4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

27274

Kvadratura kruga je jedna od tri matematičke enigme ( dupliranje kocke, trisekcija kuta ) koja se provlači iz vremena pupanja ljudske civilizacije ( ovog civilizacijskog ciklusa ). Do danas nije riješita, a potrošena intelektualna energija je nemjerljiva. Na kraju su prevladala riješenja koja dokazuju da je ona nemoguća. Bez obzira na to ljudi i dalje traže riješenje za tu enigmu jer osjete podsvjesno da tu ima nešto jako važno, a pored svega ambiciozni ljudski um ne želi
prihvatiti nemoguću stvar.

Tako sam i ja tražeći riješenje kvadrature kruga naišao na « Novu» matematiku koja je usljed dubioznog istraživanja se pokazala kao «Stara» matematika. Dugo sam tragao na internetu za nečim sličnim, ali nisam našao. Medjutim obrise ovakve matematike sam pronašao u najstarijoj matematici egipta i u matematici naroda Maja. Ako su ta dva naroda upotrebljavali istu matematiku u svojim proračunima sve nas upućuje na to da su imali zajednički izvor tj. da je egzistirala znanstveno postojana civilizacija ili da su eventualno narod starog egipta i narod Maja medjusobno komunicirali.

Povijest koju smo mi učili govori da u tom vremenskom razdoblju nije postojala razvijena civilizacija, a takodjer da narod starog egipta i naroda Maja nisu znali jedni za druge.

Stvari očito stoje malo drugačije. Kvadratura kruga u toj civilizaciji nije bila enigma nego normalan matematičko geometrijski postupak u proračunavanju dimenzije kruga. Jednostavan i lagan. Ja bih ga prije nazvao kvadriranje kruga, jer se koriste dimenzije kvadrata za dobijanje dimenzija kruga ,što bi možda bio točniji izraz.

Kako su to oni radili, evo primjera:  imamo kvadrat sa stranicom a sa dijagonalom D, koji je upisan u krug sa promjerom R onda je D = R (slika 1). Dijagonalu kvadrata povećamo za njenu jednu devetinu (1/9) i dobijemo dijagonalu D1 tj.

Slika1

 

D + ( D/9) = D1

Dijagonala D1 predstavlja dijagonalu kvadrata sa stranicam a1, opseg O ovog kvadrata je identičan opsegu O zadanog kruga tj. slika 2.

O kvadrata = 4 * a1 =  O kruga

Slika 2

 

Ako dijagonalu D1 pretvorimo u stranicu pravokutnika, a drugu stranicu čini stranica upisanog kvadrata a taj pravokutnik ima identičnu površinu Ppravokutnika kao i zadani krug Pkruga tj. slika 3.

Slika 3

 

Ppravkokutnika =  D1 * a = P kruga

Također ako dijagonalu D pretvorimo u stranicu pravokutnika, a drugu stranicu čini stranica kvadrata a1 (čiji je opseg jednak opsegu zadanog kruga), taj pravokutnik ima identičnu površinu Ppravokutnika kao i zadani krug P kruga, tj. slika 4.

Slika 4

 

Ppravokutnika = D * a1 = P kruga

Dijagonala ovog pravokutnika Dp čini Jonjićev zlatni rez ( √2,62) stranice kvadrata a1 tj.

Dp = a1 * √2,62

Znači u ovom proračunu ne koristimo tzv. Pi jer bi on trebao biti samo nijemi promatrač cijelog postupka, a također bi trebao i potvrđivati da je to sve tako. Sada bi vam trebalo biti jasnije zašto stare civilizacije nisu nigdje ostavili traga o vrijednosti broja Pi jer im on pored kvadriranja kruga nije ni trebao.

Svi ovi rezultati se također mogu dobiti na više matematičkih načina, što sam prikazao u mojem radu "Nova ili stara matematika".

