednom periodu trebalo doći i do tzv. buđenja kod sve većeg broja ljudi. (Pojam 'buđenje' će se uveliko upotrebljavati od sredine 2011.g., međutim, da li će se tu raditi samo o još jednoj manipulaciji narodnih masa preko medija u smislu kontrolisanog ili lažnog buđenja;  ili o nekom stvarnom buđenju, to ostaje da se vidi?!)

[S gnostičkog stanovišta, smatra se da ljudi na ovoj planeti spavaju ili da žive u nekoj vrsti hipnotičkog transa. Gurđijev: "Većina ljudi provede cijeli svoj život u jednom snu. Neki se u tom svom snu bave i naukom a neki čak pišu i knjige."

U svakom slučaju, s ezoteričke tačke gledišta, ukoliko se čovječanstvo ne probudi na vrijeme i odrekne se svoje slobode u ovom hijerarhijskom sistemu uprave koji vlada na ovoj planeti, te se potčini upravi tzv. Sila novog svjetskog poretka, istovremeno će se stvoriti i uslovi da upravu nad njim preuzmu i sile koje su daleko naprednije od ovih njihovih ‘proksija’ koji se sada trude da ga stave pod svoju kontrolu. U tom smislu, ć3D-elita’ bi trebala izgraditi svu potrebnu ‘infrastrukturu’ i da mentalno kondicionira ljudska bića u stepenu koji je potreban da se ta tranzicija ka direktnoj kontroli od strane njihovih „hiper-dimenzionalnih gospodara“ (do sada je ta kontrola bila – indirektna) - odvije što bezbolnije.

Tako ljudsko biće na individulnom nivou stavlja svoju slobodu, život i sudbinu u tuđe ruke, isto kao i čovječanstvo na globalnom nivou. Stvar je bazirana na jednostavnom principu da slobodu ni ne zaslužuju oni koji se je sami odriču, bez obzira na to koliko su bili izmanipulisani da je se odreknu. Stvarno buđenje bi podrazumijevalo svjesnost o ovoj podmukloj manipulaciji ljudske svijesti s ciljem njenog porobljavanja, odakle bi normalno proisteklo i jedno aktivno i svjesno pružanje otpora tim silama.]  

Ako bi sve išlo nekim prirodnim tokom, ljudi bi sve više trebali postajati svjesni nekih principa koji vladaju u istinskoj ili duhovnoj realnosti, koji opet nemaju mnogo veze s principima na kojima je zasnovana ova realnost u kojoj trenutno živimo, niti onima koje promovišu današnje religije. Tako bi sve veći broj ljudi trebao početi ne samo živjeti, nego i aktivno dejstvovati u skladu s principima koji dolaze iz te istinske realnosti. To bi podrazumijevalo i jednu svjesnost o tome da ne postoji ta moć i bogatstvo ovog svijeta koji su vrijedni cijene jednog ljudskog života. Na ratove će se gledati u njihovom istinskom svjetlu, kao na psiho-patološke aktivnosti ljudskih bića koja su 'psihopatizirana' i kao takva gurnuta u međusobne sukobe od strane vladajućih patokratija. Istinsko buđenje će podrazumijevati i svjesnost o tome da je stradanje drugih ljudskih bića na ovom svijetu, bez obzira na njihovu vjeru, naciju ili boju kože isto kao i naše vlastito stradanje; da se stradanje tuđe djece doživljava isto i kao stradanje naše vlastite djece, bez obzira na to kako se to pokušavalo 'racionalizovati' ili opravdavati od strane političara i medija; svjesnost o tome da ne smijemo nikome ustupati pravo da nam krši i manipuliše našu slobodnu volju i oduzima nam našu slobodu pod bilo kakvim izgovorom (kao npr. s ciljem „obezbjeđenja naše sigurnosti“); a odatle, i svjesnost o tome da se slobodna volja drugih treba poštovati i da se ona ne smije manipulisati; svjesnost o tome da nam niko drugi neće doći u pomoć, nego da se za svoju slobodu i dobrostanje moramo izboriti sami. Sloboda, posebnost i individualnost ljudskog bića je istinska svetinja. Stoga, poštovanje svakog živog bića i njegovog prava na život neće biti stvar tamo neke etike, nego će to biti zasnovano na jednom dubokom razumijevanju istinske realnosti. Ta vrsta svjesnih ljudi će navodno u predstojećem periodu zadavati velike glavobolje tzv. „eliti“ ili svjetskim moćnicima koji nastoje da centralizuju svoju upravu na ovoj planeti s ciljem sveopšte kontrole i porobljavanja ljudskih bića.

U svakom slučaju, kod ove analize webbotova, koliko god je bitno samo sakupljanje i grupiranje podataka uz pomoć kompjutera i softwera, isto toliko je bitna i njihova interpretacija od strane čovjeka. Poznato je to da nekoliko nas može posmatrati jednu te istu sliku ili događaj i svako od nas će je doživljavati ili tumačiti na drugačiji način, tako da tu ipak imamo jednu prilično jaku subjektivnu komponentu. A uz sve to, neki tvrde da se budućnost mijenja samim pogledom u nju!?

Uostalom, vidjećemo. Možda bi bilo bolje kad bi posvetiti našu pažnju sadašnjosti i potrudili se da postanemo što svjesniji. Što nam više pođe za rukom da postanemo svjesniji, utoliko ćemo manje biti žrtvama manipulacije a utoliko više slobode ćemo biti u stanju ostvariti. A na sve što nam se događa danas i u "budućnosti", možemo gledati i kao na neke obavezne lekcije koje moramo savladati na razvojnom putu našeg ljudskog bića.

I na kraju krajeva, možemo se podsjetiti i na ovaj navod iz knjige Osho Zen Tarot:

“Prošlosti više nema a budućnost još nije stigla: a oboje se nepotrebno kreću u pravcima koji ne postoje. Jedno od njih je postojalo ali više ne postoji, dok drugo čak nije ni počelo da postoji. Jedina ispravna osoba je ona koja živi trenutak za trenutkom, čija je strijela usmjerena prema tom trenutku, osoba koja je uvijek ovdje i sada; gdje god da se ona nalazila, njena cjelokupna svijest, njeno cjelokupno biće, uključeno je u realnost od ovdje i realnost od sada. To je jedini ispravni pravac. Samo takav čovjek može proći kroz zlatnu kapiju. Sadašnost je zlatna kapija. Ovdje-sada je zlatna kapija…..”

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Bitka za dušu!?

Bitka za dušu!?

Ovo je najvažnija tema u ovoj realnosti a istovremeno i jedna tema koju mnogi neće razumjeti jer i dan danas, za nas važi ono što je ruski ezoteričar Gurđijev...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:28419

Više...
BORIS POTAPOV: Duhovnost

BORIS POTAPOV: Duhovnost

Šta je to duhovnost?! Naravno, u današnjim vremenima kada si čovjek postavi jedno ovakvo pitanje, on jednostavno može otići na internet i potražiti odgovor.  

Komentari(1) Klikova:28739

Više...
BORIS POTAPOV: Tko smo mi?

BORIS POTAPOV: Tko smo mi?

Čini se da na ovoj planeti imamo najmanje dvije vrste bića u ljudskim tijelima od kojih se obje ne mogu nazivati istinskim ljudskim bićima?! Dakle, postoji mogućnost da imamo ljudska...

Komentari(2) Klikova:35315

Više...
BORIS POTAPOV: Smak svijeta

BORIS POTAPOV: Smak svijeta

“Ima li ovdje koga živog”, pita jedan mrtvac. - “Ima”, odgovara drugi mrtvac, “ali kako izgleda, nećemo još dugo”. “Kako to misliš?, pita prvi mrtvac, “zar možemo još više umrijeti”?

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29105

Više...
Pripreme za slučaj općeg belaja

Pripreme za slučaj općeg belaja

Mnogi čitaoci ovog portala su vjerovatno već čuli da je NASA nedavno upozorila svoje službenike da se pripreme za slučaj nekog većeg belaja, mada nisu jasno precizirali o čemu bi...

Komentari(4) Klikova:51775

Više...
Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa, II dio

Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa, II dio

Kratko nakon započinjanja izgradnje olimpijskog kompleksa u Londonu, u opticaj je bio pušten i jedan reklamni film čiji su motivi bili prilično interesantni. (Na žalost, čini se da je ovaj...

Komentari(2) Klikova:49596

Više...
Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa

Kult sunca, simboli i - programiranje matriksa

Ovih dana imali smo priliku čuti vijest kako Iran prijeti povlačenjem s olimpijskih igara koje će se održati u Londonu 2012. godine, zbog cionističke simbolike upakovane u amblem tih olimpijskih...

Komentari(1) Klikova:53626

Više...
Trojanski konji

Trojanski konji

Negdje sam čitao da je jednom prilikom bio napravljen jedan eksperiment u kome su kompjuter sa bazičnim windows xp programom, bez sigurnosnih ‘zakrpa’ i firewall-a, priključili na internet. Bilo je...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:34499

Više...
WEB BOT Projekt

WEB BOT Projekt

Webbot projekt je jedna metoda predviđanja ili bolje rečeno - proricanja budućih događaja uz pomoć radikalne lingvistike. S interneta se skupljaju određene ključne riječi uz pomoć posebnih kompjuterskih programa od...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:34833

Više...
NLO i vanzemaljci

NLO i vanzemaljci

Od danas, 11.09., pojačani smo za još jednog poznatog istraživača tematike, glavnog urednika i vlasnika poznatog portala Galaksija. Kolumna pod nazivom Metafizika započinje s aktivnim radom pa Vas pozivamo da...

Komentari(1) Klikova:43754

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno