4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

VLADIMIR PAAR EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Stvarnost nikada nećemo u potpunosti razumijeti!

20654

U ekskluzivnom intervjuu za 4Dportal Vladimir Paar, poznati akademik odgovara na brojna pitanja vezana uz aktualne teme i vlastita istraživanja na području fizike i drugih znanosti... Razgovor u nastavku!

 

Za početak, pozdrav od redakcije 4dportala...

4D: Globalno zatopljenje, globalno zahlađenje, promjena polova, veliki potop, sunčeve baklje... Ovo su samo neke od pretpostavki velikih promjena i katastrofa koje bi mogle u doglednom vremenu zadesiti naš planet. Koja po Vama zaslužuje najveći fokus i zašto je to tako?

VP: Zemlja se već 11 tisuća godina nalazi u fazi Velikog globalnog zatopljenja (tzv. inerglacijal), a prije toga oko sedamdeset tisuća godina vladalo je Veliko ledeno doba. Prije toga izmjenjivala su se Velika ledena doba i Velika globalna zagrijavanja. To su tzv. Milankovićevi ciklusi. Uzrok tome su gravitacijska djelovanja drugih planeta i Mjeseca na Zemlju.

Nakon sadašnjeg interglacijala neminovno slijedi Veliko ledeno doba. Ne može se točno odrediti kada će se to desiti, ali vjerojatno za više tisuća godina ili više desetaka tisuća godina. Takvo Veliko ledeno doba vladalo je prije 15 tisuća godina; tada je najveći dio Europe bio prekriven debelim vječnim ledom, a razina Jadranskog mora bila je 140 metara niža nego danas pa je današnje područje sjevernog Jadrana tada bilo kopno. A u Lici i Gorskom Kotaru bio vječni led. A kad je nastupilo globalno zagrijavanje prije oko dvanaest tisuća godina, led se naglo topio i razina mora porasla za 140 metara.


No niz drugih faktora kao što su promjene aktivnosti Sunca, kozmičke zrake koje iz svemira padaju na Zemlju, aktivnosti čovjeka (npr. stvaranje ugljikovog dioksida gorenjem), promjene velikih oceanskih struja, veliki potresi i vulkanske erupcije itd. mogu izazvati dodatna „Mala ledena doba“ i „Mala globalna zagrijavanja“ unutar Velikog globalnog zagrijavanja. Na primjer, u 10. i 11. stoljeću nastalo je „Malo globalno zagrijavanje“ (tada se je arktički led i led na Grenlandu rastopio i Vikinzi su se bavili poljoprivredom i stočarstvom na Grenlandu), a potkraj 17. i početkom 18. stoljeća nastalo je „Malo ledeno doba“ (tada su ljetna zahlađenja više godina uzastopce uništila ljetinu i izazvala glad u Europi, a sjeverni Jadran je zimi bio zaleđen).

4D: Istraživanje sekvenci genetskog koda je zasigurno vrlo interesantan posao. Što Vas je najviše fasciniralo u svemu tome i koja je budućnost ove grane znanosti?

VP: U svakoj stanici živog bića u genomu je pomoću posebnih molekula zapisana „šifra života“, s „instrukcijama“ za sve životne procese, od stvaranja molekula bjelančevina koje su građa tijela do imunološkog sustava i svih fiziološkog procesa. Genom čovjeka je „tekst“ sa 3 milijarde 300 milijuna znakova i najvećim dijelom taj tekst je dobiven, ali nije dešifriran, tj. to je poput nekog „hijeroglifa“ za koji najvećim dijelom ne znamo što znači. Moja grupa u Zagrebu otkrila je novu kompjutorsku metodu za traženje značenje te šifre i njome po prvi put u svijetu nalazimo neke nove strukture. Takva otkrića su uzbudljiv korak u otkrivanju prirodnih pojava i daju osjećaj velikog zadovoljstva i predstavljaju ogromne izazove za budući razvoj znanosti. Može se očekivati da će to omogućiti napredak biologije, medicine, teorije evolucije itd.

4D: Ukoliko jednog dana daleke budućnosti u potpunosti ovladamo znanjem o genetskom kodu da li je realno za očekivati da ćemo početi nadograđivati današnjeg čovjeka ili pak stvarati neku sasvim novu vrstu?

VP: U znanosti postoje zakonitosti koje čovjeku onemogućuju da ikad spozna neke ključne pojave, jer one znanstveno nisu predvidive, predskazive – to je deterministički kaos i kvantnofizikalni statistički karakter. Zato će čovjek-znanstvenik uvijek biti ograničen i nailaziti na nepremostive barijere, iako će znaost i primjene velikim koracima ići naprijed. Mislim da će se takve prirodne iskazivati osobito na području vezanopm za živa bića. Čovjek nikad neće moći u potpunosti ovladati prirodom, uvjek će postojati granice ljudskih mogućnosti u odnosu na prirodu.

4D: Prilično je jasno da je suvremeni čovjek nastao nakon svojevrsnog čuda, odnosno velike promjene u genomu. Što je po Vama uzročnik toga, Božja vizija, vanzemaljska inteligencija ili pak nešto treće?

VP: Mi smo otkrili našom metodom da su genomske razlike između čovjeka i čimpanze mnogo veće nego što se dosad u znanosti smatralo. Takve bi se goleme razlike teško mogle razumjeti postojećom teorijom biološke evolucije. Možda se radi o nekim novim, dosad nepoznatim prirodnim zakonima. Što se tiče teoloških stavova, moguće je tumačenje da je Bog u trenutku stvaranja svijeta stvorio prirodne zakone (takav stav imao je npr. Einstein) ali i da Bog povremeno ponovno „intervenira u vlastite prirodne zakone i mijenja ih (takav stav iznosio je, na primjer, Newton).

Osobno su mi kao vjerniku takvi stavovi bliski.