 

Analiza rezultata kvadrature kruga i rezultata dobijenih pomoću kružnih konstanti

 

Konstante:

1. Klasični Pi                         3,141592654

2. Jonjićeva konstanta (JA)    3,142696805

3. Sveti židovski broj 22/7     3,142857143

 

Primjer: Imamo upisani kvadrat u krug sa stranicama vrijednosti recimo  a = 123, broj može biti bilo koji

a=123         O=4a = 123 * 4 = 492           D = a * √2 = 123 * √2 = 173,9482682

 

Prvo povećavamo dijagonalu D za njezinu devetinu i dobijamo D1

D : 9 = 173,9482682 : 9 = 19,32758535        D1 = D + ( D/9) = 173,9482682 + 19,32758535 =

D1 = 193,2758536

 

Sada izračunavamo stranicu  a1 kvadrata sa dijagonalom D1 njegov opseg koji je identičan opsegu zadanog kruga.

D1 : √2 = 136,6666666 = a1        Okvad = 4 * 136,6666666 = 546,6666666= O kruga

 

Izračunavamo površinu pravokutnika:

Pprav = D1 * a = 193,2758536 * 123 = 23772,92999 = P kruga

Pprav = D * a1 = 173,9482682 * 136,6666666 = 23772,92999 = P kruga


Proračun sa kružnim konstantama  za opseg kruga   546,6666666

D = R      R= 2r

O= 2r * Pi = 173,9482682 * 3,141592654 = 546,4746014

O= 2r * 22/7 = 173,9482682 * 3,142857143 = 546,6945571

O= 2r * JA = 173,9482682 * 3,142696805 = 546,6666666

 

Proračun sa kružnim konstantama za površinu kruga  r = R/2

R = 173,9482682 : 2 = 86,97413409


P = ( r * r ) * Pi = 7564,5 * 3,141592654 = 23764,57763

P = ( r * r ) * 22/7 = 7564,5 * 3,142857143 = 23774,14286

P = ( r * r ) * JA = 7564,5 * 3,142696805 = 23772,92999

 

Iz ovog primjera vidimo da se rezultat sa Pi poklapa u tri decimale, sa svetim židovskim brojem u četiri decimale, a sa Jonjićevom konstantom u svim decimalama.

Pomoću kvadrature kruga je napravita Velika piramida. Samo što kod nje postupak počinje sa bazom piramide čiji je opseg identičan opsegu kruga čiji je radijus jednak visini piramide.

Sve je to prikazano u uratku "Nova ili stara matematika".

Ako napravite matematičke proračune sa dimenzijama Velike piramide proračuni će se poklapati u decimalama kao i u našem proračunu.

Zašto je to tako pokušat ću objasniti u nastavku teksta.

Ako imamo upisani kvadrat u krug sa dimenzijom stranica a=1 tada mu je dijagonala √2, a opseg kruga po konstantama sljedeći

O = √2 * Pi = 1,414213562 * 3,141592654 = 4,442882938

O = √2 * 22/7 = 1,414213562 * 3,142857143 = 4,444671196

O = √2 * JA = 1,414213562 * 3,142696805 = 4,444444444

 

Iz ovog primjera vidimo da proračun sa Pi ima tri četvorke, sa svetim židovskim brojem četiri četvorke, a rezultat sa Jonjićevom konstantom su sve četvorke u beskonačnost i ujedno je  najharmoničniji rezultat.

Ako se prisjetimo malo numerološke simbolike znamo da je broj koji označuje Boga samog broj 4 , znači imamo osnovni kvadrat sa stranicama a=1 i vrijednost njegovog opsega je 4, a opseg kruga koji ga opisuje 4,4444444444 u beskonačnost. Ovakvi rezultati nas upućuju u svetu geometriju do koje zvanična matematička znanost nikada nije previše držala.

Numerološka simbolika Isusa je broj 8 , kvadrat sa stranicama a=2 ima vrijednost opsega 8, a krug koji ga opisuje po Jonjićevoj konstanti je 8,88888888 u beskonačnost.

