4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

IVAN MIRKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Uskoro i knjiga "Nove vizije, nova budućnost"

17179

U ekskluzivnom intervjuu za 4Dportal Ivan Mirković (vrlo popularan kolumnist 4dportala) i vlasnik portala Planetarna vizija govori o svojoj viziji svijeta u kojem živimo i manipulaciji kojoj smo podložni... Razgovor u nastavku!

 

4D: Recite nam nešto o sebi i vašoj viziji Planete?

IM:
Uvijeren sam da mi kao ljudska bića nismo na odmoru na trenutnoj planeti. Na njoj primarno postojimo kako bi naučili određene lekcije a isto tako, iskusili njenu beskonačnu ljepotu i bogatstvo. Ni jedna duša nije zalutala u naša fizička tijela. Duša se reinkarnirala sa namjerom kako bi prosperirala prema većim nivoima svijesnosti. Zato svaka duša, svako ljudsko biće u sebi posjeduje takvu želju, iako ponekad ne izgleda tako.

Zato je neophodno da na duhovnom aspektu konstantujete šta to predstavlja vaš istinski smisao trenutnog života na planeti. Kada ga upoznate sledite isti pravac, prenoseći ga iz duhovne u materijalnu dimenziju postojanja. Kada to uspijete mogućnosti su zaista beskonačne jer vi tada poznajete kako se odvijaju primarni aspekti trenutnog realiteta.

U potpunosti sam svijestan toga da ne posjedujem potpune odgovore i objašnjenja na sve moguće aspekte a to je zapravo nemoguće jer su mogućnosti beskonačne. Primarni motiv mi predstavlja to da vas putem vlastitih vizija usmjerim prema višim duhovnim sferama i informacijama kojih smo često nesvijesni, a tako ću se truditi da istrajem i u daljem toku interviua.

U tom pogledu, opisane vizije sa moje strane postoje kao kratke i kristalno jasne, kako bi svako odraslo ljudsko biće bilo u mogućnosti da ih razumije.

4D: Što se sve podrazumijeva pod planetarnom manipulacijom?

IM: “Planetarna Manipulacija” predstavlja najvažniju temu u okviru PlanetarnaVizija.org web sajta, motivisana primarnim ciljem, a to je da se ljudskim bićima predstavi jako detaljna analiza informacija o dešavanjima na planeti kojima se nikada ne posvećuje dovoljno pažnje putem javnog informisanja. Manipulisanje se reflektuje u jako puno pravaca, i manifestuje se u energetskom, duhovnom, mentalnom, emocionalnom kao i bilološko-fizičkom pogledu.

Pojam Planetarne Manipulacije predstavlja jako kompleksan segment jedne kompletnije fotografije koju da biste u potpunosti razumijeli, morate istražiti jako puno informacija i potom ih povezati. Ljudska percepcija u pogledu na potencijalne mogućnosti koje se dešavaju ograničena je njenim vjerovanjem šta je sve moguće. A danas zaista, nevjerovatno je lako uvidjeti to da se trenutno krećemo prema unaprijed osmišljenom “globalnom društvu” i da smo mu svakim trenutkom sve bliži. Takođe, jako je poznato da se sa ljudima lakše manipuliše kada se isti nalaze u grupi i unutar iste organizacije, i da tada za svaku individuu unutar nje, važi ista kontrola, pravila (zakoni i regulative) kao i ograničenja.

4D: Stvaranje globalne države, tko, kako i zašto to čini? Što su to Tajna društva? Da li su Iluminati mit ili stvarnost?

IM: Taj Globalni proces pokretan je od tačno odredjenih ljudi, tajnih društava tzv. "Illuminati" (Prosvetljeni) koji predstavljaju krvno povezane porodice Rothchild, Rockerfella, Windsor, Warburg, Plantagenet itd. koje kontrolišu skoro sve životne oblasti, uključujući i tajna društva, politčke strane, obavještajne agencije, bankarske kartele, farmaceutsku industriju, odredjena religijska društva, TV i radio medije, filmsku (Holywood) i pornografsku industriju, kao i sistem školovanja...

U principu "Illuminatima" osnovni motiv trenutno prestavlja Globaizacija (centralizacija moći) tj. stvaranje globalne države koja će se sastojati od više "unija" uključujući Evropsku uniju (EU formirana 1993 god), Afričku uniju (AU formirana 2002 god) Pacifička unija (predložena 2003 god) kao i Sjeverno Američka Unija koja se takođe formira. Tako da, njihove vizije takođe oličavaju i buduće postojanje drugih elemenata a to su: Globalna Vlada (Vlada u “sjenci”), Globalna Vojska (NATO), Globalna Valuta, kao i mikročipirana populacija koja će biti kontrolisana u svakom trenutku kao i psihički, mentalno, emocionalno i materijalno (biološki) izmanipulisana.

Navedene vizije i dešavanja se omogućavaju i nažalost ostvaruju polako i progresivno  sa “korak po korak”, “podjeli i vladaj”, “problem – reakcija – solucija” kao i drugim metodama.

4D: Mikročipovi i čovjek?

IM: Orkestriranim događajima postiže se konfuzija, strah i zabrinutost u očima ljudskih bića koji će putem psihološke manipulacije i izmanipulisanog javnog informisanja biti u stanju da prihvate sve potencijalne solucije kao rešenje novonastalog problema. Potencijalna solucija u skorijem periodu može uključiti i neophodno mikročipiranje ljudskih bića.
Recimo pored trenutnih aktivnosti koje sam rekao, postoje i druge koje se veoma lako mogu integrisati u svakodnevni ljudski život i koje će zahtjevati obaveznu upotrebu mikročipova kako bi građani pristupili određenim segmentima i zadovoljstvima koje koriste u trenutnom realitetu.