Moguća su i sasvim materijalistička tumačenja u kojima se materiji ili nekoj sili (npr. gravitaciji) pridaje sposobnost da sami stvaraju prirodne zakone.


Izbor između Boga-stvoritelja i materije-stvoritelja stvar je osobnog uvjerenja, a ne znanstvenog dokaza.

4D: Nastanak svemira danas po "mainstream" znanstvenoj dogmi nije neka misterija i za sve je zaslužan tzv. Veliki prasak (Big Bang). Koje su ostale teorije nastanka i kolika je po Vama njihova realna mogućnost?

VP: „Veliki prasak“ je danas općeprihvaćena teorija o stvaranju svemira prije 14 milijardi godina: svemir je tada rođen fantastičan „eksplozijom“ praktički iz jedne točke i silinom počenog praska i dalje se širi, a nuklearnim procesima postupno dlazi do evolucije materije, od „kaše“ elentatarnih čestica u prvoj milijarditinki sekunde do smjese atomskih jezgri vodika i helija te slobodnih elektrona i fotona u prve tri minute, do stvaranja prvih atoma nekolčiko stotina tisuća godina kasnije, do postupnog stvaranja zvijezda i u njima stvaranje težih atomskih jezgri nakon miljardu godina itd.

No pojavile su se i neke ozbiljne teškoće, kao npr. nedavno otkriveno da se svemir širi sve brže, a gravitacijska sila trebala bi širenje svemira usporavati. Ima i nekih drugih problema, kao na primjer mnogo manji broj sudara galaksija nego što se teorijski predviđa i pad „nataliteta“ novih zvijezda. No astronomska opažanja da se svemir širi i postojanje kozmičkog mikrovalnog zračenja koje sa svih strana „bombardira“ na Zemlju smatraju se kao uvjerljiv dokaz za teoriju „velikog praska“.

4D: Teorija struna je već mnogo godina bitna rasprava znanstvene zajednice. Što je osnovni koncept te teorije i što Vi mislite o istoj?

VP: To bismo mogli usporediti s nekom hipotetskom fantasično malom nepredočljivom  višedimenzionalnom „oprugom“ koja ima i dimenzije izvan naših tri prostorne dimenzije. Iz takvih apstraktnih „titrajućih“ objekata hipotetski su građene elementarne čestice kao elektroni, kvarkovi...

Osobno poznajem jednog od tvoraca te hipoteze, koji me međutim nikad nije uspio uvjeriti u nju.

4D: Švicarski CERN i akcelerator čestica su već duže vrijeme prožvakana tema o kojoj svatko misli da sve zna. Kakva je pozadina tog projekta, da li postoji stvarna opasnost za čovječanstvo i da li teorija od prije par godina o stvorenoj antimateriji "pije vodu"?

VP: Sličan ali znatno veći projekt gradnje takvog akceleratora zaustavljen je u SAD prije dvadesetak godina nakon što su u projekt uložili milijarde dolara. U SAD je zaključeno da nema dovoljno znanstvenih argumenata za takav projekt. Takav akcelerator daje snopove protona ogromne energije koji sudarima proizvode „kišu“ različitih čestica i može se očekivati otkriće nekih novih dosad nepoznatih čestica, kao npr. čestice koja je odgovorna za masu kvarka (tzv. „božja čestica“, no taj naziv je neopravdan jer su sve čestice podjednako Božje ). U tim nuklearnim procesima nastaju i čestice antimaterije, ali to čestice antimaterije i inače nastaju u nuklearnim procesima, npr. u unutrašnjosti zvijezda, u priropdnoj radioaktivnosti na Zemlji itd. Isto tako mogli bi se dobiti neki procesi slični onima u ranom svemiru. No neki vrhunski svjetski znanstvenici imaju sumnje u opravdanost tog projekta sa znanstvenog stajališta.

Vjerojatno je važan argument za financiranje tog projekta očekivanje da će izgradnja tako složenog uređaja pridonjeti razvoju visoke tehnologije, kao na primjer supravodljivih magneta i osjetljivih detektora koji će biti važni za buduće primjene u energetici, tehnici i medicini.

Priča o mogućoj opasnosti od „crnih rupa“ koje bi mogle nastati u tom akceleratoru i dalje rasti i gutati sve na Zemlji pa i cijelu Zemlju su besmislene, jer minijaturne crne rupe bi se odmah same od sebe raspale.

4D: Legendarna Einsteinova izreka kaže: "Svijet je samo iluzija, iako vrlo uporna..." Kolika je mogućnost da je zapravo sve što vidimo i osjećamo samo plod iluzionarne stvarnosti?

VP: Fizikalno je jasno da se naša slika stvarnosti temelji isključivo na onom dijelu fizikalne stvarnosti koja je dostupna našim osjetiluma. Dok onaj znatno veći dio fizikalne stvarnosti, koji nije dostupan našim osjetilima, poimamo samo indirektno putem pokusa ili u pokušaju stvaranja teorijskih konstrukcija koje će biti u skladu s rezultatima pokusa. Tako dolazimo do apstraktnih pojmova kao što su statistička interpretacija kvantno-fizikalnih pojava (primjerice, da se elektron u atomu ne giba po putanji, nego na neki nepredočiv način karakteriziran dvojnošću čestica-val), da mnoga zbivanje u stvarnosti nisu deterministička (predskaziva) nego su u „determinističkom kaosu“, da su mnoge veličine, poput energije na razini u svijetu atoma i molekula,  moguće samo u određenim strogo određenim „porcijama“ (tzv. kvantima), da se prazni prostor (vakuum) može širiti, da je fizikalni prostor zakrivljen, da mnoge pojave u živim organizmima, a posebice u čovjeku imaju nezamislivo visoku razinu organizacije, koordinacije, hijerarhije i složenosti u „režimu“ fantastične isprepletenosti determinizma i determinističkog kaosa, koju tek malim dijelom počinjemo otkrivati itd. itd. Da li to stvarno u potpunosti razumijemo? Ne! Niti će to ikad biti moguće.

4D: Kada će po Vašem mišljenju biti postignuta hladna fuzija?

VP: Nuklearna fuzija je proces u kojemu se lakše atomske jezgre spajaju u težu i pritom se oslobađa ogromna energija. Primjerice, u središtu Sunca atomske jezgre vodika spajaju se nizom proicesa u atomsku jezgru helija uz oslobađanje nuklearne energija što je izvor energije Sunca. No da bi do takve fuzije došlo, atomske jezgre se moraju sudarati ogromnim brzinama da bi svladale međusobnu odbojnu električnu silu. Toliku brzinu mogu imati tek na vrlo visokim temperaturama od više milijuna stupnjeva, kakva vlada u središnjem  dijelu Sunca.

Na Zemlji se takva temperatura postiže u fizkalnim uređajima na dva načina: pomoću izvanredno snažnih električnih i magnetnih polja, ili pomoću izvanredno snažnih laserskih snopva. Trenutno se u Francuskoj gradi prva demonstarcijska fuzijska elektrana s korištenjem električnih i magnetnih polja za grijanje plazme. To je zajednički projekt EU, SAD, Rusije, Kine, Japana, Indije i Južne Koreje. Predviđa se da će ta elektrana biti u pogonu dvadeset godina. U slučaju uspjeha sredinom 21. stoljeća počela bi gradnja komercijalnih fuzijskih nuklearnih elektrana.

Fizičari su također pokušavali ostvariti fuziju na niskim temperaturama, ali to dosad nije uspjelo.

4D: Vaš stav o konceptu orgonske energije...

VP: Nije mi poznat.

4D: Katastrofa u Japanu je dosegnula apokaliptične granice. Kolika je stvarna opasnost koja dolazi od oštećenih nuklearnih postrojenja i koje je Vaše mišljenje o teoriji da iza potresa stoji američki projekt manipulacije ionosfere koji je s radom započeo istog dana (HAARP)?

VP: Američki projekt HAARP istražuje mogućnost da se elektromagnetnim putem izazivaju snažna elektromagnetna titranja u ionosferi (sloj električno nabijenih čestica u atmosferi) i u gornjim slojevima Zemljine unutrašnjosti To je na tragu starih Teslinih ideja. Ne vjerujem da se na taj način mogu izazvati potresi, čiji fizikalni mehanizam znanost inače dosta dobro razumije.

4D: Par blic pitanja:

4D: Fizika ili biologija?

VP: Fizika i biologija. Sve više se metode i koncepti fizike primjenjuju u biologiji i njihovo sjedinjenje u međunarodnoj znanstvenoj klasifikaciji zove se „biological physics“ (biološka fizika).

4D: Albert Einstein ili Nikola Tesla?

VP: Einstein.

4D: Bežična električna energija ili otkriće tamne tvari?

VP: Bežična električna energija.
Tamna tvar i energija je hipotetska tvar koja bi ispunjavala čitav svemir i izazivala sve brže širenje svemira. Ali za tu hipotezu nema nikakvog dokaza, a postoje i druge hipoteze koje bi također mogle izazvati slični učinak (odbojna gravitacija na velikim udaljenostima, vrlo guste galaksije izvan prostora svemira koji nam je dostupan astronomskim motrenjima itd.).

4D: Dinamo ili Hajduk?

VP: Dinamo.

4D: Rock glazba ili klasična glazba?

VP: Klasična glazba.
Ali ne zaboravimo da je u vrijeme svog nastanka i dosta toga od današnje klasične glazbe imala tretman kao rock glazba ima danas.

4D: Film ili digitalna knjiga?

VP: Film.

Dodatna pitanja (Japanska katastrofa):

P: Zanima me kako komentirate trenutačni razvoj sutaucije u nuklearki koji su reaktori ostali bez električne energije, odnosno jeste li prognozirali
ovakav razvoj situacije? Najnovije informacije govore da su osposobljena dva sustava za hladjenje u reaktorima broj 5 i 6. Očekujete li smirivanje situacije ili će ona još izvjesno vrijeme biti nepoznata, promjenjiva...?

Koliko je, po Vama, situacija danas ozbiljna i koji su sve mogući scenariji daljnjeg razvoja situacije?

Koji će biti odlučijući čimbenici u narednom tjednu ili tjednima?

VP: Ovo što se dešava je bilo predvidivo. Scenarij prijetnje „kineskog sindroma“ dobro je poznat i raspravljan u znanstvenoj i stručnoj literaturi, najviše američkoj nakon nesreće NE na Otoku 3 milje 1979. godine. To sam opisao u knjizi „Energetska kriza“ objavljenoj 1984. godine:
„U reaktoru gorivo je smješteno u hermetički zatvorenim gorivnim šipkama (od cirkonija). U njima ostaje zarobljena i većina stvorenoga radioaktivnog „dima“ i „pepela“. Nuklearna „vatra“ (cijepanje atomskih jezgri urana) stalno grije gorivne šipke na visoku tempertaturu, a voda primarnog kruga ih hladi strujeći među njima i odvodeći toplinu. Tu se krije glavna opasnost: ako bi zatajilo hlađenje reaktora, temperatura gorivnih šipaka bi toliko porasla da bi se one naglo počele taliti. U slučaju masovnog taljenja prijetila bi katastrofa. Iako debele i otporne, ni metalne stijene reaktorske posude, ni betonske stijene zgrade ne bi to izdržale. Taleći sve pred sobom, izvanredno vruća rastaljena radioaktivna masa bušila bi sebi put i procurila iz „zarobljeništva“.     Kineski sindrom je maštovit naziv za potpuno taljenje reaktorske unutrašnjosti koja bi tonula u zemlju, simbolično rečeno, u smjeru Kine. (Kina je na suprotnoj strani Zemljine kugle od SAD, pa odatle naziv.) Ta najgora mora nuklearnih tehnologa prijeti iz svakog nuklearnog reaktora. Nuklearni reaktor nikako ne može postati atomska bomba, jer je u gorivu postotak urana-235 ... premalen da bi došlo do eksplozivnog procesa. No kineski sindrom je realna prijetnja koju treba predusresti. Dakle, jedna od glavnoh briga nuklearne tehnologije sasvim je „nenuklearna“: što god se dogodilo, hlađenje reaktora ne smije zatajiti!

Toliko dakle brige zbog hlađenja! Ne bi li bilo jednostavnije, čim iskrsnu nevolje s hlađenjem, nuklearnu „vatru“ naglo ugasiti.To se zaista i čini, gotovo trenutno, čim nešto zataji. „Iskrice“ koje stalno raspaljuju i održavaju tu nuklearnu „vatru“ prenoseći je od jedne atomske jezgre urana-235 na drugu, sićušne su nuklearne čestice - neutroni. Neke pak atomske jezgre, na primjer kemijskog elementa bora, pravi su „žderači“ neutrona. Čim neki neutron kao projektil naleti na takvu jezgru, ona ga „proguta“ i neutron ostaje zarobljen u njoj. Zato, treba li hitno zaustaviti nuklearno „sagorijevanje“ urana, u reaktor automatski ulaze „kontrolne“ šipke od takva „neutronsko-žderačkog“ materijala. Atomske jezgre tog materijala začas „progutaju“ sve neutrone-„iskrice“,i nuklearno cijepanje urana se naglo prekida....

No to još ne rješava problem hlađenja! Ostaje vrlo vruća radioaktivna „žeravica“, radioaktivni „dim“ i „pepeo“ što i dalje žarko „plamti“ – i dalje snažno zagrijava radioaktivnim zračenjem. Grije tako snažno da i pri manjem zastoju u hlađenju prijeti taljenjem gorivnih šipaka – i opet dolazi do „kineskog sindroma“. Zato u slučaju gubitka vode u akciju stupaju rezervni uređaji za hlađenje, koji u reaktor ubacuju goleme količine hladne vode pod visokim tlakom.“   

A upravo je to rezervno hlađenje zatajilo, iz ovog ili onog razloga, i na Otoku tri milje, i u Černobilu i sada u japanskoj elektrani.

Nakon što je prvi dan japanske katastrofe hlađenje zatajilo, daljnji tijek događaja je predvidiv, a konačni ishod će ovisiti o tome:

(1)    koliki dio untrašnjosti reaktora je rastaljen,
(2)    hoće li se i u kojoj mjeri uspjeti uspostaviti hlađenje reaktora
(3)    je li čvrstoća čelične reaktorske posude oštećena netronskim zračenjem (radi se o razmjerno starom reaktoru građenom sedamdesetih godina prošlog stoljeća)

Odlučujući čimbenik za dalnji razvoj situacije je točka (2). Odgovori na sva tri pitanja sadrže nepoznanice (pa i za same japanske stručnjake) tako da se točan ishod ne može predvidjeti. Dodatni problem je i bazen s vodom u kojenu se unutar elektrane čuva istrošeno gorivo koje snažno grije, a također je zakazalo hlađenje i izbio požar.

P: Koliko se trebamo bojati  radioktivnih elemenata koji su već iscurili u okoliš? Što se sa njima dešava, kako završavaju?

VP: Najveću opasnost predstavljaju radiaktivne tvari koji dospiju atmosferu, naročiti radioaktivni jod-131, cezij-137, stroncij-90 itd. Dio radioaktivnog otpada veže se u okolnom tlu, a dio odlazi u morsku vodu i podzemne vode. Jod-131 ima poluživot 8 dana (to znači da ako ga u zrak dođe 1 kg, nakon 8 dana ostat će ga pola kg, nakon 16 dana četvrt kg itd., dakle razmjerno brzo mu se količina smanjuje. No na primjer stroncij-90 i cezij-137 imaju poluživot oko 30 godina, što znači da ako ga u okoliš dođe npr. 1 kg, tek nakon 30 godina njegova će se količina smanjiti na pola kilograma.

Te su radioaktivne tvari vrlo opasne, pogotovo kad se pretežito skupljaju u pojedinim organima, kao npr. jod u štitnjači i stroncij u kostima.

Dok ta radioaktivnost zračnim strujanjima dođe donas, bit će toliko mala koncentracija tih radioaktivnih tvari, da će izazvati povećanje radioaktivnosti manje od prirodne radioativnosti kojoj smo svakodnevno izloženi. Zato na teritoriju Hrvatske neće predstavljati neku ozbiljniju opasnost.

P: Jesu li se, po Vama, poduzeli pravi koraci u sanaciji eksplozije, odnosno dovodjenja energije, odnosno hladjenja u reaktore i od čega zapravo stanovništvo Japana treba najviše strepiti?

VP: Nakon nesreće postupci sanacije bili su impresivni. Prigovor se može dati možda na nedovoljne konstrukcijske mjere predostrožnosti pri samoj gradnji nuklearne elektrane, u prvom redu u vezi rezervnih uređaja za hlađenje.

Glavna zabrinutost stanovništva će biti u vezi mogućih dugoročnih zdravstvenih djelovanja posljedica ovoga zračenja. Osim toga, ekonomski gledano, Japan će biti pogođen zbog toga što je dosad značajan dio električne energije proizvodio u nuklearnim elektranama, što može izazvati energetsku krizu ako dođe do zatvaranja većeg broja NE.

P: Koliko vremenske, odnosno atmosferske prilike otežavaju ili pomažu situaciji u Japanu?

VP: Atmosferske prilike utječu na širenje radioaktivnih tvari zrakom. Glavni faktor je vjetar, jer on raznosi radioaktivne tvari iako se s udaljenošću smanjuje koncentracija radioaktivnih tvari a time i stupanj opasnosti za stanovništvo. U slučaju jačih oborina dio radiaktivnih tvari pada s oborinama na tlo i ostaje lokaliziran u okolnom tlu, čime se smanjuje širenje na udaljenija područja. Sada je povoljno što vjetar pretežito puše prema otvorenom oceanu.

Općenito, u slučaju veće katastrofe, područje promjera 20 do 30 km oko NE predviđa se za evakuaciju stanovništva, a u slučaju vjetra područje veće ugroženosti u smjeru vjetra može biti i do udaljenosti od stotinjak ili više km.

P: Smatrate li da su zdravstveni rizici  zbog oštećenja nuklearki po čovjeka mali, kako to službeno iznosi Svjetska zdravstvena organizacija'

VP: Postoje nepoznanice u vezi zdravstvenih rizika od malih doza zračenja. Razlozi je u tome što je čovjek uvjek (pa i tijekom cijele biološke evolucije) stalno izložen malim dozama zračenja (tzv. prirodno zračenje), zatim što su neka djelovanja kemijskog zagađenja slična djelovanju nuklearnog zračenja, te naročito zato jer se opasni dugoročni učinci zračenja (oštećivanja genoma) mogu pojaviti i nakon više desetljeća a također prenijeti i na sljedeće generacije. Ono što je sigurno poznato je opasno djelovanje velikih doza zračenja, za koje je dokazano pravilo koje se naziva linearna hipoteza: dva puta veća doza zračenja izaziva dva puta veće zdravstvene učinke.

(Jednostavno prikazane pobliže informacije možete naći npr. u mom udžbeniku Fizike za 4. razred gimnazije (2009) i u knjizi Energetska kriza (1984).)

P: Koliko će se stradavanje nuklearke u Japanu odraziti na buduću gradnju ovakvih energetskih objekata u Japanu, svijetu uopće i posebice u našm bližem okruženju?

VP: Moguće je da će to zadati veliki udarac nuklearnim elektranama sadašnjeg tipa i eventualnoj budućoj gradnji. Naime, to je prva prava katastrofa konvencionalne NE. Ranija nuklearna katastrofa u Černobilu zbila se na vojnom postrojenju (reaktor je bio takvog tipa da je služio i za proizvodnju eksploziva za atomske bombe i za proizvodnju električne energije) pri čemu su tehničke mjere mnogo slabije nego u konvencionalnim NE, a na Otoku tri milje je uspjelo spriječiti eksploziju stvorenog vodika u reaktoru a time i veći prodor radioaktivnosti u okoliš.) No konstruktori nuklearnih elektrana i dalje su tvrdili da su konvencionalne elektrane sasvim sigurne što de tiče moguće katastrofe. Sada je to povjerenje sasvim uzdrmano.

Drugi novi ograničavajući faktor je što se sve ozbiljnije uzima u obzir upozorenje sigurnosnih službi u SAD od prije 30 godina, da zabrinjava mogućnost terorističkog napada na NE i njezinog namjernog razaranja (to sam prenio i u svojoj knjizi Energetska kriza). To će postati posebno aktualno u Europi zbog velike gustoće stanovništva.

P: Trebamo li se više okrenuti gradnji alternativnih objekata energije ili je i dalje dobrim dijelom temeljiti na nuklearnoj?

VP: Pitanje je prije svega ekonomsko. Najjeftinija električna energija je iz elektrana na ugljen i nuklearnih elektrana. Prema znanstvenim analizama u svijetu elektrane na ugljen su ekološki najštetnije, dok su nuklearne elektrane ekološki vrlo čiste (prema analizama čišće su jedino elektrane na plin) ali u tu računicu nije uzeta u obzir mogućnost nepredvidivih velikh katastrofa kao što je japanska. Potreban je oprez u razmišljanju, jer već desetljećima traje sučeljavanje nuklearnog lobija i lobija fosilnih goriva (ugljen, nafta, plin): čini se da fosilni lobi preuveličava opasnost od nuklearne energije (naročito opasnost od malih doza zračenja), a da nuklearni lobi preuveličava opasnost globalnog zagrijavanja zbog korištenja fosilne energije.

Problem alternativnih izvora je što je energija iz njih uglavnom znatno skuplja. Naizgled to se čini čudnim, ali temelji se na istraživanjima i praksi. Trebalo bi s tim računicama transparentno izaći i vidjeti može li toliko povećanje cijene energije podnijeti stanovništvo i gospodarstvo.

Tek sredinom 21. stoljeća može se očekivati novi obilni i ekološki čist izvor energije a ne suviše skup. Posebno obećavajući je projekt ITER (demonstracijska fuzijska elektrana koju zajednički financiraju i grade EU, SAD, Rusija, Kina, Japan, Indija, J. Koreja).

P: Stalno se govori o mogućem ponavljanju Černobilskog slučaja. Možete li nas utješiti?

VP: Černobil se ne može ponoviti jer je to bilo vojno postrojenje koje je osim električne energije proizvodilo i eksploziv za atomske bombe, a katastrofa je izgleda nastupila pri nekoj vrsti pokusa od interesa za vojne primjene. Ono čega se treba bojati je tip japanske katastrofe: da neki nepredviđeni prirodni faktor ili možda teroristički akt izazovu slične posljedice. Iako je to izvanredno malo vjerojatno, treba o tome ozbiljno voditi računa nakon japanskog slučaja.

P: Koliko zapravo znamo što se dešava u nuklearnim elektranama, koliko se problemi zataškavaju, minoriziraju? Znate li za neke takve slučajeve? Znamo li što se uistinu dogodilo u japanskoj nuklearki, koliki je stvari stupanj oštećenja...?

VP: Poznati su podaci o velikom broju kvarova u NE, a koji srećom nisu prerasli u katastrofu iako je po svoj prilici za to postojala izvjesna mala opasnost (imate neke primjere u mojoj knjizi). Osim toga naknadno je utvrđeno da je bilo i zataškavanja i minoriziranja opasnosti. Isto tako bilo je i potencijalno opasnih situacija s atomskim oružjem, srećom bez posljedica.

P: Trebamo li strahovati od najbliže nam nuklearke Krško?

VP: U svijetlu japanske kastrofe, mislim da se ne bi smjela podcijeniti opasnost, pogotovo zato jer je Zagreb udaljen samo tridesetak kilometara i to u smjeru češćeg puhanja vjetra i nizvodno. Mislim da provjere sigurnosti NE kakve će se uvesti u Njemačkoj, revizija otpornosti na različite moguće prirodne katastrofe, redovita kontrola svih komponenata, kontrola eventualnih radijacijskih, mehaničkih ili kemijskih oštećenja i trošenja materijala, provjera kompetentnosti osoblja za iznimne situacije itd. mogu pružiti znatan osjećaj sigurnosti stanovništvu.

No i u tom slučaju stanovništvo bi trebalo biti pripremljeno za postupanje u iznimnim situacijama.


No navodno planirana gradnja druge, dvostruko veće NE na lokaciji Krškog je problematična. Ako Slovenija već treba takvu elektranu, bilo bi sa stajališta Hrvatske možda uputnije da se sagradi dvadesetak kilometara uzvodno od Ljubljane.

P: Koji su najstrašniji scenariji koji su mogući u slučaju japanske nuklearke i koji scenarij vi predvidjate i zašto?

VP: Najstrašniji scenarij da dođe do potpunog  „kineskog sindroma“ (prodor rastaljene radioaktivne mase izvan elektrane) iz jednog ili čak iz nekoliko od oštećenih reaktora i iz oštećenog spremišta za iskorišteno radioaktivno gorivo.

Optimistički se nadam da će se ipak izbjeći kompletni scenarij „kineskog sindroma“ i da će veći dio visokoradioktivnog materijala (više od pedesetak tona po reaktoru) ostati zarobljen u postrojenju, koje će se kasnije zatvoriti u neku vrstu metalno-betonskog „sarkofaga“. Ali ne može se sasvim isključiti niti najgori scenarij, koji bi za Japan imao velike posljedice.

P: Jeste li u tom pogledu optimist, pojasnite?

VP: Optimistički se nadam da će se uspjeti izbjeći daljnje taljene u oštećenim reaktorima i u spremištu za gorivo, tj. da će profunkcionirati efikasno hlađenje. Gruba procjena vjerojatnosti za taj optimistički scenarij, temeljena na osobnom mišljenju, mogla bi biti čak i preko devedeset posto. Ali ne može se sasvim isključiti ni gori scenarij.

P: Kad je riječ o nesrećama u nuklearkama kakva se dogodila u Japanu, od čega se najviše treba bojati, koji su elementi najopasniji po zdravlje čovjeka?

VP: Mislim da se najviše treba bojati dogoročnog djelovanja zračenja na zdravlje, ali i ekonomskih posljedica poskupljenja energije koje bi mogle uzrokovati pad novca za zdravstvo, tj. kvalitete zdravstvene zaštite.

P: Što znači japanska nuklearna katastrofa za budućnost energetike?

VP: Trenutno stanje energetike karakterizira prijelazna faza: na raspolaganju su dva energetska izvora koja su trenutno konkurentna a mogu tijekom sljedećih nekoliko desetljeća znatno rasti - to su fosilna goriva (ugljen, nafta, zemni plin) i nuklearna energija (uran). Ostali izvori ili ne mogu dalje brzo rasti (npr. hidroenergija) ili im je cijena korištenja previsoka (većina obnovljivih izvora).

Neki su političari, kao na primjer francuski predsjednik, u posljednje vrijeme isticali nuklearne elektrane (NE) kao izvor čiste energije, koja će u znatnoj mjeri zamijeniti uporabu ugljena i nafte kojima se pripisuje globalno zagrijavanje (efekt staklenika). No obično se prešućivalo da NE predstavljaju hipotetsku opasnost (ma koliko ona mala bila) da zbog kvara, prirodne nepogode ili terorističkog napada izazovu katastrofu, jer se u reaktoru nalazi velika količina visokoradioaktivnog otpada. U slučaju prestanka hlađenja prijeti taljenje radioaktivne unutrašnjosti reaktora i prodor radioaktivnosti iz reaktorske posude u okoliš.

Japanska katastrofa pokazala je da je mogućnost kastrofe ozbiljnija nego se dosad smatralo. To će vjerojatno dovesti do preispitivanja uporabe NE. Kritičnije će se gledati na NE koje su već u dugotrajnoj uporabi (u prvom redu zbog mogućeg radioaktivnog oštećivanja posude nuklearnog reaktora), i na vrlo ambiciozne planove gradnje stotina novih NE u svijetu. Zato se tijekom sljedećih desetljeća može očekivati rast cijene energije (povećano korištenje skupljih alternativnih izvora i netradicionalnih fosilnih goriva), sa posljedicama na gospodarstvo. Paralelno se može očekivati porast važnosti i vrijednosti prirodnih resursa kao što su šume, pitka voda, plodna i ekološki prilično čista zemlja, more (a kojima je Hrvatska vrlo bogata!).

U drugoj polovici 21. stoljeća mogu se očekivati novi obilni i ekološki čisti izvori energije: fuzijske elektrane, gdje bi se atomske jezgre vodika (deuterija i tricija) spajale u atomske jezgre helija. Deuterij se dobiva iz obične vode, tricij bi se proizvodio pri samom radu elektrane uz korištenje litija. Goriva bi bilo dovoljno za tisuće godina, a proizvod fuzije bio bi helij koji nije niti kemijski štetan niti radioaktivan.

Neutroni nastali fuzijom vodika, naletom na unutarnje stijenke reaktorske posude stvarali bi gotovo tisuću puta manje radioaktivnosti nego današnje NE. U fuzijskom reaktoru bilo bi u svakom trenutku manje od grama goriva, pa ne bi bilo mogućnosti katastrofe. Ozbiljni kandidat je fuzijska elektrana ITER čiji prvi demonstracijski prototip u Francuskoj zajednički grade EU, SAD, Rusija, Japan, Kina, Indija i Južna Koreja! Predviđa se desetak godina do završetka gradnje i zatim dvadesetak godina za pokusnu proizvodnju električne struje. Krene li sve prema očekivanju, sredinom 21. stoljeća moglo bi se početi gradnjom komercijalnih fuzijskih elektrana.

 

Hvala Vam na intervjuu i želimo Vam uspješan rad i istraživanje u novim projektima koji će, ne sumnjamo, kao i uvijek imati uspjeha.

Tags:
..." href="/hr/intervjui/2798-drago-plecko-ekskluzivno-za-4dportal-vortex-antene-su-kljuc-za-vitalnost">DRAGO PLEČKO EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Vortex antene su ključ za vitalnost
 • DANIEL ESTULIN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvate i Srbe su uvijek razdvajali likovi poput Rockefellera i Sorosa
 • ANTE PANCIROV EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Najveći izazov su teme bez čvrstih dokaza
 • Nevjerojatan intervju s Nikolom Teslom skrivan 116 godina
 • IVAN MIRKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Uskoro i knjiga "Nove vizije, nova budućnost"
 • DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi
 • Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

  Dodaj komentar

  Sigurnosni kod
  Osvježi

  SEMIR OSMANAGIĆ: Vanzemaljci su na vrhu piramide moći i kontroliraju cijeli svijet!

  SEMIR OSMANAGIĆ: Vanzemaljci su na vrhu piramide moći i kontroliraju cijeli svijet!

  Pogledajte intervju s dr. Semirom Osmanagićem, istraživačem i piscem. Stekao je status najkontroverznijeg antropologa današnjice vodeći znanstveni projekt istraživanja "Bosanske doline piramida".

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:18180

  Više...
  Intervju s bivšim šefom IT službe u Agrokoru: Kako je Todorić opljačkao narod pomoću organiziranog međunarodnog kriminala

  Intervju s bivšim šefom IT službe u Agrokoru: Kako je Todorić opljačkao narod pomoću organiziranog međunarodnog kriminala

  Donosimo vam ekskluzivnu priču jednog od bivših šefova IT-a u Agrokoru, koji otkriva sadržaj tajnih sastanaka na kojima je bio ministar financija Zdravko Marić, otkriva sadržaj tajne Todorićeve prepiske mailovima,...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:46513

  Više...
  Nevjerojatan intervju s Nikolom Teslom skrivan 116 godina

  Nevjerojatan intervju s Nikolom Teslom skrivan 116 godina

  Nikolu Teslu se smatra jednim od najinovativnijih, najgenijalnijih i najmisterioznijih ljudi koji su ikad živjeli na Zemlji. On je bio čovjek koji je definitivno bio ispred svog vremena te se...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:21432

  Više...
  Krešimir Mišak u Podcast Inkubator ljetnom specijalu 'Ljeto Ljubavi'

  Krešimir Mišak u Podcast Inkubator ljetnom specijalu 'Ljeto Ljubavi'

  Ljetni Podcast Inkubator specijal s nazivom 'Ljeto ljubavi' i povodom pedesete godišnjice istoimenog osnutka Djece Cvijeća i Hippie pokreta od strane Huntera S. Thompsona u San Franciscu ugostio je Krešimira...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:11094

  Više...
  Intervju s egzorcistima iz Vatikana i Hrvatske te samim Vragom

  Intervju s egzorcistima iz Vatikana i Hrvatske te samim Vragom

  Donosimo vam tri intervjua, prvi s najpoznatijim talijanskim egzorcistom iz Vatikana koji je ujedno i predsjednik međunarodne udruge egzorcista, ocem Gabrielom Amorthom, drugi s hrvatskim egzorcistom fra Smiljanom Draganom Kožulom...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:17784

  Više...
  Rick Simpson: Svaki liječnik koji ne priznaje ljekovita svojstva kanabisa ne zna svoj posao i samo je diler farmaceutske industrije

  Rick Simpson: Svaki liječnik koji ne priznaje ljekovita svojstva kanabisa ne zna svoj posao i samo je diler farmaceutske industrije

  Treći intervju Ratka Martinovića s Rickom Simpsonom u kojemu se govorilo o zakonima i (ne)prihvaćenosti u svijetu što se tiče kanabisa (konoplje), ljekovitosti same biljke, te o budućnosti u kojoj...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:20172

  Više...
  DAVID ICKE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvati, NE U EU! (NADOPUNJENO!)

  DAVID ICKE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvati, NE U EU! (NADOPUNJENO!)

  Prije godinu i pol, te prije nego što smo uopće pokrenuli sam portal, Ivan Abramović i ja smo razmišljali što bi mogao biti konačni vrh portala i razlog zbog kojeg će...

  Komentari(7) Klikova:47120

  Više...
  IVAN PERNAR: Zastupnički imunitet će nam pomoći u sprječavanju deložacija

  IVAN PERNAR: Zastupnički imunitet će nam pomoći u sprječavanju deložacija

  Netom prije izbora za EU parlament porazgovarali smo s poznatim hrvatskim aktivistom i, sudeći po anketama, najvećim favoritom za veliko iznenađenje i možebitnim EU parlamentarcem, Ivanom Pernarom...

  Komentari(1) Klikova:13514

  Više...
  SEMIR OSMANAGIĆ: Piramide u Visokom ruše znanstvene dogme i mijenjaju povijesne udžbenike

  SEMIR OSMANAGIĆ: Piramide u Visokom ruše znanstvene dogme i mijenjaju povijesne udžbenike

  Razgovarali smo s dr. Semirom Osmanagićem, otkrivačem, voditeljem projekta i fondacije vezane uz Bosanske piramide u Visokom, povodom prikazivanja ovog arheološkog nalazišta na popularnom Histoy Channelu.

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:13972

  Više...
  RICK SIMPSON EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ulje od konoplje provjereno liječi rak

  RICK SIMPSON EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ulje od konoplje provjereno liječi rak

  Legendarni kanadski autor i kreator vlastitog recepta za čudesno ulje od konoplje, Rick Simpson, je tijekom World Hemp Congress 2012 u slovenskoj Lendavi odlučio popričati sa svojim hrvatskim kolegom i...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:41842

  Više...
  MAX IGAN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ključ borbe protiv manipulacije spoznaja je samih sebe

  MAX IGAN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ključ borbe protiv manipulacije spoznaja je samih sebe

  Poznati australski autor Max Igan je tijekom World Hemp Congress 2012 u slovenskoj Lendavi odlučio popričati sa svojim hrvatskim kolegom i urednikom 4Dportala Ratkom Martinovićem pred publikom... Što je gospodin...

  Komentari(1) Klikova:16863

  Više...
  DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi

  DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi

  4Dportal (Ratko Martinović) je porazgovarao s Domagojem Nikolićem, čovjekom za kojega je riječ "entuzijast" u najmanju ruku umanjenica - arheološka potraga za legendarnim balkanskim civilizacijama dovela ga je do nevjerojatnih...

  Komentari(8) Klikova:92524

  Više...
  FOSTER GAMBLE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Svemir je beskonačno more beskrajne energije - SVIJESTI

  FOSTER GAMBLE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Svemir je beskonačno more beskrajne energije - SVIJESTI

  Poznati autor, istraživač i kreator odličnog dokumentarnog filma Thrive Foster Gamble podario nam je slobodno vrijeme za prvi intervju koji je učinio za naše govorno područje. Što nam je sve...

  Komentari(1) Klikova:16889

  Više...
  NENAD MALJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Želim svima potpuno ostvarivanje kreativnih potencijala

  NENAD MALJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Želim svima potpuno ostvarivanje kreativnih potencijala

  Ovom prilikom smo porazgovarali s poznatim kulturnim kreativcem, pozitivcem, socijalnim poduzetnikom i predavačem Nenadom Maljkovićem u čijim ćete odgovorima doznati brojne jako interesantne uvide u mnoga polja iz svakodnevnog života.

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:15596

  Više...
  GIULIANO MARINKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Radim na knjizi o NLO slučajevima iz bivše Jugoslavije

  GIULIANO MARINKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Radim na knjizi o NLO slučajevima iz bivše Jugoslavije

  Intervjuirali smo vodećeg ufologa u regiji i urednika novog magazina paradoX Giuliana Marinkovića, koji nam je odgovorio na brojna pitanja vezana uz NLO fenomene, kao i teorije zavjere...

  Komentari(1) Klikova:21297

  Više...
  WILLIAM ENGDAHL EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ne dajte korumpiranim političarima prodaju Hrvatske

  WILLIAM ENGDAHL EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ne dajte korumpiranim političarima prodaju Hrvatske

  Frederick William Engdahl poznati je svjetski novinar, povjesničar i ekonomski istraživač uz višemilijunske naklade knjiga. 4Dportal porazgovarao je s njim tijekom Festivala knjige u Zagrebu gdje je bio posebni gost...

  Komentari(1) Klikova:20198

  Više...
  UOČI MARSONIKONA - Krešimir Mišak: Snimam dokumentarac Djeca Sunca o odnosu Sunca i ljudskog društva

  UOČI MARSONIKONA - Krešimir Mišak: Snimam dokumentarac Djeca Sunca o odnosu Sunca i ljudskog društva

  Prva brodska SF konvencija Marsonikon bliži se i sve manje vremena preostaje do subote, 2.6. Mi smo se u međuvremenu odlučili da popričamo s nekim ...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:16822

  Više...
  UOČI MARSONIKONA >> Ivan Šimatović: Prava istina nezadrživo izlazi na vidjelo

  UOČI MARSONIKONA >> Ivan Šimatović: Prava istina nezadrživo izlazi na vidjelo

  Prva brodska SF konvencija Marsonikon bliži se i sve manje vremena preostaje do subote, 2.6. Mi smo se u međuvremenu odlučili da popričamo s nekim od predavača tijekom...

  Budi prvi i komentiraj! Klikova:15573

  Više...
  Baner
  Baner
  Baner

  Najnovije

  
  Čudo iz Vatikana (NWO)
  11 Veljača 2019, 17.29
  Čudo iz Vatikana (NWO)
  Čovjek koji je otkrio sve?!
  10 Veljača 2019, 20.52
  Čovjek koji je otkrio sve?!
  Što se to događa?!
  07 Veljača 2019, 22.18
  Što se to događa?!
  Baner
  Baner

  Popularno

  Novosti

  
  Čovjek koji je otkrio sve?!
  10 Veljača 2019, 20.52
  Čovjek koji je otkrio sve?!
  Što se to događa?!
  07 Veljača 2019, 22.18
  Što se to događa?!

  Kolumne

  

  Partneri

   
  4Dportal.com
  Join Group
  Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
   

  Prijava

  Registracija

  *
  *
  *
  *
  *

  * Polje je obavezno