U Bibliji stoji da je bilo 12 apostola i Isus što je broj 13 ako svedemo ovaj broj na jednu znamenku dobijamo opet broj 1 ₊ 3 = 4.
Broj koji je označavao Totha Atlantidjanina je 52 ,  13₊13₊13₊13 = 52

4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 = 52

Ako mislite da je ovo sve slučajno grdno se varate, jer neželite vjerovati vlastitim očima.

Krug ima 360 stupnjeva, sada ćemo vrijednost opsega kruga gdje je promjer √2 podjeliti na 360 dijelova i vidjeti kolika je vrijednost tog malog dijelića.

Sa Pi      4,442882938 : 360 = 0,012341341

Sa 22/7  4,444671196 : 360 = 0,012346309

Sa JA     4,444444444 : 360 = 0,012345679

 

Vidimo skladnost rezultata. Još malo zanimljivosti

Sa Pi     3,141592654 * 3,141592654 = 9,869604401

Sa 22/7   3,142857143 * 3,142857143 = 9,877551021

Sa JA      3,142696805 * 3,142696805 = 9,87654321

 

Za sve ove harmonične i skladne rezultate stručnjaci nemaju pravi odgovor i striktno se drže svog dosadašnjeg učenja jednostavno ignorirajući sve ovo. Da bi se ova Nova odnosno stara matematika počela primjenjivati proći će mnogo vremena, jer priznati da smo u krivu i da je prije nas postojala tehnološko  i znanstveno razvijenija civilizacija treba sazrijeti svijest ukupnog čovječanstva.

Kada dođemo na tehnološku razinu civilizacije ispred nas ova matematika će biti neophodna za razumjevanje svijeta koji nas okružuje. Mislim da bi današnja znanost dobila više proučavajući staru civilizaciju naših predaka nego što pokušavamo izmisliti toplu vodu.

Doduše moramo prvo priznati da su postojali, jer nemožeš proučvati nešto što nije bilo.

I za kraj Kvadratura kruga je ključ  prave matematike, koji su nam ostavili naši preci kao putokaz kojim putem trebamo ići.

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+10 #1 Bel-Mordok 2011-10-13 19:33
Nova ili stara matematika?
4dportal.com/.../...

Glazba skrivena u dimenzijama piramida
4dportal.com/.../...

Vedska matematika
4dportal.com/.../...

Pi
z0r.de/1976

Najpoznatiji matematičar danas, Grigori Perelman: 'Što će mi milijun kad upravljam svemirom?!'
4dportal.com/.../...

How Japanese kids learn to multiply in primary school
www.facebook.com/.../
ili
https
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

IDEJA - Spoj solarnih ploča (FV panela) i Teslinog Wardencliff tornja

Ova ideja nastala je sasvim slučajno, poput nekog bljeska. Njena datacija je septembar 2009. godine. Tek nešto malo kasnije došlo je do razvijanja ideje.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18541

Više...
Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

Problem - Reakcija - Rješenje na hrvatski način

  Svatko snima svakoga, a - oko na nebu sve nas - netko je jednom negdje rekao. Budistička filozofija kaže -Kada želiš naći rješenje vrati se na početak problema.

Komentari(1) Klikova:20024

Više...
Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

Da li bi više EU novaca davali ili primali nakon ulaska?

  EU ima ozbiljnih problema. Osim (ne)čistoće zemlje i prosječno nepovoljnije klime tu su brojke: Javni (državni) dug po stanovniku  >> Hrvatska: 7864,00 USD // EU:  25.853,19 USD

Komentari(1) Klikova:16084

Više...
Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga - ključ u pravu matematiku

Kvadratura kruga je jedna od tri matematičke enigme ( dupliranje kocke, trisekcija kuta ) koja se provlači iz vremena pupanja ljudske civilizacije ( ovog civilizacijskog ciklusa ). Do danas nije...

Komentari(1) Klikova:27275

Više...
Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Neki koraci budućnosti - što god bilo poslije Opere

Doći će vrijeme kada ćete i na parobrodu koji plovi preko okeana svakodnevno moći da čitate novine s važnim vijestima iz svijeta, i kada ćete, koliko god daleko bili, pomoću...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22560

Više...
Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Glazba skrivena u dimenzijama piramida

Riječ Piramida, što ona uopće znači? Pročitao sam jako puno pretpostavki i teorija o značenju riječi piramida, odnosno što je ona značila i predstavljala. Pored svega toga, ja sam osmislio...

Komentari(1) Klikova:24841

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 7. dio

Sedmi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije, male kosmičke meditacije, mjesta moći i zrela...

Komentari(1) Klikova:21773

Više...
Nova ili stara matematika?

Nova ili stara matematika?

Antonio Jonjić dolazi iz Osijeka i objašnjava nam nove/stare zadivljujuće metode izračunavanja opsega kružnice, površine kruga, konstrukcije piramide, pa čak su tu jonjićeva konstanta i jonjićev zlatni rez. Više o...

Komentari(6) Klikova:22057

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 6. dio

Šesti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: nastanak nematerijalnih i materijalnih živih bića, znanja iz onostranog, nastanak i razvoj kosmosa - inteligencija materije, razvoj...

Komentari(3) Klikova:20799

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 5. dio

Peti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: senzitivne točke planete Zemlje, Đavo, sveta znanja, mjesta moći, istina o Isusu Kristu, te razvoj ljudske civilizacije.

Komentari(3) Klikova:20678

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 4. dio

Četvrti nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Teme su: dimenzije Kosmosa, idealni poredak, te aktivni i pasivni tip prosvjetljenja i paraprosvjetljenje.  

Komentari(4) Klikova:23275

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 3. dio

Treći nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije. Počinjemo temom ljudske aure i nastanka bolesti. Pročitajte u nastavku...

Komentari(2) Klikova:19453

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 2. dio

Drugi nastavak članka o nastanku Svemira i razvoja ljudske civilizacije, počevši od teme svjetlećeg tijela. Tekst u nastavku...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19198

Više...
Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Nastanak i razvoj kosmosa, nastanak i razvoj ljudske civilizacije - 1. dio

Ovaj iscrpan tekst objavljen je na forumu 4Dportala, a kako bi ga više približili vama čitateljima (radi nedovoljne posjećenosti/aktivnosti samog foruma), odlučili smo ga objaviti u nekoliko dijelova u obliku...

Komentari(1) Klikova:29545

Više...
Boje - značenje i simbolika

Boje - značenje i simbolika

Nakon članka o značenju položaja spavanja u odnosu na Vaš karakter donosimo i članak o značaju boja po prijedlogu mog prijatelja Krešimira Mrvičina. Boje predstavljaju svojevrsnu neverbalnu komunikaciju i o...

Komentari(1) Klikova:40268

Više...
Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Simbol Sunca i filozofija elemenata stvaranja kroz istoriju

Kroz vjekove kultura čovjek je prikazivao i slavio energiju, svjetlost, život, stvaranje, godišnja doba i sve što se povezivalo sa Suncem pa tek onda s drugim zvijezdama. Nekako prirodno iz...

Komentari(1) Klikova:40700

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije


Marija Oršić: ALDEBARAN VANZEMALJCI!?
17 Veljača 2019, 21.18
Marija Oršić: ALDEBARAN VANZEMALJCI!?
Čudo iz Vatikana (NWO)
11 Veljača 2019, 17.29
Čudo iz Vatikana (NWO)
Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti


Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!
Marija Oršić: ALDEBARAN VANZEMALJCI!?
17 Veljača 2019, 21.18
Marija Oršić: ALDEBARAN VANZEMALJCI!?

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno