Croatian English French German Italian Russian Spanish Swedish

4Dportal.com Facebook Profil4Dportal.com Twitter4Dportal.com YouTube kanal4Dportal.com RSS

A+ R A-

Lijekovi na recept 16400% smrtonosniji od terorista!

19099

Amerika se grubo suočila sa jednom novom vrstom opasnosti 11-og septembra, 2001. godine: - terorizmom. Napadi tog dana ostavili su iza sebe 2996 mrtvih ljudi uključujući i putnike iz četiri komercijalna aviona koji su bili korišteni kao smrtonosno oružje. Mnogi smatraju da je to bio najtragičniji dan u američkoj istoriji.

 


Četiri komercijalna aviona su se srušila tog dana. A šta kad bi se u SAD-u svakog dana rušilo šest džambo-džet aviona, odnoseći 783 936 ljudi svake godine?

Pa, zaboravite ono "šta ako". Ta tragedija se dešava upravo sada. Preko 750 hiljada ljudi stvarno umire u SAD-u svake godine, mada ne od padova aviona. Oni umiru od nečega što je mnogo uobičajenije ali što nije shvaćeno od strane javnosti kao opasno: od moderne medicine.

Prema potresnom medicinskom izvještaju Smrt od Medicine, 2003. godine, kojeg su pripremili doktori Gary Null, Carolyn Dean, Martin Feldman, Debora Rasio i Dorothy Smith, 783936 ljudi u SAD-u umire svake godine usljed grešaka počinjenih od strane konvencionalne medicine. To je istovijetno rušenju 6 džambo-džet aviona svakog dana u toku cijele godine. Međutim, gdje je medijska pažnja u vezi ove tragedije? Gdje je vladina pomoć u smislu sprečavanja ovih grešaka prije nego što se one dese?

Nakon 11/9, Bijela Kuća je osnovala organizaciju the Department of Homeland Security (DHS), čiji je zadatak da sprečava terorističke napade na američkoj zemlji. Od njenog začetka u nju su se slile milijarde dolara. Iz budžeta 2006. godine, DHS-u je dodijeljeno 34.2 milijarde dolara, što je brojka koja je samo malo manja od 37.7 milijardi dolara, koliko je toj organizaciji bilo dodijeljeno u 2003. godini.

Prema toj potresnoj studiji kojom je rukovodio Null, i koja je podrazumijevala jedan mukotrpan pregled hiljada medicinskih izvještaja, SAD troši 282 milijarde dolara na smrtne slučajeve usljed medicinskih grešaka ili jatrogeničnih uzroka. A prema toj studiji, to je samo jedna konzervativna procjena; samo jedan mali dio medicinskih grešaka se prijavljuje. Stvarni broj medicinskih propusta je vjerovatno 20 puta veći od onog koji je prijavljen zato što se doktori boje kazni za počinjene propuste. Američko stanovništvo i dalje se neprestano upućuje u doktorske klinike i bolnice, nesvjesno alarmatne opasnosti kojoj se izlažu. Ljudi znaju da do medicinskih grešaka može da dođe, ali oni pretpostavljaju da one nisu uobičajene, tj. da se tu radi samo o nekim izolovanim slučajevima. Na žalost, prihvatajući konvencionalnu medicinu, pacijenti se svojom voljom izlažu vodećem uzroku smrti u Americi.

Prema jatrogeničnom izvještaju iz 1995. godine, "preko jedan milion pacijenata doživi neko oštećenje u američkim bolnicama svake godine, a 200 hiljada njih umire godišnje zbog posljedica tih oštećenja koje su zadobili u bolnicama. Odatle, broj smrtnih slučajeva ljudi usljed jatrogeničnih uzroka daleko nadmašuje broj smrtnih slučajeva usljed saobraćajnih nesreća (45 hiljada godišnje) a on nadmašuje i broj smrtnih slučajeva usljed svih drugih vrsta nesreće zajedno." Ovaj izvještaj je objavljen prije 10 godina kada su SAD imale 34 miliona stanovnika manje i kada skandali u vezi farmaceutskih kompanija kao što je onaj sa povlačenjem iz upotrebe lijeka Vioxx [ovaj ‘lijek’ je prema uputstvima proizvođača (Merck) olakšavao tegobe pacijentima koji boluju od artritisa. Međutim, u praksi se ispostavilo da je on to činio tako što je kod tih pacijenata izazivao smrt usljed infarkta. Tako je on na kraju morao biti povučen iz opticaja zbog žalbi onih pacijenata koji su preživjeli infarkt a nisu izlječili artritis, prim. prev.] još nisu bili uslijedili. Danas, medicinska zaštita obuhvata 15.5 procenata ukupnog nacionalnog dohotka SAD-a, sa potrošnjom koja je u 2004. godini dostigla 1.4 triliona dolara.

S obzirom da Amerikanci troše toliko para na zdravstvo, onda bi oni trebali imati kvalitetnu medicinsku njegu, zar ne? Na žalost, to nije tako. Od 783936 smrtnih slučajeva godišnje usljed grešaka počinjenih od strane konvencionalne medicine, oko 106 hiljada njih su od lijekova koji su propisani receptima, prema podacima iz naučnog rada Smrt od Medicine. To je takođe jedna umanjena brojka. Neki eksperti procjenjuju da je on preko 200 hiljada zbog neprijavljenih slučajeva neželjenih sporednih dejstava, - ili reakcija na lijekove.

***

Amerikanci su se danas navikli da svoje probleme rješavaju nabrzinu – čak i kad se radi o njihovom zdravlju. Tako, oni se jako oslanjaju na lijekove koje im doktori prepisuju kako bi se riješili bolesti. Za svako oboljenje ili poremećaj koji se može zamisliti – bio on stvaran ili ne – velike su šanse da postoji neki skup lijek u apoteci, kojim se to može "tretirati". Još veće su šanse da će lijek kojeg su izabrali doći zajedno sa cijelom jednom paletom tzv. "sporednih efekata".

Problem je u tome što ti lijekovi ne liječe bolesti; oni samo pokrivaju njihove simptome. Američki doktori pružaju alopatičnu medicinsku pomoć – što znači, oni se brinu o bolestima a ne o zdravlju. Tako je prekomijerno prepisivanje lijekova zamišljeno da tretira bolesti a ne da ih preventira. Zbog postojanja prekomijernog broja lijekova na tržištu, nepredviđene neželjene reakcije na njih su veoma česte što na kraju rezultira u 106000 smrtnih slučajeva. Imajte na umu da su ovi brojevi važili prije skandala sa Vioxx-om i lijekovima poznatim kao Cox-2 inhibitori, za koje se pretpostavlja da su takođe ubili hiljade ljudi.

Pacijenti loše prolaze kad se radi o biznisu s lijekovima. U medicini se obrću velike pare i tu se radi o jednom veoma konkurentnom biznisu. Međutim, to ne bi trebalo biti tako. Null-ov izvještaj citira pet najvažnijih aspekata zdravlja koje moderna medicina ignoriše u korist svevišnjeg dolara: Stres, nedovoljna fizička aktivnost, visok unos kalorija u organizam, visoko-prerađena hrana i izlaganje otrovima iz životne sredine. Sve te stvari uzrokuju loše zdravlje kod ljudi a oni onda trče kod doktora po terapiju. Međutim, umjesto da se bave uzrocima njihovog lošeg zdravlja, doktori filuju ljude kojekvim lijekovima koji pokrivaju njihove simptome. Koristeći se ovakvo pogrešnim pristupom u medicinskom tretmanu, nije nikakvo čudo što toliko ljudi umire od lijekova koji su im prepisani. Njihovo zdravstveno stanje se ne popravlja, oni gutaju te lijekove kako bi samo privremeno eliminisali simptome bolesti.

Međutim, nisu svi doktori podlegli ovakvim vrstama "tretmana". U stvari, mnogi doktori su ljuti kao što bi i šira javnost trebala to biti, optužujući naučnu medicinu da se ova prodala onima koji su ponudili najveće pare a to su, naravno, farmaceutske kompanije. Farmaceutska industrija je multi-trilionski biznis kad se o dolarima radi. Kompanije troše milijarde na reklamiranje i promociju lijekova. Ko se može prisjetiti da li je poslednji put kad je gledao TV bio bombardovan relamama za kojekave pilule koje rješavaju svakojake zdravstvene probleme, od poremećaja erekcije do nesanice? Ko je bio u doktorskoj ordinaciji a da tamo nije vidjeo na svakoj hemijskoj olovci, bloku, podsjetniku, posteru itd. znak neke farmaceutske kompanije ili ime nekog lijeka?

Medicinski eksperti tvrde da pacijenti sami zahtijevaju odredene lijekove ali da to nema veze sa brojem propisivanja recepata za te lijekove. Farmaceutske kompanije tvrde da su njihove reklame za lijekove "edukativne" za javnost. Javnost misli da Zavod za Zaštitu Zdravlja provjerava sve reklame i pušta samo one koje reklamiraju lijekove koji su najbezbjedniji i najefekasniji. Radi se o jednom mudro zamišljenom sistemu: farmaceutske kompanije utiču na ljude tako da oni kasnije zahtijevaju od doktora da im propišu određene lijekove a doktori se onda povinuju zahtjevima pacijenata. I na kraju, svako sretan i zadovoljan, zar ne?! Pa, nije baš tako, jer danak u smrti se neprestano povećava.

Javnost generalno smatra da su lijekovi koji se reklamiraju na televiziji bezbjedni za korištenje uprkos cijeloj jednoj pletori sporednih efekata koji su tu navedeni, i koji se protežu od proljeva, pa do smrti. Pacijenti smatraju da je sasvim opravdano to da traže od doktora one lijekove koji se reklamiraju na televiziji jer naravno, da ti lijekovi nisu sigurni, onda se ne bi ni reklamirali. Sjećate li se onih reklama koje su govorile o čudotvornim svojstvima lijeka Vioxx?! Čovjek se može zapitati koliko bi života bilo pošteđeno da pacijenti nisu vidjeli tu reklamu na TV a onda zahtijevali od doktora da im prepišu taj lijek?!

Međutim, reklamiranje svojih proizvoda nije jedini alat kojim se farmaceutska industrija služi kako bi uticala na medicinu. Null-ova studija citira jedan izvještaj ABC-a u kome je navedeno da farmaceutske kompanije troše preko 2 milijarde dolara godišnje na slanje doktora na 314000 kojekavih priredbi. Kad doktori putuju na dolarima farmaceutskih kompanija i uživaju u tim "priredbama", kolike su šanse da će oni dovoditi u pitanje validnost tih farmaceutskih kompanija i njihovih proizvoda?

Naravno, ne žive svi doktori u džepovima farmaceutskih kompanija. Neki od njih su ljuti u vezi cijele ove situacije i zabrinuti su za javnost koja je nesvjesna svega ovoga. Postoji jedan veliki sukob interesa između američke javnosti, medicinske zajednice i farmaceutske industrije. Iako je javnost ta koja najviše strada u ovom sukobu, ako ništa, ona je sada bar o tome informisana. Nesvjesnost javnosti o svemu tome je i glavni razlog zašto farmaceutska industrija zarađuje trilione dolara u ovom biznisu.

Lijekovi koje doktori prepisuju pacijentima su samo dio mizernih propusta u medicinskoj zaštiti ljudi. U stvari, broj smrtnih slučajeva izvan bolnica, usljed rana nastalih kod dukotrajnog ležanja i usljed neadekvatne ishrane nadvisuje broj smrtnih slučajeva usljed neželjenih efekata lijekova. Taj problem je veoma veliki i ne može se sanirati bez jedne drastične i sveobuhvatne promjene na području finansiranja tog sistema i etike.

Prvi problem – novac – glavni je razlog zašto u medicinskoj industriji ne dolazi do promjena. Propisivanje više lijekova i preporučivanje više hirurških zahvata, podrazumijeva – više profita. Što se više lijekova odobri od strane Zavoda za Zaštitu Zdravlja, bez obzira na njihovu sigurnost, utoliko više novca za farmaceutsku industriju. Kako danas stoje stvari na području medicinske zaštite, doktorima i farmaceutskim kompanijama ne pada na pamet da se odreknu ove gomile para, čak ni u slučaju da to košta hiljade ljudskih života. Čak kod drastičnih slučajeva smrtonosnih lijekova, svako ko je uključen u igru ima svog žrtvenog jarca: fabrike lijekova optužuju Zavod za Zaštitu Zdravlja što je odobrio njihov proizvod a doktore se optužuje što su ge previše često propisivali pacijentima, dok doktori optužuju pacijente što su ovi insistirali na tim lijekovima bez prethodne procjene rizika.

Ono što se na kraju javlja, to je pitanje etike. Pojednostavljeno rečeno, etika je skup pravila ili moralnih uputstava koji upravljaju ponašanjem ljudi ili profesija. Jedan dio etike ugrađuje se u nas još u ranom djetinjsvu, a drugi dio nje se specijalno uspostavlja kasnije. Na primjer, skoro na svakom medicinskom fakultetu, novi doktori moraju da polože Hipokratovu zakletvu. Dok postoji nekoliko njenih verzija, nijedna od njih ne uključuje odbacivanje ispravne medicinske njege u korist stvaranja novčanog profita.

S naučne strane ove problematike, u studiji "Smrt od Medicine" nalazimo navode iz izvještaja ABC gdje se tvrdi da u kliničkim ispitivanjima koja su finansirana od strane farmaceutskih kompanija, ispitivani lijekovi imaju 90% šansi da budu potvrđeni kao djelotvorni, dok su iste šanse kod ispitivanja koja nisu finansirana od strane farmaceutskih komapnije, negdje oko 50%. "Čini se da novac ne može kupiti ljubav ali njime možete kupiti kakvu god ‘naučnu potvrdu’ želite", - kažu Null i njegovi saradnici.

Vlada troši više od 30 milijardi dolara na organizaciju Homeland Security. Tolika potrošnja se smatra važnom. Od 2001.g, 2996 ljudi u SAD-u je poginulo usljed terorizma – sve kao posljedica napada 11/9. U istom vremenskom periodu 490000 ljudi je umrlo od lijekova koji su im propisani od strane doktora, ne računajući skandal sa Vioxx-om. To znači da su lijekovi u ovoj državi 16400% smrtonosniji od terorizma. Opet ponavljamo, ovo su umanjene brojke. Istinski broj smrtnih slučajeva usljed konzumiranja lijekova iz apoteka, čini ih 32000% smrtonosnijim od terorizma. Međutim, opseg naučno-istraživačkog rada Smrt od Medicine je još širi. Konvencionalna medicina, uključujući nepotrebne hirurške zahvate, rane nastale usljed dužeg ležanja i medicinske greške, je 104700% smrtonosnija od terorizma. Pored svega toga, našoj vladi ne pada na pamet da uloži novac u reformu zdravstvenog sistema. Niko ne kaže da žrtve terorizma nisu važne ili da terorizam nije svjetski problem. Međutim, postoje mnogo opasnije stvari koje se lažno predstavljaju sigurnim i ispravnim, dok su one istovremeno - smrtonosne. Korupcija u farmaceutskoj industriji i zdravstvenom sistemu predstavlja danas mnogo veću opasnost po zdravlje i dobrostanje ljudi, nego terorizam.

Ukoliko naša vlada stvarno želi da spasava ljudske živote, - mnogo ljudskih života – onda mora posvetiti pažnju ovom hemijskom ratu kojeg nam je objavila farmaceutska industrija.

Preneseno sa:  

Tags:     lijekovi      farmaceutske      kompanije      novac      galaksija      korupcija      www.4dportal.com
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Komentari  

 
+4 #1 Bel-Mordok 2011-06-01 18:43
Joj, bole me trepavice... Daj lijekove!
Joj, boli me razmišljanje... Daj lijekove!
Joj, boli me što postojim... Daj lijekove!
Joj, boli me jer nemam šta pametnije radit... Daj lijekove!
Citat
 

Dodaj komentar

Sigurnosni kod
Osvježi

HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

HOROR UŽIVO: Tko je masovni ubojica u Las Vegasu? Nelogičnosti, 'false flag' napad, svjedočanstva preživjelih...

Svjedoci su opisali potpuni užas koji se dogodio kada je poginulo 50 ljudi i više od 200 ranjenih u masovnj pucnjavi snimanju u Las Vegasu.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:14041

Više...
Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Apokaliptični prizor: Uragan Irma doslovno 'usisao' ocean

Prirodni fenomen usred kojeg se ocean povuče događa se usred vrlo snažnih oluja, objašnjavaju stručnjaci. Nevjerojatni prizori morskog dna obišli su svijet i fascinirali milijune.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6373

Više...
UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

UŽIVO pratite uragan Irmu kategorije 5, još jači od uragana Harvey! Vjetar na mahove puše 350 km/h

Prema Floridi se kreće monstruozni uragan Irma, snažniji od Harveya koji je prošli tjedan devastirao Houston. Proglašeno je izvanredno stanje, vjetar već sada puše 296 km/h.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:4435

Više...
Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

Voditelj emisije uživo na BBC-u pokazao predsjedniku kompanije Coca-Cola koliko šećera ima u njihovom piću

U BBC emisiji uživo, voditelj je uporno pokazivao koliko šećera ima u piću Coca-Cola, sipajući vrećice šećera iz standardnih Coca-Cola čaša. Predsjednik kompanije Coca-Cola Europe je zamuckivajući samo prozborio "U...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6731

Više...
SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

SVIJET OVO MORA VIDJETI! U Siriji izvršen kemijski napad

U zračnim napadima na pokrajinu Idlib na sjeverozapadu Sirije ubijeno je najmanje 18 ljudi, a ranjeni su deseci, rekao je Sirijski opservatorij za ljudska prava.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:6423

Više...
WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WIKILEAKS: ‘Ovo je naše najveće otkriće do sada! Otkrili smo kako nas sve CIA špijunira preko TV-a, telefona, WhatsAppa…’

WikiLeaks je danas objavio tisuće dokumenata koji otkrivaju detalje o tome kako CIA koristi sofisticirane računalne alate kako bi diljem svijeta hakirala pametne telefone, računala, pa čak i televizore spojene...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8097

Više...
Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Prodaju nam pokvareno, a jedemo meso staro i po nekoliko godina! Otkriveno preko 52 tone mesa s isteklim rokom ili bez papira!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je detaljno izvješće inspekcijskog nadzora deset objekta koji opskrbljuju trgovačke lance, a koje je početkom tjedna najavio ministar Tomislav Tolušić.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9303

Više...
CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

CIA: Projekt MKULTRA - kontrola uma

Projekt MK-ULTRA, ili MKULTRA, je bio projekt kodnog imena za skrivene tajne operacije kontrole uma i program kemijskog ispitivanja, vođen od strane Ureda za Znanstvenu Inteligenciju.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8298

Više...
NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe:

NOVI NAPAD U NJEMAČKOJ! Manijak mačetom ubio trudnicu, ozlijedio dvije osobe: "Bio je zaljubljen u ženu koju je ubio"

Muškarac je mačetom napadao ljude po gradu Reutlingenu. Ubio je jednu ženu, a dvije osobe je ozlijedio. Napadač je 21-godišnji azilant iz Sirije. Otprije je poznat policiji.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7579

Više...
ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

ŠOKANTNO! Pobunjenici iza kojih stoji američka vojska odrubili glavu 10-godišnjem dječaku!?

Na internetu su procurile jezive fotografije i video zapisi koji navodno prikazuju sirijske pobunjenike kako muče, a zatim dekapitiraju malenog dječaka za kojeg tvrde da je zarobljeni Palestinac,...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12246

Više...
U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU LOV NA NAPADAČE! Pucnjava u shopping centru u Münchenu: Najmanje 6 ubijenih i 10 ranjenih

U TIJEKU je pucnjava u shopping centru Olympia u Munchenu. BBC javlja kako ljudi bježe glavom bez obzira te je u tijeku policijska akcija.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8798

Više...
KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

KRAJ VELIKE PREVARE! Herbalife priznao da je varao ljude i mora platiti više od milijardu kuna

Herbalife mora platiti 200 milijuna dolara i promijeniti poslovni model. To je nagodba na koju je kompanija pristala kako bi izbjegla sudski proces zbog navoda američkih federalnih regulatornih agencija, koje...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:30140

Više...
Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Od prosinca 2016. kreće čipiranje svih beba rođenih u EU

Informacije na koje smo nedavno naišli zasigurno će vas više uznemiriti nego iznenaditi. Naime, od prosinca 2016. svako novorođenče u Europi bit će mikročipirano. Drugim riječima, čim se dijete rodi...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:115149

Više...
STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

STANJE U HRVATSKOJ ALARMANTNO! Rasprodaja državnih firmi, stečajevi, iseljavanje mladih, nezaposlenost, blokade, deložacije...

Govore nam da polako izlazimo iz dugogodišnje krize, a činjenica je da je kriza još veća! Mladi ljudi odlaze iz Hrvatske zbog nezaposlenosti, firme odlaze u stečaj, a neke su...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:12881

Više...
Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Amerika zahtjeva da bebe primaju čak 26 cjepiva, najviše na svijetu!

Vječito pitanje je cijepiti dijete i pridržavati se Zakona ili ipak ne zbog zdravstvenih posljedica za dijete. Farmacuetski lobij je toliko jak da su vlasti spremne slušati svaku direktivu u...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:8302

Više...
BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

BIH: Radnici iz Zavidovića blokirali sve ulaze i izlaze iz grada: 'Gladni smo, nemamo što jesti!'

Više od stotinu očajnih radnika kompanije Krivaja Mobel jutros je blokiralo prometnice na ulazu i izlazu iz Zavidovića u BiH, kako bi pritisnuli nadležne da ispune njihove zahtjeve.

Budi prvi i komentiraj! Klikova:7989

Više...
Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

Centar za socijalnu skrb želi preko suda pokrenuti ovrhu nad djecom

- U srijedu ujutro u 9,30 ćemo doći u vašu kuću i oduzeti vam djecu, Lanu i Lea. Nemojte ih ni pokušavati sakriti – to je sažetak onoga što su...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:9648

Više...
Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Pomoći migrantima? Ovo je europska stvarnost!

Ono što se u medijima prešućuje, a što izaziva šok i nevjericu, itekako se događa na ulicama država EU. Silovanja, tučnjave, napadi na policiju, razbojništva, samo su neki od nasilja...

Budi prvi i komentiraj! Klikova:13309

Više...
Približna cijena
• 8.013,05 €
Baner

Kolumnisti

Popularno

Novosti

KolumnePartneri

Prijava

Registracija

*
*
*
*
*

* Polje je obavezno