Kada postignu željeni nivo tj. potencijalnu većinu stanovnika na planeti koja se odluči za “lakši integritet i brzinu savremenog društva” mikročipovi mogu postati neophodni po zakonu određene države, prvo u razvijenijim (SAD, Velika Britanije, Njemača, Francuska, Belgija itd) a kasnije i manjim “nezavisnim” koje žele biti sastavni dio EU (Evropske unije) AU (Afričke Unije) Američke Unije ili Pacifičke Unije.

Naravno pri tome će im pomoći i izmanipulisana državna vlada potencijalnih zemalja koje žele integraciju. Ako se postigne to stanje, stanje većine, sve aktivnosti mogu se dalje razvijati putem mikročipova. A ukoliko neka individual posle nekog vremenskog perioda pokuša odbiti saradnju sa takvim sistemom, jendostavno mu mogu isključiti čip i on u tom trenutku on više nema mogućnosti normalnih aktivnosti u društvu. Zato je izuzetno važna ponovna konekcija čovijeka sa prirodom.Tehnikom “podjeli pa vladaj” polako se kreira kontrolisana populacija na koju se lakše utiče. Pomoću mikročip tehnologije, i njene ugradnje u ljudsko tijelo, otvara se jako puno “prozora” ka manipulaciji i to u vidu praćenja kretanja, snimanja verbalnih razgovora, registrovanje tjelesnih i fizioloških aktivnosti ljudskog tijela, čitanje misli...budući da je danas mikročip nanotehnološki (1000 puta manji od 1m) on se moze integrisati u ljudsko tijelo i putem vakcina, sprejeva, drugih uređaja (mobilni telefoni, kartice i sl.). U principu, mikročip je neutralna tehnologija ali u rukama zlonamjernih ljudi.

I zaista, na Mikročipiranje ljudi  možemo gledati i  kao nadolazeći trend koji će ljudskim bićima biti vješto nametnut tako da se pojavi  sama potražnja za njegovom ugradnjom, ako se do tada ljudi ne probude iz sna i sagledaju stvari iz više dimenzija.

4D: Koja događanja na planeti smatrate manipulativnim i opasnim po ljudski opstanak?

IM: Najopasnija dešavanja predstavljaju dešavanja koja uslovljavaju ljudsko biće da zavisi od istih i na osnovu njih kreira vlasititu budućnost prema “njihovim“ zlonamjernim vizijama. Oni žele da se mi ponašamo po tačno usvojenim kodeksima a koji će im omogućiti puno lakšu manipulaciju nad planetarnim potencijalima.

Neophodno je stvoriti što više haosa, lažnih kriza, ratova, terorizma, gladi i bijede, zakona, dezinformacija i političara koji će predstavljati sliku ozbiljnih kandidata koji će nas izvući iz nevolje koja se tako iznenada i u najgorem mogućem trenutku pojavilla. Nakon toga isto tako iznenada, pojaviće se riješenje za sve naše probleme i nevolje koje su se pojavile. Većina ljudi prihvatiće nesvijesno nova pravila u nadi da će im biti bolje. Ljudi nisu nikada, i ne mogu biti zadovoljni u takvo osmišljenom sistemu koji se stvarao vijekovima, korak po korak, i tako neprimjetno hipnotisao ljudsku vrstu. Zato su neophodne konstantne promjene, i pogodite, ni jedna od njih nije dovoljno uspješna i efektivna, a uvijek se vremenom pojave nove.

4D: Rat protiv terorizma?

IM: U sferi trenutnih dešavanja Manipulativni obruč  se polako i progresivno “steže” širom planete. Trenutno, ljudi bukvalno “mole” nadležne organe za uvodjenje represivnih mjera kako bi sa time “eleminisali”  vlastite strahove. Ljudi se odriču vlastitih sloboda, kako bi navodno “zaštitili” vlastite slobode. Nevjerovatna nelogičnost! A kao najbanalniji primjeri mogu poslužiti “terorističke akcije” koje su se desile u poslednjih 10 godina u Americi, Kolumbiji, Spaniji, Engleskoj...a koje su podstakle strah ljudskih bića i audicirale na eventualne propuste u kompletnom postojećem sistemu navedenih država.

Posle navedenih i isceniranih “terorističkih” dešavanja, na principu navedenih metoda, osnovale su se Nove Ogranizacije i Unije, objavili ratovi, ekonomske krize, izglasani i doneseni  budući zakoni i regulative sa kojima ograničavaju ljudska prava...
Rat protiv "terorizma" zapravo predstavlja vječan rat, jer nikada niste u mogućnosti dobiti pobjednika, a u kojem će uvek "dobra" strana imati potencijal i povod da napadne neke zemlje trećeg sveta, izglasa nove “sigurnosne” zakone, okrene kompletnu situaciju u vlastitu korist a koja je zapravo ravna najbolesnijoj kreativnosti...

U tom pogledu ljudska bića trebaju biti jako oprezna i nezavisno razmišljati i donositi vlastite misaone odluke, primarno na osnovu vlastitih istraživanja a kasnije i postojećih informacija koje kao uvodnu materiju predstavljamo na PlanetarnaVizija.org web sajtu. Znanje predstavlja Vaše najjače oružije protiv planetarne manipulacije i u tom pogledu, neophodno je pogledati šta se zaista dešava, analizirati  ispitivati sve informacije koje primamo.

4D: Opišite nam Vlastitu viziju kompletnog opsega kontrole i manipulacije na planeti Zemlji.

IM: Primarno manipulisanje se odvija na energetskoj prirodi,  a pošto je energija nedefinisan pojam, tako se ista odnosi na emocionalne, mentalne, duhovne a tako i materijalne potencijale kompletnih živih bića na planeti. Kontrola i manipulisanje postoje između svih postojećih dimenzija, odnosno ranije predstavljenih tzv. Denziteta (nivoa svijesnosti). U mogućnosti smo konstatovati da Mi kao "najinteligentnija" i "najsvijesnija" bića u trenutnom realitetu kontrolišemo i manipulišemo u veoma jakom spektru sa manje inteligentnijim i svijesnijim bićima iz prvog i drugod denziteta.

Manipulisanje ljudskih bića doseže tako jako i daleko da se pokušavamo kontrolisati, manipulisati i ugrožavati između nas samih. Ljudska bića pokušavaju kontrolisati i manipulisati sa primarnim elementima prvog denziteta (voda, zemlja, vatra i vazduh) koristeći ih za svoje sebične, zle namjere i zadovoljstva, jako često i istovremeno ugrožavajući bića iz drugog denziteta, a na kraju, i vlastite živote. Navedeni elementi predstavljaju primarni aspekti prvog denziteta koji kontinuirano koristimo na planeti. Njihovo nepostojanje je nezamislivo jer bez njih život na planetama ne bi bio moguć.

Mi se koristimo benefitima prvog denziteta i iskorišćavajući ih prekomjerno, ponekad i do maksimuma, nažalost, ne uviđajući potencijalne opasnosti i krajnji ishod takvog ponašanja koji može rezultovati i eventualnom apokalipsom.

Planeta Zemlja takođe predstavlja živo biće, a prvi denzitet njenu značajnu frakciju. Ako nastavimo istim tempom da pustošimo primarne elemente pitanje je trenutka kada će se Zemlja pobuniti i odreagovati na nevjerovatno poseban način. Kao upozorenje, trenutno iskušavamo i prolazimo dešavanja u vidu erozivnih, meteoroloških, okeanografskih kao i drugih elementarnih nepogoda (poplave, potresi, cunami talasi, tajfuni i uragani, vulkanske aktivnosti, klimatske promjene itd...)

Takođe, bića flore i faune iz drugog denziteta takođe iskušavaju kontrolu i torturu koja im spremaju daleko svijesnija i inteligentnija ljudska bića iz treće dimenzije svijesnosti. Ljudska kontrola i manipulisanje se može primjetiti i u pogledu flore, tj. vegetacije, živih organizama poput drveća, mnogih biljki kao i ppotencijalnim plodovima istih, a koje pripadaju drugom denzitetu tj. nivou svijesnosti u trenutnom realitu. Životinje se pored biološko-genetske modifikacije koriste za puno veći spektar kontrole i eksperimentisanja na istima. Najžalosnija pojava predstavlja to da se ljudska kontrola i manipulisanje ne završava sa drugim denzitetom svijesnosti. On se nastavlja i konstantno dešava u trećem između samih ljudskih bića. Mi eksperimentišemo na nama samima. Tako puno smo preokupirani time da pokušavamo da proučavamo i kontrolišemo druga bića i vrste na planeti a zapravo, ne poznajemo ni vlastitu prirodu, kao ni vlastite fizičke, mentalne, duhovne, kao i "emocionalne" energetske potencijale.

Mi poznajemo samo malu frakciju od ukupnog spektra istih u tom pogledu. Mi još uvijek eksperimentišemo nad nama samima, kontrolišemo genetiku, manipulišemo medicinom i farmakologijom, finansijskim sistemima, ljudskim slobodama, sistemima vrijednosti...a to upravo sada, u ovom trenutku poprima najveću kulminaciju koja pripada našem domenu i dešavanjima, tj. mogućnostima unutar istog. A on upravo predstavlja piramidalnu strukturu manipulacije a bića koja se nalaze bliže podnožiju bivaju izložena većoj i jaćoj manipulaciji kao i iluzijama.

Prema tome, možemo uvidijeti da se tako kreira izvijesni princip lančane kontrole i manipulisanja. U principu, paralelno sa povećanjem svijesnosti, povećavaju se i potencijalna manipulisanja između, i unutar samih denziteta svijesnosti. Što je neko biće svijesnije (inteligentnije) posjeduje veće mogućnosti koje naravno može zloupotrebiti, tj. iskoristiti u negativne svrhe. Sada, mnogi ljudi će putem svog logičkog uma pomisliti da ljudi kao najsvijesija bića na planeti vuku konce takvih dešavanja, i tada se javljaju prvi aspekti neznanja i nepoznavanja realiteta u kojem postoje. Ljudsko biće ne vodi potpunu kontrolu, ono se nažalost nalazi puno, puno ispod iste...

4D: Tko i zašto manipulira ljudima i prirodom?

IM: Navedeno manipulisanje zapravo podrazumijeva izvorno energetsko manipulisanje od strane nazovimo ih “planetarnih entiteta” čije se aktivnosti reflektuju i potom prenose na materijalnu dimenziju na planeti Zemlji i tako direktno utičući na kompletan živi svijet na planeti.

Kako se zakon univerzuma zasniva na neprekidnoj fluidnosti i promjenjivosti energije, možemo uvidijeti i predpostaviti da energija ne prestaje svoj tok kada dođe do ljudskih bića koji se koriste i manipulišu manje svijesnim i potpuno nesvijesnim bićima koji nisu u potpunosti razvijeni kako bi razumijeli.

Javlja se pitanje: “Gdje se energija završava?” ...sa ubijeđenjem ću reći da se 100% ne završava sa nama.

Moramo biti svijesni da energija ne predstavlja samo materijalnu stranu realnosti...naše misli i emocije su takođe energija i kao takva potrebna je bićima sa viših nivoa svijesnosti (Denziteta), nekada popularno nazivanih “Bogovi” ili u religijskom segmentu “Demoni” tzv “astralna bića”.

Najzad, u mogućnosti smo konstatovati da su ljudska bića u principu svijesna vanzemaljskih entiteta i zbog toga se osjećaju jako bespomoćno. Upravo zato, njihov raciionalni um neće dopustiti prihvatanje navedenih informacija a posebno im neće omogućiti pridavanje nekog kredibiliteta, jer bi upravo to poljuljalo temelje na kojima su postavili vlastitu ličnost, a kasnije sistem obrazovanja i samo shvatanje realiteta u kojem trenutno postojimo. Primarno zbog takvih principa, jako velike mase ljudi pokušavaju da odagnaju, negiraju i ismijavaju sva ona ljudska bića koja prezentuju ovu temu, upravo iz razloga da bi zaštitili svoj lični integritet, odnosno – iluziju. Naravno, tada u tom pogledu, prezentuju se negacije bez racionalnog objašnjenja i pravih argumenata koje bi eventualno ukazale na suprotnost, odnosno neistinitosti.

Najzad, kako bi se zaštitili "predatora" moramo se prvo upoznati sa istim. Takva bića operiraju na frekvenciji postojanja koja je veoma blizu naše. Kako posjeduju jaču svijest nego ljudska bića, u mogućnosti su da operiraju između frekvencija i tako sprovode kontrolu i manipulaciju. Takođe, ta bića mogu dijelovati na obe dimenzije, odnosno u trećem i četvrtom denzitetu, a puno više pažnje želim posvetiti tome nešto kasnije. Većina ljudskih bića ih je nesvijesna, i ne prihvata takvu ideologiju samo zbog toga zato što ih nisu u mogućnosti percepirati. Najzad, ljudska percepcija o tome šta je trenutno moguce, ogranicena je upravo njihovim vjerovanjem šta je zaista moguce. Zato Uvijek razmisljajte izvan onih granica za koje su vam rekli da predstavljaju realnost.

Tim entitetima je neophodna emocionalna ili eterička energiju kako bi se projektovali u "našu" 3D trodimenzionalnu okolinu. U njihovom prirodnom stanju, oni su četverodimenzionalna bića (4D) koja egzistiraju na jednom višem eteričkom nivou svijesnosti, ali takođe, u mogućnosti su odlučiti o tome hoće li postati fizička bića u 3D realitetu, i sa posebnim energetskim efektom.

Trenutni 3D (trodimenzionalni) realitet zapravo predstavlja poseban svijet koji je integrisan u 4D (četverodimenzionalni) svemir, A TO u principu znači da navedeni vanzemaljski entiteti bića moraju fokusirati vlastitu egzistenciju u 3D u kojem će privremeno postati 3D.

U principu, da bi navedena bića kontinuirano funkcionisali u fizicko-materijalnoj realnosti (dimenziji postojanja) neophodna im je fizička genetika koju su ranije, hiljadama godina unazad i omogućili, tako što su se "parili" sa tadašnjim ljudima kreirajući takozvana hibridna bića koji u principu važe kao "vozila" Drako bićima kroz navedeni realitet. Ta hibridna bića predstavljaju današnje aristokratske loze koje tako brižljivo paze na vlastitio potomstvo i krvnu genetiku "pareći se" isključivo između porodica, i nikad i nipošto ne mješajući krvne linije sa drugim ljudskim bićima.Tačnije, te hibridne "ljude" možemo pronaći na svim važnim pozicijama na planeti, tj. na onim pozicijama sa kojih se povlače navažniji potezi a u istim predstavljaju tajna društva, politčke strane, obavještajne agencije, vojne i policijske snage, bankarske kartele, farmaceutsku industriju, odredjena religijska društva, TV i radio medije, kao i sistemi školovanja... Ta hibridna bića nalaze se na jako važnim funkcijama unutar istih, sprovode mentalnu i fiziču kontrolu i konstantno utiču na budućnost ljudskog roda a istovremeno i planetarnu budućnost.

4D: Koja je korist i smisao manipulacije od strane navedenih “energetskih entiteta”?

IM: Takvi entiteti se primarno hrane sa emocionalnim otrovom koji ljudska bića oslobađaju kada su puna mržnje i bijesa, ljubomore i zavisti, pohlepnosti i materijalizovanosti...Prema nekim istraživanjima i iskazima, utrđeno je da im najviše prija niskofrekventna emocija straha. Ti entiteti "obožavaju" strah, koji tada apsorbuju i koriste kao vlastiti vid energije.

Zbog toga im je potrebna jača kontrola koja bi uslovila desturktivna dešavanja na planeti a koja bi uticala i na sva planetarna bića. Ljudskim bićima je neophodno da osim ranijih aspekata koje sam pomenuo, probude i sledeći, a to je potuna svijest o prisustu entiteta koji operiraju na četvrtom denzitetu postojanja a sa kojeg sprovode manipulisanje i kontrolu.

Kontrolu koja bi podstakla masovne ratove i mržnju između ljudskih bića i tako kreirala ošti haos, strah i empatiju koje pomenuta bića koriste kao izvor energije.

Najzad, nije moguće njih kriviti za našu užasnu planetarnu prošlost. Nažalost, mi smo ti koji smo primarno krivi jer smo veoma lako podlegli navedenom manipulisanju. Mi smo ti koji se "nadovezujemo" na njihove zlokobne vizije i tako kreiramo vlastitu realnost na planeti, a koja uopšte nije prirodna.

4D: Zašto je potreban atak na judsku svijest, njena kontrola i usmjeravanje?

IM: Ljudska bića koja ne posjeduju svijest o njima i ne poznaju ih, veoma su laka meta njihove kontrole. Tada, takvi ljudi su najopasniji, veoma podložni manipulaciji i u stanju su nesvijesno da urade i najužasnije stvari.

Da li ste se nekada zapitali, zašto postoji toliko ratova, Zato na planeti postoji toliko sukoba i ratova, tuge i ocaja, straha, bezdnadja i bola? Kada omogućimo sve te aspekte istovremeno se kreira jako puno niskofrekventnih vibracija (najčešće straha) koje odgovaraju "nepoznatim" entitetima iznad nas, i naravno, upravo ta akumulirana energija predstavlja njihov izvor primarne hrane.

Prema Svetskom istorijskom almanahu, u toku nekoliko poslednjih stotina god. planeta Zemlja je izgubila 2 000 000 000 ljudi putem ratova a samo tokom Drugog Svijetskog Rata je poginulo oko 54,000,000 ljudskih bića!

Zašto nas masovni ratni genocidi prate iz decenije u deceniju? Darfur, Sudan 2004, Kina genocid 1937, Holokaust 1941 / 1945 Ruanda genocid 1994, Srebrenica 1992 / 1995,  Vijetnamski rat 1955 / 1975,  Rat u Iraku 2003 / 2010...

Lista se nastavlja u beskonačnost, i jasno smo u mogućnosti vidjeti da nas navedeni događaji prate u tačno raspoređenim vremenskim razmacima, ne dozvoljavajući nam nažalost ni da "udahnemo". Potencijalni genocidi nad ljudskim bićima predstavljaju najbolji generator instant emocija za naše tzv. "Vanzemaljske Bogove" koji nas prate hiljadama godina.Genocidi koji se dešavaju u veoma kratkom vremenskom periodu. Oni predstavljaju koktele emocija koje tada ti entiteti upijaju i koriste kao izvor vlastite energije. Ti događaju takođe postaju "začarani krug" i predstavljaju uvertiru za sledeće i buduće ratove i mržnju. Genocid povezuje puno emocija, primarno onih koji se dešavaju tokom samog akta a to su mržnja i netrpeljivost od strane izvođača, strah i bol od žrtvi, a najkasnije tuga i očaj od strane "posmatrača"..

Da li ste se ikada zapitali žašto trenutno postoji toliko bijede i siromaštva u zemljama trećeg svijeta (Meksiko, Argentina, Brazil, kompletna Afrika, Indija, Indonezija)?Taj negativan aspekt kontinuirano se povećava. Kada bi se sav novac samo iz vojnog budžeta preusmjerio na humanitarnu pomoć, zdravlje, edukaciju, ekologiju i nauku, vise ne bi postojao nikakav problem na planeti, planeta bi poprimila sklad primarne kreacije, ali ocigledno je da nekom to ne ide u korist...

Takođe, jako važan aspekt energetske manipulacije predstavlja seksualna energija. Orgazam kod ljudskog bića predstavlja vid ekstaze prilikom kojeg se oslobađa jako velika količina seksualne energije. Ta energija takođe predstavlja vid energije koju koriste Drako bića iz četvrte dimenzije postojanja. Zato je neophodno da se našem umu konstantno titra podsvijesna želja za konstantnim ispoljavanjam vlastite seksualnosti.

Naš podsvijesni um se konstantno "bombarduje" (na dnevnoj bazi) putem subliminarnih poruka koje nesvijesno kupimo preko TV-a (relamno propagandni programi, muzički spotovi, fashion promoicije), radio prijemnika (subliminarne poruke u potencijalnim pjesmama) potom vizuelno (gradski reklamni bilbordi, mnoge manifestacije i sesualno orijentisane promocije).

4D: Kako dolazite do informacija, tko ih skriva a tko razotkriva?

IM: Postoji jako puno informacija koje predstavljaju potencijalne dokaze da određeni vanzemaljski entiteti koriste ljudska bića, koristeći nas za vlastite biološke, eteričke (emocionalne) kao i fizičke potrebe. Potencijalni očevidci se javljaju konstantno iz jako puno različitih geografskih područija na planeti, i u principu svi potvrđuju istu informaciju. Credo Mutwa, David Icke, Arizona Wilder, Kathy O'Brien, Stewart Sweldow predstavljaju samo neka imena koji su imali takvu interakciju sa takvim ili sličnim navedenim entitetima. Postoji jako puno nezavisnih istraživača na planeti koji dokazma potvrđuju navedene informacije u pogledu mnogih segmenata planetarne manipulacije, i kao takve procesiraju ih u javnost.

Nažalost, ljudski linerni umovi veoma teško mogu da izađu na kraj kako sa multidimenzionalnom prirodom tj. interperetacijom trenutnog realiteta, a isto tako i sa mnogim aspektima navedenih tema.

Kako sam ranije naveo, jako kompleksna tema je u pitanju i u budućoj “Planetarna Vizija” knjizi, kao i na PlanetarnaVizija.org web sajtu predstavljena je analiza pa puno više korisnih informacija u vezi planete Zemlje, vanzemaljskom poreklu, kao i njihovom uticaju na kulturu "primitivnog" a kasnije i "modernog" ljudskog bića.

4D: Što su informacije a što dezinformacije moderne znanosti?

IM: Konvencionalna nauka nas je vjekovima obasjavala neistinitim informacijama u pogledu tehnologije, medicine, prirode...u poslednjih nekoliko decenija zamijenila ju je tzv. “Moderna nauka” koja trenutno prezentuje informaciju i dezinformaciju istovremeno, tako da se ljudsko biće tek sada nalazi u konfuziji i neznanju.

Ti naučnici su takođe u raljama “Illuminata” i čiji istraživači navodno prezentuju vlastite vizije i otkrića koje kasnije procesiraju putem TV stanica i emisija poput “Discovery Science” i dr. Sa druge strane imamo Prirodnu nauku, koja nam omogućava uvid u prirodne Univerzalne (energetske zakonitosti). Ona nam pokazuje da se   u trenutnom realitetu sve događa paralelno, da postoji zakon akcije i rekcije, zakon privlačnosti, da mislima i emocijama utičemo i kreiramo buduće događaje...

4D: Uloga astronomije, duhovnosti, meditacije, na cikluse u prirode i ljudskog  zdravlja?

IM: Astronomija se oduvijek zasnivala  na posmatranju i predviđanju kretanja vidljih nebeskih tijela, naročito planeta i zvijezda. Drevni narodi dovodili su u vezu ova tijela i njihove kretanja sa tadašnjim fenomenima poput kiše, sušnih sezona, plime i oseke itd. Pomoću astronomije i trenutne tehnologije omogućavamo vlastito potvrđivanje i poistovjećivanje sa kosmosom. Ljudsko biće predstavlja mikrouniverzum unutar univerzuma i sve što smo u mogućnosti da pronađemo i vidimo u univerzumu, možemo pronaći vidjeti unutar nas samih. Univerzum predstavlja beskonačnu energiju koja se manifestuje u mnogim oblicima.

Tako da unutar univerzuma postoje spinirajuće galaksije, unutar njih takođe spinirajuća nebeska tijela (planeta Zemlja), unutar njih živa bića (ljudska bića) koja posjeduju vitalne organe koje su opet sačinjeni od ćelija, a one od molekula, unutar kojih postoje atomi koji su ništa drugo nego vid čiste energije. Sa takvog aspekta, možemo uvidjeti da ljudsko biće predstavlja ekspresiju univerzuma, i kao takvo, podleže njegovim principima i zakonitostima.

Duhovnost  zapravo vodi prema sjedinjenju svijeta, materije i duha i samog ljudskog bića. Ono teži ka ispoljavanju onog najboljeg u ljudskom biću, otkrivanju njegovih potencijala tj. upoznavanju, razumijevanju sebe, vlastitih mogućnosti kao i svojom ulogom u trenutnom 3D realitetu postojanja. Duhovnost nam omogućava da shvatimo ko smo, odakle dolazimo, i kuda idemo tj. da otkrijemo svoju pravu prirodu a Meditacija perdstavlja našu integrisanu i urođenu tehnologiju našeg tijela, kao “vozila” koje nas vodi prema istoj (duhovnosti).

Umirivanje uma i sagledavanje stvari  iz više dimenzija je neophodno a Meditacija uvijek zrači potencijalom da utiša isti i tako omogući ekspresiju ljudske prirode kojoj se tada otvaraju nove mogućnosti prema novim vizijama. Na kraju sve se to reflektuje kroz savršeno zdravlje, koje nam istovrenemo omogućava uravnoteženo stanje tjelesnog, psihičkog, mentalnog, emocionalnog i duhovnog prosperiteta.

4D: Kozmička energija i naša tehnologija, utjecaj istih na čovjeka ? Opasnosti i prednosti?

IM: Svaka tehnologija kreirana od ljudske ruke ili Univerzuma predstavlja istu i neutralnu pojavu. U mogućnosti smo da je upotrebimo u dobronamjernom i korisnom pravcu, ili da je zloupotrebimo. Kako god da uradimo, po zakonu Akcije i Reakcije, ta energija nam se vraća istom mjerom, zato je važno paziti na svoja djela, riječi i misli, posebno one negativne i zlonamjerne.

4D: Glazba i kozmički utjecaji kao bijeg do narušene stvarnosti?

IM: Muzika predstavlja jednistvenu povezanost s našom emocionalnom energijom i u stanju je da nam pomogne u mnogim trenutcima, kako smanjenju stresa, mentalne premorenosti, tako i proširivanju ljudske svijesti i duhovnosti. Prirodna muzika ima uticaj na najdublja osećanja tako što suptilnim frekvencijama omogućava psihički balans koji tada atomatski i postepeno povećava pozitivnost putem lučenja esencijalno prirodnih hormona sreće - serotonina i endorfina.

U prirodnoj medicini muzika važi za jako važan princip, "Muzikoterapija" se jako često primjenjuje i koristi. Muzika predstavlja "vitamin" za dušu a utiče i na poboljšanje imuniteta. Ponekada "prirodna" muzika dovodi do umirivanja vlastitog uma pa i do kristalno jasne meditacije koju u tom trenutku percepiramo. U principu, muzika zaista gradi posebnu i jedinstvenu vezu sa ljudskim bićem i  manifestuje se kao poseban vid estetskog odnosa prema umjetnosti a koju smo jako često u mogućnosti percepirati i upoznati njene prave potencijale.

4D: Najava Vaše dugoočekivane knjige...

IM: Da, u planu je i izdavanje knjige “Planetarna Vizija” sa podnaslovom “Nove Vizije, Nova Budućnost” Knjiga je pisana sa puno entuzijazma zasnovanim na vlastitim istraživanjima i eksternim informacijama od strane drugih domaćih, a tako i internacionalnih autora. Knjiga zaista predstavlja “vodič” prema temama budućnosti, energije, ljubavi, prirode, duhovnosti, meditacije, ali i planetarnoj manipulaciji, astronomiji, tehnologiji i muzici.Takođe, knjiga predstavlja polazište za vlastita istraživanja u navedenim sferama, u zavisnosti od interesovanja.

Nazalost, i za sada, knjigu nije moguce kupiti, jer se ista nalazi u proceduri dopune kao i vizuelnog uredjivanja. Za nekoliko mjeseci ljudi ce moci da kupe istu u materijalnom obliku (najvjerovatnije izdavacka kuca "Esoteria") Do tada, na PlanetarnaVizija.org radice se periodičan upload tekstova iz iste a koji će biti prilagodjeni web korisnicima.

4D: Na kraju i uvod o Planetarnoj Viziji i web sajtu.

IM: Web sajt postoji od 01 Januara 2009 god. Primarno motivisan informacijama koja ljudska bića nisu u mogućnosti primiti u sadašnjem trenutku. Informacijama koje su u direktnoj vezi sa postojećim temema na web sajtu, a posebna pažnja biće posvećena Planetarnoj Viziji, viziji trenutnog realiteta u kojem postojimo.

Planetarna Vizija je od 1 januara 2011 god takođe i Nevladina Organizacija, odnosno udruženje građana sa motivima da informise, promoviše i upoznaje ljudska bića sa novim vizijama kao i potencijalnim dešavanjima u pogledu moderne nauke, astronomije, duhovnosti, meditacije, prirode, zdravlja, energije, tehnologije kao i muzike. Posebna pažnja se posvećuje i "planetarnoj manipulaciji" koja se trenutno dešava na planeti, u jakom spektru i na skoro svim nivoima ljudskog društva.

Planetarna Vizija je iskreno odlučila da vam predstavi vlastite vizije i ideje kako bi vam u budućnosti pomogle da prođete trenutni realitet putem najlakšieg mogućeg pravca, pravca koji ne poznaje tugu i bol, mržnju i frustraciju, depresiju i pesimizam, pravca koji poznaje ljubav i sreću, nadu i optimizam... Planeta uskoro ulazi u novo doba, novu frekvenciju koja će nadam se, progresivno promjeniti svijest ljudi i pomoći im da shvate svoju istinsku prirodu i ljepotu kreacije.

Želimo Vam sreću u daljnjem radu, obilje odličnih tekstova na Vašoj stranici i 4dportalu i dobru prodaju knjige pri kojoj ćemo Vam i mi svesrdno pomoći...

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+18 #1 Ante Pancirov 2011-03-12 07:00
super intervju! svaka cast sugovorniku, covjek je ful u igri, masu zna, s guštom cu si nabavit knjigu cim izađe
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

SEMIR OSMANAGIĆ: Vanzemaljci su na vrhu piramide moći i kontroliraju cijeli svijet!

SEMIR OSMANAGIĆ: Vanzemaljci su na vrhu piramide moći i kontroliraju cijeli svijet!

Pogledajte intervju s dr. Semirom Osmanagićem, istraživačem i piscem. Stekao je status najkontroverznijeg antropologa današnjice vodeći znanstveni projekt istraživanja "Bosanske doline piramida".

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18180

Više...
Intervju s bivšim šefom IT službe u Agrokoru: Kako je Todorić opljačkao narod pomoću organiziranog međunarodnog kriminala

Intervju s bivšim šefom IT službe u Agrokoru: Kako je Todorić opljačkao narod pomoću organiziranog međunarodnog kriminala

Donosimo vam ekskluzivnu priču jednog od bivših šefova IT-a u Agrokoru, koji otkriva sadržaj tajnih sastanaka na kojima je bio ministar financija Zdravko Marić, otkriva sadržaj tajne Todorićeve prepiske mailovima,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:46518

Više...
Nevjerojatan intervju s Nikolom Teslom skrivan 116 godina

Nevjerojatan intervju s Nikolom Teslom skrivan 116 godina

Nikolu Teslu se smatra jednim od najinovativnijih, najgenijalnijih i najmisterioznijih ljudi koji su ikad živjeli na Zemlji. On je bio čovjek koji je definitivno bio ispred svog vremena te se...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:21436

Više...
Krešimir Mišak u Podcast Inkubator ljetnom specijalu 'Ljeto Ljubavi'

Krešimir Mišak u Podcast Inkubator ljetnom specijalu 'Ljeto Ljubavi'

Ljetni Podcast Inkubator specijal s nazivom 'Ljeto ljubavi' i povodom pedesete godišnjice istoimenog osnutka Djece Cvijeća i Hippie pokreta od strane Huntera S. Thompsona u San Franciscu ugostio je Krešimira...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11096

Više...
Intervju s egzorcistima iz Vatikana i Hrvatske te samim Vragom

Intervju s egzorcistima iz Vatikana i Hrvatske te samim Vragom

Donosimo vam tri intervjua, prvi s najpoznatijim talijanskim egzorcistom iz Vatikana koji je ujedno i predsjednik međunarodne udruge egzorcista, ocem Gabrielom Amorthom, drugi s hrvatskim egzorcistom fra Smiljanom Draganom Kožulom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:17785

Više...
Rick Simpson: Svaki liječnik koji ne priznaje ljekovita svojstva kanabisa ne zna svoj posao i samo je diler farmaceutske industrije

Rick Simpson: Svaki liječnik koji ne priznaje ljekovita svojstva kanabisa ne zna svoj posao i samo je diler farmaceutske industrije

Treći intervju Ratka Martinovića s Rickom Simpsonom u kojemu se govorilo o zakonima i (ne)prihvaćenosti u svijetu što se tiče kanabisa (konoplje), ljekovitosti same biljke, te o budućnosti u kojoj...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:20175

Više...
DAVID ICKE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvati, NE U EU! (NADOPUNJENO!)

DAVID ICKE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Hrvati, NE U EU! (NADOPUNJENO!)

Prije godinu i pol, te prije nego što smo uopće pokrenuli sam portal, Ivan Abramović i ja smo razmišljali što bi mogao biti konačni vrh portala i razlog zbog kojeg će...

Komentari(7) Klikova:47121

Više...
IVAN PERNAR: Zastupnički imunitet će nam pomoći u sprječavanju deložacija

IVAN PERNAR: Zastupnički imunitet će nam pomoći u sprječavanju deložacija

Netom prije izbora za EU parlament porazgovarali smo s poznatim hrvatskim aktivistom i, sudeći po anketama, najvećim favoritom za veliko iznenađenje i možebitnim EU parlamentarcem, Ivanom Pernarom...

Komentari(1) Klikova:13515

Više...
SEMIR OSMANAGIĆ: Piramide u Visokom ruše znanstvene dogme i mijenjaju povijesne udžbenike

SEMIR OSMANAGIĆ: Piramide u Visokom ruše znanstvene dogme i mijenjaju povijesne udžbenike

Razgovarali smo s dr. Semirom Osmanagićem, otkrivačem, voditeljem projekta i fondacije vezane uz Bosanske piramide u Visokom, povodom prikazivanja ovog arheološkog nalazišta na popularnom Histoy Channelu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13973

Više...
RICK SIMPSON EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ulje od konoplje provjereno liječi rak

RICK SIMPSON EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ulje od konoplje provjereno liječi rak

Legendarni kanadski autor i kreator vlastitog recepta za čudesno ulje od konoplje, Rick Simpson, je tijekom World Hemp Congress 2012 u slovenskoj Lendavi odlučio popričati sa svojim hrvatskim kolegom i...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:41842

Više...
MAX IGAN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ključ borbe protiv manipulacije spoznaja je samih sebe

MAX IGAN EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ključ borbe protiv manipulacije spoznaja je samih sebe

Poznati australski autor Max Igan je tijekom World Hemp Congress 2012 u slovenskoj Lendavi odlučio popričati sa svojim hrvatskim kolegom i urednikom 4Dportala Ratkom Martinovićem pred publikom... Što je gospodin...

Komentari(1) Klikova:16864

Više...
DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi

DOMAGOJ NIKOLIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Slaveni su oduvijek na Balkanu, za to postoje arheološki dokazi

4Dportal (Ratko Martinović) je porazgovarao s Domagojem Nikolićem, čovjekom za kojega je riječ "entuzijast" u najmanju ruku umanjenica - arheološka potraga za legendarnim balkanskim civilizacijama dovela ga je do nevjerojatnih...

Komentari(8) Klikova:92526

Više...
FOSTER GAMBLE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Svemir je beskonačno more beskrajne energije - SVIJESTI

FOSTER GAMBLE EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Svemir je beskonačno more beskrajne energije - SVIJESTI

Poznati autor, istraživač i kreator odličnog dokumentarnog filma Thrive Foster Gamble podario nam je slobodno vrijeme za prvi intervju koji je učinio za naše govorno područje. Što nam je sve...

Komentari(1) Klikova:16891

Više...
NENAD MALJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Želim svima potpuno ostvarivanje kreativnih potencijala

NENAD MALJKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Želim svima potpuno ostvarivanje kreativnih potencijala

Ovom prilikom smo porazgovarali s poznatim kulturnim kreativcem, pozitivcem, socijalnim poduzetnikom i predavačem Nenadom Maljkovićem u čijim ćete odgovorima doznati brojne jako interesantne uvide u mnoga polja iz svakodnevnog života.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15599

Više...
GIULIANO MARINKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Radim na knjizi o NLO slučajevima iz bivše Jugoslavije

GIULIANO MARINKOVIĆ EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Radim na knjizi o NLO slučajevima iz bivše Jugoslavije

Intervjuirali smo vodećeg ufologa u regiji i urednika novog magazina paradoX Giuliana Marinkovića, koji nam je odgovorio na brojna pitanja vezana uz NLO fenomene, kao i teorije zavjere...

Komentari(1) Klikova:21298

Više...
WILLIAM ENGDAHL EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ne dajte korumpiranim političarima prodaju Hrvatske

WILLIAM ENGDAHL EKSKLUZIVNO ZA 4DPORTAL: Ne dajte korumpiranim političarima prodaju Hrvatske

Frederick William Engdahl poznati je svjetski novinar, povjesničar i ekonomski istraživač uz višemilijunske naklade knjiga. 4Dportal porazgovarao je s njim tijekom Festivala knjige u Zagrebu gdje je bio posebni gost...

Komentari(1) Klikova:20198

Više...
UOČI MARSONIKONA - Krešimir Mišak: Snimam dokumentarac Djeca Sunca o odnosu Sunca i ljudskog društva

UOČI MARSONIKONA - Krešimir Mišak: Snimam dokumentarac Djeca Sunca o odnosu Sunca i ljudskog društva

Prva brodska SF konvencija Marsonikon bliži se i sve manje vremena preostaje do subote, 2.6. Mi smo se u međuvremenu odlučili da popričamo s nekim ...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16825

Više...
UOČI MARSONIKONA >> Ivan Šimatović: Prava istina nezadrživo izlazi na vidjelo

UOČI MARSONIKONA >> Ivan Šimatović: Prava istina nezadrživo izlazi na vidjelo

Prva brodska SF konvencija Marsonikon bliži se i sve manje vremena preostaje do subote, 2.6. Mi smo se u međuvremenu odlučili da popričamo s nekim od predavača tijekom...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:15577

Više...
Baner
Baner
Baner

Najnovije


Čudo iz Vatikana (NWO)
11 Veljača 2019, 17.29
Čudo iz Vatikana (NWO)
Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!
Baner
Baner

Popularno

Novosti


Čovjek koji je otkrio sve?!
10 Veljača 2019, 20.52
Čovjek koji je otkrio sve?!
Što se to događa?!
07 Veljača 2019, 22.18
Što se to događa?!

KolumnePartneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno