Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

3574

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je detaljno izvješće inspekcijskog nadzora deset objekta koji opskrbljuju trgovačke lance, a koje je početkom tjedna najavio ministar Tomislav Tolušić.

U izvješću su navedene sve nepravilnosti kao i proizvodi u kojima su pronađene, a odnose se na deset objekata u kojima su provedene kontrole, a to su:

Kaufland, Spar, Metro, Lidl, Billa, MI Braća Pivac, PPK Karlovačka mesna industrija, Konzum, Petason i Plodine.

U detaljnom izvješću Ministarstva navedene su sve nepravilnosti koje su pronađene, kao i sporni proizvodi. U izvješću stoji i kako su za takve proizvode poduzete upravne mjere, a nakon kompletnog nadzora donijet će se i rješenje kojim će sva nesukladna roba biti izolirana i ide na neškodljivo uklanjanje.

Izvješće prenosimo u cijelosti.

Veterinarska inspekcija Uprave veterinarstva i sigurnosti hrane provodila je proteklih desetak dana pojačani inspekcijski nadzor u deset odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance. Njihovo izvješće dostavljamo u nastavku.

U cilju postizanja što boljih efekata u nadzoru tržišta ministar Tomislav Tolušić odlučio je da će ubuduće češće rotirati mjesno nadležne inspektore radi njihove osobne zaštite, ali i zaštite cijelog sustava sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj.

Koje vrste inspekcija hrane postoje:

Temeljem zakonodavstva koje je obvezujuće za sve članice EU, proizvodnja hrane kontrolira se od primarne proizvodnje do finalnog proizvoda koji se prodaje potrošačima – od polja do stola.

Inspekcije nadležne za provedbu službenih kontrola hrane u Republici Hrvatskoj su poljoprivredna i veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede te sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja. Podjela nadležnosti između inspekcija propisana je Zakonom o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja.

Što je kontrolirala veterinarska inspekcija:

Inspektori Ministarstva poljoprivrede tijekom prošlog tjedna proveli su veterinarski nadzor u 10 odobrenih objekata koji opskrbljuju trgovačke lance: KAUFLAND, SPAR, METRO, LIDL, BILLA, MI BRAĆA PIVAC, PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA, KONZUM, PETASON i PLODINE.

Inspekcija je provedena u objektima koji su odobreni za proizvodnju ili skladištenje hrane životinjskog podrijetla ili u registriranim maloprodajnim objektima koji prodaju neupakirano meso.

Veterinarska inspekcija obavila je nadzor s ciljem utvrđivanja pridržavaju li se subjekti u poslovanju s hranom propisanih pravila. Provjeravala je opremu i infrastrukturu objekata, održavanje higijene u objektima, sustav samokontrola temeljen na načelima HACCP-a kao i označavanje i sljedivost proizvoda. Kod slučajeva kada subjekti u poslovanju s hranom nisu pristupili smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nisu osigurali dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa, kao i u slučajevima kada je zatečenoj robi u skladištu istekao rok trajanja ili za hranu nije osigurana sljedivost – hrana je neškodljivo uklonjena.

Pronađeno više od 40 tona mesa kojemu je istekao rok

Danas smo dobili konačne rezultate laboratorijskih pretraga, pa predstavljamo javnosti zaključno izvješće dosadašnjeg nadzora. U svih deset subjekata u poslovanju hranom uočena je neka vrsta nesukladnosti.

• Ukupno je utvrđeno 42,7 tona mesa s istekom roka trajanja ili bez propisane dokumentacije o sljedivosti ili smrznuto pred sam kraj roka trajanja, i to je meso odmah neškodljivo uklonjeno.

• Do sada je naređen povrat i opoziv za ukupno 9,5 tona mesa. U određenom broju objekata službene kontrole još su u tijeku.

• Temeljem inspekcijskih nalaza i rezultata laboratorijskih pretraga nadležni inspektori izdat će rješenja i podnijeti optužne prijedloge sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima, Zakonu o hrani i Zakonu o veterinarstvu za svih deset objekata.

Rezultati analize za deset subjekata u proizvodnji s hranom

1. Objekt EUROPA UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA (KAUFLAND), Gospodarska ulica 2, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, 4.11.2016, broj 1076282246, rok valjanosti 22.11.2016
Pureća prsa – svježe, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia, L05176064, rok valjanosti 24.11.2016

Rezultat analize

Zaprimljen 22.11.2016. Pureći Hamburger s ružmarinom, AIA,S.P.A.,37036 S. Martino,Italia-4 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. Pureća prsa – svježe; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; U 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO

Napomena: Od Hrvatske agencije za hranu zatražena je procjena rizika budući da S. Kentucky nije regulirana Uredbom 2073/2005.

ZAKLJUČAK: Meso peradi (u ovom slučaju puretina) u kojem je utvrđena S. Kentucky, predstavlja rizik za zdravlje ljudi, posebice djece, starijih i imunokompromitirajućih osoba. Dodatni rizik za zdravlje je u utvrđenoj pojavi rezistencije ovog serotipa salmonele na antimikrobne lijekove koji se koriste u terapiji ljudi.

Poduzete upravne mjere

Ovisno o rezultatu službene kontrole 24.11.2016. donijet će se rješenje.
Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza
Pokrenuto hitno povlačenje proizvoda s tržišta, proslijeđeno u RASFF sustav

2.Objekt LIDL HRVATSKA d.o.o., Čabdin 56, Jastrebarsko

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureći Cordon Bleu, smrznuti, Gallicoop,Szarvas, POB 73, Hungary, Lot nr 16307, rok valjanosti 01.01.2018.

Rezultat analize

Zaprimljen 23.11.2016. Pureći Cordon Bleu; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Prostorije u kojima se posluje s hranom nisu čiste, održavane i u dobrom stanju. Subjekt ne analizira razvoj trendova rezultata ispitivanja,

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

3.Objekt SPAR Hrvatska, Gospodarska 2, Sveta Nedjelja

Podaci o uzorku/uzorcima

Ćevapčići banjalučki 500 g, rok 22.11.2016., Ravlić d.o.o., OB 3023, ,lot 161222
Svinjska lopatica bez kosti , rok 26.11.2016., Njemačka, uvoznik Ravlić d.o.o., lot 838890

Rezultati analize

Zaprimljen 23.11.2016. – Ćevapčići banjalučki 500 g, SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. – Svinjska lopatica bez kosti, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Upotreba identifikacijske oznake nije odgovarajuća (tijekom službene kontrole subjekt je poduzeo korektivnu mjeru vraćanja pošiljke dobavljaču), neodgovarajuće uzorkovanje na mikrobiološka ispitivanja, površine podova ne održavaju se u dobrom stanju, ne unose rezultate analiza razvoja trendova ažurno.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

4. Objekt METRO CASH & CARRY d.o.o., Jankomir 31, Zagreb

Podaci o uzorku/uzorcima

Smrznuti pileći file prsa klasa a, na tržište stavlja Metro, Poljska, lot 160715255; rok valjanosti 14.07.2017.
Pureći file od prsa, Poljska, na tržište stavlja MI Pivac, lot 5916167, rok valjanosti 08.10.2017.
Rezultati analize
Zaprimljen 23.11.2016. – Smrznuti pileći file prsa klasa a, u 1/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella enteritidis, NESUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016. – Pureći file od prsa, Poljska, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

17.11.2016. uočene nesukladnosti u vezi sustava samokontrola –subjekt nije izvijestio nadležno tijelo o pozitivnom rezultatu pretraživanja po vlastitom sustavu samokontrole na Salmonellu spp. u pilećem mesu domaćeg proizvođača P.G.OREHOVEC

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti

Prekršene odredbe Zakona o hrani, odnosno odredbe Uredbe 178/2002 što je kažnjivo temeljem Zakona o hrani za pravnu osobu 50.000 do 100.000 kn.

Optužni prijedlog po članku 34. Zakona o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane
Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza. Proslijeđeno u RASFF sustav.
Povlačenje provedeno u svim prodavaonicama, opoziv javno objavljen u medijima i roba se ne nalazi na tržištu. Metro će svakog svog kupca obavijestiti pojedinačno, imaju podatke tko je artikl kupio. Iz objekata METRO-a povučeno 4.116 kg, opoziv za 5.643,5 kg pilećih filea.

5. Objekt Mesna industrija BRAĆA PIVAC d.o.o. Težačka b.b. Vrgorac

Podaci o uzorku/uzorcima

Odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., Vrgorac OB 169, rok valjanosti do 5. 11. 2018., Lot 52952L /(lot dobavljača 107575)

Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. – pureći batak SK, smrznut, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. – pileća prsa, smrznuta, podrijetlo POLJSKA, uzorci zadovoljavaju mikrobiološke kriterije; SUKLADNO
Zaprimljen 23.11.2016.– odojak smrznuti, MI Braća Pivac d.o.o., SUKLADNO

Uočene nesukladnosti

Nesukladnosti u infrastrukturi, održavanju, oštećenja zidova i podova, higijena osoblja. Prostorije nemaju odgovarajuću opremu za pranje ruku; nije osigurano odgovarajuće osvjetljenje prostorija u kojima se posluje s hranom; nije osiguran odgovarajući garderobni prostor za osoblje; nije osigurano zaprimanje i skladištenje sirovine i svih sastojaka na odgovarajući način. Materijal za pakiranje i ambalažiranje nije odgovarajući i ne koristi se na odgovarajući način. Sustavi za odvod otpadnih voda ne odgovaraju svrsi kojoj su namijenjeni.

Nesukladnosti vezane na sustav samokontrola: nisu utvrđene kritične granice na kritičnim kontrolnim točkama; nisu utvrđeni učinkoviti postupci sustavnog praćenja kritičnih kontrolnih točaka. Subjekt u poslovanju s hranom nije proveo validaciju roka trajanja; analizirao je razvoj trendova rezultata ispitivanja, ali ne na propisan način. Označavanje hrane životinjskog podrijetla nije propisano; nije pristupio smrzavanju mesa peradi bez nepotrebne odgode te nije osigurao dokaz da je sirovina za smrznuto meso bila svježa.

Poduzete upravne mjere

Izdano usmeno rješenje kojim se naređuje:

neškodljivo uklanjanje smrznutog pilećeg mesa, u ukupnoj količini 852,63 kg

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o veterinarstvu.

6. Objekt KONZUM d.d., na lokaciji Dubrovačka 4, 21204 Dugopolje

Podaci o uzorku/uzorcima

KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., P. le A. Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija , IT 0851 M CE
PUREĆI BATAK VAKUUM; proizvođač AIA S.P.A. - P. LE APOLLINARE Veronesi 1 37036 S. Martino B. A. Verona, Italija, IT 0851 M CE
Rezultat analize
Zaprimljen 21.11.2016. – KONZUM PILE; proizvođač Agricola Italiana Alimentare S.p.a., Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO
Zaprimljen 21.11.2016. – PUREĆI BATAK VAKUUM; proizvođač AIA S.P.A. Zadovoljava mikrobiološke kriterije, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

Ne provodi se verifikacija postupaka sanitacije, nije prikazana odgovarajuća procedura sljedivosti, nije prikazana procedura za ispitivanje mikrobioloških kriterija, nije prikazana odgovarajuća procedura kontrole sirovine ni popis dobavljača, ne unose podatke o prispjelim količinama u aplikaciju VETI2.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog radi postupanja po Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu i Zakonu o hrani.

Mliječni namaz Kplus kupljen u Konzumu 26.11.2016. s rokom trajanja do 3.12.2016.

7. Objekt PLODINE d.d. Kukuljanovo, Ind. zona b.b. Rijeka

Podaci o uzorku/uzorcima

Pureća prsa – L05176517, rok valjanosti: 24. 11. 2016., Italija
Pureći hamburger s ružmarinom – L05172876, rok valjanosti: 22. 11. 2016., Italija

Rezultat analize:

Zaprimljeno 20. 11. 2016. – Pureća prsa - L05176517 SUKLADNO
Zaprimljen 20. 11. 2016. – Pureći hamburger s ružmarinom – L05172876, NESUKLADNO Salmonella spp.

Uočene nesukladnosti:

nesukladnosti vezane za sljedivost, nema korektivnih mjera nakon nesukladnih nalaza u sustavu samokontrola.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

optužni prijedlog po Uredbama EU, Zakona o hrani i Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza:

opoziv već na temelju sumnje, povrat ukupno 3 kg proizvoda.

Napomena: Osim u Plodinama, isti proizvod istog lota je otpremljen u Kaufland i Spar te je i kod tih subjekata obavljen nadzor od veterinarske inspekcije nadzor i sporni proizvod je povučen iz prodaje. Oba trgovca i samostalno su objavila obavijest za potrošače.

8. Objekt BILLA d.o.o. – centralno skladište, Sveta Helena 160, Donja Zelina

Podaci o uzorku/uzorcima:

„Pileći file usoljeni“ – smrznuto/ LOT 0759208-02 podrijetlom iz Tajlanda, isporučitelj Ledo, rok valjanosti 26. 7. 2018.

Rezultat analize:

Zaprimljen 24.11.2016. – DJELOMIČNO Izvješće, Pileći file usoljeni – smrznuto, podrijetlom iz Tajlanda, 1/5 jedinica pozitivno na Salmonella spp. (Negativno na S. Typhimurium i S. enteritidis), usmenim rješenjem je 16.11.2016. zabranjeno stavljanje na tržište.

Uočene nesukladnosti:

Subjekt obavlja djelatnost za koju nije imao odobrenje od nadležnog tijela. Rješenje se neće donositi jer je stranka u postupku dana 17. 11. 2016. dostavila dokaz da je podnijela zahtjev za dopunu djelatnosti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Izdano usmeno rješenje kojim se zabranjuje stavljanje na tržište mesa podrijetlom od peradi i korištenja u proizvodnji te zabrana rukovanja s mesom „Pileći file usoljeni“ („Frozen chicken single breast skinless boneless saltet (min 1,2 %) 140 G+“), LOT 0759208-02 do dobivanja nalaza.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

9. Objekt PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA d.d., Selce 33, Karlovac

Podaci o uzorku/uzorcima:

Meso peradi u originalnom pakiranju, Poljska/LOT 63500644500, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 28. 10. 2017.
Meso peradi-file-prepakirano/ u PPK, Poljska/ LOT 527Q97, isporučitelj Mesna industrija Braća Pivac, najbolje upotrijebiti do 3. 7. 2018.

Rezultati analize:

Zaprimljen 23. 11. 2016. – pileći batak i zabatak s dijelom leđa; MKB nalaz: 2 od 5 jedinica POZITIVNO Salmonella spp; u 2/5 jedinica uzorka izolirana Salmonella ser. Kentucky NESUKLADNO
Zaprimljen 23. 11. 2016. – pileći file od prsa; MKB nalaz: Salmonella spp (5 jedinica) negativno; SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

Manje nesukladnosti vezano na sustav validacije roka valjanosti.

Poduzete upravne mjere:

U postupku je utvrđeno da je PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA po prvom incidentu u Lidlu u skladu s procedurama provela analizu mesa na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane u odnosu na Salmonellu, te su nalazi negativni.

Roba je bez obzira na njihove analize stavljena pod nadzor i izdvojena od ostale robe do rezultata analiza provedenih od strane inspekcije, te je u postupku donesena upravna mjera zabrane rukovanja i zabrane premještanja mesa podrijetlom od peradi zatečenog u objektu do dobivanja nalaza. Daljnje mjere će se poduzeti po okončanju analiza.

Tijekom nadzora ovom upravnom tijelu dane su odluke donesene dana 17. 11. 2016. od uprave M.I. Braće Pivac o daljnjoj obustavi nabave sirovina od dobavljača INDYKPOL S.A., ul. Jesienna 3, 10-370 Olsztyn i ANIMEX FOODS SP.Z.O.O. SP.K., Moriliny 15, 14-100, Ostroda, Poljska.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Optužni prijedlog po Zakonu o hrani, stavljanje na tržište nesukladne hrane

Postupanja nakon dobivanja nesukladnih rezultata analiza:

Odredit će se tijekom provedbe službene kontrole 24. 11. 2016.

10. Objekt PETASON d.o.o., Vranjički put 12, Solin

Podaci o uzorku/uzorcima:

Pureći file (prsa), smrznut, podrijetlo POLJSKA, LOT 5816161, rok valjanosti do 6. 10. 2017.

Rezultat analize:

Zaprimljen 21. 11. 2016. – pureći file od prsa, Izvješće S-14829/2016, SUKLADNO

Uočene nesukladnosti:

16. 11. 2016.: nesukladnosti u sustavu samokontrola; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 11.195,70 kg
17. 11. 2016.: nije prikazana procedura/radna uputa o postupku zamrzavanja; nije prikazan ni dokaz o validaciji postupka zamrzavanja; nije prikazana evidencija iz koje bi se za sirovinu, a koja je zatečena u komorama za skladištenje duboko zamrznute hrane odmah mogla utvrditi količina i vrsta sirovina, datum klanja/prijema/obrade te datum zamrzavanja; utvrđena sirovina s istekom roka u količini od 682,00 kg te sirovina bez sljedivosti u količini od 5.227,50 kg
18. 11. 2016. je utvrđeno 2.903 kg sirovine s istekom roka trajanja te 2.792 kg sirovine bez sljedivosti;
21. 11. 2016. je utvrđeno 10.229 kg sirovine s istekom roka trajanja;
23. 11. 2016. je utvrđena dodatna količina robe s istekom roka trajanja;
24. 11. 2016. u tijeku je službena kontrola; ukupna količina robe za neškodljivo uklanjanje 41.885,60 kg,

Poduzete upravne mjere:

Nakon provedenog kompletnog nadzora donijet će se rješenje. Sva nesukladna roba izolirana je te ide na neškodljivo uklanjanje.

Prekršajne odredbe koje će se poduzeti:

Nakon provedenog kompletnog nadzora podnijet će se optužni prijedlog.

Dva nova slučaja: Salmonela pronađena u piletini i puretini

U tijeku je nadzor veterinarske inspekcije te ako se utvrdi da su proizvodi distribuirani i putem drugih trgovačkih lanaca, o tome će javnost biti pravovremeno obaviještena, kaže se u obavijesti Ministarstva

Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je u srijedu o nalazima salmonele u piletini proizvedenoj za Metro Cash & Carry te puretini u Kauflandu.

almonela je pronađena u smrznutim pilećim fileima prsa A klase i svježim purećim prsima.

– Ministarstvo poljoprivrede obavještava potrošače da je zbog pojačanog nadzora veterinarske inspekcije u proizvodu „Smrznuti pileći file prsa A klasa“, 500 g, LOT broj 160715255, najbolje upotrijebiti do 14. 7.2017., proizvođača Zakłady Mięsne "UNIMIĘS“ Sp. z o. o., ul. Powstańców Styczniowych 932-500 Chrzanó, Poljska, odobrenog broja PL-12030323 WE, proizvedenog za METRO CASCH & CARRY, Zagreb, Hrvatska utvrđena bakterija Salmonella serovar enteritidis – kaže se u obavijesti.

Napominje se da taj proizvod nije u skladu s uredbom Europske komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Ministarstvo je obavijestilo potrošače i da je u trgovačkom lancu Kaufland Hrvatska u proizvodu „Pureća prsa – svježa“, 750g, LOT broj L05176064, rok valjanosti 24.11.2016. proizvođača AIA, S.P.A., Piazzale Apollinare Veronesi 1, 37036 S. Martino, Italija, odobrenog broja 0851M, također utvrđena salmonela.

U tijeku je nadzor veterinarske inspekcije te, ako se utvrdi da su proizvodi distribuirani i putem drugih trgovačkih lanaca, o tome će javnost biti pravovremeno obaviještena, kaže se u obavijesti Ministarstva.

Meso bez kontrole: Uvoznici ga zataje, a inspektori žmire

U informacijski sustav Veterinarske uprave VETIS morale bi se upisivati sve pošiljke koje stižu u objekte koji posluju s hranom, no neki ga sustavno zaobilaze.

Izjavom da je nakon zaredalih afera sa salmonelom veterinarska inspekcija ovih dana distribucijskim centrima nekih trgovaca zaplijenila tone mesa namijenjenog preradi i daljnjoj prodaji – iako mu je istekao rok trajanja, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić samo je odškrinuo Pandorinu kutiju bezakonja u poslovanju s hranom u Hrvatskoj na koje upućeni godinama upozoravaju. Kako bi umirila javnost, inspekcija bi nakon takvih upozorenja obično pročešljala nekoliko manjih objekata, mesnica i kućnih “radinosti”, u kojima su se meso, ćevapi i slično trančirali, pakirali ili prodavali, zaplijenila nekoliko tona mesa, kao i u nedavnim akcijama “Mesar”, a veće slučajeve gurala pod tepih.

Prolaze bez kazne

Apsurdno, ali istinito, Ministarstvo poljoprivrede, a tako i Veterinarska uprava, trenutačno ne znaju ni koliko je točno mesnica i ostalih subjekata u Hrvatskoj u koje stižu pošiljke s hranom životinjskog podrijetla i stočnom hranom. Svi su se oni do 1. kolovoza ove godine trebali upisati u informacijski sustav Uprave VETIS. No naš visoko pozicionirani izvor u Ministarstvu procjenjuje da je dosad, bez sankcija za one koji su to izbjegli, upisano 80% takvih objekata, a kad je riječ o mesnicama, svega 50%. I distribucijski centri s početka priče, a kontrola je bila u Kauflandu, Sparu, Metrou, Lidlu, Billi, MI Pivac, PPK Karlovcu, Konzumu, Petasonu i Plodinama, također moraju biti upisani u VETIS. No nekima očito nije u interesu da se vidi količinski i kvalitativni obujam prometa i vrsta mesa pa se aplikacija sustavno zanemaruje i omalovažava.

I dok voditeljica Sektora veterinarske inspekcije Tatjana Karačić izjavljuje da se sva hrana u nas nadzire i da nema mjesta panici, zanimljivo je da su distribucijski centri o kojima govori Tolušić (bez samokontrola koje bi svima trebale biti u interesu) u 2014. imali četiri obvezne kontrole, lani dvije, dok su prema naputku T. Karačić iz lipnja o. g. (koji je u posjedu Večernjeg lista) kontrole svedene na jednu u dvije godine.

Putuje li svježe meso iz trećih država – iz kineskih, brazilskih i inih objekata koji moraju biti odobreni za izvoz u EU – u Uniju, pa i Hrvatsku neće ni ući ako pošiljka koja mora biti zapečaćena nije prijavljena 24 sata prije prispijeća i ne prate je jamstva službenog veterinara iz te zemlje. Granični veterinarski inspektor mora pregledati dokumentaciju, robu, često je i uzorkovati... dok između država članica tzv. “harmonizirana pošiljka” putuje kao da putuje od Samobora do Zagreba, bez ikakve kontrole tijekom koje se može i otvoriti, zamijeniti, prepakirati, kontaminirati... Sve što možemo i zamisliti da bi nekome tko želi riskirati tek slučajnu “zaplotnjačku sačekušu” inspekcije palo na pamet, tvrdi naš izvor.

Smijenjeni inspektori šefovi

– Kad dobijemo službene nalaze, onda ćemo službeno objaviti i detalje nalaza inspekcije u deset distributivnih centara mesa, nadam se do kraja tjedna – kazao je ministar Tolušić jučer u Glinskim Poljanama ističući da je bilo manjih, ali i iznimno velikih nepravilnosti zbog kojih će biti i kaznenog gonjenja. Neslužbeno doznajemo da su najveće nepravilnosti nađene u objektima MI Pivac. Samo u tvornici PPK Karlovac zaplijenjeno je više od 50 tona mesa koje nije imalo prateću dokumentaciju ili mu je istekao rok, ali se zamrzavalo i produljivao mu se rok na dvije godine.

– Sve je to zbog grabeža za profitom jer se na mesu koje je uvezeno za 10 kuna htjelo zaraditi 30, umjesto da se na vrijeme preradilo ili uništilo – napominje naš izvor. Ako je vjerovati Tolušićevu elanu, inspekcije su tek krenule na posao, a oni koji su dosad žmirili i pravili se da problem ne postoji, smijenjeni su. Nakon “glavnog” veterinarskog inspektora Tomislava Kiša smijenjeni su, neslužbeno doznajemo, i voditeljica splitskog veterinarskog ureda Plamenka Kovač Levantin te šef unutarnje inspekcije Davor Svoboda.

'U Hrvatsku se može uvesti i prodavati meso zamrznuto i 40 godina, a da se ne prekrši ni jedan hrvatski zakon!'

– Analizirali smo 45 uzoraka kolača, 41 sladoleda, 17 sira, niti jedan mesa i 49 sendviča. Dakle, ukupno 152 uzorka za cijelu istočnu Hrvatsku. Ministarstvo očito nema dovoljno novca – iznijela je zabrinjavajuće podatke dr.sc. Suzana Ćavar, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ-a Osijek

Podaci Ministarstva poljoprivrede za 2015. godinu pokazuju da je, od 2191 uzorka na mikrobiološke kriterije sigurnosti hrane, koje je u maloprodajnim i objektima za preradu mesa u 2015. uzela veterinarska inspekcija, na salmonelu je pretražen 1121 uzorak, od kojih je 18 bilo pozitivno – devet u mesu peradi, sedam u mljevenom mesu i dva u mesnim pripravcima. U ovoj godini od 2093 uzorka na prisutnost salmonele, 67 ih je pozitivno, a javnost se senzibilizirala za problem zato što je Ministarstvo poljoprivrede počelo ažurno objavljivati povlačenja proizvoda sa tržišta.

Samo 90.000 kuna isplaniralo je Ministarstvo zdravlja za kontrolu hrane u ovoj godini u svih pet slavonskih županija! No, iznos je srezan pa se zadržao, za sada, na tek 45.000 kuna. Glavninu tog posla odrađuje osječki Zavod za javno zdravstvo.

– Analizirali smo 45 uzoraka kolača, 41 sladoleda, 17 sira, niti jedan mesa i 49 sendviča. Dakle, ukupno 152 uzorka za cijelu istočnu Hrvatsku. Ministarstvo očito nema dovoljno novca – iznijela je zabrinjavajuće podatke dr.sc. Suzana Ćavar, voditeljica Službe za zdravstvenu ekologiju ZJZ-a Osijek. Njihov laboratorij nije jedini u Slavoniji pa su moguća odstupanja od te statistike, ali neznatna.

Upravo je Osječko-baranjska županija naš najveći proizvođač mlijeka, mesa, voća i povrća pa se o sigurnosti hrane, u svjetlu najnovijih afera, govorilo danas na sastanku župana Vladimira Šišljagića s predstavnicima Agencije za hranu, ZJZ-a, Veterinarske inspekcije, Hrvatske poljoprivredne komore, kao i Obrtničke te Gospodarske komore.

Što se tiče salmonele, ukupno 1657 uzoraka mesa pregledano je u Hrvatskoj u 2013., a zdravstveno neispravan bio je tek jedan. Godinu kasnije, analizirano je njih 1865, devet je bilo neispravno.

– Velika akcija kontrole piletine odrađena je lani, kada je uzeto 5277 uzoraka, a 143 su bila zdravstveno neispravna. Kada se kontrole pojačaju, normalno je da će se nešto naći – kazala je Andrea Gross Bošković, ravnateljica Agencije za hranu.

Čuđenje je na sastanku izazvala i informacija kako se hrana s određenim sojevima salmonele smatra – zdravstveno ispravnima. Tako je, naime, regulirano državnim pravilnicima.

– Salmonela je salmonela, svaka je opasna za zdravlje – reagirao je na to dr. Josip Milas iz osječkog ZJZ-a.

Inače, više od tri milijarde eura hrane i poljoprivrednih proizvoda uvezeno je lani u Hrvatsku.

– Uvozimo smeće, dok domaći proizvođači proizvode daleko kvalitetniju i zdravstveno ispravnu hranu – ističe župan Šišljagić.

Zbog sankcija na relaciji Europske unije i Rusije, u ljeto 2014., stvorilo se, nastavio je, 12 milijardi eura "viškova" pa je iz Slavonije još tada upozoravana kako će "Hrvatska postati meta proizvoda iz EU".

– Nemamo zakonski rok koliko meso smije biti zamrznuto, nego su samo preporučeni. Može se uvesti u Hrvatsku i prodavati meso zamrznuto 40 godina, a da se ne prekrši ni jedan hrvatski zakon – rezimirao je Željko Kraljičak, dožupan zadužen za poljoprivredu.

Naša zemlja nema dostatnu proizvodnju hrane ni za svoje tržište, no za to je, rečeno je, "krivac uvozni lobi koji je uništio domaću proizvodnju". Primjerice, 50.777 proizvođača mlijeka bilo je registrirano u Hrvatskoj 2004., danas ih je tek 8600.

– Kako je moguće da se francusko ili austrijsko mlijeko u tim zemljama prodaje za šest kuna, a u našoj za dvije? Ili je lošije kvalitete ili postoje skrivene potpore, a rezultat je uništen domaći proizvod – poručio je Kraljičak.

Niz je pravilnika, zaključeno je, koje hitno treba mijenjati.

– Kada su dolazili, nitko nije trgovačkim lancima postavljao uvjete koliko trebaju domaćih proizvoda nuditi na svojim policama. Neke države su se zaštitile i obvezale ih na čak 50 posto – naveo je Matija Brlošić iz HPK.

Stanovnike Osječko-baranjske županije ohrabrit će podatak kako u najnovijim kontrolama ni jedna namirnica pozitivna na salmonelu nije pronađena u njihovu kraju.

Pronađena ilegalna hladnjača s pet tona neprovjerenog mesa

Dragomir Sekulić vozio je kombi pun mesa kupljenog u Zagrebu do svog žumberačkog sela Sekulić kad je ga zaustavila policija...

Kriv sam, moja je greška što hladionike, odnosno ledenice koje imam u prizemlju obiteljske kuće, nisu bile registrirane, nisu imale papire. Samo je to moja krivnja, ja nemam ilegalnu mesnicu niti sam imao meso koje nije imalo papire ili je bilo zaraženo.

Ništa od toga, to je utvrdila i inspekcija. Riječ je samo o hladnjačama bez dokumentacije. No, u njima je bilo pet tona mesa, junetine, koju su uzeli i uništili – kazao nam je Dragomir Sekulić iz istoimenog sela u srcu Žumberka, gotovo na granici sa Slovenijom, nakon što je Carinska inspekcija na svojim web-stranicama objavila kako se u objektu u Sekulićima obrađivalo i prerađivalo meso, a ta djelatnost nije bila registrirana ni kod nadležnog tijela ni kod Porezne uprave.

Prekršene su i odredba Zakona o higijeni i mikrobiološkim kriterijima za hranu te je radi otklanjanja neposredne opasnosti nadležna veterinarska inspekcija naredila neškodljivo uklanjanje mesa u količini od 4855 kilograma.

Sekulić, koji je inače vlasnik vrlo uglednog buffeta Fife u Splitu, kaže kako su se mediji potom odmah raspisali kako on ima mesnicu, a riječ je zapravo o hladnjačama u kojima skladišti kupljeno meso i zamrzava ga, a ljeti vozi do svog restorana i priprema gostima.

Ljeti u restoranu radi i 50 ljudi, a godišnji mu je promet 13 milijuna kuna. Splićani Dragomira zovu i kraljem pašticade, koju taj restoran sprema, navodno najbolje u cijeloj Dalmaciji.

– Godišnje mi treba oko 15.000 kilograma mesa, a kako bih se pripremio za iduću ljetnu sezonu, kupio sam meso, a riječ je o junetini jer nje nema u tako velikim količinama uvijek na tržištu u sezoni. Meso je kupljeno u mesnicama u Splitu i Zagrebu. Sve meso ima papire o zdravstvenoj ispravnosti, postoje računi. Eto, pogledajte – kaže i pokazuje račune koje je dobio od tvrtke Eure-Alfa iz Zagreba.

– Kombijem sam vozio kupljeno meso iz Zagreba u hladnjače u svoju kuću kada me zaustavila policijska patrola na cesti tu u blizini Sekulića. Pitali su što vozim, rekao sam i pokazao sve uredne papire o mesu, ali sam odveden u Jastrebarsko k Veterinarskoj inspekciji, da bih potom Carina, sanitarna i veterinarska inspekcija, te policija došli k meni u kuću.

Vidjeli su da meso ima sve uredne papire, da je zdravstveno ispravno, ali je bilo u hladnjačama koje nemaju papire. Kriv sam, oni su samo radili svoj posao, svi su bili ljubazni, ni jednog povišenog tona nije bilo.

No po zakonu je, iako mi je žao jer je meso zdravo, svih pet tona odvezeno na uništavanje – kazao nam je Sekulić dok se iz veterinarske struke zgražaju kako je jedan ugledni poduzetnik, umjesto u restoranu pod rigoroznim sanitarnim i inim kontrolama, pašticadu i ostale mesne proizvode rezao, marinirao... u kućnoj radinosti, potom ih vozio stotine kilometara dalje i servirao u svom restoranu.

Sve to na tragu je nedavnih kontrola veterinarske i drugih inspekcija u kojima su u akciji Mesar već pale tone mesa iz nelegalnih mesnica, čak i stanova, a ilegalna roba dospijeva i u legalne objekte, pokazale su inspekcije. Koliko je ta epidemija uzela maha, najbolji dokaz je više od 40.000 goveda koji su proteklih godina nestali od farme do klaonice.

 

/ Uredio: 4Dportal

Tags:     meso      salmonela      konzum      kaufland      billa      plodine      trgovački lanci      kontrola      inspekcija      4Dportal
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#4 alexander 2017-04-24 12:26
Zdravo,

  Ja sam gospodin Alexander Kroos, registrirani i akreditirani zajam
zajmodavac. Dajem zajmove od 5.000 do 1.000.000,00 eura na pošteno
Pojedinaca s kamatnom stopom od 3% za razdoblje od 5-25 godina, ovisno o slučaju biti. Otplata će biti u mjesečnim ratama koje će započeti 3
Mjeseci nakon primitka zajma. Dajemo zajmove po najnižem interesu
Stopa od 3% Usluge pružene su:
  Osobni zajmovi
  Studentski krediti
  Poslovni zajmovi

   Ako ste zainteresirani za dobivanje zajma od nas, kontaktirajte me putem
E-mail, realityloanfirm

Pravu kreditnu tvrtku
Citat
 
 
#3 Lorrine 2017-04-10 23:17
For example, many video cards and printers have
basic software for manipulating the device. That is, if you are just like a lot of people who count on their
PC's and printers for professional or business means,
from date drivers can certainly lead to one's printing setup
or data transference actions to fail apparently away from the nowhere.

The first step is to discover the manufacturer's web site,
that will be as elementary as adding a dot com on the manufacturer in an address bar or searching inside your favorite search engine.


Look into my site :: Pratigya mp3 song
bhojpuri
Citat
 
 
#2 Kristin 2017-04-10 13:17
Far too much money is needlessly spent each year by hard working folks replacing perfectly fine USB devices they assumed were busted, much
more actual fact, they simply needed new drivers. Calibrate the
body after new hardware has become installed - There
are two methods to update your drivers. That as well as Intel,
ASUS, Acer, Microsoft, n - VIDIA, AMD, Toshiba, AMD,
Hewlett Packard, Canon, IBM as well as other great
names of IT industry, I developed a miracle.


Have a look at my blog post: Carey organic chemistry
8th pdf
Citat
 
 
#1 FERNANDO LOPEZ 2017-02-10 12:54
Pozdrav,
Ja sam gospodin Fernando Lopez privatni zajam zajmodavac koji daje život vrijeme prilika kredita. Trebate hitno kredit jasno svoje dugove ili vam je potreban kapital kredit za poboljšanje vašeg poslovanja? Jeste li bili presavijen od strane banaka i drugih financijskih ustanova? Potreban vam je konsolidacija ili hipotekarni kredit? Ne tražite dalje, jer mi smo tu za sve vaše financijske probleme. Mi posuditi sredstva za osobe kojima je potrebna financijska pomoć, koja imaju loše kreditne ili je potrebna novca za platiti račune, da ulagati u poslovanje po stopi od 2%. Želim koristiti ovaj medij je obavijestiti širu javnost da smo pružiti pouzdanu pomoć i korisniku i da će biti spremni da vam ponuditi kredit.

Pošalji nam se na: (fernandolopezl )
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

U zračnim napadima na pokrajinu Idlib na sjeverozapadu Sirije ubijeno je najmanje 18 ljudi, a ranjeni su deseci, rekao je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Komentari(1) Klikova:2312

Više...
WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WikiLeaks je danas objavio tisuće dokumenata koji otkrivaju detalje o tome kako CIA koristi sofisticirane računalne alate kako bi diljem svijeta hakirala pametne telefone, računala, pa čak i televizore spojene...

Komentari(1) Klikova:3128

Više...
Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je detaljno izvješće inspekcijskog nadzora deset objekta koji opskrbljuju trgovačke lance, a koje je početkom tjedna najavio ministar Tomislav Tolušić.

Komentari(4) Klikova:3575

Više...
CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

Projekt MK-ULTRA, ili MKULTRA, je bio projekt kodnog imena za skrivene tajne operacije kontrole uma i program kemijskog ispitivanja, vođen od strane Ureda za Znanstvenu Inteligenciju.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3387

Više...
NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe:

NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe: "Bio je zaljubljen u ženu koju je ubio"

Muškarac je mačetom napadao ljude po gradu Reutlingenu. Ubio je jednu ženu, a dvije osobe je ozlijedio. Napadač je 21-godišnji azilant iz Sirije. Otprije je poznat policiji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3163

Više...
ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

Na internetu su procurile jezive fotografije i video zapisi koji navodno prikazuju sirijske pobunjenike kako muče, a zatim dekapitiraju malenog dječaka za kojeg tvrde da je zarobljeni Palestinac,...

Komentari(1) Klikova:7214

Više...
U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU je pucnjava u shopping centru Olympia u Munchenu. BBC javlja kako ljudi bježe glavom bez obzira te je u tijeku policijska akcija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3957

Više...
KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

Herbalife mora platiti 200 milijuna dolara i promijeniti poslovni model. To je nagodba na koju je kompanija pristala kako bi izbjegla sudski proces zbog navoda američkih federalnih regulatornih agencija, koje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:23988

Više...
Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Informacije na koje smo nedavno naišli zasigurno će vas više uznemiriti nego iznenaditi. Naime, od prosinca 2016. svako novorođenče u Europi bit će mikročipirano. Drugim riječima, čim se dijete rodi...

Komentari(1) Klikova:107976

Više...
STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

Govore nam da polako izlazimo iz dugogodišnje krize, a činjenica je da je kriza još veća! Mladi ljudi odlaze iz Hrvatske zbog nezaposlenosti, firme odlaze u stečaj, a neke su...

Komentari(2) Klikova:6659

Više...
Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Vječito pitanje je cijepiti dijete i pridržavati se Zakona ili ipak ne zbog zdravstvenih posljedica za dijete. Farmacuetski lobij je toliko jak da su vlasti spremne slušati svaku direktivu u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3501

Više...
BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

Više od stotinu očajnih radnika kompanije Krivaja Mobel jutros je blokiralo prometnice na ulazu i izlazu iz Zavidovića u BiH, kako bi pritisnuli nadležne da ispune njihove zahtjeve.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:3180

Više...
Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

- U srijedu ujutro u 9,30 ćemo doći u vašu kuću i oduzeti vam djecu, Lanu i Lea. Nemojte ih ni pokušavati sakriti – to je sažetak onoga što su...

Komentari(1) Klikova:4504

Više...
Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Ono što se u medijima prešućuje, a što izaziva šok i nevjericu, itekako se događa na ulicama država EU. Silovanja, tučnjave, napadi na policiju, razbojništva, samo su neki od nasilja...

Komentari(1) Klikova:8359

Više...
HNB: Bruto vanjski dug Hrvatske dosegao 108,7% BDP-a, te raste!

HNB: Bruto vanjski dug Hrvatske dosegao 108,7% BDP-a, te raste!

Bruto inozemni dug Hrvatske, u čijem su izračunu obuhvaćeni i državni i privatni dugovi porastao je za 47,4 milijarde kuna i time dosegao čak 108,7 posto BDP-a.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4221

Više...
Policijska brutalnost - Američki policajac ubio čovjeka usred bijela dana

Policijska brutalnost - Američki policajac ubio čovjeka usred bijela dana

ŠOKANTAN PRIZOR! Usred bijela dana policajac je iz pištolja ustrijelio nenaoružanog čovjeka samo zato što nije htio stati.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:5617

Više...
UHVAĆEN NA DJELU! Pilot zaboravio ugasiti ispuštanje chemtrailsa prilikom slijetanja

UHVAĆEN NA DJELU! Pilot zaboravio ugasiti ispuštanje chemtrailsa prilikom slijetanja

Pilot komercijalnog aviona napravio je veliki propust i nepobitno dokazao postojanje chemtrailsa, kada je prilikom slijetanja jednostavno zaboravio ugasiti "sustav", pa su chemtrailsi bili vidljivi na vrlo maloj visini, a...

Komentari(1) Klikova:112996

Više...
Totalitaristička cenzura medija: 'Tko priča protiv Izraela i cionizma taj je antisemit'

Totalitaristička cenzura medija: 'Tko priča protiv Izraela i cionizma taj je antisemit'

Ministar javne sigurnosti Izraela Gilad Erdan podržao je borbu protiv kritiziranja Izraela i cionizma

Komentari(2) Klikova:6776

Više...
Baner

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno