Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Globalna dimenzija narkobiznisa

21845

Osovine zla ---> SAD - Afganistan - Droga... Nastavite niz...

U nastavku možete pročitati odličan članak kojeg smo prenijeli sa internet portala Znanje, a tiče se upravo opijuma i maka, te tranzicije istog iz Afganistana u EU i Rusiju putem Kirgistana.

U Afganistanu proizvodnja opijumskog maka trenutno je povećana za nevjerojatnih 4555%

Raspadom Sovjetskog Saveza države Centralno-azijske regije su se suočile s gomilom novih i veoma oštrih problema. Razarajući utjecaj na sigurnost i stabilnost regije stvorio je radikalni ekstremizam, drastično povećanje šverca, razvoj narkobiznisa, terorizam, formiranje transnacionalnih kriminalnih grupa...

Trgovina narkoticima problem je ne samo regionalne, nego svjetske dimenzije. Zemlje “zlatnog polumjeseca”, “zlatnog trokuta”, kokainski narkokarteli u Latinskoj Americi postaju predmet sveopće zabrinutosti i nespokojstva. U tom pogledu poseban problem predstavlja Afganistan. Kao što je poznato, osnovne isporuke narkotika i psihotropnih supstanci u Centralnu Aziju stižu iz Afganistana. Prema podacima Uprave OUN za narkotike, žetva u 2007. godini, koja je dostigla količinu od 8.200 tona, za 34% je bogatija u odnosu na 2006. godinu, a pri tom su zasijane površine opijumskog maka povećane za 17% i dostigle su 193 tisuće hektara. Čak štoviše, eksperti naglašavaju da je ubrana ljetina za tri puta veća od godišnje potrošnje opijumskog maka u svijetu, a proizvedeni heroin čini 93% svjetskog prometa ovog opijata.

Zbog postojanja dugačke (1.206 kilometara) tadžičko-afganistanske granice narkotička sredstva u krupnim količinama stižu iz Afganistana preko pogranične Hatlonske oblasti Tadžikistana, odatle se dalje preko “kurira” distribuira na sjever. Povoljne komunikacije među zemljama Centralne Azije i razvijene prometne mreže doprinose stalnom povećavanju obima tranzita narkotika. Najveća količina transportiranih narkotičkih sredstava otpada na Tadžikistan i Kirgistan, na čijim se pograničnim regijama nalaze baze za pretovar, odakle se dalje odašilju u Rusiju i Europu.

Posebnu zabrinutost izaziva uzgoj opijumskog maka na afganistanskim teritorijama koje se graniče sa Tadžikistanom i Uzbekistanom. Još prije upada vojske SAD-a i NATO-a u Afganistan 2001. godine u blizini tadžičko-afganistanske granice funkcioniralo je oko 400 laboratorija za proizvodnju heroina, a na skladištima se nalazilo oko 10 tona heroina za transport. Od 1996. do 2006. godine pravosudni organi zemalja Centralne Azije konfiscirali su 39 tona heroina i preko 67 tona opijuma. Uspoređivanje činjenica i brojki omogućava spoznaju ozbiljnosti situacije, jer obim konfisciranih narkotika u desetogodišnjem periodu približan je 1/120 dijela proizvedenih narkotičkih sredstava u Afganistanu samo u 2007. godini. Sve ostalo stiže do odredišnih punktova.

Nezakonita trgovina narkotičkim sredstvima postepeno poprima karakter “narkoekspanzije”, i u proces se uključuje sve veći broj ljudi. Kako je naglasio direktor Agencije za kontrolu narkotika Bolbotek Nolgobajev, u Kirgistanu se bilježi tendencija transformiranja zemlje iz narkotranzitne u narkoovisnu. Od početka 2008. godine pravosudni organi zemlje oduzeli su preko 10 tona narkotika. To je za polovinu više nego u istom periodu prethodne godine. Po podacima za 2006. godinu broj ovisnika u Kirgistanu povećao se za više od šest puta i taj pokazatelj je u stalnom porastu. Po ocijeni odjeljenja OUN (Program OUN za sidu), narkotike upotrebljava između 80 i 100 tisuća građana Kirgistana, što je proporcionalno za 1,5 puta više nego u Kazahstanu i za 5 puta više nego u Uzbekistanu. Prema statističkim podacima na dan 01. lipnja 2008. godine u Kirgistanu su od 1.686 nosioca side narkomani 1.186 ljudi.

Po mišljenju mnogih međunarodnih eksperata, skok u svjetskoj proizvodnji narkotika i širenje infrastrukture narkobiznisa u prvom dijelu 21. stoljeća do globalnih razmjera je u direktnoj vezi s prisustvom vojske zapadne koalicije u Afganistanu. Kako smatra Mišel Hosudovski, “upravo su vlada i specijalne službe Sjedinjenih Država glavni zainteresirani za razvoj te industrije koja donosi milijarde”. Značajan dio prihoda od plasmana narkotika odlazi za snabdjevanje i podršku upravo tih istih aktivista-radikala, terorista i ekstremista, protiv kojih SAD pozivaju u borbu.

Kao što je poznato, u periodu od 1996. do 2001. godine Talibani, koji su se nalazili na vlasti u Afganistanu, razvili su široku djelatnost protiv proizvodnje i plasmana narkotičkih supstanci. 2001. godine ukupan godišnji obim proizvodnje narkotika iznosio je 185 tona. Ta količina je gotovo zanemarljiva u odnosu na količine koje se danas proizvode. Poslije ulaska vojske zapadne koalicije u Afganistan i svrgavanja Talibana proizvodnja opijuma počela je nezadrživo rasti: 3.400 tona 2002. godine, 3.600 tona 2003. godine, 6.100 tona 2006. godine i 8.200 tona 2007. godine.

Jedan od glavnih razloga za razvoj narkobiznisa je teška socijalno-ekonomska situacija Afganistanaca. U tim uslovima uzgajanje i proizvodnja opijata predstavlja osnovnu i povoljnu zaradu za mirno stanovništvo Afganistana. Suma, koja se dobija od jednog hektara površina zasijanih žitaricama čini 530 dolara, dok jedan hektar opijumskih plantaža donosi čak 4.600 dolara prihoda.

Program preorijentiranja afganistanskih seljaka sa proizvodnje narkotičkih biljaka na sijanje tradicionalnih poljoprivrednih kultura nije naišao na dovoljnu podršku među lokalnim stanovništvom. Sada je od 25 milijuna stanovnika Afganistana (uključujući stare i djecu) u proces uzgoja opijumskog maka uključeno preko 3 milijuna ljudi. Ova brojka angažiranih u uzgoju opijumskog maka stalno se povećavao a okupacijske snage SAD-a i NATO-a ništa ne čine da se situacija promijeni. Čak štoviše, kao da stimuliraju takvu proizvodnju jer nije logično da se od njihovog dolaska u Afganistan proizvodnja opijumskog maka popela sa 180 tona na 8.200 tona – što je povećanje od nevjerojatnih 4.555 %. SAD raspolažu tehničkim sredstvima da lako mogu uočiti polja opijumskog maka i da ih zaprašivanjem unište ali očigledno to ne čine jer vjerojatno sudjeluju u ovom vrlo unosnom poslu proizvodnje i prodaje heroina.

Tokom 90-ih godina narkotrgovina je postala najprofitabilnija nezakonita djelatnost čiji prihodi su bili znatno veći od prihoda stečenih trgovinom oružja i ljudi. Zabilježena je tendencija proširenja djelatnosti kriminalnih grupa. Svjedočanstvo rasta kriminogene situacije u Centralno-Azijskoj regiji su podaci za 2007. godinu, prema kojima je u Kirgistanu registrirano 180 većih i manjih organiziranih kriminalnih grupa, od kojih su šest najveće i najutjecajnije, a imaju određenu zonu interesa u zemlji. Po riječima načelnika Glavne uprave za borbu protiv organiziranog kriminala Kirgistana, “u 2007. godini na evidenciji MUP-a nalazilo se 12 organiziranih kriminalnih grupa, ali je u rezultatu izvršenom zajedno s drugim odjeljenjima policije akcijama Glavna uprava za borbu protiv organiziranog kriminala otkrila još četiri grupe i skinula ih s evidencije. Pri tom je većina njih djelovala na jugu republike”. Koncentriranje kriminalnih grupa na jugu Kirgistana u mnogome se objašnjava povoljnim položajem regije na putu tranzita narkotika, a također i njihovom prilično niskom cjenom na tom dijelu “sjeverne rute”.

Razvoj narkobiznisa sa svoje strane pretpostavlja i to da organizirani kriminal stječe jasno izraženi transnacionalni status, ujedinjenje svih sudionika – od proizvođača do prodavača narkotika – u jednu mrežu globalnih dimenzija. Prihod od organiziranih narko-dilova iznosi između 300 i 2000 % što trgovinu čini veoma privlačnom kako za transnacionalne kriminalne grupe, tako i za pojedince, zainteresirane za stjecanje maksimalne dobiti za kratko vrijeme. Po podacima MMF-a, promet trgovine narkoticima dostiže približno 4,5 % ukupne svjetske ekonomike. Preko 50 % sredstava legalizira se na svjetskim tržištima preko različitih međunarodnih i off-shore kompanija, a pri tome se ukupan obim prometa narkotrgovine procjenjuje na otprilike 500 milijardi dolara. O tome se govori u izvještaju koji su pripremili eksperti Instituta Centralne Azije i Kavkaza i Programu istraživanja "Svilenog puta" Sveučilišta G. Hopkinska (SAD) i Upsale (Švedska) S. Kornela i N. Svenstrema.

Imajući u vidu angažiranje širokih masa u proizvodnji i transportu narkotičkih sredstava neophodno je istaknuti rastakanje državnih institucija vlasti i njenu kriminalizaciju putem uvlačenja u kriminalni biznis, kao i visok nivo korupcije državnih službenika u zemljama preko čijih teritorija vode rute. Ova činjenica igra jednu od ključnih uloga u postizanju narkoindustrije svjetskih dimenzija. Naširoko se koristi praksa uvlačenja u kriminalni biznis predstavnika organa reda, struktura izvršne i sudske vlasti. Dobivši mito, činovnici falsificiraju djela povezana
s nezakonitim prometom narkotika. Npr 2000. godine suci Oške regije u Kirgistanu su za 30,7 % razmatranih kaznenih djela presudili samo plaćanje kazne iako je u većini tih djela figurirao heroin što prema Kaznenom zakonu znači lišavanje slobode na nekoliko godina.

Prema godišnjem izvještaju Uprave OUN za narkotike i kriminal, u 2008. godini zasijane površine opijumskog maka u Afganistanu smanjene su za 19 % u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, obujmi proizvodnje smanjeni su samo za 6 % – sa 8.200 tona na 7.700 tona. Čak štoviše, bilježi se proširenje zasijanih površina maka (kultiviranjem se bavi 18 provincija), a također i visina prinosa: npr. - sa jednog hektra u 2008. godini je skinuto 48,8 kg opijumskog maka, a prošle godine samo 42,5 kg. Tendencija širenja narkoproizvodnje je očigledna. Stalno angažiranje novih ljudi u narkobiznis afganistanskih provincija tek će se odraziti na obujme proizvodnje opijata.

Može se pretpostaviti da će u srednjoročnoj perspektivi Islamska Republika Afganistan, kao okupirana zemlja, ostati najkrupniji proizvođač opijumske grupe u svijetu, što će sa svoje strane utjecati na destabilizaciju situacije u postsovjetskoj Centralnoj Aziji, preko koje se vrši dobar dio tranzita.

Narkotrafik, koji se obavlja preko centralno-azijskih zemalja, i vodi u Rusiju i Europu, u prvom redu predstavlja opasnost po njih. Kao što je poznato, Agencija za kontrolu narkotika koja funkcionira u Kirgistanu, i do dana današnjeg se nalazi na proračunu SAD-a, ali će uskoro biti pretvorena u nacionalni resor zbog toga što Sjedinjene Države obustavljaju financiranje. Očekuje se da će Rusija i Europska unija razmotriti pitanje djelomičnog ili potpunog financiranja Agencije. Suradnja Kirgistana, Rusije i Europe na tom planu mora imati značajniji karakter nego prije kako bi se došlo do kvalitetnog novog nivoa suradnje u čijoj osnovi je izvođenje krupnijih operacija i mjera, neophodnih za rušenje sustava narkotrafika iz Afganistana u Rusiju i Europu preko Kirgistana
.

Preneseno sa:  Znanje (Val.hr)

Tags:
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
#1 Bel-Mordok 2011-10-30 13:39
EU za nadzor banaka, osiguravatelja i financijskog tržišta
www.4dportal.com/.../

MMF nudi Hrvatskoj devet milijardi dolara
www.4dportal.com/.../

Saznajte tko [censored]uje najviše novca na svijetu!
4dportal.com/.../...

Osvrt na sliku ovog članka: Boy George Bush, lovac iz oblaka, skriva se u poljima maka :P

Afganistan, Opijum i CIA
portalsvijesti.com/.../...

Kosovo - Država narkomafije pod palicom SAD-a?
4dportal.com/.../...

Dossier KOSOVO – Mafija usred Europe ima vlastitu državu, sponzori su joj EU i SAD
4dportal.com/.../...

Američka GMO baza na Kosovu
4dportal.com/.../...

Krokodil - Droga koja proždire ovisnike došla u Europu
4dportal.com/.../...

Nacistička Njemačka i SAD, Hitler i Obama – 25 Činjenica koje potvrđuju ovu stvarnost
novi-svjetski-poredak.com/.../...

Izraelski Cionisti će ubiti Obamu?
novi-svjetski-poredak.com/.../...

Global banks are the financial services wing of the drug cartels
guardian.co.uk/.../...

Narkokratija i Narkomanija - Povijest vladavine drogom
4dportal.com/.../...

Prva američka banka u Iraku
4dportal.com/.../...

Tvorac LSD-a: "Moj izum izazvao je pravu mentalnu katastrofu"
4dportal.com/.../...
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

Svjedoci su opisali potpuni užas koji se dogodio kada je poginulo 50 ljudi i više od 200 ranjenih u masovnj pucnjavi snimanju u Las Vegasu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14098

Više...
Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Prirodni fenomen usred kojeg se ocean povuče događa se usred vrlo snažnih oluja, objašnjavaju stručnjaci. Nevjerojatni prizori morskog dna obišli su svijet i fascinirali milijune.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6428

Više...
UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

Prema Floridi se kreće monstruozni uragan Irma, snažniji od Harveya koji je prošli tjedan devastirao Houston. Proglašeno je izvanredno stanje, vjetar već sada puše 296 km/h.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4491

Više...
Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

U BBC emisiji uživo, voditelj je uporno pokazivao koliko šećera ima u piću Coca-Cola, sipajući vrećice šećera iz standardnih Coca-Cola čaša. Predsjednik kompanije Coca-Cola Europe je zamuckivajući samo prozborio "U...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6775

Više...
SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

U zračnim napadima na pokrajinu Idlib na sjeverozapadu Sirije ubijeno je najmanje 18 ljudi, a ranjeni su deseci, rekao je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6487

Više...
WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WikiLeaks je danas objavio tisuće dokumenata koji otkrivaju detalje o tome kako CIA koristi sofisticirane računalne alate kako bi diljem svijeta hakirala pametne telefone, računala, pa čak i televizore spojene...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8164

Više...
Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je detaljno izvješće inspekcijskog nadzora deset objekta koji opskrbljuju trgovačke lance, a koje je početkom tjedna najavio ministar Tomislav Tolušić.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9378

Više...
CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

Projekt MK-ULTRA, ili MKULTRA, je bio projekt kodnog imena za skrivene tajne operacije kontrole uma i program kemijskog ispitivanja, vođen od strane Ureda za Znanstvenu Inteligenciju.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8369

Više...
NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe:

NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe: "Bio je zaljubljen u ženu koju je ubio"

Muškarac je mačetom napadao ljude po gradu Reutlingenu. Ubio je jednu ženu, a dvije osobe je ozlijedio. Napadač je 21-godišnji azilant iz Sirije. Otprije je poznat policiji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7647

Više...
ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

Na internetu su procurile jezive fotografije i video zapisi koji navodno prikazuju sirijske pobunjenike kako muče, a zatim dekapitiraju malenog dječaka za kojeg tvrde da je zarobljeni Palestinac,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12325

Više...
U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU je pucnjava u shopping centru Olympia u Munchenu. BBC javlja kako ljudi bježe glavom bez obzira te je u tijeku policijska akcija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8857

Više...
KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

Herbalife mora platiti 200 milijuna dolara i promijeniti poslovni model. To je nagodba na koju je kompanija pristala kako bi izbjegla sudski proces zbog navoda američkih federalnih regulatornih agencija, koje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:30219

Više...
Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Informacije na koje smo nedavno naišli zasigurno će vas više uznemiriti nego iznenaditi. Naime, od prosinca 2016. svako novorođenče u Europi bit će mikročipirano. Drugim riječima, čim se dijete rodi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:115232

Više...
STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

Govore nam da polako izlazimo iz dugogodišnje krize, a činjenica je da je kriza još veća! Mladi ljudi odlaze iz Hrvatske zbog nezaposlenosti, firme odlaze u stečaj, a neke su...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12972

Više...
Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Vječito pitanje je cijepiti dijete i pridržavati se Zakona ili ipak ne zbog zdravstvenih posljedica za dijete. Farmacuetski lobij je toliko jak da su vlasti spremne slušati svaku direktivu u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8384

Više...
BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

Više od stotinu očajnih radnika kompanije Krivaja Mobel jutros je blokiralo prometnice na ulazu i izlazu iz Zavidovića u BiH, kako bi pritisnuli nadležne da ispune njihove zahtjeve.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8086

Više...
Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

- U srijedu ujutro u 9,30 ćemo doći u vašu kuću i oduzeti vam djecu, Lanu i Lea. Nemojte ih ni pokušavati sakriti – to je sažetak onoga što su...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9734

Više...
Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Ono što se u medijima prešućuje, a što izaziva šok i nevjericu, itekako se događa na ulicama država EU. Silovanja, tučnjave, napadi na policiju, razbojništva, samo su neki od nasilja...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13387

Više...
Približna cijena
• 8.013,05 €
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno