4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

20421

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je detaljno izvješće inspekcijskog nadzora deset objekta koji opskrbljuju trgovačke lance, a koje je početkom tjedna najavio ministar Tomislav Tolušić.

U izvješću su navedene sve nepravilnosti kao i proizvodi u kojima su pronađene, a odnose se na deset objekata u kojima su provedene kontrole, a to su:

Kaufland, Spar, Metro, Lidl, Billa, MI Braća Pivac, PPK Karlovačka mesna industrija, Konzum, Petason i Plodine.

U detaljnom izvješću Ministarstva navedene su sve nepravilnosti koje su pronađene, kao i sporni proizvodi. U izvješću stoji i kako su za takve proizvode poduzete upravne mjere, a nakon kompletnog nadzora donijet će se i rješenje kojim će sva nesukladna roba biti izolirana i ide na neškodljivo uklanjanje.

Izvješće prenosimo u cijelosti.

Veterinarska inspekcija Uprave veterinarstva i sigurnosti hrane provodila je proteklih desetak dana pojačani inspekcijski nadzor u deset odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance. Njihovo izvješće dostavljamo u nastavku.

U cilju postizanja što boljih efekata u nadzoru tržišta ministar Tomislav Tolušić odlučio je da će ubuduće češće rotirati mjesno nadležne inspektore radi njihove osobne zaštite, ali i zaštite cijelog sustava sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj.

Koje vrste inspekcija hrane postoje:

Temeljem zakonodavstva koje je obvezujuće za sve članice EU, proizvodnja hrane kontrolira se od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda koji se prodaje potrošačima – od polja do stola.

Inspekcije nadležne za provedbu službenih kontrola hrane u Republici Hrvatskoj su poljoprivredna i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede te sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Podjela nadležnosti između inspekcija propisana je Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Što je kontrolirala veterinarska inspekcija:

Inspektori Ministarstva poljoprivrede tijekom prošlog tjedna proveli su veterinarski nadzor u 10 odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance: KAUFLAND, SPAR, METRO, LIDL, BILLA, MI BRAĆA PIVAC, PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA, KONZUM, PETASON i PLODINE.

Inspekcija je provedena u objektima koji su odobreni za proizvodnju ili skladištenje hrane životinjskog podrijetla ili u registriranim maloprodajnim objektima koji prodaju neupakirano meso.

Veterinarska inspekcija obavila je nadzor s ciljem utvrđivanja pridržavaju li se subjekti u poslovanju s hranom propisanih pravila. Provjeravala je opremu i infrastrukturu objekata, održavanje higijene u objektima, sustav samokontrola temeljen na načelima HACCP-a kao i označavanje i sljedivost proizvoda. Kod slučajeva kada subjekti u poslovanju s hranom nisu pristupili smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nisu osigurali dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa, kao i u slučajevima kada je zatečenoj robi u skladištu istekao rok trajanja ili za hranu nije osigurana sljedivost – hrana je neškodljivo uklonjena.

Pronađeno više od 40 tona mesa kojemu je istekao rok

Danas smo dobili konačne rezultate laboratorijskih pretraga, pa predstavljamo javnosti zaključno izvješće dosadašnjeg nadzora. U svih deset subjekata u poslovanju hranom uočena je neka vrsta nesukladnosti.

• Ukupno je utvrđeno 42,7 tona mesa s istekom roka trajanja ili bez propisane dokumentacije o sljedivosti ili smrznuto pred sam kraj roka trajanja, i to je meso odmah neškodljivo uklonjeno.

• Do sada je naređen povrat i opoziv za ukupno 9,5 tona mesa. U određenom broju objekata službene kontrole još su u tijeku.

• Temeljem inspekcijskih nalaza i rezultata laboratorijskih pretraga nadležni inspektori izdat će rješenja i podnijeti optužne prijedloge sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima, Zakonu o hrani i Zakonu o veterinarstvu za svih deset objekata.

Rezultati analize za deset subjekata u proizvodnji s hranom

1. Objekt EUROPA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (KAUFLAND), Gospodarska ulica 2, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, 4.11.2016, broj 1076282246, rok valjanosti 22.11.2016
Pureća prsa – svježe, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, L05176064, rok valjanosti 24.11.2016

Rezultat analize

Zaprimljen 22.11.2016. Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia-4 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. Pureća prsa – svježe; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; U 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO

Napomena: Od Hrvatske agencije za hranu zatražena je procjena rizika budući da S. Kentucky nije regulirana Uredbom 2073/2005.

ZAKLJUČAK: Meso peradi (u ovom slučaju puretina) u kojem je utvrđena S. Kentucky, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, posebice djece, starijih i imunokompromitirajućih osoba. Dodatni rizik za zdravlje je u utvrđenoj pojavi rezistencije ovog serotipa salmonele na antimikrobne lijekove koji se koriste u terapiji ljudi.

Poduzete upravne mjere

Ovisno o rezultatu službene kontrole 24.11.2016. donijet će se rješenje.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Pokrenuto hitno povlačenje proizvoda s tržišta, proslijeđeno u RASFF sustav

2.Objekt LIDL HRVATSKA d.o.o., Čabdin 56, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureći Cordon Bleu, smrznuti, Gallicoop,Szarvas, POB 73, Hungary, Lot nr 16307, rok valjanosti 01.01.2018.

Rezultat analize

Zaprimljen 23.11.2016. Pureći Cordon Bleu; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Prostorije u kojima se posluje s hranom nisu čiste, održavane i u dobrom stanju. Subjekt ne analizira razvoj trendova rezultata ispitivanja,

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

3.Objekt SPAR Hrvatska, Gospodarska 2, Sveta Nedjelja

Podaci o uzorku/uzorcima

Ćevapčići banjalučki 500 g, rok 22.11.2016., Ravlić d.o.o., OB 3023, ,lot 161222
Svinjska lopatica bez kosti , rok 26.11.2016., Njemačka, uvoznik Ravlić d.o.o., lot 838890

Rezultati analize

Zaprimljen 23.11.2016. – Ćevapčići banjalučki 500 g, SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. – Svinjska lopatica bez kosti, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Upotreba identifikacijske oznake nije odgovarajuća (tijekom službene kontrole subjekt je poduzeo korektivnu mjeru vraćanja pošiljke dobavljaču), neodgovarajuće uzorkovanje na mikrobiološka ispitivanja, površine podova ne održavaju se u dobrom stanju, ne unose rezultate analiza razvoja trendova ažurno.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

4. Objekt METRO CASH & CARRY d.o.o., Jankomir 31, Zagreb

Podaci o uzorku/uzorcima

Smrznuti pileći file prsa klasa a, na tržište stavlja Metro, Poljska, lot 160715255; rok valjanosti 14.07.2017.
Pureći file od prsa, Poljska, na tržište stavlja MI Pivac, lot 5916167, rok valjanosti 08.10.2017.
Rezultati analize
Zaprimljen 23.11.2016. – Smrznuti pileći file prsa klasa a, u 1/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella enteritidis, NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. – Pureći file od prsa, Poljska, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

17.11.2016. uočene nesukladnosti u vezi sustava samokontrola –subjekt nije izvijestio nadležno tijelo o pozitivnom rezultatu pretraživanja po vlastitom sustavu samokontrole na Salmonellu spp. u pilećem mesu domaćeg proizvođača P.G.OREHOVEC

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Prekršene odredbe Zakona o hrani, odnosno odredbe Uredbe 178/2002 što je kažnjivo temeljem Zakona o hrani za pravnu osobu 50.000 do 100.000 kn.

Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza. Proslijeđeno u RASFF sustav.
Povlačenje provedeno u svim prodavaonicama, opoziv javno objavljen u medijima i roba se ne nalazi na tržištu. Metro će svakog svog kupca obavijestiti pojedinačno, imaju podatke tko je artikl kupio. Iz objekata METRO-a povučeno 4.116 kg, opoziv za 5.643,5 kg pilećih filea.

5. Objekt Mesna industrija BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka b.b. Vrgorac

Podaci o uzorku/uzorcima

Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac OB 169, rok valjanosti do 5. 11. 2018., Lot 52952L /(lot dobavljača 107575)

Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. – pureći batak SK, smrznut, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. – pileća prsa, smrznuta, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016.– odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Nesukladnosti u infrastrukturi, održavanju, oštećenja zidova i podova, higijena osoblja. Prostorije nemaju odgovarajuću opremu za pranje ruku; nije osigurano odgovarajuće osvjetljenje prostorija u kojima se posluje s hranom; nije osiguran odgovarajući garderobni prostor za osoblje; nije osigurano zaprimanje i skladištenje sirovine i svih sastojaka na odgovarajući način. Materijal za pakiranje i ambalažiranje nije odgovarajući i ne koristi se na odgovarajući način. Sustavi za odvod otpadnih voda ne odgovaraju svrsi kojoj su namijenjeni.

Nesukladnosti vezane na sustav samokontrola: nisu utvrđene kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama; nisu utvrđeni učinkoviti postupci sustavnog praćenja kritičnih kontrolnih točaka. Subjekt u poslovanju s hranom nije proveo validaciju roka trajanja; analizirao je razvoj trendova rezultata ispitivanja, ali ne na propisan način. Označavanje hrane životinjskog podrijetla nije propisano; nije pristupio smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nije osigurao dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa.

Poduzete upravne mjere

Izdano usmeno rješenje kojim se naređuje:

neškodljivo uklanjanje smrznutog pilećeg mesa, u ukupnoj količini 852,63 kg

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o veterinarstvu.

6. Objekt KONZUM d.d., na lokaciji Dubrovačka 4, 21204 Dugopolje

Podaci o uzorku/uzorcima

KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., P. le A. Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija , IT 0851 M CE
PUREĆI BATAK VAKUUM; proizvođač AIA S.P.A. - P. LE APOLLINARE Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija, IT 0851 M CE
Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. – KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. – PUREĆI BATAK VAKUUM; proizvođač AIA S.P.A. Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

Ne provodi se verifikacija postupaka sanitacije, nije prikazana odgovarajuća procedura sljedivosti, nije prikazana procedura za ispitivanje mikrobioloških kriterija, nije prikazana odgovarajuća procedura kontrole sirovine ni popis dobavljača, ne unose podatke o prispjelim količinama u aplikaciju VETI2.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog radi postupanja po Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o hrani.

Mliječni namaz Kplus kupljen u Konzumu 26.11.2016. s rokom trajanja do 3.12.2016.

7. Objekt PLODINE d.d. Kukuljanovo, Ind. zona b.b. Rijeka

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureća prsa – L05176517, rok valjanosti: 24. 11. 2016., Italija
Pureći hamburger s ružmarinom – L05172876, rok valjanosti: 22. 11. 2016., Italija

Rezultat analize:

Zaprimljeno 20. 11. 2016. – Pureća prsa - L05176517 SUKLADNO
Zaprimljen 20. 11. 2016. – Pureći hamburger s ružmarinom – L05172876, NESUKLADNO Salmonella spp.

Uočene nesukladnosti:

nesukladnosti vezane za sljedivost, nema korektivnih mjera nakon nesukladnih nalaza u sustavu samokontrola.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog po Uredbama EU, Zakona o hrani i Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza:

opoziv već na temelju sumnje, povrat ukupno 3 kg proizvoda.

Napomena: Osim u Plodinama, isti proizvod istog lota je otpremljen u Kaufland i Spar te je i kod tih subjekata obavljen nadzor od veterinarske inspekcije nadzor i sporni proizvod je povučen iz prodaje. Oba trgovca i samostalno su objavila obavijest za potrošače.

8. Objekt BILLA d.o.o. – centralno skladište, Sveta Helena 160, Donja Zelina

Podaci o uzorku/uzorcima:

„Pileći file usoljeni“ – smrznuto/ LOT 0759208-02 podrijetlom iz Tajlanda, isporučitelj Ledo, rok valjanosti 26. 7. 2018.

Rezultat analize:

Zaprimljen 24.11.2016. – DJELOMIČNO Izvješće, Pileći file usoljeni – smrznuto, podrijetlom iz Tajlanda, 1/5 jedinica pozitivno na Salmonella spp. (Negativno na S. Typhimurium i S. enteritidis), usmenim rješenjem je 16.11.2016. zabranjeno stavljanje na tržište.

Uočene nesukladnosti:

Subjekt obavlja djelatnost za koju nije imao odobrenje od nadležnog tijela. Rješenje se neće donositi jer je stranka u postupku dana 17. 11. 2016. dostavila dokaz da je podnijela zahtjev za dopunu djelatnosti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Izdano usmeno rješenje kojim se zabranjuje stavljanje na tržište mesa podrijetlom od peradi i korištenja u proizvodnji te zabrana rukovanja s mesom „Pileći file usoljeni“ („Frozen chicken single breast skinless boneless saltet (min 1,2 %) 140 G+“), LOT 0759208-02 do dobivanja nalaza.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

9. Objekt PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d.d., Selce 33, Karlovac

Podaci o uzorku/uzorcima:

Meso peradi u originalnom pakiranju, Poljska/LOT 63500644500, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 28. 10. 2017.
Meso peradi-file-prepakirano/ u PPK, Poljska/ LOT 527Q97, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 3. 7. 2018.

Rezultati analize:

Zaprimljen 23. 11. 2016. – pileći batak i zabatak s dijelom leđa; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; u 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO
Zaprimljen 23. 11. 2016. – pileći file od prsa; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

Manje nesukladnosti vezano na sustav validacije roka valjanosti.

Poduzete upravne mjere:

U postupku je utvrđeno da je PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA po prvom incidentu u Lidlu u skladu s procedurama provela analizu mesa na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane u odnosu na Salmonellu, te su nalazi negativni.

Roba je bez obzira na njihove analize stavljena pod nadzor i izdvojena od ostale robe do rezultata analiza provedenih od strane inspekcije, te je u postupku donesena upravna mjera zabrane rukovanja i zabrane premještanja mesa podrijetlom od peradi zatečenog u objektu do dobivanja nalaza. Daljnje mjere će se poduzeti po okončanju analiza.

Tijekom nadzora ovom upravnom tijelu dane su odluke donesene dana 17. 11. 2016. od uprave M.I. Braće Pivac o daljnjoj obustavi nabave sirovina od dobavljača INDYKPOL S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn i ANIMEX FOODS SP.Z.O.O. SP.K., Moriliny 15, 14-100, Ostroda, Poljska.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza:

Odredit će se tijekom provedbe službene kontrole 24. 11. 2016.

10. Objekt PETASON d.o.o., Vranjički put 12, Solin

Podaci o uzorku/uzorcima:

Pureći file (prsa), smrznut, podrijetlo POLJSKA, LOT 5816161, rok valjanosti do 6. 10. 2017.

Rezultat analize:

Zaprimljen 21. 11. 2016. – pureći file od prsa, Izvješće S-14829/2016, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

16. 11. 2016.: nesukladnosti u sustavu samokontrola; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 11.195,70 kg
17. 11. 2016.: nije prikazana procedura/radna uputa o postupku zamrzavanja; nije prikazan ni dokaz o validaciji postupka zamrzavanja; nije prikazana evidencija iz koje bi se za sirovinu, a koja je zatečena u komorama za skladištenje duboko zamrznute hrane odmah mogla utvrditi količina i vrsta sirovina, datum klanja/prijema/obrade te datum zamrzavanja; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 682,00 kg te sirovina bez sljedivosti u količini od 5.227,50 kg
18. 11. 2016. je utvrđeno 2.903 kg sirovine s istekom roka trajanja te 2.792 kg sirovine bez sljedivosti;
21. 11. 2016. je utvrđeno 10.229 kg sirovine s istekom roka trajanja;
23. 11. 2016. je utvrđena dodatna količina robe s istekom roka trajanja;
24. 11. 2016. u tijeku je službena kontrola; ukupna količina robe za neškodljivo uklanjanje 41.885,60 kg,

Poduzete upravne mjere:

Nakon provedenog kompletnog nadzora donijet će se rješenje. Sva nesukladna roba izolirana je te ide na neškodljivo uklanjanje.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Nakon provedenog kompletnog nadzora podnijet će se optužni prijedlog.

Dva nova slučaja: Salmonela pronađena u piletini i puretini

U tijeku je nadzor veterinarske inspekcije te ako se utvrdi da su proizvodi distribuirani i putem drugih trgovačkih lanaca, o tome će javnost biti pravovremeno obaviještena, kaže se u obavijesti Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u srijedu o nalazima salmonele u piletini proizvedenoj za Metro Cash & Carry te puretini u Kauflandu.

almonela je pronađena u smrznutim pilećim fileima prsa A klase i svježim purećim prsima.

– Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da je zbog pojačanog nadzora veterinarske inspekcije u proizvodu „Smrznuti pileći file prsa A klasa“, 500 g, LOT broj 160715255, najbolje upotrijebiti do 14. 7.2017., proizvođača Zakłady Mięsne "UNIMIĘS“ Sp. z o. o., ul. Powstańców Styczniowych 932-500 Chrzanó, Poljska, odobrenog broja PL-12030323 WE, proizvedenog za METRO CASCH & CARRY, Zagreb, Hrvatska utvrđena bakterija Salmonella serovar enteritidis – kaže se u obavijesti.

Napominje se da taj proizvod nije u skladu s uredbom Europske komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ministarstvo je obavijestilo potrošače i da je u trgovačkom lancu Kaufland Hrvatska u proizvodu „Pureća prsa – svježa“, 750g, LOT broj L05176064, rok valjanosti 24.11.2016. proizvođača AIA, S.P.A., Piazzale Apollinare Veronesi 1, 37036 S. Martino, Italija, odobrenog broja 0851M, također utvrđena salmonela.

U tijeku je nadzor veterinarske inspekcije te, ako se utvrdi da su proizvodi distribuirani i putem drugih trgovačkih lanaca, o tome će javnost biti pravovremeno obaviještena, kaže se u obavijesti Ministarstva.

Meso bez kontrole: Uvoznici ga zataje, a inspektori žmire

U informacijski sustav Veterinarske uprave VETIS morale bi se upisivati sve pošiljke koje stižu u objekte koji posluju s hranom, no neki ga sustavno zaobilaze.

Izjavom da je nakon zaredalih afera sa salmonelom veterinarska inspekcija ovih dana distribucijskim centrima nekih trgovaca zaplijenila tone mesa namijenjenog preradi i daljnjoj prodaji – iako mu je istekao rok trajanja, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić samo je odškrinuo Pandorinu kutiju bezakonja u poslovanju s hranom u Hrvatskoj na koje upućeni godinama upozoravaju. Kako bi umirila javnost, inspekcija bi nakon takvih upozorenja obično pročešljala nekoliko manjih objekata, mesnica i kućnih “radinosti”, u kojima su se meso, ćevapi i slično trančirali, pakirali ili prodavali, zaplijenila nekoliko tona mesa, kao i u nedavnim akcijama “Mesar”, a veće slučajeve gurala pod tepih.

Prolaze bez kazne

Apsurdno, ali istinito, Ministarstvo poljoprivrede, a tako i Veterinarska uprava, trenutačno ne znaju ni koliko je točno mesnica i ostalih subjekata u Hrvatskoj u koje stižu pošiljke s hranom životinjskog podrijetla i stočnom hranom. Svi su se oni do 1. kolovoza ove godine trebali upisati u informacijski sustav Uprave VETIS. No naš visoko pozicionirani izvor u Ministarstvu procjenjuje da je dosad, bez sankcija za one koji su to izbjegli, upisano 80% takvih objekata, a kad je riječ o mesnicama, svega 50%. I distribucijski centri s početka priče, a kontrola je bila u Kauflandu, Sparu, Metrou, Lidlu, Billi, MI Pivac, PPK Karlovcu, Konzumu, Petasonu i Plodinama, također moraju biti upisani u VETIS. No nekima očito nije u interesu da se vidi količinski i kvalitativni obujam prometa i vrsta mesa pa se aplikacija sustavno zanemaruje i omalovažava.

I dok voditeljica Sektora veterinarske inspekcije Tatjana Karačić izjavljuje da se sva hrana u nas nadzire i da nema mjesta panici, zanimljivo je da su distribucijski centri o kojima govori Tolušić (bez samokontrola koje bi svima trebale biti u interesu) u 2014. imali četiri obvezne kontrole, lani dvije, dok su prema naputku T. Karačić iz lipnja o. g. (koji je u posjedu Večernjeg lista) kontrole svedene na jednu u dvije godine.

Putuje li svježe meso iz trećih država – iz kineskih, brazilskih i inih objekata koji moraju biti odobreni za izvoz u EU – u Uniju, pa i Hrvatsku neće ni ući ako pošiljka koja mora biti zapečaćena nije prijavljena 24 sata prije prispijeća i ne prate je jamstva službenog veterinara iz te zemlje. Granični veterinarski inspektor mora pregledati dokumentaciju, robu, često je i uzorkovati... dok između država članica tzv. “harmonizirana pošiljka” putuje kao da putuje od Samobora do Zagreba, bez ikakve kontrole tijekom koje se može i otvoriti, zamijeniti, prepakirati, kontaminirati... Sve što možemo i zamisliti da bi nekome tko želi riskirati tek slučajnu “zaplotnjačku sačekušu” inspekcije palo na pamet, tvrdi naš izvor.

Smijenjeni inspektori šefovi

– Kad dobijemo službene nalaze, onda ćemo službeno objaviti i detalje nalaza inspekcije u deset distributivnih centara mesa, nadam se do kraja tjedna – kazao je ministar Tolušić jučer u Glinskim Poljanama ističući da je bilo manjih, ali i iznimno velikih nepravilnosti zbog kojih će biti i kaznenog gonjenja. Neslužbeno doznajemo da su najveće nepravilnosti nađene u objektima MI Pivac. Samo u tvornici PPK Karlovac zaplijenjeno je više od 50 tona mesa koje nije imalo prateću dokumentaciju ili mu je istekao rok, ali se zamrzavalo i produljivao mu se rok na dvije godine.

– Sve je to zbog grabeža za profitom jer se na mesu koje je uvezeno za 10 kuna htjelo zaraditi 30, umjesto da se na vrijeme preradilo ili uništilo – napominje naš izvor. Ako je vjerovati Tolušićevu elanu, inspekcije su tek krenule na posao, a oni koji su dosad žmirili i pravili se da problem ne postoji, smijenjeni su. Nakon “glavnog” veterinarskog inspektora Tomislava Kiša smijenjeni su, neslužbeno doznajemo, i voditeljica splitskog veterinarskog ureda Plamenka Kovač Levantin te šef unutarnje inspekcije Davor Svoboda.

'U Hrvatsku se može uvesti i prodavati meso zamrznuto i 40 godina, a da se ne prekrši ni jedan hrvatski zakon!'

– Analizirali smo 45 uzoraka kolača, 41 sladoleda, 17 sira, niti jedan mesa i 49 sendviča. Dakle, ukupno 152 uzorka za cijelu istočnu Hrvatsku. Ministarstvo očito nema dovoljno novca – iznijela je zabrinjavajuće podatke dr.sc. Suzana Ćavar, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ-a Osijek

Podaci Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu pokazuju da je, od 2191 uzorka na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane, koje je u maloprodajnim i objektima za preradu mesa u 2015. uzela veterinarska inspekcija, na salmonelu je pretražen 1121 uzorak, od kojih je 18 bilo pozitivno – devet u mesu peradi, sedam u mljevenom mesu i dva u mesnim pripravcima. U ovoj godini od 2093 uzorka na prisutnost salmonele, 67 ih je pozitivno, a javnost se senzibilizirala za problem zato što je Ministarstvo poljoprivrede počelo ažurno objavljivati povlačenja proizvoda sa tržišta.

Samo 90.000 kuna isplaniralo je Ministarstvo zdravlja za kontrolu hrane u ovoj godini u svih pet slavonskih županija! No, iznos je srezan pa se zadržao, za sada, na tek 45.000 kuna. Glavninu tog posla odrađuje osječki Zavod za javno zdravstvo.

– Analizirali smo 45 uzoraka kolača, 41 sladoleda, 17 sira, niti jedan mesa i 49 sendviča. Dakle, ukupno 152 uzorka za cijelu istočnu Hrvatsku. Ministarstvo očito nema dovoljno novca – iznijela je zabrinjavajuće podatke dr.sc. Suzana Ćavar, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ-a Osijek. Njihov laboratorij nije jedini u Slavoniji pa su moguća odstupanja od te statistike, ali neznatna.

Upravo je Osječko-baranjska županija naš najveći proizvođač mlijeka, mesa, voća i povrća pa se o sigurnosti hrane, u svjetlu najnovijih afera, govorilo danas na sastanku župana Vladimira Šišljagića s predstavnicima Agencije za hranu, ZJZ-a, Veterinarske inspekcije, Hrvatske poljoprivredne komore, kao i Obrtničke te Gospodarske komore.

Što se tiče salmonele, ukupno 1657 uzoraka mesa pregledano je u Hrvatskoj u 2013., a zdravstveno neispravan bio je tek jedan. Godinu kasnije, analizirano je njih 1865, devet je bilo neispravno.

– Velika akcija kontrole piletine odrađena je lani, kada je uzeto 5277 uzoraka, a 143 su bila zdravstveno neispravna. Kada se kontrole pojačaju, normalno je da će se nešto naći – kazala je Andrea Gross Bošković, ravnateljica Agencije za hranu.

Čuđenje je na sastanku izazvala i informacija kako se hrana s određenim sojevima salmonele smatra – zdravstveno ispravnima. Tako je, naime, regulirano državnim pravilnicima.

– Salmonela je salmonela, svaka je opasna za zdravlje – reagirao je na to dr. Josip Milas iz osječkog ZJZ-a.

Inače, više od tri milijarde eura hrane i poljoprivrednih proizvoda uvezeno je lani u Hrvatsku.

– Uvozimo smeće, dok domaći proizvođači proizvode daleko kvalitetniju i zdravstveno ispravnu hranu – ističe župan Šišljagić.

Zbog sankcija na relaciji Europske unije i Rusije, u ljeto 2014., stvorilo se, nastavio je, 12 milijardi eura "viškova" pa je iz Slavonije još tada upozoravana kako će "Hrvatska postati meta proizvoda iz EU".

– Nemamo zakonski rok koliko meso smije biti zamrznuto, nego su samo preporučeni. Može se uvesti u Hrvatsku i prodavati meso zamrznuto 40 godina, a da se ne prekrši ni jedan hrvatski zakon – rezimirao je Željko Kraljičak, dožupan zadužen za poljoprivredu.

Naša zemlja nema dostatnu proizvodnju hrane ni za svoje tržište, no za to je, rečeno je, "krivac uvozni lobi koji je uništio domaću proizvodnju". Primjerice, 50.777 proizvođača mlijeka bilo je registrirano u Hrvatskoj 2004., danas ih je tek 8600.

– Kako je moguće da se francusko ili austrijsko mlijeko u tim zemljama prodaje za šest kuna, a u našoj za dvije? Ili je lošije kvalitete ili postoje skrivene potpore, a rezultat je uništen domaći proizvod – poručio je Kraljičak.

Niz je pravilnika, zaključeno je, koje hitno treba mijenjati.

– Kada su dolazili, nitko nije trgovačkim lancima postavljao uvjete koliko trebaju domaćih proizvoda nuditi na svojim policama. Neke države su se zaštitile i obvezale ih na čak 50 posto – naveo je Matija Brlošić iz HPK.

Stanovnike Osječko-baranjske županije ohrabrit će podatak kako u najnovijim kontrolama ni jedna namirnica pozitivna na salmonelu nije pronađena u njihovu kraju.

Pronađena ilegalna hladnjača s pet tona neprovjerenog mesa

Dragomir Sekulić vozio je kombi pun mesa kupljenog u Zagrebu do svog žumberačkog sela Sekulić kad je ga zaustavila policija...

Kriv sam, moja je greška što hladionike, odnosno ledenice koje imam u prizemlju obiteljske kuće, nisu bile registrirane, nisu imale papire. Samo je to moja krivnja, ja nemam ilegalnu mesnicu niti sam imao meso koje nije imalo papire ili je bilo zaraženo.

Ništa od toga, to je utvrdila i inspekcija. Riječ je samo o hladnjačama bez dokumentacije. No, u njima je bilo pet tona mesa, junetine, koju su uzeli i uništili – kazao nam je Dragomir Sekulić iz istoimenog sela u srcu Žumberka, gotovo na granici sa Slovenijom, nakon što je Carinska inspekcija na svojim web-stranicama objavila kako se u objektu u Sekulićima obrađivalo i prerađivalo meso, a ta djelatnost nije bila registrirana ni kod nadležnog tijela ni kod Porezne uprave.

Prekršene su i odredba Zakona o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu te je radi otklanjanja neposredne opasnosti nadležna veterinarska inspekcija naredila neškodljivo uklanjanje mesa u količini od 4855 kilograma.

Sekulić, koji je inače vlasnik vrlo uglednog buffeta Fife u Splitu, kaže kako su se mediji potom odmah raspisali kako on ima mesnicu, a riječ je zapravo o hladnjačama u kojima skladišti kupljeno meso i zamrzava ga, a ljeti vozi do svog restorana i priprema gostima.

Ljeti u restoranu radi i 50 ljudi, a godišnji mu je promet 13 milijuna kuna. Splićani Dragomira zovu i kraljem pašticade, koju taj restoran sprema, navodno najbolje u cijeloj Dalmaciji.

– Godišnje mi treba oko 15.000 kilograma mesa, a kako bih se pripremio za iduću ljetnu sezonu, kupio sam meso, a riječ je o junetini jer nje nema u tako velikim količinama uvijek na tržištu u sezoni. Meso je kupljeno u mesnicama u Splitu i Zagrebu. Sve meso ima papire o zdravstvenoj ispravnosti, postoje računi. Eto, pogledajte – kaže i pokazuje račune koje je dobio od tvrtke Eure-Alfa iz Zagreba.

– Kombijem sam vozio kupljeno meso iz Zagreba u hladnjače u svoju kuću kada me zaustavila policijska patrola na cesti tu u blizini Sekulića. Pitali su što vozim, rekao sam i pokazao sve uredne papire o mesu, ali sam odveden u Jastrebarsko k Veterinarskoj inspekciji, da bih potom Carina, sanitarna i veterinarska inspekcija, te policija došli k meni u kuću.

Vidjeli su da meso ima sve uredne papire, da je zdravstveno ispravno, ali je bilo u hladnjačama koje nemaju papire. Kriv sam, oni su samo radili svoj posao, svi su bili ljubazni, ni jednog povišenog tona nije bilo.

No po zakonu je, iako mi je žao jer je meso zdravo, svih pet tona odvezeno na uništavanje – kazao nam je Sekulić dok se iz veterinarske struke zgražaju kako je jedan ugledni poduzetnik, umjesto u restoranu pod rigoroznim sanitarnim i inim kontrolama, pašticadu i ostale mesne proizvode rezao, marinirao... u kućnoj radinosti, potom ih vozio stotine kilometara dalje i servirao u svom restoranu.

Sve to na tragu je nedavnih kontrola veterinarske i drugih inspekcija u kojima su u akciji Mesar već pale tone mesa iz nelegalnih mesnica, čak i stanova, a ilegalna roba dospijeva i u legalne objekte, pokazale su inspekcije. Koliko je ta epidemija uzela maha, najbolji dokaz je više od 40.000 goveda koji su proteklih godina nestali od farme do klaonice.

 

/ Uredio: 4Dportal

Tags:     meso      salmonela      konzum      kaufland      billa      plodine      trgovački lanci      kontrola      inspekcija      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

Uhićen Julian Assange. Objavljeni detalji akcije i razlog uhićenja

Uhićen Julian Assange. Objavljeni detalji akcije i razlog uhićenja

UHIĆEN je Julian Assange, javlja Reuters. Ekvadorski predsjednik objavio je da je Ekvador povukao azil koji je dao Assangeu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:25312

Više...
CENZURA U MEDIJIMA - Pogledajte stvarnu situaciju probijanja migranata, njih 10.000

CENZURA U MEDIJIMA - Pogledajte stvarnu situaciju probijanja migranata, njih 10.000

Dok svi mediji i internetski portali cenzuriraju ovu vijest i pišu o 150 i 200 migranata koji pokušavaju ilegalno ući u Republiku Hrvatsku, ta je brojka daleko veća! Njih čak...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18991

Više...
Nakon više od 10 godina prosvjeda za čist zrak rafinerija u Bosanskom Brodu je (napokon) eksplodirala!

Nakon više od 10 godina prosvjeda za čist zrak rafinerija u Bosanskom Brodu je (napokon) eksplodirala!

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u utorak je premjestila svoj ured u Brodsko-posavsku županiju, i to baš u Slavonski Brod. Kako se putem medija u svojem javnom govoru obratila građanima Slavonskog...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:19212

Više...
Kraljevini Nizozemskoj prodano 98.000 beba koje su silovane ili žrtvovane u orgijama!

Kraljevini Nizozemskoj prodano 98.000 beba koje su silovane ili žrtvovane u orgijama!

Procjenjuje se da godišnje nestane oko 8 milijuna djece, među kojima su i djeca koja su pobjegla od kuće kao i ona koja su oteta. Poznato je da...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14193

Više...
Čuvajte se ovih oglasa na Facebooku da ne biste ostali bez novaca!

Čuvajte se ovih oglasa na Facebooku da ne biste ostali bez novaca!

U zadnje vrijeme na društvenoj mreži Facebook pojavljuju se neki jako sumnjivi oglasi koji bi vas ukoliko niste oprezni mogli puno koštati. Zato pripazite da ne nasjednete na ovaj trik!

Budi prvi i komentiraj! Klikova:16506

Više...
Svećenik ošamario dijete na krštenju jer je preglasno plakalo

Svećenik ošamario dijete na krštenju jer je preglasno plakalo

Snimka iz jedne crkve u Francuskoj šokirala je svijet, a na njoj je prikazano kršenje dječaka kojeg je zbog plakanja svećenik ošamario.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11627

Više...
Migranti pokušali prošvercati čak 52 tone oružja i streljiva preko granice! Što nam se sprema?

Migranti pokušali prošvercati čak 52 tone oružja i streljiva preko granice! Što nam se sprema?

Čak 52 tone oružja i streljiva u velikim dvostrukim kontejnerima pratili su migrante u Europu, u grčke kampove za migrante, pretvarajući se da su namještaj, ali ih je grčka granična...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:29235

Više...
U Hrvatskoj provedena još jedna ovrha nad djetetom, ovog puta u Splitu!

U Hrvatskoj provedena još jedna ovrha nad djetetom, ovog puta u Splitu!

Dječak je dan prije završio u bolnici zbog bolova u trbuhu, pušten je na kućnu njegu uz opasku da se ne izlaže stresu, no ovrha nije odgođena.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:11646

Više...
POČINJE KORPORATIZAM Monsanto više ne postoji! Provjerite novo ime brenda koji cilja na Slavoniju

POČINJE KORPORATIZAM Monsanto više ne postoji! Provjerite novo ime brenda koji cilja na Slavoniju

Kontroverzni ISDS kao dio odbačenog TTIP-a imao je takav zadatak, no dolazak Trumpa očito mijenja određene obrasce i procese pa su se korporacije odlučile za drugačiju taktiku.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:18061

Više...
TRAGIČNO: Majka pretukla bebu i bacila je u smeće

TRAGIČNO: Majka pretukla bebu i bacila je u smeće

U Sarajevu je pronađena beba (18 mjesec starosti) pretučena i s mnogo ozbiljnih ozljeda prevezena je na UKC.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13185

Više...
EKOLOŠKA KATASTROFA ZA 160.000 GRAĐANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE! Zagađeni zrak, voda i hrana, a krivci su poznati!

EKOLOŠKA KATASTROFA ZA 160.000 GRAĐANA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE! Zagađeni zrak, voda i hrana, a krivci su poznati!

U samo 3 dana pred Uskrs 160.000 stanovnika Brodsko-posavske županije doživljava možda i najveću katastrofu nakon poplava i masovnog iseljavanja stanovništva - višestruko trovanje ravno terorizmu! Tri elementarne ljudske potrebe...

Komentari(1) Klikova:27683

Više...
Vaši profili na Facebooku su roba koja se svaki dan prodaje

Vaši profili na Facebooku su roba koja se svaki dan prodaje

Kada oglašivači žele ciljati i privuću određenu grupu korisnika, koji su, primjerice, određene dobi i imaju određene političke interese Facebook im to vrlo lako može omogućiti. Stvari...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13418

Više...
UMRO JE STEPHEN HAWKING: Čovjek koji je postao simbolom snage ljudskog uma preminuo u 76. godini života

UMRO JE STEPHEN HAWKING: Čovjek koji je postao simbolom snage ljudskog uma preminuo u 76. godini života

  Znameniti britanski teoretski fizičar Stephen Hawking umro je u dobi od 76 godina u svojoj kući u Cambridgeu, objavila je njegova obitelj u srijedu u ranim jutarnjim satima.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23599

Više...
HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

Svjedoci su opisali potpuni užas koji se dogodio kada je poginulo 50 ljudi i više od 200 ranjenih u masovnj pucnjavi snimanju u Las Vegasu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:22571

Više...
Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Prirodni fenomen usred kojeg se ocean povuče događa se usred vrlo snažnih oluja, objašnjavaju stručnjaci. Nevjerojatni prizori morskog dna obišli su svijet i fascinirali milijune.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14690

Više...
UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

Prema Floridi se kreće monstruozni uragan Irma, snažniji od Harveya koji je prošli tjedan devastirao Houston. Proglašeno je izvanredno stanje, vjetar već sada puše 296 km/h.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12516

Više...
Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

U BBC emisiji uživo, voditelj je uporno pokazivao koliko šećera ima u piću Coca-Cola, sipajući vrećice šećera iz standardnih Coca-Cola čaša. Predsjednik kompanije Coca-Cola Europe je zamuckivajući samo prozborio "U...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12422

Više...
SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

U zračnim napadima na pokrajinu Idlib na sjeverozapadu Sirije ubijeno je najmanje 18 ljudi, a ranjeni su deseci, rekao je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14914

Više...
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

Kolumne


Savršen ili ni blizu savršenstva?
24 Ožujak 2019, 08.00
Savršen ili ni blizu savršenstva?
Korištenje energije
20 Travanj 2019, 14.16
Korištenje energije

Partneri

 
4Dportal.com
Join Group
Klub redakcije i čitatelja 4Dportala - Pratite najnovije vijesti iz svijeta paranormalnog, misterija, tajni i teorija zavjera...
 

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno